Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à (be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK (20)

Plus par VNG Realisatie (20)

Publicité

Plus récents (20)

(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK

 1. 1. CAK-meldingen Programma verbinden schuldendomein VNG-realisatie Natascha Klumper, CAK Roos Meertens, zorgverzekeringslijn Gerard van der Steen, VNG realisatie Mariëlle Fleuren, VNG realisatie 10 oktober 2022
 2. 2. Onderwerpen bespreekuur 1. Programma Verbinden schuldendomein 1. Aanpak kabinet 2. Prinsjesdag 3. Middelen 4. Actualiteiten 2. Zorgverzekeringslijn en CAK 3. Welke ondersteuning nodig vanuit VNG Realisatie? Stel je vraag (Chat) en deel je ervaringen (interactieve bijeenkomst)
 3. 3. Aanpak kabinet 1. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025) 2. Kamerbrief, Min SZW, 12-7-2022, 5 speerpunten, waarvan 3 met schulden • Meer preventie van geldzorgen • Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst • Een overheid die voor mensen werkt 3. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving: professionaliseren van processen, dienstverlening en informatievoorziening schuldendomein (jaarplan 2022, VNG) 4. Prinsjesdag 20 september 2022 !! (Link Kamerbrief)
 4. 4. Wetten schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) WSKD Stroomlijningketen voor derdenbeslag (datum volgt) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 5. 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 6. 6. N.a.v. prinsjesdag, deel 1 Schuldhulpverlening: • Geen afsluitingen gas, water en licht, afsluitregeling vanaf 26-10-2022 • Geen schuldregeling opzeggen als inwoners door energiekosten geen sluitende begroting hebben (NVVK en VNG) • Saneringskredieten inzetten • Collectieve schuldregeling • Inzet Waarborgfonds • Inrichten Nationale Budget Service (vaste lasten pakket) • NSR meer telefonisch capaciteit (geldfit) • Inzet vrijwilligers, inzet van opleidingspakket en toolbox (Nibud)
 7. 7. Nav prinsjesdag, deel 2 Vroegsignalering: • Budget 35 Miljoen (SZW) aan incidentele middelen in 2022, Voor vroegsignalering en bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Budget • Budget 75 Miljoen (SZW) voor flankerend beleid in 2023 • 40 miljoen structureel beschikbaar voor geldzorgen, armoede en schulden
 8. 8. Vraag Wie vraagt de lijst op? En doe je er iets mee?
 9. 9. Gast sprekers Natascha Klumper, CAK Roos Meertens, Zorgverzekeringslijn
 10. 10. Aanmelding Wanbetaler • Aanmelding door zorgverzekeraar • 6 maanden betalingsachterstand • Schuld bij zorgverzekeraar blijft bestaan
 11. 11. Proces en aantallen Aanmelding Wanbetalers Binnen 1 a 2 dagen na aanmelding: Aanschrijving Wanbetaler Maandelijkse incasso bestuursrechtelijke premie Afmelding Wanbetaler (schuld voldaan, schuldregeling, overlijden etc). IN • Totale instroom 2021: 138.242 Brief • Beschikking naar wanbetalers en broninhouders (indien van toepassing) € • Incasso via broninhouders of via het CJIB (1/3 – 2/3) UIT • Totale uitstroom 2021: 157.673 (eindstand 2021: 170.221)
 12. 12. Procesflow aanmelden
 13. 13. Mutaties tijdens aanmeldperiode • GBT • SOVK • Bewindvoering • Wijzigen collectiviteit
 14. 14. Kerngetallen 2021 Fase Product Aantallen Instroom Beschikkingen 138.242 Uitstroom Beschikkingen 157.673 Klantcontact Bezwaren 135 Telefoon- gesprekken 71.748 (ca 20.000 van broninhouders) E-mails 6.197 Brieven 77.573
 15. 15. Over Zorgverzekeringslijn
 16. 16. Wanbetalers in beeld krijgen met de CAK wanbetalerslijst • Sinds 2017 gegevensuitwisseling tussen CAK en gemeenten. • Veel inwoners in de wanbetalersregeling nog niet in beeld bij (schuld)hulpverlening. • Vaak sprake van meervoudige schulden en multiproblematiek.
 17. 17. CAK wanbetalerslijst • Gemeenten vragen lijst op bij het CAK: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-wanbetalers
 18. 18. Wettelijke grondslag (1) Regeling zorgverzekering Artikel 7b.1 1. Als uitvoering van de zorgverzekeringen en de Zorgverzekeringswet, bedoeld in artikel 89, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, worden in ieder geval aangemerkt: b. werkzaamheden die erop gericht zijn te bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is.
 19. 19. Wettelijke grondslag (2) Regeling zorgverzekering artikel 7b.1 lid 3: Voor de uitvoering van de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, verstrekt het CAK op verzoek aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens: a. naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer van de verzekeringnemer; b. het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer van de zorgverzekeraar; c. de door de verzekeringnemer verschuldigde bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, de datum vanaf wanneer de verzekeringnemer de bestuursrechtelijke premie verschuldigd is en de wijze van inning van de bestuursrechtelijke premie.
 20. 20. Welke informatie staat op de CAK lijst? Alle inwoners uit uw gemeente, die als wanbetaler zijn aangemeld bij het CAK: • BSN • NAW-gegevens • Datum van aanmelding en status van aanmelding • Broninhouding of CJIB • Achterstand bij CAK • Zorgverzekeraar • Bewindvoerder ja of nee Op de lijst staat niet de hoogte van de schuld bij de zorgverzekeraar vermeld.
 21. 21. Verplichtingen na opvragen lijst • Wettelijk verplicht om elk ontvangen signaal op te volgen. • Actief contact zoeken met alle inwoners op de CAK wanbetalerslijst, die in het bestuursrechtelijk premieregime zitten, om een hulpaanbod te doen. • Wijze van contact maken vrije keuze gemeente.
 22. 22. Wanbetalersrapportages Zorgverzekeringslijn
 23. 23. Vraag Hoe zetten jullie de lijst in?
 24. 24. Toepassing: vroegsignalering • Geen beginnende betalingsachterstand, wel een belangrijk signaal! • Een aantal gemeenten zet dit signaal in bij vroegsignalering. • Gebruikers van RIS Matching en VPS kunnen de CAK lijst inlezen (gemeente vraagt zelf lijst op). • Om te matchen, als enkelvoudig signaal of als aanvullende informatie.
 25. 25. Toepassing: doelgroep specifiek • Specifieke doelgroep in beeld krijgen met behulp van de lijst. • Voorbeeld: jongeren met schulden. • 1,4% jongeren (18-30jr) zit in wanbetalersregeling (CBS, 2021) • Jongeren hebben vaak nog geen ‘eigen voordeur’, zorgverzekeringsschuld vaak het enige signaal. Leeftijd Aantal Percentage 18 – 20 1.490 0,3 20 – 25 17.720 1,6 25 – 30 21.980 1,9 18 – 30 41.190 1,3
 26. 26. Maatwerklijst tbv Gemeenten • Korte termijn • Jaarlijkse selectie door gemeente Leeftijd Postcode Aanmelddatum Hoogte schuld GBT/recidive • Lange termijn • Eigen selectie via ketenportaal
 27. 27. Vraag Gaat u met deze nieuwe ontwikkeling de lijst opvragen? Welke scope zou u willen aanbrengen?
 28. 28. Gesprek en ruimte voor vragen
 29. 29. (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur 7-11-2022 Wgs CAK meldingen 9-11-2022 Wvbvv Januari-release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en de communicatie 14-11-2022 alle wetten De menselijke maat 15-11-2022 KOT Kindregeling 28-11-2022 Wgs/KOT Schuldregelen voor gedupeerde van de toeslagenaffaire. 8-12-2022 Wvbvv afloscapaciteit niet volledig uitnutten 15-12-2022 Wgs Schuldhulpverlening voor ondernemers 19-12-2022 Wgs Welke voorzieningen zijn beschikbaar om gegevens te raadplegen voor de schuldhulp aan ondernemers?

