Publicité
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
Publicité
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
Prochain SlideShare
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Publicité

2014.06.30. happyweek 74

  1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 30.6. 2014 Č. 074 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com S letním slunovratem přestaly působit růstové a silné energie. Příroda se nyní pomalu začíná připravovat na období, kdy energie budou oslabovat. Stejně tak by se měl na období slabých energií připravit každý člověk. Celé jaro a léto jste měli věnovat začátkům a rozvoji svých plánů. Měli jste tu největší podporu energií, které během roku můžete získat. Proto jste mohli pracovat aktivně, aniž byste museli sami vydávat ve velkém své vlastní energie. Měli jste oporu rostoucích jangových energií jara a léta. Červenec je jakýmsi bodem zlomu. Energie byly 21.6. na svém vrcholu a pomalu tento vrchol nyní opouští. Tento měsíc je tedy velmi vhodným obdobím na zpomalení. Můžete tyto energie využít k tomu, abyste se ohlédli za svými úspěchy i neúspěchy v minulém období silných energií. Mezidobí země nabízí silné energie elementu (proměnné fáze) země. Tato energie má ráda stabilitu, rovnováhu. Pracuje hlavně s fakty a realitou. Proto se snažte zhodnotit své dosavadní aktivity opravdu co nejvíce realisticky. Zhodnoťte fakta. Udělejte si takový pololetní „mezisoučet“. Na základě svých výsledků si pak můžete upravit svůj plán na druhé pololetí roku. Pokud máte pocit, že jste nevyužili růstových energií dostatečně, a že se vám některé věci nepovedly tak, jak jste si plánovali, není ještě vše ztraceno. Silné energie neoslabí okamžitě. Tj. máte ještě před sebou asi tak měsíc na nápravu, aniž by vás to velmi vyčerpalo. Pokud zjistíte, že jste se svým plánem pozadu, pak se ještě pokuste vše dohonit. Mělo by se vám to podařit do srpna, než začnou energie být opravdu již slabší. Jakmile zhodnotíte své úsilí za první pololetí, měli byste mít velmi dobrou představu o tom, jakých výsledků asi dosáhnete do konce roku. Tak jako zemědělci již nyní mají dobrou představu o své sklizni, tak i vy byste měli vědět, jaké budou plody vaší dosavadní práce. Vaším úkolem nyní je udělat vše pro to, abyste zabezpečili co nejlepší „sklizeň“. Připravte se již nyní na to, co budete dělat v období od srpna do října. Je to období, kdy máte co nejvíce zúročit své dosavadní snažení.
  2. www.akademiestesti.webs.com JAK SE VYZNAT VE VŠECH TĚCH INFORMACÍCH ? O důležitosti znalosti svého Astrotypu jsme toho napsali i řekli již velmi mnoho. Ale ze své praxe víme, že toho nebude nikdy dost. I když naši studenti a lidé, kteří chodí na naše přednášky či čtou HAPPYWEEK vědí, že znalost sama sebe je klíčem ke všemu v jejich životě, stále tomu nevěnují dostatečnou pozornost. Síla vlivu společnosti (rodinou počínaje, přes školu, pracoviště, společnost až po celosvětové vlivy) je tak obrovská, že je velmi těžké se z tohoto vlivu vymanit. V dnešní době je to o to těžší, neboť na lidi silně působí mnoho různých zdrojů informací. Lidé jsou neustále bombardováni různými zprávami, reklamami, filmy, články apod. ze všech stran. Rozmach internetu toto vše jen posiluje. Obrovský zdroj informací však lidem ve svém důsledku ztěžuje život. Tento obrovský zdroj má energie tzv. Gua 4, tj. energie expanze a rozmanitosti vedoucí až k chaosu. Vy víte, že pro Gua 4 platí jedno důležité pravidlo: vymezení, nebo omezení. To znamená, že pokud si jasně nevymezíte (v případě informací) své zdroje – tj. „budu sledovat ten a ten zdroj“ – budete neustále jen hledat další a další informace. Vzhledem k tomu, že Gua 4 s sebou nese energii rozmanitosti, budou i tyto informace velmi rozmanité, tedy i protichůdné. To vám velmi silně ztíží schopnosti výběru: „co mám dělat, jak to mám dělat….?