Publicité

NHÓM 6 TRIẾT CMXH (1).pptx

26 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à NHÓM 6 TRIẾT CMXH (1).pptx(20)

Dernier(20)

Publicité

NHÓM 6 TRIẾT CMXH (1).pptx

 1. NHÓM 6 CHỦ ĐỀ: CÁCH MẠNG XÃ HỘI
 2. THÀNH VIÊN NHÓM 1. Phạm Thị Hoài Phương - 030138220326 2. Nguyễn Thị Mai Linh - 030138220198 3. Nguyễn Thị Như Ý - 030138220518 4. Hoàng Thị Yến Nhi - 030138220278 5. Huỳnh Võ Hồng Diễm – 030138220054 6. Vi Kim Châu - 030138220042 7. Đỗ Thị Phương Thảo - 030138220363 8. Võ Thị Thủy Viên - 030138220487
 3. Nguồn gốc của CMXH Bản chất của CMXH Phương pháp cách mạng Vấn đề CMXH trên thế giới hiện nay
 4. ● Cách mạng xã hội có nguồn gốc từ mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tiến bộ đòi hỏi được giải phóng, phát triển với quan hệ sản xuất đã lỗi thời, lạc hậu. ● Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất biểu hiện dưới dạng xã hội là mâu thuẫn giữa giai câp bị trị với giai cấp thống trị. ● Khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, quyết liệt đòi hỏi được giải quyết nổ ra cách mạng xã hội. Khi đó xã hội cũ sẽ bị xóa bỏ Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh giai cấp là nguồn gốc trực tiếp dẫn đến cách mạng xã hội 1.NGUỒNGỐCCÁCHMẠNGXÃHỘI
 5. Theonghĩarộng Theonghĩahẹp • Cách mạng xã hội là sự thay đổi căn bản về chất của một sự vật hiện tượng nào đó trong thế giới • Theo C.MÁc CMXH là sự thay đổi có tính chất căn bản về chất của một hình thái kinh tế - xã hội, là phương thức thay đổi từ một hình thái kinh tế - xã hội này lên một hình thái kinh tế xã hội mới, tiến bộ hơn • CMXH là đỉnh cao của đấu tranh giai cấp, là cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền, thiết lập một chính quyền mới tiến bộ hơn. 2. BẢNCHẤT CÁCH MẠNG XÃHỘI
 6. 2.1.PhânbiệtCMXHvớitiến hóaxãhội, cảicáchxãhội, đảochính a. Cách mạng xã hội khác với tiến hóa xã hội. o Cách mạng xã hội được thực hiện là do bước nhảy đột biến, làm thay đổi về chất, thay đổi toàn bộ đời sống xã hội. o Tiến hóa xã hội là sự thay đổi dần dần, thay đổi từng bộ phận, lĩnh vực của đời sống xã hội. mối liên hệ hữu cơ o Cách mạng xã hội Tiến hóa xã hội
 7. Cách mạng xã hội • Cách mạng xã hội là thay thế hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời bằng hình thái kinh tế - xã hội mới cao hơn. Cải cách xã hội • Cải cách là những thay đổi nhỏ nhặt trong một trật tự xã hội nhất định. b. Cáchmạngxãhộikhácvới cảicáchxãhội.
 8. Khác Thay chế độ cũ bằng 1 chế độ mới tiến bộ hơn. Tổ chức bởi phần lớn quần chúng xã hội và thường lật đổ cả thể chế chính trị cũ của quốc gia. Thay thế 1 chính quyền này bằng 1 chính quyền khác có bản chất giống như cũ Thực hiện bởi một nhóm lãnh đạo nhắm vào một nhóm các lãnh đạo khác Cách mạng xã hội Đảo chính
 9. 2.2. Tính chất của CMXH Tính chất của mỗi cuộc cách mạng xã hội chịu sự qui định bởi mâu thuẫn cơ bản, vào nhiệm vụ chính trị mà cuộc cách mạng đó phải giải quyết.
 10. Lựclượng cáchmạng Độnglực cáchmạng Đốitượng củacách mạng Giaicấplãnhđạocáchmạng Thờicơcáchmạng
 11. 2.3. Điềukiệnkháchquanvànhântốchủ quancủacáchmạngxãhội: Nhântố chủquan Ýchí,niềmtin,trìnhđộgiác ngộvànhậnthứccủalực lượngcáchmạng Điềukiện kháchquan Điều kiện,hoàncảnhkinhtế - xã hội,chínhtrị bênngoài tác độngđến
 12. 3.Phươngphápcáchmạng Phương pháp cách mạng có nghĩa là gì? • Là cách thức tiến hành một cuộc cách mạng để đạt hiệu quả cao. Hay nói cách khác, phương pháp cách mạng là cách thức để tổ chức thực hiện đường lối cách mạng sao cho đạt hiệu quả. • Đường lối quyết định phương pháp cách mạng. Đường lối đúng, phương pháp cách mạng đúng thì nhất định cách mạng sẽ thành công. Nhưng đường lối đúng mà phương pháp cách mạng sai hoặc không phù hợp thì có thể cách mạng sẽ dẫm chân tại chỗ, thậm chí thất bại.
