Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Cáncer de mama
Cáncer de mama
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 41 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Similaire à Strategische denken (20)

Plus par Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (20)

Publicité

Strategische denken

 1. 1. strategisch denken je organisatie in beweging krijgen door zelf anders te denken
 2. 2. Strategie Strateeg Strategisch inzicht Strategisch denken Strategische planning Strategische communicatie Strategische visie
 3. 3. Strategie   manier waarop men met een leger manoeuvreerde voor en na de eigenlijke veldslag tactiek   de wijze waarop men tijdens die slag vocht 1. strategische niveau 2. tactische niveau 3. operationele niveau
 4. 4. Niveau Planning rollen Strategisch lange Termijn topmanagement Tactisch midden lange Termijn middenkader Operationeel korte termijn werkvloer
 5. 5. Strategisch denken
 6. 6. strategisch denken ≠ strategie uitdenken
 7. 7. <ul><li>strategisch denken = </li></ul><ul><li>andere manier van denken </li></ul><ul><li>zeer complexe manier van denken </li></ul><ul><li>synthese van vele andere vormen van denken </li></ul>
 8. 8. DOEL van strategisch denken = organisatie verbeteren producten verbeteren groter effect impact verhogen
 9. 9. ORGANISATIE MET WEINIG STRATEGEN … <ul><li>laag innovatievermogen </li></ul><ul><li>weinig toekomstplannen perspectieven </li></ul><ul><li>slecht of niet reageren op verandering </li></ul><ul><li>waarom bestaan we? </li></ul><ul><li>Commerciële sector  levensduur 0 </li></ul>
 10. 10. <ul><li>STRATEGEN </li></ul><ul><li>omzet verhogen </li></ul><ul><li>vernieuwing </li></ul><ul><li>groei </li></ul><ul><li>dialoog met de omgeving </li></ul><ul><li>speelt in op nieuwe behoeftes </li></ul><ul><li>Omarmd onzekerheid </li></ul><ul><li>MANAGERS </li></ul><ul><li>kosten verlagen </li></ul><ul><li>lopende zaken </li></ul><ul><li>in stand houden </li></ul><ul><li>verbeteren </li></ul><ul><li>houdt niet van onzekerheid </li></ul>
 11. 11. DENKEN
 12. 12. <ul><li>Hersenen zijn lui van nature, maar moeten soms wel snel kunnen handelen. </li></ul><ul><li>onze hersenen denken in patronen en iedere keer het iets moet verwerken tracht het een patroon te zoeken dat het reeds had geleerd. </li></ul><ul><li>Gelukkig ! </li></ul>
 13. 13. <ul><li>NATUURLIJK DENKEN </li></ul><ul><li>primitieve vorm </li></ul><ul><li>dominant </li></ul><ul><li>PATROONDENKEN </li></ul><ul><li>leren door herhaling </li></ul><ul><li>probleem: zoeken naar patroon </li></ul><ul><li>LINEAIR DENKEN </li></ul><ul><li>oorzaak - gevolg </li></ul><ul><li>van A naar B </li></ul><ul><li>LOGISCH DENKEN </li></ul><ul><li>verbetering van het natuurlijke denken </li></ul><ul><li>bron van zijn vergissingen </li></ul><ul><li>flow doorbreken met een ‘neen’ (redeneren) </li></ul>
 14. 14. DENKEN 2.0
 15. 15. Creatief denken <ul><li>Vermogen om … </li></ul><ul><li>buiten je normale denkpatroon te treden </li></ul><ul><li>dingen anders te zien </li></ul><ul><li>fantaseren en kunnen verbeelden </li></ul><ul><li>divergent denken </li></ul><ul><li>oplossingen zoeken </li></ul><ul><li>lateraal denken (koeien autorijden) </li></ul><ul><li>out of the box </li></ul>
 16. 16. filosoferen <ul><li>denken over fundamentele vragen </li></ul><ul><li>diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven </li></ul><ul><li>betekenis zoeken zingeving </li></ul>Waarom ?
 17. 17. A nalytisch denken <ul><li>ontleden van een complex probleem in elementen </li></ul><ul><li>relevante aspecten en deelproblemen onderscheiden </li></ul><ul><li>convergent denken </li></ul><ul><li>hoofdlijnen en structuur </li></ul><ul><li>logisch en methodisch </li></ul><ul><li>verbanden leggen </li></ul>
 18. 18. EMPATISCH denken <ul><li>inlevingsvermogen </li></ul><ul><li>kunnen verplaatsen in andere realiteit </li></ul><ul><li>lezen van communicatie </li></ul><ul><li>begrijpen van emoties (EQ) </li></ul><ul><li>emotioneel effect kunnen inschatten </li></ul>
 19. 19. divergent en lateraal denken gevoel focus op het geheel verbeelding impulsief creativiteit gelooft fantasie mystiek Indrukken ruimtelijk inzicht empatisch denken convergent en lineair denken Logica focus op details feiten regeren Rationeel patronen zien en ordenen staat in de realiteit) analytisch denken convergent denken wiskundig praktisch
 20. 20. Volgens de theorie … Draait ze met de klok mee draait, dan denk je dominanter met je rechterhersenhelft Draait ze tegen de klok in , dan denk je eerder domineert de linkerhersenhelft je denken De meeste mensen zien de danseres tegen de klok in draaien. Probeer of je ook de ander draairichting kan zien
 21. 21. Systeem denken
 22. 22. Systeemdenken manier van denken over de realiteit als een complex, maar samenhangend geheel.
