Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса

XploraBG
XploraBGXploraBG
Click to edit Master title style
Томбоу България ООД
UP GROUP: ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСПЕХ
2
• 19 държави
• 5 континента
• 3400 служители
Томбоу България ООД е част от създадената
през 1964г. във Франция Up Group, бившата
Groupe Chèque Déjeuner:
• над 50 години опит в разработването на
различни услуги със социална насоченост,
под формата на ваучери, електронни карти
и мобилни приложения.
• 1,3 милиона клиенти и партньори
• 24,5 милиона ползватели
• 445 милиона EUR приходи
ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД - В НЯКОЛКО ЦИФРИ
3
• 2 000 клиента
• 3 000 партньори -
магазини и ресторанти
•12 000 точки на
обслужване в страната
• над 100 000
потребители на ваучери
• 25 години пазарен опит
• Национално покритие
• 2 милиона BGN капитал
25%
пазарен дял
(14 активни оператора на
ваучери за храна в
България)
ОСНОВНИ ПРОДУКТИ
4
Ваучери за храна
Ваучери за
подарък и
мотивация
2018 г. - Томбоу
България ООД
става официален
партньор на Shell
Риселър на
фирмени карти за
гориво Shell Card
КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЗНЕСА С КАРТИ ЗА
ГОРИВО
• „Големината“ на клиента се измерва на база консумацията на гориво
• CRT и големите fleet компании са ключови клиенти на големите петролни вериги
• Има огромен потенциал за развитие на услугата сред останалите, „по-малки“ компании на пазара.
Пример:
5
• Тип компания: CRT, голяма fleet компания, обикновено
фирми с основен предмет на дейност – транспорт
• Таргет група на големите петролни компании,
обгрижван и преследван сегмент клиенти
• Висок кредитен риск, различни бизнес нужди
(възстановяване на ДДС, пътни такси, карти за
чужбина)
Типични представители: големи международни превозвачи
като Discordia, PIMK; национални превозвачи с голям
автопарк като Спиди, Еконт
Месечна консумация: над 10 000 литра Месечна консумация: до 10 000 литра
• Тип компания: Малки и средни предприятия с основен
предмет на дейност различен от транспорт, обикновено
поддържат малък автопарк – служебни автомобили за
администрация и др.
• Потенциални клиенти, платежоспособни и добре
работещи компании, останали „настрани“ от таргет
групата на петролните компании
Типични представители: фирми в сферата на обслужване,
производство, банки, болници, общини и др, като: Градус,
КФМ, Данон, Френско посолство
ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ С SHELL CARD
6
www.fuelcard.bg
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОДУКТА И ПАЗАРА
•Увеличаване на интереса към нашите таргет клиенти и поява на нови конкуренти (benzin.bg)
•Привързаност на клиентите към определен бранд (OMV, Lukoil)
•Допълнително административно натоварване при клиента при подмяна на картите, ако го
привличаме от друг конкурент
•По-високо ценово позициониране на бранда Shell спрямо конкурентите на пазара
7
www.fuelcard.bg
ТАРГЕТ КЛИЕНТИ – DECISION MAKERS
• Целта е да се достигне до тези позиции, които имат отношение към управлението на
фирмените разходи (обикновено това са собственици на компанията, управители, финансови
директори)
•Продажбата рядко се осъществява веднага – обикновено от 1 до 3 месеца е нужно за вземане на
окончателно решение от страна на фирмата
•За Томбоу това е „кредитен“ продукт – прави се оценка на риска и се изисква обезпечение, което
допълнително може да забави преговорите с клиента и сключването на договор
8
www.fuelcard.bg
ЗАДАНИЕТО ЗА 2018
•За популяризиране на продукта, да се стартира lead generation кампания във Facebook и Google,
като целта е максимален брой лийдове
•Да се разработят дигиталните канали – до момента Facebook и LinkedIn страниците на фирмата
не се поддържат, няма постове и активност, не се използват
•Таргетират се хора на ключови управленски позиции, които взимат финансови решения за
управляваните от тях компании
•Да се оптимизира интернет страницата за карти за гориво www.fuelcard.bg
9
ЕЛЕМЕНТИ НА CVP – ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАДАНИЕ
10
Обслужване
Мрежа
Ценообразуване
Качествени горива
Контрол
Програма за лоялност Shell ClubSmart
Стъпки на работа
• Анализ на предходни кампании и
статистики
• Анализ на таргет клиенти по различни
вертикали
• Анализ на U
11
USPs
• Ето това са USP-тата, които мислим да се насочим като фокус на комуникация:
• Основни
- За фирми с месечно потребление до 10 000 литра
- Фиксирана (осреднена) цена
- Отложено плащане при зареждане
- Първокласно персонално обслужване
• Подпомагащи
- Съобразяване с индивидуалните нужди на Вашия бизнес
- Пести време, осчетоводяване и човешки ресурс
- Личен акаунт мениджър за всички Ваши въпроси
- 100 бензиностанции Shell и над 100 партньорски обекта на второстепенни
пътища - Качество на горивата Shell
12
банер визия - Awareness
13
14
банер визия - Awareness
15
банер визия - Remarketing
Media plan v1
16
Lead Generation
15%
Facebook Remarketing
8%
Facebook ads
18%
GSP
15%
Google REM
6%
GDN
15%
Google Search
22%
Media plan v1
17
Lead Generation
15%
Facebook Remarketing
8%
Facebook ads
18%
GSP
15%
Google REM
6%
GDN
15%
Google Search
22%
Акценти на анализ
18
• Анализ на най-работещи формати
• Анализ на бариери за конвертиране от към
действия (количество нужни данни за попълВАНЕ)
• Анализ на качество и яснота на сайта
• Геолокация
• Таргетиране по индустрии
