Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Vianova Systems Sweden AB(20)

Publicité

Totalentreprenader så funkar det

  1. Totalentreprender- så funkar det Novapoint Användarträff 2013
  2. Erfarenheter från en TE • • • • Anbudsskedet Projekteringsskedet Byggskedet/Funktionstiden Sammanfattning Väg E45 Göteborg-Trollhättan, delen Torpa – Stenröset (6,3 km) Ingår som en del i projekt ”Bana Väg i Väst” (fyrfältsväg och dubbelspår järnväg , ca 7.5 mil). Novapoint Användarträff 2013
  3. Novapoint Användarträff 2013
  4. Novapoint Användarträff 2013
  5. Vilka är vi? Mattias Emanuelsson, Arbetschef Peab Anläggning Lars Johansson, AC WSP Samhällsbyggnad Novapoint Användarträff 2013
  6. Anbudsskedet Affärsform- fast/rörligt arvode, dela risk/vinst? Samarbetsformer- gränsdragningar Hitta lösningar- massbalans, modeller Tidplan- etapper, produktion-och projekteringstidplan Förfrågningar-UE och leverantörer Frågor och svar – ”framgår av handling” Riskidentifiering-”heat map”, Bas-P/U Kalkyl-kostsammare med TE! Novapoint Användarträff 2013
  7. Projekteringsskedet • Kort tid- snabba ryck, invigning styrande (Carl XVI) • Vad ska fram innan byggande- entreprenören/TRV = olika syn, branschen kommit längre än B? • Granskningstider – fingrarna i syltburken men vill inte ta ansvar, färdig lösning-aktiv design krav , färdig bygghandling i papper…. BIM? • Tidplan – projektering och produktion i samma tidplan • Funktionskrav- tolkning viktig, inte bara köra med hängslen och livrem, utökade undersökningar för optimering av produkten ”1600 skall krav….” • Planering byggskedepåbörjat parallellt med proj Novapoint Användarträff 2013
  8. Byggskedet • • • • Aktiv design- Kreativitet begränsas idag av väglagen och TRV:s handläggning Vad ingår? - Ingår allt? När blir det ÄTA? Nya roller- Byggherre, Projektör, Entreprenör Övriga myndigheter, länsstyrelse, kommun, markägare- alla tillstånd och markägarfrågor bör vara löst i vägplan • Gestaltning- gestaltningsprogram/ utförandebeskrivning hämmande för TE? Funktionskrav/subjektivt? Aktive design • Funktionskrav- Funktion över tid utan driftåtagande? Novapoint Användarträff 2013
  9. Sammanfattning • • • • • • Mer omfattande anbudsarbete Projekterings-/byggskede glider i varandra - ger branschutveckling Trafikverket måste hitta sin form som ”renodlad beställare” Dagens lagstiftning/Trafikverkets tolkning hinder för TE LOU? Begränsar utvecklingen i TE. Samverkansentreprenader? Rätt projekt med rätt tidplan som TE Projektet klart i tid, kalkylerna höll. Trafikverket mycket nöjda med ”mission impossible”! Novapoint Användarträff 2013
  10. Frågor, funderingar, synpunkter eller beställningar? Mattias Emanuelsson Arbetschef Infrastruktur Peab Anläggning AB 0733-37 67 98 mattias.emanuelsson@peab.se Lars Johansson Avdelningschef Väg, Mark, Trafik , Landskap WSP Samhällsbyggnad 0702-73 31 37 lars.g.johansson@wspgroup.se Novapoint Användarträff 2013
Publicité