SlideShare une entreprise Scribd logo
www.akademiestesti.webs.com
TÝDEN OD 21.11. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 195
ENERGIE DNÍ
Týden od 21.11. 2016
SRDCE, KTERÉ
DÁVÁ, DOSTÁVÁ
NEJVÍC
Tao Te Ťing
bydlení:
VEPŘ V
INTERIÉRU
ŠTĚSTÍ PŘICHÁZÍ
SE
SOUSTŘEDĚNÍM
VŠE, CO
POTŘEBUJETE,
K VÁM PŘICHÁZÍ
SAMO
www.akademiestesti.webs.com
ŠTĚSTÍ
PŘICHÁZÍ SE
SOUSTŘEDĚNÍM
Začínám být alergický na věty typu: „Vědci zjistili, že…..“. A pak pokračuje popis něčeho, co lidstvo zná
často i tisíce let. Možná bychom ušetřili hodně peněz za vědu, kdybychom koupili vědcům permanentku do
knihovny a nechali je číst knihy starých mistrů. Zjistili by spoustu věcí velmi rychle a téměř zadarmo.
Nedávno se objevila nová studie vědců z Harwardu, která
ukazuje, že staré rčení „štěstí je stav mysli“, je skutečně
pravdivé. Bylo zjištěno, že těkání mysli, neustálé přebíhání
myšlenek a dělání více věcí najednou vedou k celkové
nespokojenosti člověka a tím i k pocitu, kterému se říká neštěstí.
Naopak lidé, kteří se soustředí na jednu danou věc, do které se
úplně ponoří, prožívají to, čemu říkáme pocit štěstí. Tím se
dostáváme k tomu, co využívali Taoisté a poté i Buddhisté před
mnoha lety – uvolnění mysli, tedy to, čemu se říká meditace. V
novodobých dějinách pak byla tato technika nazývána např.
modlitba.
Klíčem ke štěstí se tak stává umění ovládat mysl tak, aby se
zklidnila a soustředila se jen na jednu danou věc, myšlenku, pocit
či činnost.
Výše uvedená studie dokonce potvrzuje tisíce let starý fakt, že
nejde o to, zda myslíme na nepříjemné věci, problémy či stresové
situace. Naopak, je úplně jedno na co myslíme, čím se
zabýváme. Jde o to, že nám mysl neustále těká z jedné
myšlenky na druhou a je jedno, jestli jde o myšlenku příjemnou či
nepříjemnou. Samotné těkání mysli je nám nepříjemné a přináší
nepříjemné pocity. Takže i když mysl těká a myslí na více
příjemných věcí, stále se člověk cítí nešťastně a nespokojeně.
Jakmile se ale přestanete zabývat více věcmi, zklidníte mysl a
koncentrujete ji na jednu věc, pocit či aktivitu, dochází u vás k
velké změně. Začnete se cítit příjemně, volně, nadšeně, plní
energie a šťastně. Dokonce se můžete dostat až do určité
euforie. Staří šamané a mniši k tomu využívali např. bubnování,
rytmické zvuky a pod. Tím pomáhali odpoutat mysl od různých
vjemů a přinutili ji soustředit se na daný zvuk či rytmus. Stejně
tak funguje modlitba, kdy se mysl soustředí na danou formuli,
větu nebo mantru.
Jakmile se naučíte soustředit se na daný moment – tedy naše
staré známé „tady a teď“, začnete se cítit šťastnější. Naopak,
necháte-li mysl bloudit, pocit štěstí se vytrácí.
Jakmile se dostanete do stavu soustředění se na daný okamžik
(a je jedno jestli to je jedna myšlenka, hra na klavír, oprava
rozbitého stroje atd.), začne energie volně a příjemně proudit.
Otec pozitivní psychologie Csikszentmihalyi tento proces nazývá
„flow“ – plynutí. Je to stav, ve kterém jste naprosto vtaženi do
dané situace a vše ostatní přestáváte vnímat. Z hlediska Tao či
Feng Shui tomu říkáme „napojení se na Jang“. Jangová energie
zabezpečuje funkci, tedy fungování toho, co právě děláme. Jde o
fungování, kdy je vše tak, jak má být. Vše je správně, vše je v
harmonii. A právě díky této harmonii (rovnováze) přichází pocit
štěstí. Proto je rovnováha základní podmínkou štěstí jako
takového. Jste-li tedy v tomto plynutí (flow), prožíváte aktivní
štěstí. V tomto stavu není nic nemožné. Naopak, dokážete vše.
Zde je důležité si uvědomit, že na váš pocit štětí nemá vliv
pozitivní či negativní pohled na danou věc. Vaše štěstí není dáno
pozitivní či negativní situací. Člověk prožívá štěstí i ve chvíli, kdy
se zcela oddá řešení nějakého problému. Tedy něčeho, co se
zvenčí zdá jako negativní, ale při ponoření se do této situace se
pocit mění na štěstí. Takže nemůžete svádět vinu za svůj
nešťastný život na nepříznivé okolnosti či špatné podmínky.
Štěstí se dostaví vždy, když se dokážete vnořit do dané situace a
necháte se jí vézt. Jde o umění napojit se na jangovou energii.
http://www.cbsnews.com/news/wandering-mind-makes-you-sad-
scientists-say-what-brings-happiness/
Více na toto téma najdete např. zde:
https://www.scientificamerican.com/article/a-wandering-mind-is-an-un/
Mihály Csíkszentmihályi
www.akademiestesti.webs.com
Výklad Astrotypu
• Typologie a charakter osobnosti
• Silné a slabé stránky
• Partnerské koreláty – analýza vztahu
Life Coaching
• Nastavení celkové životní rovnováhy
• Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a
pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny)
Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd.
Věštba I-Ťing
Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
VŠE, CO
POTŘEBUJETE,
K VÁM
PŘICHÁZÍ
SAMO
Víte, kdy se vám uleví? Až si uvědomíte, že vše, co skutečně potřebujete, vám do
života přijde samo – stačí to jen rozpoznat – vlny přicházejí, musíte je rozpoznat a
vyskočit na ně.
Zkuste se na chvíli zamyslet. Uvědomte si, které
věci, okamžiky, situace a lidé jsou pro váš život
opravdu důležité. Přemýšlejte, co a kdo vás dělá
opravdu šťastnými. Pokud jste tyto věci a lidi
identifikovali, tak si vzpomeňte, jak vám přišli do
života. Jak jste se s nimi poprvé setkali. Jak se to
stalo. Byla to náhoda, nebo jste pro to museli
něco složitého a těžkého udělat?
V drtivé většině případů si lidé uvědomí, že to
opravdu důležité jim do života přišlo spíše jako
dar, než jako výsledek silného úsilí. Zjistí, že tyto
důležité lidi a věci získali jakoby bez vlastního
přičinění. Jakoby je potkali na své cestě. A toto je
to klíčové – na své cestě. Pokud opravdu kráčíte
životem svojí cestou (danou Astrotypem), pak vše
důležité a potřebné vás na této cestě potká. Je to
přírodní zákon. Vše v přírodě žije v prostředí,
které je pro daný typ života důležitý. Jabloň roste
v půdě, která jí dává živiny, vláhu, vodu přijímá z
deště a sluneční paprsky na ní svítí také samy.
Taková jabloň pro svoji bohatou úrodu vlastně
nehne ani prstem . Stejně tak je to i u jiných
forem života. I když si myslíme, že např. predátoři
musí vyvinout značné úsilí pro získání potravy,
většinou je to právě naopak. Svoji kořist často
získají tím, že trpělivě čekají ve svém prostředí a
potrava jim téměř „vleze do tlamy“. Stačí chvíli
