Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à BRREG - Frank Åseli(20)

Publicité

BRREG - Frank Åseli

 1. Digitaliseringsprogrammet, Altinn og fellesoffentlige registre som byggeklosser Sett fra BRREG og Altinn Visma - Digitalisering i praksis 3. september 2012, Frank Åseli, Avdeling for nasjonal eForvaltning og infrastruktur
 2. Formål • Gi innblikk i mulige retninger som Altinn, ID porten og fellesoffentlige registre kan understøtte Regjeringens Digitaliseringsprogram • Kommentere på viktige tiltak • Områder som , jfr. Programmets del 4, Altinn er i dialog med! Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 3. Agenda • Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen • Hva er Altinn – i dag! • Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn • Rollen til BRreg • Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger? • Hva blir viktig fremover! Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 4. Det viktigste signalet Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 5. Fokus i denne presentasjonen Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 6. For noen dager siden … Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 7. Agenda • Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen • Hva er Altinn – i dag! • Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn • Rollen til BRreg • Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger? • Hva blir viktig fremover! Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 8. Hva er Altinn ? (Alle gode ting er 3!) Felles utviklings- og kjøreplattform for elektroniske tjenester fra det offentlige Teknisk plattform for å utvikle og levere elektroniske skjemaer og tjenester for selvbetjening fra det offentlige til både næringsliv og innbyggere - inkludert autentisering, autorisasjon, arbeidsflate, meldingsboks, sluttbrukers arkiv, ABS(brukerservice) Nettportal med informasjon og elektroniske skjema/tjenester fra det offentlige til næringslivet
 9. Altinn Samarbeidet 9 9 Pr. aug..2012, 38 tjenesteeiere
 10. Agenda • Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen • Hva er Altinn – i dag! • Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn • Rollen til BRreg • Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger? • Hva blir viktig fremover! Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 11. Tiltak og forutsetninger i digitaliseringsprogram • Felles forutsetninger for den digitale forvaltningen (10 tiltak) - • Digitalisering på utvalgte områder (6 tiltak) • Et bedre møte med det offentlige (7 tiltak) • Bedre oppgaveløsing og ressursbruk internt i forvaltningen (8 tiltak) Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 12. Felles-tiltakene: 1 Felles løsning for 2 Altinn som felles teknisk elektronisk ID plattform for digitale • ID-porten (leder til flere tjenester eID-er) skal tilby signering • Nettportal og teknisk og kryptering plattform for digitale skjemaer • MinID = sikkerhetsnivå 3 + andre digitale tjenester • Flere eID-leverandører for • Utfordring å levere en robust, det offentlige stabil og driftssikker løsning • «… etablere et nasjonalt • «Altinn må utvikles videre for ID-kort med en å møte fremtidige utfordringer offentlig utstedt eID på og inngå som et viktig høyt sikkerhetsnivå» element i utviklingen av digitale tjenester.» Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 13. Felles-tiltakene: 5 Felles offentlige registre skal 6 Felleskomponentene skal ivareta understøtte den digitale offentlig sektors samlede behov forvaltningen • Vurdere organiseringen av IKT- • «Mange offentlige felleskomponenter. virksomheter er avhengige av • Stille krav til forvalterne av rask og enkel tilgang til nasjonale felleskomponenter «om oppdatert og korrekt at de ivaretar offentlig sektors informasjon om personer, samlede behov». virksomheter eller eiendom» • Forenkle finansieringssystemene • Folkeregisteret, for de nasjonale Enhetsregisteret og felleskomponentene. Matrikkelen. – Gi økt bruk av felleskomponenter «De tre registrene er viktige – Skape forutsigbarhet i det enkelte budsjettår felleskomponenter.» Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 14. Digitalisering på utvalgte områder pkt 4 Altinn i dialog, planfase eller pågående tjenesteutvikling • 4.1 NAV • 4.4 Skatt – Direkte – Selvangivelsen – Gjennom EDAG – eSkattekortet – EDAG og MAG • 4.2 Helse – Helseportalen • 4.6 Landbruk – Pasient skade erstatning – SLF – NILF, Dataflyt i landbruket • 4.3 Justis, – UDI – Effekt • 4.5 Statens lånekasse – Vergemål 03.09.2012 Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre
 15. 2 eksempler: EDAG og eSkattekortet berører både næringsliv og privatpersoner Hva kjennetegner behovene? • Dialog – innhenting – tilbakemelding, fra arbeidsgiver sender til han har mottatt tilbakemelding < 10 sek • Volum – månedlig – 280.000 arbeidsgivere – 7- 8 mill. ansatte/ avlønninger pr mnd. – Arbeidsgivere og de ansatte/privatpersoner får automatisk en meldingsboks/postboks i Altinn • Tilgjengelighet: innlevering skjer hele tiden Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 16. eSkattekortet i Altinn Sl Arbeidsgiver Arbeidstagere utt br uk er sy Innsyn st e m RF-1211 – med vedlegg Mine arbeidsgivere Skattetrekksmelding – for innlesing i lønnssystem istedenfor skattekort (nokså likt dagens RF- Mine skattekort P 1212 Skattekortoverføring) Melding om ny o Frivillig arbeidsgiver som rt RF-12xx – forespørsel reservasjonsløsning (?) forespør skattekort a direkte i skjema l 16 04.09.2012
