Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

CV Veljko Stevanovic SR.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
CV Veljko Stevanovic EN.pdf
CV Veljko Stevanovic EN.pdf
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

CV Veljko Stevanovic SR.pdf

  1. 1. CV: Veljko Stevanović (M. Arch); Mobilni: +381 64 389 3138 Viber/WhatsApp/IMO: +971 56 567 0936; e-mail: veljko.stevanovich@gmail.com Strana 1 VELJKO STEVANOVIĆ Diplomirani inženjer arhitekture sa preko 13 godina radnog iskustva stečenog u Evropi i na Bliskom istoku koje obuhvata projektovanje, menadžment, predmer, predračun, nadzor na gradilištu i držanje nastave na fakultetu. Upoznat sa lokalnim propisima i iskusan u svim fazama projektovanja. Dokazan i kao vođa tima i kao timski igrač. Pouzdan, predan, vredan, komunikativan, sa odličnim poznavanjem engleskog jezika i u govoru i u pisanju. Poseduje projektantsku licencu 302 i izvođačku 401 Inženjerske komore Srbije. RADNO ISKUSTVO Odgovorni projektant arhitekture, kompanija MD Invest doo (Beograd; Srbija) Decembar 2020 – Danas   Interni projektni biro holding kompanije “Invej” AD koji se bavi ugostiteljskim, poslovnim, industrijskim i drugim projektima, mahom rekonstrukcijama. Direktni nadređeni mi je bio koordinator tima, a dužnosti arhitektonsko projektovanje od koncepta do crteža izvedenog stanja i podnošenje projektne dokumentacije relevantnim državnim instancama na odobrenje. Inženjer na gradilištu, kompanija Bower & Octant Engineering Consultancy (Dubai; Ujedinjeni Arapski Emirati) januar 2020. – april 2020. (4 meseca) Građevinska firma za menadžment, nadzor i projektovanje iz Dubaija, UAE (naslednik firme ITD Consultancy DMCC). Direktni nadređeni mi je bio menadžer projekta, a dužnosti obuhvatale pregled i odobravanje dokumentacije kao i nadzor pred klijentom na gradilištu na velikom projektu za smeštaj radne snage u Slobodnoj zoni Džabal Ali u Dubaiju. Lični uspesi uključuju uspešan završetak projekta prema klijentovim instrukcijama uz podnesak detaljne liste tehničkih nedostataka koje izvođač ima da otkloni. Menadžer projekta, kompanija OP3 Global (Dubai; Ujedinjeni Arapski Emirati) septembar 2019. – decembar 2019. (4 meseca) Multidisciplinarna kompanija sa kancelarijama u Dubaiju i Singapuru sa akcentom na menadžmentu i dizajnu enterijera. Direktni nadređeni mi je bio vođa kompanijine EXPO divizije, a dužnost menadžment projekata nacionalnih paviljona na svetkoj izložbi EXPO 2020 u Dubaiju, što je obuhvatalo interakciju sa klijentima, organizatorima izložbe i izvođačima, kao i proveru dokumentacije, izradu ponuda i optimizaciju projekta. Lični uspesi uključuju uspešan podnesak idejnog projekta organizatorima, evaluaciju kompanijinih postojećih ponuda, uspešno izborena finansijska potraživanja i izradu novih ponuda u kratkom roku. Arhitekta - senior, kompanija VX Studio (Dubai; Ujedinjeni Arapski Emirati) avgust 2017. – septembar 2019. (2 godine i 1 mesec) Građevinska firma za projektovanje i nadzor iz Dubaija, nosilac nekoliko nagrada, ranije poznata pod imenom VE Experts, sa listom referenci koja uključuje stambene, ugostiteljske, trgovinske i velnes projekte na Bliskom istoku i šire. Direktni nadređeni mi je bio direktor projektantskog odseka, a dužnosti obuhvatale projektovanje u svim fazama, reviziju i optimizaciju projekata. Lični uspesi uključuju uspešno praćenje jednog projekta kroz sve faze do završetka radova, uz kratke rokove i značajan doprinos uspešnoj izradi projektne dokumentacije za 10 drugih projekata od kojih je većina otišla na izvođenje. Arhitekta - inspektor na gradilištu, kompanija Urban Planning Guide Engineering LLC (Abu Dabi i Dubai; Ujedinjeni Arapski Emirati) maj 2016. – avgust 2017. (1 godina i 3 meseca) Građevinska firma za projektovanje i nadzor sa sedištem u Abu Dabiju sa širokim