Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

HAPPYWEEK LEDEN 232

Jaký bude rok 2018, jak využít energii ledna pod vládou Buvola a správně nastartovat všechny důležité oblasti života: jak pracovat se svým já, vztahy, rodina, bohatství, pravidla, budoucnost, domov a zázemí, vize, sny a cíle.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

HAPPYWEEK LEDEN 232

 1. 1. HODNĚ ŠTĚSTÍ V ROCE ZEMITÉHO PSA Leden 2018 č. 232
 2. 2. Zveme vás na jednodenní seminář Rok 2018 - rok Zemitého Psa. Příprava na tento rok bude důležitější, než na roky předchozí. Pes chce řád, pořádek, pravidla a vše tak, jak má být. Proto i správná příprava je velmi důležitá. https://akademiestesti.wordpress.com/seminar-rok-2018-rok-zemiteho-psa/ Nebudeme-li na tento rok řádně připraveni a nebudeme-li se řídit předem danými pravidly, bude to znamenat, že celý rok můžeme bojovat a prožívat zbytečné konflikty, které nás velmi vyčerpají. Proto vám na tomto semináři pomůžeme nastavit správně všechny oblasti života: • Jak pracovat s vlastním Já • Kariéra, podnikání • Vztahy • Rodina • Bohatství • Řády, pravidla a hodnoty • Budoucnost • Domov a zázemí • Vize, sny, cíle a jak jich dosáhnout Na seminář se přihlaste na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Termín: 20.1. 2018 od 10:00 do 18:00 hod Místo: Jipka – Národní 37, Praha 1 Cena: 1,800 Kč https://akademiestesti.wordpress.com/seminar-rok-2018-rok-zemiteho-psa/
 3. 3. NA ROK ZEMITÉHO PSA BYSTE OPRAVDU MĚLI BÝT PŘIPRAVENI V roce 2018 budou vládnout tři základní energie: • Energie Kovu (Pes je tzv. kovové zvíře) • Energie Země (je to zemitý rok) • Energie Ohně (vládne tzv. Letící hvězda 9 s energií Ohně) Naštěstí pro nás všechny jsou tyto energie v tzv. harmonickém pořadí (Oheň posiluje Zemi a ta posiluje Kov). Proto budou energie Psa opravdu silné až mohutné. Oheň bude tyto energie aktivovat a Země je bude konsolidovat a mírnit. Proto energie Psa mohou být velmi aktivní, ale ne úplně „bláznivé“. Pes přichází po vládě Ohnivého Kohouta, který vládl v roce 2017. V roce Ohnivého Kohouta jsme měli vše řádně dokončit. Měli jsme využít pracovitosti a schopnosti pracovat s detailem k tomu, abychom měli vše hotové a připravené pro další využití. Úkolem Psa pak bude, aby naše snažení zkontroloval a výsledky naší práce ochránil. Jeho úkolem bude vylučovat vše, co je nefunkční a co by mohlo bránit dobrým výsledkům v budoucnosti. Proto byste měli tento rok opravdu využít k tomu, abyste si v životě udělali co největší pořádek. Zhodnoťte vše z hlediska toho, jestli to vašim budoucím záměrům vyhovuje, nebo ne. Pokud ne, je třeba tyto věci, lidi a aktivity z vašeho života vyloučit. Když to neuděláte, budou vám jen brát energii a mohou vám ztížit dosahování vašich cílů, nebo dokonce jejich dosažení zabránit.
 4. 4. Je to stejné, jako když vám jedno zkažené jablko zničí celou úrodu. Výsledky své práce a své plány si proto musíte v roce 2018 velmi dobře chránit. Jen tak si zaručíte, že se vám bude opravdu dobře dařit. Pes je „hlídač“ a proto bude dohlížet na to, aby se vám co nejlépe dařilo. Musíte být ostražití a pozorní jako on a hlídat, aby vaše plány nikdo neničil a nenarušoval. Pes je velmi důsledný. Proto se v roce 2018 na vše důkladně připravte. Vše byste si měli kontrolovat. Na všechny aktivity si předem stanovte pravidla. Snažte se mít vše smluvně zajištěno. Smlouvy a dohody musí mít jasná pravidla a i dané sankce při nedodržení podmínek. Rozhodně nejednejte stylem: „No, nějak se pak dohodneme.“ Pokud nebude vše jasné na začátku, budou hrozit nepříjemné konflikty. A nezapomínejte na kovovou energii Psa, která se váže také k penězům. Takže spory mohou hrozit právě v této oblasti. Energie Země zase bude chtít, abyste si vše ověřili objektivně a na základně reality. Ujistěte se, že vámi plánované aktivity jsou opravdu reálné. Spoléhejte na fakta a ne na informace typu „jedna paní povídala“. V tomto roce není opravdu místo pro riziko a nejistotu. Ta by se vám mohla velmi nepříjemně vymstít. Pokud si nejste jisti, nepouštějte se do ničeho. Vše si nejprve řádně ověřte a hrajte na jistotu. Vyplatí se vám to. Freeimages.com
 5. 5. Energie ohně nás budou velmi silně aktivovat. Proto bychom měli být v roce 2018 aktivní. Neměli bychom jen pasivně čekat a reagovat. Naopak, převezměte iniciativu. Buďte vy tím prvním impulzem, který bude věci iniciovat. Oheň je energie, která má přinášet naplnění. Proto se pouštějte jen do takových aktivit, které vám toto naplnění přinesou. Nedělejte nic pro slávu, peníze, či jiné „požitky“ a vnější uspokojení. Tato energie je velmi pomíjivá a Pes s ní bude navíc velmi silně bojovat. Proto by pak mohlo ve vašem životě docházet ke zbytečným konfliktům. Oheň je o vášni, radosti a to by měla být vaše hlavní síla, která vás má nastartovat. Věnujte se jen tomu, pro co se skutečně nadchnete a z čeho budete mít opravdovou vnitřní radost, která vám přinese naplnění. Do ničeho jiného se v tomto roce raději nepouštějte. Při rozhodování o tom, zda-li se do něčeho pustíte, či nikoliv, měli byste letos využít spolupráci energie Ohně, Země a Kovu (Psa). Oheň by vám měl dát vášeň, radost a naplnění. Pokud budete mít nápad, do kterého se takto zamilujete, pak využijte Zemi k tomu, abyste svůj nápad realisticky a objektivně zhodnotili. Pokud budete mít jistotu, že tuto akci zvládnete a že vám opravdu přinese radost a naplnění, pak by měla následovat energie Kovu. Ta vám pomůže vytvořit velmi detailní plán. Ten by měl zahrnovat co nejvíce detailů a rozložení zodpovědnosti na všechny, kteří se na vašem plánu budou podílet. Nastavte pevná pravidla a dohodněte se s ostatními na jejich dodržování. A nezapomínejte na čas. Kov je energie času. Proto byste si své úkoly měli stanovit i s přesným časovým určením: kdo, co, kde a do kdy.
