Publicité
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
Publicité
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
Publicité
2015 09 21 happyweek 136
Prochain SlideShare
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

2015 09 21 happyweek 136

 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 21.9. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 136 ENERGIE DNÍ Týden od 21.9. 2015 Program přednášek v Městské knihovně ŘÍJEN: nechte se vést energií psa PODNIKEJTE SRDCEM NOVINKA Nový Program psychické a fyzické rovnováhy PSYCHOLOGICKÝ DETOX ŘÁD – ZAMEZTE CHAOSU VE SVÉM ŽIVOTĚ DETOX INTERIÉRU
 2. www.akademiestesti.webs.com Vše v námi známém životě se řídí daným řádem. Pokud nejsou nastolena řádná pravidla, zavládne chaos. Toho jsme teď všichni svědkem, když sledujete chaos, který vzniká v situaci s uprchlíky do Evropy. Vše probíhá chaoticky, nejsou nastavena žádná pravidla. Vy již víte, že jsou pravidla utečenci, ale také mezi utečenci navzájem a nakonec i mezi jednotlivými evropskými státy. Pokud tento chaos nabyde velkých rozměrů, již nikdy nebude Evropa taková, jak ji znáte dnes. Zrodí se něco nového, neboť vše nové se rodí v chaosu. Vezměte si současnou situaci s uprchlíky jako varovný signál i pro svůj vlastní život. Přesně takový bude, pokud v něm nebudete mít jasná pravidla. Bez pravidel se v životě budete jen tak „zmítat“ sem a tam a nikam váš život nepovede. Když ale naopak budete mít jasná pravidla, hodnoty a řád, kterým se budete jednoduše řídit, pak vše bude volně plynout k vašemu cíli. To je to, co je na pravidlech tak nápomocné – pomáhají vám snadno dosáhnout vašich cílů. nebo boj. Pokud tedy nebudou jasná pravidla, jak řešit uprchlickou situaci, dojde k řadě velkých konfliktů a to nejen mezi Evropou a ke stanovenému cíli. Je jedno, jaká víra vás vede, ale bez ní je život jen velký chaos, který končí nenaplněný a prázdný. Stanovte si proto své životní hodnoty, svá vlastní pravidla pro svůj život a nechte se jimi vést k vytouženému životnímu cíli. Bez boje. Jednoduše. Nemusíte tak každý den řešit, co a jak dělat. Máte- li pravidla, pak je jen dodržujete a víte přesně, co a jak máte dělat. Vše je najednou tak snadné. V tomto ohledu je velmi důležitá i víra, duchovní život. Ten by vám měl jasně deklarovat základní hodnoty a pravidla života. Víra člověka vždy dovede ŘÁD – VOLNÉ PLYNUTÍ nedodržování pravidel vede k vyčerpávajícímu boji
 3. www.akademiestesti.webs.com O zdravém těle se toho lidé mohou dozvědět již poměrně hodně. Je to zdravý trend, který sílí již několik desítek let. Začalo to někdy v 80. letech jogingem, pak aerobikem, fit centry atd. Všechny tyto metody vedoucí ke zdraví se však zabývají pouze tělem. Navíc tu vzniklo mnoho nesmyslných teorií o tom, že náročný pohybový trénink je důležitý pro zdravé tělo. A tak mnoho lidí propotí svá trička při těžkém cvičení, odcházejí bez dechu a zcela vyčerpaní, ale s pocitem, že udělali něco skvělého pro své tělo. Bohužel si neuvědomují, že tímto své tělo více ničí, než mu prospívají. Kromě cvičení se stále více propaguje zdravá strava, zdravý životní styl a mnoho dalších teorií. Zároveň však lidé vědí, že většina zdravotních problémů je psycho-somatická, tj. jejich příčina je v psychice člověka. Tento fakt však lidé stále jakoby nechtěli přijmout. Raději jdou do posilovny, než aby si dali do pořádku svůj život. Neuspořádaný život, bez rovnováhy je v současné době hlavní příčinou nemocí a předčasných úmrtí. Tak, jako dříve lidé často umírali na velkou fyzickou zátěž (práce byla především fyzická), nyní lidé umírají na přílišnou psychickou zátěž. Ačkoliv se tvrdí, že mozek lidé využívají jen z malé části, neumí lidé kapacitu svého mozku rozšířit pro každodenní život a práci. Obrovský nárůst informací, aktivit, moderních technologií apod. vede k