SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
TÝDEN OD 13.1. 2014

Č. 050
TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ

www.akademiestesti.webs.com

www.akademiestesti.webs.com

Hodně lidí si myslí, že štěstí si
musí zasloužit. To je velmi často
důvod, proč pak v životě nejsou
šťastní vůbec. Mají pocit, že si
šťastný život nezaslouží a tak
spíše vyhledávají situace, kdy je
jim mizerně. Jsou lidé, kteří toto
dělají vědomě, ale většina lidí to
dělá podvědomě, aniž o tom ví.
Proto si pak na život stěžují, říkají,
že je k nim nespravedlivý, svalují
vinu na druhé apod.

Stejně, jako zdraví je přirozené, tak
i vaše štěstí. I v Bibli je psáno, že
Bůh stvořil lidi v Ráji a nechtěl po
nich nic, než aby si Ráje vážili, jen
se o něj starali a tím byli navěky
šťastní. Lidé to ale nepochopili a
porušili zákaz dělat něco víc a z
Ráje byli vyhnáni. A od té doby lidé
trpí. Když se podíváte na malé
děti, rodí se šťastné a spokojené.
Jsou veselé, hravé, nemají žádné
„starosti“. Tj. narodili se do svého
Ráje. Bohužel společnost (rodina,
Štěstí ale vůbec není o zásluze.
škola, lidé z okolí atd.) jim začnou
Štěstí je přirozené a vám do života
do tohoto Ráje vstupovat a jejich
dané. To neštěstí, smutek apod.
štěstí jim zakazovat: to nemůžeš,
jsou nepřirozené. Takže pokud
to se nesmí, na to se nešahá….. A
budete prostě „jen žít“ a život si
tím je z Ráje vyženou. Zakazují jim
skutečně uvědomovat a jen užívat
být přirozeně šťastné. To s lidmi
(nic víc), pak automaticky každý z
pokračuje s věkem a odstup od
vás bude do určité míry šťastný.
Ráje se ještě zvětšuje. V dospělosti pak člověk má pocit, že žije jen v problémech a že štěstí je nemožné.
Problém pak prostoupí životem do takové míry, že jeden problém navazuje na druhý. A lidé si říkají: až
dodělám toto, až dokončím tamto, až uzavřu ono….. Pak si dopřeji něco hezkého. Slovo AŽ je ale ubíjí.
Protože navazuje-li jeden problém na druhý, žádné AŽ nikdy nebude. Pořád bude třeba se o něco starat,
něco dělat, něco zařizovat. Lidé se bohužel naučili ve starosti vidět negativní. Vidí v tom jen to, že „musí“
něco udělat a jim se přitom nechce. Ale už nevidí to, že když se o danou věc postarají, bude pak lépe. Když
vytrháte plevel ze záhonu (což může být i úmorná práce), pak přeci dostanete lepší a větší úrodu. Trhání
plevele pak není ta „otravná práce“, ale umění se postarat o svoji zahrádku, aby dala krásné plody a květy,
která jim dělají dobře a přinášejí štěstí do života. Proto i toto trhání je součástí štěstí. Víte-li, že výsledkem
toho, co děláte, bude pro vás něco dobrého, pak to samo konání je již pro vás dobré. A naopak, pokud
výsledek vaší práce má škodit, pak uškodí i vám. Proto byste měli dělat jen takové věci, jejichž výsledek
přinese radost i vám. A již z té samotné práce se radovat. Není proto dobré odkládat štěstí na AŽ. Štěstí je již
tady, bylo od vašeho narození a bude až do vaší smrti. Nečekejte na něco, co tu je. Prostě si to štěstí
vezměte a mějte ho celou dobu. Užívejte si ho při každé činnosti, v každé situaci, na jakémkoliv místě. Štěstí
je ve vás. Vy jste se narodili šťastní, tak buďte a nenechte se okolnostmi od svého štěstí odloučit. Držte se
ho jako klíště a nepřipusťte, aby vám štěstí někdo odložil na AŽ. Protože vy jste šťastní již TEĎ A NAVŽDY.
SEMINÁŘ

www.akademiestesti.webs.com

ROK 2014 - DŘEVĚNÝ KŮŇ

Celodenní seminář vás naučí, jak se můžete na
tento velmi silný rok připravit. Tento rok opravdu
bude platit: Štěstí přeje připraveným 
Ukážeme vám, jak tento rok ovlivní každého z vás
na základě vašeho osobního Astrotypu, který
získáte na tomto semináři.
Dozvíte se, čeho v roce 2014 musíte rozhodně
využít a naopak, čeho se určitě vyvarovat.
Datum konání: 19.1. 2014, 10:00 – 18:00 hod
Místo konání: Lidická 6, Praha 5, prostor Drive
Production
Cena semináře: 1,800 Kč
Rezervaci místa posílejte na dasa@byu.cz
FENG SHUI
KLUB

www.akademiestesti.webs.com

Feng Shui Klub přijímá
nové členy
Po ročním působení se opět otevírají brány Feng Shui
Klubu pro nové členy. Členství v Klubu vám umožní
prohloubit si své znalosti v oblasti Feng Shui a Čínské
kosmologie v praxi. Klub se schází celoročně každých
čtrnáct dní v úterý od 18.00 do 21:00 a řeší aktuální případy
ze života členů Klubu či případy jejich klientů.
Pokud máte zájem se do Feng Shui Klubu přihlásit, napište,
prosím, na dasa@byu.cz. Začínáme 14.1.2014.
Roční členský příspěvek: 10.000,- Kč.

Možnost na splátky – záloha 3.000,- Kč , poté 7.000,- Kč v
pravidelných měsíčních splátkách.

www.fengshuiklub.webs.com
www.akademiestesti.webs.com

ŠŤASTNÝ
ŽIVOT JE HRA
Vše na tomto světě, i v celém vesmíru je vlastně hra. Proč hra? Hra je nějaká aktivita, která má přesně
daná pravidla. Hra se dá hrát jen v tom případě, že tato pravidla znáte a hlavně: že je dodržujete. Těmto
pravidlům se většinou říká „zákony“ – přírodní zákony apod. Zákony jsou dané. Vytvořila je síla, která tento
vesmír, a tím i nás, stvořila. Pro někoho je to Bůh, pro někoho jsou to přírodní síly, pro někoho to může být
nadpřirozená síla. Taoisté tomu např. říkají Tao (Dao). Jsou to zákony tak silné, že po celou existenci vesmíru
je zatím nic neprolomilo. Vše se odehrává přesně podle těchto zákonů. Ať již v hlubokém vesmíru, v naší
galaxii, v naší sluneční soustavě, na naší planetě, v naší zemi, či v našem domě nebo těle. Jsou to stále tytéž
zákony. Zatím neexistuje síla, která by je dokázala změnit. Ti, kteří tyto zákony znají, vědí přesně, o jakou hru
jde a jak se bude dál vyvíjet. A také moc dobře vědí, že když tyto zákony poruší, budou ze hry vyloučeni, nebo
dostanou přinejmenším žlutou kartu. A naivní jsou ti, kteří stále doufají, že jsou to oni, kteří si vytvoří své
vlastní zákony. Zatím se nikdo takový nenarodil a v těchto podmínkách vesmíru se ani nenarodí. A tak si
můžete vybrat. Poznat, uznat a ctít tyto zákony, využívat je pro své dobro a štěstí. Nebo si myslet, že pro vás
tyto zákony neplatí, a nechat se přírodou či vesmírem zničit. Je to na každém z vás.
Bohužel žijeme ve společnosti a civilizaci, která si stále více a více myslí, že tyto zákony nejsou pro člověka.
Že člověk se díky své inteligenci dokáže těmto zákonům vymanit. Ale opravdu – ještě se nikdo takový
nenarodil. Můžete namítnout, že lidé vytvořili spousty věcí, které v přírodě bez člověka nejsou možné: člověk
může lítat, dokáže překonat sílu gravitace a dostat se ze zemské atmosféry, dokáže žít pod vodou, dokáže
klonovat živé tvory, dokáže uměle tvořit nový život (umělé oplodnění). Můžete říkat, že jsme nad přírodou
vyzráli. Ale vůbec ne. Všechny tyto úspěchy civilizace jsou opět jen využitím přírodních zákonů. Prostě je lidé
použili tak, jak chtěli. Bohužel, v některých případech i nepřirozeně (např. umělé oplodnění, estetické operace
apod.). To znamená, že využili tyto zákony a šli proti běhu přírody, zvrátili její úmysl. Věřte, že nikdy
nemůžete nad přírodou vyhrát. Nikdy. Je vždycky silnější než lidé. Jen si musíte uvědomit, že příroda má
nekonečně času. Vy jen pár let. A to, že se ve svém životě nedožijete toho, jak příroda opět lidi přemůže,
neznamená, že se to nestane. Hodně přírodních jevů se děje právě díky nesprávným zásahům člověka do
přírody a ty se projevují i za desítek let. Některé až za stovky let. Budoucí generace budou stále řešit více a
více přírodních katastrof, které zavinili generace předešlé, včetně té naší.
Pravidla jsou prostě daná proto, aby hra mohla fungovat. A protože vy jste součástí této hry, narodili jste se do
ní a nemůžete si vybrat jinou hru, musíte tato pravidla dodržovat, jestliže chcete hrát. A věřte, že tato
www.akademiestesti.webs.com