 6. 6. Pes má rád tradice. Stavte na nich a upevňujte je. Udržujte své zvyky v rodině, ve firmě, se svými přáteli. Opakujte a využívejte to dobré, co víte, že vždy dobře funguje. To je energie Kovu, která velmi dobře posiluje. Navíc to přináší jistotu, kterou má ráda Země. A pokud vám tyto zvyky a tradice přinášejí radost, pak tím využijete i energii Ohně. Pes naopak nemá rád „novoty“ a novinky. Proto nezkoušejte nic revolučního, neznámého a neobvyklého. Mohlo by to přinésti více zmatku a škody než užitku. Nechte si to na příhodnější roky. V roce 2018 hrajte na jistotu a tak mějte smělé cíle, které podložíte detailními plány a precizní kontrolou. Tak bude pro vás rok Zemitého Psa úspěšný. Více o tom, jak co nejlépe využít energie Zemitého Psa se dozvíte na našem semináři Rok 2018 – Rok Zemitého Psa. Přihlásit se můžete na dasa@byu.cz nebo 602 556 479. Vše o semináři zde: https://akademiestesti.wordpress.com/seminar-rok-2018-rok-zemiteho-psa/ Letos se opravdu velmi dobře na vše předem připravte. Nepouštějte se do ničeho bez důkladných příprav a plánování. Rok 2018 bude opravdu přát těm připraveným. Ostatní lidé budou často narážet na konflikty, nedorozumění, chyby apod. To může vést k tomu, že se jim nepodaří dosáhnout svých cílů, nebo je cesta k nim bude stát velmi mnoho energie. Heslem tohoto roku je KONTROLA. Vše si řádně ověřujte a nejen na začátku. Kontrolu provádějte často i v průběhu dané aktivity. Nic neponechávejte náhodě. Máte sílu k tomu, abyste vše mohli sami zvládnout a k tomu i velmi dobré nástroje v podobě energií tohoto roku. Pes je kovové zvíře a to znamená, že má pevnost, sílu a schopnost prosadit se. Přináší pevnou vůli a když se do něčeho opravdu zakousne, pak se mu to podaří i „urvat“ pro sebe. Neměli byste tedy mít letos malé plány. Stavte je na tom, čeho jste dosáhli v minulých letech a pokračujte ve svém snažení jít dál.
 7. 7. Zveme vás na nový Základní kurz Feng Shui pro začátečníky. Začínáme 17.2. 2018. Co se v roce Zemitého Psa naučíte, to už vám zůstane na celý život. Základní kurz se skládá z pěti dnů: Vždy od 9:00 do 18:00 hod. s přestávkou na oběd. Energie člověka – Typologie a charakter osobnosti podle Feng Shui 17.2. Poznáte sami sebe, svůj přirozený talent, potenciál a silné stránky. Základem pro práci zde bude kniha Čínské horoskopy aneb Odhalte své pravé já – zakoupíte ji např. zde: http://neoluxor.cz/beletrie/cinske- horoskopy–256615/ Energie jednotlivých oblastí života – část 1 3.3. Naučíte se správně si nastavit oblast kariéry/povolání/podnikání, vztahů a rodiny. Energie jednotlivých oblastí života – část 2 24.3. Naučíte se správně si nastavit oblast hojnosti – bohatství/bohatosti života, jak využívat pravidla a plánování a jak aktivně ovlivňovat svoji budoucnost. Energie jednotlivých oblastí života – část 3 7.4. Naučíte se správně si nastavit oblast zázemí (domov, pracovní prostředí apod.) a jak si správně nastavit své vize a cíle, aby byly dosažitelné. Energie zdraví 21.4. Naučíte se základní principy zdraví a jak si zdraví udržet a chránit – základ prevence. Přihlášky posílejte na dasa@byu.cz nebo volejte na 602 556 479. Cena: 5,400 Kč. https://akademiestesti.wordpress.com/zakladni-kurz-feng-shui/
 8. 8. V lednu začíná vládnout jedno z nejsilnějších zvířat. Budete mít k dispozici opravdu mohutné energie, které vám mají pomoci „roztočit“ kola nového roku. V prosinci jste měli využít rychlé Krysy, abyste se co nejrychleji zorientovali v tom, co byste mohli v novém roce dělat, čeho byste mohli dosáhnout. Měli jste si shánět informace, mluvit o svých možnostech s ostatními a sondovat příležitosti. V lednu byste tyto informace měli předat Buvolovi. Ten je spojen s energií Hory – trigram z tzv. Ba Gua, který umožňuje kontemplaci, promýšlení, hodnocení, zkoumání a studování. Tato činnost by vám měla pomoci vytvořit si pevné základy pro to, co budete v roce 2018 dělat. Tento čas přemítání vám má pomoci se rozhodnout na základně faktů, reality a objektivního pohledu na věc. Buvol se musí rozhodnout. Když se rozhodne pustit se do díla, nikdo ho již nezastaví. Pokud se rozhodne stát, nikdo s ním nehne. Pokud se tedy v tento čas rozhodnete, máte k dispozici sílu Buvola, která vás umí dovést až do cíle. Rozhodně nepospíchejte. Buvol potřebuje svůj čas i své místo. Měli byste si proto v lednu vytvořit dostatek času a zvolit si dobré místo, kde budete o všem přemýšlet. Můžete k tomu využívat meditace či jiné techniky kontemplace. Chce to klid a celkovou rovnováhu a stabilitu. Nebuďte zbrklí a nechtějte vše vyřešit za jeden den. Čas zde dodává energii kvality a funkce. Čím více času svým plánům věnujete, tím lépe vám budou v průběhu roku fungovat. Výsledkem vašeho snažení v lednu musí být jasné a pevné rozhodnutí. Pak nechte Buvola, aby začal energie vašeho roku roztáčet. V LEDNU VYUŽIJTE SÍLU A MOC BUVOLA, ABY ROZHÝBAL VAŠE ENERGIE V ROCE 2018
