Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Svalbardseminar tirsdag 22. januar 2015
Ut på tur – vær godt forberedt !
Fred Skancke Hansen, UNIS
Innhold
22.01.15 Winter safety - info lecture 2
• Litt risikoteori
• Gjennomgang av de viktigste risiko-
områder og mulige...
Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykken
Hvordan kan vi redusere risiko?
- Ved å r...
• Ferdsel på islagte fjorder og vann – fare for å gå gjennom isen eller falle i vann og bli våt.
• Ferdsel på isbreer – fa...
Poenget er hvordan vi forholder
oss til potensiell fare…
7. Alvorlig konsekvens
Redusert konsekvens
- overlevelse-
6. Manglende sikkerhetsutsyr og ferdigheter
Barriere;
- Kunne hå...
Konsekvenser
Farer
Årsaks kjeder Konsekvens kjederUønsket hendelse
Forebyggende
barrierer / tiltak:
- Bruke GPS
- Se under...
Tiltak
Forebyggende;
- Kjenne særegenhetene til det enkelte område (også
områder med overvann eller vann i terrenget).
- K...
Ferdsel på isbreer.
- fare for å falle i bresprekk eller utfor brefall, samt å bli
eksponert for ekstreme vind- og snøforh...
Ferdsel i potensielt skredfarlig terreng.
-fare for å bli tatt av skred
Tiltak
Forebyggende;
- Kjenne til vær, terreng og ...
Ferdsel under krevende væ rforhold.
- fare for kuldeskader eller å ikke kunne komme videre og måtte
overnatte ute.
Tiltak
...
Næ rkontakt med isbjørn.
- fare for å måtte drepe eller skade en bjørn, eller selv å komme
til skade.
Tiltak
Forebyggende;...
Ferdsel med snøscooter.
- fare for skade som følge av velt, utforkjøring eller kollisjon.
Tiltak
Forebyggende;
- Du må ha ...
Hvordan redusere risiko ?
Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykke
Hvordan kan vi e...
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
• ca. 60 aktive medlemmer, Bregruppe, Skredgruppe, Hjelpekorpset
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!

382 vues

Publié le

Fred Skancke Hansen, Universitetssenteret på Svalbard:
«Ut på tur – vær godt forberedt!
Tursesongen står for døren. Går det an å forberede seg på alle farer i terrenget?»
Presentasjon 22.01.15 i Svalbard Forskningspark, Longyearbyen.

 • Soyez le premier à commenter

Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!

