Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Elever som inte gar i skola valteri educa 2020

462 vues

Publié le

I presentationen behandlas åtgärder med hjälp av vilka skolgången kan stödas både i skolan och hemma. Centrala faktorer är tidigt ingripande, flexibla arrangemang, samarbete mellan olika aktörer och tillgång till stöd utanför skolan vid behov. Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som påverkar skolfrånvaro och möjliga åtgärder. Presentationen baserar sig på en liten guide som stöd för skolgången.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Elever som inte gar i skola valteri educa 2020

 1. 1. www.otf2017.fi valteri.fi/sv/
 2. 2. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020
 3. 3. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • Enkäten Hälsa i skolan genomförs av Institutet för hälsa och välfärd • Trenden är att skoltrötthet samt upplevelser av stress och utmattning i relation till skolan ökar i hela grundskolan • Skolfrånvaron ökar • Saknas uppgifter och definitioner • Andelen elever som har kontakt till specialsjukvården ökar Bakgrund
 4. 4. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 Sociala Individuella På skolnivå Hos familjen • Grupptryck • Mobbning • Ensamhet • Press att prestera • Osäker framtid • Depression • Ångest • Neuropsykiatriska svårigheter • Somatiska symptom • Brister i uppföljning • Otillräckligt stöd för lärandet • Dålig relation mellan lärare och elev • Bristande samarbete mellan hem och skola • Sociala och/eller psykiska problem hos föräldrarna • Ensamstående förälder • Ohälsosam familjedynamik Riskfaktorer
 5. 5. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • Schemaläggning • Uppföljning • Tillräckligt stöd för lärandet • Verksamhetskultur • Elevvård  Handlingsplan Förebygga genom att främja närvaro Good Free Photos
 6. 6. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 Går till skolan ”under press” och försöker få tillåtelse att stanna hemma Upprepade svårigheter att gå till skolan Ökade förseningar Frånvaro från enskilda lektioner Frånvaro och närvaro växlar periodvis Kontinuerliga perioder av frånvaro Kommer inte till skolan Ökande frånvaro Kearney, C.A. (2018) fri översättning
 7. 7. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • Lärmiljön • Hjälpmedel • Handledartjänst • Mångsidig bedömning • Differentiering • Stödundervisning • Prioriterade områden • Individualisering av lärokursen • Årskursintegrerad undervisning • Särskilda undervisningsarrangemang Stöd för lärandet Public Domain Pictures.net
 8. 8. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • Läroplan  vardag • Anknytning, tillhörighet Men särskilt: • Förebyggande av mobbning och åtgärder vid mobbning • Personliga relationer Verksamhetskultur Pixabay
 9. 9. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 School refusal (=skolvägran) Truancy (=skolkning) • Vägrar gå till skolan, vilket ofta leder till långvarig frånvaro • Är oftast hemma och vårdnadshavarna är medvetna om detta; inte asocialt beteende • Upplever emotionell ångest gällande skolgång • Vårdnadshavarna har försökt få eleven till skolan (vill, men kan inte) • Har bättre att göra än att gå i skola • Försöker dölja sin frånvaro • Asocialt beteende • Kamratstöd som uppmuntrar till frånvaro School withdrawal (=skolalienation) School exclusion (=skolexklusion) • Frånvaron beror på vårdnadshavarnas behov eller elevens oro för hemförhållanden under skoldagen • Skolan flyttar elevens undervisning hem t.ex. på grund av aggressivt beteende Olika typer av frånvaro School attendance problems. SAP; Heyne et al. (2019) fri översättning
 10. 10. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • SRAS-R • ISAP • Inlärningssvårigheter • Fysiska och psykiska besvär Kartläggning Pixabay
 11. 11. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • Pedagogiska anpassningar • Stödperson • Socialvårdstjänster • Hälsovårdstjänster • Färdighetsträning Åtgärder Pikrepo
 12. 12. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 • Mångprofessionellt • Elevcentrerat • Koordinerat • Planerat • Tätt Samarbete Flickr, Marco Verch
 13. 13. www.otf2017.fiJenny Sjöström, Educa 2020 https://vip-verkosto.fi/franvaro-i- finlandska-skolor/
 14. 14. www.otf2017.fi valteri.fi/sv/ Jenny Sjöström, Educa 2020
 15. 15. www.otf2017.fi Tack! Ta gärna kontakt om ni har frågor eller behov av stöd vid skolfrånvaro! Handledande lärare Jenny Sjöström Valteri center för lärande och kompetens, Skilla jenny.sjostrom@valteri.fi 0295332226 Jenny Sjöström, Educa 2020

×