 9. 9. KARIÉRA V LEDNU: JE ČAS VYDAT SE NA CESTU ZA SVÝM CÍLEM Vaše kariéra či podnikání se musí v lednu dát pomalu do pohybu. Je to nejlepší čas na přípravu konkrétních cílů a vytváření plánů, jak jich letos chcete dosáhnout. Měli byste mít po ruce všechny důležité informace. Měli byste je začít analyzovat, diskutovat a promýšlet, jak jich využít pro úspěšný rok. Pokud podnikáte či pracujete v týmu, zapojte do této činnosti celý tým. Protože vládne Buvol, který disponuje silnými individuálními energiemi, nechte každého člena týmu, aby sám promýšlel plány a navrhoval jak cílů dosáhnout. Dejte každému příležitost projevit svůj talent, své silné stránky a přispět tak ke společnému úspěchu. Využijte sílu každého jednotlivce a dejte jim dostatek času i prostoru se připravit. Pak je nechte, ať své nápady a návrhy na další postup předloží ostatním. Pak by váš tým jako „jeden“ měl dospět ke společnému návrhu řešení. A protože v roce 2018 bude vládnout Zemitý Pes, bude důležité, abyste si pro svůj další postup vytvořili opravdu silný a pevný plán. Věnujte se každému detailu. Každý člen týmu musí dostat velmi jasné a precizní zadání s konkrétní zodpovědností a také případnými postihy, pokud svůj úkol nesplní. Vytvořte si detailní plán postupu a každému kroku přidělte přesný časový údaj – do kdy má být úkol splněn. Nezapomeňte na jasné a pevné rozhodnutí se do tohoto plánu pustit. Rozhodnutí musí být opravdu silné, protože jen tak vám zaručí úspěch při dosahování vašich cílů. Pamatujte si, že Buvol vždy dosáhne svého. Toho, pro co se rozhodl. Proto je rozhodnutí v této fázi opravdu klíčové. Pokud bude vaše rozhodnutí vágní, bude tak vypadat i vaše cesta k cíli a budou takové i konečné výsledky.
 10. 10. Podnikáte? Budujete svoji kariéru? V roce 2018 byste měli mít vše velmi dobře připravené. Vláda Zemitého Psa to bude striktně vyžadovat. Jak využít tyto přímé a rázné energie pro váš úspěch vás naučíme právě na tomto semináři. Na semináři se naučíte, jak správně sladit své energie, energie vašeho podnikání/kariéry a energie roku, abyste dosáhli svých cílů bez zbytečného úsilí a vyčerpání. Energie roku mohou být vaším pomocníkem pro dosažení celoročního úspěchu. Na semináři si vytvoříte konkrétní plán na celý rok. Sestavíte si vlastní strategii, která vás plynule dovede k vašim cílům. Kdy: 3.2. 2018, od 10:00 do 18:00 hod Kde: Praha Přihlášky zasílejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 Cena: 1,800 Kč. SEMINÁŘ KARIÉRA V ROCE 2018
 11. 11. VZTAHY: V LEDNU VÁS ČEKÁ ZAČÁTEK DALŠÍ SPOLEČNÉ CESTY Energie Buvola jsou velmi individualistické. Proto se v každém člověku začíná probouzet jeho vlastní Já. Lidé tak mají pozornost soustředěnou sami na sebe a zajímají se hlavně o svoji vlastní cestu. To se může projevit i ve vašem partnerském vztahu. Přirozeně se tak může stát, že každý z partnerů se začne zajímat o svoji vlastní cestu, své vlastní přání, sny a touhy. Může se tak zahledět do budoucnosti sám za sebe a bude opomíjet potřeby vztahu a druhého partnera. Hrozí zde tak potenciální konflikt obou partnerů. Stačí si představit, jak se dva buvolové postaví prosti sobě. Nic dobrého z toho určitě nekouká. Každý si bude chtít prosadit to své, bez ohledu na druhého. V boji dvou buvolů tak vítěz bere vše a poražený nemá nic. Toto řešení je však pro vztah tzv. Gua 2 nepřijatelný. Vztah by mohl být silně narušen a popřípadě i zničen. Je důležité si uvědomit, že ve vztahu Gua 2 oba partneři vytváří novou „entitu“ tzv. JEDNO. Tj. nejsou již dva (každý sám za sebe), ale společně vytváří právě toto JEDNO. Energii Buvola tak partneři nemají využívat každý sám pro sebe, ale právě pro toto své JEDNO. V lednu je tedy pro vás důležité, abyste vše řešili společně. Uvědomte si, že jdete po jedné, společné cestě a ta musí mít jeden, společný cíl. Úlohou každého z vás je pak přispět k naplnění cíle svým dílem. Na této cestě se máte vzájemně doplňovat a ne spolu soupeřit a snažit se prosadit to „své“ na úkor partnera. Vytvořte si proto v lednu společný plán. Vše připravujte spolu. A nezapomínejte, že v roce 2018 bude vládnout Zemitý Pes, který vyžaduje loajalitu a dodržování pravidel. Proto byste si s partnerem měli jasně rozdělit úkoly a domluvit se na pravidlech, jak budete v roce 2018 společně pracovat na dosažení vašich cílů.
