Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à A través del Portal (de Transparència)(20)

Publicité

Dernier(20)

A través del Portal (de Transparència)

 1. A través del Portal i allò que la Ciutadania hi va trobar Taula rodona: “Transparència i accés a la informació pública: drets i responsabilitats compartides” 9è Laboratori d’Arxius Municipals, 21 d’abril de 2016
 2. Publicitat activa o transparència real Mirror, mirror… Through de looking glass …
 3. Transparència de front office Implantació de portals completa (800 municipis via CAOC) 0 portals vinculats al SGD o estructurats segons QdC (art. 5.2, 5.4, 6.1 Llei 19/2014) ± 121 municipis amb servei propi d’arxiu Font mapa: Actualitat Localret, 5/04/2015
 4. Indicadors de publicitat activa municipal 2014 Fundació Pi i Sunyer Infoparticipa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.7 5.4 9.8 18.2 46.6 67.5 92.3 100 16.69 29.19 44.34 57.71 86.53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <1000 1001-5000 5001-10000 10-50000 >50000
 5. L’efecte Dorian Gray en transparència Percepció institucional Percepció ciutadana 0 10 20 30 40 50 60 57.7 57.8 51.1 51.4 39.1 40.5 33 31 Infoparticipa 2015 Gesop, març 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18 33.16 52 68.86 95.54
 6. TRANSPARÈNCIA REAL •Estratègia digital de govern •De portal a plataforma comuna •Alfabetització i reutilització
 7. Estratègia digital de govern Portal de Transparència Gestor Documental Arxiu Digital Auditoria Context Confiança Llei 10/2001 Llei 29/2010 Llei 19/2014 Ley 39/2015 Govern Digital
 8. Estratègia digital de govern MODEL DE MADURESA EN GESTIÓ DOCUMENTAL PER A LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ Quatre nivells de maduresa: conscient, actiu, avançat, optimitzat Tres línies d’actuació: estratègica, operativa, suport Deu perspectives: Viabilitat organitzacional, Compromís institucional, Base legal, Marc de la política de Transparència, Aplicació del règim d’accés i publicitat activa, Transferència i publicació al portal, Avaluació i tria de datasets i documents del portal, Gestió de les metadades, Alfabetització i reutilització, Infraestructura Trenta-sis indicadors: 6 (conscient); 12 (actiu); 8 (avançat);10 (optimitzat)
 9. De portal a plataforma comuna Serveis Front-end Nucli • Comunitat de professionals + usuaris • Laboratoris ciutadans • Ontologies ogov, LOV, API’s • Llicències • Dades estructurades i de qualitat (arxius) • Tecnologia
 10. De portal a plataforma comuna Dos exemples a seguir: • Offentlig Elektronisk Postjournal (Noruega) • City-Data (USA)
 11. Alfabetització i reutilització: rendició de comptes
 12. Alfabetització i reutilització: creixement econòmic Estat CC.AA Ajuntaments Universitats 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Procedència informació Font: IIIª edició de l’informe “Caracterización del Sector Infomediario en España” Volum de negoci: 450-500 milions € Cal entendre el patrimoni documental com a informació pública i convertir-lo en un actiu estratègic: del ciment al context
 13. www.arxivers.com Gràcies per la vostra atenció!
Publicité