Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptx

 1. ©26. 07. 2020 ©26. 07. 2020 BMW X1 2016
 2. ©26. 07. 2020  På den praktiske førerprøven må du trekke et kort med to av spørsmålene som er presentert her.  På teorieksamen er flere av spørsmålene relevante.  Spørsmål og kommentarer til presentasjonen kan sendes til vidar@trane.no  Min kontoradresse er Strandgata 21, 9405 Harstad. Tlf 907 35 250 2 Denne presentasjonen er laget for de som skal ta førerkort klasse B
 3. ©26. 07. 2020 3 Hva er største tillatte totalvekt tilhenger etter denne bilen kan ha?  Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.  Under (O.1) står det:  Tillatt hengervekt, med brems: 2000 kg Inni bil Motor av Vognkort
 4. ©26. 07. 2020  Veggrepet på forhjulene blir redusert.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengden økes.  Blendingsfare dersom lyktene heves.  I tillegg risikerer du sperrefrist og forenklet forelegg eller bot. 4 Hvilke konsekvenser kan det få dersom du kjører med for tung tilhenger etter bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 5. ©26. 07. 2020  Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.  Tillatt nyttelast inkl. passasjerer er 515 kg.  Du som fører er tatt med i ”egenvekt med fører”.  Veier lærer eller sensor eks.vis 100 kg kan du altså ha med passasjerer og bagasje som veier inntil 415 kg. 5 Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå? Inni bil Motor av Vognkort
 6. ©26. 07. 2020  Veggrep på forhjulene blir redusert.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengde økes.  Blendingsfare dersom lyktene heves.  I tillegg risikerer du forenklet forelegg eller bot. 6 Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 7. ©26. 07. 2020  Med førerkort klasse B kan du kjøre med bil og tilhenger som ikke har større tillatt totalvekt enn 3500 kg.  Unntak: Dersom bilen du kjører har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, kan du likevel trekke tilhenger på maks 750 kg tillatt totalvekt. Slik at absolutt største tillatte vogntogvekt blir 4250 kg. 7 Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har førerkort på klasse B? Inni bil Motor av Vognkort
 8. ©26. 07. 2020  Tillatt totalvekt på denne bilen er 2130 kg  Tillatt totalvekt på henger blir da 3500-2130 = 1370 kg  I tillegg må fabrikken godkjenne så tung henger. (OK, den godkjenner 2000 kg) 8 …forts. Inni bil Motor av Vognkort
 9. ©26. 07. 2020 HVIS TILHENGEREN HAR TILLATT TOTALVEKT OVER 1370 KG, MED ELLER UTEN LAST:  Det er ulovlig, du risikerer straff. HVIS TILHENGEREN I TILLEGG HAR MER LAST ENN DE 2000 KG SOM FABRIKKEN GODTAR:  Du får redusert veggrep.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengden blir lengre.  Blendingsfare hvis fronten blir hevet av vekten bak. 9 Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt? Inni bil Motor av Vognkort
 10. ©26. 07. 2020  Koplingslast er den tyngden som blir på slepekroken når du kjører med tilhenger. Badevekt kan brukes for å sjekke dette.  Tillatt taklast på denne bilen er oppgitt i manualen på side 241: 75 kg! 10 Hva er største tillatte koplingslast og taklast på denne bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 11. ©26. 07. 2020 11 Vis innstilling av rattet, og forklar hvorfor det er viktig. Inni bil Motor av Nøkkel  Her!  Riktig rattinnstilling forbedrer evnen til håndter bilen i trafikken.