pravidla jsou nastavena tak, aby všichni byli spokojení s tím, co mají, jací jsou a k čemu byli povoláni. Pokud
tedy chcete prožít šťastný a naplněný život, musíte tato pravidla poznat, uznat (přijmout) a dodržovat. Pak váš
život bude volně plynout v rámci této hry.
Protože pravidla znáte, dokážete dobře odhadnout svoji budoucnost nebo budoucnost svého jednání. Pokud
víte, co vše může následovat (tj. tzv. potencialita konání), dokážete se na všechny eventuality připravit. Ale
zároveň víte, co vše se stát nemůže, protože to neodpovídá pravidlům. Prostě víte, že když právě svítí slunce
a je krásně azurová obloha, tak nezmoknete. Víte, že když prší, tak se nespálíte na slunci. Víte, že když je
venku mráz, že nedostanete úžeh apod. Stejně tak v životě. Víte, že pokud se nepřipravíte na zkoušku, pak
pravidlo říká, že ji nesložíte. Naopak víte, že když se naučíte, pravidlo říká, že ji složíte. Tak čeho se bát?
Možná namítnete: no jo, ale já se naučím a přesto mě od zkoušky vyhodí….. Pak jste špatně znali potencialitu
této zkoušky tj. její náročnost. Měli jste např. vědět, že jen „nabiflovat“ se nestačí, že musíte dané věci i
rozumět. Čím lépe dokážete znát tyto zákony, tím lépe odhadnete potencialitu dané situace a tím lépe
odhadnete, jak dopadne. To je např. základ věštby. Věštba není nic nadpřirozeného. Jen dokonalá znalost
zákonů, přesný odhad potenciality a tím určení možných variant výsledku.
Nestačí však zákony dobře znát. Musíte je umět i přijmout a v sobě zpracovat. To může být daleko těžší, než
tyto zákony přijmout. Ti zkušenější z vás si určitě vzpomenou např. na zákony z dob komunismu. Všichni
jsme je znali, dodržovali, ale jen málokdo je dokázal přijmout. Proto jsme žili nespokojeným a nešťastným
životem. Vnitřně (ti odvážnější i navenek) jsme proti těmto zákonům bojovali. A to je přesně to, co se stane,
pokud zákony nepřijmete: BOJ. Boj je vždy vyčerpávající. Málokdy vede ke štěstí, k opravdovému ryzímu
štěstí. Samozřejmě se můžete cítit šťastní, pokud boj vyhrajete. Ale většinou vás ten boj tak vyčerpá, že má
pro vás hodně negativních energií do budoucna a ty vás většinou přebijí. Takže pokud zákony nepřijmete a
vnitřně je nezpracujete, nikdy nebudete šťastní.
No a posledním bodem je dodržování pravidel. To je ze všeho nejlehčí. A přesto s tím má tolik lidí problémy.
Je jasné, že lidé, kteří zákon nepřijmou, může být jejich nedodržování způsobem jejich boje proti těmto
zákonům. Ale je velmi mnoho lidí, kteří zákon znají, i ho přijmou a přesto ho nedodrží. Většinou to bývá v
případě, když cítí, že nedodržením zákona mohou získat momentální výhodu či přínos. Toto je příklad všech
promyšlených kriminálních činů. Ale pokud zákon dodržujete, pak vše jde jako po drátkách. Tím se můžete
velmi rychle přiblížit svému WU WEI – konání nekonáním.
Dodržování pravidel patří podle Feng Shui do tzv. Gua 6. Toto Gua má za úkol chránit (patří sem např. vaše
imunita). Tj. pravidla nás mají chránit. Zákony nás chrání před ostatními. Pokud by všichni lidé dodržovali
všechny zákony na 100%, pak bychom mohli z hlavy vypustit spousty myšlenek. Mohli bychom žít volněji a
méně přemýšlet. Navíc bychom odstranili spousty obav, strachu (jinová energie, element voda = smrt). Tím
bychom si dozajista prodloužili život možná i o více jak 10 let. Při dodržování zákonů se děje vše, jak má, vše
je předvídatelné a tím i velmi jednoduché. Pravda je, že život by pak byl i trošku nudný, žádné „překvápko“,
žádné dobrodružství, žádné očekávání. Vše by bylo tak, jak má být.
Chcete-li tedy žít opravdu šťastný život, pak nezbývá nic jiného, než poznat zákony, které ho řídí, přijmout je a
dodržovat. Tím se téměř automaticky dostanete do šťastného života. Vše bude jak má být, vše bude fungovat
a vy se o své štěstí nemusíte bát. Můžete tak být šťastní v každé situaci.
Pravidla štěstí jsou jasně daná. Opět jsou to přírodní zákony (protože ať už o sobě říkáme co chceme, jsme
prostě „zvířata“ s vyšší inteligencí a jsme přírodními zákony ovlivňováni stejně, jako např. sloni ). Pravidla
jsou jasně určena Ba Guou Feng Shui. Víte, že Ba Gua má tzv. 8 Gua + JÁ, tj. 9 oblastí života. Číslo devět je
číslo magické a označuje VŠE, celek, dokončení, naplnění. Budete-li mít všechna Gua správně nastavena ve
svém životě, pak dojdete do Gua 9 = štěstí, sláva, radost.
Mnozí z vás již víte, že těmito oblastmi je: JÁ, povolání/kariéra, vize, vztahy, rodina a minulost, bohatost,
pravidla, radost v budoucnosti a domov. Všech těchto 9 oblastí života musíte mít nastaveno tak, aby ladily s
vašimi energiemi tj. Astrotypem (vypracování Astrotypu si můžete objednat u nás na dasa@byu.cz). Pokud si
tyto oblasti takto nastavíte, dostanete se do své životní rovnováhy, vše je nastaveno správně podle pravidel a
tím automaticky získáváte šťastný život. Získáte naplnění, což je smyslem vašeho života. Jak jsem již
předeslal v předchozím článku, na své štěstí nečekejte. Prožívejte ho stále. Opravdu k tomu často stačí velmi
málo. Třeba jen malá změna v myšlení, či přístupu k něčemu. Hlavně nezapomínejte, že změny se nedějí
kolem vás, ale ve vás. Změnou je změna vašeho pohledu na věc, ve vašem osobním přístupu. Pokud
nezměníte sami sebe, nic se ve vašem životě nezmění. Pokud se chcete podívat na více detailů o těchto 9
oblastech života, podívejte se na naše stránky www.akademiestesti.webs.com.
www.akademiestesti.webs.com

RECEPT NA
ŠTĚSTÍ

MUSET

Šťastný život nemá jen
jeden obecný návod. Co
platí pro všechny je to, co
jsem napsal v předchozím
článku: poznat pravidla,
přijmout je a dodržovat.
Tato pravidla však budou pro
každého jiná. Je to jako mít
individuální studijní plán.
Když ho budete dodržovat,
pak dostudujete. Pokud ne,
mohou vás ze školy vyhodit.
Proto je důležité, abyste si
uvědomili, že váš život je
jedinečný a nepodobá se
žádnému jinému. Proto
nemůžete v životě někoho
kopírovat. Samozřejmě
můžete mít své idoly. To je
dokonce správné, protože
mohou posílit vaši vizi. Navíc
správně vybraný idol vytýčí
jasnou cestu vpřed. Dokáže
přesně nastavit pravidla jak
se k němu přiblížit. Ale….je tu
jedno ALE. Vy nemůžete být
tímto idolem. Žádná žena
nemůže být Madonnou, ať už
je jí sebevíc podobná. Žádný
muž nemůže být David
Backham. Co ale můžete je,
že si vyberete něco ze svého
idolu, čeho chcete také
dosáhnout – ale již po svém.
Ženy si mohou říct, že chtějí
vypadat v 50-ti jako Madonna.
To je možné. Muži si mohou
přát, aby vydělali tolik peněz
jako David – ale také po
svém. Každý jste svůj a proto
i vaše štěstí může být jen
vaše.

Pocit MUSET je nejsilnější
raketový motor, jaký si
můžete vytvořit. Nejde jen o
slovo. Musí přijít ten pocit.
Jak se říká: když musíš, tak
musíš.
Pokud ve svém srdci neucítíte
neutuchající MUSET, pak
dosažení jakéhokoliv cíle
může být komplikované a
vyčerpávající. Dokážete-li si
však „přivodit“ pocit MUSET,
pak váš mozek již udělá vše
pro to, abyste svého dosáhli.
Muset je nepřekonatelná síla.
Není to jen síla fyzická, ale
síla mentální. Lidé dokáží
neskutečné fyzické výkony,
když jim velí MUSÍŠ. Díky
tomuto povelu si zachránilo
život mnoho lidí. Byli pak
schopni překonat překážky,
které by v normální situaci
absolutně nezvládli.
Co je to MUSET? Je to
opravdu podobné raketovému
motoru. Musí zde být spalující
žár, obrovské světlo, které
vše osvítí tak, že je vám vše
jasné a není nic skryto, není
žádných pochyb. To oslňující
světlo funguje stejně, jako
světlo u auta. Vidíte jen to, co
máte před sebou a vše
ostatní se ztratí ve tmě a
nevidíte nic, jen cestu k cíli.
Pak již jen vyrazíte na cestu,
vidíte vždy jen pár metrů a
nepřemýšlíte o dalších. To jak
zdolat další metry vám dojde
v okamžiku, kdy je uvidíte ve
svém světle.

