Publicité

2015 05 18 happyweek 119

LIFE COACH – BE YOU, WALK YOUR PATH AND REACH YOUR DESTINATION à AKADEMIE ŠTĚSTÍ - HAPPINESS ACADEMY
18 May 2015
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
Publicité
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
Prochain SlideShare
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
Chargement dans ... 3
1 sur 9
Publicité

Contenu connexe

Publicité

2015 05 18 happyweek 119

 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 18.5. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 119 TAO TE ŤING 72. kapitola Nestav sebe na odiv ENERGIE DNÍ Týden od 18.5. 2015 ZÁKLAD ÚSPĚCHU: ROVNOVÁHA ZÁKLADNÍ KŘÍŽ ROVNOVÁHY čas – člověk - prostor KŮŇ co vám přinese v červnu DUCH-DUŠE-MYSL-TĚLO TOHLE JEŠTĚ NIKDO NIKDE NEVYSVĚTLIL JAK BÝT JEDINEČNÝ V PODNIKÁNÍ INTERIÉR: energie Koně u vás doma
 2. www.akademiestesti.webs.com ROVNOVÁHA Bez základní rovnováhy nelze v životě dosáhnout ničeho trvalého. Proč? Protože pouze rovnováha je základem stability a neměnnosti. A protože změna je život, vše se v životě stále mění a tím se rovnováha neustále porušuje. Tím je dán základ rovnováhy mezi neměnností a pohybem. Aby se ve vašem životě mohlo něco řádně vyvíjet (tedy měnit), musí na druhé straně být rovnováha, která bude tuto změnu vyvažovat. Pokud si v životě svojí rovnováhu nevytvoříte, bude se vše jen neustále měnit a podléhat chaosu, zmatku a stresu. Změna, tedy pohyb, je energií aktivní, Jang. Rovnováha je energií pasivní, Jin. Člověk je tzv. „jin-jangový“, tj. potřebuje ke svému životu rovnováhu mezi těmito dvěma základními energiemi. Chcete-li, aby se váš život rozvíjel, tj. byl aktivní, jangový, musíte na durhou stranu mít vytvořenu pasivní základnu, jinovou rovnováhu. Bez této rovnováhy nemůže být život nikoho šťastný. Žít vyrovnaný život je tedy základní prioritou šťastného života všech lidí. Životní styl posledních let se stále zrychluje. Musíte stále více reagovat na rychlejší a rychlejší změny. Tak se může stát, že tento rychlý vývoj neustálých změn může ve vašem životě silně převládat nad stabilitou a jistotou. Tím se vám vytváří výrazná nerovnováha, která je pak velmi vysilující. Oslabuje nejen vaši psychiku, ale také vaše tělo a zdraví. Čím rychlejší životní styl vedete, o to větší důraz a pozornost musíte věnovat své rovnováze. Uvědomte si, že bez rovnováhy nemáte tolik síly. Všude tam, kde je třeba vytvořit silnou aktivní energii se nejprve buduje stabilita. Pokud se např. někdo z vás věnuje bojovým či podobným uměním, pak víte, že jako první je potřeba zvládnout stabilní a vyrovnaný postoj. Teprve z tohoto stabilního postoje můžete vyrážet do útoku, nebo se naopak bránit napadení. Stabilita je pak základem úspěchu. Nepadá ten bojovník, který udrží rovnováhu. K zemi se kácí naopak ten, kdo rovnováhu neudrží. A tak je to také v životě. Kdo ve svém životě ztratí svoji rovnováhu, tomu se může zhroutit i celý život. Rovnováha je základem vesmíru, přírody, celého života.