sledovat lovící krokodýly, lvy, hady, vlky…
Lidé však „to své“ chtějí získat prostřednictvím
velké námahy, vydáváním energie, snažením,
utrpením až někdy vlastním sebezničením. Někdy
v dějinách vznikl jakýsi „mýtus“, že člověk musí
vše získat tvrdou prací, velkou námahou. Ale to je
proti přírodním zákonům, jejichž je člověk
nedílnou součástí. Pokud tedy to „své“ získáváte
tímto způsobem, způsobí to dvě věci:
1. Značně se vyčerpáte
2. Po nějaké době zjistíte, že to, co jste nabyli
opravdu složitě a těžce vlastně ani není to, co
opravdu chcete a potřebujete
Právě nutnost velkého úsilí, vypjetí a vydání
hodně energie je jasnou známkou toho, že
usilujete o něco, co není určeno vám. Je to proto,
že to, co vám určeno je, přijde do vašeho života
samo (pokud jdete po své vlastní cestě). Čím dříve
si toto uvědomíte, tím dříve se váš život posune
na úplně jinou úroveň. Stres, námaha a
vyčerpání budou vystřídány pocity štěstí, radosti
a naplnění. Pokud např. chcete studovat hru na
klavír a je to těžké a velká dřina, není hra na
klavír pro vás (nemáte ji v Astrotypu). A i když se
vám podaří s odřenýma ušima studium dokončit,
nepřinese vám to žádné naplnění. Možná úspěch,
možná slávu, ale ne naplnění. Pokud vám však
hra na klavír jde lehce, že máte pocit, že pro to
ani nemusíte nic dělat, kdy vás cvičení hry nabíjí
energií a vy ani nepostřehnete, že trénujete 8
hodin denně, pak je to vaše cesta. Pak je hra na
klavír vaším talentem a jeho rozvoj a využití je
vaším posláním. A stejně tak je to se vším
ostatním. Pokud vám jde něco hladce, pokud vám
do cesty přišlo něco samo – je to pro vás. Právě ta
lehkost je důkazem toho, že to je to pravé
„ořechové“ pro váš život.
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ KNIHA
Na Vánoce pro vás připravujeme ve
spolupráci s vydavatelstvím
Euromedia/Pragma novou knihu
POZNEJ SVÉ PRAVÉ JÁ
POZOR ZMĚNA –
KNIHA VYJDE JIŽ
PŘED VÁNOCEMI
www.akademiestesti.webs.com
„SRDCE, KTERÉ DÁVÁ, ZÍSKÁVÁ
NEJVÍC“ – TAO TE ŤING
V jednom ze svých nejnovějších článků se právě Sir Richard Branson zabývá dílem Tao Te Ťing.
Upozorňuje na to, že štědrost a velkorysost byly vždy velkým počinem. O to více dnes, kdy mezi lidmi
převládá pocit strachu a nejistoty. Richard říká: „Vždy jsem věřil v tradiční čínské učení Tao Te Ťing, kde se
mimo jíné říká: „Srdce, které dává, dostává.“ Je tomu skutečně tak. Pocit dávání je daleko silnější a
krásnější, než pocit získávání. Proto když dáváte, naplňujete svůj život pocitem krásy, štěstí a radosti. Vaše
srdce v té chvíli plesá.
Není nutné být bohatý a mít miliony k tomu, abyste mohli dávat. Často nejde ani o „materiální dávání“.
Můžete dát tím, že někomu pomůžete – ženě s kočárkem do tramvaje, necháte staršího sednout v metru,
rozdělíte se o svoji svačinu s kolegou, pomůžete sousedovi na zahradě…. Každá forma dávání (na jejím
rozměru a velikosti nezáleží) je krásná a pomůže vám prožít šťastný, naplněný a radostný život. A často
vás to ani nic nestojí, ale můžete naopak získat velmi mnoho. Zkuste to. Dávejte klidně v malém. Ale
jakmile ucítíte, že právě teď můžete dát, tak dejte. Bez rozmýšlení, bez uvažování jestli máte či nemáte dát.
Prostě dejte. Dávejte bez toho, aniž byste cokoliv očekávali zpět.
Nemusíte vést žádnou charitu či přispívat charitativním organizacím. Je to o každodenním malém přispění.
Každý z nás se narodil s velkým darem, přirozeným talentem a jeho obrovským potenciálem. Náš úkol,
naše „povolání“ je rozdávat tento talent těm, kteří ho nemají a potřebují ho. Tím jsme jeden druhému velmi
vzácní, potřební a užiteční. Tak se může celá společnost rozvíjet přes vzájemnou spolupráci a tím, že
jeden pomáhá druhému. Čím dříve tento dar, který máte, začnete využívat, tím dříve prožijete krásné
chvíle, které váš život zlepší, obohatí a vy sami se budete cítit velmi šťastní. Udělejte to. Udělejte to dnes.
Udělejte to teď.
Je tomu již mnoho let, kdy jsem se
začal zabývat čínskou kosmologií a
Taoismem. Když jsem začínal, lidé se
mi vysmívali a měli mě za blázna, proč
se zrovna já, člověk z jednoho nejvíce
materiálních oborů, které vůbec
existují – marketingu a reklamy –
najednou zabývám něčím takovým. O
to více mě těší, že po těch letech se k
témuž dobrali i mnozí velcí
podnikatelé, šéfové firem, politici a
další představitelé „materiálního
světa“. A jsem moc rád, že se tímto
směrem zabývá i jeden z největších
podnikatelů světa (kterého si velmi
vážím), Sir Richar Branson, zakladatel
společnosti Virgin.
Sir Richard Branson
Kniha Tao Te Ťing od Mistra Lao C‘
Cesta a její ctnostné působení
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ
PŘEDNÁŠKA
Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy
1. Poznání sebe sama
2. Životní cesta – kariéra, povolání
3. Vztahy
4. Rodina
5. Vaše minulost a kořeny
6. Bohatství
7. Zdraví
8. Pravidla
9. Nápomocní přátelé
10. Budoucnost
11. Zázemí a domov
12. Vize a sny
PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA
Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.
602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí).
12
BUDOUCNOST
TYTO
PŘEDNÁŠKY
JSOU JIŽ K
DISPOZICI A
MŮŽETE SI JE
OBJEDNAT
dasa@byu.cz
Vše nové, co si dáváte do života tvoří vaši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že
se o toto nové budete muset starat. Takže vše nové automaticky přináší do vašeho
života starost. Jak si vytvořit budoucnost, aby přinášela více radostí než starostí se
dozvíte v této nové přednášce.
www.akademiestesti.webs.com
Proč vládne Vepř právě v zimním období je jasné. Potřebujeme se obklopit hojností, kterou jsme vytvořili v průběhu roku, abychom díky ní
přežili zimu. Zima patří k energii Vody, tj. energii konce a smrti. Abychom právě toto (pro život nepříznivé) období přežili a udrželi si
dostatek sil, musíme mít k dispozici velkou hojnost a bohaté zdroje energie pro život.
INTERIÉR ZA
VLÁDY VEPŘE
Není tomu tak dávno, kdy chudí lidé, kteří se neuměli na zimu zabezpečit, toto období nepřežili. Protože nám zima
nepřináší žádné aktivní a živé energie, musíme svůj život zásobovat svými vlastními energiemi. A pokud jich nemáme
nashromážděno dostatek, trpíme nemocemi a konec může být opravdu i fatální.
A protože víme, že jedním z důležitých zdrojů energie je i prostor, kde žijeme, bydlíme či pracujeme, je důležité aby nám