STRACH

To, čeho se lidé bojí jsou
většinou jejich vlastní
fantazie o tom, co špatného
se jim může stát. 99% toho
se však nikdy nestane.
Moje maminka říkává: kaše
se nikdy nejí tak horká, jak se
uvaří. Když člověk dostane
strach, tak dinosauří mozek
velí: uteč od problému, bojuj s
problémem, dělej, že problém
není, možná se ti vyhne.
Člověk ale má další části
mozku, které mu umožňují s
problémem pracovat kreativní část a myslící část.
Ty musíte zapojit. Takže
nemusíte poslouchat
dinosauří mozek. První nával
strachu trvá 40-90 sec (vědci
říkají). V tuto dobu proto
nesmíte vůbec reagovat, ale
naopak čekat, až tato vlna
odezní (počkejte, až ta horká
kaše vychladne). Pak můžete
jednat racionálně i kreativně.
Ale abyste mohli jednat,
musíte problém poznat, tj.
získat informace. Informace
strach téměř úplně odstraní.
Strach i informace patří k
elementu voda. Informace je
aktivní energie, je to tedy
jangová voda, strach je
negativní energie, jinová
voda. Chcete-li snížit Jin
(strach), musíte zvýšit Jang
(informace). Máte-li tedy z
něčeho obavy, pak si
nastudujte vše, co se dané
záležitosti týká. Strach zmizí.
www.akademiestesti.webs.com

HAPPILLIONAIRE

ZAČÍNÁ NOVÝ BYZNYS ROK
www.happillionaire.wordpress.com
Chcete-li se opravdu stát happillionairem, pak byste se měli řídit zákony jak štěstí tak byznysu. Opět jsou to
zákony přírodní, takže by vám neměly dělat žádný problém. Pokud tyto zákony poznáte, pak zjistíte, že
hodně věcí se vlastně děje samo, bez našeho přičinění. A to, že si někteří lidé hrají na „byzy“ byznysmeny
vůbec neovlivní, jestli se daná věc povede nebo ne. Záleží jen a jen na dodržení zákonů.
Jak tedy uchopit rok 2014 z hlediska zákonů, které budou letos vládnout? Je to velmi aktivní rok. Energie se
dramaticky zrychlí. Tento rok bude tuto rychlost vyžadovat i od vás. Budete muset rychle reagovat na
všechny podněty. Jak na pozitivní příležitosti, které musíte hned chytit za pačesy, tak i problémy, které
musíte hned na začátku rozdupat. Tento rok totiž bude mít vše tendenci rychle růst, šířit se a prosadit se (to
hezké, i to ošklivé – podle toho, co necháte žít).
Pro byznys v letošním roce je rozhodující „okázalý“ marketing a reklama. Musí vás být vidět! Kdo nebude
vidět, jako by letos nebyl. Celý rok bude žít ve světle slávy, aktivit, nadšení. Čekají nás tři velké události:
Olympiáda, MS v hokeji a MS ve fotbale. Obrovská příležitost, jak toto nadšení přenést na svůj byznys.
Nejde však jen o reklamu jako takovou. Rok dřevěného koně je rokem hvězd. Proto šéf či majitel společnosti
se tento rok musí chovat jako hvězda. Musí vyjít ven, ukázat se davu a zazářit. Musí být hvězdou ne jen
svého podniku, ale i svého oboru.
Dřevěný kůň poběží za vizí. Proto musíte mít velmi jasnou vizi, kam letos nebo v budoucnosti, chcete dojít,
čeho chcete dosáhnout. Čím jasnější tato vize je, tím lépe k ní kůň doběhne. Svoji vizi převeďte na vizuál,
aby byl hodně dobře vidět. Umístěte ho v kanceláři do oblasti vize a slávy – Gua 9.
ČERNÁK INTERIOR DESIGN
Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE
PŘEDNÁŠKA – ZÁKLADY FENG
SHUI – INTERIÉR
•

Jak si vytvořit příjemný, zdravý a
harmonický interiér

www.akademiestesti.webs.com

13.1. 2014, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1,
Praha 1, od 19:00
Vstupenky v pokladně knihovny.
Vstupné 40 Kč.
http://www.mlp.cz/cz/akce/e11755-zaklady-feng-shuiinterier/

CO VÁM PŘINESE ROK 2014 DO INTERIÉRU
Každý časový cyklus (20-ti letí, 12-ti letí, rok, sezona, měsíc, den i hodina) mění energie ve vašem interiéru.
Asi dobře víte, že se ve stejné místnosti cítíte jinak ráno, jinak odpoledne a jinak večer. Značný vliv na to má
„oběh“ slunce kolem vašeho domu, změna světla a stínů apod.
Stejným způsobem se měnící energie při změně roku promítnou do energií vašeho domu či kanceláře. Proto
je dobré energie roku znát a využít jich pro posílení vaší energie a naopak vyhnout se všemu, co by vaši
energii mohlo oslabit.
Rok 2014 je rokem dřevěného koně. Energie tohoto roku budou tak velmi aktivní, rychlé, pulzující. Kůň ke
svému životu potřebuje velký prostor. Ten bude vyžadovat i od vašeho interiéru. Chcete-li tedy využít síly
koně, musíte mu v interiéru vytvořit dostatečný prostor.
V tomto roce bude tedy nutné odstranit veškeré překážky z cesty. Musíte vytvořit co nejvolnější a nejširší
průchod všemi místnostmi. Musíte zbavit prostor pocitu stísněnosti. Prostor je tak třeba co nejvíce otevřít. Tj.
často otevírat okna, vpustit do interiéru čerstvý vzduch, pro tento rok nezavírat vždy všechny dveře v
interiéru, zanechat tak pocit, že lze celým interiérem proběhnout. Pocit prostornosti vytvoříte také zrcadly
nebo obrazy, které ukazují krásnou širokou krajinu.
Světlo je dalším, velmi důležitým elementem koně. Celý interiér tedy řádně prosvětlete. Vždy, když jste v
nějaké místnosti a není dostatek světla, tak si rozsviťte. Dodejte do prostoru co nejvíce světlých barev.
Hlavně v létě bude docházet k velké kumulaci ohnivých energií. Proto doporučujeme tento rok zmírnit silnou
energii koně pomocí elementu voda: voda jako taková, vázy s vodou, černá či modrá barva, chládek.
Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479
www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com
TAO TE ŤING
V minulé osmé kapitole jsem si ukázali, že bychom se měli co nejvíce podobat chování vody, protože ta vždy
dojde ke svému cíli. Dále v této kapitole Starý Mistr ukazuje základní principy správného jednání, které vede k
harmonii a štěstí. Naopak nedodržení těchto pravidel přivodí svár a příkoří.
Kapitola 9
Chceš-li něco podržet do krajnosti plné,
Lépe, když toho necháš.
Chceš-li něco podržet do krajnosti ostré,
Nadlouho to nezachováš.

www.akademiestesti.webs.com

Máš-li síň plnou zlata a drahokamů,
Nic ti ji nemůže ochránit.
Máš-li moc a bohatství – a k tomu zpupnost,
Nemůžeš ujít vlastní zkáze.
Dovršit dílo,
Splnit své poslání,
A stáhnout se do ústraní Toť cesta nebeského Tao.
Myslím, že tato kapitola je jasná každému. Zde není potřeba „rozmotávat“ Mistrovy myšlenky. Opět zde však
objevujeme krásu pravdy o fungování života. Vidíme, jak život ovlivňují přírodní zákony. Jdeme-li v souladu s
nimi, pak se nám daří a jsme šťastní. Pokud však jdeme proti nim, zničí nás.
Dalším důležitým vzkazem v této kapitole je důležitost rovnováhy. Lao C‘ zde jasně ukazuje, jak nebezpečné
jsou pro život člověka jakékoliv extrémy. Čím silnější odchýlení od středu a tím od rovnováhy, tím vzniká větší
extrém, který je pro člověka již dále neudržitelný. Člověk se pro udržení extrému vyčerpává, až ho tento
extrém oslabí tak, že se sám zničí. Zde opět platí krásné české rčení: Zlatá střední cesta, nebo Čeho je moc,
toho je příliš apod. Nejde však jen o hmotné věci. Mít více peněz, než dokážeme zpracovat, mít více majetku,
než dokážeme užít. Jde zde také o naše chování. Pokud přeženeme hádku, pokud „tlačíme na pilu“ apod.,
vždy dojde k našemu vyčerpání. Všechny disharmonické stavy jsou příčinou našich nemocí. Disharmonie =
nemoc, harmonie = zdraví. Pokaždé, když porušíme rovnováhu, zatěžujeme tím své tělo i mysl a to pak
strádá. Pokud tato nerovnováha trvá déle, tělo (či určitý orgán) se vyčerpá a onemocní. Nebo v případě, že
dojdeme rychle do velkého extrému, tak může organizmus také zkolabovat.
Když se podíváte na dnešní dobu, pak si uvědomíte, že více méně jdete z jednoho extrému do druhého.
Všechno se děje extrémně rychle, jsou na vás kladeny extrémně vysoké nároky. Je jasné, že člověk se
dokáže přizpůsobit téměř jakékoliv situaci, ale vždy jen na určitou dobu. Pak se vyčerpá a umře. I to je důvod
toho, že se zvyšují počty psychicky nemocných lidí.
Dále zde Starý Mistr poukazuje na důležitý fakt, že zpupnost vede ke zkáze. Je tedy velmi důležité žít s
pokorou, i když jste miliardáři. Zpupnost opravdu vede k vlastní zkáze. Nemusí to znamenat, že o své jmění
přijdete, nebo že se vám stane něco špatného. K čemu ale dojde určitě je, že se k vám dostaví tíživá
nespokojenost, ztráta smyslu života, vyhoření apod. Váš život se stane peklem.
Jasnou cestou ke šťastnému ale i úspěšnému životu je „….dovršit dílo, splnit své poslání…..“ Již víte, že
každý člověk má své přirozené talenty, z nich se odvozuje jeho poslání. Pokud máte převahu elementu dřeva,
pak vaše poslání bude v kreativní a tvůrčí činnosti. V této oblasti máte tvořit a dokončit každé dílo. A pak
„…..stáhnout se do ústraní……“ Všimněte si, že takto postupují velké osobnosti a hvězdy. Velký zpěvák natočí
desku, udělá turné, sklidí slávu a úspěch a pak se několik let v ústraní připravuje na své další dílo. To je Tao.
PŘEDPOVĚĎ PRO ČR –
ENERGIE