 3. www.akademiestesti.webs.com Č L O V Ě K Č A S P R O S T O R minulém čísle HAPPYWEEKu jsme si ukázali vertikální osu základního kříže rovnováhy. Na horní straně této osy se nachází energie vesmíru/Nebes, na dolní straně pak energie Země a uprostřed, mezi nimi, energie člověka. Z této vertikální osy jasně vyplývá důležitost rovnováhy mezi energií, kterou získáváte z vesmíru/Nebes a energií získávané ze Země. V případě této rovnováhy se vy jako člověk nacházíte přesně uprostřed a dostáváte tak tyto energie rovnoměrně. Tím je zaručen váš vyvážený život na této ose. Dnes se dozvíte více o horizontální ose. Na této ose jsou opět tři energie: • energie času • energie člověka • energie prostoru Z této osy vám tak jasně vyplývá důležitá skutečnost: neustále se nacházíte na průsečíku energií času a prostoru. Vždy jste v daném čase na daném místě. Žijete tak v „ČASO-PROSTORU“. V každém okamžiku tak na vás vždy působí zároveň energie daného času a daného místa. Ani jedné z těchto energií se nemůžete vyhnout. Z této osy také vychází základní zákon života popisovaný právě ve Feng Shui – zákon Region – Sezona. Ten vám jasně říká, že se máte řídit energií daného času, období v tom místě, kde se právě nacházíte. Kdyby toto všichni lidé věděli a dodržovali, pak by tím předešli mnohým sporům, bojům a problémům. (Nedodržení tohoto zákona je např. současný spor o to, zda-li mají muslimové právo žít si „po svém“ v Evropě nebo ne. Pokud by se lidé řídili zákonem Region – Sezona, pak by bylo jasné, že muslimové žijící dnes v Evropě se mají řídit energií Evropy a ne energií arabského světa.) Z toho také vyplývá, jakým životním stylem máte žít v daném čase v prostředí, kde právě žijete. Patří sem např. sezónnost stravování. Tento zákon říká, že máte jíst jídlo z regionu, kde žijete atd., atd. Musíte si uvědomit, že všechny okolní energie jsou vždy silnější, než energie člověka. Proto se jim člověk má přizpůsobit. Jinak s nimi bude jen bojovat a tento boj nelze dlouhodobě vyhrát. Pak se pouze vyčerpáte a ztratíte spousty své energie. Dodržujte proto tento zákon ve svém životě a tím máte základy rovnováhy nastavené.
 4. www.akademiestesti.webs.com KŮŇ Nový měsíc, nové energie. Již tuto středu, tj. 20. 5. se začínají „klubat“ nové energie měsíce. Tentokrát přicválají na krásném, ohnivém koni. Zadumaná a pomalá energie Hada tak končí a vy byste měli vše, co Had domyslel, předat právě nastupujícímu Koni, aby tyto myšlenky nechal vykvést a dovedl je k hojnosti a naplnění. Energie Koně přináší s sebou element Ohně, což je „nejvyšší Jang“. Je to nejsilnější a nejaktivnější energie v roce. Je proto naprosto nutné, abyste vše, čeho letos chcete dosáhnout, co nejvíce aktivovali právě v tomto nadcházejícím měsíci. Rozhodně nic nenechávejte ležet jen tak v koutě. Důležitá je naopak aktivita, činnost a rychlé, zaujaté, emotivní, nadšené a vášnivé jednání. V červnu ohnivé energie dosáhnou svého maxima. Slunce vystoupí nejvýše a bude tak mít největší sílu z celého roku. Zároveň je to však měsíc, kdy se nám Slunce začne opět vzdalovat. To znamená, že po červnu již energie opět začnou slábnout. Proto si nenechte tuto sílu ujít. Napřete tuto energii maximálně do svého úsilí. Ukazujte se všude, prezentujte výsledky své práce, předvádějte své služby, výrobky, úspěchy. Důležitá je společnost, velké akce pro mnoho lidí. Choďte na velká místa – velké koncerty, velká divadla, velké výstavy, velké recepce atd. Energie Koně je hodně expanzivní, proto se nijak neomezujte, dělejte vše ve velkém. Hlavně již o ničem nepřemýšlejte, to měl na starosti Had. Nyní již jeho myšlenky velkolepě realizujte. Nenechte se přemýšlením a detailem zdržovat. Letošní Kůň nebude silný, jako ten loňský, neboť v roce vládne slabší Koza. Proto se může letos v tomto období projevit nerozhodnost, strach a nejistota.
