Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bidrag fra Salaby og Gyldendal Undervisning

973 vues

Publié le

SALABY – EN GLOBAL LÆRINGSBY
Den digitale byen Salaby er i dag godt etablert som læringsverktøy i norsk skole. Barn lærer om alt fra menneskerettigheter og klimaforandringer, til ABC og brøkregning.
Salaby har i dag 230 000 abonnenter i Norge, og tilbyr mer enn 8 500 innholdselementer.
Det digitale kan på en unik måte tilrettelegge for at avansert kunnskap og komplekse ferdigheter blir tilgjengelig for flere. Men den aller største muligheten ligger i det å gi oppvoksende generasjoner i lav- og mellominntektsland mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter som det å lese, regne og å mestre de store verdensspråkene, kanskje først og fremst engelsk.

Publié dans : Formation
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bidrag fra Salaby og Gyldendal Undervisning

  1. 1. 1 VISJON 2030 Bidrag fra Salaby SALABY – EN GLOBAL LÆRINGSBY Den digitale byen Salaby er i dag godt etablert som læringsverktøy i norsk skole. Barn lærer om alt fra menneskerettigheter og klimaforandringer, til ABC og brøkregning. Salaby har i dag 230 000 abonnenter i Norge, og tilbyr mer enn 8 500 innholdselementer. Det digitale kan på en unik måte tilrettelegge for at avansert kunnskap og komplekse ferdigheter blir tilgjengelig for flere. Men den aller største muligheten ligger i det å gi oppvoksende generasjoner i lav- og mellominntektsland mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter som det å lese, regne og å mestre de store verdensspråkene, kanskje først og fremst engelsk. Digitale spill og øvelser egner seg svært godt til opplæring i grunnleggende ferdigheter, og kan gjennom et universelt formspråk være en døråpner og gi barn og unge mulighet til å ta del i verdenssamfunnet på en helt ny måte. "En av de viktigste mulighetene som ligger i det digitale, er potensialet for å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle – til en svært lav kostnad."
  2. 2. 2 Salaby vil gjerne bidra til at den læringen norske barn nyter så godt av når ut bredere. Klok læring reiser godt fra land til land, og vårt læringsunivers har lykkes også utenfor Norges grenser. Salaby har siden oppstarten hatt en visjon om å være et sted som overskrider landegrenser, og dette speiles både i nettstedets visuelle profil og innholdet som sådan. Salaby finnes i dag i Slovenia, Serbia, Bulgaria, Tsjekkia, Tyrkia og Danmark. I etableringen av Salaby i utlandet har vi også erfart både i kontakt med lærere og elever at de pedagogiske og visuelle løsningene vi tilbyr, i stor grad fungerer på tvers av landegrenser. Salaby har i tillegg tekniske løsninger som på en enkel måte åpner for lokale justeringer, bearbeiding og språklig tilrettelegging. I de seks landene Salaby er etablert i dag, arbeider selvstendige redaksjoner og direkte i vårt publiseringssystem fra sine lokale kontorer. Selv om de digitale mulighetene er enorme, har de også sine begrensinger. En av de viktigste utfordringene for det digitale er å kunne tilby tilfredsstillende løsninger uten en velfungerende infrastruktur. Et digitalt læringsmiddel som vil nå ut bredt, også i utviklingsland, må derfor være fleksibelt og kunne tilpasse seg en svært varierende teknisk infrastruktur. Gammel maskinvare, utdaterte operativsystem, mobiltelefoner og ustabil eller fraværende internettdekning er noen av utfordringene. Salabys læringsunivers møter mange av disse utfordringene ved at vi per i dag er tilgjengelig direkte i nettleseren på alle datamaskiner. Det krever ingen installasjon av tilleggsprogrammer. Publiseringsverktøyet til Salaby muliggjør en tilpasning til eldre operativsystemer som gjør at det også kan brukes på eldre mobiltelefoner. Det er også mulighet til å lagre innholdsmoduler lokalt slik at man ikke er avhengig av god og stabil nettdekning. Selv om 25 prosent av bruken av Salaby skjer hjemme hos elevene etter skoletid, er det også et effektivt verktøy som kan styrke lærerens selvfølelse og bidra til stolthet over egen undervisning i skolen. Solid lokal forankring er viktig og ved at vi har utviklet verktøyet i tett samarbeid med skolen ser vi også fra tilbakemeldingene fra våre lærere at de vet at de har et selvforklarende kvalitetssikret verktøy som er enkelt å ta i bruk. Grunnleggende for Salabys pedagogiske metode er erkjennelsen av lystbasert læring, og at det er viktig å synliggjøre elevers erfaringer og tilstedeværelse i egne læremidler. "Vi tror også at barn kan lære av barn, både på tvers av alder og landegrenser. " Da vi laget en filmserie fra de ulike religionene i Norge, og lot barn introdusere egen religion, ble dette raskt noen av de mest populære filmseriene i læringsuniverset. Salaby er også et flerspråklig univers, noe som er svært nyttig i en stadig mer flerspråklig global virkelighet. Salaby har også gjennom flere år utviklet innhold til bruk i morsmålsundervisning og tilbyr i dag sider for bruk i morsmålsundervisning på syv språk; somali, tamil, tigrinja, tyrkisk, polsk, litauisk og filippinsk. Sidene inkluderer i tillegg til ressurser for bruk i grunnleggende språkopplæring, også originallitteratur, oppskrifter, musikk og ulike kulturspesifikke aktiviteter. I tillegg har Salaby språkstøtte på åtte forskjellige språk.
  3. 3. 3 Gjennom arbeidet med disse prosjektene har vi opparbeidet oss et stort nettverk av kompetanse og ressurspersoner som vi kan ta med oss videre. Vi får tilbakemeldinger fra både elever, foreldre og lærere på at dette er en nyttig ressurs for å skape stolthet over egen kultur og eget språk, i tillegg til at det fungerer som en brobygger i klasserommet – elevene får ta del i hverandres kulturrikdom og har mye glede av dette. I 2015 utvikler Salaby skolesidene for TV-aksjonen for fjerde året på rad. Det årelange samarbeidet har gitt Salaby betydelig innhold knyttet til problemstillinger som klima, helse, likestilling og miljø. Vi har blant annet samarbeidet med Amnesty International, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Kirkens Nødhjelp. I 2015 vil vi lage sidene til Regnskogsfondet. I dag er Salaby en av Norges største byer og de fleste norske barn er så heldige at de får ta del i dette. Vårt håp er at Salaby skal bli en verdensby der også barn fra fattige deler av verden skal kunne bo. Fride Bergem Redaksjonssjef, Salaby Ulv Pedersen Forlagsdirektør, Gyldendal Undervisning www.salaby.no

×