 12. 12. RODINA: V JEDNOTĚ JE SÍLA Pokud vaše rodina funguje tak, jak má a drží pohromadě, pak právě v lednu můžete její sílu ještě více podpořit. Právě v tomto měsíci se utváří síla, ze které můžeme celý rok čerpat při dosahování svých cílů a naplňování svých snů. Je-li vaše rodina jednotná a společně něco budujete, pak byste se měli v lednu sejít a řádně se na celý rok společně připravit. Řádně společně promyslete, čeho chcete dosáhnout a vytvořte si společný plán. V tomto plánu pak každému členu rodiny přiřaďte úkoly dle jeho energií (Astrotypu). Tím tak každý člen rodiny přispěje svými silnými stránkami k dosažení cílů celé rodiny. Po nastavení plánu jste pak připraveni „vyrazit“ kupředu. Každý bude vědět, co a jak má dělat a cíle bude dosaženo. V rámci roku je důležité provádět kontroly plnění jednotlivých úkolů (vládne přísný Pes), abyste náhodou nesešli ze své plánované cesty. Na co si musíte dávat v lednu pozor jsou silné individuální energie každého člena rodiny. Může se stávat, že se někteří členové rodiny budou chtít vůči rodině a jejím ostatním členům jasně vymezit a „hrát sami za sebe“. To pak může vyústit v hádky a konflikty mezi jednotlivými členy rodiny, nebo mezi rodinou jako celkem a členem rodiny, který se takto individuálně vymezí (tzv. černá ovce). Buvol chce, aby mohl pro svoji aktivitu využívat svůj čas i své místo a mohl si dělat věci po svém. Zde žádný nátlak či konflikt nepovede k dobrému výsledku. Naopak, pokud chcete Buvola popostrčit, ještě více se vzepře. Mějte tedy toto na paměti, až budete s členy řešit jejich úkoly a jejich zapojení do rodinných aktivit. Snažte se úkoly nastavit tak, aby každý člen rodiny mohl co nejvíce uplatnit své individuální silné stránky a být i ve společné práci sám sebou. Využijte tak co nejvíce sílu členů rodiny a tím celou rodinu posílíte.
 13. 13. ČEHO VŠEHO CHCETE V 2018 DOSÁHNOUT? Jak se říká: kdo chce víc, nemá nic. Toto rčení je nanejvýš pravdivé a měli bychom ho mít stále na paměti. Přesně tak definuje bohatství a bohatost života i tzv. Gua 4. Zde platí velmi důležité pravidlo: (správné) vymezení, nebo omezení. To nám říká, že pokud správně nevymezíme velikost svého snažení, můžeme také o vše přijít. Správné vymezení musí vycházet z našich energií (Astrotyp). Naše energie nám ukazují, co vše zvládneme, aniž bychom se tím vyčerpali a byli tak omezeni. Dalším důležitým předpokladem úspěchu v této oblasti je reálnost naší snahy. Pokud máme na svém kontě 10,000 Kč a vyděláváme měsíčně 25,000 Kč, pak není příliš reálné stanovit si výši našeho konta na konci roku na milion korun. Velikost vašeho cíle v roce 2018 tak musí vycházet z vašich možností a z reality „všedního dne“. Jinak veškeré vaše snažení přijde vniveč a vy sami se jen vyčerpáte. Velikosti svého cíle se proto věnujte v tomto roce opravdu pečlivě. Vláda Zemitého Psa chce reálnost, objektivitu a fakta pro své rozhodování. Nic si proto „necucejte z prstu“ a neřiďte se svými bláhovými představami. Zemitý Pes by vás velmi rychle vyvedl z omylu. Vše si tedy řádně promyslete, spočítejte, jednejte na základně objektivních úvah. Nespoléhejte jen na svoji představu, ale poraďte se s lidmi, kteří v dané oblasti mají více zkušeností. Váš cíl musí být opravdu reálný a jistý. Nepouštějte se letos do žádného rizika. To by mohlo být opravdu velmi vyčerpávající. Jakákoliv nejistota v tomto roce bude silně ohrožovat vaši energii. Přílišné oslabení by mohlo vést i k nepříjemným zdravotním problémům. Letos bude více než kdy jindy platit heslo: lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
 14. 14. Výklad Astrotypu • Typologie a charakter osobnosti • Silné a slabé stránky • Partnerské koreláty – analýza vztahu Life Coaching • Nastavení celkové životní rovnováhy • Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny) Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd. Věštba I-Ťing Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 15. 15. KDO VÁM MŮŽE V ROCE 2018 POMOCT DOSÁHNOUT VAŠICH CÍLŮ? Leden je měsíc plánování celého roku 2018. Tzv. systém Ba Gua ve Feng Shui nám pomáhá vytvořit si takový plán, který nám pomůže dojít do cíle bez zbytečného vyčerpání a úsilí. Jedním z důležitých zdrojů energie na naší cestě k cíli jsou tzv. „nápomocní přátelé“, kteří nám na cestě mají pomáhat. V moderní terminologii tomu říkáme např. delegování. Jde o to, že úkoly, které sami neumíme dobře a lehce zvládnout, máme delegovat na ty, kteří to hravě udělají za nás a pro nás. Proto byste v lednu do svého celoročního plánu měli také zakomponovat různé zdroje pomoci, které můžete v tomto roce využít. Mohou to být vaši přátelé, kolegové v práci, či různí odborníci na oblasti, které vy sami nezvládáte dobře. Nemusí jít však jen o lidi. Vašimi pomocníky mohou být i různé nástroje, systémy apod. Pokud chcete aktivně tvořit své webové stránky, možná budete k tomu potřebovat nový software do počítače. Možná budete potřebovat větší auto, možná lepší vybavení….. Zamyslete se tedy nad tím, co vše vám může pomoci lépe zvládat úkoly a snadno, bez komplikací dosáhnout vašich cílů. Účelem vašich cílů vás není vyčerpat a zničit. Naopak, své cíle si stanovíte pro to, aby vás posouvaly dál, zlepšovaly váš život a zvyšovaly jeho kvalitu. Cesta k nim má být jednoduchá a nesmí vám brát energii. Proto vše, co by vám na cestě k vašemu cíli mohlo brát energii, musíte delegovat těm, kteří to zvládnou snadno a lépe, než vy sami. Tyto „nápomocní přátele“ si zakomponujte do svého celoročního plánu. Musí být jeho součástí. Mocnými pomocníky jsou také pevná pravidla. Pokud si je předem nastavíte, pak jen stačí je na své cestě k cíli dodržovat. Sama vás tam jednoduše dovedou. Na cestě tak nebudete muset stále přemýšlet o tom co a jak právě teď udělat. Bude to dáno právě těmito pravidly. Neustálé přemýšlení je velmi vyčerpávající. Takže si nastavte pravidla předem a nechte se jimi vést. Cestu vám to velmi zjednoduší a vyhnete se zbytečnému vyčerpání.