 5. www.akademiestesti.webs.com TĚLO MYSL DUŠE DUCH č lidé žijí ve velmi vyspělé době, kdy zvládají věci ještě před pár lety téměř nepředstavitelné a kdy všude kolem řádí informační „revoluce“, nerozumí základním principům života. Vztah ducha, duše, mysli a těla nechápou a většina lidí ani netuší o co tu jde. A přitom rovnováha mezi nimi je naprosto zásadní pro kvalitu života. DUCH Vše, i člověk, je energie. Tyto energie na sebe navzájem působí a ovlivňují se. Člověk tuto energii vnímá mimosmyslově. Této energii se dříve říkalo duchovní. Víte, že se říká např. duch doby, duch místa, nebo charisma apod. To je energie, kterou z věcí či lidí cítíte a která vás ovlivňuje. To je energie ducha. DUŠE Duše vytváří naše vnitřní pocity z toho, jak vnímáme energii kolem nás, tj. energii ducha. Pocity pak často přemění na emoce, které jsou hlavní hnací silou veškerého konání člověka. Duch tedy svojí energií působí na duši a ta pak reaguje formou pocitů a emocí, které člověka ovládnou. MYSL Díky materiálnímu zaměření světa je mysl velmi přeceňovaná. Často byla vnímána jako hlavní zdroj lidské činnosti. Mysl ale „jen“ zpracovává pocity duše a dává jim formu v podobě slov, abychom svým pocitům rozuměli. Jedná na základě zkušenosti a znalosti. Sama nic nevytváří. TĚLO Je nejhmotnější částí našeho JÁ. Je to hmota, která má hlavně chránit veškeré funkce člověka. Nic nevytváří a reaguje pouze na příkazy mysli. Proto mysl tak silně ovlivňuje zdraví člověka. Ne nadarmo se říká: nač myslíš, takový jsi. Své tak můžete dokonale ovládnout myšlenkou. A
 6. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE POKUD CHCETE BÝT „NĚKDO“, NESMÍTE BÝT VŠÍM PRO VŠECHNY Kouzlo byznysu je v jeho jedinečnosti. Všechny světové firmy hledají recept na to, jak se odlišit od konkurence, jak být „jedineční“. Když se však podíváte na produkty či služby různých konkurenčních firem, je poměrně těžké najít významný rozdíl, který by odlišoval od ostatních. Proto velké firmy věnují tak velké prostředky na reklamu, aby alespoň byly „slyšet“, když už nejsou jinak rozpoznatelní. O úspěchu firmy často pak rozhoduje výše rozpočtu na reklamu. Kdo více křičí, toho je víc vidět a toho si všimne více zákazníků. Daleko efektivnější způsob vedení podnikání je právě v jeho jedinečnosti. Většina firem toto neumí. Sledují konkurenci a jakmile ta s něčím „vyjede“ na trhu, tak to hned začnou dělat také. Pokud ale máte svoji jedinečnou službu či produkt, tak toto dělat nemusíte. Váš jedinečný produkt totiž má i jedinečnou energii, která „ladí“ s energií jen některých lidí. Čím více je váš produkt na zákazníka naladěn, tím větší šanci máte, že ho bude zajímat. Pak dá také přednost vám před konkurencí. Hlavně je důležité si vždy připomínat, že byznys je hlavně o lidech. Říkám tomu „people business“. Kupují i prodávají lidé. Lidé nakupují od jiných lidí, kteří prodávají. Když tuto skutečnost budete více zkoumat, zjistíte, že lidé jakoby „kupovali“ toho, kdo prodává, než to, co prodává. I vy máte určitě takovou zkušenost. Osobnost prodavače či majitele firmy byla pro vás důležitější, než samotný produkt. Pokud tedy do své služby či svého produktu co nejvíce vtisknete sebe, svoji jedinečnou energii (váš Astrotyp), pak o to více bude přitahovat lidi/zákazníky, kteří jsou na vaši energii naladěni. Získávat takto zákazníky je poměrně jednoduché. Zde výborný příklad firmy Apple. Ta má tak silnou osobní energii, že lidé její výrobky kupují i s vědomím, že konkurence má lepší či levnější produkt. A přesto nedají na výrobky Apple dopustit. To je síla energie, to je síla Astrotypu. Pokud do svého podnikání vtisknete svůj Astrotyp, budete zároveň jedineční a nebudete mít silnou konkurenci. V tomto případě je pak otázka prospěšnosti konkurence pro vaše podnikání. Vy již víte, že spolupráce je vždy silnější než boj. Konkurence je boj. Pokud máte jedinečný produkt, nemáte s kým bojovat. Naopak máte velké pole pro spolupráci s jinými podnikateli či firmami. Příklad: dejme tomu, že vlastníte fitness centrum. Vaší vášní je síla, svaly, kulturistika. Pokud se jasně „vyhraníte“ tímto směrem, budou k vám chodit všichni ti, co jsou naladěni na stejnou strunu – sílu. Kdokoli tak chce zvětšit svoji sílu či objem svalů, může jít k vám. Do „fitka“ však chodí lidé i s jiným cílem: hubnutí, kondice, celkové zpevnění těla, zdravotní problémy apod. To ale není vaše doména. Proč tedy lákat i tyto lidi? Nemůžete být vším pro všechny. Budete jen ničím pro nikoho, budete jen další „fitko“ v řadě. Pak budete mít konkurenci. Když ale vydržíte u svého zaměření na sílu, můžete začít spolupráci s jinými fitness centry, které na sílu tolik nedají. Pokud k vám přijde „svalovec“ na posilování a jeho přítelkyně hubnout, obsloužíte svalovce, ale přítelkyni doporučíte jiné „fitko“, které má lepší vybavení a vedení pro hubnutí. Naopak, ostatní „fitka“ budou k vám posílat zájemce o posilování síly a zvětšování hmoty. Všechny „fitka“ v okolí tak budou mít své spokojené zákazníky, kterým budou dávat svoji specifickou energii, nebudou si navzájem konkurovat a spoluprací si budou navzájem posílat zákazníky. Spokojení budou všichni – zákazníci i majitelé fitness center. A navíc, všichni budou dělat jen to, co opravdu umí. Zvětší se kvalita a všichni na tom vydělají. Nikdo nemusí prohrát. Toto je umění „vymezení“ se a vytýčení si svého hřiště a své hry. Nikdo neumí hrát perfektně hokej i fotbal najednou na dvou různých hřištích. Energie vymezení má jednu hodnotnou kvalitu: vede k bohatství (energie tzv. Gua 4).