 12. ©26. 07. 2020  Trykk på startknappen uten å ha koplinga inne.  Denne lampen skal da komme fram:  Slokker lampen etter få sekunder er alt i orden 12 Kontroller at varsellampen for kollisjonsputene virker. Inni bil Motor av Nøkkel
 13. ©26. 07. 2020 13
 14. ©26. 07. 2020  Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.  Det er forbudt å ha bakovervendt barnestol i forsete med aktiv airbag. 14 Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har airbag foran? Inni bil Motor av
 15. ©26. 07. 2020 15 Hvordan kan du deaktivere airbag? Inni bil Motor av
 16. ©26. 07. 2020  Trykk på startknappen uten å ha kopling inne.  Da vil dette bildet komme fram:  Varsellampene slukker etter få sekunder dersom alt er i orden. 16 Kontroller at varsellampen for ABS virker. Inni bil Tenning på
 17. ©26. 07. 2020  Ja, det er ikke ulovlig. Men du skal være klar over at du kan få kraftig skjevtrekk hvis du bremser hardt – spesielt på glatt føre.  Det beste er selvsagt å få dette ordnet raskt. 17 Er det forsvarlig å kjøre dersom ABS lampen lyser? Inni bil Tenning på
 18. ©26. 07. 2020  Trykk på startknappen uten å ha kopling inne.  Da vil dette bildet komme fram:  Varsellampene slukker etter få sekunder dersom alt er i orden.  Lyser den under kjøring kan en av bremsekretsene være ute av drift, eller bremsebelegget er slitt. 18 Kontroller om varsellampen for to-krets bremsesystem virker. Inni bil Tenning på
 19. ©26. 07. 2020  Stanse, finne evt. årsak.  Dette kan være at to-krets systemet ikke fungerer.  Eller at det er lite bremsevæske.  Kanskje det er teknisk feil, og en defekt styreenhet. 19 Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring? Inni bil Tenning på
 20. ©26. 07. 2020  Pump 5-6 ganger hardt på bremsepedalen, du vil nå merke at den kommer lengre ut.  Press bremsepedalen hardt inn.  Start motoren mens du holder presset på bremsepedalen.  Bremsepedalen skal nå sige inn hvis alt er i orden. 20 Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker. Inni bil Tenning på
 21. ©26. 07. 2020  Som regel er det IKKE forsvarlig.  da dette gir nedsatt bremseeffekt.  samt at pedalen blir VELDIG tung og hard. 21 Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret. Inni bil Motor på
 22. ©26. 07. 2020  Mens motoren går:  Trå bremsepedalen så hardt inn som du klarer.  Hold trykket i ca. 5 sekunder.  Du skal møte fast motstand hele tiden!  Hvis bremsepedalen siger innover må det være lekkasje og du må ikke kjøre.  Bremsene skal tåle et trykk på 100 kp.  Denne kontrollen skal tas hver gang du starter kjøring. 22 Sjekk at bremsene tåler trykk. (Trykkprøven) Inni bil Motor på
 23. ©26. 07. 2020  Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre.  Rattet skal da bli lett å svinge idet du starter motoren. 23 Kontroller at servostyringen virker. Inni bil Motor av
 24. ©26. 07. 2020  Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung.  Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig, da dette kan ødelegge styringen ytterligere. 24 Er det forsvarlig å kjøre dersom servostyringen ikke virker? Inni bil Motor på
 25. ©26. 07. 2020  Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om:  Det er lys fra begge lykter.  At lysene lyser høyere / lengre på høyre side.  En bensinstasjon eller et verksted hjelper deg kjapt og billig med justering av lysene. 25 Kontroller at nærlyset virker som det skal. Slik skal det se ut når du lyser opp en vegg eller lignende Inni bil Motor på
 26. ©26. 07. 2020 1. Start  Flere trykk oppover øker tempoet, første trinn er intervall. 2. Stopp  Viskeren går saktere for hvert trinn du tar den ned.  Starter du fra nøytral posisjon og tar den et trinn ned går den så lenge du holder den nede. 26 Kontroller at vinduspusseren virker som den skal. Inni bil Motor på Parklys 1 2
 27. ©26. 07. 2020 3. Starte regnsensor. 4. Spyler frontrute. 5. Hastighetsbryter for intervallvisker og regnsensor. 27 Kontroller at vinduspusseren virker som den skal. Inni bil Motor på 3 4 5
