PaikkaOpin esittely

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopistoProject Coordinator à Helsingin yliopisto
Mikä on PaikkaOppi?
www.paikkaoppi .fi
Ks. PaikkaOppi -koulutukset ja ideat paikkatiedon hyödyntämisestä
opetuksessa
PaikkaOppi Plussan blogista:
http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/
PaikkaOppi -koordinaattori
Virpi Hirvensalo
TOP-keskus,
Turun kaupunki
virpi.hirvensalo@turku.fi
p. 040 197 13 93
Kouluille maksuton, suomalainen verkkopohjainen oppimisympäristö,
jossa:
• interaktiivinen kartta-alusta, joka toimii projektialustana oppilaiden
omille ympäristöhavainnoille ja -kokemuksille
• paljon maksuttomia kartta-aineistoja
• tehtävämalleja maantieteeseen ja eri oppiaineille ja monialaisiin
oppimiskokonaisuuksiin (jälkimmäiset tulossa joulun 2015 jälkeen)
• tietoa paikkatiedosta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa (tulossa joulun
jälkeen, nyt hankkeen blogissa)
Paikkatieto on aistittua,
koettua, havainnoitua, mitattua tai muistettua
tietoa paikassa.
Paikkatieto = ympäristöön liittyvää tietoa, jolle voidaan
määrittää sijainti.
Lähiympäristöstä kerätty tieto voidaan esittää kartta-alustalla
Matematiikassa
etsitään
symmetrioita
kaupunki-luonnosta,
kuvataan ja viedään
kartalle. l
Maantiedossa ja
kotitaloudessa teemana
lähiruoka. Kotitaloudessa
tutkitaan opettajan hankkimien
ainesten alkuperää ja
valmistetaan ateria lähiruoasta.
Maantiedossa merkitään
lähituottajat kartalle ja
keskustellaan erilaisten
ruoantuotantotapojen
vaikutuksista ihmiseen ja
ympäristöön.
Äidinkielessä, historiassa
ja maantiedossa kerätään
oman asuinalueen tai
kaupungin perinnetietoa
haastattelemalla aiheesta
tietäviä ihmisiä tai
kokoamalla tietoa erilaisista
historiallisista lähteistä.
Tieto voidaan koota kartta-
alustalle yhteiseksi
karttaesitykseksi.
Biologia,
ympäristöoppi
Mobiilisti kasvikuvat
ja kuvaukset lajeista
sekä kasvupaikoista
kartta-alustalle
sähköiseksi kasvioksi.
Kemiassa ja fysiikassa
vesitutkimuksessa
verrataan lähivesistöjä
(esim. pH, sameus)
erilaisissa paikoissa
(ydinkeskusta, suuren
tien tai pellon lähellä
jne.) Tulokset merkitään
vesistöjen kohdalle
kartalle.
Matematiikassa ja maantieteessä
arvioidaan geometrisiä muotoja
lähiympäristössä. Luodaan kartta-
alustalle tarkastellut reitit ja
alueet, ja lasketaan reittien
pituudet ja alueiden pinta-alat.
PaikkaOpissa voi…
Kartta- ja paikkatietopalveluiden käyttö on kansalaisten
uuslukutaitoa.
…Google Maps, Google Earth, Instagramin kuvakartta, Facebook Places, puhelinten navigointisovellukset…
Kansalaisen paikkatietotaidot arkielämän apuna ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa
• reitin etsiminen eli navigointi ja sijainnin ilmoittaminen esim. hätätilanteissa
• tiedon haku karttapalveluista, esim. lähin pankkiautomaatti, hyvä kahvila
• vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien karttapohjaiset palautepalvelut, eri organisaatioiden tuottaman paikkatietoaineiston
löytäminen ja hyödyntäminen
• paikkatietoteknologiaa hyödynnetään työelämässä entistä enemmän, esim.
• yrityksissä ja julkisella sektorilla paikkatietopohjaisten palveluiden kehittäminen
• ympäristötutkimuksessa esimerkiksi tulvariskialueiden kartoittaminen
• kaupunkisuunnittelussa kaavoituksessa
• yrityksissä liikenteen ohjauksen suunnittelussa kuljetusten optimoimiseksi
• sekä markkinoinnissa esim. myymälöiden ja automarkettien sijaintisuunnittelu ja suoramarkinoinnin alueellinen kohdentaminen.
Tutkimustaidot paikkatiedon avulla
• uudet opetussuunnitelmat korostavat tutkimustaitojen merkitystä jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien.
• PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla valmista kartta-aineistoa ja omia ympäristöhavaintoja saa tarkasteltua, tallennettua,
analysoitua, esitettyä ja jaettua.
Mitä PaikkaOpilla voi tehdä?
Oppilaat voivat merkitä kohteita kartalle yksin tai yhdessä.
Lisää oma lempipaikka kartalle
Merkitse kartalle lempipaikkasi ja kerro miksi se on sinulle
tärkeä.
Voit verrata karttaa ilmakuvaan, mikä auttaa hahmottamaan
omaa sijaintia oikeassa ympäristössä.
Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta
tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto.
Oppilaat voivat merkitä karttaan tapahtumia, ilmiöitä
tai kohteita, esim.
• suurimmat suomalaiset kaupungit
• historialliset rajat
• suurimmat vesistöt
• murrealueet
• kasvimaantieteelliset alueet
• suomalaisten taiteilijoiden kotipaikat
• vanhempien ja isovanhempien asuinpaikat
• kesälomareitit kotimaassa
• maakuntalaulut maakuntien pääkaupunkeihin
• tv-sarjojen tapahtumapaikat…
Oppilaiden arviot suurimpien kaupunkien
sijainnista Suomessa pistekohteina.
Merkitse tapahtumia ja ilmiöitä
Suomen kartalle
Kartalle voi merkitä kohteita:
alueina
pisteinä
viivoina
Hyödynnä PaikkaOpin valmista kartta-aineistoa esim. tutkielmien tai
esitelmien lähdeaineistona. Kerrosta karttoja ja tutki erilaisia ilmiöitä.
PaikkaOpissa on peruskartta ja maastotietokanta koko Suomesta
sekä aineistoa seuraavista teemoista:
• Ilma- ja satelliittikuvat
• Vesistö
• Maasto ja geologia
• Maankäyttö ja liikenne
• Ympäristötutkimus
• Luonnonsuojelualueet
• Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
• Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat
• Koordinaatistot
• Paikannimet ja hallinnolliset kartat
Kuvassa PaikkaOpin karttaikkuna, johon on valittu Tampereen
Pyynikinharjun maaperä ja rinnevalovarjostus päällekkäisinä
kerroksina. Karttojen avulla voit tarkastella miten maaperäaines
vaihtelee korkeussuhteiden myötä. Voit myös säädellä kerrosten
läpinäkyvyyttä.
Lisää valitsemiisi kohteisiin tietoa kuvina. Esimerkiksi luokan lähiympäristöön tekemällä retkellä
kännyköillä otetut luontohavainnot tai Excelillä toteutetut diagrammit.
Lisää kuvia, videoita ja
ääniklippejä kohteisiin
Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun
lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta lähiötutkimuksesta.
Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
Esimerkki toteutetusta projektista: Turusta kertovia tarinoita kartalla
– maantieteen ja äidinkielen integrointi
Karttaesitys on toteutettu PaikkaOpissa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion maantiedettä ja äidinkieltä integroivana
projektityönä nimeltä ”Historia virtaa – täl ja toispual jokke”. Opiskelijat etsivät runoista ja kirjallisuudesta kohtauksia
Aurajoen varrelta ja esittivät niitä toisilleen oikeissa ympäristöissä. Tekstit, runot ja itseotetut kuvat paikoista sekä
videoklipit esityksistä vietiin kartta-alustalle. Kurssin ohjasivat maantieteen opettaja Nina Brander ja äidinkielen
opettaja Anna-Mari Varjonen.
Paljon erilaisia
kartta-aineistoja.
Aineistoteemoina
esim. maankäyttö,
liikenne,
yhdyskuntarakenne
ja ympäristönsuojelu.
Aineistoja voi
tarkastella yksitellen
tai kerroksittain.
Kartalle voi luoda
omia kohteita joko
yksin tai ryhmissä.
Kartalle luodut
omat kohteet
löytyvät
Kohteet
-välilehdeltä.
Työkaluvalikko, jossa on välineitä etäisyyksien ja pinta-
alojen mittaamiseen sekä oman paikkatiedon
• tuottamiseen piste-, viiva- ja aluekohteina
• tallentamiseen ja jakamiseen
Karttaikkuna
PaikkaOpin kartta-alusta
www.paikkaoppi.fi
Koulutuksien ajankohdat ja lisää esimerkkejä paikkatiedon
hyödyntämisestä opetuksessa PaikkaOppi Plussan blogissa:
http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/
1 sur 14

