Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ministerul Edcației al Republicii Moldova
COLEGIUL DE
INDUSTRIE UȘOARĂ,
m. BĂLȚI
Bălți - 2016
72320 ,,Modelarea, proiectarea și
tehnologia confecțiilor din tricot”
 Domeniul de formare profesională –
723 Textile (îm...
Descrierea generală a domeniului
Industria tricotajelor este una din cele mai
răspîndite ramuri ale industriei ușoare.
Spe...
Domeniul de
activitate
Secțiile de preparație
a firelor
Secțiile industriei de
tricotare
Secțiile de finisare
Laboratorul ...
Funcțiile pe care le poate îndeplini
tehnicianul în industria tricotajelor
Tehnician laborant
Tehnician în industria
texti...
Finalități de studiu
ECVET - unul din instrumentele și
mecanismele care pot să sprijine
rezultatele învățării și să susțin...
Decrierea calificării
Componenta
fundamentală
Desen tehnic
Studiul materialelelor
Desen de specialitate
Proiectarea proceselor
tehnologice
Compo...
Componentele de formare
în specialitate
Ocupații tipice pentru absolvent
Tehnician în industria tricotajelor
Tehnician în industria textilă
Tehnician mijloace teh...
Competențe generale
Utilizarea terminologiei actuale, cunoașterea și
aplicarea limbajului de specialitate
Comunicarea verb...
Competențe fundamentale
Cnștientizarea procesului de învățare
Capacitatea de analizare științifică a
problemelor de produc...
Componenta de orientare
socio-umanistică
Cunoașterea și respectarea Constituției
a Republicii Moldova
Cunoașterea doctrine...
Competențe specifice
Aplicarea metodelor practice de proiectare
consttuctiv-tehnologică a confecțiilor din
tricoturi
Plani...
Planul stagiilor de practică
Practica de inițiere în specialitate (4 săptămîni,
sem. II) - 120 credite
Practica de special...
Activități extracurriculare
Aspecte generale despre
indusria tricotajelor
Confirmarea existenţei tricotului
în antichitate
Fazale procesului de tricot...
Confirmarea existenţei tricotului
în antichitate
Diferite surse ne demonstrează că tricotul a existat încă în
antichitate,...
Însă cu trecerea timpului,
necesitatea utilizării
tricoturilor a dus la apariţia
utilajului de tricotat
mecanic.
Deschizăt...
 Tricotul – produs
textil, format din ochiuri
legate între ele,
dispuse sub formă de
şiruri şi rînduri.
 Tricotul poate ...
Fazale procesului de tricotare
Bobinarea
Trecerea firelor de
pe formate
provenite din filatură
pe formate adecvate
mașinil...
Urzirea
Procesul de înfășurare
simultană și paralelă pe
un singur format a mai
multor fire
Procesul se
îndeplinește în caz...
Tricotarea
Transformarea
firelor în bucle
și a buclelor
în ochiuri de tricot
sub acțiunea
organelor
producătoare
de ochiur...
Mașini
circulare
de tricotat
Mașini
rectilinii
de tricotat
Structura tricotului
Ochiurile tricotate pot fi:
Ochiuri normale de tricot de
bătătură.
Ochiuri normale de tricot din
urze...
Structura tricotului
Elementele de structură ale unui
ochi normal de tricot de bătătură:
1-2, 5-6 – bucla de platină
2-3, ...
Clasificarea tricoturilor
După forma
tricoturlui:
a.Tricot metraj plan
b.Tricot metraj
tubular
c. Panouri tubulare
d. Deta...
Clasificarea tricoturilor
După structură:
a.Legături de bază :
Pentru tricoturile de
bătătură și de urzeală
b.Legături der...
Clasificarea tricoturilor
După destinațe:
a. Tricoturi pentru articole
de îmbrăcăminte: lenjerie
ciorapi
Clasificarea tricoturilor
Băști
Mănuși
Îmbrăcăminte
exterioară
Tricoturi pentru
articole
de uz casnic
Tricoturi pentru
articole
tehnice și medicinale
Clasificarea tricoturilor
Fire naturale:
Lîna
Bumbacul
Clasificarea tricoturilor
Fire chimice sau în
amestec
Clasificarea tricoturilor
După modul de formare
a ochiurlor
Tricoturi de bătătură –
la care un rînd de ochiuri se
obține p...
Avantajele tricoturilor
In comparaţie cu ţesăturile, tricoturile prezintă o serie
de avantaje, printre care enumerăm :
con...
 Sidora Preda, Tehnologia tricotajelor,
Iași 1997
 Floarea Catalan, Proiectarea
produselor textile,
2007, Editura Oscar ...
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Modelarea și tehnologia tricotajelor

4 083 vues

Publié le

Modelarea și tehnologia tricotajelor

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Modelarea și tehnologia tricotajelor