dijapazonom referenci širom Bliskog istoka. Tokom skoro celog zaposlenja bio sam iznajmljen firmi ITD Consultancy DMCC, DP World-ovom predstavniku za menadžment i nadzor na njihova 2 velika projekta u pristaništu Džabal Ali u Dubaiju. Direktni nadređeni mi je bio menadžer projekta, a dužnosti obuhvatale reviziju projektne dokumentacije, nadzor na oba gradilišta i vršenje dužnosti firminog menadžera projekta po potrebi. Lični uspesi uključuju otklanjanje nedostataka u projektovanju koji su kočili početak radova na jednom gradilištu, blagovremeno otkrivanje i otklanjanje nekoliko ozbiljnih izvođačkih propusta i uspešan tehnički prijem jednog gradilišta. Arhitekta – senior, kasnije mendžer gradilišta, kompanija Kenz International Infrastructure Services LLC (Maskat, Sohar i Saik; Oman) avgust 2014. – novembar 2015. (1 godina i 4 meseca) Građevinska izvođačka firma sa sedištem u Maskatu (Oman) sa referencama stambenih, mešovitih i energetskih projekata kao i zemljanih radova širom Omana. Zaposlen kao arhitekta-senior, direktni nadređeni mi je bio menadžer projekta a dužnosti obuhvatale izradu izvođačkih crteža i predmera. Početkom 2015. sam bio unapređen u menadžera gradilišta, direktni nadređeni mi je postao direktor firme a dužnosti proširene na menadžment gradilišta i nadzor. Lični uspesi tokom uspešnog rada na 6 projekata uključuju izradu predmera za usvojenu tendersku ponudu vrednu pola miliona $, poboljšanje dizajna u nekoliko navrata, blagovremeno otklanjanje ozbiljnog podizvođačevog propusta, uspešno odvraćanje klijenta od namere da prekine ugovor sa mojom kompanijom i uspešan menadžment istog projekta do tehničkog prijema uz uspešnu naplatu dodatnih radova.
  2. 2. CV: Veljko Stevanović (M. Arch); Mobilni: +381 64 389 3138 Viber/WhatsApp/IMO: +971 56 567 0936; e-mail: veljko.stevanovich@gmail.com Strana 2 Arhitekta, kompanija Aqua Arts Akvamarin doo (Beograd; Srbija) april 2010. – jun 2010. i septembar 2010. – jul 2014. (4 godine i 2 meseca) Građevinska firma za projektovanje, nadzor i izvođenje iz Beograda, sa referencama velnes, ugostiteljskih i projekata uređenja javnih prostora širom Srbije i regiona. Direktni nadređeni mi je bio direktor firme, a dužnost projektovanje u svim fazama. Lični uspesi uključuju uspešnu izradu projektne dokumentacije za preko 20 projekata (nekoliko od nule), od kojih je većina otišla u izvođenje. Dizajner, kompanija Bemman doo (Beograd; Srbija) jul 2010. – avgust 2010. (2 meseca) Fabrika nameštaja iz Beograda sa filijalom u Moskvi (Rusija). Direktni nadređeni mi je bio direktor firme, a dužnosti dizajn enterijera i reklamnog materijala. Lični uspesi uključuju uspešan završetak poverenih zadataka uprkos kratkim rokovima. Frilens 3D vizuelizator, klijent: kompanija Putinvest doo (Beograd; Srbija) septembar 2009. – oktobar 2009. (2 meseca) Firma za projektovanje saobraćajnica iz Beograda sa referencama širom zemlje. Saradnju sam ostvario preko direktora firme a dužnost mi je bila 3d vizuelizacija i dizajn prezentacije njihovog konkursnog rešenja za saobraćajnu petlju. Lični uspesi uključuju uspešnu predaju rešenja, uprkos kratkim rokovima i osvajanje otkupa na konkursu. Arhitekta - junior, kompanija Default doo (Belgrade; Serbia) jun 2009. – avgust 2009. (3 meseca) Arhitektonski projektni biro iz Beograda sa referencama koje uključuju stambene, administrativne i trgovinske objekte u raznim državama uključujući Srbiju, Jemen i Rusiju. Direktni nadređeni mi je bio direktor firme, a dužnosti projektovanje i predmer. Lični uspesi uključuju uspešan rad na 3 projekta i jednom konkursnom rešenju uprkos kratkim rokovima. Vođa arhitektonskog juniorskog tima, za kompaniju The Associated Engineering Partnership (Beograd; Srbija) avgust 2007. – novembar 2008. (1 godina i 4 meseca) Bio sam član grupe građevinsih inženjera