Recommandé

PaikkaOpin esittely par
PaikkaOpin esittelyPaikkaOpin esittely
PaikkaOpin esittelyHelsingin yliopisto
563 vues14 diapositives
PaikkaOpin esittely par
PaikkaOpin esittelyPaikkaOpin esittely
PaikkaOpin esittelyHelsingin yliopisto
269 vues19 diapositives
PaikkaOpin esittely par
PaikkaOpin esittelyPaikkaOpin esittely
PaikkaOpin esittelyHelsingin yliopisto
2.1K vues20 diapositives
Tutki – esitä jaa! paikkatietosovellusten mahdollisuudet mokeissa par
Tutki – esitä  jaa! paikkatietosovellusten mahdollisuudet mokeissaTutki – esitä  jaa! paikkatietosovellusten mahdollisuudet mokeissa
Tutki – esitä jaa! paikkatietosovellusten mahdollisuudet mokeissaHelsingin yliopisto
435 vues15 diapositives
Paikkatiedon kouluopetus par
Paikkatiedon kouluopetusPaikkatiedon kouluopetus
Paikkatiedon kouluopetusHelsingin yliopisto
109 vues14 diapositives
Paikantamissysteemi ja siihen liittyvä projekti - Laura Uusital par
Paikantamissysteemi ja siihen liittyvä projekti - Laura UusitalPaikantamissysteemi ja siihen liittyvä projekti - Laura Uusital
Paikantamissysteemi ja siihen liittyvä projekti - Laura UusitalOtavan Opisto
366 vues19 diapositives

Contenu connexe

Similaire à PaikkaOpin esittely

esitys Parkanoon par
esitys Parkanoonesitys Parkanoon
esitys ParkanoonHelsingin yliopisto
138 vues15 diapositives
Esitys ITK:ssa 2019 par
Esitys ITK:ssa 2019Esitys ITK:ssa 2019
Esitys ITK:ssa 2019Helsingin yliopisto
215 vues17 diapositives
Löydä lähiympäristösi - PaikkaOpin esitys par
Löydä lähiympäristösi - PaikkaOpin esitysLöydä lähiympäristösi - PaikkaOpin esitys
Löydä lähiympäristösi - PaikkaOpin esitysHelsingin yliopisto
78 vues14 diapositives
Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppi par
Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppiKartta.nyt ja uusi PaikkaOppi
Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppiHelsingin yliopisto
184 vues9 diapositives
Paikkatieto ja avoin data par
Paikkatieto ja avoin dataPaikkatieto ja avoin data
Paikkatieto ja avoin dataHelsingin yliopisto
99 vues10 diapositives
Pedagoginen piristysruiske 27.11.14 par
Pedagoginen piristysruiske 27.11.14Pedagoginen piristysruiske 27.11.14
Pedagoginen piristysruiske 27.11.14Matleena Laakso
399 vues19 diapositives

Similaire à PaikkaOpin esittely(20)

Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely par Henriikka Vartiainen
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittelyMetsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016 par Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Matleena Laakso466 vues
Paikkatietokoulutus par Openmetsa
PaikkatietokoulutusPaikkatietokoulutus
Paikkatietokoulutus
Openmetsa210 vues
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op par Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op
Matleena Laakso518 vues
Paikkatieto-opetusta tukevat toimenpiteet (Koskelo 2013) par Krista Koskelo
Paikkatieto-opetusta tukevat toimenpiteet (Koskelo 2013)Paikkatieto-opetusta tukevat toimenpiteet (Koskelo 2013)
Paikkatieto-opetusta tukevat toimenpiteet (Koskelo 2013)
Krista Koskelo491 vues
Tablet-tietokoneet esiopetuksessa - pedagogisia näkökulmia par Pekka Mertala
Tablet-tietokoneet esiopetuksessa - pedagogisia näkökulmiaTablet-tietokoneet esiopetuksessa - pedagogisia näkökulmia
Tablet-tietokoneet esiopetuksessa - pedagogisia näkökulmia
Pekka Mertala464 vues

