Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ptk2 Representacio grafica

Com fer un croquis i un planol

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ptk2 Representacio grafica

  1. 1. Tecnologia-3 PRÀCTICA 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’OBJECTES Objectius 1 Pràctica 1 Procediments 2 Avaluació 2 Més informació 3 Al mon de la tecnologia és important saber-se expressar amb precisió i exactitud. Per això una eina molt útil és la representació gràfica. OBJECTIUS Aprendre i recordar conceptes i tècniques de representació d’objectes. Acotar figures. Representar objectes a escala. PRÀCTICA  El treball s’ha de fer individualment.  La pràctica durarà dues sessions de classe. 1. Recordar conceptes i tècniques bàsiques de dibuix. Fer un esbós. 2. Normes d’acotació. Fer un croquis d’un cargol. 3. (a casa) Representació a escala. Fer un plànol del cargol a escala 2:1. CONSELLS Com fer un bon dibuix a tecnologia:  Cal treballar en silenci per estar més concentrats.  El dibuix s’identifica pel davant i amb les dades a dins d’un caixetí.  L’espai de treball es limita amb un marge d’un centímetre.  El dibuix es situa centrat, ocupant tot el full i orientant-lo (vertical o apaisat).  L’escaire i el cartabó es fan servir per fer paral·leles i perpendiculars.  El llapis ha de ser 2H o 3H i no ha de fer massa pressió. Només quan està clar el resultat final es pot apretar més.  Si hi ha errades, es marquen i s’esborren al final.
  2. 2. Tecnologia-3 PRÀCTICA 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’OBJECTES 23/09/2016 Página 2 de 3 PTK2 ReprGraf 1617  El treball s’ha de presentar net.  No es fan servir ombres ni perspectives.  A tecnologia fem servir el sistema de vistes dièdric que estableix les sis vistes principals: 1. Alçat principal 2. Planta inferior 3. Perfil dret 4. Perfil esquerre 5. Planta superior 6. Alçat posterior  Per fer un esbós hem de dibuixar totes les vistes necessàries i el més proporcional possible. En el nostre cas per representar el motor, només serà necessari per l’alçat i les dues plantes. PROCEDIMENTS Primera sessió. Esbós. El primer dia farem una representació d’un cargol i escoltarem les correccions que es poden fer per millorar-la. Segona sessió. Croquis i Plànol El segon dia farem un croquis del cargol amb les vistes que siguin necessàries. Per dibuixar les cotes s’han de respectar unes normes d’acotació que tens penjades a Google Classroom. A partir de les dades del croquis farem el plànol (a casa) a escala 2:1. La setmana següent es lliuraran els dos dibuixos al començar la següent pràctica.
  3. 3. Tecnologia-3 PRÀCTICA 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’OBJECTES 23/09/2016 Página 3 de 3 PTK2 ReprGraf 1617 AVALUACIÓ Es valorarà la pràctica amb aquesta rúbrica: Punts Apartat Explicació 0 a 0,50 Netedat Presentar la feina sense taques i altres defectes 0 a 0,50 Distribució El dibuix ha d'estar situat al centre del full i ocupant el màxim espai 0 a 0,50 Vistes L'alçat ha d'estar centrat, perfils als costats i plantes a sota i a sobre. No s'han de dibuixar perspectives ni ombres. 0 a 0,50 Línies Les línies de la figura han de ser més gruixudes que les de les cotes. 0 a 1,00 Elements d'acotació Fer servir i tallar correctament les línies d'acotació al croquis. 0 a 2,50 Acotacions Les mides reals de l'objecte (i les seves unitats) han d'estar ben indicades al croquis i seguir les normes. 0 a 4,00 Escala El plànol ha de seguir les proporcions de l'escala a totes les vistes. 0 a 0,50 Format El marge ha d'estar a 1 cm i el caixetí ha de seguir les normes i contenir totes les dades 10,00 TOTAL MÉS INFORMACIÓ Sistemes de representació http://dtecnico.wikispaces.com/Sistemas+de+representaci%C3%B3n Sistema dièdric http://blogtecnos.blogspot.com.es/2010/12/vistas-diedrico_12.html Acotació http://dibujo.ramondelaguila.com/?page_id=904 Dibuix a escala http://dibujotecnicovluz.blogspot.com.es/2013/02/calcular-escala-del-dibujo.html

×