tento prostor právě v zimě dodával co nejvíce síly. Vepř potřebuje ke svému štěstí mít velkou hojnost, zabezpečení a mít se
prostě dobře. Tak byste také měli upravit svůj interiér. Je důležité, aby váš interiér vzbuzoval pocity bohatství, zabezpečení
a hojnosti. Proto si v interiéru takové prostředí vytvořte. Využijte k tomu všechny volné středy – střed jídelního stolu, střed
konferenčního stolku, střed poliček různých komod či kredenců apod. Do těchto středů dejte keramické či porcelánové
mísy nebo misky. Ty naplňte různými dobrotami – ovoce, sušenky, sušené ovoce, čokoládové bonbóny, směs semínek,
ořechy….prostě cokoliv, co máte rádi a co si rádi zobnete. Misky musí být plné. Ideální jsou různé směsi, protože vytvářejí
energii hojnosti a rozmanitosti. Na každém středu musí být miska naplněna něčím jiným. To, co budete v těchto miskách
mít také konzumujte. Je důležité si tuto hojnost i užívat, ne se jen na ní koukat. K miskám můžete umístit červené svíčky.
Když budou hořet, budou energii hojnosti posilovat a aktivovat.
Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či
pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479
Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign
cernakinteriordesign.wordpress.com
cernakinteriordesign.webs.com
www.akademiestesti.webs.com
NOVÉ SEMINÁŘE V ROCE 2017
SEMINÁŘ - ROK 2017 VE ZNAMENÍ KOHOUTA
Po roce Opice, roku příležitostí, přichází nový vládce roku KOHOUT. Jaké jsou jeho největší
přednosti, ale také slabiny. Kde nám pomůže a kde naopak ublíží. Na co si dát v příštím roce
pozor a na čem naopak zapracovat. Chcete se stěhovat, vdávat, rozejít, změnit zaměstnání,
založit rodinu, vlastní firmu …? Zda budou na tyto akce vhodné energie či nikoliv se dozvíte
právě na tomto semináři.
• Ukážeme vám všechny energie, které nás čekají
• Zjistíte, jaké energie nám příští rok Kohout přinese a jak je využít ve svůj
prospěch
• Projdeme si měsíc po měsíci celého roku
• Naplánujete si své cíle podle ideální doby k úspěšnému uskutečnění
• Budete vědět, kdy je ideální období na určité aktivity
• Zjistíte, jak spolu souzní energie roku a vaše osobní energie
• Podpoříte svůj úspěch a smysluplné konání
• Správně si nastavíte svoji budoucnost
• Sladíte svůj domov s energií roku
• Zvolíte si správné vize a cíle na příští rok
Seminář se koná v Praze 14.1.2017
Cena semináře : 1.800,- Kč
SEMINÁŘ – OSOBNÍ A KARIÉRNÍ PLÁN NA ROK 2017
Naučíte se, jak si nastavit důležité oblasti svého života a využít při tom energie Kohouta
• Posílíte své vlastní energie
• Naplánujete si svojí životní cestu a kariéru
• Budete umět harmonizovat své vztahy
• Podpoříte spokojenost své rodiny
• Podpoříte své bohatství
• Nastavíte si správná pravidla a vytvoříte systémy, které vám lépe pomohou
dosáhnout vašeho cíle
• Správně si nastavíte svoji budoucnost
• Sladíte svůj domov s energií roku
• Zvolíte si správné vize a cíle
Seminář se koná v Praze 21.1.2017
Cena semináře : 1.800,- Kč
Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu o tyto semináře, neváhejte s přihlášením. Počet
účastníků je omezen. Pro více informací nás kontaktujte na 602 556 479. Přihlášky zasílejte na
dasa@byu.cz.
Těšíme se na vás .
www.akademiestesti.webs.com
Tento týden budou převažovat mírnější a
pasivní energie pod vládou elementu Kovu.
Ideální období pro všechny aktivity spojené s
detailem, úklidem, řádem a pořádkem. Ale také
krásou a ladění k dokonalosti. Vše, co máte
rozdělané a nedodělané se snažte dokončit a
uzavřít. Dejte svému životu řád.
•PONDĚLÍ – VLK 1-5-9
•Pondělní energie by měly být spíše přízemní a
opatrné. Soustřeďte se na fakta, dívejte se na svět
objektivně a realisticky. Pozor na různá
„divadýlka“. Lidé mohou na vás různé věci
zkoušet. Proto si dnes vše dobře ověřte. Ale ani
vy se nepokoušejte nic „obalamutit“.
– Jídlo: dnes si dopřejte jen něco
jednoduchého. Důležité je, aby dnešní jídlo
bylo syté a mělo by chutnat hlavně vám.
•ÚTERÝ – PES 9-6-1
•Dnes je důležité dodržovat pravidla. Proto je
neporušujte, mohlo by vás to přijít poměrně draho.
Je také vhodný den pro nastavení pravidel,
provádění různých kontrol apod.
– Jídlo: v úterý si můžete pochutnat na
něčem novém, zajímavém či exotickém.
Jídlo by mělo být lehčí a dobré. Vychutnejte
si nejen jídlo samotné, ale celou atmosféru.
•STŘEDA – BAŽANT 8-7-2
•Středeční energie budou velmi těžké. Proto se
dnes nepouštějte do žádných velkých a náročných
úkolů. Jejich tíha by vás mohla značně vyčerpat.
Snažte se spíše věci dodělávat, kontrolovat.
Rozhodně se dnes nepouštějte do ničeho nového.
– Jídlo: i dnešní jídlo by mělo být hutné, syté
a dodat vám potřebnou sílu a energii.
Budete ji dnes opravdu potřebovat. Proto se
dnes pořádně najezte, ale pozor: nepřejídat
se, nebo se nezvednete od stolu.
•ČTVRTEK – KOHOUT 7-8-3
•Ve čtvrtek se věnujte detailu. Dotahujte věci do
konce. Soustřeďte se na to, aby vše ladilo, vše
bylo krásné. Snažte se, aby vám dnes vše dělalo
radost z krásy a souladu. Dnes se můžete
výsledky své práce pochlubit. Nezapomeňte
chválit.
– Jídlo: dnešní jídlo by mělo přispět k pocitu
radosti a dobré nálady. Můžete klidně
vyzkoušet i něco nového, exotického, nebo
si zajít do nové restaurace.
•PÁTEK - HAVRAN 6-9-4
•Dnes si dejte pozor na to, aby vše opravdu bylo
tak, jak má být. Je to ideální energie pro kontrolu,
preventivní prohlídku u zubaře či lékaře apod.
Připravte se na kritiku. Neberte ji negativně.
Využijte ji pro zlepšení kvality a poučení se z
chyb.
– Jídlo: dnes by jídlo mohlo být příjemným
prostředkem pro setkání s přáteli. Raději
dnes nevařte, protože váš kulinární počin
by nemusel uniknout drtivé kritice. Raději si
dojděte na něco dobrého do restaurace.
•SOBOTA – OPICE 5-1-5
•Sobotní energie nahrávají chytrosti, schopnosti
využít příležitostí a rychle vyřešit vše potřebné.
Dnes je vhodná energie pro prezentaci sebe,
svých aktivit apod.
– Jídlo: dnešní jídlo musí vyhovovat hlavně
vám. Vyberte si něco, co máte rádi a co
vám chutná.
•NEDĚLE – LIDOOP 4-2-6
•V neděli budou vládnou příjemné „lidské“ energie.
Buďte příjemní, přátelští, empatičtí. Snažte se
ostatním vyjít vstříc. Pokud sami něco potřebujete,
můžete dnes požádat o pomoc.
– Jídlo: v neděli by jídlo mělo být pokud
možno velmi rozmanité a mělo by vypadat
hodně bohatě.