Plus de Helsingin yliopisto

Kasviöljyjen sekoittaminen - periaatteet par
Kasviöljyjen sekoittaminen - periaatteetKasviöljyjen sekoittaminen - periaatteet
Kasviöljyjen sekoittaminen - periaatteetHelsingin yliopisto
14 vues5 diapositives
Chart Trace -peli par
Chart Trace -peliChart Trace -peli
Chart Trace -peliHelsingin yliopisto
62 vues7 diapositives
Chart Trace diagrammipeli par
Chart Trace diagrammipeliChart Trace diagrammipeli
Chart Trace diagrammipeliHelsingin yliopisto
54 vues6 diapositives
Vihreän ilon tilauspajat par
Vihreän ilon tilauspajatVihreän ilon tilauspajat
Vihreän ilon tilauspajatHelsingin yliopisto
74 vues5 diapositives
Tukes ohje par
Tukes ohjeTukes ohje
Tukes ohjeHelsingin yliopisto
636 vues2 diapositives
Paikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudet par
Paikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudetPaikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudet
Paikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudetHelsingin yliopisto
253 vues20 diapositives

Plus de Helsingin yliopisto(19)

PaikkaOpin esittely

 • 1. Mikä on PaikkaOppi? www.paikkaoppi .fi Ks. PaikkaOppi -koulutukset ja ideat paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa PaikkaOppi Plussan blogista: http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/ PaikkaOppi -koordinaattori Virpi Hirvensalo TOP-keskus, Turun kaupunki virpi.hirvensalo@turku.fi p. 040 197 13 93
 • 2. Kouluille maksuton, suomalainen verkkopohjainen oppimisympäristö, jossa: • interaktiivinen kartta-alusta, joka toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja -kokemuksille • paljon maksuttomia kartta-aineistoja • tehtävämalleja maantieteeseen ja eri oppiaineille ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (jälkimmäiset tulossa joulun 2015 jälkeen) • tietoa paikkatiedosta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa (tulossa joulun jälkeen, nyt hankkeen blogissa)
 • 3. Paikkatieto on aistittua, koettua, havainnoitua, mitattua tai muistettua tietoa paikassa. Paikkatieto = ympäristöön liittyvää tietoa, jolle voidaan määrittää sijainti.
 • 4. Lähiympäristöstä kerätty tieto voidaan esittää kartta-alustalla Matematiikassa etsitään symmetrioita kaupunki-luonnosta, kuvataan ja viedään kartalle. l Maantiedossa ja kotitaloudessa teemana lähiruoka. Kotitaloudessa tutkitaan opettajan hankkimien ainesten alkuperää ja valmistetaan ateria lähiruoasta. Maantiedossa merkitään lähituottajat kartalle ja keskustellaan erilaisten ruoantuotantotapojen vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön. Äidinkielessä, historiassa ja maantiedossa kerätään oman asuinalueen tai kaupungin perinnetietoa haastattelemalla aiheesta tietäviä ihmisiä tai kokoamalla tietoa erilaisista historiallisista lähteistä. Tieto voidaan koota kartta- alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi. Biologia, ympäristöoppi Mobiilisti kasvikuvat ja kuvaukset lajeista sekä kasvupaikoista kartta-alustalle sähköiseksi kasvioksi. Kemiassa ja fysiikassa vesitutkimuksessa verrataan lähivesistöjä (esim. pH, sameus) erilaisissa paikoissa (ydinkeskusta, suuren tien tai pellon lähellä jne.) Tulokset merkitään vesistöjen kohdalle kartalle. Matematiikassa ja maantieteessä arvioidaan geometrisiä muotoja lähiympäristössä. Luodaan kartta- alustalle tarkastellut reitit ja alueet, ja lasketaan reittien pituudet ja alueiden pinta-alat.
 • 6. Kartta- ja paikkatietopalveluiden käyttö on kansalaisten uuslukutaitoa. …Google Maps, Google Earth, Instagramin kuvakartta, Facebook Places, puhelinten navigointisovellukset… Kansalaisen paikkatietotaidot arkielämän apuna ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa • reitin etsiminen eli navigointi ja sijainnin ilmoittaminen esim. hätätilanteissa • tiedon haku karttapalveluista, esim. lähin pankkiautomaatti, hyvä kahvila • vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien karttapohjaiset palautepalvelut, eri organisaatioiden tuottaman paikkatietoaineiston löytäminen ja hyödyntäminen • paikkatietoteknologiaa hyödynnetään työelämässä entistä enemmän, esim. • yrityksissä ja julkisella sektorilla