www.akademiestesti.webs.com

Tento týden (od 13.1.) vládnou slabší energie
vody, země a kovu. Jediné dny, kdy budou
energie aktivnější jsou pátek a neděle. Ostatní
dny jsou určeny spíše k přemítání, mudrování,
promýšlení, hodnocení. Do velkých akcí se
proto tento týden nepouštějte. Berte to jako
mírný rozjezd nového roku.
•PONDĚLÍ – HAVRAN 9-6-1
•Den plný škarohlídství. Vše se na první pohled
může zdát špatně. Nic ten den jakoby nevyhovuje.
Proto to není vhodný den k předkládání návrhů či
výsledků své práce. Mohli byste se lehce dostat
do stavu, kdy budete bez skrupulí odmítnuti.
– Jídlo: Nepříjemnou atmosféru dnešního dne
můžete vykompenzovat dobrým jídlem, pití
s přáteli, někde venku. Udělejte si malou
nebo velkou oslavu a na nic nemyslete.
•ÚTERÝ – OPICE 8-7-2
•Příznivý den, pokud se chcete s radostí vrhnout
do něčeho, co vás baví. Půjde vám to od ruky a
budete si vědět se vším rady. Nepříjemný den pro
řešení problémů. Nebude se vám do toho chtít.
Proto je odložte na jindy. Pozor, dnes nikomu
nelžete, poznají to na vás.
– Jídlo: Dnešek je vhodný pro
experimentování s jídlem doma.
•STŘEDA – LIDOOP 7-8-3
•Vcelku příjemný den. Vhodný pro konsolidaci, pro
vytváření stability, jistoty. Dnes můžete řešit i
obtížnější věci, které ale musí vést ke stabilitě.
Není to vhodný den na vytváření nových věcí, či k
experimentu.
– Jídlo: Dnešek je podobný úterý. Ideální je
stravovat se dnes doma a opět zkusit
nějakou novinku. Hlavně nic tradičního, či
tradiční rodinný recept.

•ČTVRTEK – TAPÍR 6-9-4
•Čtvrtek využijte k řešení svých potřeb. Dnešní
energie přejí ke splnění všeho, co je opravdu
potřeba. Pozor jen na to, že tuto potřebu budete
muset doložit, jinak budete odmítnuti. Hlavně
opravdu nežádejte o nic, co skutečně a objektivně
nepotřebujete.
– Jídlo: Dnes bude vhodné jít na jídlo ven.
Můžete jít s přáteli, do příjemné společnosti.
Vhodný den na party či oslavy s přáteli.
•PÁTEK - KOZA 5-1-5
•Dnes si dávejte velký pozor, abyste někoho
neurazili. Dnes jsou velmi citlivé energie a lidé si
mohou brát vše osobně. Proto dnes raději chvalte,
snažte se lidem kolem pomáhat a vyjít jim vstříc.
Pozor na to, abyste dnes nechtěli prosadit své ego
nad ostatními.
– Jídlo: Dnes by mělo být jídlo takové, aby
jste vy sami z něho měli co největší radost.
Dnes se rozhodně nepřizpůsobujte, ale také
netlačte ostatní do toho, aby jedli něco, co
sami nechtějí.
•SOBOTA – MUNTJAK 4-2-6
•V sobotu je mazlící den. Užijte si ho s partnerem,
buďte něžní, pozorní. Hlavně neřešte nic
závažného.
– Jídlo: Dnešek se hodí pro ochutnávku
různých dobrůtek, žádné velké jídlo.
•NEDĚLE – KŮŇ 3-3-7
•Dnes jděte ven. Chce to prostor, pohyb. Žádné
velké přemýšlení, prostě dnes dělejte jen to, co
vám dělá radost.
– Jídlo: Ideální den na výlet k rodičům na
nedělní oběd. Mohl by být slavnostnější.
Hlavně u něj musí vládnout veselá nálada.
AKADEMIE ŠTĚSTÍ
VIDEO KURZY
Akademie štěstí – balíček 12 video kurzů (cca 30
hodin)

6,490 Kč

Ceny kurzů, když je objednáte samostatně:
ÚVODNÍ KURZ
POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT

1,000 Kč
700 Kč

VIZE – jak si zvolit správnou vizi

700 Kč

VZTAHY – vytvořte si šťastný stav

700 Kč

RODINA – jak využít sílu šťastné rodiny

www.akademiestesti.webs.com

POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA

700 Kč

MINULOST/KOŘENY – naučte se navazovat na již
vytvořené

700 Kč

DOMOV – vytvořte si šťastný domov

700 Kč

ROZMANITOST - jak využít bohatství

700 Kč

ZDRAVÍ – naučte se udržovat své zdraví

700 Kč

BUDOUCNOST – naučte se vytvářet šťastnou
budoucnost

700 Kč

POMOC OKOLÍ – nebuďte na nic sami, naučte se
delegovat

700 Kč

PRAVIDLA – nastavte si pravidla pro šťastný život

700 Kč

Poznámka: Samostatné kurzy je nutno objednat vždy s úvodním kurzem, na
který další kurzy navazují

PORADNA
AKADEMIE ŠTĚSTÍ
Pokud vás v životě něco trápí, pokud se vám nedaří v podnikání, využijte
služeb naší poradny. Formou osobní konzultace vám pomůžeme věc vyřešit.
Můžete si objednat konzultaci osobní, nebo prostřednictvím Skype. Do
poradny se objednejte mailem dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479
ŠIŘTE S NÁMI ŠTĚSTÍ
PO CELÉ ČESKÉ
REPUBLICE

www.akademiestesti.webs.com

PRVNÍ ŠIŘITELÉ JIŽ MEZI NÁMI. BUĎTE DALŠÍ!
Pomozte nám šířit štěstí v ČR. Staňte se součástí
Akademie štěstí a šiřte dále kurzy, přednášky a další
programy, které učí lidi nastavit si život tak, aby byli
šťastní. Staňte se i vy HAPPÍKEM a pozvěte do
Akademie štěstí svoji rodinu, přátele a známé.
Získáte od nás 20% za každý kurz, který předáte dál
(u Cyklu kurzů Akademie štěstí to je 1,298 Kč).
Uspořádejte přednášky a semináře, na které rádi
přijedeme i do vašeho města a kraje. Prostředky z
prodeje pak využijeme na rozvoj Akademie a jejích
programů.

Contenu connexe

En vedette

La patagonia en otoño audio.efren.
La patagonia en otoño audio.efren.La patagonia en otoño audio.efren.
La patagonia en otoño audio.efren.chikizuel
 
Natur net ieia_presentation_ro
Natur net ieia_presentation_roNatur net ieia_presentation_ro
Natur net ieia_presentation_roNaturNetPlus
 
Testování použitelnosti webu s i bez oční kamery
Testování použitelnosti webu s i bez oční kameryTestování použitelnosti webu s i bez oční kamery
Testování použitelnosti webu s i bez oční kameryLubos Ploteny
 
Sociální služby 2012
Sociální služby 2012Sociální služby 2012
Sociální služby 2012mmdecin
 
Jak využít obsahovou síť Google k bannerové reklamě
Jak využít obsahovou síť Google k bannerové reklaměJak využít obsahovou síť Google k bannerové reklamě
Jak využít obsahovou síť Google k bannerové reklaměSherpas
 
Jan Ambrož - V nouzi poznáš copywritera
Jan Ambrož - V nouzi poznáš copywriteraJan Ambrož - V nouzi poznáš copywritera
Jan Ambrož - V nouzi poznáš copywriteraJsmeMarketing
 

En vedette (7)

Grandnord
GrandnordGrandnord
Grandnord
 
La patagonia en otoño audio.efren.
La patagonia en otoño audio.efren.La patagonia en otoño audio.efren.
La patagonia en otoño audio.efren.
 
