Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Професионални
портфолио
Славица Чарапић
ПРИКАЗ КЊИГЕ
Вера Милићевић
Издање: Креативни центар
Шта је портфолио?
 збирка документа који приказују
напредак, развој и постигнућа
појединца
 лични план професионалног
ра...
Чему служи портфолио?
Портфолио се може употребити за:
• Праћење развоја сопствених
професионалних компетенција
•Планирање...
Садржај портфолија:
1. Насловна страна
2. Садржај
3. Радна биографија
4. Стручно усавршавање
5. Годишњи лични план професи...
Радна биографија
• Лични подаци
• Подаци о образовању
• Радно искуство и звање
• Страни језици
• Информатичка писменост
• ...
Лична професионална
филозофија
• пише се у облику есеја који треба да прикаже
особеност и посебност педагошког радника као...
За писање есеја размотрити следећа питања:
• Зашто образујем и васпитавам ученике?
•Који су моји циљеви? Шта ученици тиме ...
Есеј обухвата и ...
•Препознавање сопствених професионалних јаких
страна и оних компетенција које треба унапредити
•На осн...
Самопроцена
•Из области предмета, педагогије..
•О различитим наставним методама
•О техникама учења
•О развојним карактеристикама деце
...
•Тимски рад
•Комуникацијске вештине
•Активно слушање
•Индивидуални, групни, фронтани и рад у паровима
са децом
•Израда нас...
•Утврђивања развијености свих компетенција за
професију наставника од К1 до К4
•Лични план професионалног развоја
•Моје ра...
Спољашња процена
•Представља извештај лица која врше
евалуацију вашег часа
• Лица која врше евалуацију вашег часа :
директ...
Примери и продукти из праксе:
• припреме за час
• ученички радови (сатави,цртежи...)
• презентације наученог (приредбе, ре...
• Примери вредновања наставниковог рада који су
дали ученици (искази, анкете, скале процене)
•Примери вредновања наставник...
•Стручни радови презентовани на нивоу установе или
другим стручним скуповима
•Стручни радови објављени у стручној литерату...
трибине,конференције
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Portfolio

 • Soyez le premier à commenter

Portfolio

 1. 1. Професионални портфолио Славица Чарапић ПРИКАЗ КЊИГЕ Вера Милићевић Издање: Креативни центар
 2. 2. Шта је портфолио?  збирка документа који приказују напредак, развој и постигнућа појединца  лични план професионалног развоја брижљиво селектована и уређена колекција докумената и материјала који показују циљеве, методе, постигнуте ефекте о сопственом васпитно- образовном раду
 3. 3. Чему служи портфолио? Портфолио се може употребити за: • Праћење развоја сопствених професионалних компетенција •Планирање професионалног усавршавања •Пријављивање за напредовање у звања •Конкурс за посао •Представљање себе колегама •Потребе спољашње евалуације рада појединца и установе
 4. 4. Садржај портфолија: 1. Насловна страна 2. Садржај 3. Радна биографија 4. Стручно усавршавање 5. Годишњи лични план професионалног развоја 6. Извештај о стручном усавршавању и напредовању 7. Лична професионална филозофија 8. Самопроцена- ефеката рада 9. Спољашња процена ефеката рада 10. Селективни и урађени прилози уз објашњења 11. Извештај о раду Вера Милићевић
 5. 5. Радна биографија • Лични подаци • Подаци о образовању • Радно искуство и звање • Страни језици • Информатичка писменост • Стручно усавршавање --- • Списак објављених радова • Аутор или коаутор • Чланство у домаћим или међународним стручним организацијама • Награде • Студијске посете • Квалификације, звања и вештине које наставник поседује и сматра важним за овај посао
 6. 6. Лична професионална филозофија • пише се у облику есеја који треба да прикаже особеност и посебност педагошког радника као професионалца • есеј не треба да буде дужи од две странице • есеј треба да буде написан у првом лицу једнине • пожељно је избегавати апстракције и документовати лична професионална уверања конкретним примерима из праксе тј. уз неку епизоду из учионице • пожељно је да есеј буде написан искрено, отворено и одмерено, без патетике и уопштених фраза
 7. 7. За писање есеја размотрити следећа питања: • Зашто образујем и васпитавам ученике? •Који су моји циљеви? Шта ученици тиме добијају? • Које методе и активности примењујем ради остваривања постављених циљева? • Да ли су се и како моја професионална филозофија циљеви, ставови и уверења мењали током времена?
 8. 8. Есеј обухвата и ... •Препознавање сопствених професионалних јаких страна и оних компетенција које треба унапредити •На основу тога се скицирају приоритети професионалног развоја у наредном периоду • У есеју се могу наћи и примери учења на основу грешака као и решења неких педагошких ситуација које су резултирале новим увидима
 9. 9. Самопроцена
 10. 10. •Из области предмета, педагогије.. •О различитим наставним методама •О техникама учења •О развојним карактеристикама деце •О програму васпитно-образовног рада •О планирању и евидентирању рада •О техникама евалуације и самоевалуације •Сарадња са родитељима •Из области информатике •Страни језици •Познавање закона, прописа, процедура...
 11. 11. •Тимски рад •Комуникацијске вештине •Активно слушање •Индивидуални, групни, фронтани и рад у паровима са децом •Израда наставних средстава за рад •Организација разних активности •Конструктивно решавање конфликта •Коришћење разних техникау раду са децом •Преношење знања (подучавање) •Самоевалуација •Вербално и невербално изражавање •Отвореност ка новом •Емпатија •Сарадња са осталим учесницима у раду
 12. 12. •Утврђивања развијености свих компетенција за професију наставника од К1 до К4 •Лични план професионалног развоја •Моје развијене способности, знања и вештине су... •Професионална знања и вештине које треба унапредити и развити... •Професионални циљеви у наредном периоду су... Самопроцена је потребна због...
 13. 13. Спољашња процена •Представља извештај лица која врше евалуацију вашег часа • Лица која врше евалуацију вашег часа : директор, педагог, надзорник...
 14. 14. Примери и продукти из праксе: • припреме за час • ученички радови (сатави,цртежи...) • презентације наученог (приредбе, рецитали, изложбе...) • анегдотске белешке о раду са ученицима •видео записи,фотографије,посете,екскурзије • примери прилагођавања захтева учениковим могућностима (задаци различите тежине, индивидуализована активност) •Примери коришћења савремених медија у настави и активности са ученицима (интернет) •Примери направљеног дидактичког материјала за рад са ученицима •Примери примене савремених облика рада..
 15. 15. • Примери вредновања наставниковог рада који су дали ученици (искази, анкете, скале процене) •Примери вредновања наставниковог рада који су дали родитељи (анкете, скале процене) •Оцене посећеног часа и коментари колега директора •Докази о успешној сарадњи са колегама •Екстерна евалуација рада наставника •Докази о успешној сарадњи са колегама из других установа
 16. 16. •Стручни радови презентовани на нивоу установе или другим стручним скуповима •Стручни радови објављени у стручној литератури •Наступи као аутора/водитеља акредитованог облика стручног усавршавања •Позив за учешће на стручним скуповима и за медијске наступе •Менторски рад •Награде и признања
 17. 17. трибине,конференције

×