Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

التعليم المرن - وسم

2 080 vues

Publié le

التعليم المرن وسم:
1-الواقع الحالى للنظام التعليمى
2-مفهوم التعليم المرن
3-مفهوم التعليم المفتوح\الذاتى
4-نماذج مواقع تقدم خدمة MOOCS
5-مميزات التعليم المرن
6-تجارب التعليم المرن
7-حلول لأغلب مشكلات التعليم المرن

Publié dans : Formation
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

التعليم المرن - وسم

 1. 1. ‫الفعالية‬ ‫محاور‬ 1-‫الحالى‬ ‫التعليم‬ ‫نظام‬ ‫واقع‬ 2-‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫مفهوم‬ 3-‫المفتوح‬ ‫التعليم‬ ‫مفهوم‬‫الذاتى‬ 4-‫خدمة‬ ‫تقدم‬ ‫مواقع‬ ‫نماذج‬MOOCS 5-‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫مميزات‬ 6-‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫تجارب‬ 7-‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫مشكالت‬ ‫ألغلب‬ ‫حلول‬ 8-‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫سفراء‬,‫المفتوح‬ ‫والتعليم‬‫الذاتى‬ 9-‫الحضور‬ ‫خبرات‬ ‫تبادل‬
 2. 2. ‫تتعلم‬ ‫لماذا‬‫؟‬ ‫الع‬ ‫الثانوية‬ ‫خالل‬ ‫للمدرسة‬ ‫بالحضور‬ ‫ألتزمت‬ ‫هل‬‫امة؟‬ ‫معى‬ ‫فكر‬..‫لماذا؟‬ ‫الجامعة؟‬ ‫عن‬ ‫وماذا‬
 3. 3. ‫البشر؟‬ ‫يتعلم‬ ‫لماذا‬ -‫متعة‬ ‫و‬ ‫العقل‬ ‫,نعمة‬ ‫اإلستكشاف‬ ‫حب‬ ‫غريزة‬‫المعرفة‬ -‫األجيال‬ ‫بين‬ ‫الخبرات‬ ‫تراكم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أفضل‬ ‫حياة‬ ‫تكوين‬ ‫المسلمون؟‬ ‫يتعلم‬ ‫لماذا‬ -‫اهلل‬ ‫أولياء‬ ‫العلماء‬ ‫و‬ ‫الخشية‬ ‫طريق‬ ‫العلم‬ -‫العلم‬ ‫إال‬ ‫شيئ‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫نبيه‬ ‫يأمر‬ ‫لم‬ ‫تعالي‬ ‫اهلل‬ "‫شرعية‬ ‫فريضة‬ , ‫بشرية‬ ‫ضرورة‬ ‫العلم‬ ‫طلب‬" “ً‫ا‬‫مسلم‬ ‫المسلم‬ ‫به‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫نتعلم‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ,‫إنسانا‬ ‫اإلنسان‬ ‫به‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫نتعلم‬”
 4. 4. ‫الحرية‬:‫يتعلم‬ ‫ماذا‬ ‫و‬ , ‫يتعلم‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫يتعلم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫المرء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫التدرج‬:‫العم‬ ‫إلي‬ ً‫ال‬‫وصو‬ ‫بالبسيط‬ ‫يبدأ‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫تعليمية‬ ‫مرحلة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫سنه‬ ‫ظروف‬ ‫يراعي‬ ‫ان‬‫يق‬ ‫صحيحه‬ ‫في‬ ‫البخاري‬ ‫اإلمام‬ ‫قال‬: "‫كباره‬ ‫قبل‬ ‫العلوم‬ ‫صغار‬ ‫علي‬ ‫الناس‬ ‫يربي‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الرباني‬” ‫التكاملية‬:‫ي‬ ‫اليوم‬ ‫يدرس‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫واحدة‬ ‫سلسلة‬ ‫في‬ ‫العلوم‬ ‫إنتظام‬‫بني‬ ‫الشغف‬:“‫له‬ ‫فأخلص‬ ‫كلك‬ ‫تعطيه‬ ‫حتي‬ ‫بعضه‬ ‫يعيطك‬ ‫لن‬ ‫العلم‬ ‫إن‬” ‫الشافعي‬ ‫اإلمام‬ ‫قال‬: ‫عناق‬ ‫طيب‬ ‫و‬ ‫غانية‬ ‫وصل‬ ‫من‬ ‫لي‬ ‫ألذ‬ ‫العلوم‬ ‫لتنقيح‬ ‫سهري‬ ‫العلم‬ ‫تلقي‬ ‫شروط‬