“ V takovém případě jste zahlceni různorodými informacemi a ty vás začnou OMEZOVAT. Znamená to, že se nebudete umět rozhodnout. Asi to znáte z mnoha oblastí života. Jednou takovou je např. neustálá debata o správné výživě. Dnes je tolik informací, že nikdo vlastně přesně neví, co je tedy zdravé jíst a co ne. Jaké množství stravy je to správné a jaké ne. Jaký poměr bílkovin, sacharidů a ……. je ten správný apod. A stejně tak jsou různorodé informace ve všech oblastech. Jaký to má vliv na člověka? Jednoduchý – řekne si: „On stejně nikdo neví, jak je to vlastně správně, tak se tím řídit nebudu.“ A takový člověk pak na zdravou výživu rezignuje. Stejně tak se to pak týká např. prevence zdraví, zdravého životního stylu, cvičení a všech dalších důležitých aspektů života. Ta obrovská rozmanitost a s tím spojená neomezená svoboda rozhodování je ve svém důsledku velmi omezující a má jen negativní dopady na každého člověka. Proto je VYMEZENÍ tak strašně důležité. Jak se ale můžete vymezit, když ani nevíte, kdo a co jste? Podle čeho se chcete rozhodovat? Podle toho, jak to dělá soused, kamarádka, nebo podle toho, co říkají v nějakém „chytrém“ pořadu v televizi? Jak ti, co radí, mohou vědět, co je pro vás dobré, když vás neznají? A jak to můžete vědět vy sami, když neznáte sami sebe? Zamyslete se trošku nad tím! Cesta ke zdravému, bohatému a šťastnému životu vede jen a jen od poznání sebe sama. Pokud sami sebe neznáte, nikdy nebudete umět dělat správná rozhodnutí v životě.
  3. www.akademiestesti.webs.com CHAMTIVOST Často se v HAPPYWEEKu věnujeme tématu „duchovno“. Již několikrát jsme si položili otázku: „Co to je duchovno?“ uvědomili jsem si tu, že duchovno nelze v lidském životě oddělit od materiálního života. Že vše je zčásti materiální i duchovní. Vždy záleží na pohledu na věc. Dokonce jsme si zde položili otázku, do jaké míry je důležité rozdělovat svět na duchovní a materiální. Samozřejmě je to téma, o kterém se dá možná diskutovat do nekonečna a záleží na přístupu každého z nás. Nic však nezmění fakt, že duchovno je velmi silnou součástí společenského života na celé planetě. Drtivá většina obyvatel planety má nějaké duchovní zaměření. Nejvíce lidí se věnuje Křesťanství, Islámu, Buddhismu a Hinduismu. Většina lidí tedy uznává jeden z těchto směrů víry a duchovního zaměření. Je tedy s podivem, proč se drtivá většina věcí na této planetě děje v rozporu s těmito duchovními směry. Proč se téměř všichni tito „věřící“ chovají jinak, než jim říká jejich víra? Ačkoliv se tyto různé duchovní směry mohou na první pohled zdát odlišné (až protichůdné), mají většinou stejný základ a pak velmi mnoho společného. Jednou takovou společnou věcí je CHAMTIVOST. Na tuto negativní vlastnost upozorňují všechny tyto směry. Považují ji za velmi nebezpečnou. A přesto – jak se říká – „chamtivost světem vládne“. Jak je to možné? Buď všichni ti „věřící“ nejsou věřícími a jen si to bláhově myslí, nebo ve velkém „hřeší“ proti své vlastní víře. K čemu je však taková víra, kterou nedodržují? Dá se vůbec o člověku, který svoji víru nedodržuje, tvrdit, že je věřící? Pokud svoji víru nedodržuje, pak by to mělo automaticky znamenat, že nevěří. Protože kdyby věřil, pak by tak i konal. Kolik lidí na celém světě tak je skutečně těmi věřícími? Dá se říci, že jen velmi malá hrstka lidí. Tento problém se však „táhne“ celou existencí lidstva. Pak je možná důležité si dát otázku: „K čemu je víra, když jí téměř nikdo nevěří?