Contenu connexe

Tendances

2013.09.09. happyweek 34
2013.09.09. happyweek 342013.09.09. happyweek 34
2013.09.09. happyweek 34
Jiří Černák
 

Tendances (20)

HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
2013.09.09. happyweek 34
2013.09.09. happyweek 342013.09.09. happyweek 34
2013.09.09. happyweek 34
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
 
2014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 872014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 87
 
2015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 1052015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 105
 

En vedette

Goodwin’s 6 parts and 5 key things in a music video
Goodwin’s 6 parts and 5 key things in a music videoGoodwin’s 6 parts and 5 key things in a music video
Goodwin’s 6 parts and 5 key things in a music video
xjoshieex
 
EVENT PROFILE 2016-17
EVENT PROFILE 2016-17EVENT PROFILE 2016-17
EVENT PROFILE 2016-17
Vikram Singh
 
Cattivo Jewelry Profile 2016
Cattivo Jewelry Profile 2016Cattivo Jewelry Profile 2016
Cattivo Jewelry Profile 2016
Iris Lee
 

En vedette (15)

HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
 
Goodwin’s 6 parts and 5 key things in a music video
Goodwin’s 6 parts and 5 key things in a music videoGoodwin’s 6 parts and 5 key things in a music video
Goodwin’s 6 parts and 5 key things in a music video
 
Smartphones
SmartphonesSmartphones
Smartphones
 
Mr. fair's first day of school powerpoint
Mr. fair's first day of school powerpointMr. fair's first day of school powerpoint
Mr. fair's first day of school powerpoint
 
Актуальність розвитку демократії участі на місцевому рівні
Актуальність розвитку демократії участі на місцевому рівніАктуальність розвитку демократії участі на місцевому рівні
Актуальність розвитку демократії участі на місцевому рівні
 