Natur net ieia_presentation_ro
Natur net ieia_presentation_roNatur net ieia_presentation_ro
Natur net ieia_presentation_ro
 
Testování použitelnosti webu s i bez oční kamery
Testování použitelnosti webu s i bez oční kameryTestování použitelnosti webu s i bez oční kamery
Testování použitelnosti webu s i bez oční kamery
 
Sociální služby 2012
Sociální služby 2012Sociální služby 2012
Sociální služby 2012
 
Jak využít obsahovou síť Google k bannerové reklamě
Jak využít obsahovou síť Google k bannerové reklaměJak využít obsahovou síť Google k bannerové reklamě
Jak využít obsahovou síť Google k bannerové reklamě
 
Jan Ambrož - V nouzi poznáš copywritera
Jan Ambrož - V nouzi poznáš copywriteraJan Ambrož - V nouzi poznáš copywritera
Jan Ambrož - V nouzi poznáš copywritera
 

Similaire à 2014 01 13 happyweek 50

2013.10.07. happyweek 38
2013.10.07. happyweek 382013.10.07. happyweek 38
2013.10.07. happyweek 38Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.Jiří Černák
 
2015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 1292015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 129Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.Jiří Černák
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122Jiří Černák
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77Jiří Černák
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84Jiří Černák
 
2013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 362013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 36Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.Jiří Černák
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.Jiří Černák
 
2014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 542014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 54Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.Jiří Černák
 

Similaire à 2014 01 13 happyweek 50 (20)

2013.10.07. happyweek 38
2013.10.07. happyweek 382013.10.07. happyweek 38
2013.10.07. happyweek 38
 
2014 10 13 happyweek 88
2014 10 13 happyweek 882014 10 13 happyweek 88
2014 10 13 happyweek 88
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
 
2015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 1292015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 129
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 
2013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 362013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 36
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
2014 11 17 happyweek 93
2014 11 17 happyweek 932014 11 17 happyweek 93
2014 11 17 happyweek 93
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
 
2014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 942014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 94
 
2014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 802014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 80
 
2014 10 20 happyweek 89
2014 10 20 happyweek 892014 10 20 happyweek 89
2014 10 20 happyweek 89
 
2014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 542014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 54
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 

Plus de Jiří Černák

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.Jiří Černák
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psaJiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADJiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAJiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAJiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.Jiří Černák
 

