Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Turku- TVT Vesotori - 12.10.1013

406 vues

Publié le

Tekijänoikeus opetusksessa

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Turku- TVT Vesotori - 12.10.1013

 1. 1. Tekijänoikeus opetuksessa Ville Oksanen - 12.10 12. lokakuuta 13
 2. 2. Who’s that Guy? • Tutkija, Aalto, TKK (tietotekniikka) • Väitöskirja tekijänoikeudesta digitaalisessa ympäristössä (CC-lisensoitu) • Tutkijatohtori, HY (kieliteknologia) • MetaNord-hanke • Julkisen tiedon anymisaattori (www.a-hip.info) • Osakas, Turre Legal Oy • Perustaja, Electronic Frontier Finland 12. lokakuuta 13
 3. 3. Statute of Anne “A Bill for the Encouragement of Learning and for securing the Property of Copies of Books to the rightful Owners thereof” 11.01.1710 12. lokakuuta 13
 4. 4. Entä sitten nykyään? 12. lokakuuta 13
 5. 5. 12. lokakuuta 13
 6. 6. Kuva: Olli Pitkänen (Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 Finland) 12. lokakuuta 13
 7. 7. Hyvä huomioida: Keskustelu polarisoitunutta • Kolme näkökulmaa • • • “Kuri ja järjestys” “Tehdään bisnestä” “Kaiken informaation pitää olla vapaata” Derrick Story/O'Reilly Network 12. lokakuuta 13
 8. 8. 12. lokakuuta 13
 9. 9. Kaikki maailman musiikki? 12. lokakuuta 13
 10. 10. TekL 1§ Tekijänoikeuden suojaamat teokset: “Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)” 12. lokakuuta 13
 11. 11. 12. lokakuuta 13
 12. 12. 12. lokakuuta 13
 13. 13. 12. lokakuuta 13
 14. 14. Moraaliset oikeudet Isyysoikeus: “Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.” Respektioikeus: “Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.” Klassikkosuoja Luoksepääsyoikeus 12. lokakuuta 13
 15. 15. Kaikessa maksuttomassa opetuksessa on oikeus: Esittää julkaistuja teoksia. (21§) Opettaja voi laatia painettuja lukemistoja vähintään 5 vuotta vanhoista julkaisuista. (18§) Ylioppilaskirjoituksissa saa käyttää aineistoja tavallista laajemmin. (14§ 3.mom) Opettajan tai oppilaan esityksen saa tallentaa väliaikaisesti reflektointia varten. Tallenne on tämän jälkeen tuhottava. (14§ 2.mom) Tämän lisäksi normaalit poikkeukset, kuten hyvän tavan mukainen lainaaminen yms. 12. lokakuuta 13
 16. 16. Musiikin kuntalupa Musiikin soittaminen oppilaitoksessa ja henkilöstölle järjestetyissä maksuttomissa tapahtumissa (myös oppilaitoksen ulkopuolella). Musiikin soittaminen oppilaitoksen järjestämissä sekä maksuttomissa että maksullisissa tapahtumissa. Taustamusiikin tallentaminen ja esittäminen oppilaitoksen tapahtumia varten. Taustamusiikin tallentaminen ja esittäminen epäkaupallisia liikuntatilaisuuksia varten. Oppilaitoksen juhlien musiikkiesitysten tallentaminen epäkaupalliseen käyttöön (ei kuitenkaan nettiin). 12. lokakuuta 13
 17. 17. Digilupa Korkeintaan 6–20 sivun (ei kuitenkaan yli puolet) skannaaminen paperijulkaisusta digitaaliseen muotoon. Korkeintaan 20 sivun tai kuvan digitaalinen kopioiminen netistä verkkosivustoa kohti. Esitysoikeuden laajentaminen koskemaan etäopetusta sekä luentotallenteita. Digiluvan perusteella tehtyihin kopioihin liittyvät seuraavat rajoitukset: Skannatut sivut on leimattava Kopioston leimauspalvelussa Kopioita saa välittää oppilaille vain oppilaitoksen palomuurin sisällä olevalla alueella, jonne vain kyseinen opetusryhmä pääsee. Kurssin (tai lukuvuoden) päätyttyä kaikki aineisto on poistettava jakelusta. Ei editointia 12. lokakuuta 13
