Publicité

Uporaba aplikacije Etrips, vpis v RNO in eTurizem

6 Dec 2017
Publicité

Uporaba aplikacije Etrips, vpis v RNO in eTurizem

 1. Predstavljamo Vam novosti povezane z: -vnosom nastanitev v register nastanitvenih obratov (RNO), -dostopom in uporabo aplikacije eTurizem, -uporabnostjo aplikacije Etrips. Uporabnikom aplikacije Etrips nudimo brezplačen vnos v RNO in vzpostavitev dostopa do aplikacije eTurizem do 31.12.2017. Etrips d.o.o.
 2. Potek vpisa v RNO in vzpostavitve dostop do aplikacije eTurizem registracija dejavnosti pooblastilo digitalno potrdilo ali https://www.ajpes.si/ vpis v RNO vzpostavit ev dostopa do aplikacije eTurizem (določitev uporabniškeg a imena in gesla) uporabniško ime in geslo za portal AJPES ali https://www.ajpes.si/ Uporaba eTurizem
 3. AJPES je s 1.12.2017 vzpostavil dostop do registra nastanitvenih obratov (RNO) in dostop do nove aplikacije eTurizem. RNO
 4. Izvajalci nastanitvene dejavnosti morate svoje: - nastanitvene obrate, - počitniška stanovaja, hiše in sobe, - apartmaje in sobe na turističnih kmetijah ter - druge nastanitvene zmogljivost vpisati v RNO najkasneje do 28.2.2018.
 5. Vnos v RNO lahko opravite: - osebno na izpostavi AJPES ali - z digitalnim potrdilom na portalu AJPES https://www.ajpes.si/ ali - z elektronskim pooblastilom tretje osebe, npr. nas, Etrips d.o.o., upravljavca informacijske platforme in aplikacije Etrips.
 6. Vpis v RNO in vzpostavitev dostopa do aplikacije eTurizem lahko s pooblastilom, ki vam ga pošljemo, prepustite tudi nam. V P I S V R N O I N eTurizem
 7. Samostojna uporaba aplikacije eTurizem zajema: • vpisovanje podatkov gostov v aplikacijo eTurizem in posredovanje policiji v 12-ih urah, • s prijavo gostov istočasno posredovanje podatkov o obveznosti plačila turistične takse občini, • mesečni vnos podatkov o mesečni razpoložljivosti nastanitvenih zmogljivosti v aplikacijo eTurizem in posredovanje Statističnemu uradu RS (SURS), • Ročni izračun zneseka turistične takse (TT) za nakazilo občini do 25. v mesecu (število posameznih TT (odrasli, otroci ...) iz aplikacije eTurizem pomnoženo s predpisano višino TT v občini). Z uporabo aplikacije Etrips boste podatke gostov vpisali enkrat in ostalo delo prepustili Etripsu.
 8. Prijava gosta in možnosti vodenja knjige gostov 1, 2 in 3 1. ime in priimek, 2. datum rojstva, 3. spol, 4. državljanstvo, 5. datum in ura prihoda, 6. datum in ura odhoda, 7. številko in vrsto identifikacijskega dokumenta (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) Podatki gosta eTurizem Knjigo gostov nadomešča dnevni izpis gostov v Excelovo datoteko Elektronska knjiga gostov Fizična knjiga gostov (obrazec) 1 2 3 on line
 9. Prijava gosta in avtomatsko vodenje knjige gostov z aplikacijo Etrips. 1. ime in priimek, 2. datum rojstva, 3. spol, 4. državljanstvo, 5. datum in ura prihoda, 6. datum in ura odhoda, 7. številko in vrsto identifikacijskega dokumenta (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) Podatki gosta Elektronska knjiga gostov on line Prijava gostov eTurizem on line
 10. Vnos turistične takse in razloga oprostitve ob vnosu podatkov gosta Vnos ure prihoda in odhoda
 11. Mesečni izračuni turistične takse z aplikacijo Etrips.
 12. Mesečno posredovanje poročila za SURS z aplikacijo eTurizem 1. ime in priimek, 2. datum rojstva, 3. spol, 4. državljanstvo, 5. datum in ura prihoda, 6. datum in ura odhoda, 7. številko in vrsto identifikacijskega dokumenta (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) Podatki gosta eTurizem Prijava gostov ročno on line Mesečni vnos podatkov o razpoložljivosti • Del podatkov za poročilo sporočate istočasno s prijavo gostov. • Podatke vezane na razpoložljivost nastanitvenih zmogljivosti v aplikacijo vpisujete 1x mesečno.
 13. Podatke za mesečno poročila SURS-u pripravi aplikacija Etrips. 1. ime in priimek, 2. datum rojstva, 3. spol, 4. državljanstvo, 5. datum in ura prihoda, 6. datum in ura odhoda, 7. številko in vrsto identifikacijskega dokumenta (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) Podatki gosta Prijava gostov ročno on line Elektronska knjiga gostov Mesečni izračun in prenos podatkov o razpoložljivosti v AJPES eTurizem
 14. Področja uporabe aplikacije Etrips 1. Recepcijsko delo • prijava gostov in knjiga gostov • turistična taksa in statistično poročilo • poročanje v aplikacijo eTurizma • izdajanje računov • pregledi poslovanja 1. Večkanalno trženje • en koledar zasedenosti za več tržnih kanalov • sinhronizacije z Booking, Airbnb, Tripadvisor • vtičniki na STO in domačo stran • rezervacije agencij • rezervacije iz rezervacijskega portala Etrips 3. Uporabniki in funkcionalnosti 4. Plačilo po realizaciji 14
 15. 1. Učinkovito recepcijsko delo (PMS) 2. Večkanalno trženje - distribucijski sistem (CM) - rezervacijski sistem (CRS) Turistična taksa Statistika in poročilaPrijava gostov Fakturiranje Knjiga gostov Pregled zasedenosti in kartic gostov + Področja uporabe aplikacije Etrips
 16. TIC PONUDNIKOVA STRAN Portal Etrips Sinhronizacija z booking.com, airbnb ..., rezervacije z vaše spletne strani, slovenskega turističnega portala ... STO PORTAL 2. Večkanalno trženje
 17. ponudnik nastanitve / izvajalec dejavnosti TIC - turistični informativni center lastnik nastanitve / nepremičnine Uporabniki aplikacije Etrips turistična agencija turist (kupec)
 18. Mesečno plačilo uporabe aplikacije Etrips po realizaciji Omejitev mesečnega plačila uporabe Izračun mesečnega plačila na www.etrips.si Cena glede na število nočitev v mesecu
 19. Celovit informacijski sistem za delo z nastanitvami: - učinkovito recepcijsko delo (PMS) - večkanalno trženje (CM in CRS) www.etrips.si
Publicité