Publicité
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
Publicité
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
Prochain SlideShare
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
Chargement dans ... 3
1 sur 8
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

2015 07 06 happyweek 126

 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 6.7. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 126 ENERGIE DNÍ Týden od 6.7. 2015 ZLATÉ RUČIČKY léčení rukama RODINA SÍLA RODU interiér: SÍLA BAREV DUCH PODNIKÁNÍ hlavnísíla úspěchu ROVNOVÁHA TĚLA A DUCHA
 2. www.akademiestesti.webs.com V posledních číslech HAPPYWEEKu jsme se věnovali otázkám partnerských vztahů. Na základě čtverce životní rovnováhy (viz obrázek) jste viděli, že partnerský vztah je druhou nejdůležitější oblastí vašeho života hned po nastavení vaší životní cesty (čtvereček s číslem 1). Z této cesty pak vyp- 1. vztah vytváří novou rodinu 2. vztah vzniká ze dvou předcházejících rodin (generací) Vidíte tedy, jak silný vliv rodina má na váš život. Vycházíte z ní (vaše rodiče) a zároveň vytváříte novou rodinu (sňatek a nové dítě v rodině). Nová rodina tak navazuje na rodinu předcházející. Energie rodin se tak promíchávají a díky tomuto promíchání vzniká energie s novou kvalitou. Protože zde je velmi důležitá energie návaznosti – navazování na to, co bylo – musí nová rodina nést část energie (tu nejsilnější) rodiny předchozí. Tím se upevňují kořeny rodu, hodnoty rodu, tradice atd. Čím silnější kořeny a hodnoty rodu jsou, tím lépe na nich může nová rodina stavět. Je to „zákon“, který lidé odjakživa lívá, kdo má být vaším životním partnerem. Dalším, tedy třetím krokem je rodina. Zde je důležité vnímat dva zásadní aspekty: chce naopak co nejvíce odpoutat od staré rodiny a být na ní pokud možno nezávislá. Prostě si to chce dělat „po svém“. Tím bohužel přichází o všechnu energii, kterou předchozí generace vytvořily. Nová rodina tak začíná „od nuly“ a takové začátky jsou zbytečně vyčerpávající. Více příště  používali a díky tomu vznikly velmi mocné, významné a bohaté rody. Jejich síla vyrůstá právě z kořenů předešlých generací. Dnes je však tento princip téměř zapomenut. Nové rodiny vznikají poměrně „živelně“, bez jakéhokoliv vztahu na svoji původní rodinu. Nová rodina se R O D I N A 3. krok k životní rovnováze
 3. www.akademiestesti.webs.com ROVNOVÁHA TĚLA A DUCHA Tělo a duch – jeden bez druhého nemůže být. Tělo bez ducha je tělo mrtvého člověka. Duch bez těla nemůže „fungovat“, protože nemá kde a jak (k tomu mu slouží právě tělo). Tento princip je všude v přírodě. Vždy musí existovat hmota a také funkce pro to, aby hmota „ožila“ – mohla fungovat. Mezi hmotou a funkcí (nebo také mezi Jin a Jang) je důležitý vztah. Hmota musí být natolik pevná a stabilní, aby aktivitu funkce mohla udržet. Naopak, funkce musí být natolik silná, aby mohla „hýbat“ hmotou a tím ji tak umožnila fungování. Jak hmota, tak funkce tedy potřebují dostatek síly, aby se vzájemně mohly podporovat. A přesně tak to funguje i u vašeho těla. Jak se říká: bezduché tělo, je tělo bezvládné. Moderní doba je však maximálně upoutávána hmotnou energií – peníze, hmotné statky apod. Duchovní energie se velmi snížila a je v současnosti velmi slabá. Většina lidí se tak stará o své tělo, posiluje ho, sportuje s ním, dává mu zdravou výživu apod. Tím, že se staráte výhradně o své tělo, silně potlačujte svoji duchovní energii, tedy svojí funkčnost. Můžete mít sebelépe propracované tělo a svaly, ale pokud svému tělu nedodáte i silného ducha, tak z postele nevstanete. Důkazem upadajícího ducha jsou dvě statisticky ověřené „veličiny“: 1. dramaticky vzrůstající počet pacientů