Publicité
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
Publicité
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
Publicité
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
Prochain SlideShare
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
Chargement dans ... 3
1 sur 11
Publicité

Contenu connexe

Publicité

2015.10.12. happyweek 139

 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 12.10. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 139 ZÁZEMÍ pevná základna pro život ŽIJTE SVÝM TALENTEM HAPPYWEEK GALERIE MISTRŮ Program přednášek v Městské knihovně ENERGIE DNÍ Týden od 12.10. 2015 NOVINKA Nový Program psychické a fyzické rovnováhy JAK NASTAVIT PODNIKÁNÍ interiér: PROSTOR PRO ŽIVOT VIDEO KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ existuje BOŽSKÁ ENERGIE?
 2. www.akademiestesti.webs.com Další důležitou oblastí pro vyrovnaný a šťastný život je zázemí. Je to prostor, který dává člověku možnost se uzavřít, být sám se sebou, nachází v něm ochranu a bezpečí. Svůj prostor pro život si vytvářejí i zvířata a je pro ně velmi důležitý. Síla tohoto místa totiž určuje i sílu člověka. Zde stále dostatečně silný a plný energie. Pokud je však tento prostor nevhodně vybraný a řešený, pak zde naopak dochází k vyčerpání a úbytku energie. Dále je toto místo důležité pro schopnost tzv. kontemplace, tj. možnost uzavřít se do sebe, být jen sám se sebou, svými myšlenkami, pocity. Pak je člověk schopen velmi dobře přemýšlet a přicházet na nejvhodnější řešení situací ve svém životě. Velmi důležitá energie pro rozhodo- vání. Zázemí si musíte vytvořit všude tam, kde pravidelně trávíte více času. Nejdůležitější pak je váš domov a pracovní místo. Na těchto dvou místech trávíte více jak 2/3 svého života, tj 16 hodin denně. Sílu prostoru vůbec nepodceňujte. Prostor je vždy silnější než vy a pokaždé na vás půso- dochází k tomu, co nazýváme regenerace energie. Pokud toto místo je dobře nastaveno, dochází tu k plné a rychlé regeneraci a člověk je tak znalosti svého Astrotypu však neumíte tyto energie poznat. Takže se může stát, že vaše životní prostředí je pro váš život a zdraví nevhodné, aniž to tušíte. Věnujte svému zázemí opravdu velkou pozornost, protože na jeho kvalitě závisí kvalita vaší energie a schopnost vést šťastný život. bí a ovlivňuje vaší energii, aniž to cítíte. Má tak vliv také na vaše zdraví. Proto je prostor nedílnou součástí umění Feng Shui. Své zázemí si musí- te vytvořit podle svého Astrotypu a podle funkce, kterou má daný prostor vykonávat. Do daného prostoru tak musíte vložit příslušné energie. Bez ZÁZEMÍ pevná základna pro život
 3. www.akademiestesti.webs.com nalost vašeho přirozeného talentu je klíčem k úspěchu a šťastnému životu. Každý člověk, tedy i vy (i když si to možná nemyslíte) má svůj silný, přirozený talent. Je to dar, o kterém se říká, že vám byl dán od Boha. Ať již v Boha věříte či nikoliv, je to každopádně něco, s čím jste byli stvořeni a pro co jste se narodili. Vše, co bylo Bohem nebo přírodou stvořeno má svůj smysl a účel. Nic nebylo stvořeno jen tak. Každý živočich, každá rostlina či nerost zde má nějaký smysl. Nic na tento svět nepřichází zbytečně a bez účelu. V přírodě nenajdete nic, co by nebylo něčím důležité pro ostatní na tomto světě. A záměrně říkám to PRO OSTATNÍ. Protože i vy jste byli stvořeni PRO OSTATNÍ, ne pro sebe. Bohužel lidstvo na tento dar a jeho smysl již dávno zapomnělo. I když mu to různí mudrcové, duchovní mistři a další moudří lidé stále připomínají již tisíce let, zatím to lidstvo nepochopilo. Lidé si neustále tvoří svět založený na sebestřednosti, individualismu. Nejvyšší „rozkvět“ tohoto trendu začal s kapitalismem, kdy úspěch a prosazení jedince nad ostatními je považováno za úspěch. Má to tedy ve společnosti