SlideShare une entreprise Scribd logo

2015 08 31 happyweek 133

září - měsíc kohouta, jak využít kohoutí energie v byznysu, jak si upravit interiér v září, co psychologové nedokážou, nechte se nést vlnami života - flow

1  sur  10
Télécharger pour lire hors ligne
www.akademiestesti.webs.com
TÝDEN OD 31.8. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 133
ENERGIE
DNÍ
Týden od
31.8. 2015
CO
PSYCHOLOG
NEDOKÁŽE
JAKÉ JE VAŠE JÁ
ZÁŘÍ –
měsíc
KOHOUTA VLNĚNÍ
ŽIVOTA
NOVINKA
Nový
Program
psychické
a fyzické
rovnováhy
KOHOUTÍ
BYZNYS
KOHOUT
V INTERIÉRU
Přednášky v
Městské
knihovně v
Praze –
září/říjen 2015
www.akademiestesti.webs.com
Kvadrant 5 vymezuje vaše JÁ. Je to váš
Astrotyp, který určuje vaši osobnost,
typologii, silné a slabé stránky atd. Každý z
vás by měl znát svůj Astrotyp, protože jen
tak budete znát sami sebe (vypracování a
výklad svého Astrotypu si můžete objednat
na dasa@byu.cz). Když neznáte sami sebe,
nastavíte, vytvoříte si
celkovou životní
rovnováhu, která je
základním pilířem vašeho
šťastného života (tři pilíře
štěstí: rovnováha, růst,
naplnění). Proč ale míří kvadrant 4 na
kvadrant 5? Proč v tomto uspořádání není
vaše JÁ na prvním místě? Je to jednoduché.
Kvadranty 1-4 jsou předem dány tím, kým
jste, tedy vaším JÁ. Tj. neměli byste je
nastavovat vy, ale jsou vám již nastaveny
vaším přirozeným talentem, silnými a
slabými stránkami atd. Kvadrant 1 vám
určuje vaše poslání, cestu, misi na tomto
světě, k čemu jste byli zrozeni. Tato cesta
pak jasně vymezuje, jakého partnera si
máte na tuto cestu zvolit – kvadrant 2. Vaše
rodina, kořeny – kvadrant 3 – je vám také
dán a nemůžete je měnit. Z vašeho JÁ také
nemůžete vědět, jak si
ostatní kvadranty svého
života nastavit. Každý
kvadrant musí odpovídat
vašemu JÁ. Pokud si
takto všechny kvadranty
středu, tj. v rovnováze mezi tím, co je vám
dáno (můžeme říci: dáno Nebesy) a tím, co
budete nastavovat sami. To vy udržujete
tuto rovnováhu a kvadranty 6 – 9 musíte
nastavit tak, aby byly v rovnováze s
kvadranty 1 – 4. Tato životní rovnováha je
tak cestou k vašemu šťastnému životu.
vyplývá, jaké bohatství
jste schopni zvládnout a
jaké již ne. Teprve do
kvadrantu 6 můžete do
chodu věcí zasahovat vy
a svůj život tak řídit.
Takže od kvadrantu 1 až
po kvadrant 4 je vše
určeno vaším JÁ a od
kvadrantu 6 jste
zodpovědní vy. Vaše JÁ
musí být tak přesně ve
VAŠE JÁ
musí udržovat přirozenou
rovnováhu
www.akademiestesti.webs.com
Proč je člověk jakoby více u
„vytržení“ u moře, než u
bazénu, rybníku či na
přehradě? Proč ve vás právě
moře vyvolává tak silný pocit.
Je to tím, že život kdysi v
moři vznikal a vaše paměť
sahá až do těchto vzdálených
časů a pořád se cítíte jakoby
součástí moře. Možná je to
tím. Co je ale na moři
rozhodně stejné jako ve
vašem životě? Jsou to vlny.
Člověk se ve svém vývoji
začal více a více zajímat o
lineární pohyb, který je
využíván v technice,
technologiích, výzkumu
apod. Vše měříme v čase,
který vnímáme lineárně, tj.
směřující stále kupředu. Tak
ale svět nefunguje. Je to jen
jakési zjednodušení člověka,
aby mohl lépe pracovat s
určitými nástroji a
technologiemi. Svět ale
funguje jinak. Funguje ve
vlnách. Víte, že vše je jen a
jen energie, tj. určitá
frekvence. Tato energie má
různé formy – pevné,
kapalné, plynné…. A každá
taková frekvence proudí ve
vlnách. A protože i váš život
je energie, i vy jste jakousi
frekvencí, tak i vy žijete na
své životní vlně. Vše, co se
vám v životě děje, přichází,
kulminuje a odchází jako
vlny. Vše má fáze pěti
elementů (pěti proměnných
fází – psali jsme o nich v
minulém HAPPYWEEKU).
Pokud chcete žít vyrovnaným
způsobem života, být v
rovnováze, pak se musíte
naučit vnímat tyto vlny.
Životem pak můžete
proplouvat jako surfaři. Ti
také musí rozpoznat vznik té
správné vlny, počkat si na
pravý okamžik, kdy na ni
naskočit a snažit se touto
vlnou unášet co nejdále.
Umění nechat se unášet
vlnou je umění života a také
umění wu wei – konání
nekonáním. Pokud se na
dané vlně vezete, pak stačí
držet rovnováhu a vlna vás
nese sama. Nemusíte
vynakládat žádnou energii k
pohybu. Pohyb vytváří vlna.
A stejně tak je to se všemi
energiemi, frekvencemi. Vše
do vašeho života přichází
jako vlna. Pomalu začíná,
roste, kulminuje a klesá. Žijte
ve vlnách, houpejte se na
nich, nechte se jimi unášet ke
břehu (k vašemu cíli),
skákejte do nich a užívejte si
zábavu a legraci. Moře je
zdrojem života. Vlny vašeho
života tak mohou, stejně jako
v moři, unášet váš život tam,
kam vy chcete, bez vyčerpání,
bez boje. Naučte se žít ve
vlnách a uvidíte, jak se
kvalita vašeho života
dramaticky zlepší. Nastane
úleva, vše bude přirozené,
vše se bude dít ve správném
čase a místě. Zmizí stres, boje
a konflikty, bude jen
příjemné unášení směrem k
vašim snům. No není to
nádhera jen tak ležet na
hladině a nechat se životem
pohupovat? 
VLNĚNÍ
ŽIVOTA
Asi jen málokdo z vás
nemá rád moře.
Pohupování ve vlnách,
skákání do divokých
vln….. Asi každý z vás
si to rád užívá či užíval
www.akademiestesti.webs.com
Psychologií se zabývám již velmi dlouho. Fungování
mozku a psychiky mě zajímalo již na střední škole. V
té době však nebyla dostupná téměř žádná literatura
a tak informace jsem začal sbírat až později. Ale již
od počátku jsem věřil, že lidský mozek je schopen
téměř všeho a pokud by se člověk naučil ho ovládat,
pak by mohl létat, chodit po stropě, počítat z hlavy
těžké matematické úlohy atd. Až později jsem si však
uvědomil, že slovo Psycho je z řeckého Psyché a
překlad tohoto slova je duše. Duše a mozek jsou však
dvě naprosto odlišné entity, formy energie. A tu jsem