 1. 1. Svalbardseminar tirsdag 22. januar 2015 Ut på tur – vær godt forberedt ! Fred Skancke Hansen, UNIS
 2. 2. Innhold 22.01.15 Winter safety - info lecture 2 • Litt risikoteori • Gjennomgang av de viktigste risiko- områder og mulige tiltak. • Nyttig utstyr
 3. 3. Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykken Hvordan kan vi redusere risiko? - Ved å redusere sannsynlighet eller konsekvens? - Hvilke tiltak iverksetter vi – og har vi et bevisst forhold til hvor de faktisk har effekt? Risiko
 4. 4. • Ferdsel på islagte fjorder og vann – fare for å gå gjennom isen eller falle i vann og bli våt. • Ferdsel på isbreer – fare for å falle ned i bresprekk, smeltevannskanal eller utfor brefall. • Ferdsel i potensielt skredfarlig terreng – fare for å bli begravd av snø. • Ferdsel under krevende værforhold – fare for å komme ut for ulykker pga. dårlig sikt eller å pådra seg kuldeskader. • Nærkontakt med isbjørn – fare for å måtte drepe eller skade isbjørn, eller selv å komme til skade. • Ferdsel med snøscooter – fare for skade som følge av velt, utforkjøring eller kollisjon. Kan vi bli kvitt faremomentene ? Vil vi bli kvitt faremomentene ?
 5. 5. Poenget er hvordan vi forholder oss til potensiell fare…
 6. 6. 7. Alvorlig konsekvens Redusert konsekvens - overlevelse- 6. Manglende sikkerhetsutsyr og ferdigheter Barriere; - Kunne håndtere en ulykke slik at konsekvensen blir så liten som mulig. 5. Ulykke og skade 4. Manglende sikkerhetsutstyr eller ferdigheter Barriere; - Kunne håndtere en vanskelig situasjon med riktig handling, utstyr og tiltak (ferdigheter og materiell) 3. Nær ulykke - problemer 2. Feilvurdering av fare, feil beslutning og / eller uhell Barriere; - Gjenkjenne fare eller trussel (kunnskap og holdninger) - Riktige vurderinger for å unngå uønskede hendelser. 1. Potensiell fare Heinrich’s Domino Theory Poenget er hvordan vi forholder oss til potensiell fare…
 7. 7. Konsekvenser Farer Årsaks kjeder Konsekvens kjederUønsket hendelse Forebyggende barrierer / tiltak: - Bruke GPS - Se underlaget - Avpasse fart - Kjenne terrenget - Vurdere væ rforhold Konsekvensreduserende barrierer / tiltak: - Kjøre sammen - Bruke hjelm - Nødutstyr og kommunikasjon - Førstehjelp - Rep utstyr Eksempel; lande på snørra etter å ha kjørt utfor en brink
 8. 8. Tiltak Forebyggende; - Kjenne særegenhetene til det enkelte område (også områder med overvann eller vann i terrenget). - Kjenne til hvordan sjøis formes og utvikles (svekkes) gjennom sesongen. - Forstå at sjøisen kan endre seg svært raskt! - Unngå kjøring i dårlig sikt. - Mål istykkelse og -kvalitet (min. 30 cm) - Vær årvåken ved ferdsel, registrer endringer i farge og struktur. - Øv på unnamanøver og avtal hvordan gruppa skal opptre ved kryssing av sjøis. Konsekvensreduserende; - Redningsutstyr (ispigger mm) - Ekstra klær og utstyr. - Inneha ferdigheter som gjør deg i stand til å komme opp av vannet. - Ferdes sammen med andre.
 9. 9. Ferdsel på isbreer. - fare for å falle i bresprekk eller utfor brefall, samt å bli eksponert for ekstreme vind- og snøforhold. Tiltak Forebyggende; - Kjenne til sprekkområder eller andre faremomenter på den enkelte bre. - Unngå kjøring i dårlig sikt. - Studer om mulig breen fra avstand for å planlegge kryssingen. - Vær årvåken ved ferdsel, registrer mulige sprekkområder og utfordringer i god tid - Sjekk værmelding! - Øv på og avtal hvordan gruppa skal opptre ved kryssing av ukjent bre og ved eventuelle oppdukkende sprekkområder. - Vær kritisk til eksisterende spor. Konsekvensreduserende; - Redningsutstyr (breredningskit mm) - Inneha ferdigheter som gjør deg i stand til å gjennomføre kameratredning på bre. - Kommunikasjon og navigasjonsutstyr. - Camp utstyr som tåler ekstremt vær.
