Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx

 1. 1. ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА  БИОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ  НЕОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА  ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
 2. 2. БИОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ O Док се у природи могу наћи свих 96 елемената, само нешто више од 20 њих учествује у изградњи живих бића. O Заступљеност елемената у живој природи Група биогених елемената Елемент Симбол Заступљеност ( % ) Макроелементи ( 98 % ) кисеоник O 65 угљеник C 18,5 водоник H 9,5 азот N 3,3 калцијум Ca 1,5 фосфор P 1 Микроелементи ( 1-2 % ) калијум K 0,4 сумпор S 0,3 натријум Na 0,2 хлор Cl 0,2 магнезијум Mg 0,1 гвожђе Fe 0,05 Елементи у траговима бор, бакар, манган, молибден, селен, јод, цинк, кобалт, флуор,силицијум B , Cu, Mn, Mo, Se, I, Zn, Co, F, Si <0,01
 3. 3. O C, H и N су у већем проценту заступљени у живој природи него у земљиној кори. Улазе у састав органских једињења. O Кисеоник је у сличном проценту заступљен у живој и неживој природи. O Ca и P изграђују скелет животиња O S улази у састав неких аминокиселина и протеина O Na, K и Cl учествују у стварању мембранског потенцијала и обезбеђују транспорт кроз мембрану.
 4. 4. O Магнезијум улази у састав хлорофила O Гвожђе улази у састав хемоглобина
 5. 5. Елементи у траговима O Силицијум изграђује ћелијски зид силикатних алги O Јод улази у састав хормона штитне жлезде ( тироксин и тријодтиронин ) O Селен је снажан антиоксиданс и спречава формирање малигних ћелија. У великим количинама је изузетно токсичан.
 6. 6. ВОДА O Најзначајније неорганско једињење за функционисање ћелија O Вода у течном стању је апсолутно неопходна за постанак и функционисање живота на планети Земљи. O Биолошке функције воде проистичу из њене хемијске структуре и неких физичких особина O Вода је поларно једињење O Раствара поларне или хидрофилне молекуле (шећери, соли и неки протеини) O Не раствара неполарне или хидрофобне молекуле (масти и уља)
 7. 7. Водоничне везе O Привлачне силе између молекула воде
 8. 8. Агрегатна стања воде O Молекули воде у чврстом стању ( лед ) формирају кристалну решетку O Молекули воде у течном стању су густо спаковани O Вода постаје пара када се раскину водоничне везе и молекули размакну
 9. 9. O Лед има мању густину од течне воде, лакши је и плута на површини воде. Испод леда је слој хладније, лакше воде, а на већим дубинама је слој теже и топлије воде. Ово обезбеђује живот воденим организмима.
 10. 10. Кохезија O Кохезија настаје као последица водоничних веза између молекула воде. O Изазива површински напон воде, који формира неку врсте опне на површини воде. Неки инсекти и пауци могу да ходају по површини воде.
 11. 11. Адхезија и капиларност O Адхезија је привлачна сила између молекула воде и других молекула. O Капиларност је привлачност између молекула воде који су у контакту са чврстом супстанцом. O Силе адхезије, кохезије и капиларности обезбеђују кретање воде од корена до листова биљке.
 12. 12. Вода у живим системима O Велики проценат масе већине организама је вода
 13. 13. Вода у организму
 14. 14. Значај воде O Вода као растварач поларних једињења учествује у њиховом транспорту кроз мембрану и обезбеђује средину за одигравање свих хемијских реакција у ћелији O Хлађење организма, знојење код животиња и транспирација код биљака O Транспорт материја, код животиња путем крви а код биљака преко проводних снопића ( ксилема и флоема ) O Вода у биљним ћелијама ствара тургоров притисак који обезбеђује чврстину биљним организмима O Вода је важан еколошки фактор који обезбеђује распрострањеност живог света на планети Земљи O Животна средина воденим организмима
 15. 15. Неорганске ( минералне ) соли O Неорганске соли су такође веома заступљене у ћелијама, у облику катјона и анјона O Најзаступљенији катјони су: K+, Na+, и Ca++. Међу анјонима то су: хлориди, карбонати,бикарбонати и фосфати. O Na+ и К+ обезбеђују поларизованост мембрана нервних и мишићних ћелија, а тиме и њихов нормалан рад. O Међу анјонима најважнији су фосфати јер представљају основне облике из којих се користи енергија - изграђују ATP (аденозинтрифосфат). O Карбонати и бикарбонати имају улогу пуфера, односно, регулишу сталност pH вредности воденог раствора. O Минералне материје организам не ствара сам, већ их уноси храном O Из земљишта доспевају у ћелије биљака минералном исхраном, а кроз ланце исхране и до ћелија осталих живих бића.
 16. 16. Органска једињења O Угљени хидрати O Липиди O Протеини O Нуклеинске киселине
 17. 17. Домаћи рад 1. Како су подељени биогени елементи у односу на њихову заступљеност у живим бићима? 2. Који биогени елемент улази у састав хлорофила, а који у састав хемоглобина? 3. Од којих биогених елемената је изграђен скелет животиња? 4. Којој групи биогених елемената припада јод и која је његова улога у организму човека? 5. Које молекуле вода раствара, а које не раствара? 6. Која су три агрегатна стања воде и од чега то зависи? 7. Шта је кохезија и који значај има за жива бића? 8. Које силе обезбеђују кретање воде од корена до листова биљака? 9. Наведи пример биљке и животиње које имају највећи % воде у организму? ( погледај на Интернету ) 10. Наведи и образложи у чему је све значај воде за организам? 11. На који начин се биљке и животиње снабдевају неорганским ( минералним ) материјама? 12. Која органска једињења постоје у ћелији?

×