Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ferdinand Gjana, PhD     Mars 2013
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” ( Bedër)       Fakte & Shifra2 fakultete;6 departamente;5 qendra kërkimore zhvill...
MisioniMisioni i Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) ështëpërgatitja e individëve të kualifikuar, nëpërmjet një filoz...
VizioniVizioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është që tëjetë një institucion elitar i arsimit të lartë në ven...
Trekëndëshi i politikës institucionaleMësimdhënie e standardeve më të lartaKërkimi shkencorKontributi në shoqëri
Mësimdhënia në BEDËRCilësia e programeve mësimoreMetodologjia e mësimdhëniesStudentë të përzgjedhurStaf akademik i për...
Programet BachelorBachelor në:  1.  Drejtësi  2.  Shkenca komunikimi  3.  Shkenca islame  4.  Gjuhë dhe letërs...
Programet MasterMaster i shkencave në:  1.  Drejtësi. profilet: E drejtë penale dhe e drejtë ndërkombëtare;  2.  S...
Përzgjedhja dhe pranimi i studentëve
APLIKIMET BACHELOR 2011-2012                        Numri i                 Numri ...
Aplikimet Bachelor 2012-2013                          STUDENTË TË                ...
Viti akademik        Viti akademik                 2011-2012          2012-2013Programet ...
Aplikimet Master 2012-2013                             Numri i                ...
SEKRETARIA MËSIMORE    Gjendja aktuale     e studentëve
Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” (Bedër)                Cikli i parë i studimeve (Bachelor)         ...
NDARJA E STUDENTËVE SIPAS SHTETËSISË 6249                         Ndarja sipas          ...
SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” (Beder)          Cikli i dytë i studimeve (Master)                ...
NUMRI I STUDENTËVE                           485  Viti akademik                ...
BURIMET NJERËZORE
Disa fakte të shpejta        …… në numra                          8 është numri i stafit ...
Prof. Dr  Prof. Asoc. Dr  Dr  Doktorant  Msc/MA  TotalDepartamenti i drejtesise                1   ...
60                  Dep. Drejtesise               5050                 Dep...
GRADAT E STAFIT AKADEMIK SIPAS      DEPARTAMENTEVE                   Prof. Dr  Prof. Asoc. Dr  ...
STAFI NË TOTAL
SHTETËSIA E STAFIT TONË
Ambientet e institucionit
Infrastruktura    Sip. totale :4325 m²     8,9 m2 / student
Infrastruktura  •Zyra: 31  •Salla leksionesh: 11  •Laboratore për gjuhë të huaja: 3  •Laborator kompjuteri: 1  •...
Biblioteka    Biblioteka rreth 230 m²
Numri i titujve, total: 23518                 33
Kampusi Universitar   • Faza I: 13.000 m2 (shtator 2015)   • Faza II: 25:000 m2 (shtator 2017)
KËRKIMI SHKENCORKonferenca shkencoreRevista shkencoreQendrat kerkimore-zhvillimore
Konferenca Ndërkombëtare
Konferenca Shkencore
Revistat Shkencore me Bord Editorial Ndërkombëtar
Qendrat Kërkimore-ZhvillimoreQendrat Kerkimore-Zhvillimore “Për edukim tëvazhduar dhe formim profesional”Qendrat Kerkimo...
Marrëdhëniet ndërkombëtareMemorandume dhe bashkëpunime me universiteteShkëmbime stafi dhe studentëshProjekte tempus
Amsterdam University           Holande     www.uva.nlEpoka University             Shqiperi   ...
Marrëveshje me institucione dhe anëtarësimeAnëtarësimi në International Association of Universities http://unibir.org/An...
Shkëmbimi i studentëve    Department      Bachelor      University     CounrtyEnglish Literature   an...
Beder university presentation albanian
Beder university presentation albanian
Beder university presentation albanian
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Beder university presentation albanian

914 vues

Publié le

Prezantimi i Universitetit Hëna e Plotë Bedër.
www.beder.edu.al

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Beder university presentation albanian

 1. 1. Ferdinand Gjana, PhD Mars 2013
 2. 2. Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” ( Bedër) Fakte & Shifra2 fakultete;6 departamente;5 qendra kërkimore zhvillimore;7 programe bachelor;12 programe master;programe studimi 100% ose pjesërisht në gjuhën angleze;485 studentë nga 15 shtete të ndryshme;staf akademik, 50 pedagogë nga 8 shtete;45% e aplikanteve arrijne te kalojne me sukses procesin epranimit;bashkepunim me rreth 20 universitete ne 7 shtete;2 revista shkencore me bord editorial;Institucion me status jofitimprurës;
 3. 3. MisioniMisioni i Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) ështëpërgatitja e individëve të kualifikuar, nëpërmjet një filozofiearsimimi që ka në thelb vlerat universale, si edhembështetjen e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë tëideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës sënjeriut dhe të mbarë shoqërisë.