si uvědomil, že několik staletí probíhající bádání
psychologů, jak funguje lidská mysl, je trošku mimo
sféru duše. Ta se jaksi z bádání těchto vědců
vytratila. Alespoň podle toho, co já sám o psychologii
a praktikách psychologů vím (ale nevím toho
mnoho). Zde mi došlo, že psychologie možná není
tím, čím by měla být, nebo čím možná v počátcích
byla, ale již dávno není. Zkoumání duše člověka, jeho
pocitů, kvality jeho života nemůže vycházet z mozku.
Duše přeci neexistuje jako energie závislá na mozku.
Duše je energie, která je připravena přijímat energie
zvenčí, aktivní energie, kterým říkáme Jang (duše je
energie Jin). Do duše vstupuje energie, které říkáme
Duch. Ta vyvolá v duši pocit, který následně mozek
zpracovává a navrhuje možnosti řešení. Pokud do
duše vstoupí nevhodná energie, pak duše trpí.
Naopak, vstoupí-li do ní vhodná energie Jang, pak se
duše cítí krásně a volně. Který psycholog však toto
zkoumá? Možná teoreticky, jako vědec, ale v praxi,
při léčbě pacientů? Od jisté doby mám k vědě s
názvem psychologie určitý odtažitý vztah a moc ji
nedůvěřuji. Už jen fakt, že psychiatrie a psychologie
často k léčbě využívají psychofarmaka mě ubezpečuje
v tom, že bych se od těchto lidí měl držet dál. Pokud
jste viděli již zmíněný film o vztahu mezi Jungem a
Freudem, pak i tito „králové“ psychologie žili
životem, který naprosto popírá jejich znalost duše.
Pokud by tito pánové znali duši, její principy, pak by
nemohli žít způsobem, jakým žili. Kdysi jsem i já
např. Junga považoval za velkého znalce. Ale po té,
co jsem se blíže seznámil s jeho životem, pak mám
určité pochybnosti. Možná z vědeckého života se
podařilo mnohé, ale z praktického hlediska velký
pokrok (kromě miliard v psychofarmaceutickém
průmyslu) nevidím. Chybí tu obor, který skutečně
zkoumá život člověka z holistického pohledu. Zde si
(možná dost neurvale) troufám tvrdit, že nastavení
života podle devíti kvadrantů magického čtverce,
který praktikujeme my, vede k životní pohodě a
rovnováze lépe, než rady psychologů. Je jasné, že
mistři a „mudrcové“ dávnověku věděli o životě
daleko více, než dnešní psychologové. A proč? Nevím
přesně, ale myslím, že dávní mudrcové žili pro
ostatní. Dnešní vědci žijí pro svoji vlastní slávu a
snaží se dokázat věci, které jsou pro náš život zcela
nesmyslné (nedávno jsem viděl film, kde se vědec
snažil slepému červu implantovat zrak – jen aby
dokázal, že do dokázal ). Když se ale opravdu
staráte o blaho ostatních, vidíte život ve zcela jiných a
správných souvislostech. A to, myslím, současná
psychologie nedokáže.
PSYCHOLOG
TO NEDOKÁŽE
Možná jste také viděli film o vztahu mezi Karlem Gustavem
Jungem a Zikmundem Freudem. Psycholog s psychologem…..
www.akademiestesti.webs.com
Asi si to také pamatujete ze svých školních let. Po
prázdninách jste přicházeli zpět do školy, oblečeni v
nových „hadřících“ a s novými věcmi, které jste si
pořídili v průběhu prázdnin. Chlubili jste se vším
novým, svými zážitky a připadali jste si důležití. To
je přesně ta energie, kterou přináší měsíc září,
energie Kohouta. Září navazuje na vládu kovové
Opice. Ta jako první přivedla kovové energie, které
postupně navozují řád a pořádek po rozverném a
uvolněném létě, kdy jakoby bylo vše povoleno. A
protože energie mají navazovat na sebe postupně,
žádné rychlé zlomy, přivedla Opice kovové energie
ještě volnou a hravou formou. Jak ale kov postupně
sílí, Kohout si dá záležet na tom, aby vše začalo být
tak, jak má být. Proto i začátek školního roku je
poměrně dobře zařazen do tohoto měsíce, protože
pomáhá učitelům vrátit děti do určitého řádu a žít
podle daných pravidel. Stejně tak ostatní lidé
postupně nastolí řád „všedních“ dní. Kohout vám
má pomoci využívat pravidla k tomu, aby se váš
život dostal do potřebného řádu, který vám pomůže
se připravit na konec roku a zimní měsíce, ve
kterých bude vládnout jen velmi slabá energie. V
září si proto nastavte v životě vše tak, abyste
plynule mohli přejít od hravého léta do ponuré a
pomalé zimy, kdy vás žádné energie chránit
nebudou. Pravidla si nastavte jak ve svém
soukromém životě, tak i v práci. Pak jen stačí tato
pravidla dodržovat a vše pak volně bude plynout k
vašemu cíli. Dodržování pravidel velmi
zjednodušuje život a nevyžaduje od vás tolik
aktivních energií. Nemusíte stále vše znovu a
znovu vymýšlet, řešit. Prostě se jen řídíte danými
pravidly. Je to stejné, jako např. při dodržování
pravidel silničního provozu. Díky nim se můžete
plynule pohybovat po komunikacích a nemusíte na
každém metru přemýšlet, jak se teď zachovat, co
dělat, kdo má přednost atd. Kovová energie také
patří k imunitě a ochraně zdraví proti vnějším
vlivům. Proto dbejte hlavně na správné stravování s
vhodným množstvím vitamínů a minerálů. Ke
kovové energii patří také pikantní chutě, tak
nezapomínejte na koření. Kohout má také rád
kvalitu a krásu. Proto dbejte i na styl svého
oblékání. Musíte se cítit dobře a mít ze sebe dobrý
pocit. Nebojte se „ukázat“ na veřejnosti, posílit svoji
krásu a klidně být na sebe i trošku pyšní. Věnujte
se hodně detailům. Vhodný měsíc pro uzavírání
různých smluv, řešení interiérů, pořizování šperků
apod. Detail velmi posílí kovovou energii Kohouta.
Dále je důležité vědět, že Kohout se rád líbí a to
nejen fyzickým vzhledem, ale také tím, co dělá, rád
se chlubí výsledky své práce. Proto chvála a uznání
je důležitým motivačním nástrojem v tomto měsíci.
Pokud tedy chcete někoho potěšit či „posunout ho
svým směrem“, nešetřete chválou a uznáním.
ZÁŘÍ –
MĚSÍC
KOHOUTA
A je to zase tady.
Spousty kohoutů na
jednom smetišti .
www.akademiestesti.webs.com

