Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử - Để lấy mẫu dạng word bạn theo dõi tại ExcelThucHanh.com
(Nguồn: https://excelthuchanh.com/cach-xu-ly-hoa-don-dien-tu-da-ky-phat-hanh-nhung-sai-thong-tin/ )

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

  1. 1. 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Hôm nay, ngày 01 /09/2020 chúng tôi gồm có: BÊN A: CÔNG TY TNHH GIẤY VI TÍNH BBB Địa chỉ: Số 14, Ngõ hhhh. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội Mã số thuế: 01aaa611 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Khánh Chức vụ: Giám đốc công ty BÊN B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XYZ Địa chỉ: abc Mã số thuế: 010xxx58 Người đại diện: Ông ABC Chức vụ: Giám đốc công ty Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau: 1. Hoá đơn bị huỷ số: 0000001 do CÔNG TY TNHH GIẤY VI TÍNH BBB phát hành ngày 29/08/2020 2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm: STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Giấy vi tính liên tục 6 liên thùng 01 280.000 280.000 Tổng cộng 280.000 Thuế GTGT 28.000 Tổng số 308.000 (Bằng chữ: Ba trăm linh tám nghìn đồng chẵn) 3. Lý do huỷ hoá đơn: Do khách không lấy hàng Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT. Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Xem chi tiết các tài liệu Quý ở trang tiếp theo) ExcelThucH anh.com
  2. 2. 2 GHI CHÚ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 1. Những điều đặc biệt cần lưu ý về hóa đơn điện tử mà kế toán cần phải biết. 2. Quy trình xử lý phát hành hóa đơn mà kế toán cần phải biết. 3. Hướng dẫn đọc Hóa đơn điện tử định dạng XML của các Nhà sản xuất. 4. Danh sách các Đơn vị phát hành hóa đơn điện tử được Thuế cấp phép. 5. Cẩm nang sửa các lỗi liên quan đến HTKK. 6. Cẩm nang sửa các lỗi liên quan đến NỘP TỜ KHAI VÀ JAVA. (Kích chuột vào đề mục tương ứng và xem Chi tiết nội dung ở phần cuối của trang kết quả) ExcelThucH anh.com

×