 16. 16. NASTAVTE SI ROK PLNÝ RADOSTI Budoucnost je o energii nového. Vše nové vytváří naší budoucnost. Je ale důležité si uvědomit, že vše nové, co si pořídíme do života, je automaticky naší novou starostí. Ať to je nové auto, pejsek, nový dům, či potomek. O to vše se budeme muset starat. A starost vždy vyžaduje naši energii, tj. bude nám to energii brát. Je tedy velmi důležité, aby to nové nám zároveň přinášelo i radost. Tím nám bude energii také dávat. Ideální nastavení je takové, že nové nám přináší více radostí než starostí. A přesně tak byste měli uvažovat o své budoucnosti v roce 2018. Z vašeho plánu na tento rok vyplyne také to, co nového si budete muset pořídit. Stále mějte na mysli své cíle a cestu k nim. Vše nové, co si budete chtít letos pořídit, by mělo sloužit na vaší cestě k dosažení těchto cílů. Vše ostatní vás bude jen zdržovat a svádět z cesty. Tím dojde ke zbytečnému vyčerpání vaší energie. Při určování toho, co nového si chcete pořídit, mějte tedy na paměti svoji cestu. Vždy přemýšlejte, jak to nové vám může pomoci lépe dosáhnout vašich cílů. Jak to nové můžete využít ve svůj prospěch. Úkolem nového je vytvářet vaši budoucnost. Proto si dobře promyslete, jaká bude vaše budoucnost, pokud si „to nové“ pořídíte do svého života. Nové nemusí však sloužit jen k nějakému funkčnímu účelu. Nemusí to být jen nástroj pro dosažení cíle. Do života si máme dávat také jen radost pro radost samotnou. Život má být radostný a lehký, příjemný a naplňující. A proto byste si měli do svého ročního plánu také zakomponovat věci či aktivity, které budou sloužit čistě jen k vaší radosti. Může to být něco hezkého na sebe, nebo do domácnosti. Může to být nová dovolená či návštěva míst, která vás inspirují a která máte rádi. Mohou to být nové aktivity, koníčky a zájmy, které vás naplňují. Důležité ale je, aby vám nic z toho nebránilo na vaší cestě k cíli. Pokud by vám příliš dlouhá dovolená zabránila dosažení cíle, pak bude moudré udělat si radost něčím jiným.
 17. 17. INTERIÉR V LEDNU V lednu vládnou tři velmi důležité energie: energie Buvola, energie Vody (Buvol je vodní zvíře) a Země (leden patří k tzv. mezidobí země). Těmto energiím by měl váš interiér vyhovovat. Měli byste si tedy vytvořit takové prostředí, kde se Buvolovi, Vodě a Zemi bude dařit. Leden je přípravným měsícem pro úspěšný start do nového roku. Proto by váš interiér měl umožnit příchod nového roku. To znamená, že byste měli z interiéru dát pryč vše, co nemá s vašimi letošními plány nic společného. Je třeba uvolnit místo tomu novému. Když nebudete mít místo, nemůže to nové přijít. Proto se ujistěte, že váš interiér opravdu odpovídá vašim letošním cílům a že je zde dostatek místa pro vše, co vám má letos přijít. Důležitým nástrojem pro dosažení vašich cílů je váš „vision board“ (více v následujícím článku). Ve svém interiéru si tak najděte to nejlepší místo, kam vision board umístíte. Musí to být místo, kterému ve Feng Shui říkáme Fénix. Je to místo, kam se často koukáme, kam nejčastěji směřuje náš zrak. V obývacím pokoji to tak často bývá stěna naproti sedací soupravě. V pracovně pak stěna naproti pracovnímu stolu. V ložnici to je zase stěna, naproti vaší posteli. Vision board patří k energii Ohně. Proto byste ho měli touto energií co nejvíce posílit. Kolem vision boardu tak můžete mít např. červené svíčky, červené doplňky, nebo lampičku. Vision je od slova vidět a k tomu potřebujete právě světlo. Světlo, zapálené svíčky či vonné tyčinky tak budou váš cíl aktivovat a posilovat jeho energii. Snažte si místo kolem vision boardu upravit co nejlépe. Měla by zde vládnout energie jakési dokonalosti. Tj. jednotlivé detaily musí vytvářet krásný celek, na který se budete dívat s radostí. VISION BOARD https://www.pexels.com/photo/chair-computer-furniture-indoors-373883/
 18. 18. VIZE ROKU 2018 Leden je měsíc, kdy plánujeme své cíle na celý rok. Vaším hlavním naplněním v lednu tak má být právě dobře stanovený cíl. Ten vám musí přinášet hlavně pocit vnitřního naplnění a radosti. Měl by také vytvářet vášnivou touhu po jeho dosažení. To jsou ty správné energie, které vás budou pohánět na vaší cestě k cíli. Pokud vaše vize tyto energie má, pak dosažení vašeho cíle nebude vyčerpávající. Naopak, samotná cesta k němu vás bude nabíjet a posilovat. Pokud tuto energii při stanovení vize necítíte, pak vaše vize není stanovena správně. K vizi vás musí pohánět energie Jangu a ta je spojena s pocity a emocemi. Sílu své vize proto musíte cítit. Musí vycházet z vašeho nitra a srdce. Nesmí to být