Recommandé

2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.Jiří Černák
 

Contenu connexe

Tendances

HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.Jiří Černák
 
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováhaOchutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováhaJiří Černák
 
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.Jiří Černák
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.Jiří Černák
 
2015 09 14 happyweek 135
2015 09 14 happyweek 1352015 09 14 happyweek 135
2015 09 14 happyweek 135Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.Jiří Černák
 
2015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 1042015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 104Jiří Černák
 

Tendances (20)

HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
 
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováhaOchutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
 
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
 
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
2015 09 14 happyweek 135
2015 09 14 happyweek 1352015 09 14 happyweek 135
2015 09 14 happyweek 135
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 
2015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 1042015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 104
 

En vedette

Infografica PROJECT BASED LEARNING
Infografica PROJECT BASED LEARNINGInfografica PROJECT BASED LEARNING
Infografica PROJECT BASED LEARNINGAlberto Garniga
 
Choosing the right mobile architecture
Choosing the right mobile architectureChoosing the right mobile architecture
Choosing the right mobile architectureLonneke Dikmans
 
Fundamento teorico 3 fisica
Fundamento teorico 3 fisicaFundamento teorico 3 fisica
Fundamento teorico 3 fisicaJohnny Alex
 
De geschiedenis van de toekomst justus sturkenboom
De geschiedenis van de toekomst  justus sturkenboomDe geschiedenis van de toekomst  justus sturkenboom
De geschiedenis van de toekomst justus sturkenboomJustus Sturkenboom
 
大鼻的故事
大鼻的故事 大鼻的故事
大鼻的故事 verybooks
 
Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)
Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)
Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)Michael Sauers
 
Impacto De Las Ti Cs En La Soc Actual
Impacto De Las Ti Cs En La Soc ActualImpacto De Las Ti Cs En La Soc Actual
Impacto De Las Ti Cs En La Soc ActualUVA
 
Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...
Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...
Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...Ericsson
 
Targeted job search #PCATX13
Targeted job search #PCATX13Targeted job search #PCATX13
Targeted job search #PCATX13Career Pivot
 
Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)
Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)
Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)Ariel Aranda
 
The case for social media
The case for social mediaThe case for social media
The case for social mediaLorraine Ball
 
내게남은 사랑을 드릴께요
내게남은 사랑을 드릴께요내게남은 사랑을 드릴께요
내게남은 사랑을 드릴께요bongjun
 

En vedette (20)

Investor Fact Sheet - Fall 2014
Investor Fact Sheet - Fall 2014Investor Fact Sheet - Fall 2014
Investor Fact Sheet - Fall 2014
 
Infografica PROJECT BASED LEARNING
Infografica PROJECT BASED LEARNINGInfografica PROJECT BASED LEARNING
Infografica PROJECT BASED LEARNING
 
Choosing the right mobile architecture
Choosing the right mobile architectureChoosing the right mobile architecture
Choosing the right mobile architecture
 
Bidmas
BidmasBidmas
Bidmas
 
Fundamento teorico 3 fisica
Fundamento teorico 3 fisicaFundamento teorico 3 fisica
Fundamento teorico 3 fisica
 
De geschiedenis van de toekomst justus sturkenboom
De geschiedenis van de toekomst  justus sturkenboomDe geschiedenis van de toekomst  justus sturkenboom
De geschiedenis van de toekomst justus sturkenboom
 
大鼻的故事
大鼻的故事 大鼻的故事
大鼻的故事
 
Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)
Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)
Is it Copyrighted? Can I Use it? (NLA2014)
 
Impacto De Las Ti Cs En La Soc Actual
Impacto De Las Ti Cs En La Soc ActualImpacto De Las Ti Cs En La Soc Actual
Impacto De Las Ti Cs En La Soc Actual
 
Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...
Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...
Conference Paper: Deployment Strategies for Ultra-Reliable and Low-Latency Co...
 
Targeted job search #PCATX13
Targeted job search #PCATX13Targeted job search #PCATX13
Targeted job search #PCATX13
 
Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)
Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)
Guia de estudio segundo parcial (ultima parte)
 
PRywatki na Wykładzinie - CoderDojo
PRywatki na Wykładzinie - CoderDojoPRywatki na Wykładzinie - CoderDojo
PRywatki na Wykładzinie - CoderDojo
 
Flipbook
FlipbookFlipbook
Flipbook
 
斐陶斐證書
斐陶斐證書斐陶斐證書
斐陶斐證書
 
The case for social media
The case for social mediaThe case for social media
The case for social media
 
Hello - Media over Social
Hello - Media over SocialHello - Media over Social
Hello - Media over Social
 
Design 101
Design 101Design 101
Design 101
 
Raw Materials and Upcoming 2016/17 Calls - Milan Grohol
Raw Materials and Upcoming 2016/17 Calls - Milan GroholRaw Materials and Upcoming 2016/17 Calls - Milan Grohol
Raw Materials and Upcoming 2016/17 Calls - Milan Grohol
 
내게남은 사랑을 드릴께요
내게남은 사랑을 드릴께요내게남은 사랑을 드릴께요
내게남은 사랑을 드릴께요
 

Similaire à 2015 08 31 happyweek 133

2015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134Jiří Černák
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56Jiří Černák
 
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 1362015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136Jiří Černák
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142Jiří Černák
 
2015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 118Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.Jiří Černák
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122Jiří Černák
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126Jiří Černák
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106Jiří Černák
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55Jiří Černák
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44Jiří Černák
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.Jiří Černák
 
2015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 1382015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 138Jiří Černák
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84Jiří Černák
 
2015 01 26 happyweek 103
2015 01 26 happyweek 1032015 01 26 happyweek 103
2015 01 26 happyweek 103Jiří Černák
 

Similaire à 2015 08 31 happyweek 133 (20)

2014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 872014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 87
 
2014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 942014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 94
 
2015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
 
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 1362015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
 
2014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 832014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 83
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 
2015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 118
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
 
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
 
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
 
2015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 1382015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 138
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 
2015 01 26 happyweek 103
2015 01 26 happyweek 1032015 01 26 happyweek 103
2015 01 26 happyweek 103
 

Plus de Jiří Černák

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.Jiří Černák
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psaJiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADJiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAJiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAJiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.Jiří Černák
 