psychiatrických léčeben 2. enormní nárůst konzumace antidepresivních a ostatních léků působících na psychiku člověka Upadající duch člověka samozřejmě souvisí i s upadajícím duchem společnosti, ale také rodiny (o které píšeme na předchozí stránce). Jedno ovlivňuje druhé. V minulosti měla každá společnost poměrně jasné a pevné zásady, hodnoty. Ty se pak přenášely na rodinu, která tyto hodnoty vštěpovala novým generacím. Dnes se však tato návaznost téměř vytratila. Většina lidí tak nemá vůbec jasnou představu o nějakém svém uceleném „souboru“ hodnot, podle kterých chtějí žít, živit svoji rodinu, vychovávat své děti. Veškeré vzdělání je zaměřeno výhradně na materiální rozvoj. O duchovním rozměru člověka se v žádné škole (kromě škol, duchovních a jinak specializovaných) nikdo nic nedozví. Jak tedy posilovat tělo i ducha, jak udržovat mezi nimi rovnováhu, která vede ke šťastnému životu? I zde je mnoho různých cest: • patřit k nějakému náboženskému hnutí • odjet na duchovní místo, kde se organizují duchovní cvičení a vzdělání • sebevzdělání – čtení knih, sledování prezentací, přednášek apod. • navštěvovat krásná duchovní místa ve svém okolí • naučit se meditovat, nebo modlit • naučit se „vnořit“ do svého vnitřního já a být každý den chvíli sám se sebou – naučit se kontemplovat Pokud začnete rozvíjet své duchovní schopnosti, již brzy se dostaví příjemné pocity uvolnění a lehkosti. Doporučil bych, abyste si alespoň na své první „krůčky“ duchovního cvičení našli dobrého učitele. Je to vždy lepší a rychlejší postup, než si se vším lámat hlavu sami, hlavně, když nemáte žádné zkušenosti. Důležitost rovnováhy těla a ducha znali již staří Římané. Jejich heslo: „Ve zdravém těle, zdravý duch“. je jedním z důležitých odkazů jejich kultury.
 4. www.akademiestesti.webs.com Uhodnete, kdo všechno dnes používá Reiki? Většina lidí, kteří slyší slovo „Reiki“, ihned myšlenku na toto umění zavrhnou. Považují to za další „bláznivinu“ z vlny New Age, ezoterickou pomůcku apod. Ale to vše je daleko, daleko od pravdy. Reiki bylo poprvé popsáno jako léčebná metoda panem Mikao Usui z Japonska. Zde bych se však zastavil u slovíčka „poprvé“…… Můžeme říci, že se poprvé hovořilo o Reiki, tedy léčení pomocí božské energie (Rei = Bůh, Ki = energie). Ale využívání této energie k léčení je zaznamenáno daleko dříve. Pro nás ze západní kultury je asi nejdůležitější zmínka z Bible. Z ní víme, že Ježíš léčil pomocí přiložení rukou k tělu nemocného. Využívání rukou při léčeni je ale stará praxe různých národů a kultur. Máte rádi masáže? Pomáhají vám? Cítí se po nich lépe? Ulevily vám od bolesti či nemoci? A co jiného masáž je, než léčení pomocí rukou? Léčení pomocí rukou tedy není nic nového ani neznámého. Naopak, stává se čím dál tím populárnější po celém světě. Je oblíbené u úspěšných a slavných lidí. Reiki, nebo-li léčení rukou využívá např. slavný golfista Phil Mickelson, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Angelina Jolie a mnoho dalších. Reiki je stále více doporučováno i samotnými lékaři. Mnozí lékaři např. tvrdí, že aktivní využívání Reiki vede ke snížení rizika srdečních onemocnění (např. Dr. Stephen DeVries, autor knihy „Co vám doktor asi neřekne o cholesterolu“. Na téma Reiki hovořila i Oprah ve svém známém TV pořadu. Léčení pomocí rukou se stává stále více využívanou technikou pro léčení nebo jako pomocná metoda u klasické léčby. Techniku Reiki navíc může zvládnout úplně každý. Pamatujete si, kdy vás naposledy píchlo u srdce, zabolel vás žaludek, rozbolela vás hlava? Pamatujete si na svoji první reakci? Téměř vždy to bývá tak, že si na bolavé místo přiložíte dlaň své ruky. Uděláte to automaticky, bez přemýšlení. Pracuje vaše