paikkatietopohjaisten palveluiden kehittäminen • ympäristötutkimuksessa esimerkiksi tulvariskialueiden kartoittaminen • kaupunkisuunnittelussa kaavoituksessa • yrityksissä liikenteen ohjauksen suunnittelussa kuljetusten optimoimiseksi • sekä markkinoinnissa esim. myymälöiden ja automarkettien sijaintisuunnittelu ja suoramarkinoinnin alueellinen kohdentaminen. Tutkimustaidot paikkatiedon avulla • uudet opetussuunnitelmat korostavat tutkimustaitojen merkitystä jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. • PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla valmista kartta-aineistoa ja omia ympäristöhavaintoja saa tarkasteltua, tallennettua, analysoitua, esitettyä ja jaettua.
 • 8. Oppilaat voivat merkitä kohteita kartalle yksin tai yhdessä. Lisää oma lempipaikka kartalle Merkitse kartalle lempipaikkasi ja kerro miksi se on sinulle tärkeä. Voit verrata karttaa ilmakuvaan, mikä auttaa hahmottamaan omaa sijaintia oikeassa ympäristössä.
 • 9. Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto. Oppilaat voivat merkitä karttaan tapahtumia, ilmiöitä tai kohteita, esim. • suurimmat suomalaiset kaupungit • historialliset rajat • suurimmat vesistöt • murrealueet • kasvimaantieteelliset alueet • suomalaisten taiteilijoiden kotipaikat • vanhempien ja isovanhempien asuinpaikat • kesälomareitit kotimaassa • maakuntalaulut maakuntien pääkaupunkeihin • tv-sarjojen tapahtumapaikat… Oppilaiden arviot suurimpien kaupunkien sijainnista Suomessa pistekohteina. Merkitse tapahtumia ja ilmiöitä Suomen kartalle Kartalle voi merkitä kohteita: alueina pisteinä viivoina
 • 10. Hyödynnä PaikkaOpin valmista kartta-aineistoa esim. tutkielmien tai esitelmien lähdeaineistona. Kerrosta karttoja ja tutki erilaisia ilmiöitä. PaikkaOpissa on peruskartta ja maastotietokanta koko Suomesta sekä aineistoa seuraavista teemoista: • Ilma- ja satelliittikuvat • Vesistö • Maasto ja geologia • Maankäyttö ja liikenne • Ympäristötutkimus • Luonnonsuojelualueet • Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus • Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat • Koordinaatistot • Paikannimet ja hallinnolliset kartat Kuvassa PaikkaOpin karttaikkuna, johon on valittu Tampereen Pyynikinharjun maaperä ja rinnevalovarjostus päällekkäisinä kerroksina. Karttojen avulla voit tarkastella miten maaperäaines vaihtelee korkeussuhteiden myötä. Voit myös säädellä kerrosten läpinäkyvyyttä.
 • 11. Lisää valitsemiisi kohteisiin tietoa kuvina. Esimerkiksi luokan lähiympäristöön tekemällä retkellä kännyköillä otetut luontohavainnot tai Excelillä toteutetut diagrammit. Lisää kuvia, videoita ja ääniklippejä kohteisiin Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta lähiötutkimuksesta. Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
 • 12. Esimerkki toteutetusta projektista: Turusta kertovia tarinoita kartalla – maantieteen ja äidinkielen integrointi Karttaesitys on toteutettu PaikkaOpissa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion maantiedettä ja äidinkieltä integroivana projektityönä nimeltä ”Historia virtaa – täl ja toispual jokke”. Opiskelijat etsivät runoista ja kirjallisuudesta kohtauksia Aurajoen varrelta ja esittivät niitä toisilleen oikeissa ympäristöissä. Tekstit, runot ja itseotetut kuvat paikoista sekä videoklipit esityksistä vietiin kartta-alustalle. Kurssin ohjasivat maantieteen opettaja Nina Brander ja äidinkielen opettaja Anna-Mari Varjonen.
 • 13. Paljon erilaisia kartta-aineistoja. Aineistoteemoina esim. maankäyttö, liikenne, yhdyskuntarakenne ja ympäristönsuojelu. Aineistoja voi tarkastella yksitellen tai kerroksittain. Kartalle voi luoda omia kohteita joko yksin tai ryhmissä. Kartalle luodut omat kohteet löytyvät Kohteet -välilehdeltä. Työkaluvalikko, jossa on välineitä etäisyyksien ja pinta- alojen mittaamiseen sekä oman paikkatiedon • tuottamiseen piste-, viiva- ja aluekohteina • tallentamiseen ja jakamiseen Karttaikkuna PaikkaOpin kartta-alusta
 • 14. www.paikkaoppi.fi Koulutuksien ajankohdat ja lisää esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa PaikkaOppi Plussan blogissa: http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/