i arhitekata, bazirane u Beogradu i unajmljene da uradi statički proračun i izradi projekat čelične konstrukcije sportskog kompleksa u Kuvajtu za firmu-odgovornog projektanta iz Kuvajta. Direktni nadređeni mi je bio vođa grupe, a dužnost da okupim i vodim tim arhitekata-juniora za izradu crteža i predmera, kao i da vršim ulogu srpsko-engleskog prevodioca pri prepisci sa klijentima. Lični uspesi uključuju pronalaženje strategije kojom je arhitektonski tim uspešno obavio posao, kao i otkrivanje ozbiljnog statičkog previda koji je blagovremeno otklonjen. Saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Beograd; Srbija) oktobar 2006. – januar 2007. (4 meseca) Najprestižniji univerzitet u Srbiji koji nudi trogodišnji bačelor kurs iz arhitekture polaznicima, a dvogodišnji master kurs bačelorima. Pozicija mi je bila ponuđena na osnovu visokog proseka na upravo završenim bačelor studijama. Direktni nadređeni mi je bio redovni professor, a dužnost predavanje i nadgledanje studenata na bačelor studijama. Lični uspesi uključuju uspešno obavljanje dužnosti tokom jednog celog semestra (paralelno sa pohađanjem sopstvenih master studija), uz ponudu da nastavim koju sam odbio da bih se usredsredio na pomenute svoje studije. OBRAZOVANJE Diplomirani inženjer arhitekture – master (M. Arch.) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Beograd; Srbija) oktobar 2006. – septembar 2008. - Prosek: 9.60 - Diplomski (master) rad pod nazivom "Visoki objekat na Novom Beogradu" je dobio ocenu 10 i bio izložen na “31. salonu arhitekture", godišnjoj arhitektonskoj izložbi u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu (Srbija), aprila 2009. Inženjer arhitekture - bačelor (B. Arch.) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Beograd; Srbija) oktobar 2003. – septembar 2006. - Prosek: 8.61 - Prvo mesto na ispitu za upis na fakultet 2003. godine među 543 kandidata. SERTIFIKATI Licenca odgovornog projektanta konstrukcija arhitektonskih projekata (april 2014.) Inženjerska komora Srbije, licenca br. 302N24114 Licenca odgovornog izvođača radova arhitektonsko-građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje (april 2014.) Inženjerska komora Srbije, licenca br. 401I43714 Sertifikat završenog kursa: Revit Architecture, napredni kurs (mart 2019.) UIT Infotech, Dubai, UAE, Autodesk-ov ovlašćeni centar za obuku, sertifikat br. 60874 Sertifikat završenog kursa: Revit Architecture 2009 (oktobar 2009.)
  3. 3. CV: Veljko Stevanović (M. Arch); Mobilni: +381 64 389 3138 Viber/WhatsApp/IMO: +971 56 567 0936; e-mail: veljko.stevanovich@gmail.com Strana 3 Autodesk, Beograd, Srbija, sertifikat br. 1OG35O10048 Sertifikat završenog kursa: 3DSMax, napredni kurs (januar 2010.) Autodesk, Beograd, Srbija, sertifikat br. 141BRU1BBR3 Sertifikat završenog kursa: 3DSMax (novembar 2009.) Autodesk, Beograd, Srbija, sertifikat br. 14632226M54 Položen akademski test Međunarodnog sistema testiranja engleskog jezika - IELTS (jun 2012.) British Council, Beograd, Srbija, IDP IELTS Australija & Univerzitet Kembridž, test br. 12EA000178STEV001A, prosečna ocena: 8.0 JEZICI Engleski: Potpuno profesionalno znanje; Francuski: Ograničeno profesionalno znanje; Srpski: Maternji jezik, VEŠTINE NA KOMPJUTERU AutoCAD, Revit Architecture, 3D Studio Max, MS Project, MS Office, Photoshop, In Design, Acrobat Pro, SketchUp LIČNI PODACI Dan rođenja: 6. septembar 1984. Državljanstvo: Srpsko Država prebivališta: Srbija Vozačka dozvola: B kategorija, Srbija, UAE Broj telefona (Srbija): +381 64 389 3138 Broj telefona (UAE): +971 56 567 0936 E-mail adresa: veljko.stevanovich@gmail.com  Skajp ime: veljko.stevanovich LinkedIn stranica: https://www.linkedin.com/in/veljko-stevanovic Internet portfolio (link): https://www.slideshare.net/VeljkoStevanovic1/portfolio-veljko-stevanovic-enpdf-251581756

×