 5. 5. ‫العام‬ ‫التعليم‬ ‫القدرةعلى‬ ‫لهم‬ ‫مواطنين‬ ‫بإعداد‬ ‫يهتم‬ ‫الذي‬ ‫التعليم‬ ‫هو‬: ‫المعرفة‬ ‫واالستنارة‬ ‫المسؤولية‬ ‫وتحمل‬ ‫الت‬ ‫مثل‬ ‫جيل‬ ‫إلى‬ ‫جيل‬ ‫من‬ ‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬ ‫نقل‬ ‫على‬ ‫التعليم‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يعمل‬ ‫كما‬‫عليم‬ ‫مثل‬ ‫مواد‬ ‫يدرسون‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المراحل‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫مثل‬:‫والعلوم‬ ‫والتاريخ‬ ,‫الجغرافيا‬.
 6. 6. ‫المرن؟‬ ‫التعليم‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫نفسه‬ ‫والطالب‬ ‫األسرة‬ ‫هو‬ ‫محوره‬ ‫تعليمي‬ ‫نظام‬ ‫هو‬. ‫ومج‬ ‫بيئة‬ ‫كل‬ ‫ظروف‬ ‫حسب‬ ‫التكيف‬ ‫على‬ ‫بقدرته‬ ‫ويتميز‬‫تمع‬ ‫فيه‬ ‫التطبيق‬ ‫يتم‬. ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫بحيث‬‫األصالة‬‫كمص‬ ‫األسرة‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫في‬‫در‬ ‫التعليمية‬ ‫للخبرات‬ ‫أساسي‬,‫وبين‬‫الحداثة‬‫أ‬ ‫مواكبة‬ ‫في‬‫حدث‬ ‫التعليم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتطورات‬ ‫الطرق‬.
 7. 7. ‫المنزلي‬ ‫التعليم‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الذي‬ ‫التعليمي‬ ‫النظام‬ ‫ذلك‬ (‫هومسكولنج‬– Homeschooling)‫بـ‬ ‫تسميته‬ ‫المقاالت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اخترنا‬ ‫والذي‬ (‫المرن‬ ‫التعليم‬)‫اعتبارات‬ ‫لعدة‬:‫تحمل‬ ‫ال‬ ‫كلمة‬ ‫المنزلي‬ ‫التعليم‬ ‫أن‬ ‫أولها‬‫ًا‬‫ع‬‫وق‬ ‫المصرية‬ ‫الثقافة‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ن‬‫حس‬. ‫ه‬ ‫واألصل‬ ,‫األصل‬ ‫إلى‬ ‫والعودة‬ ‫المدرسي‬ ‫التعليم‬ ‫عن‬ ‫االستغناء‬ ‫هو‬ ‫الحل‬ ‫إن‬‫و‬ ‫الطفل‬ ‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫أول‬ ‫هما‬ ‫ًا‬‫ص‬‫خصو‬ ‫والوالدين‬ ‫األسرة‬ ‫أن‬. ‫قاد‬ ‫غير‬ ‫أنهم‬ ‫ًّا‬‫فعلي‬ ‫ثبت‬ ‫لمن‬ ‫المسؤولية‬ ‫هذه‬ ‫ينقال‬ ‫أن‬ ‫األمانة‬ ‫من‬ ‫وليس‬‫رين‬ ‫وأن‬ ,‫جديد‬ ‫تعليم‬ ‫نظام‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫تبدأ‬ ‫أن‬ ‫األسرة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ,‫حملها‬ ‫على‬ ‫وك‬ ‫مملة‬ ‫تعليمية‬ ‫خبرة‬ ‫من‬ ‫أطفالها‬ ‫إنقاذ‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫والجهد‬ ‫الوقت‬ ‫تبذل‬‫ئيبة‬ ‫العلم‬ ‫في‬ ‫تكرهه‬.