Media plan v2
19
Facebook posts
7%
Linkedin
7%
Lead Generation
24%
Facebook Remarketing
6%
Facebook ads
11%
GSP
13%
Google REM
9%
GDN
9%
Google Search
14%
Пример за акцент на анализ
• “Пускам кратък статус за това как върви Lead Generation
кампанията във Facebook след като решихме да тестваме по-
дълга и по-къса форма. Като цяло след нанесените корекци и
този мецец вървим с почти двойно по-ниска цена на Lead и то при
положение, че CTR и цената на клик са се влошили с около 20%.
Това показва, че определено имаме положителен ефект. :)
Интересното, което се наблюдава, е че по-дългата форма макар
и с малко се представя по-добре от по-късата. Разликата е малка
и затова сме оставили двете да вървят паралелно в момента”
20
нови визии
21
и навлизане на конкуренти
22
пример за негативна таргет персона
• Изпращам допълнителна информация относно профил на клиент за горивна карта,
който не искаме да таргетираме:
- Клиенти с тежкотоварни автомобили, осъществяващи чисто транспортна дейност –
високорисков профил за нас; това са фирми, чийто основен разход е разхода за гориво.
- Транспортни фирми, осъществяващи международен транспорт – обикновено ползват
възстановяване на ДДС от чужбина, което ние не можем да предложим като услуга.
Най-общо казано, това са фирми с транспортна дейност, тирове и транспорт на товари.
Не е задължително това да са само големи фирми. Рискови за нас са също и малките
превозвачи, като напр.фирма с 1-2 камиона или автобуса – едни от най-високо
рисковите, обикновено зависят от 1 основен клиент и ако той не плати, това създава
проблеми и за нашите вземания.
23
Media plan v3..
24
Facebook Posts
4%
Facebook Rem
8%
Lead Generation
40%
Facebook Ads
20%
Google Display - GSP
6%
Google Display - REM
6%
Google Search
16%
Таблица за анализи
25
www.fuelcard.bg
КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО
•Регулярна обратна връзка от Томбоу за получените лийдове – анализ на постъпилите
запитвания по седмици, по канал и по статус
•Целта е да се прецени кой канал е по-успешен, да се коригира при нужда съдържанието на
постовете, ключови думи и др.
26
Count of
Изпратена от:
Colum
n
Labels
%
отказ
и
спам
%
спам
%
contracts
Total
%
contracts
clean
leads
Row Labels
догово
р
отка
з
офер
та
първи
конта
кт
спа
м
чака
се
догово
р
Grand
Total
08-10-18 - 14-10-18 2 41 14 1 9 2 69
72.46
%
13.04
% 2.90% 3.33%
Facebook Leads
long 1 26 8 1 3 2 41
FuelCard 1 15 6 6 28
15-10-18 - 21-10-18 4 31 15 2 7 2 61
62.30
%
11.48
% 6.56% 7.41%
Facebook Leads
long 2 27 12 1 1 2 45
FuelCard 2 4 3 1 6 16
22-10-18 - 28-10-18 5 24 8 2 7 2 48
64.58
%
14.58
% 10.42% 12.20%
Direct call 2 2
! Ключово е да се
проследи поведението
на получените
лийдове във времето,
т.като сключване на
договор може да
отнеме 3 месеца и
повече!
ПРИМЕР ЗА COST-LEADS АНАЛИЗ
27
10.2018 11.2018 12.2018 1.2019 2.2019 3.2019 4.2019 5.2019 6.2019 4.2019 6.2019
Cost
Facebook Ads 409.91 274.36 110.97 487.51 437.40 200.39 156.31 308.70 417.31 2 076.85 2 802.86
Google Ads
1
900.46
1
535.37 388.83 676.58 483.81 288.92 260.79 237.29 280.67 5 534.75 6 052.71
Facebook Lead Ads 922.57 893.09 556.39
1
178.22
1
132.19
1
192.70
1
199.71
1
158.82 198.95 7 074.87 8 432.64
Number of
leads
Facebook Ads 98 30 18 39 10 30 11 1 1 236 238
Google Ads 20 26 15 23 18 20 18 23 13 139 175
Facebook Lead Ads 134 161 66 88 60 66 47 60 9 622 691
Number of
"clean"leads
Facebook Ads+Google Ads 53 21 18 36 18 34 27 26 22 208 255
Facebook Lead Ads 121 87 52 66 48 56 44 52 5 461 531
Facebook
Ads +
Google Ads
Cost
2
310.37 1809.73 499.8 1164.09 921.205 489.31 417.1 545.99 697.98 7 611.60 8 855.57
Number of leads 118 56 32.5 62 27.5 50 29 24 14 375 413
Number of clean leads 53 21 18 36 18 34 27 26 22 208 255
Contracts 7 4 1 4 1 5       20 22
Contracts+awaiting agreement 8 4 1 6 1 5 1 2 3 25 31
Cost per lead 19.58 32.32 15.38 18.78 33.50 9.79 14.38 22.75 49.86 20.53 24.04
Cost per clean lead 43.59 86.18 27.77 32.34 51.18 14.39 15.45 21.00 31.73 38.62 35.96
Cost per contract 330.05 452.43 499.80 291.02 921.21 97.86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 431.03 432.06 incl.03.2019
Cost per contract+awaiting agreement 288.80 452.43 499.80 194.02 921.21 97.86 417.10 273.00 232.66 358.76 409.02 incl.03.2019
Facebook
Lead Ads
Cost 922.57 893.09 556.39
1
178.22
1
132.19
1
192.70
1
199.71
1
158.82 198.95 7 074.87 8 432.64
Number of leads 134 161 66 88 60 66 47 60 9 622.00 691.00
Number of clean leads 121 87 52 66 48 56 44 52 5 461 531
Contracts 7 2 2 2 3 2 0     17 18
Contracts+awaiting agreement 10 2 3 5 5 2       29 27
Cost per lead 6.88 5.55 8.43 13.39 18.87 18.07 25.53 19.31 22.11 13.82 15.35
ЕЛЕМЕНТИ НА CVP – ПРОМЯНА СЛЕД АНАЛИЗ
28
Обслужване Ценообразуване
Мрежа
Ценообразуване Качествени горива
Качествени горива Контрол
Контрол Обслужване
Програма за лоялност Shell ClubSmart
ключови препоръки
• Създайте процес по анализ на цена и качество на lead
• Определете здравословен бюджет за цена на заявка, така че да
управлявате умело маркетинг бюджета през годината
• Заложете периоди с по-агресивно поведение, което да ви даде инерция
• Правете промени по посланията, спрямо обратната връзка от
аудиторията
• Търсете нови формати и промени
• Намерете 3те статистики, които ви правят успешни и ви интересуват
спрямо бизнес модела ви
29
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
1 sur 30

