SlideShare une entreprise Scribd logo

landscape study

student project of landscape student

1  sur  31
Télécharger pour lire hors ligne
“สนามเด็กเล่นธรรมชาติ”
631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
พื้นที่ที่อยู่ภายใต้
การดูแลของผู้ปกครอง
สมมติฐานและการตั้งคำถาม
พื้นที่ปลอดภัย
สำหรับเด็ก
“สนามเด็กเล่นธรรมชาติ”
พื้นที่เรียนรู้
ธรรมชาติ พื้นที่ที่สร้าง
ความสนุกสนาน
สะดวก เข้าถึงง่าย เนื่องจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
ปัจจุบันเป็นพื้นที่ธรรมชาติสูง แต่กลับไม่มีพื้นที่
รองรับสำหรับกลุ่มวัยเด็กมากนัก ยกตัวอย่าง
เช่น สนามเด็กเล่นธรรมชาติสำหรับเด็ก ซึ่ง
กลุ่มคนเหล่านี้จะหาที่สำหรับเรียนรู้นันทนาการ
ที่เหมาะสมได้ยากลำบาก เนื่องจากยังไม่มีที่
รองรับ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการตั้ง
คำถามที่ว่า กลุ่มคนวัยเด็กที่ต้องการสนามเด็ก
เล่นธรรมชาติที่มีพื้นที่อย่างไร
631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
แนวทางการตั้งคำถาม มุ่งประเด็นไปที่
วัตถุประสงค์
ที่มาของโครงการ
เพื่อสร้างบรรยากาศและเพิ่มพื้นที่
นันทนาการให้กับกลุ่มคนวัยเด็ก
1.กลุ่มคนวัยเด็กต้องการพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติ
อย่างไรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.กลุ่มคนวัยเด็กต้องการพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ์จิตใจและสังคม ผ่อนคลายความเครียดรู้จัก
ปรับตัวหรือไม่
3.มีพื้นที่รอบรับและเหมาะสม ปลอดภัยเพียงพอ
สำหรับกลุ่มวัยเด็กหรือไม่
4.มีพื้นที่ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ
ที่แวดล้อมรอบตัว รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วย
ตนเองของกลุ่มวัยเด็กหรือไม่
เนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มวัยเด็กเข้ามาใช้พื้นที่
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น แต่ไม่มีพื้นที่
รองรับเพียงพอสำหรับผู้ใช้กลุ่มนี้ จึงทำให้เกิด
โครงการ "สนามเด็กเล่นธรรมชาติ" เพื่อที่จะ
เพิ่มพื้นที่เรียนรู้นันทนาการสำหรับเด็ก มีพื้นที่
ให้เด็กได้ส่งเสริมพัฒนาการ และปลอดภัยต่อ
การเข้าไปใช้งาน
เพื่อเป็นที่เสริมสร้างพัฒนาการ และการ
เข้าสังคมของกลุ่มคนวัยเด็ก
เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมชาติที่ปลอดภัย
ให้แก่กลุ่มคนวัยเด็ก
631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
ลักษณะโครงการ
พื้นที่สาธารณะที่มีพื้นที่ธรรมชาติสำหรับนันทนาการ และเรียนรู้
ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 - 200 ตารางเมตร
631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
พื้นที่ใช้สอย
Ideal site
พื้นที่สนามเด็กเล่น
พื้นที่เรียนรู้
ธรรมชาติ
พื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการ
การปรับตัวและเข้าสังคม
1.เข้าถึงง่าย อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก
2.มีพื้นที่สีเขียว ทัศนียภาพสวยงามเหมาะ
สำหรับการเรียนรู้
3.มีต้นไม้หลากหลาย ปลอดโปร่ง ไม่เปลี่ยว
631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
CASE
STUDY
631710135 นางสาวสุวรา สำเภา

Recommandé

โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมWarongWonglangka
 
การระบายน้ำในบริเวณ.pdf
การระบายน้ำในบริเวณ.pdfการระบายน้ำในบริเวณ.pdf
การระบายน้ำในบริเวณ.pdfWarongWonglangka
 
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptxการเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptxWarongWonglangka
 
中西园林20160913-(2).pptx
中西园林20160913-(2).pptx中西园林20160913-(2).pptx
中西园林20160913-(2).pptxWarongWonglangka
 

Contenu connexe

Plus de WarongWonglangka

Group1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxGroup1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxWarongWonglangka
 
สนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxสนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxWarongWonglangka
 
Survey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundSurvey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundWarongWonglangka
 
Landscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeLandscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeWarongWonglangka
 
Surveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionSurveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionWarongWonglangka
 
Urban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdfUrban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdfWarongWonglangka
 
การวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdfการวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdfWarongWonglangka
 
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptxการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptxWarongWonglangka
 
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdfLecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdfWarongWonglangka
 

Plus de WarongWonglangka (20)

Landscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdfLandscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
 
Group1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxGroup1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptx
 
สนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxสนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptx
 
Inthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdfInthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdf
 
Survey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundSurvey Workshop Playground
Survey Workshop Playground
 
survey workshop
survey workshopsurvey workshop
survey workshop
 
Landscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeLandscape Surveying Practice
Landscape Surveying Practice
 
NATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUNDNATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUND
 
Surveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionSurveying Landscape Invention
Surveying Landscape Invention
 
final survey.pdf
 final survey.pdf final survey.pdf
final survey.pdf
 
Landscape Survey study
Landscape Survey studyLandscape Survey study
Landscape Survey study
 
landscape survey
landscape surveylandscape survey
landscape survey
 
Survey Project CMU 1
Survey Project CMU 1Survey Project CMU 1
Survey Project CMU 1
 
Urban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdfUrban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdf
 
การวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdfการวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdf
 
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptxการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
 
CM moat Cul Lan .pdf
CM moat Cul Lan .pdfCM moat Cul Lan .pdf
CM moat Cul Lan .pdf
 
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdfLecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
 
JIngan1.pptx
JIngan1.pptxJIngan1.pptx
JIngan1.pptx
 
sublime_guide.pdf
sublime_guide.pdfsublime_guide.pdf
sublime_guide.pdf
 

landscape study