 23. 23. Systeem denken <ul><li>niet focussen op afzonderlijke onderdelen </li></ul><ul><li>wel op de rol die deze spelen in het geheel </li></ul><ul><li>multidisciplinaire theorie die zoekt naar samenhang tussen … </li></ul><ul><li>elementen </li></ul><ul><li>systemen </li></ul><ul><li>processen </li></ul><ul><li>relaties </li></ul><ul><li>hypothesen </li></ul><ul><li>biologie, sociologie, organisatieleer, psychologie, orthopedagogiek, pedagogiek, onderwijs, … </li></ul>
 24. 24. Strategisch denken = Systeem denken ?
 25. 25. Jezelf (strateeg) wie jij bent intrinsieke motieven Persoonlijke betrokkenheid je eigen visie op … je persoonlijke doelen persoonlijke ambitie aanvoelen intuïtie
 26. 26. <ul><li>Welke WAARDEN en OVERTUIGINGEN zijn fundamenteel in je leven en probeer je ook uit te dragen in je werk? </li></ul><ul><li>Waar ben je echt GEPASSIONEERD mee bezig binnen je werk? Welk werk zou je meer willen doen? </li></ul><ul><li>Waarom en waarvoor doe je dit werk? Waarom wil je dit blijven doen? Wat DRIJFT je in je werk? </li></ul><ul><li>Wat wil je persoonlijk BEREIKEN ? Wat wil je in beweging krijgen? Welk accent wil je zelf leggen? Mocht je het zelf voor het zeggen hebben, dan … </li></ul>JEZELF
 27. 27. HOE ONTWIKKEL JE EEN EIGEN VISIE ?
 28. 28. PERMANENTE INTERACTIE OMGEVING met open blik … lezen verdiepen studeren vorming volgen discussiëren interactie zoeken andere meningen beluisteren JEZELF doelbewust … zoeken naar intrinsieke motivatie filosoferen, nadenken over … reflecteren op je eigen waarden en overtuigingen Jezelf bevragen Waarom?
 29. 29. Helder mikpunt duidelijk doel
 30. 30. <ul><li>Wat is de rol en opdracht van een lokale overheid t.o.v. kinderen en jongeren ? </li></ul><ul><li>Welke interactie moet een lokale overheid nastreven ? </li></ul><ul><li>Vanuit welke visie zou een lokale overheid moeten vertrekken bij het uittekenen van haar beleid ? </li></ul><ul><li>Heeft een lokale overheid een jeugddienst nodig ? </li></ul><ul><li>Waar zou de jeugddienst (meer) moeten mee bezig zijn? Wat is hoofdzaak en wat bijzaak ? </li></ul><ul><li>Hoe zou de lokale situatie er in de toekomst (5 – 10 jaar moeten uitzien)? </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 31. 31. MISSIE Mission statement
 32. 32. Wat ? beknopte omschrijving hogere doelstelling kernachtig vatten van het bestaansreden to the point, wezenlijk, beknopt en eenvoudig Waarom ? fundament in beleidsontwikkeling intern afstemming, de neuzen in dezelfde richting toetssteen voor intern keuzes en beleidskeuzes
 33. 33. <ul><li>Mogelijke ingrediënten: </li></ul><ul><li>de bestaansreden , de essentie van het bestaan </li></ul><ul><li>doel en of mikpunt van de organisatie </li></ul><ul><li>beschrijving van het eindresultaat op lange termijn </li></ul><ul><li>definiëren wat de organisatie wil bereiken </li></ul><ul><li>omschrijving van de primaire stakeholders </li></ul><ul><li>de verantwoordelijkheid van de organisatie > primaire stakeholders </li></ul><ul><li>uniciteit van de organisatie </li></ul><ul><li>de fundamentele én gedeelde waarden , overtuigingen of principes </li></ul>!!!! to the point, wezenlijk, beknopt en eenvoudig
 34. 34. Dus …
 35. 35. <ul><li>complexe vorm denken … </li></ul><ul><li>streven naar het verwerven van inzichten in de realiteit van een organisatie </li></ul><ul><li>ziet een organisatie als een samenhangend geheel van elementen, relaties, systemen en processen </li></ul><ul><li>synthese van verschillende denkvormen: fundamenteel, hypothetisch, abstract, breed, visionair, analytisch, … </li></ul><ul><li>reflecteren over het heden en filosoferen over de toekomst </li></ul><ul><li>overzien en voorzien </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Met de bedoeling om … </li></ul><ul><li>middelen, mensen, energie te herschikken, herinrichten </li></ul><ul><li>iets in beweging te krijgen , iets te veranderen, een doel te bereiken </li></ul><ul><li>op lange termijn: hoe zien we ons binnen … jaar? </li></ul>Strategisch denken
 36. 36. Hoe ?
 37. 37. <ul><li>Helikopterview </li></ul><ul><li>Je ‘hangt’ als het ware boven alles om meer zicht te krijgen op … </li></ul><ul><li>elementen </li></ul><ul><li>relaties </li></ul><ul><li>systemen </li></ul><ul><li>processen </li></ul>
 38. 38. Helikopterview Waar moet je grip op krijgen binnen een lokale overheid? <ul><li>macht: formeel, informeel, politiek, ambtelijke </li></ul><ul><li>structuur: formeel ,informeel </li></ul><ul><li>afhankelijkheid, bereidheid </li></ul><ul><li>agenda’s </li></ul><ul><li>gedeelde waarden, belangen </li></ul><ul><li>relaties </li></ul><ul><li>verschillende belangen </li></ul><ul><li>maatschappelijke relevantie </li></ul><ul><li>zicht krijgen op doelgroep </li></ul><ul><li>noden en behoeften </li></ul>
 39. 39. Strategie … Jezelf mikpunt Helikopterview
 40. 40. Strategie …
 41. 41. En nog meer Strategie …

×