přetížení psychiky a ta se postupně hroutí. Mozek začíná dělat chyby, protože nezvládá zpracovávat vše, co mu je během dne dodáváno. Abyste se přetížení vyhnuli (a není to v dnešní době vůbec snadné), musíte velmi dobře třídit: co je důležité a co nepotřebujete. Toto třídění patří k energii elementu Kov, který vládne právě v těchto měsících, takže je k tomu nejlepší doba. Stejně, jako musíte dvakrát do roka třídit svůj šatník (léto a zima), musíte třídit i obsah svého mozku. Musíte VYLOUČIT (tj. opravdu odstranit) ze svého života vše, co nepotřebujete ke své životní cestě, radosti a k dosažení svého cíle. Zbavte se všech aktivit, které děláte z různých důvodů, ale k ničemu vám nepomáhají. Zbavte se všech zdrojů informací, které nepotřebujete zpracovávat. Jasně si stanovte, co ke své cestě potřebujete a vše ostatní – „good bye“. Stejně musíte postupovat v případě lidí. Vymažte ze svých kontaktů všechny, které již nepotřebujete, kteří jsou již pouhou minulostí vašeho života. Vytvořte si složku pro lidi, které už nyní nepotřebujete, ale budete je potřebovat někdy v budoucnu (ale pozor, ne že do této složky dáte všechny z minulosti  - zapomeňte na takové to „co kdyby“). S těmito lidmi přerušte kontakt, nescházejte se s nimi zbytečně apod. Jen zabírají kapacitu vaší psychiky a vašeho drahocenného času. Minimalizujte své příchozí emaily a neodpovídejte na ty, na které není potřeba odpovídat. Pročistěte si svoji duši a hlavu. Uvolněte jejich kapacitu. Znovu se zhluboka nadýchněte a prožijte ten krásný pocit uvolnění. Udělejte to co nejdříve. Kovové energie končí na konci října. PSYCHOLOGICKÝ DETOX Vaše psychika je vystavena daleko větší zátěži, než vaše tělo. Je nutné, abyste tomu přizpůsobili i styl vašeho života a to, jak se staráte o své zdraví.
 4. www.akademiestesti.webs.com Říjen je velmi důležitý měsíc. Je posledním měsícem, kdy se můžete dobře připravit na „přežití“ nejtěžšího období v roce – zimy. Určitě znáte přísloví: „Buď připraven, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě.“ A buďte si jisti, že se zima zeptá. Nejen, že se zeptá, ale podrobí vás i velmi těžké zkoušce. Pokud neobstojíte, přijdete o mnoho energie a síly. Oslabeni tak budete vstupovat do nového roku a o to horších výsledků pak v novém roce dosáhnete. Musíte tedy do zimního období vstoupit co nejsilnější. Právě proto měsíci říjnu vládne velmi specifický garant – Pes. Ten přebírá vládu po Kohoutovi, který vám měl pomoci vše řádně a včas dokončit. Vše dotáhnout do potřebných detailů, nic neponechávat náhodě a jasně se připravit na další období. Čím lépe jste vše dokončili, čím větších výsledků jste dosáhli, o to snadnější pro vás bude zvládnout těžké období zimy. Pes přichází s velmi silnou energií elementu Kovu. Je to jangový Kov, tedy velmi silný, tvrdý, ale zároveň také křehký. Proto není vůbec radno brát něco na lehkou váhu. Hlavní úlohou Psa je, aby výsledky vašeho celoročního snažení ochránil. Jako hlavní nástroj k této obraně používá pravidla, řád a předem daný pořádek. Již není čas na hrátky léta či hravé Opice, která vládla v srpnu. Říjen je doba, kdy vše musíte brát s co největší zodpovědností a vážností. Jste tak sami zodpovědní za to, jak silní nebo naopak slabí vejdete do nového roku. Vaším hlavním úkolem je vše chránit, aby nic nebylo oslabeno či zničeno. Dbejte tedy na to, že vše, co v říjnu děláte, vede k posilování energie a k jejímu uchování. Není dobré v tomto období nijak hýřit a výsledky své celoroční práce jakkoliv plýtvat. Ujistěte se, že všeho máte dostatek a že vše je dostatečně zabezpečeno. PES VLÁDNE V ŘÍJNU Říjen je velmi zvláštní měsíc. Vládnou mu dvě energie – energie elementu Kovu a Země. Garantem měsíce pak je Pes. Je to poměrně těžké období, hlavně pro psychiku. Proto je důležité se co nejvíce řídit jeho pravidly. Začíná 24.9.