Plus de Jiří Černák (20)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 

2014 01 13 happyweek 50

 • 1. TÝDEN OD 13.1. 2014 Č. 050 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com www.akademiestesti.webs.com Hodně lidí si myslí, že štěstí si musí zasloužit. To je velmi často důvod, proč pak v životě nejsou šťastní vůbec. Mají pocit, že si šťastný život nezaslouží a tak spíše vyhledávají situace, kdy je jim mizerně. Jsou lidé, kteří toto dělají vědomě, ale většina lidí to dělá podvědomě, aniž o tom ví. Proto si pak na život stěžují, říkají, že je k nim nespravedlivý, svalují vinu na druhé apod. Stejně, jako zdraví je přirozené, tak i vaše štěstí. I v Bibli je psáno, že Bůh stvořil lidi v Ráji a nechtěl po nich nic, než aby si Ráje vážili, jen se o něj starali a tím byli navěky šťastní. Lidé to ale nepochopili a porušili zákaz dělat něco víc a z Ráje byli vyhnáni. A od té doby lidé trpí. Když se podíváte na malé děti, rodí se šťastné a spokojené. Jsou veselé, hravé, nemají žádné „starosti“. Tj. narodili se do svého Ráje. Bohužel společnost (rodina, Štěstí ale vůbec není o zásluze. škola, lidé z okolí atd.) jim začnou Štěstí je přirozené a vám do života do tohoto Ráje vstupovat a jejich dané. To neštěstí, smutek apod. štěstí jim zakazovat: to nemůžeš, jsou nepřirozené. Takže pokud to se nesmí, na to se nešahá….. A budete prostě „jen žít“ a život si tím je z Ráje vyženou. Zakazují jim skutečně uvědomovat a jen užívat být přirozeně šťastné. To s lidmi (nic víc), pak automaticky každý z pokračuje s věkem a odstup od vás bude do určité míry šťastný. Ráje se ještě zvětšuje. V dospělosti pak člověk má pocit, že žije jen v problémech a že štěstí je nemožné. Problém pak prostoupí životem do takové míry, že jeden problém navazuje na druhý. A lidé si říkají: až dodělám toto, až dokončím tamto, až uzavřu ono….. Pak si dopřeji něco hezkého. Slovo AŽ je ale ubíjí. Protože navazuje-li jeden problém na druhý, žádné AŽ nikdy nebude. Pořád bude třeba se o něco starat, něco dělat, něco zařizovat. Lidé se bohužel naučili ve starosti vidět negativní. Vidí v tom jen to, že „musí“ něco udělat a jim se přitom nechce. Ale už nevidí to, že když se o danou věc postarají, bude pak lépe. Když vytrháte plevel ze záhonu (což může být i úmorná práce), pak přeci dostanete lepší a větší úrodu. Trhání plevele pak není ta „otravná práce“, ale umění se postarat o svoji zahrádku, aby dala krásné plody a květy, která jim dělají dobře a přinášejí štěstí do života. Proto i toto trhání je součástí štěstí. Víte-li, že výsledkem toho, co děláte, bude pro vás něco dobrého, pak to samo konání je již pro vás dobré. A naopak, pokud výsledek vaší práce má škodit, pak uškodí i vám. Proto byste měli dělat jen takové věci, jejichž výsledek přinese radost i vám. A již z té samotné práce se radovat. Není proto dobré odkládat štěstí na AŽ. Štěstí je již tady, bylo od vašeho narození a bude až do vaší smrti. Nečekejte na něco, co tu je. Prostě si to štěstí vezměte a mějte ho celou dobu. Užívejte si ho při každé činnosti, v každé situaci, na jakémkoliv místě. Štěstí je ve vás. Vy jste se narodili šťastní, tak buďte a nenechte se okolnostmi od svého štěstí odloučit. Držte se ho jako klíště a nepřipusťte, aby vám štěstí někdo odložil na AŽ. Protože vy jste šťastní již TEĎ A NAVŽDY.
 • 2. SEMINÁŘ www.akademiestesti.webs.com ROK 2014 - DŘEVĚNÝ KŮŇ Celodenní seminář vás naučí, jak se můžete na tento velmi silný rok připravit. Tento rok opravdu bude platit: Štěstí přeje připraveným  Ukážeme vám, jak tento rok ovlivní každého z vás na základě vašeho osobního Astrotypu, který získáte na tomto semináři. Dozvíte se, čeho v roce 2014 musíte rozhodně využít a naopak, čeho se určitě vyvarovat. Datum konání: 19.1. 2014, 10:00 – 18:00 hod Místo konání: Lidická 6, Praha 5, prostor Drive Production Cena semináře: 1,800 Kč Rezervaci místa posílejte na dasa@byu.cz
 • 3. FENG SHUI KLUB www.akademiestesti.webs.com Feng Shui Klub přijímá nové členy Po ročním působení se opět otevírají brány Feng Shui Klubu pro nové členy. Členství v Klubu vám umožní prohloubit si své znalosti v oblasti Feng Shui a Čínské kosmologie v praxi. Klub se schází celoročně každých čtrnáct dní v úterý od 18.00 do 21:00 a řeší aktuální případy ze života členů Klubu či případy jejich klientů. Pokud máte zájem se do Feng Shui Klubu přihlásit, napište, prosím, na dasa@byu.cz. Začínáme 14.1.2014. Roční členský příspěvek: 10.000,- Kč. Možnost na splátky – záloha 3.000,- Kč , poté 7.000,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách. www.fengshuiklub.webs.com
 • 4. www.akademiestesti.webs.com ŠŤASTNÝ ŽIVOT JE HRA Vše na tomto světě, i v celém vesmíru je vlastně hra. Proč hra? Hra je nějaká aktivita, která má přesně daná pravidla. Hra se dá hrát jen v tom případě, že tato pravidla znáte a hlavně: že je dodržujete. Těmto pravidlům se většinou říká „zákony“ – přírodní zákony apod. Zákony jsou dané. Vytvořila je síla, která tento vesmír, a tím i nás, stvořila. Pro někoho je to Bůh, pro někoho jsou to přírodní síly, pro někoho to může být nadpřirozená síla. Taoisté tomu např. říkají Tao (Dao). Jsou to zákony tak silné, že po celou existenci vesmíru je zatím nic neprolomilo. Vše se odehrává přesně podle těchto zákonů. Ať již v hlubokém vesmíru, v naší galaxii, v naší sluneční soustavě, na naší planetě, v naší zemi, či v našem domě nebo těle. Jsou to stále tytéž zákony. Zatím neexistuje síla, která by je dokázala změnit. Ti, kteří tyto zákony znají, vědí přesně, o jakou hru jde a jak se bude dál vyvíjet. A také moc dobře vědí, že když tyto zákony poruší, budou ze hry vyloučeni, nebo dostanou přinejmenším žlutou kartu. A naivní jsou ti, kteří stále doufají, že jsou to oni, kteří si vytvoří své vlastní zákony. Zatím se nikdo takový nenarodil a v těchto podmínkách vesmíru se ani nenarodí. A tak si můžete vybrat. Poznat, uznat a ctít tyto zákony, využívat je pro své dobro a štěstí. Nebo si myslet, že pro vás tyto zákony neplatí, a nechat se přírodou či vesmírem zničit. Je to na každém z vás. Bohužel žijeme ve společnosti a civilizaci, která si stále více a více myslí, že tyto zákony nejsou pro člověka. Že člověk se díky své inteligenci dokáže těmto zákonům vymanit. Ale opravdu – ještě se nikdo takový nenarodil. Můžete namítnout, že lidé vytvořili spousty věcí, které v přírodě bez člověka nejsou možné: člověk může lítat, dokáže překonat sílu gravitace a dostat se ze zemské atmosféry, dokáže žít pod vodou, dokáže klonovat živé tvory, dokáže uměle tvořit nový život (umělé oplodnění). Můžete říkat, že jsme nad přírodou vyzráli. Ale vůbec ne. Všechny tyto úspěchy civilizace jsou opět jen využitím přírodních zákonů. Prostě je lidé použili tak, jak chtěli. Bohužel, v některých případech i nepřirozeně (např. umělé oplodnění, estetické operace apod.). To znamená, že využili tyto zákony a šli proti běhu přírody, zvrátili její úmysl. Věřte, že nikdy nemůžete nad přírodou vyhrát. Nikdy. Je vždycky silnější než lidé. Jen si musíte uvědomit, že příroda má nekonečně času. Vy jen pár let. A to, že se ve svém životě nedožijete toho, jak příroda opět lidi přemůže, neznamená, že se to nestane. Hodně přírodních jevů se děje právě díky nesprávným zásahům člověka do přírody a ty se projevují i za desítek let. Některé až za stovky let. Budoucí generace budou stále řešit více a více přírodních katastrof, které zavinili generace předešlé, včetně té naší. Pravidla jsou prostě daná proto, aby hra mohla fungovat. A protože vy jste součástí této hry, narodili jste se do ní a nemůžete si vybrat jinou hru, musíte tato pravidla dodržovat, jestliže chcete hrát. A věřte, že tato
 • 5. www.akademiestesti.webs.com pravidla jsou nastavena tak, aby všichni byli spokojení s tím, co mají, jací jsou a k čemu byli povoláni. Pokud tedy chcete prožít šťastný a naplněný život, musíte tato pravidla poznat, uznat (přijmout) a dodržovat. Pak váš život bude volně plynout v rámci této hry. Protože pravidla znáte, dokážete dobře odhadnout svoji budoucnost nebo budoucnost svého jednání. Pokud víte, co vše může následovat (tj. tzv. potencialita konání), dokážete se na všechny eventuality připravit. Ale zároveň víte, co vše se stát nemůže, protože to neodpovídá pravidlům. Prostě víte, že když právě svítí slunce a je krásně azurová obloha, tak nezmoknete. Víte, že když prší, tak se nespálíte na slunci. Víte, že když je venku mráz, že nedostanete úžeh apod. Stejně tak v životě. Víte, že pokud se nepřipravíte na zkoušku, pak pravidlo říká, že ji nesložíte. Naopak víte, že když se naučíte, pravidlo říká, že ji složíte. Tak čeho se bát? Možná namítnete: no jo, ale já se naučím a přesto mě od zkoušky vyhodí….. Pak jste špatně znali potencialitu této zkoušky tj. její náročnost. Měli jste např. vědět, že jen „nabiflovat“ se nestačí, že musíte dané věci i rozumět. Čím lépe dokážete znát tyto zákony, tím lépe odhadnete potencialitu dané situace a tím lépe odhadnete, jak dopadne. To je např. základ věštby. Věštba není nic nadpřirozeného. Jen dokonalá znalost zákonů, přesný odhad potenciality a tím určení možných variant výsledku. Nestačí však zákony dobře znát. Musíte je umět i přijmout a v sobě zpracovat. To může být daleko těžší, než tyto zákony přijmout. Ti zkušenější z vás si určitě vzpomenou např. na zákony z dob komunismu. Všichni jsme je znali, dodržovali, ale jen málokdo je dokázal přijmout. Proto jsme žili nespokojeným a nešťastným životem. Vnitřně (ti odvážnější i navenek) jsme proti těmto zákonům bojovali. A to je přesně to, co se stane, pokud zákony nepřijmete: BOJ. Boj