 8. 8. ‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫حركة‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ‫ولهذا‬ ‫مدرسة‬ ‫بدون‬ ‫التعليم‬ ‫في‬ ‫واألسرة‬ ‫األبوين‬ ‫تدعم‬ ‫حركة‬ ‫هي‬ ‫لهم‬ ‫بالتدريس‬ ‫تقوم‬ ‫وال‬ ‫عندها‬ ‫الطلبة‬ ‫تسجيل‬ ‫تتطلب‬, ‫أوال‬ ‫تعليم‬ ‫مسؤولية‬ ‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫األسر‬ ‫وتدعم‬ ‫تساعد‬ ‫ولكنها‬‫دها‬,‫و‬ ‫التقليدية‬ ‫المدارس‬ ‫عن‬ ‫االستغناء‬.
 9. 9. ‫مدارس‬ ‫بال‬ ‫مصر‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫المنزلى‬ ‫التعليم‬ ‫حركة‬ ‫حول‬ ‫الكتاب‬ ‫يدور‬ ‫المنزلى‬ ‫للتعليم‬ ‫العالمية‬ ‫التجارب‬ ‫توضح‬ ‫فيتم‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫المتح‬ ‫المملكة‬ ‫وخبرة‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫فى‬ ‫الرائدة‬ ‫كالخبرة‬‫دة‬ ‫وإسرائيل‬ ‫وكندا‬ ‫وأستراليا‬.
 10. 10. ‫الذاتي‬ ‫التعليم‬ “‫ال‬ ‫أما‬ ‫وظيفية‬ ‫لك‬ ‫سيجلب‬ ‫المدرسي‬ ‫التعليم‬‫تعليم‬ ‫عقل‬ ‫لك‬ ‫فسيجلب‬ ‫الذاتي‬”‫أينشتين‬ ‫ألبرت‬ “‫ال‬ ‫هو‬ ‫بصالبة‬ ‫اعتقد‬ ‫كما‬ , ‫الذاتي‬ ‫التعلم‬‫نوع‬ ‫التعلم‬ ‫من‬ ‫الموجود‬ ‫الوحيد‬”
 11. 11. ‫الـ‬ ‫مميزات‬MOOC
 12. 12. ‫نوعي‬ ‫دورات‬ ‫تقدم‬ ، ‫المفتوح‬ ‫للتعلم‬ ‫عربية‬ ‫منصة‬ ‫هي‬‫في‬ ‫ة‬ ‫مجاالتهم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ومتخصصين‬ ‫خبراء‬ ‫ومن‬ ‫مجاالت‬ ‫عدة‬
 13. 13. ‫المساهمات‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫االنترنت‬ ‫عبر‬ ‫معرفية‬ ‫مكتبة‬ ‫هي‬ ‫المجتمعية‬.‫رؤية‬ ‫لدينا‬ , ‫المصريين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نحن‬ ‫المصري‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫ايجابي‬ ‫تغيير‬ ‫لتحقيق‬.‫م‬ ‫نبدأ‬ ‫أن‬ ‫قررنا‬‫ن‬ ‫التعليم‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫نقطة‬ ‫أهم‬.‫في‬ ‫التحرير‬ ‫أكاديمية‬ ‫رؤية‬ ‫تتمثل‬" ‫المستقب‬ ‫ويصنع‬ ,‫نقدي‬ ‫بشكل‬ ‫يفكر‬ ,‫المعرفة‬ ‫يطلب‬ ‫جيل‬‫ل‬".