Recommandé

Xplora - Brief Document par
Xplora - Brief Document Xplora - Brief Document
Xplora - Brief Document XploraBG
3.1K vues11 diapositives
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само) par
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)XploraBG
229 vues54 diapositives
Value Proposition par
Value Proposition Value Proposition
Value Proposition XploraBG
254 vues8 diapositives
3 препоръки от Facebook и работят ли те за България? par
3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?
3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?XploraBG
462 vues84 diapositives
Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017 par
Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017
Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017XploraBG
889 vues93 diapositives
Стратегическо структуриране на кампания за подбор par
Стратегическо структуриране на кампания за подборСтратегическо структуриране на кампания за подбор
Стратегическо структуриране на кампания за подборXploraBG
767 vues41 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията" par
Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията"Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията"
Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията"DariaShalahinova
220 vues26 diapositives
Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies] par
Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies] Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies]
Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies] Katya Todorova
50 vues59 diapositives
Iab digital run call for cаse studies par
Iab digital run  call for cаse studiesIab digital run  call for cаse studies
Iab digital run call for cаse studiesIAB Bulgaria
727 vues22 diapositives
Digital Case Study White Paper 2017 par
 Digital Case Study White Paper 2017 Digital Case Study White Paper 2017
Digital Case Study White Paper 2017IAB Bulgaria
506 vues41 diapositives
IAB Europe Mobile Audit Report par
IAB Europe Mobile Audit Report IAB Europe Mobile Audit Report
IAB Europe Mobile Audit Report IAB Bulgaria
656 vues37 diapositives
Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа " par
Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа "Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа "
Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа "DariaShalahinova
716 vues16 diapositives

Tendances(16)

Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията" par DariaShalahinova
Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията"Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията"
Иво Тодоров. "Sport Depot: как дигитализираме търговията"
DariaShalahinova220 vues
Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies] par Katya Todorova
Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies] Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies]
Online Advertising Conference Oct 2018 HORECA Digitalization [Case studies]
Katya Todorova50 vues
Iab digital run call for cаse studies par IAB Bulgaria
Iab digital run  call for cаse studiesIab digital run  call for cаse studies
Iab digital run call for cаse studies
IAB Bulgaria727 vues
Digital Case Study White Paper 2017 par IAB Bulgaria
 Digital Case Study White Paper 2017 Digital Case Study White Paper 2017
Digital Case Study White Paper 2017
IAB Bulgaria506 vues
IAB Europe Mobile Audit Report par IAB Bulgaria
IAB Europe Mobile Audit Report IAB Europe Mobile Audit Report
IAB Europe Mobile Audit Report
IAB Bulgaria656 vues
Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа " par DariaShalahinova
Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа "Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа "
Димитър Димитров. "Успешна миграция на нова eCommerce платформа "
DariaShalahinova716 vues
IAB FORUM 2015 What is native advertising and why is it so trendy? - Алексан... par IAB Bulgaria
IAB FORUM 2015 What is native advertising and why is it so trendy? - Алексан...IAB FORUM 2015 What is native advertising and why is it so trendy? - Алексан...
IAB FORUM 2015 What is native advertising and why is it so trendy? - Алексан...
IAB Bulgaria968 vues
10 Facebook trends of 2017 par XploraBG
10 Facebook trends of 201710 Facebook trends of 2017
10 Facebook trends of 2017
XploraBG2.6K vues
Xplora's IAB Master Class - part 1 par XploraBG
Xplora's IAB Master Class - part 1 Xplora's IAB Master Class - part 1
Xplora's IAB Master Class - part 1
XploraBG516 vues
IAB Forum Bulgaria 2018 - HoReCa digitalization case studies by Clientric - M... par Katya Todorova
IAB Forum Bulgaria 2018 - HoReCa digitalization case studies by Clientric - M...IAB Forum Bulgaria 2018 - HoReCa digitalization case studies by Clientric - M...
IAB Forum Bulgaria 2018 - HoReCa digitalization case studies by Clientric - M...
Katya Todorova392 vues
Александър Георгиев. Васил Банков. "Case study Мебели Банко: как да подобрим ... par DariaShalahinova
Александър Георгиев. Васил Банков. "Case study Мебели Банко: как да подобрим ...Александър Георгиев. Васил Банков. "Case study Мебели Банко: как да подобрим ...
Александър Георгиев. Васил Банков. "Case study Мебели Банко: как да подобрим ...
DariaShalahinova553 vues
Iab presentation-bwa-2010-2 par IAB Bulgaria
Iab presentation-bwa-2010-2Iab presentation-bwa-2010-2
Iab presentation-bwa-2010-2
IAB Bulgaria286 vues
Iab presentation-ara-2010-2 par IAB Bulgaria
Iab presentation-ara-2010-2Iab presentation-ara-2010-2
Iab presentation-ara-2010-2
IAB Bulgaria291 vues
Никола Минков. "SEO - Still Loving You!" par DariaShalahinova
Никола Минков. "SEO - Still Loving You!" Никола Минков. "SEO - Still Loving You!"
Никола Минков. "SEO - Still Loving You!"
DariaShalahinova212 vues
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба. par Octopus Events
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.
Octopus Events177 vues

Similaire à Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса

Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса par
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнесаНе(известните) алтернативи за развитие на бизнеса
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнесаMoite Pari
421 vues19 diapositives
2015 Глобални тенденции par
2015 Глобални тенденции2015 Глобални тенденции
2015 Глобални тенденцииМарияна Кътева
622 vues14 diapositives
Netpeak shopping Ads - Georgi Kandev & Kristian Dimitrov par
Netpeak shopping Ads - Georgi Kandev & Kristian DimitrovNetpeak shopping Ads - Georgi Kandev & Kristian Dimitrov
Netpeak shopping Ads - Georgi Kandev & Kristian DimitrovInternet marketing agency Netpeak
106 vues33 diapositives
ROI of CRM par
ROI of CRM ROI of CRM
ROI of CRM Chris Georgiev
447 vues24 diapositives
спиди --корпоративен-профил-2014.6.5 par
спиди --корпоративен-профил-2014.6.5спиди --корпоративен-профил-2014.6.5
спиди --корпоративен-профил-2014.6.5Verginiya Vlasakieva
934 vues27 diapositives
Sistemi za-upravlenie-na-vzaimootnosheniyata-s-klientite-v-turizma par
Sistemi za-upravlenie-na-vzaimootnosheniyata-s-klientite-v-turizmaSistemi za-upravlenie-na-vzaimootnosheniyata-s-klientite-v-turizma
Sistemi za-upravlenie-na-vzaimootnosheniyata-s-klientite-v-turizmaЗлатка Димова
441 vues17 diapositives

Similaire à Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса(20)

Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса par Moite Pari
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнесаНе(известните) алтернативи за развитие на бизнеса
Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса
Moite Pari421 vues
спиди --корпоративен-профил-2014.6.5 par Verginiya Vlasakieva
спиди --корпоративен-профил-2014.6.5спиди --корпоративен-профил-2014.6.5
спиди --корпоративен-профил-2014.6.5
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране par vaninavanini
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиранеВъзможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
vaninavanini1K vues
SEO курс, лекция 12 - Статистики и измерване par Lily Grozeva
SEO курс, лекция 12 - Статистики и измерванеSEO курс, лекция 12 - Статистики и измерване
SEO курс, лекция 12 - Статистики и измерване
Lily Grozeva1.3K vues
Защо е важно добре да се планира "последната миля". par euShipments
 Защо е важно добре да се планира "последната миля". Защо е важно добре да се планира "последната миля".
Защо е важно добре да се планира "последната миля".
euShipments36 vues
Societe Generale Експресбанк par ilko gruev
Societe Generale ЕкспресбанкSociete Generale Експресбанк
Societe Generale Експресбанк
ilko gruev621 vues
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България par Interactive Seminars
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Топ 100 рекламодатели в интернет par IAB Bulgaria
Топ 100 рекламодатели в интернетТоп 100 рекламодатели в интернет
Топ 100 рекламодатели в интернет
IAB Bulgaria1.7K vues
Top 100 online advertisers on Bulgarian market for 2017, IAB Forum 2018 par Velina Dimitrova
Top 100 online advertisers on Bulgarian market for 2017, IAB Forum 2018Top 100 online advertisers on Bulgarian market for 2017, IAB Forum 2018
Top 100 online advertisers on Bulgarian market for 2017, IAB Forum 2018
Velina Dimitrova173 vues
Ipsos report iab bulgaria survey 2012 final par Argent2002
Ipsos report  iab bulgaria survey 2012 finalIpsos report  iab bulgaria survey 2012 final
Ipsos report iab bulgaria survey 2012 final
Argent2002371 vues
Top 100 Bulgarian Advertisers par IAB Bulgaria
Top 100 Bulgarian AdvertisersTop 100 Bulgarian Advertisers
Top 100 Bulgarian Advertisers
IAB Bulgaria910 vues
Kontzeptzia za uspeh lr par ivalr
Kontzeptzia za uspeh lrKontzeptzia za uspeh lr
Kontzeptzia za uspeh lr
ivalr903 vues
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти par Website.bg
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиентиУспешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
Website.bg293 vues

Plus de XploraBG

Xplora BG Global Brands Content Management par
Xplora BG Global Brands Content Management Xplora BG Global Brands Content Management
Xplora BG Global Brands Content Management XploraBG
510 vues27 diapositives
Xplora Birthday Cocktail Menu par
Xplora Birthday Cocktail MenuXplora Birthday Cocktail Menu
Xplora Birthday Cocktail MenuXploraBG
419 vues1 diapositive
Twitter Ads Targeting par
Twitter Ads TargetingTwitter Ads Targeting
Twitter Ads TargetingXploraBG
856 vues1 diapositive
Xplora Newsletter Portfolio par
Xplora Newsletter PortfolioXplora Newsletter Portfolio
Xplora Newsletter PortfolioXploraBG
201 vues20 diapositives
The best designs of 2019 by Xplora par
The best designs of 2019 by XploraThe best designs of 2019 by Xplora
The best designs of 2019 by XploraXploraBG
1.3K vues79 diapositives
Xplora BG Company Presentation par
Xplora BG Company Presentation Xplora BG Company Presentation
Xplora BG Company Presentation XploraBG
1.7K vues42 diapositives

Plus de XploraBG(18)