 13. Ví dụ: Cách mạng Việt Nam, trong thời kỳ cách mạng, giai đoạn cách mạng, căn cứ vào đường lối chung và tình hình nhiệm vụ cụ thể Đảng ta xác định các phương pháp cách mạng khác nhau, có thể là phương pháp kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; phương pháp sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng; phương pháp từng bước; phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp,...
 14. 3.1.Phươngphápcáchmạng bạolực o Là hình thức cách mạng khá phổ biến. o Là hình thức tiến hành cách mạng thông qua bạo lực để giành chính quyền. o Là hành động của lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp lãnh đạo cách mạng vượt qua giới hạn luật pháp của giai câp thông trị hiện thời, xác lập nhà nước của giai cấp cách mạng.
 15. Thứnhất • Giai cấp thống trị lỗi thời không bao giờ tự nguyện từ bỏ đai vị thống trị của mình Thứba Thứtư Thứhai Vìsaocáchmạng bạolựclàtấtyếu? • Sẵn sàng sử dụng quyền lực Nhà nước và bộ máy bạo lực để đàn áp phong trào cách mạng • Trong lịch sử nhân loại, chưa có gia cấp Cách mạng nào giành được chính quyền Nhà nước bằng con đường phi bạo lực • Giai cấp Cách mạng muốn giành chính quyền, phải dùng bạo lực làm hậu thuẫn • Trong thực tế có tồn tại khả năng đưa cách mạng xã hội tiến lên bằng phương pháp hòa bình, kể cả “con đường nghị trường”. • Xu thế đối đầu chuyển sang đối thoại hiện nay không hề phủ nhận quan điểm Mác-xít về Cách mạng bạo lực • Xu thế đó được tạo ra chính là do sự lớn mạnh của các phong trào cách mạng và hòa bình, bởi tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng.
 16. 3.2.Phương pháp cách mạng hòa bình Làphương pháp Có lợi, ít gây thương vong về người và thiệt hại về vật chất những điều kiện giành chính quyền bằng phương pháp hòa bình rất ít xảy ra Cách mạng để giành chính quyền Đấu tranh không dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền trong điều kiện cho phép. Đấu tranh nghị trường, thông qua chế độ dân chủ, bằng bầu cử để giành đa số ghế trong nghị viện và trong chính phủ
 17. Phươngpháphòabìnhchỉcóthểxảyrakhicóđủcácđiềukiện 1 Lực lượng cách mạng phát triển mạnh, áp đảo kẻ tù 3 Bộ máy đã mất hết ý chí chống lại lực lượng cách mạng 2 Giai cấp thống trị không còn bộ máy bạo lực đáng kể
 18. Hiện nay ở Việt Nam, các thế lực phản động ở trong và ngoài nước chủ trương trong âm mưu “diễn biến hòa bình”. Trong xã hội , biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” không phải là không có ở ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh.
 19. Vấnđềcáchmạngxã hộitrênthếgiớihiện nay “ Xã hội hiện đại bị chi phối bởi đặc điểm của thời đại. Những mâu thuẫn xã hội trong xã hội hiện đại tiềm ẩn khả năng những biến động xã hội theo chiều hướng tiến bộ dưới hình thức cải tổ, cải cách, đổi mới và những hình thức hợp tác mới. Xu hướng đối thoại, hòa giải đang là xu hướng chủ đạo hiện nay. Xu hướng giữ vững độc lập tự chủ của quốc gia dân tộc, không phụ thuộc và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đấu tranh cho dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội đang diễn ra mạnh mẽ, ngày càng tỏ ra chiếm ưu thế. Các quốc gia, dân tộc sẽ đi tới một xã hội dân chủ, tự do, công bằng, văn minh theo cách đi của mình thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ. Cách mạng xã hội sẽ diễn ra dưới hình thức thay đổi dần dần các yếu tố, lĩnh vực của đời sống xã hội. Xã hội sau sẽ phát triển, tiến bộ hơn xã hội trước.
 20. CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !
Publicité