 1. 1. Ministerul Edcației al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, m. BĂLȚI Bălți - 2016
 2. 2. 72320 ,,Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot”  Domeniul de formare profesională – 723 Textile (îmbrăcăminte și articole din piele)  Termen de studii: 4 ani  Forma de învățămînt – Cu frecvență de zi  Calificarea – Tehnician tehnolog în industria tricotajelor  Modalități de evaluare finală – Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă  Certificare – diploma  Limba de instruire – romînă / rusă  Numărul total de credite de studii – 120
 3. 3. Descrierea generală a domeniului Industria tricotajelor este una din cele mai răspîndite ramuri ale industriei ușoare. Specificul acestei ramuri constă în realizarea procesului tehnologic deplin: începînd cu prelucrarea materiei prime și finalizînd cu realizarea articolelor tricotate finite. Acest criteriu determină avantajele tricotului fată de țesături: cheltueli de producere mai mici, proprietăți superioare, reducerea ciclului de producere, adaptare mai ușoară la modă.
 4. 4. Domeniul de activitate Secțiile de preparație a firelor Secțiile industriei de tricotare Secțiile de finisare Laboratorul industrial Întreprinderile industriale Sectorul Controlului de calitate ÎCS ,,Aleinad” Bălți ÎCS ,,NEW TREND” SRL Balți ÎM ,,INFINITextil” SRL Chișinău ,, Fabrica de ciorapi” Comrat ,,Moldabela” SRL Ungheni ,,Steaua – Ret” Chișinău, etc. Întreprinderile de producere
 5. 5. Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul în industria tricotajelor Tehnician laborant Tehnician în industria textilă Tehnician mijloace tehnice de instruire Tehnician normare, salarizare Tehnician standardizare Tehnician programare.
 6. 6. Finalități de studiu ECVET - unul din instrumentele și mecanismele care pot să sprijine rezultatele învățării și să susțină învățarea pe toată durata vieții. Rezultatele învățrii descriu ceia ce o persoană știe și poată sa facă pe tot parcursul vieții. Rezultatele învățării fac posibilă recunoașterea învățării în vederea obținerii unei calificări.
 7. 7. Decrierea calificării
 8. 8. Componenta fundamentală Desen tehnic Studiul materialelelor Desen de specialitate Proiectarea proceselor tehnologice Compoziția costumului Economia ramurii, etc. Componente de formare a abilităților și competențelor generale Informatica aplicată Limba străină aplicată Cultura comunicării, etc.
 9. 9. Componentele de formare în specialitate
 10. 10. Ocupații tipice pentru absolvent Tehnician în industria tricotajelor Tehnician în industria textilă Tehnician mijloace tehnice de instruire Tehnician normare, salarizare, organizare a muncii Tehnician programare, lansare, urmărire a producției Tehnician standardizare
 11. 11. Competențe generale Utilizarea terminologiei actuale, cunoașterea și aplicarea limbajului de specialitate Comunicarea verbală și scrisă în scopul profesional Dezvoltarea deprinderilor de a colabora Manifestarea capacităților de generalizare, structurare, concretizare, argumentare și prezentare a propriilor elaborări. Deprinderea de a utiliza tehnica de calcul Posedă cultura gîndirii și comunicării.
 12. 12. Competențe fundamentale Cnștientizarea procesului de învățare Capacitatea de analizare științifică a problemelor de producere Structurarea cunoștințelor, transfer și aplicare, sistematizare, analizare și sinteză a informațiilor Participare la programarea, organizarea și realizarea activităților cu caracter profesional.
 13. 13. Componenta de orientare socio-umanistică Cunoașterea și respectarea Constituției a Republicii Moldova Cunoașterea doctrinelor fundamentale în domeniul științelor umanitare și social- economice Cunoașterea bazei psihologiei muncii Dezvoltarea capacităților de a analiza științififc problemele și procesele de însemnătate socială
 14. 14. Competențe specifice Aplicarea metodelor practice de proiectare consttuctiv-tehnologică a confecțiilor din tricoturi Planificarea afacerii. Analizarea activității economice Stăpînirea abilităților fundamentale și abilităților de antreprenoriat în condițiile economiei de piață Aplicarea metodelor practice de proiectare constructiv - tehnologică a confecțiilor din tricot Diagnosticarea situațiilor reale ale întreprinderilor
 15. 15. Planul stagiilor de practică Practica de inițiere în specialitate (4 săptămîni, sem. II) - 120 credite Practica de specialitate (4 săptămîni, sem. IV) – 120 credite Practica de specialitate I (3 săptămîni, sem. VI) – 90 credite Practica constructiv tehnologică (5 săptămîni, sem. VII) – 150 credite Practica ce precedează absolvirea (4 săptămîni, sem. VIII) – 120 credite
 16. 16. Activități extracurriculare