La celula i 2016
La celula i 2016La celula i 2016
La celula i 2016
 
Bring Fibers Into Your Art Curriculum
Bring Fibers Into Your Art CurriculumBring Fibers Into Your Art Curriculum
Bring Fibers Into Your Art Curriculum
 
Bachelors Degree
Bachelors DegreeBachelors Degree
Bachelors Degree
 
Actividad 6
Actividad 6Actividad 6
Actividad 6
 
Елена Радченко "Забота о покупателях на Bigl.ua"
Елена Радченко "Забота о покупателях на Bigl.ua"Елена Радченко "Забота о покупателях на Bigl.ua"
Елена Радченко "Забота о покупателях на Bigl.ua"
 
Riscos xeoloxicos
Riscos xeoloxicosRiscos xeoloxicos
Riscos xeoloxicos
 
EVENT PROFILE 2016-17
EVENT PROFILE 2016-17EVENT PROFILE 2016-17
EVENT PROFILE 2016-17
 
Agência do Trabalho oferece 506 vagas nesta terça-feira (22)
Agência do Trabalho oferece 506 vagas nesta terça-feira (22)Agência do Trabalho oferece 506 vagas nesta terça-feira (22)
Agência do Trabalho oferece 506 vagas nesta terça-feira (22)
 
Bilgisayar bellekleri
Bilgisayar bellekleriBilgisayar bellekleri
Bilgisayar bellekleri
 
Cattivo Jewelry Profile 2016
Cattivo Jewelry Profile 2016Cattivo Jewelry Profile 2016
Cattivo Jewelry Profile 2016
 

Similaire à HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.

2014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 542014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 54
Jiří Černák
 
2013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 362013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 36
Jiří Černák
 

Similaire à HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21. (20)

2014 11 03 happyweek 91
2014 11 03 happyweek 912014 11 03 happyweek 91
2014 11 03 happyweek 91
 
2014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 542014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 54
 
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 1392015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
 
2015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 1042015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 104
 
2015 02 23 happyweek 107
2015 02 23 happyweek 1072015 02 23 happyweek 107
2015 02 23 happyweek 107
 
2014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 802014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 80
 
2014 09 29 happyweek 86
2014 09 29 happyweek 862014 09 29 happyweek 86
2014 09 29 happyweek 86
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133
 
2013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 362013.09.16. happyweek 36
2013.09.16. happyweek 36
 
2015 05 25 happyweek 120
2015 05 25 happyweek 1202015 05 25 happyweek 120
2015 05 25 happyweek 120
 
2014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 942014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 94
 
2014 10 20 happyweek 89
2014 10 20 happyweek 892014 10 20 happyweek 89
2014 10 20 happyweek 89
 
2014 10 27 happyweek 90
2014 10 27 happyweek 902014 10 27 happyweek 90
2014 10 27 happyweek 90
 
2014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 832014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 83
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77
 
2014 08 25 happyweek 82
2014 08 25 happyweek 822014 08 25 happyweek 82
2014 08 25 happyweek 82
 
2014 09 22 happyweek 85
2014 09 22 happyweek 852014 09 22 happyweek 85
2014 09 22 happyweek 85
 
2015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 1292015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 129
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
 