 5. www.akademiestesti.webs.com Týká se to jak majetku, tak právních záležitostí, tak i vaší energie – zdraví. Prvním vaším úkolem je, abyste se přesvědčili, že je dobře ochráněn váš majetek – jak hmotný, tak finanční. Projděte si všechny smlouvy a ujistěte se, že nemůže dojít k nějakému nepříjemnému a neočekávanému problému. Pokud si nejste jisti, pak vše raději ještě dotáhněte do konce. U hmotného majetku a nemovitostí se ujistěte, že jsou dobře zabezpečeny proti krádežím a nelegálním vniknutím. Pokud je to potřeba, zajistěte svůj majetek potřebným bezpečnostním opatřením, alarmy, kamerami, novými zámky, dveřmi a podobně. Pokud vlastníte pozemky, pak se ujistěte, že jsou dobře oplocené a chráněné. Co se týče vašeho finančního majetku, pak je důležité, abyste si byli jisti, že nemůžete nijak tratit. Zkontrolujte své smlouvy s bankami, investičními fondy, akciovými fondy apod. Vaše úspory a investice nesmí v následujícím období být nijak ohroženy. Další důležitou ochranou je péče o vaše zdraví. Přichází období, kdy všechny energie slábnou a tělo bude více náchylné k nemocím. Funkcí kovového Psa je, abyste měli posílenou svoji imunitu. Dodržujte pravidla správné výživy. Ta je zdrojem nejdůležitější energie pro vaše tělo. Ubezpečte se, že vám nechybí žádné vitamíny a minerály. Nejlepším zdrojem jsou potraviny z letošní sklizně – ovoce a zelenina. Ubezpečte se, že vše je řádně uskladněno, aby se nic nekazilo, neplesnivělo či přes zimu nezmrzlo. Nejde však jen o posílení vašeho těla. Druhou vaší stránkou je vaše psychická energie. Tu musíte také posilovat. Víte, že je to právě podzim a zima, kdy je psychika nejvíce oslabena. Je to také období (hned vedle května), kdy roste počet sebevražd. Sílí deprese a daleko hůře se snáší stres. Proto je důležité, abyste se věnovali svému duchovnímu cvičení jako např. meditace, relaxační cvičení, odpočinek. Velký důraz musíte klást na dostatečný a kvalitní spánek. Dalším zdrojem životní energie po jídle je energie prostředí, ve kterém žijete – váš domov, vaše pracovní prostředí, kde trávíte většinu svého času. Protože obecné energie klesají, je potřeba, abyste zvýšili energie v interiéru. Musíte dodat dostatek světla a tepla. Ujistěte se, že všechna vaše světla svítí dobře a jasně. Snažte se netrávit žádný čas v šeru či pološeru. Zvolte opravdu dobré žárovky s dobrým a jasným světlem. Roli světla rozhodně nepodceňujte – tma a šero snižují energie. K energii světla patří také teplo. Ujistěte se, že vaše topení a zdroje tepla jsou v pořádku. Ani úlohu tepla nijak nepodceňujte. V interiéru byste se měli cítit příjemně jen v lehkém oblečení. Jakmile budete mít potřebu si brát svetr, tlusté ponožky apod., pak je teplo v interiéru nedostatečné. Rozhodně si dávejte pozor na prochladnutí od nohou a sezení. Chraňte si ledviny. Kovová energie silně ovlivňuje tři důležité orgány těla: plíce, tlusté střevo