je vždy vyčerpávající. Málokdy vede ke štěstí, k opravdovému ryzímu štěstí. Samozřejmě se můžete cítit šťastní, pokud boj vyhrajete. Ale většinou vás ten boj tak vyčerpá, že má pro vás hodně negativních energií do budoucna a ty vás většinou přebijí. Takže pokud zákony nepřijmete a vnitřně je nezpracujete, nikdy nebudete šťastní. No a posledním bodem je dodržování pravidel. To je ze všeho nejlehčí. A přesto s tím má tolik lidí problémy. Je jasné, že lidé, kteří zákon nepřijmou, může být jejich nedodržování způsobem jejich boje proti těmto zákonům. Ale je velmi mnoho lidí, kteří zákon znají, i ho přijmou a přesto ho nedodrží. Většinou to bývá v případě, když cítí, že nedodržením zákona mohou získat momentální výhodu či přínos. Toto je příklad všech promyšlených kriminálních činů. Ale pokud zákon dodržujete, pak vše jde jako po drátkách. Tím se můžete velmi rychle přiblížit svému WU WEI – konání nekonáním. Dodržování pravidel patří podle Feng Shui do tzv. Gua 6. Toto Gua má za úkol chránit (patří sem např. vaše imunita). Tj. pravidla nás mají chránit. Zákony nás chrání před ostatními. Pokud by všichni lidé dodržovali všechny zákony na 100%, pak bychom mohli z hlavy vypustit spousty myšlenek. Mohli bychom žít volněji a méně přemýšlet. Navíc bychom odstranili spousty obav, strachu (jinová energie, element voda = smrt). Tím bychom si dozajista prodloužili život možná i o více jak 10 let. Při dodržování zákonů se děje vše, jak má, vše je předvídatelné a tím i velmi jednoduché. Pravda je, že život by pak byl i trošku nudný, žádné „překvápko“, žádné dobrodružství, žádné očekávání. Vše by bylo tak, jak má být. Chcete-li tedy žít opravdu šťastný život, pak nezbývá nic jiného, než poznat zákony, které ho řídí, přijmout je a dodržovat. Tím se téměř automaticky dostanete do šťastného života. Vše bude jak má být, vše bude fungovat a vy se o své štěstí nemusíte bát. Můžete tak být šťastní v každé situaci. Pravidla štěstí jsou jasně daná. Opět jsou to přírodní zákony (protože ať už o sobě říkáme co chceme, jsme prostě „zvířata“ s vyšší inteligencí a jsme přírodními zákony ovlivňováni stejně, jako např. sloni ). Pravidla jsou jasně určena Ba Guou Feng Shui. Víte, že Ba Gua má tzv. 8 Gua + JÁ, tj. 9 oblastí života. Číslo devět je číslo magické a označuje VŠE, celek, dokončení, naplnění. Budete-li mít všechna Gua správně nastavena ve svém životě, pak dojdete do Gua 9 = štěstí, sláva, radost. Mnozí z vás již víte, že těmito oblastmi je: JÁ, povolání/kariéra, vize, vztahy, rodina a minulost, bohatost, pravidla, radost v budoucnosti a domov. Všech těchto 9 oblastí života musíte mít nastaveno tak, aby ladily s vašimi energiemi tj. Astrotypem (vypracování Astrotypu si můžete objednat u nás na dasa@byu.cz). Pokud si tyto oblasti takto nastavíte, dostanete se do své životní rovnováhy, vše je nastaveno správně podle pravidel a tím automaticky získáváte šťastný život. Získáte naplnění, což je smyslem vašeho života. Jak jsem již předeslal v předchozím článku, na své štěstí nečekejte. Prožívejte ho stále. Opravdu k tomu často stačí velmi málo. Třeba jen malá změna v myšlení, či přístupu k něčemu. Hlavně nezapomínejte, že změny se nedějí kolem vás, ale ve vás. Změnou je změna vašeho pohledu na věc, ve vašem osobním přístupu. Pokud nezměníte sami sebe, nic se ve vašem životě nezmění. Pokud se chcete podívat na více detailů o těchto 9 oblastech života, podívejte se na naše stránky www.akademiestesti.webs.com.
 • 6. www.akademiestesti.webs.com RECEPT NA ŠTĚSTÍ MUSET Šťastný život nemá jen jeden obecný návod. Co platí pro všechny je to, co jsem napsal v předchozím článku: poznat pravidla, přijmout je a dodržovat. Tato pravidla však budou pro každého jiná. Je to jako mít individuální studijní plán. Když ho budete dodržovat, pak dostudujete. Pokud ne, mohou vás ze školy vyhodit. Proto je důležité, abyste si uvědomili, že váš život je jedinečný a nepodobá se žádnému jinému. Proto nemůžete v životě někoho kopírovat. Samozřejmě můžete mít své idoly. To je dokonce správné, protože mohou posílit vaši vizi. Navíc správně vybraný idol vytýčí jasnou cestu vpřed. Dokáže přesně nastavit pravidla jak se k němu přiblížit. Ale….je tu jedno ALE. Vy nemůžete být tímto idolem. Žádná žena nemůže být Madonnou, ať už je jí sebevíc podobná. Žádný muž nemůže být David Backham. Co ale můžete je, že si vyberete něco ze svého idolu, čeho chcete také dosáhnout – ale již po svém. Ženy si mohou říct, že chtějí vypadat v 50-ti jako Madonna. To je možné. Muži si mohou přát, aby vydělali tolik peněz jako David – ale také po svém. Každý jste svůj a proto i vaše štěstí může být jen vaše. Pocit MUSET je nejsilnější raketový motor, jaký si můžete vytvořit. Nejde jen o slovo. Musí přijít ten pocit. Jak se říká: když musíš, tak musíš. Pokud ve svém srdci neucítíte neutuchající MUSET, pak dosažení jakéhokoliv cíle může být komplikované a vyčerpávající. Dokážete-li si však „přivodit“ pocit MUSET, pak váš mozek již udělá vše pro to, abyste svého dosáhli. Muset je nepřekonatelná síla. Není to jen síla fyzická, ale síla mentální. Lidé dokáží neskutečné fyzické výkony, když jim velí MUSÍŠ. Díky tomuto povelu si zachránilo život mnoho lidí. Byli pak schopni překonat překážky, které by v normální situaci absolutně nezvládli. Co je to MUSET? Je to opravdu podobné raketovému motoru. Musí zde být spalující žár, obrovské světlo, které vše osvítí tak, že je vám vše jasné a není nic skryto, není žádných pochyb. To oslňující světlo funguje stejně, jako světlo u auta. Vidíte jen to, co máte před sebou a vše ostatní se ztratí ve tmě a nevidíte nic, jen cestu k cíli. Pak již jen vyrazíte na cestu, vidíte vždy jen pár metrů a nepřemýšlíte o dalších. To jak zdolat další metry vám dojde v okamžiku, kdy je uvidíte ve svém světle. STRACH To, čeho se lidé bojí jsou většinou jejich vlastní fantazie o tom, co špatného se jim může stát. 99% toho se však nikdy nestane. Moje maminka říkává: kaše se nikdy nejí tak horká, jak se uvaří. Když člověk dostane strach, tak dinosauří mozek velí: uteč od problému, bojuj s problémem, dělej, že problém není, možná se ti vyhne. Člověk ale má další části mozku, které mu umožňují s problémem pracovat kreativní část a myslící část. Ty musíte zapojit. Takže nemusíte poslouchat dinosauří mozek. První nával strachu trvá 40-90 sec (vědci říkají). V tuto dobu proto nesmíte vůbec reagovat, ale naopak čekat, až tato vlna odezní (počkejte, až ta horká kaše vychladne). Pak můžete jednat racionálně i kreativně. Ale abyste mohli jednat, musíte problém poznat, tj. získat informace. Informace strach téměř úplně odstraní. Strach i informace patří k elementu voda. Informace je aktivní energie, je to tedy jangová voda, strach je negativní energie, jinová voda. Chcete-li snížit Jin (strach), musíte zvýšit Jang (informace). Máte-li tedy z něčeho obavy, pak si nastudujte vše, co se dané záležitosti týká. Strach zmizí.
 • 7. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE ZAČÍNÁ NOVÝ BYZNYS ROK www.happillionaire.wordpress.com Chcete-li se opravdu stát happillionairem, pak byste se měli řídit zákony jak štěstí tak byznysu. Opět jsou to zákony přírodní, takže by vám neměly dělat žádný problém. Pokud tyto zákony poznáte, pak zjistíte, že hodně věcí se vlastně děje samo, bez našeho přičinění. A to, že si někteří lidé hrají na „byzy“ byznysmeny vůbec neovlivní, jestli se daná věc povede nebo ne. Záleží jen a jen na dodržení zákonů. Jak tedy uchopit rok 2014 z hlediska zákonů, které budou letos vládnout? Je to velmi aktivní rok. Energie se dramaticky zrychlí. Tento rok bude tuto rychlost vyžadovat i od vás. Budete muset rychle reagovat na všechny podněty. Jak na pozitivní příležitosti, které musíte hned chytit za pačesy, tak i problémy, které musíte hned na začátku rozdupat. Tento rok totiž bude mít vše tendenci rychle růst, šířit se a prosadit se (to hezké, i to ošklivé – podle toho, co necháte žít). Pro byznys v letošním roce je rozhodující „okázalý“ marketing a reklama. Musí vás být vidět! Kdo nebude vidět, jako by letos nebyl. Celý rok bude žít ve světle slávy, aktivit, nadšení. Čekají nás tři velké události: Olympiáda, MS v hokeji a MS ve fotbale. Obrovská příležitost, jak toto nadšení přenést na svůj byznys. Nejde však jen o reklamu jako takovou. Rok dřevěného koně je rokem hvězd. Proto šéf či majitel společnosti se tento rok musí chovat jako hvězda. Musí vyjít ven, ukázat se davu a zazářit. Musí být hvězdou ne jen svého podniku, ale i svého oboru. Dřevěný kůň poběží za vizí. Proto musíte mít velmi jasnou vizi, kam letos nebo v budoucnosti, chcete dojít, čeho chcete dosáhnout. Čím jasnější tato vize je, tím lépe k ní kůň doběhne. Svoji vizi převeďte na vizuál, aby byl hodně dobře vidět. Umístěte ho v kanceláři do oblasti vize a slávy – Gua 9.