Plus de Jiří Černák

Plus de Jiří Černák (16)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 

HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 21.11. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 195 ENERGIE DNÍ Týden od 21.11. 2016 SRDCE, KTERÉ DÁVÁ, DOSTÁVÁ NEJVÍC Tao Te Ťing bydlení: VEPŘ V INTERIÉRU ŠTĚSTÍ PŘICHÁZÍ SE SOUSTŘEDĚNÍM VŠE, CO POTŘEBUJETE, K VÁM PŘICHÁZÍ SAMO
 • 2. www.akademiestesti.webs.com ŠTĚSTÍ PŘICHÁZÍ SE SOUSTŘEDĚNÍM Začínám být alergický na věty typu: „Vědci zjistili, že…..“. A pak pokračuje popis něčeho, co lidstvo zná často i tisíce let. Možná bychom ušetřili hodně peněz za vědu, kdybychom koupili vědcům permanentku do knihovny a nechali je číst knihy starých mistrů. Zjistili by spoustu věcí velmi rychle a téměř zadarmo. Nedávno se objevila nová studie vědců z Harwardu, která ukazuje, že staré rčení „štěstí je stav mysli“, je skutečně pravdivé. Bylo zjištěno, že těkání mysli, neustálé přebíhání myšlenek a dělání více věcí najednou vedou k celkové nespokojenosti člověka a tím i k pocitu, kterému se říká neštěstí. Naopak lidé, kteří se soustředí na jednu danou věc, do které se úplně ponoří, prožívají to, čemu říkáme pocit štěstí. Tím se dostáváme k tomu, co využívali Taoisté a poté i Buddhisté před mnoha lety – uvolnění mysli, tedy to, čemu se říká meditace. V novodobých dějinách pak byla tato technika nazývána např. modlitba. Klíčem ke štěstí se tak stává umění ovládat mysl tak, aby se zklidnila a soustředila se jen na jednu danou věc, myšlenku, pocit či činnost. Výše uvedená studie dokonce potvrzuje tisíce let starý fakt, že nejde o to, zda myslíme na nepříjemné věci, problémy či stresové situace. Naopak, je úplně jedno na co myslíme, čím se zabýváme. Jde o to, že nám mysl neustále těká z jedné myšlenky na druhou a je jedno, jestli jde o myšlenku příjemnou či nepříjemnou. Samotné těkání mysli je nám nepříjemné a přináší nepříjemné pocity. Takže i když mysl těká a myslí na více příjemných věcí, stále se člověk cítí nešťastně a nespokojeně. Jakmile se ale přestanete zabývat více věcmi, zklidníte mysl a koncentrujete ji na jednu věc, pocit či aktivitu, dochází u vás k velké změně. Začnete se cítit příjemně, volně, nadšeně, plní energie a šťastně. Dokonce se můžete dostat až do určité euforie. Staří šamané a mniši k tomu využívali např. bubnování, rytmické zvuky a pod. Tím pomáhali odpoutat mysl od různých vjemů a přinutili ji soustředit se na daný zvuk či rytmus. Stejně tak funguje modlitba, kdy se mysl soustředí na danou formuli, větu nebo mantru. Jakmile se naučíte soustředit se na daný moment – tedy naše staré známé „tady a teď“, začnete se cítit šťastnější. Naopak, necháte-li mysl bloudit, pocit štěstí se vytrácí. Jakmile se dostanete do stavu soustředění se na daný okamžik (a je jedno jestli to je jedna myšlenka, hra na klavír, oprava rozbitého stroje atd.), začne energie volně a příjemně proudit. Otec pozitivní psychologie Csikszentmihalyi tento proces nazývá „flow“ – plynutí. Je to stav, ve kterém jste naprosto vtaženi do dané situace a vše ostatní přestáváte vnímat. Z hlediska Tao či Feng Shui tomu říkáme „napojení se na Jang“. Jangová energie zabezpečuje funkci, tedy fungování toho, co právě děláme. Jde o fungování, kdy je vše tak, jak má být. Vše je správně, vše je v harmonii. A právě díky této harmonii (rovnováze) přichází pocit štěstí. Proto je rovnováha základní podmínkou štěstí jako takového. Jste-li tedy v tomto plynutí (flow), prožíváte aktivní štěstí. V tomto stavu není nic nemožné. Naopak, dokážete vše. Zde je důležité si uvědomit, že na váš pocit štětí nemá vliv pozitivní či negativní pohled na danou věc. Vaše štěstí není dáno pozitivní či negativní situací. Člověk prožívá štěstí i ve chvíli, kdy se zcela oddá řešení nějakého problému. Tedy něčeho, co se zvenčí zdá jako negativní, ale při ponoření se do této situace se pocit mění na štěstí. Takže nemůžete svádět vinu za svůj nešťastný život na nepříznivé okolnosti či špatné podmínky. Štěstí se dostaví vždy, když se dokážete vnořit do dané situace a necháte se jí vézt. Jde o umění napojit se na jangovou energii. http://www.cbsnews.com/news/wandering-mind-makes-you-sad- scientists-say-what-brings-happiness/ Více na toto téma najdete např. zde: https://www.scientificamerican.com/article/a-wandering-mind-is-an-un/ Mihály Csíkszentmihályi
 • 3. www.akademiestesti.webs.com Výklad Astrotypu • Typologie a charakter osobnosti • Silné a slabé stránky • Partnerské koreláty – analýza vztahu Life Coaching • Nastavení celkové životní rovnováhy • Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny) Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd. Věštba I-Ťing Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 • 4. www.akademiestesti.webs.com VŠE, CO POTŘEBUJETE, K VÁM PŘICHÁZÍ SAMO Víte, kdy se vám uleví? Až si uvědomíte, že vše, co skutečně potřebujete, vám do života přijde samo – stačí to jen rozpoznat – vlny přicházejí, musíte je rozpoznat a vyskočit na ně. Zkuste se na chvíli zamyslet. Uvědomte si, které věci, okamžiky, situace a lidé jsou pro váš život opravdu důležité. Přemýšlejte, co a kdo vás dělá opravdu šťastnými. Pokud jste tyto věci a lidi identifikovali, tak si vzpomeňte, jak vám přišli do života. Jak jste se s nimi poprvé setkali. Jak se to stalo. Byla to náhoda, nebo jste pro to museli něco složitého a těžkého udělat? V drtivé většině případů si lidé uvědomí, že to opravdu důležité jim do života přišlo spíše jako dar, než jako výsledek silného úsilí. Zjistí, že tyto důležité lidi a věci získali jakoby bez vlastního přičinění. Jakoby je potkali na své cestě. A toto je to klíčové – na své cestě. Pokud opravdu kráčíte životem svojí cestou (danou Astrotypem), pak vše důležité a potřebné vás na této cestě potká. Je to přírodní zákon. Vše v přírodě žije v prostředí, které je pro daný typ života důležitý. Jabloň roste v půdě, která jí dává živiny, vláhu, vodu přijímá z deště a sluneční paprsky na ní svítí také samy. Taková jabloň pro svoji bohatou úrodu vlastně nehne ani prstem . Stejně tak je to i u jiných forem života. I když si myslíme, že např. predátoři musí vyvinout značné úsilí pro