a kůži. Dbejte tedy na to, abyste se nenadýchali chladného vzduchu. Dýchejte pomalu a zhluboka. Provádějte krátká dechová cvičení ráno a večer. Tlusté střevo posílíte tím, že nebudete dělat nic, co opravdu nechcete. Umění říkat NE je v tomto období opravdu velmi důležité. Vše, co ve vašem životě nechcete nebo již nepotřebujete by mělo z vašeho života odejít. Týká se to jak vašich činností, věcí, majetku, tak také lidí kolem vás. Pokud se musíte zabývat něčím či někým, koho v životě nechcete nebo nepotřebujete, bude vás to velmi vyčerpávat. Pes má také velmi silnou potřebu a tou je loajalita. Proto všem svým blízkým dejte najevo, jak jsou pro vás důležití, a že se na vás mohou vždy spolehnout. Dejte jim důkaz své loajality. Pokud někdo poruší loajalitu vůči vám, můžete to v tomto období nést velmi těžce. Kov i Pes jsou hlavně o pravidlech a jejich dodržování. Proto se soustřeďte na to, že pravidla a zákony dodržujete. Každé porušení se vám právě v tomto období může velmi nevyplatit a sankce za porušení mohou být i velmi tvrdé. Říjen také patří do období, kterému se říká „mezidobí země“. Vládne tedy také energie elementu Země. Ta vám umožní se na chvíli zastavit, zpomalit a dobře si promyslet další kroky na přicházející období zimy. Udělejte si jasný plán, co všechno je třeba udělat pro to, abyste do nového roku vstoupili co nejsilnější. Plán si vytvořte s co největšími detaily a pak ho jen dodržujte.
 6. www.akademiestesti.webs.com
 7. www.akademiestesti.webs.com Meditační cvičení pro: • Zlepšení psychické rovnováhy • Uvolnění tělesných i psychických zátěží • Zkvalitnění okysličení mozku • Zlepšení funkce mozku a myšlení • Zkvalitnění okysličení celého těla • Zlepšení kvality pokožky a celkového vzhledu • Celkové uvolnění těla i mysli • Využití přirozeného „samoléčení“ těla • Nastavení omlazujících procesů v těle Program probíhá formou: • dechových cvičení • meditace • relaxačních cvičení Qi Gong (Čchi Kung) Každý čtvrtek od 9:30 do 10:30 od 1.10. 2015 do 11.12. 2015 v PARK HOLIDAY Benice Přihlaste se přímo v Hotelu na tel: 267 268 111 Nový Program psychické a fyzické rovnováhy Akademie štěstí v PARK HOLIDAY BENICE více na www.facebook.com/akademiestesti Cvičení probíhá ve skupinách max do 15 lidí. Získáte zdarma svůj osobnostní profil, díky kterému poznáte sami sebe, své silné i slabé stránky a charakter své osobnosti. To umožní i individuální přístup ke každému účastníkovi programu. Cvičení jsou velmi jednoduchá a zvládne je každý. Program je zaměřen na postupné zvládání jednotlivých technik cvičení – od základů po pokročilejší. Účastník programu se tak postupně učí zlepšovat ovládání cvičení a po dokončení programu může vše praktikovat zcela sám. Díky tomuto cvičení se naučíte zcela uvolnit své tělo i mysl, ovládat svoji psychiku a nastavit samoléčebné a omlazující procesy v těle. NOV INKA POZOR, ZMĚNA TERMÍNU – ZAČÍNÁME 1.10.