 18. 18. Video-palvelut Yle Areena ja Elävä Arkisto - saa näyttää livenä, ei tallentaa Opetukseen saa tallentaa YLE TV1-, YLE TV2-, MTV3-, YLE Teema- ja YLE Fem -kanavilla lähetettäviä opetus- ja muita ohjelmia, lukuun ottamatta elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja ja mainoksia. YouTube - upotus OK, mutta näyttäminen harmaalla vyöhykkeellä (mikä on elokuva ja onko opetus eijulkista) 12. lokakuuta 13
 19. 19. Tekniset Suojakeinot? 12. lokakuuta 13
 20. 20. Miksi syytä olla tarkkana tylyt rangaistukset Tekijänoikeusrikos ei edellytä kaupallista tarkoitusperää, jos se tapahtuu tietoverkossa Tietoverkon määritelmä hallituksen esityksessä: “Kaksi tai useampaa toisiinsa kytkettyä tietokonetta” Oikeuskäytäntö muodostunut vertaisverkkoja vastaan käydyistä oikeudenkäynneistä Suurin tuomio: Yli 1M€ 12. lokakuuta 13
 21. 21. “Chisugate” • Luvaton verkkojakelu? • Kotietsintä ja takavarikko • Sopu 300€ • Globaali PRkatastrofi? 12. lokakuuta 13
 22. 22. CC BY-SA: Timm Suess Oppilaiden sopimukset 12. lokakuuta 13
 23. 23. Huomioitavaa Myös alaikäiset saavat normaalisti tekijänoikeuden tekemiinsä teoksiin Milloin lupa huoltajalta Alaikäisellä on oikeus tehdä ikään ja kehitystasoonsa nähden tyypillisiä sopimuksia Myös henkilötietolaki huomioitava Erityisesti valokuvat 12. lokakuuta 13
 24. 24. Lyhyt mallisopimus Huoltaja: Oppilas: Annan täten suostumukseni siihen, että oppilas saa käyttää X palvelua osana opintojaan. Olen tietoinen, että tämä tärkoittaa, että palvelussa tallennetaan ja julkaistaan oppilaan tuottamia tekijänoikeuden alaisia teoksia, mihin annan myös suostumukseni. Samoin annan suostumukseni siihen, että palvelu voi tallentaa ja käyttää sen toiminan kannalta välttämättömiä henkilötietoja oppilaasta. Tämä suostumus voidaan aina perua kirjallisella ilmoituksella. Paikka, päivä, allekirjoitus 12. lokakuuta 13
 25. 25. CC BY-SA photos by blperk Opettajien sopimukset 12. lokakuuta 13
 26. 26. OAJ Järjestön kanta on, että oppilaitoksella ei ole mitään oikeuksia opettajien tuotoksiin ellei siitä ole erikseen sovittu tai tuotantotyötä erikseen tuettu työaikakiintiön tai rahallisen korvauksen muodossa. 12. lokakuuta 13
 27. 27. Sivistystyönantajat ry Työnantajien mielestä taas kaikki opettajan tuotokset kuuluvat työnantajalle ja opettajalle ei ole mitään erityisiä oikeuksia aineistoihinsa. 12. lokakuuta 13
 28. 28. Mikä on normaali käytäntö oppilaitoksessa 12. lokakuuta 13
 29. 29. Sopikaa asiasta! 12. lokakuuta 13
 30. 30. Järkeä tekijänoikeuslakiin 12. lokakuuta 13
 31. 31. Auttaisi opetuksessa Luokkahuone yksityinen tila tekijänoikeudellisessa mielessä Taloudelliset oikeudet eivär rajaisi opetus ja tutkimuskäyttöä Ei koske opetus- ja tutkimusköyttöä varten tehtyjä aineistoja (oppikirjat) Opetus- ja tutkimuskäytössä tehty lain rikkominen dekriminalisoitu - poliisi ei tutki enää loukkauksia 12. lokakuuta 13
 32. 32. Käsittely eduskunnassa? 12. lokakuuta 13
 33. 33. Kiitos! Lisätietoja: http://www.opettajantekijanoikeus.fi ville.oksanen@aalto.fi Tiwtter: villoks 12. lokakuuta 13

×