Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mirjana Matesic

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Open source v e learningu
Open source v e learningu
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Mirjana Matesic

Télécharger pour lire hors ligne

"Ima li u Hrvatskoj prostora za odrzivi razvoj? - Pregled postignuca i pretpostavke napretka"

Mirjana Matesic, Hrvatski poslovni savjet za odrzivi razvoj (HPSOR)

"Ima li u Hrvatskoj prostora za odrzivi razvoj? - Pregled postignuca i pretpostavke napretka"

Mirjana Matesic, Hrvatski poslovni savjet za odrzivi razvoj (HPSOR)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Mirjana Matesic (20)

Plus par UNDPhr (20)

Publicité

Mirjana Matesic

 1. 1. Ima li u Hrvatskoj prostora za održivi razvoj? Pregled postignuća i pretpostavke napretka Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR-a
 2. 2. Održivi razvoj <ul><li>Proces razvoja koji zadovoljava potrebe današnjih i budućih generacija </li></ul><ul><li>Proces upravljanja temeljen na sustavnom promišljanju pri donošenju odluka </li></ul><ul><li>Pokriva sve važne dimenzije razvoja: ekonomsku, društvenu i okolišnu </li></ul><ul><li>Bazira se na temeljnim vrijednostima i načelima </li></ul><ul><li>Načela: jednakost, demokracija, predostrožnost, integracija politika, planiranje </li></ul>Konferencija o ljudskim pravima; Ericsson Nikola Tesla, 2. veljače, 2012.
 3. 3. Održivi razvoj <ul><li>Održivi razvoj postiže se uspostavom sustava upravljanja i donošenja odluka na različitim razinama političkog, ekonomskog i individualnog upravljanja, koji sagleda mogućnosti s aspekta strogo definiranih vrijednosti temeljenih na principima održivosti te donosi kompromisne odluke temeljene na situacijskim uvjetima u svrhu postizanja cilja pri tome minimizirajući potencijalno štetne posljedice po dionike u procesu. </li></ul>Konferencija o ljudskim pravima; Ericsson Nikola Tesla, 2. veljače, 2012.
 4. 4. Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj Konferencija o ljudskim pravima; Ericsson Nikola Tesla, 2. veljače, 2012. <ul><li>nedobitna gospodarska ustanova </li></ul><ul><li>38 članova 2012. </li></ul><ul><li>15. godina postojanja </li></ul><ul><li>MISIJA </li></ul><ul><li>Suradnja u izradi zakona temeljenih na OR-u </li></ul><ul><li>Poticaj stvaranju javnih politika temeljenih na načelima OR-a </li></ul><ul><li>Primjena održivog razvoja u gospodarstvu </li></ul><ul><li>www.hrpsor.hr </li></ul>
 5. 5. Inicijative u gospodarstvu <ul><li>Prijevod GRI smjernica </li></ul><ul><li>Rad na uspostavi TO odbora za DO u HZN i rad na prijevodu norme ISO 26 000 </li></ul><ul><li>Edukacijski programi </li></ul><ul><li>Rad s javnim sektorom na uvođenju OR-a u zakonski okvir </li></ul><ul><li>Publikacije na temu OR-a i DOP-a </li></ul><ul><li>Indeks DOP-a </li></ul><ul><li>Strategija DOP-a </li></ul><ul><li>Ustrojstvo Nacionalne mreže za DOP </li></ul>
 6. 6. Indeks DOP-a <ul><li>Metodologija je plod rada domaćih stručnjaka </li></ul><ul><li>Pri izradi najviše su se koristila iskustva BITC CR indeksa </li></ul><ul><li>Indeks vrednuje 6 osnovnih područja (dimenzija): </li></ul><ul><ul><li>Ekonomska održivost </li></ul></ul><ul><ul><li>Uključenost DOP-a u poslovnu strategiju </li></ul></ul><ul><ul><li>Radna okolina </li></ul></ul><ul><ul><li>Upravljanje okolišem </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržišni odnosi </li></ul></ul><ul><ul><li>Odnosi sa zajednicom </li></ul></ul>Uloga sustava upravljanja u postizanju održivog razvoja, Mirjana Matešić, svibanj, 2011, Konferencija o kvaliteti