 14. 14. ‫أول‬‫مجانا‬ ‫الدروس‬ ‫وتلقي‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫للتدريب‬ ‫عربي‬ ‫موقع‬ ‫العرب‬ ‫مهارات‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫وقف‬ ‫موقع‬ ‫إدارة‬ ‫تسعى‬ ‫تدريبية‬ ‫لدورات‬ ‫بوضعها‬ ‫عديدة‬ ‫وتخصصات‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫وأعضاء‬ ‫زوار‬ ‫أيدي‬ ‫بين‬ ‫متقدمة‬‫الموقع‬
 15. 15. ‫ال‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫دورات‬ ‫يقدم‬ ‫انه‬ ‫بل‬ ،، ‫بذلك‬ ‫يكتف‬ ‫ولم‬ ، ‫النقالة‬ ‫الهواتف‬ ‫تطبيقات‬ ‫وتطوير‬ ‫الحاسوب‬ ‫برمجة‬ ‫دورات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫موقعه‬ ‫بر‬‫بشر‬‫ومجانا‬ ‫بالفيديو‬ ‫وكلها‬ ‫االخرى‬ ‫المجاالت‬ ‫وبعض‬ ‫ية‬ ‫ي‬‫قدم‬‫الحاسوب‬ ‫برمجة‬ ‫دورات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫موقعه‬ ‫عبر‬ ‫بذل‬ ‫يكتف‬ ‫ولم‬ , ‫النقالة‬ ‫الهواتف‬ ‫تطبيقات‬ ‫وتطوير‬,, ‫ك‬ ‫وبعض‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫دورات‬ ‫يقدم‬ ‫انه‬ ‫بل‬ ‫ومجانا‬ ‫بالفيديو‬ ‫وكلها‬ ‫االخرى‬ ‫المجاالت‬
 16. 16. ‫هي‬‫عام‬ ‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ‫للربح‬ ‫هادفة‬ ‫غير‬ ‫تربوية‬ ‫مؤسسة‬ 2006‫خان‬ ‫سلمان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ,.‫هو‬ ‫هدفها‬"‫عالي‬ ‫تعليم‬ ‫توفير‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ‫أحد‬ ‫ألي‬ ‫الجودة‬"‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫موقعها‬ ‫ويوفر‬ , ‫من‬ ‫أكثر‬3600‫على‬ ‫مخزنة‬ ‫فيديوهات‬ ‫عبر‬ ‫صغيرة‬ ‫محاضرة‬ ,‫والتمويل‬ ,‫والتاريخ‬ ,‫الرياضيات‬ ‫لتدريس‬ ‫يوتيوب‬ ‫موقع‬ ‫واالقتصاد‬ ‫الفلك‬ ‫وعلم‬ ‫األحياء‬ ‫وعلم‬ ‫والكيمياء‬ ‫والفيزياء‬.
 17. 17. ‫المجاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫دورات‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫تفاعلي‬ ‫موقع‬ ‫ب‬ ‫بطريقة‬ ‫للمبتدئين‬ ‫األساسيات‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬‫سيطة‬ ‫وعلم‬ ‫اإلحصاء‬ ‫علم‬ ‫مثل‬ ‫مجاالت‬ ‫فيه‬ , ‫وعملية‬ ‫وسهلة‬ ‫االك‬ ‫هي‬ ‫اآللي‬ ‫بالحاسب‬ ‫الخاصة‬ ‫العلوم‬ ‫لكن‬ ‫الفيزياء‬‫ثر‬ ‫وغيرها‬ ‫والتصميم‬ ‫البرمجة‬ ‫مثل‬