velmi vysokou hodnotu. To lidi vede k tomu, že se zaměřují jen na své vlastní potřeby, které uspokojují neustálým braním od ostatních. A protože kapitalismus je založen na profitu, tak lidé chtějí brát více, než dávat. Protože jen tak může vzniknout nadhodnota, tedy zisk. Vezmete něco za 10 jednotek a prodáte to za 15 jednotek a tím vám vzniká 5 jednotek zisk. Levně nakoupit, draze prodat. Energie světa se však mění a třetí tisíciletí bude v tomto jiné. Na západní polokouli sílí duchovní energie a proto se bude člověk stále více přesouvat od braní k dávání. Tím bude postupně docházet k hlavnímu naplnění a smyslu života – dát ostatním to, co vám bylo naděleno, podělit se o to s ostatními. Váš talent, stejně tak jako talent každého člověka, je velmi silná energie, která je ve vás a chce ven. Pokud ji „nepustíte“ a nerozdáte ji ostatním, pak vás tato energie bude samotné vyčerpávat a povede k vaší celkové vyčerpanosti. Nikdy tak nezakusíte ten pravý pocit z naplnění, tedy i štěstí (naplnění je jedním ze tří pilířů štěstí – rovnováha, naplnění, růst). To, že rozdáváte svůj talent tak neděláte jen pro ostatní, ale hlavně sami pro sebe, pro své zdraví a dlouhověkost. Čím dříve začnete svůj talent rozvíjet a rozdávat, tím dříve se dostaví naplnění a štěstí ve vašem životě. Dnešní život je založen na ekonomickém přístupu, tj. stále hrají velkou roli peníze. Když říkám rozdávat, nemyslím tím zadarmo, protože to byste umřeli hlady. Vy si musíte zajistit živobytí. A máte to dělat právě prostřednictvím svého talentu. Ten se musí stát vaší životní cestou, vaší kariérou, tedy i zdrojem příjmu. Tím vznikne rovnováha mezi dáváním a braním. Pokud však v životě děláte něco, na co přirozený talent nemáte, pak vás tato činnost vyčerpává, ale zároveň vás vyčerpává i zadržovaná energie vašeho talentu. Proto můžete být v životě velmi oslabení, cítit se špatně. Důsledkem toho vznikají i nemoci a zkracujete si tak i svůj život. Váš talent je klíč k vašemu životu. Tímto klíčem si odemknete všechny ostatní brány života. Z
 4. www.akademiestesti.webs.com Díky tomu, že naši studenti objevili své talenty, mohou se jim v životě věnovat a zažívat díky tomu své naplnění a štěstí. Samozřejmě ne všichni se svému talentu věnují naplno, protože k tomu ještě u nich nedozrál čas. Ale mnozí již mají své výsledky a svůj talent rozdávají ostatním. Protože víme, že talent je opravdu tím hlavním a prvním klíčem, který odemyká šťastný život, chceme, aby i prostřednictvím HAPPYWEEKu se mohli o svůj talent podělit. Je hodně těch, kteří již svůj talent zvládají na skutečně mistrovské úrovni, což by také měl být cíl každého člověka – být Mistrem svého talentu. Vytvořili jsem proto Galerii Mistrů, kde se právě Mistři svého talentu mohou podělit o svůj dar s vámi ostatními. Chceme ale také požádat vás ostatní: pokud se věnujete svému talentu a chcete se o něj dělit s ostatními, nebo znáte takové lidi ze svého okolí, dejte nám vědět. Velmi rádi jejich mistrovství představíme v HAPPYWEEKu. Bylo by úžasné, kdybychom měli tolik Mistrů, že bychom je mohli představovat v každém čísle HAPPYWEEKu. Ale to ukáže čas. První část HAPPYWEEK GALERIE MISTRŮ bude v dalším čísle HAPPYWEEKu, takže máte čas se nám ozvat . HAPPYWEEK GALERIE MISTRŮ