 28. ©26. 07. 2020 1. Start vindusvisker bak (intervall) 2. Start vindusspyler bak. 28 Kontroller vinduspusser bak. Inni bil Motor på Parklys
 29. ©26. 07. 2020  Bruk denne! 29 Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne is og dogg på frontruta så effektiv som mulig. Inni bil Motor på Parklys
 30. ©26. 07. 2020  Bruk denne! 30 Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne is og dogg på bakruta så effektiv som mulig. Inni bil Motor på Parklys
 31. ©26. 07. 2020  Bruk denne! 31 Still inn varmeapparat / defroster slik du vil ha det under kjøring. Inni bil Motor på Parklys
 32. ©26. 07. 2020  Speilene blir automatisk oppvarmet når utetemperaturen tilsier det.  Dog kan isskrape være kjekt å ha . 32 Hvordan vil du fjerne is og dogg fra speilene? Inni bil Motor på Parklys
 33. ©26. 07. 2020 33 Gjør deg kjent med lysbryteren Inni bil Motor på Tåkelys foran Tåkelys bak Hovedlys, bryteren bør normalt stå i denne posisjonen. Lysene slås da av når du stopper motoren Parkeringslys Lysene helt av Automatikk: Lysene skifter automatisk mellom nærlys og fjernlys. Fjernlys: Framover Lyshorn: Bakover
 34. ©26. 07. 2020  Trykk her 34 Kontroller at lydhornet (fløyta) virker. Inni bil Motor på Parklys
 35. ©26. 07. 2020 1. Fjernlys 2. Lyshorn  Dra hendelen mot deg. 35 Kontroller at lyshornet virker. (Blinke med langlysene) Inni bil Motor på Parklys
 36. ©26. 07. 2020  Se etter:  Slitasje  Rifter  Skade  Sjekk at beltestrammeren virker.  Dra beltet helt ut og slipp.  Sjekk låsemekanismen.  Lås beltet og dra hardt.  Sjekk stoppfunksjonen.  Dra hardt i beltet for å sjekke at det stopper. 36 Kontroller bilbeltet. Inni bil Motor av
 37. ©26. 07. 2020  Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt. 37 Hva er risikoen ved å bruke belte med slappe beltestrammere? Inni bil Motor av
 38. ©26. 07. 2020  Den ligger i døra ved førersetet.  Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan også ligge i hanskerommet, under setet eller i eget rom. 38 Finn fram refleksvesten. Inni bil Motor på
 39. ©26. 07. 2020  50 meter i tettbygd strøk.  150 meter utenfor tettbygd strøk.  Terreng og trafikkmengde kan stille andre krav. 39 Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter varseltrekanten fra deg? Inni bil Motor av
 40. ©26. 07. 2020  Nei, det er ikke forsvarlig.  De som kommer kjørende bak oss vil ikke oppfatte når vi bremser.  Feilen kan være røket sikring eller lyspærer som ikke virker. 40 Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker? Inni bilen Motor av
 41. ©26. 07. 2020  Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å «trykke» bremseklossene inn mot bremseskivene.  Det kan også være lekkasje i bremsesystemet.  Ikke etterfyll bremsevæske!  Overlat dette til et profesjonelt verksted. 41 Hva kan være årsaken til lavt bremsevæskenivå? Og hva vil du gjøre med det? Inni bil Motor av
 42. ©26. 07. 2020  Vinterdekk: Minimum 3,0 mm  Sommerdekk: Minimum 1,6 med mer I perioden det er tillatt med piggdekk: 15. okt – 1. mai i Nord Norge og 1. nov – første søndag etter 2. påskedag i resten av landet skal det være minst 3 mm mønsterdybde uansett hvilke dekk du kjører med. 42 Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- eller sommerdekk? Inni bil Motor av
 43. ©26. 07. 2020  For å få bedre veggrep.  For at vann skal dreneres bort. 43 Hvorfor er det krav om en viss mønsterdybde? Inni bil Motor av
 44. ©26. 07. 2020  Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset.  Nødlysene vil ”drukne” i de andre lysene.  Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt. 44 Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødlysene? Inni bil Motor av
 45. ©26. 07. 2020  Ved nødstopp for å markere bil.  Hvis det er situasjon som krever ekstra oppmerksomhet. 45 I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset? Inni bil Motor av