 7. www.akademiestesti.webs.com ČERNÁK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com KŮŇ V INTERIÉRU Zákon Region – Sezona znáte. Týká se všech oblastí života, tedy i vašeho domova. Energie času nám přivádí divokého, ohnivého Koně a proto mu musíte přizpůsobit i energie vašeho prostoru. Váš byt či dům tak musí dělat energii Koně dobře. Kůň potřebuje hlavně volnost a prostor. Proto se ujistěte, že všechny místnosti jsou upraveny tak, abyste se zde mohli volně pohybovat. Nesmí vám stát nic v cestě. Vytvořte si větší, volné plochy. Je důležité také vytvořit hodně světla. Často otevírejte okna a pouštějte dovnitř jak světlo, tak i čerstvý vzduch. Ideální je, pokud máte hezký výhled do volné krajiny či prostoru. U tohoto výhledu byste měli trávit co nejvíce času. Nezapomeňte, že Kůň je nejsilnější Oheň. Proto je vhodné ho v interiéru vyrovnávat energií Vody: fontánky, misky s vodou, nebo obrázky řek či moře. Vodní energii podporují i mušle.
 8. www.akademiestesti.webs.com Kapitola 72 Když se lid neděsí hrozného, dochází k nejhroznějšímu. Proto: nečiň nečiň jeho životní prostor příliš těsný, nečiň jeho životní úděl příliš trpký. Neboť jen nebude-li roztrpčován, nebude se cítit roztrpčen. Proto moudrý Má vědomí sebe, aniž pomýšlí na obdiv, má lásku k sobě, aniž pomýšlí na pocty. Podržuje jedno a odmítá druhé. V této kapitole Starý Mistr poukazuje na jednu důležitou věc: člověk se uchyluje k hrozným činům jen tehdy, pokud mu přijdou méně hrozné, než situace, ve které žije. Čím horší podmínky člověku připravíme, tím horší mohou být jeho projevy, neboť se mu stále mohou stát méně hrozné než podmínky, které dostal. Zde Lao C‘ nabádá lidi k tomu, aby znali sebe sama, ale nevyužívali tuto znalost k tomu, aby požadovali od ostatních obdiv. Ukazuje zde, že pokud člověk vnímá sebe sama, budou ho stejně vnímat i ostatní. Pokud sebe sama člověk vnímá jako úspěšného, i ostatní ho tak budou vnímat, aniž by se tím sám musel pyšnit. Člověk si proto má vážit sám sebe, svého díla, svého majetku, své rodiny atd., ale nemá je stavět na odiv a chtít za to pocty. To není důvod toho, proč žije, proč je úspěšný a proč dosahuje svého bohatství. Pokud začne sebe stavět na odiv, začnou ostatní vnímat, o co hůře se mají oni a začnou se o to hůře k člověku pak i chovat. mění vědění je jednou z nejvyšších úrovní duchovních schopností člověka. Pokud trénujete své duchovní vnímání a pracujete s duchovní energií, pak také víte, že víte, nebo víte, že nevíte. Prostě to víte. Není třeba zkoumat proč to víte, jak jste na to přišli, jak jste se k tomu dopracovali. Vědění není třeba zkoumat. Kapitola 71 Tao Te Ťing hovoří o vědění a znalostech. Chápat, co není známé je vrchol – praví se hned v prvním verši této kapitoly. Ano, to je právě ten vrchol schopnosti pracovat s duchovní energií. Vnímat energie kolem sebe a vědět, že tu jsou, vědět, že fungují a jednoduše to přijmout. Tuto schopnost má každý člověk. Nejvíce ji vnímají novorozenci a malé děti. Ty nemají žádné znalosti a přesto všechno vědí. Vědí, že mají hlad, aniž by jim někdo vysvětlil, co hlad je, vědí, kdy jim je zima, vědí, kdy jim něco dělá dobře atd. Člověk se ve svém vývoji však postupně odkláněl od tohoto vědění k myšlení. Začal se více soustředit na své myšlenky, než na vnímání okolních energií. A tak člověk má dvě příležitosti: vědět – vnímat okolní energii, ducha a znát, tj. učit se. U učení je však důležité chápat, co jste se to vlastně naučili. Zde je nutné znát i souvislosti ne jen daná, jednotlivá fakta. Pokud člověk nechápe své učení, pak je vše špatně. Moudří to vědí a proto se učí ne proto, aby znali, ale by porozuměli. A v tom je síla moudrého člověka. U