 18. 18. ‫في‬ ‫محترفون‬ ‫متخصصون‬ ‫يقدمها‬ ‫دورات‬ ‫فيه‬ ‫احترافي‬ ‫موقع‬ ‫دورات‬ ‫ويقدم‬ ‫والمتعلمين‬ ‫المحترفين‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ , ‫مجال‬ ‫كل‬ ‫مادي‬ ‫بمقابل‬ ‫وبعضها‬ ‫مجانية‬ ‫بعضها‬
 19. 19. ‫كورسات‬ ‫يقدم‬‫ذات‬‫ا‬‫ل‬‫جودة‬‫جامعات‬ ‫في‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫العالية‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ,, ‫الجامعات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫هارفارد‬ ‫جامعة‬ ‫مثل‬ ‫عريقة‬ ‫الموقع‬ ‫ويعرض‬ ‫الكورسات‬ ‫لهذه‬ ‫مواعيد‬ ‫هنالك‬ ‫يكون‬ ‫القادمة‬ ‫الدورات‬ ‫وتفاصيل‬ ‫مواعيد‬ ‫دوري‬ ‫بشكل‬
 20. 20. ‫والهواة‬ ‫والمهتمين‬ ‫المتخصصين‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫فيه‬ ‫يحاضر‬ ‫دوري‬ ‫ملتقى‬ ‫هذا‬ ,, ‫االبداعية‬ ‫ورؤاهم‬ ‫المبتكرة‬ ‫افكارهم‬ ‫العالم‬ ‫إلى‬ ‫لينشروا‬ ‫المبدعين‬ ‫تقدي‬ ‫في‬ ‫متخصص‬ ‫وهو‬ ‫الشبكة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫هو‬ ‫ايدينا‬ ‫بين‬ ‫الذي‬ ‫الموقع‬‫م‬ ‫مم‬ ‫باخراج‬ ‫مقدمة‬ ‫متفرقة‬ ‫مواضيع‬ ‫في‬ ‫مفيدية‬ ‫ومعرفية‬ ‫علمية‬ ‫سالسل‬‫يز‬ ‫والفهم‬ ‫المتابعة‬ ‫العلم‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫كي‬.
 21. 21. ‫المجا‬ ‫الدورات‬ ‫من‬ ‫للكثير‬ ‫ودليال‬ ‫مرجعا‬ ‫الموقع‬ ‫يعتبر‬‫نية‬ ‫دورا‬ ‫هنالك‬ ,, ‫االنترنت‬ ‫عبر‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬‫ت‬ ‫اخرى‬ ‫دورات‬ ‫وهنالك‬ ‫عريقة‬ ‫عالمية‬ ‫جامعات‬ ‫من‬ ‫مجانية‬ ‫مختلفة‬ ‫وجهات‬ ‫مواقع‬ ‫من‬
 22. 22. ‫الذات‬ ‫التعلم‬ ‫إستراتيجية‬‫ي‬ ً‫ال‬‫مثا‬ ‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫تحديد‬3ً‫ا‬‫إعتماد‬ ‫زمنية‬ ‫خطة‬ ‫نضع‬ ‫و‬ ‫شهور‬ ‫األسئلة‬ ‫هذه‬ ‫إجابات‬ ‫علي‬: ‫أعرف؟‬ ‫ماذا‬ ‫أعرف؟‬ ‫أن‬ ‫أريد‬ ‫ماذا‬ ‫أعتمدها؟‬ ‫التي‬ ‫المصادر‬ ‫ما‬ ‫تعلمت؟‬ ‫ماذا‬
 23. 23. •‫ال‬ ‫أنا‬ ‫ونفسية‬ ‫وعقل‬ ‫روح‬ ‫كائن‬ ‫عن‬ ‫مسؤل‬ ‫ابقى‬ ‫إنى‬ ‫فكرة‬ ‫حقيقى‬‫لى‬ ‫بشكلهم‬..‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫ف‬ ‫مرعبة‬ ‫دى‬... •(‫مسؤ‬ ‫فكرة‬ ‫من‬ ‫كتير‬ ‫ببكى‬ ‫كنت‬ ‫الوالدة‬ ‫بعد‬ ‫اسبوع‬ ‫اول‬ ‫أفتكر‬‫ليته‬ ‫الصغنن‬ ‫آدم‬ ‫البنى‬ ‫مع‬ ‫ايه‬ ‫هعمل‬ ‫انا‬ ‫لنفسى‬ ‫اقول‬ ‫وبقيت‬ ‫كأمانة‬‫دا‬ •..