 7. 7. Rezultati <ul><li>Stručno povjerenstvo donijelo odluku da se </li></ul><ul><ul><li>Priznanja dodijele svim tvrtkama koje su zatvorile upitnik </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagrade za po tri najbolje tvrtke u kategoriji velikih, srednjih, malih i javnih poduzeća kao i poduzeću s najvećim rastom u odnosu na rezultate u prošloj godini </li></ul></ul><ul><ul><li>To su prošle godine (abecednim redom): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CEMEX HRVATSKA d.d. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COCA COLA HBC d.o.o. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ENERGY PELLETS d.o.o </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HARTMANN d.o.o. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HAUSKA & PARTNER d.o.o. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HOLCIM (HRVATSKA) d.d. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONČAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.o.o. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OIKON d.o.o. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plus JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. </li></ul></ul></ul>Uloga sustava upravljanja u postizanju održivog razvoja, Mirjana Matešić, svibanj, 2011, Konferencija o kvaliteti
 8. 8. Javni sektor <ul><li>Uprava za međunarodnu suradnju i OR pri MZOPUG-u </li></ul><ul><li>Ne postoji nad resorni pristup, sektorske strategije ne rade se prema OR-u </li></ul><ul><li>MINGORP ? </li></ul><ul><li>Postoje odjeli i uredi koji pokrivaju neka područja OR-a, ali aktivnosti nisu koordinirane </li></ul>
 9. 9. Civilni sektor <ul><li>Određen broj dobro ustrojenih organizacija koje se bave nekim područjima OR-a </li></ul><ul><li>Upitno financiranje i kontinuitet </li></ul><ul><li>Upitan utjecaj na promjene u društvu i razvoj javnih politika </li></ul><ul><li>Nedostatak participativne javne rasprave </li></ul><ul><li>Neumreženost </li></ul>
 10. 10. Pretpostavke promjena <ul><li>Promjene na dvije razine </li></ul><ul><li>Razina 1: poticanje promjena ponašanja na individualnoj razini </li></ul><ul><li>Razina 2: strukturalne promjene institucija, njihovog ustroja i načina djelovanja </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Demokracija </li></ul><ul><li>Politička kultura </li></ul><ul><li>Znanje (sustav obrazovanja) </li></ul><ul><li>Vrijednosna orijentacija na opće dobro (priznavanje prava drugima, racionalnost vs. kooperacija) </li></ul>Razvoj društvenog kapitala za održivi razvoj
 12. 12. <ul><li>Političke i institucionalne promjene </li></ul><ul><li>Uvođenje participativne demokracija i sudjelovanja javnosti u odlučivanju </li></ul><ul><li>Obrazovanje za OR </li></ul><ul><li>Povećanje kompetencija stručnjaka javne uprave za OR </li></ul><ul><li>Podići razinu odjela za OR i ovlasti nadzora nad uvođenjem OR-a u sve resore </li></ul><ul><li>Revidirati sektorske politike </li></ul><ul><li>Korištenje alata kao što su porezna politika i javna nabava </li></ul><ul><li>Korigirati mjeru za društveni napredak </li></ul><ul><li>Prihvatiti prijedlog Nacionalne strategije za DOP </li></ul><ul><li>Uvođenje ISO 26 000 i institucije javne vlasti </li></ul>Potrebno
 13. 13. <ul><li>U Hrvatskoj nema održivog razvoja niti javne politike ne zagovaraju nužne promjene </li></ul><ul><li>Postoje kompetencije za OR u svim sektorima društva no to znanje nije umreženo i nije javno </li></ul><ul><li>Potrebno je angažirati ljude s obrazovanjem za OR koji će omogućiti uspostavu sustava za promjene ili umrežiti postojeće znanje </li></ul><ul><li>Kapaciteta ima ali nisu pravilno raspoređeni </li></ul>Zaključak

×