Plus de Jiří Černák (20)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
 

2015 08 31 happyweek 133

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 31.8. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 133 ENERGIE DNÍ Týden od 31.8. 2015 CO PSYCHOLOG NEDOKÁŽE JAKÉ JE VAŠE JÁ ZÁŘÍ – měsíc KOHOUTA VLNĚNÍ ŽIVOTA NOVINKA Nový Program psychické a fyzické rovnováhy KOHOUTÍ BYZNYS KOHOUT V INTERIÉRU Přednášky v Městské knihovně v Praze – září/říjen 2015
 • 2. www.akademiestesti.webs.com Kvadrant 5 vymezuje vaše JÁ. Je to váš Astrotyp, který určuje vaši osobnost, typologii, silné a slabé stránky atd. Každý z vás by měl znát svůj Astrotyp, protože jen tak budete znát sami sebe (vypracování a výklad svého Astrotypu si můžete objednat na dasa@byu.cz). Když neznáte sami sebe, nastavíte, vytvoříte si celkovou životní rovnováhu, která je základním pilířem vašeho šťastného života (tři pilíře štěstí: rovnováha, růst, naplnění). Proč ale míří kvadrant 4 na kvadrant 5? Proč v tomto uspořádání není vaše JÁ na prvním místě? Je to jednoduché. Kvadranty 1-4 jsou předem dány tím, kým jste, tedy vaším JÁ. Tj. neměli byste je nastavovat vy, ale jsou vám již nastaveny vaším přirozeným talentem, silnými a slabými stránkami atd. Kvadrant 1 vám určuje vaše poslání, cestu, misi na tomto světě, k čemu jste byli zrozeni. Tato cesta pak jasně vymezuje, jakého partnera si máte na tuto cestu zvolit – kvadrant 2. Vaše rodina, kořeny – kvadrant 3 – je vám také dán a nemůžete je měnit. Z vašeho JÁ také nemůžete vědět, jak si ostatní kvadranty svého života nastavit. Každý kvadrant musí odpovídat vašemu JÁ. Pokud si takto všechny kvadranty středu, tj. v rovnováze mezi tím, co je vám dáno (můžeme říci: dáno Nebesy) a tím, co budete nastavovat sami. To vy udržujete tuto rovnováhu a kvadranty 6 – 9 musíte nastavit tak, aby byly v rovnováze s kvadranty 1 – 4. Tato životní rovnováha je tak cestou k vašemu šťastnému životu. vyplývá, jaké bohatství jste schopni zvládnout a jaké již ne. Teprve do kvadrantu 6 můžete do chodu věcí zasahovat vy a svůj život tak řídit. Takže od kvadrantu 1 až po kvadrant 4 je vše určeno vaším JÁ a od kvadrantu 6 jste zodpovědní vy. Vaše JÁ musí být tak přesně ve VAŠE JÁ musí udržovat přirozenou rovnováhu
 • 3. www.akademiestesti.webs.com Proč je člověk jakoby více u „vytržení“ u moře, než u bazénu, rybníku či na přehradě? Proč ve vás právě moře vyvolává tak silný pocit. Je to tím, že život kdysi v moři vznikal a vaše paměť sahá až do těchto vzdálených časů a pořád se cítíte jakoby součástí moře. Možná je to tím. Co je ale na moři rozhodně stejné jako ve vašem životě? Jsou to vlny. Člověk se ve svém vývoji začal více a více zajímat o lineární pohyb, který je využíván v technice, technologiích, výzkumu apod. Vše měříme v čase, který vnímáme lineárně, tj. směřující stále kupředu. Tak ale svět nefunguje. Je to jen jakési zjednodušení člověka, aby mohl lépe pracovat s určitými nástroji a technologiemi. Svět ale funguje jinak. Funguje ve vlnách. Víte, že vše je jen a jen energie, tj. určitá frekvence. Tato energie má různé formy – pevné, kapalné, plynné…. A každá taková frekvence proudí ve vlnách. A protože i váš život je energie, i vy jste jakousi frekvencí, tak i vy žijete na své životní vlně. Vše, co se vám v životě děje, přichází, kulminuje a odchází jako vlny. Vše má fáze pěti elementů (pěti proměnných fází – psali jsme o nich v minulém HAPPYWEEKU). Pokud chcete žít vyrovnaným způsobem života, být v rovnováze, pak se musíte naučit vnímat tyto vlny. Životem pak můžete proplouvat jako surfaři. Ti také musí rozpoznat vznik té správné vlny, počkat si na pravý okamžik, kdy na ni naskočit a snažit se touto vlnou unášet co nejdále. Umění nechat se unášet vlnou je umění života a také umění wu wei – konání nekonáním. Pokud se na dané vlně vezete, pak stačí držet rovnováhu a vlna vás nese sama. Nemusíte vynakládat žádnou energii k pohybu. Pohyb vytváří vlna. A stejně tak je to se všemi energiemi, frekvencemi. Vše do vašeho života přichází jako vlna. Pomalu začíná, roste, kulminuje a klesá. Žijte ve vlnách, houpejte se na nich, nechte se jimi unášet ke břehu (k vašemu cíli), skákejte do nich a užívejte si zábavu a legraci. Moře je zdrojem života. Vlny vašeho života tak mohou, stejně jako v moři, unášet váš život tam, kam vy chcete, bez vyčerpání, bez boje. Naučte se žít ve vlnách a uvidíte, jak se kvalita vašeho života dramaticky zlepší. Nastane úleva, vše bude přirozené, vše se bude dít ve správném čase a místě. Zmizí stres, boje a konflikty, bude jen příjemné unášení směrem k vašim snům. No není to nádhera jen tak ležet na hladině a nechat se životem pohupovat?  VLNĚNÍ ŽIVOTA Asi jen málokdo z vás nemá rád moře. Pohupování ve vlnách, skákání do divokých vln….. Asi každý z vás si to rád užívá či užíval
