Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Plani i mësuesit 
Emri Mbiemri 
2014-2015 
Shkolla 9-vjeçare ………. 
Tiranë
Nr. Treguesit e planit te 
mësuesit 
Planifikimi Realizimi 
1 Numri i kreditve që do të fitohen gjatë vitit 
shkollor 2014...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74

Plani i mesuesit pjese e portofolit te mesuesit, sipas nenit 74 te Dispozitave normative.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74

  1. 1. Plani i mësuesit Emri Mbiemri 2014-2015 Shkolla 9-vjeçare ………. Tiranë
  2. 2. Nr. Treguesit e planit te mësuesit Planifikimi Realizimi 1 Numri i kreditve që do të fitohen gjatë vitit shkollor 2014-2015 6 kredite 2 Përqindja e notave kaluese dhe nota mesatare e nxënësve të një klase në provimet me shkrim që drejtoria kryen (gjatë viti ose me short). Kalueshmëria : 90% Nota mesatare: Mirë 3 Vlerësimi i objektivave minimale për kapitull (Mesatarja e disa matjeve). Kalueshmëria : 97% Nota mesatare: Mirë 4 Vlerësimi i orës mësimore (arritjet minimale të nxënësve) (Mesatarja e disa matjeve). Kalueshmëria : 97% Nota mesatare: Mirë 5 Numri i kumtesave të paraqitura në këshillin e mësuesve ose në organizma të tjera. 3 kumtesa në Ekipin lëndor 6 Përqindja e orëve mësimore të munguara jo për arsye shëndetësore. 0 orë të munguara jo për arsye shëndetësore 7 Numri i ankesave për të në Komisionin e Etikës dhe të Sjelljes që komisioni i vlerëson të drejta, paraqitur nga Kryetari i Komisionit. 0 ankesa 8 Masat disiplinore nga drejtori i shkollës 0 masa disiplinore Miratoi: Drejtor/ nëndrejtor ---------------------------------

×