 8. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE PODNIKEJTE SRDCEM Ještě stále převažuje typ podnikání, kdy hlavní podstatou je vydělat peníze. Lidé se tak rozhodují v čem budou podnikat jen na bázi finanční úvahy. Je velká škoda, že ekonomie se tak velmi vzdálila přírodě. Možná vám to zní divně, ale ekonomie, jako věda, by měla patřit do přírodních věd. Proč? Protože podléhá stejným přírodním zákonům, jako vše ostatní. Ekonomové ale tvrdí, že podléhá „jakýmsi zákonům trhu“. Já sám jsem vystudovaný ekonom z VŠE Praha a různé ekonomické teorie jsem studoval. Fascinovalo mě na tom, jak „staří“ ekonomové hledali zákonitosti chování trhu. Každý z nich přicházel s jinou teorií. Nikdo však nepřišel s fungujícím principem, jak ekonomiku řídit. Ona se řídit nedá. Dá se jen ovlivňovat. A proč se řídit nedá? Právě proto, že podléhá stejným přírodním zákonům jako všechny ostatní procesy v přírodě. I zde působí energie Jin a Jang, pět proměnných fází elementů Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Pokud jste ekonomové, pak jistě víte, že každý z „velkých“ ekonomů přišel s „nějakou“ křivkou. Každá z těchto křivek obsahovala část růstu a část propadu a měla většinou pět fází: začátek růstu, růst, konsolidace (tj. vyrovnání nabídky a poptávky), pokles a ukončení. Toto je základní křivka každého života, bytí všeho v přírodě. Tedy i vašeho byznysu či firmy, ve které pracujete. Když budete uvažovat o ekonomice podnikání jako o pěti elementech, tak si uvědomíte, že nejpřitažlivější energie ze všech je energie elementu Ohně. Je to světlo, teplo, tj. nejpříjemnější energie pro člověka, za kterými vždy jde (pamatujete na Jeníčka a Mařenku, jak se vydali za světýlkem, který viděl Jeníček ze špičky stromu? ). Teplo a světlo můžete vyjádřit fyzicky (tj. rozsvítíte a vytvoříte teplo), nebo psychicky – srdcem. Srdce patří také k elementu Ohně. Vše, co vychází ze srdce je pro ostatní lidi velmi přitažlivé. Cítí právě to světlo, tu záři a teplo, které jim dělá dobře. A co v podnikání může z vašeho srdce vyzařovat? Jen jedno jediné: váš přirozený talent. Pokud znáte svůj přirozený talent, pak se mu věnujte ze srdce, ne z kalkulu. Nehleďte na to, kolik vyděláte, nestavte finanční analýzu před své pocity. Dejte svému talentu své srdce a síla této energie si sama přitáhne ty, kteří po takové energii touží. Oheň je mocná energie. Je to energie ducha. Definujte ducha svého podnikání, esenci své značky ze srdce a dejte ji na trh. Uvidíte, že za nějaký čas tato silná energie přitáhne všechny ty, kteří jsou naladěni na stejnou či podobnou energii, jako vy. Nebudete mít o své zákazníky nouzi.
 9. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Jak víte, interiér je jakýmsi vaším prodlouženým tělem. Nejen z hlediska Feng Shui má interiér stejné energie, jako vaše tělo (i zde platí: jak nahoře, tak dole). Hlavním pojítkem mezi interiérem a vaším tělem je energie Gua 8 – prostor pro život. Vzhledem k tomu, že energie interiéru jsou daleko silnější než energie vašeho těla, je jasné, že prostor silně ovlivňuje energie ve vašem tělem. A protože dále platí již známý zákon Region/Sezona, je důležité, aby se prostor choval tak, jak se přísluší k danému regionu (tam, kde žijete) a sezoně, ve které se právě nacházíte – podzim. Na podzim vládnou silné kovové energie a navíc tento týden přichází vláda silného kovového přítele Psa. Pro interiér to znamená několik závažných věcí: pořádek, pravidla, čistota. Vláda Psa je tak vhodná k tomu, abyste svůj interiér dali „do kupy“. Uspořádejte si jej podle předem dohodnutých pravidel. Domluvte se všemi členy domácnosti, jak a co má fungovat a tomuto fungování pak interiér přizpůsobte. Každá věc musí mít předem danou funkci a své