 • 4. www.akademiestesti.webs.com Psychologií se zabývám již velmi dlouho. Fungování mozku a psychiky mě zajímalo již na střední škole. V té době však nebyla dostupná téměř žádná literatura a tak informace jsem začal sbírat až později. Ale již od počátku jsem věřil, že lidský mozek je schopen téměř všeho a pokud by se člověk naučil ho ovládat, pak by mohl létat, chodit po stropě, počítat z hlavy těžké matematické úlohy atd. Až později jsem si však uvědomil, že slovo Psycho je z řeckého Psyché a překlad tohoto slova je duše. Duše a mozek jsou však dvě naprosto odlišné entity, formy energie. A tu jsem si uvědomil, že několik staletí probíhající bádání psychologů, jak funguje lidská mysl, je trošku mimo sféru duše. Ta se jaksi z bádání těchto vědců vytratila. Alespoň podle toho, co já sám o psychologii a praktikách psychologů vím (ale nevím toho mnoho). Zde mi došlo, že psychologie možná není tím, čím by měla být, nebo čím možná v počátcích byla, ale již dávno není. Zkoumání duše člověka, jeho pocitů, kvality jeho života nemůže vycházet z mozku. Duše přeci neexistuje jako energie závislá na mozku. Duše je energie, která je připravena přijímat energie zvenčí, aktivní energie, kterým říkáme Jang (duše je energie Jin). Do duše vstupuje energie, které říkáme Duch. Ta vyvolá v duši pocit, který následně mozek zpracovává a navrhuje možnosti řešení. Pokud do duše vstoupí nevhodná energie, pak duše trpí. Naopak, vstoupí-li do ní vhodná energie Jang, pak se duše cítí krásně a volně. Který psycholog však toto zkoumá? Možná teoreticky, jako vědec, ale v praxi, při léčbě pacientů? Od jisté doby mám k vědě s názvem psychologie určitý odtažitý vztah a moc ji nedůvěřuji. Už jen fakt, že psychiatrie a psychologie často k léčbě využívají psychofarmaka mě ubezpečuje v tom, že bych se od těchto lidí měl držet dál. Pokud jste viděli již zmíněný film o vztahu mezi Jungem a Freudem, pak i tito „králové“ psychologie žili životem, který naprosto popírá jejich znalost duše. Pokud by tito pánové znali duši, její principy, pak by nemohli žít způsobem, jakým žili. Kdysi jsem i já např. Junga považoval za velkého znalce. Ale po té, co jsem se blíže seznámil s jeho životem, pak mám určité pochybnosti. Možná z vědeckého života se podařilo mnohé, ale z praktického hlediska velký pokrok (kromě miliard v psychofarmaceutickém průmyslu) nevidím. Chybí tu obor, který skutečně zkoumá život člověka z holistického pohledu. Zde si (možná dost neurvale) troufám tvrdit, že nastavení života podle devíti kvadrantů magického čtverce, který praktikujeme my, vede k životní pohodě a rovnováze lépe, než rady psychologů. Je jasné, že mistři a „mudrcové“ dávnověku věděli o životě daleko více, než dnešní psychologové. A proč? Nevím přesně, ale myslím, že dávní mudrcové žili pro ostatní. Dnešní vědci žijí pro svoji vlastní slávu a snaží se dokázat věci, které jsou pro náš život zcela nesmyslné (nedávno jsem viděl film, kde se vědec snažil slepému červu implantovat zrak – jen aby dokázal, že do dokázal ). Když se ale opravdu staráte o blaho ostatních, vidíte život ve zcela jiných a správných souvislostech. A to, myslím, současná psychologie nedokáže. PSYCHOLOG TO NEDOKÁŽE Možná jste také viděli film o vztahu mezi Karlem Gustavem Jungem a Zikmundem Freudem. Psycholog s psychologem…..
 • 5. www.akademiestesti.webs.com Asi si to také pamatujete ze svých školních let. Po prázdninách jste přicházeli zpět do školy, oblečeni v nových „hadřících“ a s novými věcmi, které jste si pořídili v průběhu prázdnin. Chlubili jste se vším novým, svými zážitky a připadali jste si důležití. To je přesně ta energie, kterou přináší měsíc září, energie Kohouta. Září navazuje na vládu kovové Opice. Ta jako první přivedla kovové energie, které postupně navozují řád a pořádek po rozverném a uvolněném létě, kdy jakoby bylo vše povoleno. A protože energie mají navazovat na sebe postupně, žádné rychlé zlomy, přivedla Opice kovové energie ještě volnou a hravou formou. Jak ale kov postupně sílí, Kohout si dá záležet na tom, aby vše začalo být tak, jak má být. Proto i začátek školního roku je poměrně dobře zařazen do tohoto měsíce, protože pomáhá učitelům vrátit děti do určitého řádu a žít podle daných pravidel. Stejně tak ostatní lidé postupně nastolí řád „všedních“ dní. Kohout vám má pomoci využívat pravidla k tomu, aby se váš život dostal do potřebného řádu, který vám pomůže se připravit na konec roku a zimní měsíce, ve