získání potravy, většinou je to právě naopak. Svoji kořist často získají tím, že trpělivě čekají ve svém prostředí a potrava jim téměř „vleze do tlamy“. Stačí chvíli sledovat lovící krokodýly, lvy, hady, vlky… Lidé však „to své“ chtějí získat prostřednictvím velké námahy, vydáváním energie, snažením, utrpením až někdy vlastním sebezničením. Někdy v dějinách vznikl jakýsi „mýtus“, že člověk musí vše získat tvrdou prací, velkou námahou. Ale to je proti přírodním zákonům, jejichž je člověk nedílnou součástí. Pokud tedy to „své“ získáváte tímto způsobem, způsobí to dvě věci: 1. Značně se vyčerpáte 2. Po nějaké době zjistíte, že to, co jste nabyli opravdu složitě a těžce vlastně ani není to, co opravdu chcete a potřebujete Právě nutnost velkého úsilí, vypjetí a vydání hodně energie je jasnou známkou toho, že usilujete o něco, co není určeno vám. Je to proto, že to, co vám určeno je, přijde do vašeho života samo (pokud jdete po své vlastní cestě). Čím dříve si toto uvědomíte, tím dříve se váš život posune na úplně jinou úroveň. Stres, námaha a vyčerpání budou vystřídány pocity štěstí, radosti a naplnění. Pokud např. chcete studovat hru na klavír a je to těžké a velká dřina, není hra na klavír pro vás (nemáte ji v Astrotypu). A i když se vám podaří s odřenýma ušima studium dokončit, nepřinese vám to žádné naplnění. Možná úspěch, možná slávu, ale ne naplnění. Pokud vám však hra na klavír jde lehce, že máte pocit, že pro to ani nemusíte nic dělat, kdy vás cvičení hry nabíjí energií a vy ani nepostřehnete, že trénujete 8 hodin denně, pak je to vaše cesta. Pak je hra na klavír vaším talentem a jeho rozvoj a využití je vaším posláním. A stejně tak je to se vším ostatním. Pokud vám jde něco hladce, pokud vám do cesty přišlo něco samo – je to pro vás. Právě ta lehkost je důkazem toho, že to je to pravé „ořechové“ pro váš život.
 • 5. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ KNIHA Na Vánoce pro vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Euromedia/Pragma novou knihu POZNEJ SVÉ PRAVÉ JÁ POZOR ZMĚNA – KNIHA VYJDE JIŽ PŘED VÁNOCEMI
 • 6. www.akademiestesti.webs.com „SRDCE, KTERÉ DÁVÁ, ZÍSKÁVÁ NEJVÍC“ – TAO TE ŤING V jednom ze svých nejnovějších článků se právě Sir Richard Branson zabývá dílem Tao Te Ťing. Upozorňuje na to, že štědrost a velkorysost byly vždy velkým počinem. O to více dnes, kdy mezi lidmi převládá pocit strachu a nejistoty. Richard říká: „Vždy jsem věřil v tradiční čínské učení Tao Te Ťing, kde se mimo jíné říká: „Srdce, které dává, dostává.“ Je tomu skutečně tak. Pocit dávání je daleko silnější a krásnější, než pocit získávání. Proto když dáváte, naplňujete svůj život pocitem krásy, štěstí a radosti. Vaše srdce v té chvíli plesá. Není nutné být bohatý a mít miliony k tomu, abyste mohli dávat. Často nejde ani o „materiální dávání“. Můžete dát tím, že někomu pomůžete – ženě s kočárkem do tramvaje, necháte staršího sednout v metru, rozdělíte se o svoji svačinu s kolegou, pomůžete sousedovi na zahradě…. Každá forma dávání (na jejím rozměru a velikosti nezáleží) je krásná a pomůže vám prožít šťastný, naplněný a radostný život. A často vás to ani nic nestojí, ale můžete naopak získat velmi mnoho. Zkuste to. Dávejte klidně v malém. Ale jakmile ucítíte, že právě teď můžete dát, tak dejte. Bez rozmýšlení, bez uvažování jestli máte či nemáte dát. Prostě dejte. Dávejte bez toho, aniž byste cokoliv očekávali zpět. Nemusíte vést žádnou charitu či přispívat charitativním organizacím. Je to o každodenním malém přispění. Každý z nás se narodil s velkým darem, přirozeným talentem a jeho obrovským potenciálem. Náš úkol, naše „povolání“ je rozdávat tento talent těm, kteří ho nemají a potřebují ho. Tím jsme jeden druhému velmi vzácní, potřební a užiteční. Tak se může celá společnost rozvíjet přes vzájemnou spolupráci a tím, že jeden pomáhá druhému. Čím dříve tento dar, který máte, začnete využívat, tím dříve prožijete krásné chvíle, které váš život zlepší, obohatí a vy sami se budete cítit velmi šťastní. Udělejte to. Udělejte to dnes. Udělejte to teď. Je tomu již mnoho let, kdy jsem se začal zabývat čínskou kosmologií a Taoismem. Když jsem začínal, lidé se mi vysmívali a měli mě za blázna, proč se zrovna já, člověk z jednoho nejvíce materiálních oborů, které vůbec existují – marketingu a reklamy – najednou zabývám něčím takovým. O to více mě těší, že po těch letech se k témuž dobrali i mnozí velcí podnikatelé, šéfové firem, politici a další představitelé „materiálního světa“. A jsem moc rád, že se tímto směrem zabývá i jeden z největších podnikatelů světa (kterého si velmi vážím), Sir Richar Branson, zakladatel společnosti Virgin. Sir Richard Branson Kniha Tao Te Ťing od Mistra Lao C‘ Cesta a její ctnostné působení
 • 7. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ PŘEDNÁŠKA Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). 12 BUDOUCNOST TYTO PŘEDNÁŠKY JSOU JIŽ K DISPOZICI A MŮŽETE SI JE OBJEDNAT dasa@byu.cz Vše nové, co si dáváte do života tvoří vaši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že se o toto nové budete muset starat. Takže vše nové automaticky přináší do vašeho života starost. Jak si vytvořit budoucnost, aby přinášela více radostí než starostí se dozvíte v této nové přednášce.