 4. 4. VizioniVizioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është që tëjetë një institucion elitar i arsimit të lartë në vend dhe nërajon dhe alternativa e parë e edukimit dhe e kërkimitshkencor për shqiptarët kudo që ndodhen. Shkolla e Lartë“Hëna e Plotë” (Bedër) synon të shndërrohet në njëinstitucion arsimor me karakter ndërkombëtar, duke ofruarmundësi studimi jo vetëm për shqiptarët, por edhe për tëhuajt, duke kontribuar kështu në promovimin e Shqipërisë sinjë qendër rajonale e arsimit të lartë dhe e kërkimitshkencor.
 5. 5. Trekëndëshi i politikës institucionaleMësimdhënie e standardeve më të lartaKërkimi shkencorKontributi në shoqëri
 6. 6. Mësimdhënia në BEDËRCilësia e programeve mësimoreMetodologjia e mësimdhëniesStudentë të përzgjedhurStaf akademik i përzgjedhurInfrastruktura
 7. 7. Programet BachelorBachelor në: 1. Drejtësi 2. Shkenca komunikimi 3. Shkenca islame 4. Gjuhë dhe letërsi turke 5. Gjuhë dhe letërsi angleze 6. Arsim parashkollor dhe fillor 7. Psikologji këshillimi dhe pedagogji
 8. 8. Programet MasterMaster i shkencave në: 1. Drejtësi. profilet: E drejtë penale dhe e drejtë ndërkombëtare; 2. Shkenca komunikimi. profilet: Marrëdhënie me publikun dhe gazetari; 3. Shkencat moderne islame; 4. Shkencat themelore islame; 5. Shkencat e shërbimeve shpirtërore; 6. Menaxhim arsimor, planifikim dhe zhvillim i kurrikulës; 7. Psikologji keshillimi dhe pedagogji; 8. Gjuhë dhe letërsi turke; 9. Gjuhë dhe letërsi angleze; 10. Përkthim dhe interpretim.Master profesional në: 1. Mësuesi, gjuhë angleze për arsimin e mesëm; 2. Mësuesi, gjuhë turke për arsimin e mesëm.
 9. 9. Përzgjedhja dhe pranimi i studentëve
 10. 10. APLIKIMET BACHELOR 2011-2012 Numri i Numri i Pranimi ne studentevë të aplikimeve % pranuar Fakulteti i Filologjisë dhe 87 54 62 % Edukimit Gjuhë dhe letërsi angleze 45 27 60 % Gjuhë dhe letërsi turke 42 27 64 %Fakulteti i Shkencave Humane 132 78 59 % Drejtësi 44 23 52 % Shkenca komunikimi 42 27 64 % Shkenca islame 46 28 61 % TOTAL 219 132 60.4 %
 11. 11. Aplikimet Bachelor 2012-2013 STUDENTË TË APLIKIMEVE PRANIMI NE % PRANUARFakulteti i Filologjisë dhe Edukimit 245 123 50 %Gjuhë dhe letërsi angleze 74 30 40 %Gjuhë dhe letërsi turke 48 33 69 %Psikologji këshillimi dhe pedagogji 82 41 50 %Arsim parashkollor dhe fillor 41 19 46 %Fakulteti i Shkencave Humane 214 85 40 %Drejtësi 89 22 25 %Shkenca komunikimi 60 26 43 %Shkenca islame 65 37 57 %TOTAL 459 208 45 %
 12. 12. Viti akademik Viti akademik 2011-2012 2012-2013Programet Bachelor Mesatarja e shkollës së mesme Mesatarja e shkollës së 2011-2012 mesme 2012-2013 Drejtësi 8.39 8.49 Shkenca islame 8.7 8.11 Shkenca komunikimi 7.4 8.46 Gjuhë dhe letërsi angleze 7.5 8.3 Gjuhë dhe letërsi turke 7.2 7.87 Psikologji këshillimi - 8.15 dhe pedagogji Arsim parashkollor - 8.05 dhe fillor