 5. www.akademiestesti.webs.com EXISTUJE BOŽSKÁ ENERGIE? Je to jediná aktivní energie. Z pohledu pěti elementů a Jin/Jang se jedná o energii Jang. Tuto energii máte v sobě, je vaše. Je to energie pocitu. Nemá nic společného s mozkem, ani myšlením. Lidstvo přisoudilo mozku příliš velkou moc. Ale je to jen „počítač“, který bez zadání úlohy neumí přijít s řešením. Mozek nedělá nic jiného, než že vám dává bezpočet možných řešení a ukazuje vám možnosti s vyhodnocením rizik a příležitostí. Co ale rozhoduje o tom, k čemu má mozek přinést řešení? Je to právě tato „božská“ energie, Jang, pocit, který do vás vstoupí. Je to energie Ducha. Jakmile tato energie vstoupí do vaší duše, vzniká pocit, který mozek zpracuje a vyhodnotí jeho potenciál, rizika a možnosti. Pak přichází ten moment „pravdy“ – vaše rozhodnutí. Budete se rozhodovat na základě pocitu (také tomu říkáme instinkt či intuice) nebo na základě rozumu, tj. toho, co znáte, co jste se naučili, na základě zkušeností? Vy již víte, že pocity nikdy nelžou. Nemůžete mít pocit, že je vám horko, když je vám zima. Může být zima v okolí, ale když vy cítíte teplo, tak vám je teplo. I když mozek může situaci vyhodnotit, že díky okolní zimě by vám mělo být také zima. Ale není. Stejně tak je to s pocity ostatními. Pocit je vaše realita, vaše pravda. Proto se o Bohu říká, že Bůh je pravda, že Bůh je dobro. Nehledejte na tom nic mystického, nic „velkého“. Nejde o absolutní pravdu a hledání dobra, rozhodování co je dobro a co ne. To jsou jen náboženské a filozofické otázky, které v praktickém životě nemají mnoho uplatnění. Pravda a dobro pocitu znamená, co je pro vás dobré a co je pro vás v daném okamžiku a na daném místě pravda. Toto vše je ve vašem pocitu. Pokud se budete řídit v životě svými pocity, nemůžete udělat chybu. Pokud váš pocit říká NE, má pravdu a odmítnutí je pro vás dobré. Pokud říká ANO, pak má pravdu a přijetí je pro vás dobré. Váš mozek, vaše zkušenosti, vaše znalosti mohou říkat opak. Ale mozek neví, co je dobře, co je špatně v dané situaci a v daném místě pro vás. Mozek hodnotí situaci na základě minulého poznání, zkušeností. Ale současná situace se může lišit od minulosti. To, že určitá investice byla v minulosti vždy výnosná neznamená, že bude výnosná i dnes. Mozek to neví. Váš pocit ano. Váš pocit je dobro, váš pocit je pravda. Až takto jednoduché je duchovní učení. Proto všechny duchovní školy vedou své žáky a stoupence k tomu, aby se nechali vést svým duchem. Bohužel ale výklad náboženství a toho, jak duchovní energie, božská energie funguje je tak „pomatený“, že běžný člověk vůbec neví, jak s tím pracovat. Je to tak záměrně, protože žádná církev nechce mít „svobodné a nezávislé ovečky“. Chce mít poslušné ovečky. Proto běžný člověk nemá chápat a rozumět. Má poslouchat a nechat se vést. Protože církev zná pravdu a ví co je pro člověka dobré……tedy pro církev dobré. A touto manipulací byla vytvořena silná moc náboženství nad lidmi. Věří v Boha, kterému nerozumí, a proto se musí nechat vést těmi, kdo „rozumí“. Tím vzniká obrovská závislost a manipulace. Vy ale takto žít nemusíte a hlavně nemáte. Vy víte, co to je „božská“ energie. Vy víte, proč se říká, že Bůh je pravda, že Bůh je dobro. Je to váš pocit, který vám vždy říká pravdu pro vaše dobro. Poslouchejte ho. Nepochybujte. Vaše „božská“ energie ví víc, než váš mozek. I když se může v daný moment zdát, že váš pocit se mílí, je to jen proto, že váš mozek neumí vyhodnotit to, co neví. Ale váš pocit již ví vše, tedy i to, co zatím není zcela zřejmé. Pokud hrozí nebezpečí, pak toto nebezpečí již existuje. Tj. je to energie. Každá energie vysílá frekvenci. Ta vás ovlivňuje – vytváří ve vás pocit. Takže pokud máte nějaký pocit, je to jen pro to, že ho vytvořila existující energie, frekvence. Jinak pocit vzniknout nemůže. Proto věřte svým pocitům a nenechte se obalamutit mozkem, okolím. Možná, že ten pocit za čas pomine, tedy i riziko pominulo. Ale v ten okamžik, kdy jste to cítili, tak tady bylo. V minulém čísle HAPPYWEEKu jsem otevřel téma božské energie. Tato energie existuje ať již má ten či onen název: Bůh, Aláh, Tao apod. Je to energie, která je ve všem v celém vesmíru, tedy i v každém z vás. Je to jediný zdroj aktivity. Bez této energie nemůže dojít k žádné činnosti, ke změně či k tvorbě nového.