podvědomí, protože to vždy ví, co je pro vás v danou chvíli nejlepší. Tato reakce je z toho důvodu, že tělo je samoléčitelné (všechny rány se vždy sami zacelí apod.). V případě bolesti tělo reaguje samoléčitelsky tak, že si přiložíte ruku na postižené místo a tím toto místo automaticky léčíte. Máte děti? Pamatujete si, co jste dělali, když měli nějaké trápení, třeba bolení bříška? Přiložili jste jim na toto místo svoji ruku a dítě se po chvíli zklidnilo (pokud jste ruku na místě měli dostatečně dlouho). Sami tak Reiki využíváte, aniž byste si to uvědomovali. A nyní si představte, že toto léčení využíváte vědomě, vždy, když si potřebujete pomoci od nějakého zdravotního problému. ZLATÉ RUČIČKY Ježíš, Mistři Reiki a mnozí další je měli a mají. Máte je i vy
 5. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE DUCH PODNIKÁNÍ Dnes se nebudeme zabývat podnikatelským duchem, nebo-li podnikatelským talentem. Povíme si něco málo o využití ducha v podnikání. Čtenáři HAPPYWEEKu již dávno vědí, že vše se dělí na dvě energie – hmoty a funkce. Aby podnikání mohlo „fungovat“, musí mít nějakou náplň – ducha, chcete-li. Čím více budete duchovní energii v podnikání posilovat, tím lépe bude fungovat celé vaše podnikání. Nevěříte? Pojďme se podívat na jiný obor, kde úspěch je důležitý pro kariéru – sport. Sport již dávno není o fyzické kondici, síle a vytrvalosti těla. Již několik desetiletí moderní věda ví (a my to víme již několik tisíciletí ), že síla ducha, síla psychiky je klíčovým faktorem pro výhru či prohru v každém konání člověka. Špičkoví sportovci již dávno netrénuji jen „fyzičku“. Prochází také velmi sofistikovaným systémem psychického tréningu. Bylo již mnohokrát dokázáno, že bez silného ducha nelze souboj vyhrát. Síla a rozhodnost ducha rozhoduje o vítězi, ne trénink, ne taktika, ne fyzická zdatnost či síla. Určitě jste byli svědky mnoha zápasů, kdy jasný „outsider“ vyřadil z kola jasného favorita. Bylo učiněno mnoho testů a pokusů, kdy se měřila síla ducha v návaznosti na fyzické výsledky. Bylo jasně (a mnohokrát) vědecky prokázáno, že využívání ducha (psychiky) rozhoduje o vítězi. A protože zde bylo zkoumáno jednání člověka, je jedno, jestli se jedná o sportovní jednání, či jednání podnikatelské. Výsledky vašeho podnikání jsou jasně dané silou vašeho ducha a schopnosti s tímto duchem pracovat. Tak, jako můžete trénovat své tělo, můžete trénovat i svého ducha, svoji psychiku. Existuje mnoho různých technik, které se můžete naučit. V příštím čísle HAPPYWEEKu si některé ukážeme a můžete si je hned na vlastní kůži vyzkoušet.
 6. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Mistři Feng Shui jsou kouzelníci při práci s barvami. Vědí, že každá barva má svoji jasně danou energii. Díky této znalosti tak Mistr Feng Shui dokáže pomocí barev vytvořit v každém prostoru tu správnou energii. Opravdový odborník však při výběru barev musí předem znát dvě základní informace: • jaké energie má klient (tj. jak která barva na klienta působí) • jakou funkci má daný prostor mít, tj. k čemu má sloužit (pro každou činnost vyhovuje jiná barva). Pokud však designér vychází při výběru barev pouze z momentálního trendu, či svého vkusu, může svému klientovi i ublížit. Vezměme si např. klienta, který má srdeční problémy či vysoký tlak. Pokud takovému člověku designér vymaluje pokoj červenou barvou a tuto barvu zvolí i pro nábytek a doplňky, může svému klientovi dramaticky zhoršit jeho zdravotní stav. Červená barva velmi agresivně zvyšuje aktivitu srdce a krevního oběhu, vědomého myšlení apod. Barvy mají obrovský vliv na to, jak se v prostoru cítíte i na vaše zdraví. Proto barvy vybírejte vždy opatrně a vědomě. VYZNÁTE SE V BARVÁCH?