 13. 13. Aplikimet Master 2012-2013 Numri i Numri i Pranimi ne studentevë aplikimeve % të pranuar Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit 111 72 64 %Gjuhë dhe letërsi angleze 12 6 50 %Gjuhë dhe letërsi turke 42 29 69 %Mësuesi, gjuhë turke për arsimin e 20 13 65 %mesëmPsikologji këshillimi dhe pedagogji 37 24 65 % Fakulteti i Shkencave Humane 48 25 53 %E drejtë ndërkombëtare 11 5 46 %Gazetari 5 2 40 %Marrëdhënie me publikun 11 6 55 %Shkenca themelore islame 15 9 60 %Shkenca moderne islame 6 3 50 % Total 159 97 61 %
 14. 14. SEKRETARIA MËSIMORE Gjendja aktuale e studentëve
 15. 15. Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) Cikli i parë i studimeve (Bachelor) VITI AKADEMIK 2011 -2012 VITI AKADEMIK 2012 -2013 TOTALFAKULTETI I FILOLOGJISË 54 123 177 DHE EDUKIMIT Gjuhë dhe letërsi angleze 27 30 57 Gjuhë dhe letërsi turke 27 33 60 Psikologji këshillimi dhe - 41 41 pedagogjiArsim parashkollor dhe fillor - 19 19FAKULTETI I SHKENCAVE 78 85 163 HUMANE Drejtësi 23 22 45 Shkenca islame 28 37 65 Shkenca komunikimi 27 26 53 TOTAL 132 208 340
 16. 16. NDARJA E STUDENTËVE SIPAS SHTETËSISË 6249 Ndarja sipas shtetësisë - Bachelor 2011-2012 13 Ndarja sipas 10 shtetësisë - Bachelor 4 2 21 01 01 02 02 02 01 01 10 10 2012-2013
 17. 17. SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” (Beder) Cikli i dytë i studimeve (Master) Viti akademik Viti akademik TOTAL 2011 -2012 2012 -2013FAKULTETI I FILOLOGJISË 0 72 72DHE EDUKIMITFAKULTETI I 48 25 73SHKENCAVE HUMANETOTALI 48 97 145
 18. 18. NUMRI I STUDENTËVE 485 Viti akademik 2011-2012 Viti akademik 340 2012-2013 305 Totali485 208 180132 145 97 48Programi Bachelor Programi Master Total
 19. 19. BURIMET NJERËZORE
 20. 20. Disa fakte të shpejta …… në numra 8 është numri i stafit akademik që ka gradën prof. dr. Stafi akademik në Shkollën e Lartë “Hënae Plotë” (Bedër) vjen nga 8 vende tëndryshme të botës. 9 është numri i stafit akademik që ka gradën prof. asoc. dr. Gjatë vitit akademik 2011-2012, stafiakademik në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” 23 është numri i stafit akademik(Bedër) ka publikuar mbi 40 artikuj që ka gradën dr.shkencorë. 26 është numri i stafit akademik që 91 është numri i stafit akademik në janë doktoranteShkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) nga 25 është numri i stafit akademik qëtë cilët 50 prej tyre janë të punësuar me ka gradën masterkohë të plotë. Rreth 32% e stafit akademik në Shkollëne Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) janë femra. Rreth 99% e stafit akdemik me kohë tëplotë në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) nuk pijnë duhan.