 6. www.akademiestesti.webs.com JIŽ TOTO PONDĚLÍ!
 7. www.akademiestesti.webs.com Meditační cvičení pro: • Zlepšení psychické rovnováhy • Uvolnění tělesných i psychických zátěží • Zkvalitnění okysličení mozku • Zlepšení funkce mozku a myšlení • Zkvalitnění okysličení celého těla • Zlepšení kvality pokožky a celkového vzhledu • Celkové uvolnění těla i mysli • Využití přirozeného „samoléčení“ těla • Nastavení omlazujících procesů v těle Program probíhá formou: • dechových cvičení • meditace • relaxačních cvičení Qi Gong (Čchi Kung) Každý čtvrtek od 9:30 do 10:30 hod od 1.10. 2015 do 11.12. 2015 v PARK HOLIDAY Benice Přihlaste se přímo v hotelu na tel: 267268111 Nový Program psychické a fyzické rovnováhy Akademie štěstí v PARK HOLIDAY BENICE více na www.facebook.com/akademiestesti Cvičení probíhá ve skupinách max do 15 lidí. Získáte zdarma svůj osobnostní profil, díky kterému poznáte sami sebe, své silné i slabé stránky a charakter své osobnosti. To umožní i individuální přístup ke každému účastníkovi programu. Cvičení jsou velmi jednoduchá a zvládne je každý. Program je zaměřen na postupné zvládání jednotlivých technik cvičení – od základů po pokročilejší. Účastník programu se tak postupně učí zlepšovat ovládání cvičení a po dokončení programu může vše praktikovat zcela sám. Díky tomuto cvičení se naučíte zcela uvolnit své tělo i mysl, ovládat svoji psychiku a nastavit samoléčebné a omlazující procesy v těle. NOV INKA PŘIDEJTE SE K NÁM!
 8. www.akademiestesti.webs.com Pokud chcete mít úspěšné podnikání, které vám přináší radost, naplnění a zároveň nevytváří stresové situace ve vašem životě, musíte si v podnikání vytvořit pevnou rovnováhu. Základem této rovnováhy je tzv. základní kříž rovnováhy. V tomto kříži jsou zastoupeny tyto důležité aspekty podnikání: 1. váš talent – tzv. esence značky – čím jste jedineční 2. mise 3. vize 4. z čeho podnikání vychází 5. co nového podnikání přináší na trh V tomto základním kříži rovnováhy musíte mít úplně jasno. Máte-li tyto aspekty přesně definované, pak máte vybudovaný pevný základ podnikání, na kterém můžete budovat velké věci. Naopak bez této základny bude vaše podnikání každodenním hledáním té správné cesty co a jak dělat, aby to přinášelo úspěch. Je-li tento kříž správně nastaven, pak se již jen můžete soustředit na konkrétní činnosti ve vašem podnikání. Tato činnost pak bude automaticky směřovat k vašemu úspěchu. Vše, co chcete ve svém podnikání dělat musíte hodnotit podle zadání tohoto kříže. Vše musí odpovídat všem těmto pěti aspektům vašeho podnikání. Pokud se objeví příležitost na trhu, která tomuto kříži neodpovídá, pak tato příležitost není pro vaše podnikání vhodná (jak se říká: „ševče, drž se svého kopyta“). Budete-li se pouštět do aktivit, které jsou mimo tento kříž, přinese to do vašeho podnikání nerovnováhu a tím zákonitě i problémy, které budete muset řešit. Pak se nebudete moci soustředit na vaši hlavní činnost a ta bude ztrácet na kvalitě a vaše podnikání půjde pomalu ke dnu. Pokud nemáte tento kříž v podnikání nastaven nebo se nyní chystáte nově podnikat, měli byste mu věnovat opravdu velkou pozornost. Bez tohoto kříže nemůžete ani dobře nastavit svoji strategii, která je pro podnikání klíčová. Jinak budete pracovat ze dne na den a každý den může být váš poslední. Máte-li ale vybudovanou pevnou základnu, ze které pak vychází vaše strategie (o té příště), pak jen stačí se této základny držet, postupovat podle strategie a vše se bude zákonitě dařit. Budete-li chtít s tímto nastavením pomoci, napište nám na dasa@byu.cz. Rádi vám s vaším podnikáním pomůžeme. HAPPILLIONAIRE JAK NASTAVIT PODNIKÁNÍ VIZE ODKUD VYCHÁZÍ TALENT CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ MISE
