Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ES2015 / ES6 Podstawy nowoczesnego JavaScriptu

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 60 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à ES2015 / ES6 Podstawy nowoczesnego JavaScriptu (20)

Plus récents (20)

Publicité

ES2015 / ES6 Podstawy nowoczesnego JavaScriptu

 1. 1. ES2015 / ES6 Podstawy nowoczesnego JavaScriptu Wojciech Dzikowski @DzikowskiW
 2. 2. • od 5 lat pracuję zdalnie dla startupu Folium Partners • tworzymy oprogramowanie dla wydawców audio/ ebooków • “Software engineer” : JavaScript, PHP (Symfony 2), Android, OS X / iOS • kontakt: @DzikowskiW Wojciech Dzikowski
 3. 3. Agenda 1. Ewolucja JS 2. Założenia JavaScript i ES6 3. ES6 w praktyce (wybrane zagadnienia) 4. Pytania
 4. 4. Słowniczek • JavaScript (JS) - wysokopoziomowy, dynamiczny, nietypowany interpretowany język wywodzący się z przeglądarek internetowych, implementacja ECMAScript • ECMA International - stowarzyszenie, które powstało w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie. Członkami ECMA są wpływowe firmy informatyczne i telekomunikacyjne m.in. Mozilla, Google, Yahoo, Microsoft • ECMAScript (ES)- specyfikacja obiektowego skryptowego języka programowania, którego najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript. Specyfikacja ta oznaczona jest jako ECMA-262 • ES2015 (ES6) - najnowsza specyfikacja ECMAScript
 5. 5. Ewolucja języka
 6. 6. Lata 90. • 1995: W Netscape powstaje Mocha • 1995: Mocha -> LiveScript -> JavaScript • 1996: JavaScript trafia do ECMA • 1997: ECMA-262 (ES1) • 1998: ES2 • 1999: ES3 (regex, try/catch)
 7. 7. Lata 90. • wojny przeglądarek IE vs Netscape • DHTML i animacja wszystkiego • walidacja formularzy • zliczania odwiedzających (liczniki na stronach) • kod optymalizowany pod poszczególne przeglądarki, mała kompatybilność (IE vs Netscape)
 8. 8. 2000-2004 • wojny przeglądarek - zwycięstwo IE • stagnacja
 9. 9. 2005: AJAX • Internet szerokopasmowy staje się powszechny • wykorzystanie asynchronicznych zapytań do serwera (AJAX) staje się popularne • renesans JavaScript • wysyp frameworków (ułatwiających zapytania AJAX i modyfikacje DOM)
 10. 10. 2006-2009 • 2008: ECMAScript4 (porzucony) • 2009: ECMAScript 3.1 5 (strict, JSON, Reflect) • 2009: JavaScript trafia na serwery: Node.js
 11. 11. 2010-2015 • ewolucja frameworków, już nie tylko biblioteki do pracy z DOM i AJAX • menadżery pakietów JS: npm, bower • rozwiązania do modularyzacji kodu (node.js, CommonJS, AMD, Browserify) • preprocesory JavaScript (Grunt, Gulp, Webpack,…)
 12. 12. Teraz • 2015: ECMAScript 2015 (wiele nowości) • od 2015 roku nowa specyfikacja wychodzi co roku, dlatego też zmiana notacji • połowa 2016: ES2016 (żadnych większych zmian)
 13. 13. 2016 Przeglądarka Aplikacje desktopowe Serwer Aplikacje mobilne
 14. 14. JavaScript - zalety • prosta składnia • zaprojektowanie funkcji jako pełnoprawnych obiektów • niezależny od żadnej firmy • jedyny natywny język przeglądarek internetowych • szybki rozwój języka i ekosystemu • duża i aktywna społeczność • wiele pomocnych narzędzi, bibliotek i frameworków
 15. 15. JavaScript
 16. 16. JavaScript ≠ Java świnka morska ≠ świnka ≠ ≠
 17. 17. JavaScript - wady • unikalna konstrukcja i zachowania prowadzą do nieporozumień (np. obiekty i prototypy, zamiast klas i instancji, nieznaczące zakresy blokowe, hoisting, +, typeof null === ‘object’)
 18. 18. JavaScript - wady • brak jednoznacznych wytycznych i standardów tworzenia czystego kodu (co framework to inna filozofia, złe podejście może mieć skutki na lata) • bardzo szybki rozwój utrudnia tworzenie dużych aplikacji utrzymywanych długi czas, przy wyborze złych narzędzi