 21. 21. Prof. Dr Prof. Asoc. Dr Dr Doktorant Msc/MA TotalDepartamenti i drejtesise 1 1 1 4 2 9Departamenti i shkencavete komunikimit 3 1 0 2 3 9Departamenti i shkencaveislame 0 0 3 4 4 11Departamenti i gjuhes dheletersise angleze 0 0 3 2 2 7Departamenti i gjuhes dheletersise turke 1 0 3 1 2 7Departamenti i shkencavete edukimit 1 0 2 4 0 7 Total 6 2 12 17 13 50
 22. 22. 60 Dep. Drejtesise 5050 Dep. Shkencave te Komunikimit40 Dep. Shkencave Islame Dep. Gjuhes dhe30 Letersise Angleze Dep. Gjuhes dhe20 Letersise Turke 11 Dep. Shkencave te10 9 9 Edukimit 7 7 7 Total0
 23. 23. GRADAT E STAFIT AKADEMIK SIPAS DEPARTAMENTEVE Prof. Dr Prof. Asoc. Dr Dr Doktorant Msc/MADepartamenti i drejtesise 3 2 4 5 4Departamenti i shkencave te 3 5 2 5 5komunikimitDepartamenti i shkencave islame - - 3 4 4Departamenti i gjuhes dhe - 1 8 5 8letersise anglezeDepartamenti i gjuhes dhe 1 1 3 3 3letersise turkeDepartamenti i shkencave te 1 - 3 4 1edukimit 8 9 23 26 25Total
 24. 24. STAFI NË TOTAL
 25. 25. SHTETËSIA E STAFIT TONË
 26. 26. Ambientet e institucionit
 27. 27. Infrastruktura Sip. totale :4325 m² 8,9 m2 / student
 28. 28. Infrastruktura •Zyra: 31 •Salla leksionesh: 11 •Laboratore për gjuhë të huaja: 3 •Laborator kompjuteri: 1 •Auditoriume: 3 •Salla konferencash: 350 m2 •Ambiente për ekspozita: 350 m2 •Fast-food dhe mense: 420 m2
 29. 29. Biblioteka Biblioteka rreth 230 m²
 30. 30. Numri i titujve, total: 23518 33
 31. 31. Kampusi Universitar • Faza I: 13.000 m2 (shtator 2015) • Faza II: 25:000 m2 (shtator 2017)
 32. 32. KËRKIMI SHKENCORKonferenca shkencoreRevista shkencoreQendrat kerkimore-zhvillimore
 33. 33. Konferenca Ndërkombëtare
 34. 34. Konferenca Shkencore
 35. 35. Revistat Shkencore me Bord Editorial Ndërkombëtar
 36. 36. Qendrat Kërkimore-ZhvillimoreQendrat Kerkimore-Zhvillimore “Për edukim tëvazhduar dhe formim profesional”Qendrat Kerkimore-Zhvillimore “Për median dhekomunikimin”Qendrat Kerkimore-Zhvillimore“Për gjuhët e huaja”Qendrat Kerkimore-Zhvillimore “Për gjuhën dheletërsinë shqipe”Qendrat Kerkimore-Zhvillimore “Për shkencatislame”
 37. 37. Marrëdhëniet ndërkombëtareMemorandume dhe bashkëpunime me universiteteShkëmbime stafi dhe studentëshProjekte tempus
 38. 38. Amsterdam University Holande www.uva.nlEpoka University Shqiperi www.epoka.edu.alFatih University Turqi www.fatih.edu.trGediz University Turqi www.gediz.edu.trInternational Burch University Bosnje Hercegova www.ibu.edu.baIstanbul Univeristy Turqi www.istanbul.edu.trLeiden University Holande www.leiden.eduNorth American College SHBA www.northamerican.eduOndokuz Mayis University Turqi www.omu.edu.trOrdu University Turqi www.odu.edu.trPamukkale University Turqi www.pau.edu.trRadboud Univesity Holande www.ru.nlRadboud Univesity Holande www.ru.nlRudgers University SHBA www.rudgers.eduSuleyman Sah University Turqi www.ssu.edu.trUniveristeti i Prizrenit Kosove www.uni-pz.orgUtrecht University of Applied Sciences Holande www.international.hu.nlYildiz Teknichal University Turqi www.yildiz.edu.tr
 39. 39. Marrëveshje me institucione dhe anëtarësimeAnëtarësimi në International Association of Universities http://unibir.org/Anëtarësimi në The Euro-Mediterranean University (EMUNI)http://www.emuni.si/en/1. world Media, Frankfurt, Germany2. Today’s Zaman, Istanbul, Turkey3. STV, Istanbul, Turkey4. Meridian Language Center, Tirana, Albania5. Albtelecom sh.a, Tirana, Albania6. Univers Alb. Sh.a (American Hospital), Tirana, Albania
 40. 40. Shkëmbimi i studentëve Department Bachelor University CounrtyEnglish Literature and 1 Pamukkale University TRLanguage 1 Gediz University TRTurkish Language and 2 Gediz University TRLiterature 1 Pamukkale University TRIslamic Sciences 4 Ondokuz Mayis University TR 3 Ataturk University TR

×