‫وزينة‬ ‫بيها‬ ‫بنفرح‬ ‫حاجة‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫عنها‬ ‫هنتسال‬ ‫أمانة‬ ‫ألنها‬ ‫الدنيا‬ ‫زينة‬ ‫من‬.....‫لها‬ ‫كويس‬ ‫نفسنا‬ ‫نحضر‬ ‫فالزم‬...‫بنح‬ ‫ما‬ ‫زى‬‫ضر‬ ‫ال‬ ‫ونقدم‬ ‫عمل‬ ‫الى‬ ‫نفسنا‬CV‫وصغير‬ ‫كبيرة‬ ‫بكل‬ ‫وحاشرينه‬ ‫بتاعنا‬‫ة‬ ‫نتقنها‬ ‫بنعرف‬... •‫دا‬‫له‬ ‫احضر‬ ‫الزم‬ ‫برضه‬CV‫قبل‬ ‫ببرك‬ ‫قمت‬ ‫انا‬ ‫اقوله‬ ‫عشان‬ ‫بتاعى‬ ‫ببرنا‬ ‫نطالبه‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫بينا‬ ‫البر‬ ‫معنى‬ ‫اعلمه‬ ‫عشان‬ ‫تبرنى‬ ‫ما‬
 24. 24. 1 ‫التجديد‬ ‫و‬ ‫االبتكار‬ 2 ‫التركيز‬ ‫على‬ ‫الموهبة‬ 3 ‫خبرة‬ ‫تعليمية‬ ‫أفضل‬ 4 ‫التكاليف‬ 5 ‫األمان‬ ‫و‬ ‫األخالق‬ 6 ‫التفوق‬ ‫العلمي‬ 7 ‫ا‬‫الستقاللية‬ ‫و‬ ‫الحرية‬ ‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫مميزات‬
 25. 25. ‫نورى‬ ‫علية‬
 26. 26. ‫المدرسي‬ ‫التسجيل‬ ‫مشكلة‬ ‫نحل‬ ‫كيف‬ ‫المعتمدة؟‬ ‫والشهادات‬ ‫األول‬ ‫الحل‬:‫المدرسة‬ ‫في‬ ‫الصوري‬ ‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫التسجيل‬ ‫الثاني‬ ‫الحل‬:‫المنازل‬ ‫لنظام‬ ‫التحويل‬(6) ‫الثالث‬ ‫الحل‬:‫مطلقا‬ ‫التعليم‬ ‫في‬ ‫االنتظام‬ ‫عدم‬ ‫الرابع‬ ‫الحل‬:‫العامة‬ ‫الثانوية‬ ‫بدائل‬(SAT,IG)
 27. 27. ‫مسألة‬ ‫مع‬ ‫نتعامل‬ ‫كيف‬‫المناهج‬‫؟‬ ‫التفكير‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫هو‬ ‫المرن‬ ‫التعليم‬ ‫شعار‬. ‫أوال‬:‫التعليمية‬ ‫األهداف‬ ‫تحديد‬ ‫المهارا‬ ‫ماهي‬ ‫يتعلمها؟‬ ‫أن‬ ‫لطفلي‬ ‫أريد‬ ‫التي‬ ‫المعارف‬ ‫ماهي‬ ‫التعليم؟‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ماهو‬‫ت‬ ‫يتقنها؟‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫أريد‬ ‫التي‬ ‫ثانيا‬:‫التعليمي‬ ‫المحتوى‬ ‫اختيار‬ ‫فيديوهات‬,‫وجداول‬,‫وتجارب‬,‫وتمارين‬,‫وقصص‬,‫المصا‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ألعاب‬ ‫وكتب‬‫در‬ ‫المتنوعة‬. ‫ثالثا‬:‫التعليم‬ ‫استراتجية‬ ‫تحديد‬ ‫ا‬‫إ‬ ‫صفات‬ ‫فيه‬ ‫وتغرس‬ ‫للطفل‬ ‫وممتعة‬ ‫قيمة‬ ‫خبرة‬ ‫التعليم‬ ‫خبرة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫لمهم‬‫يجابية‬ ‫واالكتشاف‬ ‫والتعرف‬ ‫العلم‬ ‫حب‬ ‫وشعور‬.