 9. www.akademiestesti.webs.com Místo, ve kterém žijete, pracujete, kde trávíte více času, je prostředím pro váš život. Toto prostředí silně ovlivňuje kvalitu, zdraví i úspěch vašeho života. Každé prostředí je vhodné pro něco jiného. Proto si musíte vytvořit takové životní prostředí, které je vhodné pro váš život. Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE ZAHRADA VAŠEHO ŽIVOTA Žít se dá na naší planetě téměř kdekoliv. Můžete žít v zelených oblastech střední Evropy, můžete žít na mořských plážích Karibiku, můžete žít v pustině velehor nebo na horké poušti v Africe. Tam všude lidé žijí. Ale v každé takové oblasti žijí lidé jiným způsobem života a jejich život má naprosto odlišnou kvalitu. Lidé jsou nedílnou součástí přírody stejně jako zvířata či rostliny. Pokud pěstujete např. různé rostliny či plodiny, pak jistě víte, že je nutné jim vytvořit takové prostředí (zemina, teplo, světlo, vlhko apod.), ve kterém se jim bude dařit. Jen tak může taková rostlina prosperovat a přinášet bohatou úrodu. Stejně je to s vaším životem. Každý člověk je jiný a proto i prostředí, ve kterém žije, musí být jiné. Je tak velmi důležité vědět, jaké prostředí je pro vás vhodné a jaké nikoliv. Abyste toto zjistili, musíte dobře znát své energie (Astrotyp), abyste mohli určit, jaké prostředí vám bude dělat dobře a ve kterém budete prospívat (zdraví, úspěch, štěstí, radost atd.), a které vám naopak bude život ztěžovat. Bohužel většina lidí stále žije ve velmi nevhodném prostředí (dům, byt, krajina) a tím kvalita jejich života velmi trpí. Jsou nespokojení, často nemocní, neúspěšní, vše je velmi vyčerpává apod. Tito lidé často vůbec netuší, že to, že se jim nedaří je zapříčiněno špatným prostředím, ve kterém žijí. Mnoho lidí ani nevěnuje pozornost svému bydlení. Stále se setkáváme s názory jako např.: „Vždyť já tu jen přespím, takže je jedno, kde bydlím.“ apod. A zrovna takový spánek je nejdůležitější pro posilování vaší energie a pokud spíte v nevhodném prostředí, tak o to více jste oslabováni. Váš domov a pracovní místo by mělo být maximálně přizpůsobeno vašim energiím, aby se jim dařilo dobře. Stejně tak, jako se zahradník stará o kvalitu půdy a prostředí svých květin, tak i vy se musíte starat o prostředí, ve kterém žijete. Jinak stejně jako krásná květina brzy zvadnete.
 10. www.akademiestesti.webs.com Akademie štěstí – balíček 12 video kurzů (cca 30 hodin) 6,490 Kč Ceny kurzů, když je objednáte samostatně: ÚVODNÍ KURZ POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT 1,000 Kč POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA 700 Kč VIZE – jak si zvolit správnou vizi 700 Kč VZTAHY – vytvořte si šťastný stav 700 Kč RODINA – jak využít sílu šťastné rodiny 700 Kč MINULOST/KOŘENY – naučte se navazovat na již vytvořené 700 Kč DOMOV – vytvořte si šťastný domov 700 Kč ROZMANITOST - jak využít bohatství 700 Kč ZDRAVÍ – naučte se udržovat své zdraví 700 Kč BUDOUCNOST – naučte se vytvářet šťastnou budoucnost 700 Kč POMOC OKOLÍ – nebuďte na nic sami, naučte se delegovat 700 Kč PRAVIDLA – nastavte si pravidla pro šťastný život 700 Kč AKADEMIE ŠTĚSTÍ VIDEO KURZY Poznámka: Samostatné kurzy je nutno objednat vždy s úvodním kurzem, na který další kurzy navazují Popis kurzů najdete na www.akademiestesti.webs.com PORADNA SKYPE KONZULTACE Pokud vás v životě něco trápí, pokud se vám nedaří v podnikání, využijte služeb naší poradny. Formou osobní konzultace přes SKYPE vám pomůžeme věc vyřešit. Můžete si objednat konzultaci osobní, nebo prostřednictvím Skype. Do poradny se objednejte mailem dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479