“ …..A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ….. V minulém čísle HAPPYWEEKu jsme si říkali, že červenec je měsícem krásy. Proto je důležité, abyste kráse věnovali právě v tomto období co nejvíce své pozornosti. Jako Češi, Moravané a Slezané máme jednu obrovskou výhodu: máme krásnou zemi. Takže kochat se krásou není pro nikoho vůbec složité. Ve většině případů se stačí rozhlédnou kolem sebe a uvědomit si tu krásu, která vás obklopuje. Stačí vyrazit kamkoliv, kterýmkoliv směrem a objevíte další a další krásu. A nejedná se jen o krásu přírodní, krásu země. Ale také o krásu, kterou v naší zemi stvořili lidé. Máme zde tolik architektonických a historických skvostů, které do vás svoji krásu „napumpují“ do sytosti. Využijte tento měsíc a vydejte se na místa, kde je silná energie času – na historické památky. Nejde jen o to jet se „podívat“. Snažte se na těchto místech co nejvíce uvolnit a otevřít se této silné energii času. Uvědomte si, že v některých místech je stále energie našich králů i císařů či jiných silných osobností našich dějin. Prohlížejte si unikáty staveb, různých dochovaných předmětů a uměleckých děl. V dřívějších dobách do každého díla dával Mistr svoji energii a ta v nich zůstává dodnes a vy ji můžete čerpat. Stejně tak je v některých dílech uchována energie těch, kteří tyto předměty využívali – meče, osobní šperky, šaty, praporce apod. Je to velmi vzácná energie, která velice obohacuje kvalitu vašeho života.
  4. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE ČAS SE ZAMYSLET www.happillionaire.wordpress.com Červenec nabízí vašemu podnikání velmi užitečnou energii – energii země. Jak jsme se již zmínili v předchozích článcích, je to užitečná energie na konsolidaci. Ta je důležitá i v podnikání. Stejně tak, jak je důležité jít stále dále a dopředu, je také důležité umět se na své cestě za cílem zastavit a vše zkontrolovat. Udělejte si proto tento měsíc čas na to, abyste konsolidovali činnost vaší firmy či vašeho oddělení ve firmě. Vezměte si k ruce své plány, které jste si připravili na celý rok a porovnejte je se skutečnými výsledky své firmy. Zjistěte, kde se vám plány podařilo naplnit a kde se naopak nedařilo. Své aktuální výsledky pak vyhodnoťte z pohledu celoročního cíle. Také věnujte velkou pozornost tomu, jestli se vaše podnikání stále nachází na své správné cestě. Ujistěte se, že se na své cestě stále nacházíte. Pokud ne, musíte učinit opatření k tomu, abyste se na svoji cestu co nejdříve vrátili. Pokud možno ale neměňte svůj celoroční plán ani cíl. Začínat nyní s něčím novým, na čem jste ani na jaře ani v létě nepracovali, je velmi riskantní a obtížné. Navíc vás to velmi vyčerpá, protože již nebudete mít podporu růstových energií. Nyní je čas zamyslet se nad tím, jak dále využít všeho, co se vám první půlrok dařilo. Jak ještě zvýšit tento potenciál a hlavně, jak si pojistit, aby konečný výsledek byl co nejlepší. Nejde již o zvyšování výkonů, ale spíše se zaměřte na ochranu toho, čeho jste dosud dosáhli. Snažte se vytvořit takové podmínky, abyste dosáhli maximalizace svých výnosů. V oblastech, kde se vám nedařilo, je důležité posoudit, jak dalece mohou tyto neúspěchy podkopat váš celoroční úspěch. Pokud se vám však bude zdát, že snaha vše zvrátit k lepšímu v těchto oblastech přináší více negativní energie či rizika než pozitiv, pak bude lepší se smířit s tím, že tyto neúspěšné oblasti se vám letos nepodařilo vyřešit a snažit se jen minimalizovat jejich dopad na celkový výsledek. Důležité je, abyste vše v tomto období posuzovali velmi realisticky. Nedejte na žádné dohady, pocity či domněnky. Pracujte pouze s tvrdými daty. Pracujte se svými čísly, porovnávejte je s čísly z trhu vašeho oboru, s čísly různých průzkumů trhů, které máte k dispozici. Teprve poté čiňte reálné závěry. Energie země má ráda jen fakta a stabilitu. Je tedy důležité, aby vaše rozhodnutí bylo založeno na datech a aby přineslo co největší stabilitu dalšího vývoje vaší společnosti.