Notes de l'éditeur

 • Verbreding beslagregister:
 • Zoals de naam al zegt, deze lijst vraag je op bij het CAK, met behulp van het aanvraagformulier, dat je op de website van het CAK kunt vinden.
  Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (artikel 7b.1 lid 3), is er een wettelijke basis voor het uitwisselen van gegevens over wanbetalers tussen gemeenten en het CAK. Gemeenten mogen deze gegevens gebruiken voor werkzaamheden die erop gericht zijn te bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is.
 • Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (artikel 7b.1 lid 3), is er een wettelijke basis voor het uitwisselen van gegevens over wanbetalers tussen gemeenten en het CAK. Gemeenten mogen deze gegevens gebruiken voor werkzaamheden die erop gericht zijn te bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is.
 • Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (artikel 7b.1 lid 3), is er een wettelijke basis voor het uitwisselen van gegevens over wanbetalers tussen gemeenten en het CAK. Gemeenten mogen deze gegevens gebruiken voor werkzaamheden die erop gericht zijn te bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is.
 • Wat zijn de spelregels wanneer je de CAK lijst opvraagt? Deze zijn in lijn met de regels, die gelden voor de signalen over betalingsachterstanden die je als gemeente ontvangt in het kader van vroegsignalering. Dit betekent dat je als gemeente:
  Verplicht bent om ieder ontvangen signaal op te volgen;
  Wat betekent dat je actief contact en een hulpaanbod moet doen aan alle inwoners op de CAK wanbetalerslijst, die in het bestuursrechtelijk premieregime zitten. Dus niet aan inwoners met een lopende betalingsregeling of stabilisatieovereenkomst.
  Dit hulpaanbod moet binnen een termijn van vier weken gedaan worden.
  De wijze waarop je dit hulpaanbod doet – schriftelijk, telefonisch of in persoon – mag je zelf bepalen.
 • Deze verplichting om binnen een termijn van vier weken op signalen te moeten reageren kan voor gemeenten een grote uitdaging zijn.
  Voor grotere gemeenten, omdat zij veel inwoners op de lijst hebben staan.
  Maar ook voor kleinere gemeenten, omdat zij minder capaciteit hebben om alle signalen op te volgen.
  Het zou dan ook fijn zijn als je voordat je de lijst opvraagt, al een beetje een indicatie zou hebben van wat je kunt verwachten. Hierbij helpen de wanbetalers rapportages, die je bij ZVL kunt opvragen

×