Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Os Estados do mundo
Os Estados do mundo
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf

  1. 1. TEMA 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO. ESTADOS ACTUAIS Organización política independente sobre un territorio delimitado por fronteiras, con habitantes unidos por vínculos comúns coma as leis e institucións así coma os símbolos, a cultura e a lingua. CARACTE- RÍSTICAS Igualdade xurídica postulada pola ONU desequilibrios entre estados Demográficos: non só hai diferente densidade (nº de habitantes por km2), senón que as características da poboación é diferente. económicos: desenvolvidos, subdesenvolvidos ou en vías de desenvolvemento. Soberanía sobre as súas fronteiras, e estas están protexidas polas leis internacionais. TIPOS segundo os criterios a analizar sociais económicos Frustrados: a poboación non acadou un nivel de vida óptimo e conta con gobernos corruptos. Do benestar: estados democráticos nos que a poboación ten cubertas as súas necesidades básicas. Réxime político* Democráticos: gobernantes elixidos por sufraxio Autoritarios: gobernantes impostos por unha elite militar ou relixiosa. Xefatura do Estado República: xefe de estado elixido polo pobo. Monarquía: xefe de estado de carácter hereditario. Relixión Laico ou aconfesional: o estado non asume ningunha relixión Confesionais: o estado asume unha relixión Teocrático: os xefes de goberno son os xefes espirituais. FUNCIÓNS Exercen a soberanía mediante A administración dos 3 poderes políticos do propio Estado LEXISLATIVO Creación de leis Cortes e parlamento EXECUTIVO Aplica as leis e organiza o territorio Goberno (presidente/-a e ministros) XUDICIAL Vela polo cumprimento das leis Maxistrados e tribunais A administración do seu territorio mediante... a administración pública Conxunto de institucións e organismos ao servizo do estado para regular a seguridade, a economía e os servizos básicos (sanidade, educación, etc.) a xerárquica dos espazos Conta con institucións a nivel estatal, rexional e local. RÉXIME POLÍTICO* = como se exerce o poder nun estado 2 TIPOS RÉXIMES DEMOCRÁTICOS Seguen os principios básicos da democracia Son estados de Dereito: (o poder regulados pola lei) Constitución lexítima Soberanía do pobo de maneira directa ou indirecta mediante os políticos Pluralismo político Elección universais Separación dos tres poderes (executivo, lexislativo e xudicial) RÉXIMES AUTORITARIOS Mando de carácter civil, relixioso ou militar que impón o seu criterio Non hai control sobre o goberno nin o estado O grupo de goberno é limitado e elixido polo máximo mandatario Só hai un partido no goberno Control da oposición Non hai eleccións, pero se as houbera manipularíanse Non hai separación dos tres poderes
  2. 2. 2 FIGURAS NO PODER XEFATURA DO GOBERNO (presidente/-a do goberno, exerce o goberno) DIFERENCIAMOS Sistemas parlamentarios: O xefe do goberno é elixido polo pobo e é diferente ao xefe do estado. Exerce o goberno. Sistemas presidencialistas: o xefe do estado e o de goberno son a mesma persoa, é elixido polo pobo. Ditaduras: o xefe do estado e o de goberno son a mesma persoa, pero son impostos xa que o pobo non pode elixir (non hai democracia). A XEFATURA DO ESTADO (rei ou presidente da república) DIFERENCIAMOS Monarquía: hai un rei ou raíña de carácter hereditario que exercer este posto. Pode haber monarcas constitucionais, cuxas obrigas e dereitos se recollen na constitución (exemplo: España) e terán un carácter representativo. República: o presidente/-a da república elixido/-a polo pobo nas democracias. ORGANI- ZACIÓN TERRITORIAL ESTADOS CENTRALIZA- DOS Administración central As rexións dese país non teñen autonomía e dependen das institucións que están na capital do país. Os funcionarios/-as e gobernantes das rexións son elixidos pola administración central. DESCENTRA- LIZADOS Conta con administracións rexionais A administración central delega funcións e competencias nas rexionais. Os funcionarios/-as e gobernantes son elixidos por cada administración rexional. Os cidadáns elixen os membros de goberno das administracións rexionais A DIPLOMA- CIA Dise das relacións entre estados pola necesidade de cooperar Apóiase en Tratados ou acordos entre estados de carácter mundial ou restrinxidos (entre varios estados) Organizacións internacionais Que median cos gobernos na resolución de conflitos Poden ser rexionais (OEA, UA, SEATO,...) ou mundiais (ONU, ver diapo). FUNCIÓNS Evita conflitos, formaliza aliados, asegura subministros e fomenta o comercio entre estados aliados SUSTENTÁSE EN/NA Práctica do libre comercio entre aliados Fomento da respectiva cultura e turismo dos países amigos Creación de embaixadas nos países aliados e de organizacións de cooperación mutuas Redacción de tratados económicos e acordos migratorios entre aliados DISPUTAS CANDO FRACASA A DIPLOMACIA Territoriais Rivalidade pola posesión dun territorio atendendo a criterios históricos e nacionalistas Políticas Tensións pola diferenza de criterios en múltiples cuestións, como territoriais ou política migratoria comerciais Desacordos sobre impostos arancelarios e os produtos que se poden mercar e vender. Sobre o dereito dos recursos naturais Diferenza de criterio á hora de repartir os recursos naturais comúns (por exemplo, a pesca). Ver diapositivas da Unión Europea e o Estado Español.

×