 9. www.akademiestesti.webs.com Týden od 18.5. bude začínat trošku pomaleji a rozvážně, ale hned ve druhé polovině se energie přeci jen příjemně „rozjedou“. Konec týdne tak ovládne element Dřeva. Ideální na nové nápady, rozjezdy a kreativní činnost. Načerpejte novou energii někde v přírodě nebo se věnujte svému rodinnému zázemí. •PONDĚLÍ – HAD 5-1-5 •Pondělí je hodně individuálně zaměřené. Může vést až ke sklonům být introvertní. Proto není vhodná doba se příliš ukazovat, předvádět. Využijte tento den k zamyšlení se nad svojí cestou, nad sebou, zda-li děláte vše tak, jak to má vyhovovat vám. • Jídlo: dnešní jídlo si vychutnejte v klidu. Není vhodný den na velké oslavy či velkou společnost. •ÚTERÝ – ČERV 4-2-6 •Ani v úterý není energie moc silná pro velké akce. Může se vám zdát, že nic nemá velký smysl, že nic nezvládnete apod. Nenechte se tím ale odradit. Vězte, bude líp . Dnes to nechte prostě plynout. • Jídlo: dnes si udělejte radost alespoň více rozmanitým a bohatým jídlem. To by vás mělo potěšit a pozvednout z těch slabých, přízemních energií dneška. •STŘEDA – BEZROHÝ DRAK 3-3-7 •Středa konečně energie trošku posílí. Ani dnes však nejde o nic vzletného. Proto se stále držte více při zemi. Pokud budete chtít začít něco nového, opřete se o své minulé úspěchy. Ukažte, na jaký úspěch navazujete a jak ho chcete využít pro svůj úspěch v budoucnosti. • Jídlo: ve středu je vhodná energie pro rodinné jídlo. Starý oblíbený rodinný recept bude nejlepší. •ČTVRTEK – DRAK 2-4-8 •Konečně se energie začínají zvedat. Dnes se o to můžete skutečně opřít a nebát se jít do velkých akcí. Nezdržujte se zbytečnými detaily. Jděte za svojí vizí, hledejte cestu, jak se k ní dostat. • Jídlo: dnes se jídlu můžete věnovat se svým partnerem. Můžete si udělat příjemnou chvilku v hezké restauraci, dát si zajímavé, i exotické jídlo. Zde více, znamená lépe . •PÁTEK - JEZEVEC 1-5-9 •Pokud jste se ve čtvrtek rozhodli jít do něčeho velkého, pak dnes využijte energie k tomu, abyste si pro své aktivity vytvořili správné zázemí. Mějte na zřeteli svoji cestu, sebe a svůj cíl. Podle toho si své prostředí vytvořte. • Jídlo: dnešní jídlo může být jednoduché. Mělo by hlavně chutnat vám a nemělo by zabírat moc vaší energie. •SOBOTA – ZAJÍC 9-6-1 •V sobotu pokračují energie z pátku. Zaměření na zázemí a vytvoření si krásného prostředí pro život či práci pokračuje. Ujistěte se, že vaše zázemí funguje, že rodina je spokojená, že místo, kde trávíte nejvíce času, vám dodává příjemnou energii. • Jídlo: ideální den na zahradní party. Pozvěte své známé, lidi, které máte rádi a společně si užijte zábavu při konzumaci jídla. •NEDĚLE – LIŠKA 8-7-2 •Dnes si na nikoho raději moc nevyskakujte. Mohli by vás přechytračit. Možná bude lepší zůstat doma a užívat si soukromí. • Jídlo: v neděli si můžete zaexperimentovat při vaření doma. Udělejte si z vaření i konzumace radost. Roli bude hrát také prostředí, které si k tomu vytvoříte.
Publicité