 10. 10. Ferdsel i potensielt skredfarlig terreng. -fare for å bli tatt av skred Tiltak Forebyggende; - Kjenne til vær, terreng og snøforhold som fører til økt skredfare. - Vit hvor det vanligvis går skred gjennom sesongen og etter hvilke værforhold. - Du må kunne se fjellsidene rundt deg! - Gjør en vurdering av forholdene – er du i tvil, så er du ikke i tvil! - Vær årvåken ved ferdsel, registrer endringer i snølag og fordeling av snø – forholdene endrer seg. - Unngå terrengfeller. - Ha kunnskap om hvordan snølaget har forandret seg den siste perioden. Konsekvensreduserende; - Redningsutstyr (sender/mottaker, spade, søkestang. mm) - Inneha ferdigheter som gjør deg i stand til å bruke utstyret og gjennomføre kameratredning. - Kommunikasjon og navigasjonsutstyr. - Nødcamp utstyr.
 11. 11. Ferdsel under krevende væ rforhold. - fare for kuldeskader eller å ikke kunne komme videre og måtte overnatte ute. Tiltak Forebyggende; - Sjekk værmelding! - Ha kunnskap om hvor og hvordan lokale værforhold kan være dramatisk forskjellige fra det som er meldt. - Det er ingen skam å snu! - Klær og utstyr som tåler ekstreme værforhold – også når du starter ut i godt vær. - Navigasjonsutstyr. Konsekvensreduserende; - Riktig og nok utstyr til å kunne overnatte ute. - Ta beslutningen om å stoppe og slå leir før du mister all sikt og ikke kan velge sted.
 12. 12. Næ rkontakt med isbjørn. - fare for å måtte drepe eller skade en bjørn, eller selv å komme til skade. Tiltak Forebyggende; - Hvis du observerer isbjørn – forlat området. - Beveg deg og opptre slik at du har oversikt over terrenget rundt deg. - Ha en plan for hvordan du skal opptre i møte med isbjørn. - Sørg for varslingsanordninger ved overnatting ute. - Organiser leiren (mat, latrine mm) mtp isbjørn. - Unngå å overnatte der du vet at isbjørn ferdes eller kan se teltet ditt. - Sørg for at du har nok skremmemidler og at du kan bruke disse. - Start og skremme bjørnen på godt hold. - Sørg for at du skremmer bjørnen tilstrekkelig! Konsekvensreduserende; - Våpen for avliving av isbjørn. - Ferdigheter til å bruke våpen og skremmemidler
 13. 13. Ferdsel med snøscooter. - fare for skade som følge av velt, utforkjøring eller kollisjon. Tiltak Forebyggende; - Du må ha sikt til underlaget og terrenget du kjører i. - Tilstrekkelige kjøreferdigheter – øv! - Tilpass farten til terrenget og tyngden på scooter / slede. - Hvis du ikke kan se de andre i gruppa du kjører med pga. været er det ikke lenger forsvarlig. - Hvis du mister sikt – stans – vent på bedre vær. - Kjenn dine egne og scooterens begrensinger – ikke vær redd for å si ifra hvis du ikke lenger er komfortabel. - Bruk navigasjonshjelpemidler, men vær kritisk til GPS. - Stol ikke blindt på eksisterende spor. Konsekvensreduserende; - Verneutstyr- hjelm, klær mm. - Ferdigheter til å kunne foreta nødvendig vedlikehold og nødreparasjoner. - Kommunikasjonsutstyr - Gode avtaler ift når du skal være tilbake fra tur. - Førstehjelpsutstyr - Nødcamp utstyr
 14. 14. Hvordan redusere risiko ? Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykke Hvordan kan vi enklest, og mest fornuftig, kunne redusere risiko i møte med faremomentene? - Hvilke tiltak iverksetter vi – og har vi et bevisst forhold til hvor de faktisk har effekt? Konsekvensene av en ulykke på Svalbard – gitt krevende vær og naturforhold, vanskelige kommunikasjonsforhold og lange distanser – er i mange tilfeller alvorligere enn på fastlandet. Sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe kan vi redusere primært ved; - Gode og oppdaterte kunnskaper om potensielle faremomenter – gjenkjenning av fare. - Gode ferdigheter - Riktige holdninger - Riktige beslutninger - Bruk av riktig materiell og utstyr. Når ulykken først har skjedd kan vi forøke å redusere konsekvensen ved redningsteknikker og materiell, men vi er likevel kommet i en situasjon som kan vise seg å bli svært krevende.
 15. 15. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps • ca. 60 aktive medlemmer, Bregruppe, Skredgruppe, Hjelpekorpset

×