 19. 19. Założenia ES6 • rozwiązanie (części) problemów poprzedników • kompatybilność wsteczna (kod ES5 jest kompatybilny z ES6) • nowoczesna składnia • lepsze wsparcie dużych aplikacji • dodana funkcjonalność do biblioteki standardowej
 20. 20. ES6 - stan na dzisiaj kangax.github.io/compat-table
 21. 21. ES6 w przeglądarce • transpilator/kompilator ES6 => ES5
 22. 22. Babel - użycie • Linia poleceń: $ babel es6.js -o es5.js • Online: • Konfigurator: http://babeljs.io/docs/setup/
 23. 23. Babel - użycie • Konfigurator Online : http://babeljs.io/docs/setup/
 24. 24. ES6 w praktyce - przykłady
 25. 25. ES5: var
 26. 26. ES5: var - hoisting
 27. 27. ES6: let to nowe var
 28. 28. ES5…
 29. 29. …ES6: const
 30. 30. ES5: konkatenacja
 31. 31. ES5: długie łańcuchy
 32. 32. ES6: Template strings, łańcuchy szablonowe
 33. 33. ES6: Deklarowanie obiektów
 34. 34. ES6: Klasy
 35. 35. ES6: Klasy
 36. 36. ES6: Settery i gettery
 37. 37. ES6: Parametry domyślne
 38. 38. Powtórka ES5: map el
 39. 39. Powtórka ES5: filter
 40. 40. Powtórka ES5: reduce
 41. 41. ES6: Arrow functions
 42. 42. ES6: Arrow functions
 43. 43. Arrow functions: this
 44. 44. ES5: for … in • dobra praktyka: unikaj tej pętli
 45. 45. ES6: for … of • for … of może iterować nie tylko po tablicach • Zadanie domowe: Iteratory w ES6
 46. 46. Programowanie asynchroniczne • Częste w JS (np. odpytywanie serwera, animacje) • Klasyczne rozwiązanie: callback • Problem: wywołanie tylko jednej funkcji
 47. 47. Programowanie asynchroniczne, ES5 • Problem: Zagnieżdżone wywołania tworzą nieczytelny kod
 48. 48. Programowanie asynchroniczne, ES5 • Podejście drugie: Listeners • Problem: brak reakcji gdy funkcja asynchroniczna skończy działanie przed rozpoczęciem obserwacji
 49. 49. ES6: Promise (obietnica) • obiekt trzymający stan wywołania asynchronicznej funkcji (oczekujący, spełniony, odrzucony) • poprawia wcześniejszy problem z listenerami, wywołując funkcję callback nawet jeśli funkcja asynchroniczna zakończyła wcześniej działanie • pozwala na zwracanie obiektów (Promise) niezależnie od tego kiedy skończy działanie funkcja asynchroniczna (lepsza czytelność kodu) • “obiecuje”, że przekaże wynik lub błąd wywołania asynchronicznej funkcji • korzysta z wzorca Obserwator do rozgłaszania wyniku zainteresowanym • serializuje zagnieżdżone funkcje asynchroniczne, poprawiając czytelność kodu
 50. 50. Promises (obietnice) Promise • Oczekujący • Spełniony • Odrzucony Stany: funkcja asynchroniczna Listener 1 Listener 2 Listener 3
 51. 51. Promises (obietnice)
 52. 52. Callback hell, ES5
 53. 53. Promises (obietnice)
 54. 54. Moduły (ES5) • IIFE (Immediately Invoked Function Expression) • nie zaśmieca zakresu globalnego
 55. 55. Moduły (ES6) • wykorzystaj narzędzia typu Browserify / Webpack, • natywne moduły w przeglądarkach w trakcie implementacji
 56. 56. Podsumowanie • let/const • template strings • nowe sposoby deklarowania obiektów • klasy • map, filter, reduce (ES5) • arrow functions • for … of • Promises • Moduły
 57. 57. Pozostałe zagadnienia ES6 • Proxy • Iteratory • Generatory • Symbol • Map/Set, WeakMap/WeakSet • rozszerzone standardowe API (Number, Math, Array)
 58. 58. Podsumowanie • korzystaj z transpilatorów (Babel) aby korzystać z ES6 w każdej przeglądarce • ucz się zagadnień ES6 krok po kroku, nie trzeba od razu znać wszystkiego • większość nowości to tzw. syntactic sugar, ale często bardzo przydatny, korzystaj z rozwagą • ES6 jest teraźniejszością, warto go znać
 59. 59. Co dalej? • Dokumentacja Babel: https://babeljs.io/docs/learn- es2015/ • Dokumentacja Mozilla: http://developer.mozilla.org/ en-US/docs/Web/JavaScript • https://github.com/tc39/ecma262 • Pluralsight: JavaScript Fundamentals for ES6 • Kanał FunFunFunction
 60. 60. Pytania

×