 46. ©26. 07. 2020 46 Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?  Se i vognkortet.  Dimensjonen skal være 225/55 R 17. Inni bil Motor av Vognkort
 47. ©26. 07. 2020  225 er bredde i millimeter.  55 er høyden på dekket i prosent av bredden.  17 er diameteren på felgen i tommer.  95 er lastindex, angir hvor mye last dekket tåler.  W = hastighetskode. 47 Hva betyr merkingen på dekkene? Inni bil Motor av Vognkort
 48. ©26. 07. 2020  Se i vognkortet 48 Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 49. ©26. 07. 2020  Se i vognkortet 49 Hvor stor hastighet må dekkene på denne bilen være godkjent for? Inni bil Motor av Vognkort
 50. ©26. 07. 2020 Merking Maks km/t L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 Z over 240 km/t 50 Hastighets – og lastekoder (ikke pensum) Lasteindex Kg Lasteindex Kg 78 425 92 630 79 437 93 650 80 450 94 670 81 462 95 690 82 475 96 710 83 487 97 730 84 500 98 750 85 515 99 775 86 530 100 800 87 545 101 825 88 560 102 850 89 580 103 875 90 600 104 900 91 615 105 925 Inni bil Motor av Vognkort
 51. ©26. 07. 2020 51 Dekk - lufttrykk Ute Motor av
 52. ©26. 07. 2020  Blendingsfare.  Møtende blir irritert.  Blikket ditt blir dratt ned rett foran bilen fordi lyset er sterkest der.  Du kan bli straffet for feil lysbruk. 52 Hvilke ulempe vil det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil? Inni bilen Motor av
 53. ©26. 07. 2020  I mørket skal du kjøre med nærlys eller fjernlys.  Tåkelys er bare tillatt når det er tett tåke, sterk nedbør eller så skarpe svinger at du må se veikantene ekstra godt.  Tåkelysene kan brukes på dagtid som kjørelys sammen med parklys. 53 Når er det tillatt å bruk kurve/ tåkelys? Inni bil Motor av
 54. ©26. 07. 2020  De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i kø.  Bremselyset kan drukne i de sterkere tåkelysene. 54 Hvilke ulemper kan det ha om tåkelysene bak brukes feil? Inni bil Motor av
 55. ©26. 07. 2020  Parkering i mørket uten andre lyskilder. 55 I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden? Inni bil Motor av
 56. ©26. 07. 2020  Fjern løse gjenstander som kan rulle under pedalene.  Legg tunge ting i bagasjerommet. 56 Sjekk om det er løse ting i bilen som kan forårsake skade. Inni bilen Motor av
 57. ©26. 07. 2020  På BMW X12016 er batteriet vanskelig tilgjengelig.  På denne bilen kan ikke batteriet løsne, men på mange biler står det montert høyt i motorrommet. 57 Kontroller at batteriet sitter fast. Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri? Bagasjerom Motor av  Hvis det da løsner, kan det søles batterisyre som kan etse bort isolasjon på ledninger og føre til kortslutning.
 58. ©26. 07. 2020  Varseltrekant finner du i bagasjerommet.  Gå med reflekssiden på varseltrekant i retningen du går for å vise deg selv.  Ta på refleksvest før du går ut med trekanten. 58 Finn fram varseltrekant og monter denne skikkelig. Bagasjerom Motor av
 59. ©26. 07. 2020  Jekken befinner seg i en svart isoporboks i rommet under bagasjerommet.  På denne bilen er det ikke reservehjul.  Du kan prøve med punkteringsspray  Hvis ikke det hjelpr ringer du NAF 08 505 59 Hva gjør du hvis du punkterer? Bagasjerom Motor av
 60. ©26. 07. 2020  Dra to ganger i hendelen som vist på øverste bilde.  For å lukke panseret: Slipp det fra 40 cm høyde. 60 Åpne panseret Motorrom Motor av
 61. ©26. 07. 2020  Motoren skal ha vært avslått i 5 min. før du sjekker olje, slik at all olje i motoren får renne ned.  Bilen må stå helt flatt.  Finn papir bak hodestøtta.  Peilepinnen finner du foran motoren.  Dra den opp og tørk av nederste del.  Sett peilepinnen helt ned igjen mens du holder på toppen og midten av pinnen.  Når du nå drar den opp igjen skal det være olje mellom de to strekene. 61 Kontroller motoroljenivået. Motorrom Motor av Papir
 62. ©26. 07. 2020  Motoren skjærer seg, og du kan vente deg en meget dyr reparasjon.  Så lyser denne lampa stopper du med en gang. 62 Motorrom Motor av Hva kan skje hvis du kjører med for lite olje?