 7. www.akademiestesti.webs.com Kapitola 79 Dojde-li k smíru ve velké nenávisti, něco z nevraživosti vždy přece zůstává. Je možno to pokládat za dokonalé? To je, proč moudrý dodržuje závazky levé strany smlouvy a neuplatňuje své požadavky vůči druhým. Ten, kdo má ctnost, trvá na závazcích, ten kdo nemá ctnost, trvá na požadavcích. Tao nebes nezná osobního zaujetí, vždy však stojí na straně dobrého. Pokud se kdy někdy poučíme z této kapitoly, bude se nám všem žít velmi lépe a hlavně v pokoji a vzájemné radosti. Co nám tato kapitola říká? Dříve se smlouvy psaly na dvě strany: levá strana byla strana závazků a pravá požadavků. Starý Mistr zde říká, že máme za každou cenu dodržovat své závazky. Máme dbát více na dodržení závazků, než na splnění požadavků. V našem světě je to ale naopak. Všichni se tak navzájem určitým způsobem snaží „obelstít“. Více se vydělává na podvodném jednání než jednáním čestným. Ale to je právě jedna z velkých příčin, proč se většině lidí nedaří. Chtějí vždy dostat, co chtějí ale již nehledí, že mají také dodat, co slíbili. To se vždy obrátí proti nim. Možná ne hned, ale jednou určitě. Dbejte vždy na to, abyste své závazky měli splněné. Teprve potom můžete vyžadovat splnění svých požadavků. Vězte, že je daleko lepší, když splníte své závazky, aniž byste dosáhli svých požadavků, než když jich dosáhnete a své závazky nesplníte. Mnozí si často ťukají na čelo, když tuto zásadu razím. Podnikatelé mi říkají, že by takto přišli velmi brzy na buben. Ale já vím, že ne. A nejen to, život s touto zásadou je krásný, lehký, příjemný a radostný. Uvědomte si, že váš závazek je vždy břímě. A nesejmete jej, dokud ho nesplníte. edmdesátá osmá kapitola nám představila jeden z nejzákladnějších zákonů přírody. To malé, měkké, poddajné vždy zvítězí nad velkým, tvrdým a nepřizpůsobivým. Známe to z různých starých bájí, pověstí i pohádek. A přesto tuto tisíce let starou pravdu stále nechceme přijmout a využívat ve svém životě. Lidé stále spoléhají na svoji sílu, tvrdost a nekompromisnost. Jednají tak v životě, v podnikání i politice. Tvrdí lidé jsou uznáváni, obdivováni a oslavováni. „Tvrdě“ vydělané peníze jsou ty „správně“ vydělané peníze. Ale za jakou cenu? Většinou za cenu zdraví, štěstí, spokojenosti a mnohdy bohužel i za cenu života. Jako vždy je i druhá strana téže mince. Žít se dá i lehce, jednoduše a přesto úspěšně. A navíc šťastně. To je ale na každém z nás, kterou cestu si vybereme. S
 8. www.akademiestesti.webs.com Týden od 6.7. bude ve znamení spíše pomalejších a rozvážnějších energií. Bude proto lepší se spoléhat nejen na své pocity, ale také na reálná fakta. Energie budou přát také moudrosti a hlubšímu pohledu na svět. •PONDĚLÍ – LEOPARD 1-5-9 •Tento týden začne zemitými energiemi, ale poměrně nestálými. Proto se připravte na situace, kdy se vše může vyvíjet jinak, než bylo předem domluveno. Neberte to však jako negativní stav, ale jako příležitost vyřešit situaci jinak. • Jídlo: dnešní jídlo by mělo být velmi jednoduché. Hlavně musí odpovídat vám a vaší momentální chuti. •ÚTERÝ – KONDOR 9-6-1 •V úterý bude vhodné se zahledět do budoucnosti, podívat se na své dlouhodobé plány, na své vize. Možná se nad nimi zamyslet a ubezpečit se, že odpovídají vašim skutečným přáním. • Jídlo: v úterý bude vhodné využít jídlo ke společenské události. Můžete doma uspořádat hostinu nebo zahradní party apod. •STŘEDA – BUVOL 8-7-2 •Středeční energie mohou být poměrně těžkopádné a pomalé. Dnes rozhodně netlačte na pilu. Buďte trpěliví a dejte všemu tolik času, kolik je potřeba. • Jídlo: i dnešní jídlo by mělo být takové „přízemní“. Jídlo by nemělo být příliš rozmanité, naopak by mělo odpovídat správné přípravě. Nic neošiďte. •ČTVRTEK – NETOPÝR 7-8-3 •Dnešní energie musí být uvolněné. Vše se může i několikrát po sobě změnit. Nápady i lidé mohou být přelétaví. Berte však vše s lehkostí a nedělejte si z ničeho hlavu. Vše bude tak, jak má být. • Jídlo: čtvrteční jídlo by mělo být něčím nové, možná i exotické. Vyzkoušejte nový recept, nebo si zajděte do nové restaurace. •PÁTEK - KRYSA 6-9-4 •V pátek budou energie dosti rychlé, možná až zbrklé. Vše by ale mělo odsýpat. Je to vhodný den na vyřizování různých administrativních záležitostí, zjišťování informací, vyřizování na úřadech apod. • Jídlo: v pátek byste si měli vyjít s přáteli ven a jídlo využít ke společenské akci. Můžete jít na nějakou akci či do restaurace. •SOBOTA – VLAŠTOVKA 5-1-5 •V sobotu budou vládnout moudré energie. Je dobré se na vše podívat s patřičnou hloubkou i úctou. Nechte si poradit od moudřejších a zkušenějších. Naslouchejte jejich doporučení. • Jídlo: dnešní jídlo by mělo být velmi jednoduché. Musí chutnat hlavně vám. •NEDĚLE – VEPŘ 4-2-6 •V neděli si užijte vše v hojnosti a dostatečné míře. Užívejte si vše naplno. • Jídlo: dnes se při jídle rozhodně neupejpejte. Dopřejte si jídla do sytosti. Jídlo by mělo být rozmanité, raději více různých chodů, než jen jeden hlavní chod.
Publicité