kalkul. Ten by vás jen vyčerpal. Vaše vize musí vycházet z vašeho Já. Musí odpovídat vašim energiím a silným stránkám. Nezapomeňte, že je to VAŠE VIZE. Tj. nenechte ji stanovit někým jiným. Nesnažte se dosahovat vizí jiných lidí. Jak již bylo řečeno, vize je od slova vidět. Tj. svoji vizi, svůj cíl musíte vidět. Musíte si ji umět představit. Čím ostřeji svůj cíl uvidíte, tím silnější energii bude mít. Snažte si představit i jednotlivé detaily. Ostrá vize vás bude velmi silně přitahovat a její dosažení pak bude jednoduché a nebude vás vyčerpávat. V roce 2018 nesmíme zapomínat na energie roku, kde vládne Země a Pes. Země bude vyžadovat, aby vaše letošní vize byly co nejvíce realistické. Proto se musíte ujistit, že vaše cíle jsou opravdu reálné. Nepouštějte se do žádného rizika, či pochybných aktivit. Pes navíc bude chtít, abyste dělali „správné věci správně“. To znamená, že na vaší vizi nesmí být nic špatně: nesmí porušovat pravidla, zákony či někomu ubližovat. Půjde jak o tzv. psané zákony, tak i zákony zvykové či morální. Pokud by vaše vize tato pravidla nesplňovala, bude vám Pes bránit v dosažení takového cíle.
 19. 19. VISION BOARD 2018 Vision board je velmi účinný a silný nástroj, který vám pomůže dosáhnout vaše cíle v roce 2018. Pokud chcete své cíle realizovat, pak byste si měli svůj vision board také vytvořit. Základem je vize – tj. vidět to, čeho chcete dosáhnout. Příprava vision boardu vás tak přiměje k tomu, abyste se opravdu co nejvíce soustředili na svůj cíl. Musíte si udělat co nejjasnější představu toho, čeho chcete dosáhnout. To bývá často problém mnoha lidí. Většina lidí neví, co chce. Těmto lidem se tak nikdy nepodaří své sny realizovat. Jsou ale lidé, kteří tak nějak vědí, co by chtěli, ale nemají jasnou představu. Jejich cíl je tak velmi zamlžený, nejasný a rozplizlý, což vede k tomu, že se nesnaží o jeho dosažení. Ani tito lidé svých cílů nedosáhnou. Naopak lidé, kteří mají jasnou představu o svém snu, ho dokáží i realizovat. Jasný obraz a světlo jejich snu je totiž přitahuje a ukazuje jim také cestu, která k danému cíli vede. Proto při přípravě svého vision boardu musíte pracovat s obrazy. Pokud např. toužíte po novém domě, najděte si obrázek, který vaší představě co nejvíce odpovídá. Čím více se bude vašemu snu podobat, tím lépe. Vision board pak doplňte obrázky různých detailů. Např. zahrady, částí interiérů, pohody, kterou si chcete v novém domě užívat apod. Snažte se pomocí vision boardu vytvořit takovou atmosféru a energii, kterou chcete získat při splnění svého snu. Vison boad by ale neměl být „přeplácaný“ mnoha obrázky. Snažte se vision board poskládat tak, aby vytvářel jeden jasný obraz, celek, který odpovídá vašemu snu. Vision board udělejte ve formátu na výšku, což odpovídá aktivní energii Jang, která bude aktivovat vaši cestu k cíli. Na vision board si také napište termín, kdy chcete svůj cíl naplnit. Vision board si pak umístěte do oblasti Fénixe v různých místnostech. Např. na stěnu proti sedačce, na stěnu proti posteli, tj. na místa, kam se často díváte. https://www.pexels.com
 20. 20. VÝKLAD ASTROTYPU NA MP3 POZNEJTE SVÉ PRAVÉ JÁ A PŘIROZENÝ TALENT Využijte naši letní nabídku a objednejte si výklad svého Astrotypu na MP3. Stačí nám zaslat vaše datum a hodinu narození, poslat na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 a pak se jen v klidu zaposlouchat do výkladu vašeho přirozeného talentu, potenciálu, typologie a charakteru vaší osobnosti. Celý výklad trvá přibližně jednu hodinu, kterou můžete strávit v klidu a pohodlí svého domova, nebo na jiném příjemném místě. Cena MP3 analýzy osobního Astrotypu je 1,500 Kč. CO VŠECHNO VÁM VÝKLAD UKÁŽE: • Typologie • Charakter osobnosti • Profil • Přirozený talent • Životní potenciál • Silné stránky
 21. 21. 8. 1. Rok 2018 – rok Zemitého Psa Jak nám Zemitý Pes ovlivní jednotlivé oblasti života, jak si je nastavit a čeho se naopak vyvarovat. Vstupné 60 Kč, velký sál v 19.00 15. 1. Feng Shui – Kariéra v roce Zemitého Psa V roce 2018 tedy není vůbec vhodné nechat vše náhodě. Jak si kariéru a podnikání nastavit. Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00 22. 1. Feng Shui – Jaký je váš přirozený talent Přirozený talent vám tak ukazuje, čím se máte v životě zabývat, jaké si zvolit povolání či podnikání. Svůj talent máte v životě rozvíjet a budovat. Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00 29. 1. Feng Shui – Základní pravidla pro harmonický život Jak pomocí prostoru můžete ovlivnit kvalitu svého života a vytvořit energii, kterou právě potřebujete. Jak a pomocí čeho vytvořit požadovanou energii. Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00 Přednáší Ing. Jiří Černák PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE Informace: 257 532 908 www.facebook.com/kulturaMKP Pokladna: 222 113 425 Online rezervace: www.mlp.cz/akce