  5. www.akademiestesti.webs.com ENERGIE ČASU V PROSTORU Energie času patří k jangovým energiím. Je to energie velmi silná a výrazně ovlivňuje „fungování“ vašeho života. Působí velmi rychle a razantně (na rozdíl od energie prostoru, která je jinová, působí „nenápadně“, pomalu, ale jistě). Energii času přináší do vašeho domova sám čas – tj. různá časová období, různé časové cykly (např. roční období, části dne apod.). Energii času však můžete do prostoru vložit pomocí předmětů, které již označil „zub času“. Jedná se o staré předměty, různé antikvariátní kousky či dary z cest. Na tyto předměty si musíte dávat opravdu velký pozor. Energie času je v nich velmi silná a proto výrazně ovlivní kvalitu vašeho života. Rozhodně se ujistěte, odkud takový kus nábytku či bytového doplňku pochází. Snažte se zjistit co nejvíce o jeho historii. Její energie totiž ovlivní energii vašeho domova a tím i vašeho života. Je důležité vědět, k čemu daný předmět či kus nábytku sloužil. Lidé často mají doma předměty, o kterých vůbec nic nevědí. Často jsou to různé masky, výjevy apod., o kterých netuší, k čemu slouží. A vězte, že jejich funkce těmto předmětům byla dána a tedy působí i na vás. A čím je tento předmět starší, tím silněji působí. Např. meč z 12. století má silnější energii, než např. šavle z 18. století. Důležité je také vědět, kdo tento předmět používal, neboť i jeho energie se v tomto předmětu „usadila“. ČERNÁK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com
  6. www.akademiestesti.webs.com V třicáté kapitole nám Tao Te Ťing jasně dokazuje, jak negativní energie vnáší do našich životů boj a svár. Také nám vysvětluje, že boj je většinou následkem přílišného „chvástání“ či právě chamtivosti. Jak i v Bibli stojí: kdo se povyšuje, bude ponížen. Je to moudrost a pravda známá tisíciletí. Lidé ji znají velmi dobře, téměř každý tuto pravdu „zažil na vlastní kůži“ a přesto se lidé stále snaží získat víc a vydobýt si „své“ pomocí boje, válek a násilí. I když všichni předem vědí, že to špatně dopadne. I přesto do toho znovu lidé jdou ačkoliv vědí, že špatně dopadnou. Proto je důležité se v životě vyhýbat jakémukoliv boji a násilí. Nikdy to nikomu nic dobrého nepřineslo a ani nepřinese. Máme být vděční za to, co máme, za to, co se nám podařilo v životě vybudovat. Nesmíme to dávat na odiv ostatním. Máme být spokojeni a to stačí. Jedním z důvodů existence člověka je budovat a starat se o to, co nám bylo dáno – ať již Bohem, či vesmírem, či jiným člověkem. Máme se starat o tyto dary, ať již tím darem je náš talent, náš intelekt, naše rodinné bohatství či materiální statky. Máme je rozvíjet pro další generace. To je hlavním úkolem člověka. Jak praví Bible: „Stvořil jsem vás v Ráji pro to, abyste se o tuto zahradu starali a její plody užívali.“ Kapitola 31 I nejvzácnější zbraň je nástrojem neštěstí, Jež budí u každého odpor. Proto ten, kdo obsahuje Tao, se u ní nezdržuje. Ušlechtilý muž, mešká-li doma, Cení levici, jako místo cti. Mešká-li ve zbrani, Cení pravici, jako místo cti. Zbraně – jako nositelé neštěstí – Nejsou nástrojem vhodným pro ušlechtilého. Proto jich užívá, nemá-li vyhnutí. Klid a mír klade nade vše. Ve vítězství není nic oslavného. Radovat se z vítězství – Znamená mít potěšení v zabíjení lidí. Kdo se raduje ze zabíjení lidí, Nikdy nebude s to uplatnit své cíle ve světě. Při příznivých událostech je přednost dávána levici. Při nešťastných událostech je přednost dávána pravici. Při bitvě má pobočník místo na levé straně, Vrchní velitel na pravé straně. To znamená, že zaujímají místa Jako při pohřebním obřadu. Je-li pobito veliké množství lidí, Má to vzbuzovat velký žal a smutek. Kdo zvítězil v bitvě, má zaujímat místo Podle pravidel pohřebních obřadů. K těmto slovům Starého Misra není třeba nic dodávat. TAO TE ŤING