Xplora BG Global Brands Content Management par XploraBG
Xplora BG Global Brands Content Management Xplora BG Global Brands Content Management
Xplora BG Global Brands Content Management
XploraBG510 vues
Xplora Birthday Cocktail Menu par XploraBG
Xplora Birthday Cocktail MenuXplora Birthday Cocktail Menu
Xplora Birthday Cocktail Menu
XploraBG419 vues
Twitter Ads Targeting par XploraBG
Twitter Ads TargetingTwitter Ads Targeting
Twitter Ads Targeting
XploraBG856 vues
Xplora Newsletter Portfolio par XploraBG
Xplora Newsletter PortfolioXplora Newsletter Portfolio
Xplora Newsletter Portfolio
XploraBG201 vues
The best designs of 2019 by Xplora par XploraBG
The best designs of 2019 by XploraThe best designs of 2019 by Xplora
The best designs of 2019 by Xplora
XploraBG1.3K vues
Xplora BG Company Presentation par XploraBG
Xplora BG Company Presentation Xplora BG Company Presentation
Xplora BG Company Presentation
XploraBG1.7K vues
Xplora BG Websites Portfolio par XploraBG
Xplora BG Websites PortfolioXplora BG Websites Portfolio
Xplora BG Websites Portfolio
XploraBG462 vues
Xplora BG Photo Shoots Portfolio par XploraBG
Xplora BG Photo Shoots Portfolio Xplora BG Photo Shoots Portfolio
Xplora BG Photo Shoots Portfolio
XploraBG406 vues
Xplora BG Instagram Portfolio par XploraBG
Xplora BG Instagram Portfolio Xplora BG Instagram Portfolio
Xplora BG Instagram Portfolio
XploraBG399 vues
Xplora BG Facebook Portfolio par XploraBG
Xplora BG Facebook Portfolio Xplora BG Facebook Portfolio
Xplora BG Facebook Portfolio
XploraBG480 vues
LinkedIn Targeting par XploraBG
LinkedIn Targeting LinkedIn Targeting
LinkedIn Targeting
XploraBG1.2K vues
Instagram (hi) story 2018 par XploraBG
Instagram (hi) story 2018Instagram (hi) story 2018
Instagram (hi) story 2018
XploraBG586 vues
Facebook Behavior Targeting par XploraBG
Facebook Behavior Targeting Facebook Behavior Targeting
Facebook Behavior Targeting
XploraBG1K vues
Xplora Company Presentation par XploraBG
Xplora Company PresentationXplora Company Presentation
Xplora Company Presentation
XploraBG1K vues
Facebook Targeting By The Numbers par XploraBG
Facebook Targeting By The NumbersFacebook Targeting By The Numbers
Facebook Targeting By The Numbers
XploraBG276 vues
Is Digital Enough? par XploraBG
Is Digital Enough?Is Digital Enough?
Is Digital Enough?
XploraBG1.7K vues
Timing is a Game Changer in Your (Digital) Marketing. Case Studies and Best P... par XploraBG
Timing is a Game Changer in Your (Digital) Marketing. Case Studies and Best P...Timing is a Game Changer in Your (Digital) Marketing. Case Studies and Best P...
Timing is a Game Changer in Your (Digital) Marketing. Case Studies and Best P...
XploraBG406 vues
XploraBG Bulgaria Top 10 Social Media Trends for 2016 par XploraBG
XploraBG Bulgaria Top 10 Social Media Trends for 2016XploraBG Bulgaria Top 10 Social Media Trends for 2016
XploraBG Bulgaria Top 10 Social Media Trends for 2016
XploraBG2K vues

Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса

 • 1. Click to edit Master title style Томбоу България ООД
 • 2. UP GROUP: ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСПЕХ 2 • 19 държави • 5 континента • 3400 служители Томбоу България ООД е част от създадената през 1964г. във Франция Up Group, бившата Groupe Chèque Déjeuner: • над 50 години опит в разработването на различни услуги със социална насоченост, под формата на ваучери, електронни карти и мобилни приложения. • 1,3 милиона клиенти и партньори • 24,5 милиона ползватели • 445 милиона EUR приходи
 • 3. ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД - В НЯКОЛКО ЦИФРИ 3 • 2 000 клиента • 3 000 партньори - магазини и ресторанти •12 000 точки на обслужване в страната • над 100 000 потребители на ваучери • 25 години пазарен опит • Национално покритие • 2 милиона BGN капитал 25% пазарен дял (14 активни оператора на ваучери за храна в България)
 • 4. ОСНОВНИ ПРОДУКТИ 4 Ваучери за храна Ваучери за подарък и мотивация 2018 г. - Томбоу България ООД става официален партньор на Shell Риселър на фирмени карти за гориво Shell Card
 • 5. КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЗНЕСА С КАРТИ ЗА ГОРИВО • „Големината“ на клиента се измерва на база консумацията на гориво • CRT и големите fleet компании са ключови клиенти на големите петролни вериги • Има огромен потенциал за развитие на услугата сред останалите, „по-малки“ компании на пазара. Пример: 5 • Тип компания: CRT, голяма fleet компания, обикновено фирми с основен предмет на дейност – транспорт • Таргет група на големите петролни компании, обгрижван и преследван сегмент клиенти • Висок кредитен риск, различни бизнес нужди (възстановяване на ДДС, пътни такси, карти за чужбина) Типични представители: големи международни превозвачи като Discordia, PIMK; национални превозвачи с голям автопарк като Спиди, Еконт Месечна консумация: над 10 000 литра Месечна консумация: до 10 000 литра • Тип компания: Малки и средни предприятия с основен предмет на дейност различен от транспорт, обикновено поддържат малък автопарк – служебни автомобили за администрация и др. • Потенциални клиенти, платежоспособни и добре работещи компании, останали „настрани“ от таргет групата на петролните компании Типични представители: фирми в сферата на обслужване, производство, банки, болници, общини и др, като: Градус, КФМ, Данон, Френско посолство
 • 6. ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ С SHELL CARD 6
 • 7. www.fuelcard.bg ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОДУКТА И ПАЗАРА •Увеличаване на интереса към нашите таргет клиенти и поява на нови конкуренти (benzin.bg) •Привързаност на клиентите към определен бранд (OMV, Lukoil) •Допълнително административно натоварване при клиента при подмяна на картите, ако го привличаме от друг конкурент •По-високо ценово позициониране на бранда Shell спрямо конкурентите на пазара 7
 • 8. www.fuelcard.bg ТАРГЕТ КЛИЕНТИ – DECISION MAKERS • Целта е да се достигне до тези позиции, които имат отношение към управлението на фирмените разходи (обикновено това са собственици на компанията, управители, финансови директори) •Продажбата рядко се осъществява веднага – обикновено от 1 до 3 месеца е нужно за вземане на окончателно решение от страна на фирмата •За Томбоу това е „кредитен“ продукт – прави се оценка на риска и се изисква обезпечение, което допълнително може да забави преговорите с клиента и сключването на договор 8
 • 9. www.fuelcard.bg ЗАДАНИЕТО ЗА 2018 •За популяризиране на продукта, да се стартира lead generation кампания във Facebook и Google, като целта е максимален брой лийдове •Да се разработят дигиталните канали – до момента Facebook и LinkedIn страниците на фирмата не се поддържат, няма постове и активност, не се използват •Таргетират се хора на ключови управленски позиции, които взимат финансови решения за управляваните от тях компании •Да се оптимизира интернет страницата за карти за гориво www.fuelcard.bg 9
 • 10. ЕЛЕМЕНТИ НА CVP – ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАДАНИЕ 10 Обслужване Мрежа Ценообразуване Качествени горива Контрол Програма за лоялност Shell ClubSmart
 • 11. Стъпки на работа • Анализ на предходни кампании и статистики • Анализ на таргет клиенти по различни вертикали • Анализ на U 11
 • 12. USPs • Ето това са USP-тата, които мислим да се насочим като фокус на комуникация: • Основни - За фирми с месечно потребление до 10 000 литра - Фиксирана (осреднена) цена - Отложено плащане при зареждане - Първокласно персонално обслужване • Подпомагащи - Съобразяване с индивидуалните нужди на Вашия бизнес - Пести време, осчетоводяване и човешки ресурс - Личен акаунт мениджър за всички Ваши въпроси - 100 бензиностанции Shell и над 100 партньорски обекта на второстепенни пътища - Качество на горивата Shell 12
 • 13. банер визия - Awareness 13
 • 16. Media plan v1 16 Lead Generation 15% Facebook Remarketing 8% Facebook ads 18% GSP 15% Google REM 6% GDN 15% Google Search 22%
 • 17. Media plan v1 17 Lead Generation 15% Facebook Remarketing 8% Facebook ads 18% GSP 15% Google REM 6% GDN 15% Google Search 22%
 • 18. Акценти на анализ 18 • Анализ на най-работещи формати • Анализ на бариери за конвертиране от към действия (количество нужни данни за попълВАНЕ) • Анализ на качество и яснота на сайта • Геолокация • Таргетиране по индустрии