 • 8. www.akademiestesti.webs.com Proč vládne Vepř právě v zimním období je jasné. Potřebujeme se obklopit hojností, kterou jsme vytvořili v průběhu roku, abychom díky ní přežili zimu. Zima patří k energii Vody, tj. energii konce a smrti. Abychom právě toto (pro život nepříznivé) období přežili a udrželi si dostatek sil, musíme mít k dispozici velkou hojnost a bohaté zdroje energie pro život. INTERIÉR ZA VLÁDY VEPŘE Není tomu tak dávno, kdy chudí lidé, kteří se neuměli na zimu zabezpečit, toto období nepřežili. Protože nám zima nepřináší žádné aktivní a živé energie, musíme svůj život zásobovat svými vlastními energiemi. A pokud jich nemáme nashromážděno dostatek, trpíme nemocemi a konec může být opravdu i fatální. A protože víme, že jedním z důležitých zdrojů energie je i prostor, kde žijeme, bydlíme či pracujeme, je důležité aby nám tento prostor právě v zimě dodával co nejvíce síly. Vepř potřebuje ke svému štěstí mít velkou hojnost, zabezpečení a mít se prostě dobře. Tak byste také měli upravit svůj interiér. Je důležité, aby váš interiér vzbuzoval pocity bohatství, zabezpečení a hojnosti. Proto si v interiéru takové prostředí vytvořte. Využijte k tomu všechny volné středy – střed jídelního stolu, střed konferenčního stolku, střed poliček různých komod či kredenců apod. Do těchto středů dejte keramické či porcelánové mísy nebo misky. Ty naplňte různými dobrotami – ovoce, sušenky, sušené ovoce, čokoládové bonbóny, směs semínek, ořechy….prostě cokoliv, co máte rádi a co si rádi zobnete. Misky musí být plné. Ideální jsou různé směsi, protože vytvářejí energii hojnosti a rozmanitosti. Na každém středu musí být miska naplněna něčím jiným. To, co budete v těchto miskách mít také konzumujte. Je důležité si tuto hojnost i užívat, ne se jen na ní koukat. K miskám můžete umístit červené svíčky. Když budou hořet, budou energii hojnosti posilovat a aktivovat. Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479 Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign cernakinteriordesign.wordpress.com cernakinteriordesign.webs.com
 • 9. www.akademiestesti.webs.com NOVÉ SEMINÁŘE V ROCE 2017 SEMINÁŘ - ROK 2017 VE ZNAMENÍ KOHOUTA Po roce Opice, roku příležitostí, přichází nový vládce roku KOHOUT. Jaké jsou jeho největší přednosti, ale také slabiny. Kde nám pomůže a kde naopak ublíží. Na co si dát v příštím roce pozor a na čem naopak zapracovat. Chcete se stěhovat, vdávat, rozejít, změnit zaměstnání, založit rodinu, vlastní firmu …? Zda budou na tyto akce vhodné energie či nikoliv se dozvíte právě na tomto semináři. • Ukážeme vám všechny energie, které nás čekají • Zjistíte, jaké energie nám příští rok Kohout přinese a jak je využít ve svůj prospěch • Projdeme si měsíc po měsíci celého roku • Naplánujete si své cíle podle ideální doby k úspěšnému uskutečnění • Budete vědět, kdy je ideální období na určité aktivity • Zjistíte, jak spolu souzní energie roku a vaše osobní energie • Podpoříte svůj úspěch a smysluplné konání • Správně si nastavíte svoji budoucnost • Sladíte svůj domov s energií roku • Zvolíte si správné vize a cíle na příští rok Seminář se koná v Praze 14.1.2017 Cena semináře : 1.800,- Kč SEMINÁŘ – OSOBNÍ A KARIÉRNÍ PLÁN NA ROK 2017 Naučíte se, jak si nastavit důležité oblasti svého života a využít při tom energie Kohouta • Posílíte své vlastní energie • Naplánujete si svojí životní cestu a kariéru • Budete umět harmonizovat své vztahy • Podpoříte spokojenost své rodiny • Podpoříte své bohatství • Nastavíte si správná pravidla a vytvoříte systémy, které vám lépe pomohou dosáhnout vašeho cíle • Správně si nastavíte svoji budoucnost • Sladíte svůj domov s energií roku • Zvolíte si správné vize a cíle Seminář se koná v Praze 21.1.2017 Cena semináře : 1.800,- Kč Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu o tyto semináře, neváhejte s přihlášením. Počet účastníků je omezen. Pro více informací nás kontaktujte na 602 556 479. Přihlášky zasílejte na dasa@byu.cz. Těšíme se na vás .
 • 10. www.akademiestesti.webs.com Tento týden budou převažovat mírnější a pasivní energie pod vládou elementu Kovu. Ideální období pro všechny aktivity spojené s detailem, úklidem, řádem a pořádkem. Ale také krásou a ladění k dokonalosti. Vše, co máte rozdělané a nedodělané se snažte dokončit a uzavřít. Dejte svému životu řád. •PONDĚLÍ – VLK 1-5-9 •Pondělní energie by měly být spíše přízemní a opatrné. Soustřeďte se na fakta, dívejte se na svět objektivně a realisticky. Pozor na různá „divadýlka“. Lidé mohou na vás různé věci zkoušet. Proto si dnes vše dobře ověřte. Ale ani vy se nepokoušejte nic „obalamutit“. – Jídlo: dnes si dopřejte jen něco jednoduchého. Důležité je, aby dnešní jídlo bylo syté a mělo by chutnat hlavně vám. •ÚTERÝ – PES 9-6-1 •Dnes je důležité dodržovat pravidla. Proto je neporušujte, mohlo by vás to přijít poměrně draho. Je také vhodný den pro nastavení pravidel, provádění různých kontrol apod. – Jídlo: v úterý si můžete pochutnat na něčem novém, zajímavém či exotickém. Jídlo by mělo být lehčí a dobré. Vychutnejte si nejen jídlo samotné, ale celou atmosféru. •STŘEDA – BAŽANT 8-7-2 •Středeční energie budou velmi těžké. Proto se dnes nepouštějte do žádných velkých a náročných úkolů. Jejich tíha by vás mohla značně vyčerpat. Snažte se spíše věci dodělávat, kontrolovat. Rozhodně se dnes nepouštějte do ničeho nového. – Jídlo: i dnešní jídlo by mělo být hutné, syté a dodat vám potřebnou sílu a energii. Budete ji dnes opravdu potřebovat. Proto se dnes pořádně najezte, ale pozor: nepřejídat se, nebo se nezvednete od stolu. •ČTVRTEK – KOHOUT 7-8-3 •Ve čtvrtek se věnujte detailu. Dotahujte věci do konce. Soustřeďte se na to, aby vše ladilo, vše bylo krásné. Snažte se, aby vám dnes vše dělalo radost z krásy a souladu. Dnes se můžete výsledky své práce pochlubit. Nezapomeňte chválit. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo přispět k pocitu radosti a dobré nálady. Můžete klidně vyzkoušet i něco nového, exotického, nebo si zajít do nové restaurace. •PÁTEK - HAVRAN 6-9-4 •Dnes si dejte pozor na to, aby vše opravdu bylo tak, jak má být. Je to ideální energie pro kontrolu, preventivní prohlídku u zubaře či lékaře apod. Připravte se na kritiku. Neberte ji negativně. Využijte ji pro zlepšení kvality a poučení se z chyb. – Jídlo: dnes by jídlo mohlo být příjemným prostředkem pro setkání s přáteli. Raději dnes nevařte, protože váš kulinární počin by nemusel uniknout drtivé kritice. Raději si dojděte na něco dobrého do restaurace. •SOBOTA – OPICE 5-1-5 •Sobotní energie nahrávají chytrosti, schopnosti využít příležitostí a rychle vyřešit vše potřebné. Dnes je vhodná energie pro prezentaci sebe, svých aktivit apod. – Jídlo: dnešní jídlo musí vyhovovat hlavně vám. Vyberte si něco, co máte rádi a co vám chutná. •NEDĚLE – LIDOOP 4-2-6 •V neděli budou vládnou příjemné „lidské“ energie. Buďte příjemní, přátelští, empatičtí. Snažte se ostatním vyjít vstříc. Pokud sami něco potřebujete, můžete dnes požádat o pomoc. – Jídlo: v neděli by jídlo mělo být pokud možno velmi rozmanité a mělo by vypadat hodně bohatě.