 22. 22. PŘEDPOVĚĎ ENERGIÍ NA LEDEN 1 Pondělí Netopýr 9-6-1 Rok 2018 začíná velmi lehkými a jemnými energiemi. Proto bychom měli nechat tyto volné energie nechat volně plynout a přijímat je takové, jaké jsou. Nic dnes složitého nedělejte, jen si užívejte toho, co je. Jídlo byste si dnes měli vychutnat v pohodě a využít ho pro dobrou náladu se svými blízkými. Měla by to být spíše společenská událost, než velký kulinářský zážitek. 2 Úterý Krysa 8-7-2 První pracovní den v novém roce svádí k aktivitám. Proto byste se měli s chutí pustit do práce a začít pracovat na svých cílech. Dnešní jídlo by mělo být zemitější a mělo by vás hlavně zasytit. Chuť by měla být spíše mdlá, nebo nasládlá. 3 Středa Vlaštovka 7-8-3 Ve středu vládnou energie moudrosti. Proto byste se měli poradit se staršími a zkušenějšími. Dnes můžete ochutnat něco nového. Může to být nový recept, nebo můžete zajít do nové restaurace. 4 Čtvrtek Vepř 6-9-4 Dnes byste se měli zaměřit na pomoc a podporu těch, kteří ji potřebují. I vy sami můžete o pomoc požádat. Dnešní jídlo si užívejte s těmi, které máte rádi. Můžete se sejít v restauraci, či vyrazit k někomu na návštěvu. 5 Pátek Dikobraz 5-1-5 Páteční energie vám pomohou posílit vaše zázemí. Ujistěte se, že máte pevnou půdu pod nohama a že je vše tak, jak má být. Vytvořte si podmínky, které vás budou posilovat. V pátek je důležité, aby jídlo bylo hlavně o vás. Dejte si tedy opravdu jen to, na co sami máte chuť a nenechte se od nikoho „tlačit“ do jídla, na které chuť nemáte. 6 Sobota Vlk 4-2-6 V sobotu si dávejte pozor na své okolí. Situace se může jevit jinak, než ve skutečnosti je. Proto si raději vše ověřte. Ani vy však nehrajte žádné hry na ostatní. Mohlo by se vám to vymstít. Dnes by vaše jídlo mělo být bohaté a rozmanité jak co do chutí, tak i barev. Proto bude lepší servírovat více menších, ale rozličných chodů. 7 Neděle Pes 3-3-7 V neděli byste se měli věnovat něčemu tradičnímu, např. rodinnému. Pozor na dodržování pravidel. Jejich porušení může vést ke konfliktům. Tato neděle je přímo ideální pro společný rodinný oběd. Uvařte tradiční rodinné jídlo, které máte všichni rádi.
 23. 23. PŘEDPOVĚĎ ENERGIÍ NA LEDEN 8 Pondělí Bažant 2-4-8 V pondělí budou vládnout poměrně těžké až líné energie. Proto si na dnešek neplánujte nic složitého a těžkého. Mohlo by vás to zbytečně vyčerpat. Dnes si můžete vychutnat dobré jídlo se svojí drahou polovičkou, nebo s dobrým obchodním partnerem. Jídlo můžete využít pro posílení vašich dobrých vztahů. 9 Úterý Kohout 1-5-9 Dnes se zaměřte na práci na svých plánech. Realizujte naplánované kroky a vše řádně dokončete. Věnujte se každému detailu a udělejte vše tak, jak se má. Dnešní jídlo by mělo odpovídat hlavně vám. Dejte si jen to, na co máte chuť. Jídlo by mělo být jednoduché, aby vás jeho příprava příliš nezdržovala od dnešních aktivit. 10 Středa Havran 9-6-1 Ve středu se může vše zdát horší, než ve skutečnosti je. Může vládnout kritika a odmítnutí. Neberte to však osobně a využijte toho ke zlepšení své práce či jiných aktivit. Ve středu jsou vhodné energie pro setkání s přáteli. Proto byste mohli využít jídla pro vytvoření příjemné atmosféry. 11 Čtvrtek Opice 8-7-2 Dnes je ideální den na řešení úkolů. Chytrá Opice by měla najít způsob, jak danou věc vyřešit. Stačí ji poslechnout a dát se do práce. Dnešní jídlo by mělo být syté a zemité. Důležité je, aby vás dobře zasytilo. Měla by převažovat mdlá a nasládlá chuť. 12 Pátek Lidoop 7-8-3 V pátek vládnou lidské a empatické energie. Proto se snažte vnímat potřeby ostatních a vyjděte jim vstříc. Pokud vy sami něco potřebujete, můžete dnes požádat o pomoc. V pátek byste měli vyzkoušet nějaké nové jídlo. Inspirujte se novými recepty, nebo si zajděte na něco zajímavého do nové restaurace. 13 Sobota Tapír 6-9-4 I dnes budou převládat potřeby nad chtěním. Ujistěte se tedy, že to, co chcete, také opravdu potřebujete. Jinak vám to bude jen na obtíž. Dnes je vhodný den na posezení s přáteli a jídlo by mělo vytvořit příjemnou atmosféru. 14 Neděle Koza 5-1-5 V neděli vládnou milé až romantické energie. Snažte se prožít něco pěkného a užívejte si krás života. V neděli si jídlo udělejte pro svoji vlastní radost. Nenechte se nutit do něčeho, na co nemáte chuť.
