Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

KHAI BÁO DEFINE MASS SOURCE TRONG ETABS NHƯ THẾ NÀO?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par VOBAOTOAN (20)

Publicité

Plus récents (20)

KHAI BÁO DEFINE MASS SOURCE TRONG ETABS NHƯ THẾ NÀO?

  1. 1. Page 2 Contents 1 DEFINE NAME FOR LOADCASE ...........................................................................3 1.1 DEADLOAD .................................................................................................................... 3 1.2 LIVELOAD....................................................................................................................... 3 2 DEFINE MASS SOURCE FOR WIND LOAD ..............................................................4 3 DEFINE NAME MASS SOURCE FOR SEISMIC LOADCASE...........................................5
  2. 2. Page 3 1 DEFINE NAME FOR LOADCASE 1.1 DEADLOAD Name load Define Name Symbol TLBT Tải hoàn thiện Tải tường Áp lực nước Áp lực đất Tải uplift (tải đẩy nổi) Seflwieght SuperDeadload Brick wall Other Other Other SW SDL BW WATER SOIL UW 1.2 LIVELOAD  Non-Seismic Load Case. No. Name load Define Name Symbol 1 2 3 4 5 6 Tải gió theo Phương X Tải gió theo Phương X Ngược Tải gió theo Phương Y Tải gió theo Phương Y Ngược Hoạt Tải <2 Hoạt Tải >2 WIND WIND WIND WIND Live load Live load WINDX WINDX- WINDY WINDY- LLR LL  Seismic Load Case No. Name load Define Name Symbol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tải gió theo Phương X Tải gió theo Phương X Ngược Tải gió theo Phương Y Tải gió theo Phương Y Ngược Hoạt Tải Gia đình Hoạt Tải Văn Phòng Hoạt Tải Phòng họp Hoạt tải khu mua bán Hoạt tải kho lưu trữ Hoạt tải giao thông, TL xe < 30kN Hoạt tải giao thông, TL xe > 30kN Hoạt tải mái (không sử dụng) Tải động đất theo phương X Tải động đất theo phương X (ngược) Tải động đất theo phương Y Tải động đất theo phương Y (ngược) WIND WIND WIND WIND Live load Live load Live load Live load Live load Live load Live load Live load Other Other Other Other WINDX WINDX- WINDY WINDY- LLA LLB LLC LLD LLE LLF LLG LLH EQX EQX- EQY EQY-
  3. 3. Page 4 2 DEFINE MASS SOURCE FOR WIND LOAD " Mass source" cho trường hợp gió động dựa theo mục 3.3.4 TCVN 229-1999 Cách nhập vào trong Etabs: Vào Define/ Mass Source. Hệ số chiết giảm khối lượng khi tham gia dao động: Load Patter Multipler SW SDL BW LL LLR 1 1 1 0.5 0.5
  4. 4. Page 5 3 DEFINE NAME MASS SOURCE FOR SEISMIC LOADCASE " Mass source" cho trường hợp động đất dựa theo mục 3.4 & bảng 4.2 TCVN 9386-2012
  5. 5. Page 6 Cách nhập vào trong Etabs: Vào Define/ Mass Source. Hệ số chiết giảm khối lượng khi tham gia dao động: Load Patter Multipler SW SDL BW LLA LLB LLC LLD LLE LLF LLG LLF 1 1 1 0.3x0.8=0.24 0.3x0.8=0.24 0.6x0.8=0.48 0.6x1.0=0.6 0.8x1.0=0.8 0.6x1.0=0.6 0.3x1.0=0.3 0 (*) Ở đây tính toán với trường hợp ϕ “các tầng sử dụng đồng thời” là trường hợp nguy hiểm nhất.

×