Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

ST.pptx

  1. 1. ALARMNI SISTEMI ZA BANKE ILI KUCE
  2. 2. PAMETNI GRADOVI  Pametan grad je tehnološki opremljeno urbano područje koje koristi različite metode i tehnologije za prikupljanje podataka i koristi ih za poboljšanje kvaliteta života stanovnika grada.  Pružanjem usluga i rešavanjem gradskih problema, „pametni“ grad nudi rešenja kao što su: poboljšanje prevoza i pristupačnosti, poboljšanje socijalnih usluga i promovisanje održivosti.  Sposobnost da stvori dobrobiti za svoje građane je ono što grad čini „pametnim“.  Da bi javnosti pružili „povezana“ rešenja, pametni gradovi koriste kombinaciju softvera, korisničkih interfejsa i komunikacionih mreža, kao i Internet stvari (IoT). IoT je najznačajniji od njih. IoT je najznačajniji od njih.  Internet stvari (IoT) odnosi se na fizičke stvari (ili grupe takvih objekata) koje imaju senzore, procesorske mogućnosti, softver i druge tehnologije, koje se povezuju i razmenjuju podatke sa drugim uređajima i sistemima preko Interneta ili drugih komunikacionih mreža.
  3. 3. ALARMNI SISTEMI - ALARMI Zaštita objekata alarmnim sistemom predstavlja veoma efikasan vid zaštite od provale i krađe imovine. Alarmni sistemi danas su dostupni širem broju korisnika, prvenstveno zbog znatno povoljnije cene nego prethodnih godina. U pogledu sigurnosti kroz iskustvo se pokazalo da provalnici u izuzetno retkim slučajevima za krađu biraju objekte koji su obezbeđeni alarmnim sistemom. Uglavnom se pokazalo da profesionalni alarmni sistemi iskazuju svoju vrednost kroz dugi niz godina upotrebljivosti, pouzdanost i jednostavnost upotrebe. Navedeni sistemi za samougradnju zbog nedostatka rezervnih delova, kao i neretko nestanka proizvođača sa tržišta, često završe u kanti za smeće. Naša firma može Vam ponuditi konsultacije i savete kako bi projektovali sistem koji će zadovoljiti Vaše potrebe.
  4. 4. DELOVI ALARMNOG SISTEMA  U pogledu konstrukcije, alarm sadrži sledeće delove: - Alarmna centrala ("mozak" sistema) - Šifrarnik za upravljanje sistemom - Uređaj za zvučno-svetlosnu signalizaciju - Alarmni detektori (detektori pokreta, dima, gasova, vode, itd.) - Opcioni uređaj za telefonsku dojavu alarmnog stanja
  5. 5. ALARMNA CENTRALA Alarmna centrala predstavlja centralni deo sistema i služi da poveže sve elemente sistema u jednu upravljivu celinu. Alarmna centrala poseduje deo za napajanje sa bekap baterijom, upravljački deo sa ulaznim i izlaznim uređajima, kao i deo sa telefonskim komunikatorom. Alarmna centrala upravlja svim stanjima alarma, od grešaka na sistemu do alarmnih događaja. U slučaju nestanka struje napajanje kamere preuzima bekap baterija, po ponovnom dolasku struje baterija prelazi u režim punjenja. Alarmna centrala ima zasebne elektronske delove, u slučaju kratkog spoja ili pokušaja onesposobljavanja sisteme električnim šokom kroz instalaciju, sistemi za dojavu i uzbunjivanje ostaju neoštećeni, čime je pouzdanost dojave na maksimalnom nivou.
  6. 6. SIFRARNIK  Šifrarnik služi za slanje komandi alarmnoj centrali. Putem šifrarnika se vrši uključenje alarmnog sistema, kao i prikazivanje alarmnih stanja i grešaka na samom šifrarniku. Postoje različiti modeli od prostih alfanumeričkih do LCD kolor šifrarnika sa naprednim funkcijama. Sa centralom su povezani putem komunikacione linije ili bežično u slučaju bežičnog alarma.
  7. 7. PARADOX ALARMNI SISTEMI  Paradox alarmni sistemi su brend alarmnih sistema zastupljen dugi niz godina na svetskom i našem tržištu. Ovaj proizvođač alarmnih sistema nalazi se u Kanadi. Reputacija pouzdanosti i liderstvo na svetskom tržištu omogućava stalni razvoja alarmne opreme u koji Paradox ulaže dugi niz godina. Ponuda opreme ovog proizvođača kreće od malih sistema za kuće i stanove do složenih objekata, kao što su poslovne zgrade i veliki industrijski objekti. Paradox alarmne sisteme karakteriše modularnost, svaki od elemenata sistema je kompaktibilan jedan sa drugim, spojeni u jednu celinu daju visoko efikasan i pouzdan alarmni sistem.
  8. 8. ALARMNI DETEKTORI  Alarmni detektori su ulazni elementi alarmnog sistema i daju informaciju alarmnoj centrali o nastalom alarmnom stanju. Alarmni detektori se dele na sledeće vrste: 1. Protivprovalni detektori - PIR (Passive infrared) detektori - MW (Microwave) detektori - GB (Glass Brake) detektori - Seizmo detektori - Magnetni kontakti - Mikrotalasne i IR barijere 2. Detektori vlage 3. Detektori temperature 4. Detektori dima i otrovnih gasova
  9. 9.  PIR detektori rade na principu razlike u temperaturi između ambijenta i ljudskog tela. Kada uoče pojave promene temperaturne slike ispred sebe šalju signal centrali o nastalom alarmu. MW ili mikrotalasni detektori rade na principu odbijanja mikrotalasa i promene frekvencije istih usled kretanja ispred mikrotalasnog predajnika. Kada dođe do promene u intenzitetu i frekvenciji povratnih odbijenih talasa dolazi do alarma. GB ili detektori loma stakla rade na principu detekcije karakterističnih talasnih dužina zvuka koji se javlja pri lomu stakla. Na ovaj način ovi detektori u stvari reaguju na zvuk, ali samo na onaj koji se javlja pri lomu stakla. Detektori vlage rade na principu promene provodnosti između dve elektrode koje se nađu potopljene u vodi. Kada npr. nivo poplave u stanu dođe do elektroda detektora postavljenog na podu, dolazi do alarmnog stanja. Detektori temperature rade kao klasični termostati i reaguju na pad temperature ispod referentnog nivoa. Detektori dima su uglavnom sa optičkim elementom u sebi. Pri prodiranju dima u detektor dolazi do promene pravca svetlosti koja sa LED diode pada na fotoćeliju u samom detektoru. Ova promena uzrokuje detekciju alarma, odnosno pojavu dima u prostoriji. Detektori gasova rade na principu mehaničke barijere (filtera) koji propušta samo određenu vrstu gasa. Gas koji prodre do komore sa elektrodom uzrokuje indukciju male količine struje koja signalizira detektoru da je došlo do alarmnog stanja.
  10. 10. HVALA NA PAZNJI!  Rad radili:  Sandra Lukic III2  Vojin Rilak  Milica Zivadinovic  Veljko Jankovic  Nadja Gvozdenovic

×