 24. 24. PŘEDPOVĚĎ ENERGIÍ NA LEDEN 15 Pondělí Muntjak 4-2-6 V pondělí jsou energie velmi jemné a milé. Proto se snažte se všemi vycházet dobře, vyhněte se všem konfliktům. Dnes byste je mohli snášet velmi těžce. Dnes si dopřejte v jídle hodně rozmanitosti a pestrosti. Užijte si více chutí. Bude lépe připravit více menších chodů, než jeden velký. Ideální jsou různé obložené mísy apod. 16 Úterý Kůň 3-3-7 Dnes vládnou velmi silné a aktivní energie. Proto byste se měli směle vrhnout i do velkých aktivit. Je čas ukázat, co vše dokážete. V úterý si dopřejte nějaké tradiční jídlo. Ideální den pro tradiční rodinný recept. 17 Středa Jelen 2-4-8 Ve středu jsou energie vhodné pro šíření zpráv, reklamu či zviditelnění vaší práce a plánů. Dejte o sobě a své práci vědět. Dnešní jídlo byste měli využít k posílení svých vztahů s partnery. 18 Čtvrtek Had 1-5-9 Dnes se věnujte složitým úkolům. Zkoumejte své možnosti, hledejte cesty k jejich naplnění. Ideální den pro strategickou práci či poradenství. Dnes by mělo být jídlo jednoduché. Jeho příprava by neměla být komplikovaná. 19 Pátek Červ 9-6-1 V pátek vládnou velmi nízké energie. Můžete mít pocit, že nic nezvládnete, že na své úkoly nemáte. Proto si na dnešní den neplánujte nic náročného. Dnešní energie byste měli pozvednout příjemnou atmosférou s přáteli. K tomu můžete využít dobré jídlo, které by mělo sloužit k přátelské atmosféře. 20 Sobota Bezrohý drak 8-7-2 Dnes začínají energie sílit. Ale stále je dobré držet se při zemi a být realista. Při svém rozhodování využívejte fakta a vše hodnoťte objektivně. I jídlo by mělo být zemité. Důležité je, abyste se cítili naplněni. 21 Neděle Drak 7-8-3 V neděli se můžete věnovat svým dlouhodobým vizím. Zamyslete se nad svojí budoucností a popusťte uzdu své fantazii. Dnešní jídlo by mělo být něčím nové, zajímavé. Vyzkoušejte nový recept, nebo si vychutnejte příjemné posezení v nové restauraci.
 25. 25. PŘEDPOVĚĎ ENERGIÍ NA LEDEN 22 Pondělí Jezevec 6-9-4 V pondělí byste se měli co nejvíce věnovat svému zázemí. Ujistěte se, že máte vše potřebné k tomu, abyste mohli dobře vykonávat svoji činnost. Dnes můžete jídlo využít k pozvání svých přátel k vám domů. Připravte pohoštění, které přispěje k přátelské atmosféře. 23 Úterý Zajíc 5-1-5 Dnešní energie jsou přátelské a nekonfliktní. Snažte se být nápomocní. Pokud sami nezvládáte nějaké své úkoly, požádejte své přátele o pomoc. Nesnažte se vše „strhnout“ sami. Dnešní jídlo musí být hlavně o vás. Dejte si jen to, na co máte skutečně chuť. 24 Středa Liška 4-2-6 Pozor na „chytráky“. Dnes by se vás někdo mohl snažit přechytračit. Proto buďte ve střehu. Ani vy sami se však nesnažte vyzrát nad ostatními. Ve středu by mělo být jídlo co nejvíce rozmanité a pestré. Snažte se, aby bylo spíše lehké a dobře stravitelné. 25 Čtvrtek Tygr 3-3-7 Pokud plánujete začít s něčím novým, pak dnes je k tomu ten správný den. Dnes byste mohli skutečně prorazit. Jídlo by mělo být spíše tradiční. Dobrý den pro rodinný recept, nebo pro setkání rodiny kolem jídelního stolu. 26 Pátek Leopard 2-4-8 V pátek musíte být velmi dobře přizpůsobiví. Snažte se využít toho, jak se situace vyvíjí, ve svůj prospěch. Využijte dnešní energie k posílení svých vztahů. Dobrá večeře v příjemném prostředí může být tím správným nástrojem. 27 Sobota Kondor 1-5-9 Ideální den na pohled na vaši životní cestu a celoroční plány z „výšky“. Podívejte se na vše z vyšší perspektivy a ujistěte se, že kráčíte po té správné cestě. Dnešní jídlo by mělo být jednoduché. Nemělo by vám brát příliš energie. 28 Neděle Buvol 9-6-1 Dnes byste si měli dělat vše po svém. Nenechte se do ničeho tlačit a na vše si dopřejte tolik času, kolik považujte vy za vhodné. Nedělní energie se snažte odlehčit příjemným setkáním se svými přáteli. Dobře se bavte a jídlo může přispět k dobré atmosféře.
 26. 26. PŘEDPOVĚĎ ENERGIÍ NA LEDEN 29 Pondělí Netopýr 8-7-2 Tento týden začíná velmi lehkými energiemi. Může docházet k častým změnám. Nenechte se tím „rozhodit“. Nic nemusí být tak, jak jste původně plánovali. Využijte změn ve svůj prospěch. Abyste náhlé změny dobře ustáli, nechte se „uzemnit“ dobrým zemitým jídlem. To by vás mělo zasytit a dodat vám pocit jistoty a zabezpečení. 30 Úterý Krysa 7-8-3 V úterý vládnou velmi hbité a rychlé energie. Snažte se je využít pro zařízení toho, co potřebujete. Ideální den pro shánění informací či komunikaci s ostatními. Dnes si dopřejte k jídlu něco nového. Může to být i něco exotického, něco, co jste doposud neochutnali. 31 Středa Vlaštovka 6-9-4 Dnes se opírejte o moudrost. Poraďte se s těmi, kteří mají v dané oblasti více zkušeností. Učte se od nich. Ve středu byste mohli využít jídlo pro setkání s těmi, se kterými si máte co říct, nebo se od nich něco naučit.

×