 63. ©26. 07. 2020  Her 63 Vis påfyllingssted for motorolje. Motorrom Motor av
 64. ©26. 07. 2020  Her 64 Vis påfyllingssted for spylevæske. Motorrom Motor av
 65. ©26. 07. 2020  Her 65 Vis påfyllingssted for kjølevæske. Motorrom Motor av
 66. ©26. 07. 2020  På BMW X1 2016 er ikke bremsevæskebeholderen synlig.  Stol på at varsellampa kommer på hvis det er for lite. 66 Sjekk bremsevæskenivået. Motorrom Motor av
 67. ©26. 07. 2020  Før du kontrollerer dekkene bør du starte motoren og dreie hjulene godt til høyre eller venstre slik at slitebanen blir synlig.  Mønsterdybdemåler finner du i midtkonsollen mellom setene.  Normalt skal du kunne sjekke lufttrykket med en enkel måler. Når du bruker denne er det lett å slippe ut litt luft slik at det blir forskjellig lufttrykk på dekk på samme aksel. På BMW vil dette bli registrert med en gang og alarmen vil gå.  For å unngå dette har vi fjernet lufttrykkmåleren på BMW. Sensorene vet om problemet. 67 Dekk Ute Motor av
 68. ©26. 07. 2020  Visuell kontroll:  Sjekk om det er noe ”unaturlig” ved hjulene. 68 Kontroller dekk og felger for skader. Ute Motor av
 69. ©26. 07. 2020  Rifter i dekksiden, gjerne etter møte med fortauskant.  Bulker i felgen. Dette fører til ustabilitet,  Bobler i siden på dekket vil føre til at forsterkningen i dekket vil være veldig redusert. 69 Hvilke dekkskader er mest vanlige? Ute Motor av
 70. ©26. 07. 2020  Visuell kontroll, sammenlign alle dekkene  Evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene.  Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm, og på vinterdekk er det min. 3,0 mm.  Se også side 39  I dekkmønsteret finner vi også små «gummiklumper» eller slitasjevarslere som indikerer hvor slitt dekkene er. 70 Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene. Ute Motor av
 71. ©26. 07. 2020  Se i dørkarmen ved førersetet på bilen. 71 Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen? Ute Motor av
 72. ©26. 07. 2020 72 Kontroller merkingen på dekkene. Stemmer det med vognkortet?  Se i vognkortet.  Dimensjonen skal være 225/55 R 17.  Hastighetskode skal være W eller høyere.  Lastindeks skal være minst 95. Ute Motor av Vognkort
 73. ©26. 07. 2020 73
 74. ©26. 07. 2020  Husk det er tre lys!  Er du alene kan du rygge mot et vindu for å sjekke dette.  Eller eksempelvis bende snøkosten mot bremsepedalen mens du går ut og ser om de virker. (Lurt når du kjører med tilhenger.) 74 Kontrollere at alle bremselysene virker. Ute /inne Motor på Hjelpemann
 75. ©26. 07. 2020  Slå på lyset, bryteren finner du midt på dashbordet  Sjekk at alle retningslysene på bilen virker. 75 Kontroller om nødsignallyset virker. Ute /inne Motor på Hjelpemann
 76. ©26. 07. 2020  Bryteren finner du helt til venstre på dashbordet  Ut og se om de virker. 76 Kontroller om kurve/tåkelyset fungerer? Ute /inne Motor på
 77. ©26. 07. 2020  Bryteren finner du helt til venstre på dashbordet  Ut og se om de virker. 77 Kontroller om tåkelys bak fungerer? Ute /inne Motor på Nærlys
 78. ©26. 07. 2020  Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen.  Parkeringslysene er hvite og er foran på bilen.  Baklysene er røde.  Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen. 78 Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker. Ute /inne Motor på
 79. ©26. 07. 2020  Løft på viskerarmen, se etter  Slitasje  Rifter  Løs gummi  Sett deg inn i bilen og se etter  striper under visking. 79 Kontroller viskerbladene. Ute /inne Motor på
 80. ©26. 07. 2020  Rattutslag til begge sider.  Sjekk at det er like stort rattutslag (omdreininger) til begge sidene.  Sjekk dødgang på styring (max. 2-3 cm).  Drei 2-3 cm på rattet og se om bilen tar styring.  Hør etter ulyder mens du svinger.  Sjekk om bilen er retningsstabil  I 30 km/t på en flat vei og rett vei kontrollerer du dette ved å løsne på rattgrepet og sjekke at bilen går rett fram. 80 Kontroller at styringen er i orden. I fart
 81. ©26. 07. 2020  Feil lufttrykk.  Feil i forstillingen.  Spor i vegen. 81 Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene? I fart
 82. ©26. 07. 2020  Ta fullt rattutslag, drei rattet helt over til venstre mens du kjører sakte eller står i ro.  Slipp rattet.  Begynn å kjøre etter at du har sjekket speil og blindsone.  Rattet skal nå gå tilbake til nøytral – rett fram – posisjon.  Gjenta dette til høyre. 82 Sjekk om styringen er selvopprettende. I fart
 83. ©26. 07. 2020  Kjør mellom 30-40 km/t rett frem på flat og rett strekning.  Brems samtidig som du holder løst i rattet.  Kopling inn  Brems gradvis hardere til bilen stanser.  Bilen skal nå holde kursen rett frem. 83 Kontroller om bremsene har skjevtrekk. I fart
 84. ©26. 07. 2020  Lykke til! 84 Det var alt!
Publicité