  7. www.akademiestesti.webs.com PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE V týdnu od 30.6. budou vládnout velmi proměnlivé energie. Silné aktivní energie budou střídat dny s klidnými energiemi. Vhodný čas na strategické plány a smělé vykročení, stejně tak na klid a odpočinek. Jen pozor, kdy jsou ty správné energie pro konkrétní činnost. •PONDĚLÍ – DRAK 3-3-7 •Tento týden začíná opravdu ve „velkém“. Silné energie draka i agresivní energie letící hvězdy 3 vám dávají hodně energie k tomu, abyste se pustili do díla opravdu s plnou parádou. Dejte se do toho a půl bude hotovo . Dobrý den na plánování či strategické úvahy. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být velmi tradiční a pokud možno rodinné. Ideální je setkání rodiny u společné večeře a jídla, které všichni členové rodiny považují za rodinné a tradiční. •ÚTERÝ – KŮŇ 2-4-8 •Úterý bude pokračovat v „divoké jízdě“. Opět buďte co nejvíce aktivní. Věnujte se své práci či jiné činnosti naplno. Nechte se vést pocity a volností. Nenechte se svazovat pravidly či nesmyslnými nařízeními. Vhodný den pro společenskou událost. Svého partnera však nenechávejte doma. – Jídlo: vhodný den na večeři ve dvou, či můžete jít společně na ochutnávku dobrých jídel do společnosti. •STŘEDA – JELEN 1-5-9 •Opět aktivní energie. Věnujte je své cestě za svým cílem. Informace a jejich získávání či posílání do světa je hlavním tématem dnešního dne. – Jídlo: dnes je dobrý den pro jednoduché jídlo. Mělo by hlavně chutnat vám, takže se nenechte nalákat na něco, co nechcete. •ČTVRTEK – HAD 9-6-1 •Ve čtvrtek se energie zmírní. Pro některé aktivní jedince to může dokonce působit tak, že budou mít pocit, že se energie úplně zastavily. Věnujte tento den k přemýšlení a úvahám, jak vše zdokonalit. Dobrý den pro blýsknutí se ve společnosti svojí chytrostí a moudrostí. – Jídlo: rozhodně dnes nezůstávejte doma. Vyberte si společnost, která je vám příjemná a jídlo považujte spíše jako prostředek ke společenské události. •PÁTEK - ČERV 8-7-2 •V pátek se skutečně energie téměř zastaví. Může to být den, kdy budete cítit tíhu událostí, svého osudu apod. Můžete mít pocit, že jste k ničemu, že nic nezvládáte. Proto se nepouštějte do ničeho dramatického. – Jídlo: dnes jídlo využijte hlavně k celkovému zklidnění. Jezte spíše doma, v klidu a jako odměnu za těžký den se potěšte něčím zajímavým, novým. •SOBOTA – BEZROHÝ DRAK 7-8-3 •V sobotu energie opět posílí. Nezrychlí, ale budou dodávat sílu, schopnost přemýšlet o důležitých či „velkých“ věcech. Je vhodný den pro praktická a realistická rozhodnutí či činnosti. – Jídlo: dnes zkuste trošku experimentovat. Ochutnejte něco nového, něco, co vás třeba i překvapí. •NEDĚLE – DRAK 6-9-4 •Tak, jak týden začal, bude i končit. Pozor však více na pravidla. Dnes byste si neměli úplně dělat co chcete. Porušení pravidel by mohlo být bolestné. Pozor na pokuty. – Jídlo: v neděli můžete jídlo opět věnovat společnosti. Můžete pozvat přátele k sobě a uspořádat např. zahradní grilování.
Publicité