 17. Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Statistikk Lønn / trekk Skatt Tilsvarende stor Stor kompleksitet på kompleksitet på avgiversiden Arbeidsgiver brukersiden Arbeid og Velferd EDAG i Altinn Andre realiseres via MAG Inntektsmottaker Mulighet for vinn/vinn situasjon Harmonisering av begreper - felles datagrunnlag • Forenkling for arbeidsgiver • Samordning av lønnsbegreper (periodisering) • Bedre informasjon til myndigheter • Avsluttet rapportering pr. lønnsperiode • Bedre tjenester for lønnstaker • Samordnet endring av rutiner og systemer • Sammenhengende prosess lønnsystem - ordning 17 versjon 0.80
 18. Politisk trykk Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 19. Dette hører sammen og er VIKTIG Fellestiltakene: Et bedre møte med det offentlige: Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 20. Informasjonsforvaltning? • Stort behov for metadata i norsk forvalting. Mange utvikler ”proprietære” løsninger innenfor sitt nedslagsfelt. • Klassisk uheldig situasjon: – Sektorløsninger tvinger seg fram i fraværet av felles tilnærming – Stadig dyrere å samordne • SERES kan være en nøkkelfaktor for å sikre samspill på tvers av systemer. • Hvis vi skal foredle SERES til det optimale rammeverket må vi sikres status som DEN VALGTE AKTØREN Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 21. Tydeligere pådriverrolle for BRreg 03.09.2012 Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre
 22. Agenda • Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen • Hva er Altinn – i dag! • Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn • Rollen til BRreg • Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger? • Hva blir viktig fremover! Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 23. Politiske føringer? «Altinn skal brukes der Altinn er best» «Enkelt for brukerne» «Rasjonell ressursbruk» Bruker- System- Hjelpemiddel- perspektivet perspektivet perspektivet EN pålogging Altinn-løsning Enhetsregisteret EN veiviser Etatsvis, bilateral og sektorvis Andre grunn- m. overordnet webløsning dataregistre off. info Saksbehandlings- Metadata ETT bruker- systemer /modellerings- grensesnitt verktøy ETT Metadata- Tjenesteutv.- postmottak system(er) verktøy Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 24. Brukerne bruker bare utsiden Bruker- perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottak Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 25. Brukerne bruker bare utsiden Bruker- perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottak Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 26. Brukerne bruker bare utsiden Bruker- perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottak Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 27. Brukerne bruker bare utsiden Bruker- perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottak Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 28. Tones ned. Avvikles over tid Hva hører hjemme i Altinn? Mest-mulig-alternativet: Innganger, Pålogging og Teknologi, Hjelpemidler veivisere og føderering systemer, informasjon funksjonalitet Enhets- Etatsvis, bilateral registeret (Nasjonal) e-forvaltning og sektorvis webløsning SERES Norge.no Metadata- løsning Altinn Etats- og meldingsboks SERES sektorportaler ID-porten modellerings- verktøy ALTINN Altinn Altinn-løsning TUL info.portal tjenesteutv.- verktøy Sluttbruker- ELMER systemer Alle systemers hjem Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 29. Likeverdige systemer Hva hører hjemme i Altinn? Minimum og samspill Innganger, Pålogging og Teknologi, Hjelpemidler veivisere og føderering systemer, informasjon funksjonalitet Enhets- registeret (Nasjonal) e-forvaltning Etatsvis, bilateral Norge.no og sektorvis Metadata- webløsning løsninger (f.eks. SERES) Etats- og Modellerings- sektorportaler ID-porten Altinn verktøy meldingsboks (f.eks. SERES) ALTINN Altinn Tj.utviklings- info.portal Altinn-løsning verktøy (f.eks. TUL) Sluttbruker- ELMER systemer Funksjonalitet med gjenbrukspotensial Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 30. Hva hører hjemme i Altinn? Minimum og samspill Innganger, Pålogging og Teknologi, Hjelpemidler veivisere og føderering systemer, informasjon funksjonalitet Enhets- registeret (Nasjonal) e-forvaltning Etatsvis, bilateral Norge.no og sektorvis Metadata- webløsning løsninger (f.eks. SERES) Etats- og Modellerings- sektorportaler ID-porten Altinn verktøy meldingsboks (f.eks. SERES) ALTINN Altinn Tj.utviklings- info.portal Altinn-løsning verktøy (f.eks. TUL) Sluttbruker- ELMER systemer Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 31. Vi står ganske fritt, da kanskje ?? Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 32. Hva blir viktig fremover • Samarbeid på tvers, jfr. Altinn og Id porten – Slike samarbeid bør forsterkes • Gjenbruk av data og definisjoner / metadata – Det bør fokuseres på felles informasjonsplattform som SERES • Mer deling og gjenbruk av kompetanse – Også med privat sektor og akademia Fagsystemer har en viktig i rolle i Næringslivets og offentliges effektivisering. God integrasjon gjennom Altinn er en forutsetning, jfr. EDAG og eSkattekortet I 2010 sto næringslivets fagsystemer for 70,6% av transaksjonsvolumet i Altinn. Det blir ikke mindre fremover! Digitaliseringsprogrammet - Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene 29.08.2012
 33. Honnør til samarbeidet !!! ….Det er nedlagt et stort arbeid med utvikling av Altinn- løsningen, og de som har vært engasjert i dette fortjener honnør for solid innsats. Det krever godt samarbeid mellom mange faggrupper for å få til en slik løsning. Det er forstemmende å lese uttalelser fra sentrale politikere som slakter Altinn med de kraftigste glosene de kommer på. For de som synes det er moro å kritisere offentlige it-skandaler bør det være nok av andre, virkelige fadeser å ta tak i. Hurra for Altinn! Klipp fra Computerworld 33
Publicité