 28. 28. ‫التميز‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫معارف‬ 1-‫الشخصية‬ ‫أنماط‬:‫نوع‬ ‫ماهو‬ ‫؟‬ ‫شخصيتك‬‫وما‬‫شخصي‬ ‫نوع‬ ‫هو‬‫ة‬ ‫طريقة‬ ‫أفضل‬ ‫وماهي‬ ‫طفلك؟‬ ‫النوعين؟‬ ‫بين‬ ‫للتواصل‬ 2-‫للطفل‬ ‫النفسية‬ ‫االحتياجات‬: ‫النفسية؟‬ ‫طفلك‬ ‫احتياجات‬ ‫ماهي‬ ‫النفسي‬ ‫األمان‬ ‫له‬ ‫تحقق‬ ‫كيف‬ ‫المتكاملة؟‬ ‫والشخصية‬ 3-‫والتخطيط‬ ‫اإلدارة‬ ‫مهارات‬: ‫كل‬ ‫من‬ ‫منزلك‬ ‫وتدير‬ ‫تخطط‬ ‫كيف‬ ‫النواحي‬(‫التعليم‬,‫التربية‬,‫الم‬‫هام‬ ‫المنزلية‬)...‫؟‬ 4-‫المتعددة‬ ‫الذكاءات‬:‫ماهي‬ ‫نوع‬ ‫وماهو‬ ‫طفلك؟‬ ‫عقلية‬ ‫جوانب‬ ‫لديه؟‬ ‫األقوى‬ ‫الذكاء‬ 5-‫التعلم‬ ‫أنماط‬:‫ينظ‬ ‫كيف‬‫ر‬ ‫أفضل‬ ‫ماهي‬ ‫للعالم؟‬ ‫طفلك‬ ‫له؟‬ ‫الشرح‬ ‫طرق‬ 6-‫اإلبداع‬ ‫مهارات‬:‫كيف‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫الطفل‬ ‫عند‬ ‫ننمي‬ ‫اإلبداعي؟‬ ‫التفكير‬ 7-‫التفكير‬ ‫أدوات‬:‫األدوات‬ ‫ماهي‬ ‫طفلك؟‬ ‫تفكير‬ ‫تنمي‬ ‫التي‬ ‫الكورت‬(CORT) ‫تريز‬(TRIZ)
 29. 29. 8-‫الناقد‬ ‫التفكير‬:‫تنم‬‫ية‬ ‫التساؤ‬ ‫على‬ ‫الطفل‬ ‫قدرة‬‫ل‬ ‫األفكار‬ ‫وفحص‬ ‫ونقدها‬ ‫والمعلومات‬ ‫موضوعية‬ ‫بطريقة‬. 9-‫التدريس‬ ‫فلسفات‬:‫الت‬ ‫العملية‬ ‫تتناول‬ ‫كيف‬‫عليمية‬ ‫لها؟‬ ‫المدخل‬ ‫وماهو‬ -‫التقليدية‬ ‫الطريقة‬(‫البيت‬ ‫في‬ ‫مدرسة‬) -‫ماسون‬ ‫شارلت‬ ‫طريقة‬(Charlotte Mason) -‫مونتسوري‬ ‫طريقة‬(Montessori) -‫والدورف‬ ‫طريقة‬(Waldorf) -‫بالوحدة‬ ‫المذاكرة‬ ‫طريقة‬(Unit Study) -‫المختلطة‬ ‫الطريقة‬(Eclectic) -‫الحر‬ ‫التعليم‬(Unschooling) 10–‫االستقالل‬ ‫على‬ ‫الطفل‬ ‫تدريب‬‫ية‬: ‫يقوم‬ ‫كيف‬ ‫نفسه؟‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫كيف‬ ‫المنزلية‬ ‫ومهامه‬ ‫دراسته‬ ‫بأغلب‬ ‫مستقله؟‬ ‫بطريقة‬ 11-‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫مهارات‬: ‫والوصول‬ ‫المعرفة‬ ‫تحصيل‬ ‫مهارات‬ ‫للمعلومات‬.
 30. 30. ‫خبرتك‬ ‫شاركنا‬

×