 • 19. Media plan v2 19 Facebook posts 7% Linkedin 7% Lead Generation 24% Facebook Remarketing 6% Facebook ads 11% GSP 13% Google REM 9% GDN 9% Google Search 14%
 • 20. Пример за акцент на анализ • “Пускам кратък статус за това как върви Lead Generation кампанията във Facebook след като решихме да тестваме по- дълга и по-къса форма. Като цяло след нанесените корекци и този мецец вървим с почти двойно по-ниска цена на Lead и то при положение, че CTR и цената на клик са се влошили с около 20%. Това показва, че определено имаме положителен ефект. :) Интересното, което се наблюдава, е че по-дългата форма макар и с малко се представя по-добре от по-късата. Разликата е малка и затова сме оставили двете да вървят паралелно в момента” 20
 • 22. и навлизане на конкуренти 22
 • 23. пример за негативна таргет персона • Изпращам допълнителна информация относно профил на клиент за горивна карта, който не искаме да таргетираме: - Клиенти с тежкотоварни автомобили, осъществяващи чисто транспортна дейност – високорисков профил за нас; това са фирми, чийто основен разход е разхода за гориво. - Транспортни фирми, осъществяващи международен транспорт – обикновено ползват възстановяване на ДДС от чужбина, което ние не можем да предложим като услуга. Най-общо казано, това са фирми с транспортна дейност, тирове и транспорт на товари. Не е задължително това да са само големи фирми. Рискови за нас са също и малките превозвачи, като напр.фирма с 1-2 камиона или автобуса – едни от най-високо рисковите, обикновено зависят от 1 основен клиент и ако той не плати, това създава проблеми и за нашите вземания. 23
 • 24. Media plan v3.. 24 Facebook Posts 4% Facebook Rem 8% Lead Generation 40% Facebook Ads 20% Google Display - GSP 6% Google Display - REM 6% Google Search 16%
 • 26. www.fuelcard.bg КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО •Регулярна обратна връзка от Томбоу за получените лийдове – анализ на постъпилите запитвания по седмици, по канал и по статус •Целта е да се прецени кой канал е по-успешен, да се коригира при нужда съдържанието на постовете, ключови думи и др. 26 Count of Изпратена от: Colum n Labels % отказ и спам % спам % contracts Total % contracts clean leads Row Labels догово р отка з офер та първи конта кт спа м чака се догово р Grand Total 08-10-18 - 14-10-18 2 41 14 1 9 2 69 72.46 % 13.04 % 2.90% 3.33% Facebook Leads long 1 26 8 1 3 2 41 FuelCard 1 15 6 6 28 15-10-18 - 21-10-18 4 31 15 2 7 2 61 62.30 % 11.48 % 6.56% 7.41% Facebook Leads long 2 27 12 1 1 2 45 FuelCard 2 4 3 1 6 16 22-10-18 - 28-10-18 5 24 8 2 7 2 48 64.58 % 14.58 % 10.42% 12.20% Direct call 2 2 ! Ключово е да се проследи поведението на получените лийдове във времето, т.като сключване на договор може да отнеме 3 месеца и повече!
 • 27. ПРИМЕР ЗА COST-LEADS АНАЛИЗ 27 10.2018 11.2018 12.2018 1.2019 2.2019 3.2019 4.2019 5.2019 6.2019 4.2019 6.2019 Cost Facebook Ads 409.91 274.36 110.97 487.51 437.40 200.39 156.31 308.70 417.31 2 076.85 2 802.86 Google Ads 1 900.46 1 535.37 388.83 676.58 483.81 288.92 260.79 237.29 280.67 5 534.75 6 052.71 Facebook Lead Ads 922.57 893.09 556.39 1 178.22 1 132.19 1 192.70 1 199.71 1 158.82 198.95 7 074.87 8 432.64 Number of leads Facebook Ads 98 30 18 39 10 30 11 1 1 236 238 Google Ads 20 26 15 23 18 20 18 23 13 139 175 Facebook Lead Ads 134 161 66 88 60 66 47 60 9 622 691 Number of "clean"leads Facebook Ads+Google Ads 53 21 18 36 18 34 27 26 22 208 255 Facebook Lead Ads 121 87 52 66 48 56 44 52 5 461 531 Facebook Ads + Google Ads Cost 2 310.37 1809.73 499.8 1164.09 921.205 489.31 417.1 545.99 697.98 7 611.60 8 855.57 Number of leads 118 56 32.5 62 27.5 50 29 24 14 375 413 Number of clean leads 53 21 18 36 18 34 27 26 22 208 255 Contracts 7 4 1 4 1 5       20 22 Contracts+awaiting agreement 8 4 1 6 1 5 1 2 3 25 31 Cost per lead 19.58 32.32 15.38 18.78 33.50 9.79 14.38 22.75 49.86 20.53 24.04 Cost per clean lead 43.59 86.18 27.77 32.34 51.18 14.39 15.45 21.00 31.73 38.62 35.96 Cost per contract 330.05 452.43 499.80 291.02 921.21 97.86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 431.03 432.06 incl.03.2019 Cost per contract+awaiting agreement 288.80 452.43 499.80 194.02 921.21 97.86 417.10 273.00 232.66 358.76 409.02 incl.03.2019 Facebook Lead Ads Cost 922.57 893.09 556.39 1 178.22 1 132.19 1 192.70 1 199.71 1 158.82 198.95 7 074.87 8 432.64 Number of leads 134 161 66 88 60 66 47 60 9 622.00 691.00 Number of clean leads 121 87 52 66 48 56 44 52 5 461 531 Contracts 7 2 2 2 3 2 0     17 18 Contracts+awaiting agreement 10 2 3 5 5 2       29 27 Cost per lead 6.88 5.55 8.43 13.39 18.87 18.07 25.53 19.31 22.11 13.82 15.35
 • 28. ЕЛЕМЕНТИ НА CVP – ПРОМЯНА СЛЕД АНАЛИЗ 28 Обслужване Ценообразуване Мрежа Ценообразуване Качествени горива Качествени горива Контрол Контрол Обслужване Програма за лоялност Shell ClubSmart
 • 29. ключови препоръки • Създайте процес по анализ на цена и качество на lead • Определете здравословен бюджет за цена на заявка, така че да управлявате умело маркетинг бюджета през годината • Заложете периоди с по-агресивно поведение, което да ви даде инерция • Правете промени по посланията, спрямо обратната връзка от аудиторията • Търсете нови формати и промени • Намерете 3те статистики, които ви правят успешни и ви интересуват спрямо бизнес модела ви 29