Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à (Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad (20)

Plus par VNG Realisatie (20)

Publicité

Plus récents (20)

(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad

 1. 1. Informeren wethouder, college en raad over ontwikkelingen SHV Programma Verbinden Schuldendomein Ahmed Ajjaji, VNG Realisatie Mariëlle Fleuren, VNG Realisatie 10 oktober 2022
 2. 2. Onderwerpen voor vandaag 1. Programma Verbinden Schuldendomein van VNG 2. Het informeren van uw wethouder, college en raad over de ontwikkelingen in het schuldendomein (aanleiding, informatiebronnen, checklist) 3. Interactie: vragen stellen & ervaringen delen
 3. 3. Aanpak kabinet 1. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetten mbt schulden: professionaliseren van processen, dienstverlening en informatievoorziening schuldendomein (jaarplan 2022, VNG) 2. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025) 3. Kamerbrief, Min SZW, 12-7-2022, 5 speerpunten, waarvan 3 met schulden • Meer preventie van geldzorgen • Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst • Een overheid die voor mensen werkt 3. Prinsjesdag: 20 september 2022 (Link Kamerbrief)
 4. 4. Wetten schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) WSKD Stroomlijningketen voor derdenbeslag (datum volgt) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 5. 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Lijst met Q&A's • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspuntenbeleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 6. 6. Aanleiding voor het informeren van uw wethouder, college en/of raad: 1. De verwachte toenemende schuldenproblematiek Steeds meer huishoudens financieel in de knel, geldt dit ook voor mijn gemeente? • Welke rapporten en landelijke cijfers zijn beschikbaar? • Hoe maak ik de vertaalslag naar mijn gemeente? 2. De aangekondigde maatregelen via Prinsjesdag Met prinsjesdag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. • Wat betekent dit voor mijn gemeente? • Wat kan ik doen om de schuldhulpverlening politiek onder de aandacht te brengen • en/of nieuwe plannen voor te stellen voor de begroting 2023?
 7. 7. Aanleiding 1: Toenemende schuldenproblematiek Welke input kan ik gebruiken om mijn wethouder/college/raad te informeren? • Aangekondigde maatregelen/middelen Prinsjesdag (Link Kamerbrief) • Actualiteiten & nieuws- en persberichten van o.a. Het Nibud Pers-, nieuwsberichten en blogs - Nibud • Kamerbrief 12-7-22 over voorzetting brede armoede- en schuldenaanpak Kamerbrief Aanpak geldzorgen armoede en schulden.pdf (overheid.nl) • Recente landelijke data en cijfers uit rapporten van o.a. het CBS Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl) • Ondersteuningsproducten van de VNG Schulden en armoede | VNG • Informatie te vinden via landelijke organisaties zoals NVVK, Divosa en Stimulansz
 8. 8. Voorbeeld kengetallen/monitoring • Benchmark Schulden Divosa Divosa Benchmark | Divosa • Dashboard Vroegsignalering Divosa, Monitor Vroegsignalering Schulden (divosa.nl) • CBS cijfers, Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl) • Cijfers NVVK, NVVK financiële hulpverleners - Jaarverslag 2021 • Meten is weten, Purpose, Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening: een nieuw perspectief (nvvk.nl) • SEO rapport, Duurzaamheid schuldentrajecten - SEO Economisch Onderzoek • CAK, wanbetalers regeling, CAK - Regeling wanbetalers (hetcak.nl)
 9. 9. Aanleiding 2 prinsjesdag deel 1 Schuldhulpverlening: • Tijdelijk plafond energieprijzen • Geen afsluitingen gas, water en electra bij betalingsproblemen • Geen enkele schuldregeling opzeggen als inwoners door energiekosten geen sluitende begroting hebben (NVVK en VNG) • Vaker inzetten van saneringskredieten, als onderdeel van een collectieve schuldregeling • Kabinet verkent hoe het gebruik van het Waarborgfonds te stimuleren • Inrichten Nationale Budget Service (als doorontwikkeling van Vaste Lasten Pakket) • Kabinet maakt geld vrij voor NSR > meer telefonische capaciteit (Geldfit) • Inzet van opleidingspakket en toolbox (Nibud) voor toerusten vrijwilligers
 10. 10. Prinsjesdag, deel 2 Vroegsignalering en bijzondere bijstand: • Gemeenten ontvangen 35 miljoen (SZW) aan incidentele middelen in 2022, bedoeld voor vroegsignalering en bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Budget • Budget 75 miljoen (SZW) voor flankerend beleid in 2023 • 40 miljoen structureel beschikbaar voor geldzorgen, armoede en schulden • Het rijk is met gemeenten in gesprek over de wijze van toekenning en verdeling van deze middelen
 11. 11. Checklist bij het informeren van je wethouder Checklist : • Informeren wethouder, is die voldoende op de hoogte? • Is het huidige beleidsplan schuldhulpverlening nog actueel? • Wat zegt het lokale coalitieakkoord over schuldhulpverlening en kan ik deze verrijken met de (landelijk) aangekondigde maatregelen? • Welke ideeën heeft de wethouder? Hoe zit dit met de lokale partners? • Heb ik (een indicatie van) de omvang van de schuldenproblematiek in mijn gemeente in beeld ? • Heb ik in beeld welke middelen we beschikbaar hebben als gemeente en hoe kunnen we dat geld het beste inzetten? • Welke nieuwe voorstellen wil ik eventueel voorleggen voor de gemeentelijke begroting 2023 ?
 12. 12. Vragen • Delen van ervaringen en/of tips? • Welke ondersteuningsbehoefte heb je? • Forum VNG, Fora, Inloggen - VNG Fora
 13. 13. (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 10-10-2022 Informatie delen met nieuwe wethouders en gemeente raad – hoe neem je hen mee door ontwikkelingen? (Be)spreekuur 13-10-2022 Vroegsignalering en particulieren verhuurders Expertmeeting 1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW (Be)spreekuur 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur

×