místo. Pořádek a pravidla tak musí jít ruku v ruce. Pořádek umožňuje dodržovat pravidla a ta zase určují, jak má interiér vypadat (pořádek). Další důležitou součástí kovových energií je čistota. Celý interiér by tak měl projít velkým úklidem a očistou – detoxem. Stejně jako musíte čistit na podzim své tělo, musíte vyčistit i svůj interiér. Musíte ho zbavit všeho, co již nepotřebujete a co by tak ve vašem životě pouze vyčerpávalo vaši energii. Prozkoumejte tedy, co z věcí, které v interiéru máte, již dosloužily svému účelu a zbavte se jich. Důsledně projděte všechny skříně, skříňky, šuplíky. Vše nepotřebné z nich dejte pryč. Rozhodně nezapomeňte na svůj šatník. Vím, že s tímto „detoxem“ budou mít problém hlavně ti, kteří mají ve svém Astrotypu silnější energii Kovu. Tato energie ráda shromažďuje a nerada vyhazuje, byť miluje pořádek. Musíte se ale přemoci. Uvidíte, jak se vám po očistě interiéru uleví stejně, jako po očistě vašeho těla. DETOX INTERIÉRU
 10. www.akademiestesti.webs.com V týdnu od 21.9. jsou energie poměrně klidné. Převažuje element Kovu. Takže je vhodné se věnovat pravidlům, systémům, nastavením aktivit a detailům. Je to také vhodný týden pro dokončování projektů či pro jejich kontrolu. •PONDĚLÍ – PES 5-1-5 •Dnes se opravdu soustřeďte jen na sebe a to, co je pro vás důležité a co je důležité pro vaši další životní cestu. Je to ideální den na to, abyste ji jasně definovali, deklarovali a určili si pro ni jasná pravidla a řád. • Jídlo: dnes se jídlem moc nerozptylujte. Dejte si jen něco jednoduchého a chutného. •ÚTERÝ – BAŽANT 4-2-6 •V úterý mohou být energie poměrně těžkopádné. Proto se nesnažte dělat nic zásadního, důležitého. Můžete mít problém s novým prorazit. Věnujte se spíše věcem týkajících se systémů, pořádků, pravidel. • Jídlo: těžké energie dneška zkuste vyrovnat odlehčeným jídlem. To by mělo být co nejvíce rozmanité, nápadité a bohaté jak na vůně, chutě, tak i barvy. •STŘEDA – KOHOUT 3-3-7 •Ve středu vsaďte na tradice, kořeny, návaznost na staré. Pokud chcete začínat něco nového, pak jasně ukažte, z čeho z minulosti vycházíte. Dnes se též můžete věnovat detailům a dokončování rozdělané práce. Dobrou motivací dnes bude pochvala, uznání. Je to též dobrý den pro hezké oblečení, které dobře ladí. • Jídlo: dnešní jídlo by mělo být co nejvíce tradiční, rodinné. Je to dobrý den pro rodinnou sešlost u rodinné večeře. •ČTVRTEK – HAVRAN 2-4-8 •Ve čtvrtek můžete často narazit na odmítnutí či ostrou kritiku. Nenechte se však odradit, může to být jen první „vlna“, která se po chvíli může změnit v pochopení a uznání. Nicméně nesnažte se dnes prorazit silou. Pokud budete kritizováni, vezměte to jako poučení, ale neztrácejte hlavu. • Jídlo: pokud jste dnes narazili na tvrdé odmítnutí či kritiku, hledejte útěchu u svého partnera a dejte si společně něco dobrého. Ale pozor – jídlo raději nehodnoťte  •PÁTEK - OPICE 1-5-9 •Tento týden uzavřete plánováním svých dalších kroků po vaší životní cestě. Udělejte si jasný a detailní plán, jak dosáhnout svých cílů. Dnes je k tomu vhodný den. • Jídlo: dnes se jídlem nemusíte nijak zdržovat a přikládat mu větší váhu než obvykle. Jídlo by mělo být jednoduché a hlavně vám musí chutnat. •SOBOTA – LIDOOP 9-6-1 •V sobotu budou vládnout příjemné, empatické energie. Buďte milí a vnímaví. Snažte se porozumět druhým. • Jídlo: dnes je ideální den užít si jídla jako společenské události s lidmi, které máte rádi •NEDĚLE – TAPÍR 8-7-2 •Nedělní energie budou také velmi příjemné, empatické, zaměřené na potřeby. Pokud něco opravdu potřebujete, můžete o to dnes požádat. • Jídlo: dnešní jídlo byste si měli vychutnat doma. Jídlo by mělo být zemitější, nic příliš exotického, ale např. můžete vyzkoušet nový zákusek 
Publicité