 • 8. ČERNÁK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE PŘEDNÁŠKA – ZÁKLADY FENG SHUI – INTERIÉR • Jak si vytvořit příjemný, zdravý a harmonický interiér www.akademiestesti.webs.com 13.1. 2014, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1, od 19:00 Vstupenky v pokladně knihovny. Vstupné 40 Kč. http://www.mlp.cz/cz/akce/e11755-zaklady-feng-shuiinterier/ CO VÁM PŘINESE ROK 2014 DO INTERIÉRU Každý časový cyklus (20-ti letí, 12-ti letí, rok, sezona, měsíc, den i hodina) mění energie ve vašem interiéru. Asi dobře víte, že se ve stejné místnosti cítíte jinak ráno, jinak odpoledne a jinak večer. Značný vliv na to má „oběh“ slunce kolem vašeho domu, změna světla a stínů apod. Stejným způsobem se měnící energie při změně roku promítnou do energií vašeho domu či kanceláře. Proto je dobré energie roku znát a využít jich pro posílení vaší energie a naopak vyhnout se všemu, co by vaši energii mohlo oslabit. Rok 2014 je rokem dřevěného koně. Energie tohoto roku budou tak velmi aktivní, rychlé, pulzující. Kůň ke svému životu potřebuje velký prostor. Ten bude vyžadovat i od vašeho interiéru. Chcete-li tedy využít síly koně, musíte mu v interiéru vytvořit dostatečný prostor. V tomto roce bude tedy nutné odstranit veškeré překážky z cesty. Musíte vytvořit co nejvolnější a nejširší průchod všemi místnostmi. Musíte zbavit prostor pocitu stísněnosti. Prostor je tak třeba co nejvíce otevřít. Tj. často otevírat okna, vpustit do interiéru čerstvý vzduch, pro tento rok nezavírat vždy všechny dveře v interiéru, zanechat tak pocit, že lze celým interiérem proběhnout. Pocit prostornosti vytvoříte také zrcadly nebo obrazy, které ukazují krásnou širokou krajinu. Světlo je dalším, velmi důležitým elementem koně. Celý interiér tedy řádně prosvětlete. Vždy, když jste v nějaké místnosti a není dostatek světla, tak si rozsviťte. Dodejte do prostoru co nejvíce světlých barev. Hlavně v létě bude docházet k velké kumulaci ohnivých energií. Proto doporučujeme tento rok zmírnit silnou energii koně pomocí elementu voda: voda jako taková, vázy s vodou, černá či modrá barva, chládek. Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com
 • 9. TAO TE ŤING V minulé osmé kapitole jsem si ukázali, že bychom se měli co nejvíce podobat chování vody, protože ta vždy dojde ke svému cíli. Dále v této kapitole Starý Mistr ukazuje základní principy správného jednání, které vede k harmonii a štěstí. Naopak nedodržení těchto pravidel přivodí svár a příkoří. Kapitola 9 Chceš-li něco podržet do krajnosti plné, Lépe, když toho necháš. Chceš-li něco podržet do krajnosti ostré, Nadlouho to nezachováš. www.akademiestesti.webs.com Máš-li síň plnou zlata a drahokamů, Nic ti ji nemůže ochránit. Máš-li moc a bohatství – a k tomu zpupnost, Nemůžeš ujít vlastní zkáze. Dovršit dílo, Splnit své poslání, A stáhnout se do ústraní Toť cesta nebeského Tao. Myslím, že tato kapitola je jasná každému. Zde není potřeba „rozmotávat“ Mistrovy myšlenky. Opět zde však objevujeme krásu pravdy o fungování života. Vidíme, jak život ovlivňují přírodní zákony. Jdeme-li v souladu s nimi, pak se nám daří a jsme šťastní. Pokud však jdeme proti nim, zničí nás. Dalším důležitým vzkazem v této kapitole je důležitost rovnováhy. Lao C‘ zde jasně ukazuje, jak nebezpečné jsou pro život člověka jakékoliv extrémy. Čím silnější odchýlení od středu a tím od rovnováhy, tím vzniká větší extrém, který je pro člověka již dále neudržitelný. Člověk se pro udržení extrému vyčerpává, až ho tento extrém oslabí tak, že se sám zničí. Zde opět platí krásné české rčení: Zlatá střední cesta, nebo Čeho je moc, toho je příliš apod. Nejde však jen o hmotné věci. Mít více peněz, než dokážeme zpracovat, mít více majetku, než dokážeme užít. Jde zde také o naše chování. Pokud přeženeme hádku, pokud „tlačíme na pilu“ apod., vždy dojde k našemu vyčerpání. Všechny disharmonické stavy jsou příčinou našich nemocí. Disharmonie = nemoc, harmonie = zdraví. Pokaždé, když porušíme rovnováhu, zatěžujeme tím své tělo i mysl a to pak strádá. Pokud tato nerovnováha trvá déle, tělo (či určitý orgán) se vyčerpá a onemocní. Nebo v případě, že dojdeme rychle do velkého extrému, tak může organizmus také zkolabovat. Když se podíváte na dnešní dobu, pak si uvědomíte, že více méně jdete z jednoho extrému do druhého. Všechno se děje extrémně rychle, jsou na vás kladeny extrémně vysoké nároky. Je jasné, že člověk se dokáže přizpůsobit téměř jakékoliv situaci, ale vždy jen na určitou dobu. Pak se vyčerpá a umře. I to je důvod toho, že se zvyšují počty psychicky nemocných lidí. Dále zde Starý Mistr poukazuje na důležitý fakt, že zpupnost vede ke zkáze. Je tedy velmi důležité žít s pokorou, i když jste miliardáři. Zpupnost opravdu vede k vlastní zkáze. Nemusí to znamenat, že o své jmění přijdete, nebo že se vám stane něco špatného. K čemu ale dojde určitě je, že se k vám dostaví tíživá nespokojenost, ztráta smyslu života, vyhoření apod. Váš život se stane peklem. Jasnou cestou ke šťastnému ale i úspěšnému životu je „….dovršit dílo, splnit své poslání…..“ Již víte, že každý člověk má své přirozené talenty, z nich se odvozuje jeho poslání. Pokud máte převahu elementu dřeva, pak vaše poslání bude v kreativní a tvůrčí činnosti. V této oblasti máte tvořit a dokončit každé dílo. A pak „…..stáhnout se do ústraní……“ Všimněte si, že takto postupují velké osobnosti a hvězdy. Velký zpěvák natočí desku, udělá turné, sklidí slávu a úspěch a pak se několik let v ústraní připravuje na své další dílo. To je Tao.
 • 10. PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE www.akademiestesti.webs.com Tento týden (od 13.1.) vládnou slabší energie vody, země a kovu. Jediné dny, kdy budou energie aktivnější jsou pátek a neděle. Ostatní dny jsou určeny spíše k přemítání, mudrování, promýšlení, hodnocení. Do velkých akcí se proto tento týden nepouštějte. Berte to jako mírný rozjezd nového roku. •PONDĚLÍ – HAVRAN 9-6-1 •Den plný škarohlídství. Vše se na první pohled může zdát špatně. Nic ten den jakoby nevyhovuje. Proto to není vhodný den k předkládání návrhů či výsledků své práce. Mohli byste se lehce dostat do stavu, kdy budete bez skrupulí odmítnuti. – Jídlo: Nepříjemnou atmosféru dnešního dne můžete vykompenzovat dobrým jídlem, pití s přáteli, někde venku. Udělejte si malou nebo velkou oslavu a na nic nemyslete. •ÚTERÝ – OPICE 8-7-2 •Příznivý den, pokud se chcete s radostí vrhnout do něčeho, co vás baví. Půjde vám to od ruky a budete si vědět se vším rady. Nepříjemný den pro řešení problémů. Nebude se vám do toho chtít. Proto je odložte na jindy. Pozor, dnes nikomu nelžete, poznají to na vás. – Jídlo: Dnešek je vhodný pro experimentování s jídlem doma. •STŘEDA – LIDOOP 7-8-3 •Vcelku příjemný den. Vhodný pro konsolidaci, pro vytváření stability, jistoty. Dnes můžete řešit i obtížnější věci, které ale musí vést ke stabilitě. Není to vhodný den na vytváření nových věcí, či k experimentu. – Jídlo: Dnešek je podobný úterý. Ideální je stravovat se dnes doma a opět zkusit nějakou novinku. Hlavně nic tradičního, či tradiční rodinný recept. •ČTVRTEK – TAPÍR 6-9-4 •Čtvrtek využijte k řešení svých potřeb. Dnešní energie přejí ke splnění všeho, co je opravdu potřeba. Pozor jen na to, že tuto potřebu budete muset doložit, jinak budete odmítnuti. Hlavně opravdu nežádejte o nic, co skutečně a objektivně nepotřebujete. – Jídlo: Dnes bude vhodné jít na jídlo ven. Můžete jít s přáteli, do příjemné společnosti. Vhodný den na party či oslavy s přáteli. •PÁTEK - KOZA 5-1-5 •Dnes si dávejte velký pozor, abyste někoho neurazili. Dnes jsou velmi citlivé energie a lidé si mohou brát vše osobně. Proto dnes raději chvalte, snažte se lidem kolem pomáhat a vyjít jim vstříc. Pozor na to, abyste dnes nechtěli prosadit své ego nad ostatními. – Jídlo: Dnes by mělo být jídlo takové, aby jste vy sami z něho měli co největší radost. Dnes se rozhodně nepřizpůsobujte, ale také netlačte ostatní do toho, aby jedli něco, co sami nechtějí. •SOBOTA – MUNTJAK 4-2-6 •V sobotu je mazlící den. Užijte si ho s partnerem, buďte něžní, pozorní. Hlavně neřešte nic závažného. – Jídlo: Dnešek se hodí pro ochutnávku různých dobrůtek, žádné velké jídlo. •NEDĚLE – KŮŇ 3-3-7 •Dnes jděte ven. Chce to prostor, pohyb. Žádné velké přemýšlení, prostě dnes dělejte jen to, co vám dělá radost. – Jídlo: Ideální den na výlet k rodičům na nedělní oběd. Mohl by být slavnostnější. Hlavně u něj musí vládnout veselá nálada.
 • 11. AKADEMIE ŠTĚSTÍ VIDEO KURZY Akademie štěstí – balíček 12 video kurzů (cca 30 hodin) 6,490 Kč Ceny kurzů, když je objednáte samostatně: ÚVODNÍ KURZ POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT 1,000 Kč 700 Kč VIZE – jak si zvolit správnou vizi 700 Kč VZTAHY – vytvořte si šťastný stav 700 Kč RODINA – jak využít sílu šťastné rodiny www.akademiestesti.webs.com POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA 700 Kč MINULOST/KOŘENY – naučte se navazovat na již vytvořené 700 Kč DOMOV – vytvořte si šťastný domov 700 Kč ROZMANITOST - jak využít bohatství 700 Kč ZDRAVÍ – naučte se udržovat své zdraví 700 Kč BUDOUCNOST – naučte se vytvářet šťastnou budoucnost 700 Kč POMOC OKOLÍ – nebuďte na nic sami, naučte se delegovat 700 Kč PRAVIDLA – nastavte si pravidla pro šťastný život 700 Kč Poznámka: Samostatné kurzy je nutno objednat vždy s úvodním kurzem, na který další kurzy navazují PORADNA AKADEMIE ŠTĚSTÍ Pokud vás v životě něco trápí, pokud se vám nedaří v podnikání, využijte služeb naší poradny. Formou osobní konzultace vám pomůžeme věc vyřešit. Můžete si objednat konzultaci osobní, nebo prostřednictvím Skype. Do poradny se objednejte mailem dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479
 • 12. ŠIŘTE S NÁMI ŠTĚSTÍ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE www.akademiestesti.webs.com PRVNÍ ŠIŘITELÉ JIŽ MEZI NÁMI. BUĎTE DALŠÍ! Pomozte nám šířit štěstí v ČR. Staňte se součástí Akademie štěstí a šiřte dále kurzy, přednášky a další programy, které učí lidi nastavit si život tak, aby byli šťastní. Staňte se i vy HAPPÍKEM a pozvěte do Akademie štěstí svoji rodinu, přátele a známé. Získáte od nás 20% za každý kurz, který předáte dál (u Cyklu kurzů Akademie štěstí to je 1,298 Kč). Uspořádejte přednášky a semináře, na které rádi přijedeme i do vašeho města a kraje. Prostředky z prodeje pak využijeme na rozvoj Akademie a jejích programů.