Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

TÍNH TOÁN CỐT ĐAI DẦM THEO TCVN 5574-2018

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à TÍNH TOÁN CỐT ĐAI DẦM THEO TCVN 5574-2018 (20)

Publicité

Plus par VOBAOTOAN (20)

Plus récents (20)

Publicité

TÍNH TOÁN CỐT ĐAI DẦM THEO TCVN 5574-2018

  1. 1. Page 1 of 3 TÍNH TOÁN CỐT ĐAI DẦM THEO TCVN 5574-2018 – Bài 2 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Pháp Duyên Fanpage : https://phdconstruction Website : https://vicivil.com Website : https://nhadocdep.com/ Website : https://phapduyen.vn
  2. 2. Page 2 of 3 Cốt đai có tác dụng cố định vị trí cốt thép dọc khi đổ bê tông; giữ ổn định cho cốt thép dọc chịu nén; chịu các ứng suất do co ngót và thay đổi nhiệt độ; tăng khả năng chịu nén cho bê tông, hạn chế nở ngang; chịu lực cắt. 1 Kiểm tra điều kiện bền theo ứng suất nén chính Tính toán cấu kiện BTCT chịu uốn theo dải bê tông giữa các tiết diện nghiêng được tiến hành theo điều kiện b b Q R bh 1 0 Trong đó: Q là lực cắt trong tiết diện thẳng góc của cấu kiện b  1 là hệ số kể đến ảnh hưởng của đặc điểm trạng thái ứng suất của bê tông trong dải nghiên, lấy bằng 0.3 2 Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông b, bt Q Q . R bh 1 1 0 2 5 Nếu thõa điều kiện trên thì bố trí cấu tạo, còn không thõa thì phải tính toán thép đai 3 Tính toán thép đai b, SW , Q Q Q 1 1 1 Trong đó: Q1 là lực cắt trong tiết diện thẳng góc do ngoại lực; b, bt SW , SW Q . R bh Q q h   1 0 1 0 0 5 Khi tiết diện thẳng góc mà trong đó có kể đến lực cắt Q1, nằm gần gối tựa ở khoảng cách a nhỏ hơn 2.5h0 thì tính toán theo điều kiện b, SW , Q Q Q 1 1 1 bằng cách nhân giá trị b, Q 1 với hệ số bằng 2.5/(ah0), nhưng không lớn hơn bt . R bh0 2 5
  3. 3. Page 3 of 3 Khi tiết diện thẳng góc mà trong đó có kể đến lực cắt Q1, nằm ở khoảng cách a nhỏ hơn h0 thì tính toán theo điều kiện b, SW , Q Q Q 1 1 1 bằng cách nhân giá trị SW , Q 1 với hệ số bằng ah0 Cốt thép ngang được kể đến trong tính toán thõa điều kiện: SW bt q . R b 0 25 4 Tính toán bước đai Trong các cấu kiện bê tông cốt thép mà lực cắt tính toán không thể chỉ do mỗi bê tông chịu thì cần đặt cốt thép ngang với bước không lớn hơn 0.5h0 và không lớn hơn 300mm (250mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100) Trong các bản đặc , cũng như trong các bản nhiều sườn có chiều cao nhỏ hơn 300 mm và trong các dầm (sườn) có chiều cao nhỏ hơn 150 mm thì không cần đặt cốt thép ngang trên đoạn cáu kiện mà lực cắt tính toán chỉ cần do bê tông chịu Trong các dầm và sườn cao 150 mm trở lên, cũng như trong các bản nhiều sườn có chiều cao từ 300 mm trở lên thì cần đặt cốt thép ngang với bước không lớn hơn 0.75h0 và không lớn hơn 500 mm (400 mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100) trên các đoạn cấu kiện mà có lực cắt tính toán chỉ cần dô bê tông chịu. b, ct b, ct h Q Q : s min ; h Q Q : s min ;                    0 1 1 0 1 1 300 2 3 500 4

×