kterých bude vládnout jen velmi slabá energie. V září si proto nastavte v životě vše tak, abyste plynule mohli přejít od hravého léta do ponuré a pomalé zimy, kdy vás žádné energie chránit nebudou. Pravidla si nastavte jak ve svém soukromém životě, tak i v práci. Pak jen stačí tato pravidla dodržovat a vše pak volně bude plynout k vašemu cíli. Dodržování pravidel velmi zjednodušuje život a nevyžaduje od vás tolik aktivních energií. Nemusíte stále vše znovu a znovu vymýšlet, řešit. Prostě se jen řídíte danými pravidly. Je to stejné, jako např. při dodržování pravidel silničního provozu. Díky nim se můžete plynule pohybovat po komunikacích a nemusíte na každém metru přemýšlet, jak se teď zachovat, co dělat, kdo má přednost atd. Kovová energie také patří k imunitě a ochraně zdraví proti vnějším vlivům. Proto dbejte hlavně na správné stravování s vhodným množstvím vitamínů a minerálů. Ke kovové energii patří také pikantní chutě, tak nezapomínejte na koření. Kohout má také rád kvalitu a krásu. Proto dbejte i na styl svého oblékání. Musíte se cítit dobře a mít ze sebe dobrý pocit. Nebojte se „ukázat“ na veřejnosti, posílit svoji krásu a klidně být na sebe i trošku pyšní. Věnujte se hodně detailům. Vhodný měsíc pro uzavírání různých smluv, řešení interiérů, pořizování šperků apod. Detail velmi posílí kovovou energii Kohouta. Dále je důležité vědět, že Kohout se rád líbí a to nejen fyzickým vzhledem, ale také tím, co dělá, rád se chlubí výsledky své práce. Proto chvála a uznání je důležitým motivačním nástrojem v tomto měsíci. Pokud tedy chcete někoho potěšit či „posunout ho svým směrem“, nešetřete chválou a uznáním. ZÁŘÍ – MĚSÍC KOHOUTA A je to zase tady. Spousty kohoutů na jednom smetišti .
 • 7. www.akademiestesti.webs.com Meditační cvičení pro: • Zlepšení psychické rovnováhy • Uvolnění tělesných i psychických zátěží • Zkvalitnění okysličení mozku • Zlepšení funkce mozku a myšlení • Zkvalitnění okysličení celého těla • Zlepšení kvality pokožky a celkového vzhledu • Celkové uvolnění těla i mysli • Využití přirozeného „samoléčení“ těla • Nastavení omlazujících procesů v těle Program probíhá formou: • dechových cvičení • meditace • relaxačních cvičení Qi Gong (Čchi Kung) Akademie štěstí v PARK HOLIDAY BENICE Připravujeme nový Program psychické a fyzické rovnováhy Cvičení probíhá ve skupinách max do 15 lidí. Získáte zdarma svůj osobnostní profil, díky kterému poznáte sami sebe, své silné i slabé stránky a charakter své osobnosti. To umožní i individuální přístup ke každému účastníkovi programu. Cvičení jsou velmi jednoduchá a zvládne je každý. Program je zaměřen na postupné zvládání jednotlivých technik cvičení – od základů po pokročilejší. Účastník programu se tak postupně učí zlepšovat ovládání cvičení a po dokončení programu může vše praktikovat zcela sám. Díky tomuto cvičení se naučíte zcela uvolnit své tělo i mysl, ovládat svoji psychiku a nastavit samoléčebné a omlazující procesy v těle. NOV INKA
 • 8. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE KOHOUTÍ BYZNYS Asi jste všichni viděli nějaký ten kohoutí zápas. Ve filmu, v dokumentu, nebo možná i naživo. Viděli jste tedy, že kohout není žádný „měkota“ a dokáže si opravdu za vítězstvím jít pěkně tvrdě. A protože v září vládnou právě „kohoutí“ energie, měli byste je dobře využít i ve svém podnikání, či kariéře. V čem je hlavní síla těchto energií? • tvrdost • pracovitost • vytrvalost • smysl pro detail • dodržování pravidel Díky těmto vlastnostem můžete v září upevnit svůj byznys a pojistit si své dobré výsledky. Září jsou energie již plně kovové, tj. jinové. To znamená, že energie slábnou a tak jsou čím dál tím menší podporou vašich obchodních aktivit. Je proto dobré v tomto období zpomalit a místo vyčerpávání své energie snahou získat nový byznys, měli byste se snažit maximalizovat zisky ze stávajícího potenciálu. Energie Kohouta vám pomohou udělat velmi precizní analýzu, průzkum trhu, zkoumání poptávky apod. Díky těmto „tvrdým“ datům se vám doslova „zjeví“ ještě stávající potenciál, který jste letos ještě nevyužili, co jste přehlédli, nebo čemu jste věnovali jen málo pozornosti. Kohout vám dává možnost soustředit se, pečovat o detail. Díky správnému poskládání jednotlivých detailů dokážete ještě složit velký obraz, tj. zvětšit svůj zisk. V čem dalším je potenciál této energie: • lesk • záře • schopnost zaujmout Toto je další velký a silný potenciál pro zlepšení výsledků vašeho podnikání před koncem roku. I proto se hodně velkých světových a evropských výstav a veletrhů koná právě na podzim: Kohout se chce „blýsknout“ svým peřím. I vy byste se měli ukázat: • uspořádejte tiskovou konferenci, kde můžete vyzdvihnout zajímavé aspekty svého podnikání, své úspěchy • uveďte na trh novinky, kterými se chcete pochlubit • věnujte hodně energie PR aktivitám • uspořádejte výstavy a předváděcí akce • věnujte svým klientům nějakou malou pozornost, která u nich vzbudí zájem a možná i obdiv • věnujte pozornost designu a vnějšímu vzhledu – formě • buďte ve všem struční a jasní, žádné dlouhé „romány“, komunikujte spíše v bodech, než souvětích