 11. www.akademiestesti.webs.com Týdnu od 12.10. 2015 budou vládnout velmi proměnlivé energie. Začátek týdne je ještě ve znamení chaotické dřevěné energie. Poté se přes zemité energie dostaneme ke klidnější vodě. Charakter zvířat je proměnlivý, proto tento týden raději počítejte se vším. Můžete zažívat nepředvídatelné a náhlé zvraty. •PONDĚLÍ – ZAJÍC 2-4-8 •V pondělí budou vládnout poměrně příjemné, přátelské energie. Snažte se je co nejvíce využít, protože vám dodají veselou a radostnou náladu. Rozhodně se vyhýbejte bojům a konfliktům. Dělejte vše s radostí a buďte přátelští. Vhodný den pro řešení interiérů. – Jídlo: dnes je vhodný den pro příjemné posezení u jídla ve dvou. Můžete tak povečeřet se svým partnerem, nebo svým dobrým přítelem či obchodním partnerem. Jídlo by mělo být rozmanité a bohaté na různé barvy a chutě. •ÚTERÝ – LIŠKA 1-5-9 •Dnes vládne chytrá Liška. Pozor tedy na to, aby vás náhodou někdo nepřechytračil. Buďte ve střehu. Můžete chytrost lišky využít pro vyladění své kariéry či podnikání a lépe si nastavit svoji cestu k cíli. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být jednoduché. Důležité je, aby odpovídalo hlavně vaší chuti a abyste byli vy s jídlem spokojeni. •STŘEDA – TYGR 9-6-1 •Ve středu vládnou poměrně silné, až agresivní energie. Proto je to vhodný den pustit se s vervou do nových věcí. Dobrý den pro všechny začátky. Pusťte se do toho s plnou silou a vášní. Dnes by vás nemělo nic zastavit. Pozor jen na „neomalené“ chování, mohlo by vám do budoucna přidělat problémy. – Jídlo: ideální den pro společenské setkání u jídla. Dnes je lépe jíst venku, v restauraci. Jídlo by tak mělo být prostředkem k radostné a příjemné zábavě. •ČTVRTEK – LEOPARD 8-7-2 •I dnes jsou energie poměrně silné. Nemají však již tu silnou jiskru a průraznost. Dnes není dobré se do ničeho vrhat po hlavě. Vše dělejte po řádném promyšlení. Opírejte se o fakta a jednejte realisticky. Buďte připraveni na změny a přizpůsobte se. – Jídlo: ve čtvrtek bude lepší, když budete jíst doma. Jídlo by mělo být více zemité, nemělo by být příliš rozmanité. Můžete ale vyzkoušet něco nového, či ochutnat nějakou exotickou kuchyni. •PÁTEK - KONDOR 7-8-3 •Páteční energie jsou zaměřené na pohled do dálky. Dávají vám možnost rozhledu. Je však dobré vše promyslet, jednat realisticky a držet se ve svém jednání spíše při zemi. – Jídlo: tento den byste rozhodně měli ochutnat něco nového. Můžete zajít do nové restaurace, nebo si doma připravit jídlo podle úplně nového receptu. •SOBOTA – BUVOL 6-9-4 •V sobotu byste si měli na vše udělat dostatek svého času a dělat si vše po svém. Nenechte se nikým „postrkovat“ či tlačit do něčeho, co sami nechcete. Mohlo by vás to velmi rozčilovat. – Jídlo: dnes můžete strávit čas jídla s přáteli. Důležité ale je, abyste na jídlo šli tam, kde to vy máte rádi a kde se vy budete cítit příjemně. •NEDĚLE – NETOPÝR 5-1-5 •Dnešní energie budou velmi lehké, ale zároveň velmi proměnné. Proto se připravte na časté změny. Dnes nemusí nic platit dlouho. Ale tím se netrapte, berte vše s lehkostí a s nadhledem. Nenechte si lehkost dnešních energií ničím zatěžovat. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně jednoduché a mělo by chutnat vám. Dnes nemá cenu se jídlem příliš zabývat, protože vše může být jinak, než jste si na začátku představovali.
Publicité