 17. 17. Aspecte generale despre indusria tricotajelor Confirmarea existenţei tricotului în antichitate Fazale procesului de tricotare Structura tricotului Clasificarea tricoturilor Avantajele tricoturilor Bibliografie
 18. 18. Confirmarea existenţei tricotului în antichitate Diferite surse ne demonstrează că tricotul a existat încă în antichitate, acest lucru este confirmat prin cercetări cum ar fi:  Descoperirea unui ciorap de lînă tricotat manual într-un mormînt egiptean datînd din secolul al XIII-lea î.e.n.  În Anglia, în timpul regilor Henric al IV – lea pînă la Henric al VIII – lea, se purtau ciorapi tricotaţi din lînă sau mătase.  Meşteşugul tricotării manuale era practicat la început numai de bărbaţi.  Meşteşugul tricotării manuale era practicat la început numai de bărbaţi.
 19. 19. Însă cu trecerea timpului, necesitatea utilizării tricoturilor a dus la apariţia utilajului de tricotat mecanic. Deschizător de drumuri în acest domeniu a fost William Lee din Anglia, care în 1585 creează prima maşină mecanică de tricotat ciorapi după principiul tricotării manuale. Maşina lui Lee avea o productivitate de 600-1500 ochiuri/min.
 20. 20.  Tricotul – produs textil, format din ochiuri legate între ele, dispuse sub formă de şiruri şi rînduri.  Tricotul poate fi obținut pe cale mecanică, sau prin buclarea succesivă a unuia sau mai multe fire alimentate paralele.  Procesul de formare a tricotului este: Recepția firelor Tricotarea Bobinareaa și urzirea firelor firelor Finisarea tricotului Recepția, Controlul și repasarea firelor
 21. 21. Fazale procesului de tricotare Bobinarea Trecerea firelor de pe formate provenite din filatură pe formate adecvate mașinilor de tricotat. Operația se realizează pe mașinile de bobinat
 22. 22. Urzirea Procesul de înfășurare simultană și paralelă pe un singur format a mai multor fire Procesul se îndeplinește în cazul realizării tricoturilor din urzeală Operația tehnologică se efectuiază la mașinile de urzit: în benzi, secționale, drepte.
 23. 23. Tricotarea Transformarea firelor în bucle și a buclelor în ochiuri de tricot sub acțiunea organelor producătoare de ochiuri.
 24. 24. Mașini circulare de tricotat Mașini rectilinii de tricotat
 25. 25. Structura tricotului Ochiurile tricotate pot fi: Ochiuri normale de tricot de bătătură. Ochiuri normale de tricot din urzeală: închise sau deschise
 26. 26. Structura tricotului Elementele de structură ale unui ochi normal de tricot de bătătură: 1-2, 5-6 – bucla de platină 2-3, 4-5 - flancurile 3-4 – bucla de ac Elementele de structură ale unui ochi normal de tricot de urzeală: 1-2 - segmente de legătură de întrare 2-6 - segmente de legătură de ieșire 5-4, 2-3 - flancurile ochiurilor 4-3 - bucla de ac
 27. 27. Clasificarea tricoturilor După forma tricoturlui: a.Tricot metraj plan b.Tricot metraj tubular c. Panouri tubulare d. Detalii semiconturate e. Detalii conturte plan f. Detalii conturate spațial
 28. 28. Clasificarea tricoturilor După structură: a.Legături de bază : Pentru tricoturile de bătătură și de urzeală b.Legături derivate: Pentru tricoturile de bătătură și de urzeală c.Legături cu desene: Cuprind legături de bază sau derivatele la care se întîlnesc ochiuri de diferite culori.
 29. 29. Clasificarea tricoturilor După destinațe: a. Tricoturi pentru articole de îmbrăcăminte: lenjerie ciorapi
 30. 30. Clasificarea tricoturilor Băști Mănuși
 31. 31. Îmbrăcăminte exterioară
 32. 32. Tricoturi pentru articole de uz casnic Tricoturi pentru articole tehnice și medicinale
 33. 33. Clasificarea tricoturilor Fire naturale: Lîna Bumbacul
 34. 34. Clasificarea tricoturilor Fire chimice sau în amestec
 35. 35. Clasificarea tricoturilor După modul de formare a ochiurlor Tricoturi de bătătură – la care un rînd de ochiuri se obține prin buclarea succesivă Tricoturi din urzeală - la care un rînd de ochiuri se obține prin buclarea simultană a unuia sau mai multora sisteme de fire
 36. 36. Avantajele tricoturilor In comparaţie cu ţesăturile, tricoturile prezintă o serie de avantaje, printre care enumerăm : consum de materie primă mai redus reducerea ciclului de producție randament ridicat al utilajului folosit adaptarea mai uşoară la linia modei preţ de producţie mai scăzut proprietăţi superioare a tricoturilor
 37. 37.  Sidora Preda, Tehnologia tricotajelor, Iași 1997  Floarea Catalan, Proiectarea produselor textile, 2007, Editura Oscar Prinț.  Emil Hagiu, Structura și proiectare tricoturilor, 1994, București.  Cornelia Spanțu, Tehnologii textile, editura economică preuniversitară, 2002.  Ioan Cioara, Mariana Ursachi, Ingineria proceselor textile, Editura Gh. Asachi, Iași, 2000.

×