 • 9. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Kdy jindy by měl být interiér krásný, když ne za vlády Kohouta. Jeho energie nevyžaduje „pouze“ krásu, ale i celkové ladění, soulad, vhodnost, dokonalost detailu. Nic neumocní sílu energie Kohouta, jako perfektní detail, geniální doplněk k celku. Tento detail má jednu základní funkci: vzbudit pozornost a povýšit celek na vyšší úroveň. Vyvolat obdiv, ale i respekt. Protože září je zároveň období kovové energie, jsou ideální doplňky vyrobené z materiálů, které ke kovu patří: • drahé kovy – zlato, stříbro, platina • kovy obecně • chromovaný materiál • lesklý materiál • hladký materiál • šperky • broušené kameny • diamanty – brilianty Tyto různé doplňky nesmějí být použity jen tak, bez ladu a skladu. Kov chce řád a pořádek. Proto každý doplněk musí mít své vlastní místo a také předem jasně definovanou funkci (proč zde tento daný doplněk máte). Pokud máte krásný doplněk či šperk a nejste si jisti kam a proč ho umístit, pak ho raději nikam nedávejte. Byla by to jen medvědí služba. Místo obdivu byste mohli sklidit posměch i pohrdání. Krásu, kterou v září vytvoříte však neděláte jen sami pro sebe, pro své vlastní potěšení. Kohout chce být viděn, chce být pochválen. Proto se nebojte svoji krásu vystavit na odiv ostatním. Pozvěte k sobě domů své přátele, širší rodinu, kolegy z práce. Klidně se jim pochlubte a ukažte jim výsledky své snahy a práce. Pokud jste tomu dali opravdu „kohoutí“ energii, budete sklízet obdiv, který vám v září rozhodně udělá radost. KOHOUT – KRÁSA INTERIÉRU
 • 10. www.akademiestesti.webs.com Týden od 31.8. jakoby kopíroval energie z týdne minulého. Začne velmi příjemně, empaticky. Pak se začne pomalu „rozjíždět“ a v polovině týdne dosáhnou energie plného rozmachu. Víkend pak přinese energie zklidňující a konec týdne skončí stejně jak začal – empaticky, příjemně. •PONDĚLÍ – BEZROHÝ DRAK 8-7-2 •Energie tohoto týdne začnou poměrně příjemně zemitou energií. Pondělní den je vhodný pro empatické jednání, budování jistoty a zázemí. • Jídlo: dnes bude vhodné jíst doma, v klidu. Můžete si však dopřát něco nového či exotického. •ÚTERÝ – MUNTJAK 7-8-3 •V úterý budou příjemné měkké a hřejivé energie. Vhodný den pro příjemná přátelská setkání, milé jednání apod. Rozhodně se dnes nepouštějte do něčeho vyčerpávajícího a těžkého. • Jídlo: jemné energie byste mohli „okořenit“ nějakým zajímavým novým jídlem. •STŘEDA – KŮŇ 6-9-4 •Středa přinese silné, aktivní až divoké energie. Ideální den na prezentace, výstavy či jiné společenské představení. Ukažte se ve velkém, musíte umět zaujmout davy. Nebojte se, detaily se „vyladí samy“. Vy se jen nechte unášet vášnivou energií, která vám jde přímo ze srdce. • Jídlo: i jídlo musí být zcela v duchu dnešních energií. Jděte na jídlo ven, uspořádejte velkou recepci, party. Jídlo se musí stát velkou společenskou událostí. •ČTVRTEK – JELEN 5-1-5 •I čtvrtek je ve znamení „slavných“ energií. Takže můžete pokračovat v oslavách, prezentacích, reklamních akcích apod. • Jídlo: jídlo by dnes ale již mělo být jednoduché a snažte si ho hlavně užít sami pro sebe •PÁTEK - HAD 4-2-6 •Páteční energie jsou sice dále ve znamení ohně, ale nejsou již tak aktivní. Pátek bude vhodný spíše pro intelektuální aktivitu, zamyšlení se, přemýšlení o dalším postupu, filosofování apod. • Jídlo: dnešní pomalejší energie můžete trošku rozproudit rozmanitým jídlem. Menu by mělo být bohaté a barevné. •SOBOTA – ČERV 3-3-7 •V sobotu energie budou velmi slabé. Mohou přinést pochybnosti, slabé sebevědomí a pocit nejistoty. Není proto vhodný čas snažit se prorazit, nebo se pouštět do velkých akcí. • Jídlo: ani jídlem byste dnes neměli dělat „díru do světa“. Spolehněte se na něco tradičního, co mají všichni rádi. Sobota je vhodný den pro velkou rodinnou večeři či oběd. •NEDĚLE – BEZROHÝ DRAK 2-4-8 •Neděle ukončí týden podobnými energiemi, jakými týden začal. Využijte je k empatii, pochopení potřeb ostatních. Snažte se být oporou a sázejte hlavně na jistotu. • Jídlo: v neděli by i jídlo mělo být jakýmsi pomocníkem pro vytvoření stability a jistoty. Využijte dnešní jídlo např. k upevnění svého vztahu.