Publicité
UNIT 2 HALA TUJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2).pdf.pdf
Publicité

Contenu connexe

Publicité

UNIT 2 HALA TUJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2).pdf.pdf

  1. Unit 2 : Hala Tuju Perkembangan Pendidikan Malaysia Disediakan oleh: KPF 4013 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL NAMA 1 YOUAZLIN BINTI ARIS (KETUA) 2 MAIZATUL HANA BINTI MOHD SOM 3 AZIZON BINTI AHMAD NO MATRIK L2021012725 L2021012700 L2021012710 pendidikan holistik, bersepadu, seimbang & harmoni Perkembangan pendidikan yang berlaku di Malaysia adalah dari suatu kesinambungan warisan yang panjang bermula dengan sistem pendidikan agama, bertukar kepada sistem pendidikan vernakular semasa era penjajahan, sistem pendidikan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan, sistem pendidikan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan bersepadu dan kini kepada kurikulum standard yang berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat negara, dasar-dasar negara, Rukun Negara dan sebagainya. KPF 4013 Jenis Pendidikan dan Hala Tuju Perkembangannya Faktor Mempengaruhi Perkembangan Dimensi Perkembangan Pendidikan Malaysia Era Penjajahan Era Kemerdekaan Era Pasca Merdeka Era Masa Kini & Masa Depan Era Masyarakat Melayu Tradisional Falsafah Pendidikan Negara/Kebangsaan (Tersurat&Tersirat) Ciri-ciri : Tujuan untuk menggerakkan perpaduan, tenaga mahir & kemajuan negara. Menaik taraf & infrastruktur pendidikan. Meluaskan pendidikan ke peringkat pengajian tinggi. Mengurangkan keciciran murid. Membasmi buta huruf. Kurikulum bersepadu dikenalkan (KBSR & KBSM). FPK diwartakan. Perundangan pendidikan: Akta Pendidikan 1996. Falsafah hidup & Ketuhanan Ciri-ciri : Tujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup & penerus warisan. Anak lelaki dididik untuk menjadi ketua rumahtangga manakala anak perempuan dididik menjadi surirumah. Pengekalan status kuo berdasarkan hirarki masyarakat: Raja, pembesar dan rakyat kebanyakan. Pendidikan agama Islam, adat, adab, pertahanan diri dan kesantunan budi bahasa, ekonomi dan kemasyarakatan. Perkembangan institusi pendidikan agama di istana, madrasah dan sekolah pondok. Falsafah Pendidikan Negara/Kebangsaan (Tersurat&Tersirat) Ciri-ciri : Perluasan pendidikan awal kanak-kanak, prasekolah, sekolah rendah, menengah, IPT. Kukuh sekolah Kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan & bahasa kedua. Kukuhkan kurikulum kebangsaan (KSSR & KSSM). Kelas pertama. Hab pendidikan dunia. Martabat bahasa Melayu & kukuh bahasa Inggeris. Perkasakan pendidikan teknikal. Pendidikan untuk kukuh Dasar Pecah & Perintah Ciri-ciri : Tujuan untuk kekalkan cengkaman kuasa, penyebaran agama kristian dan penguasaan ekonomi. Menerapkan ideologi: leberalisasi, polarisasi, isolisasi, dualisme. Keagungan budaya dan ketuanan penjajah. Pembentukan sekolah vernakular (Mengguna bahasa ibunda): Inggeris, Melayu, Cina & India. Sekolah, kurikulum, peperiksaan dan guru-guru berbeza. Pendidikan untuk kukuh perpaduan & nasionalisme (Tersirat) Ciri-ciri : Tujuan untuk menyatukan semua kaum menerusi sistem pendidikan yang seragam dan melahirkan pekerja mahir. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan & bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Sekolah kebangsaan dibentuk. Kurikulum kebangsaan dilaksanakan. Peperiksaan awam diseragamkan Perundangan pendidikan: Akta Pelajaran 1961. 4 2 5 3 1 sebelum 1511 INFORMAL 1511-1957 INFORMAL & FORMAL 1556-1961 INFORMAL, FORMAL & NONFORMAL 1556-1961 INFORMAL & FORMAL 1560-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 INFORMAL, FORMAL & NONFORMAL Jenis Pendidikan KPF KPF 4013 4013 2 2 2 UNIT 2 : Hala Tuju Perkembangan Pendidikan Malaysia UNIT 2 : Hala Tuju Perkembangan Pendidikan Malaysia UNIT 2 : Hala Tuju Perkembangan Pendidikan Malaysia KEADAAN ASAL SEDIA ADA Masyarakat tradisional Kepelbagaian Etnik Pertumbuhan populasi DESAKAN PERUBAHAN Permodenan Perbandaran Kemajuan STRUKTUR PENDIDIKAN MODEN Idea utama - inklusif KEADAAN ASAL SEDIA ADA Sekolah tradisional & vernakular, kurikulum pelbagai yang ditaja. DESAKAN PERUBAHAN Pemikiran semasa Matlamat yang hendak dicapai STRUKTUR PENDIDIKAN MODEN Konten: agama, sekular & teknikal, integrasi Struktur sekolah: progresif & bersepadu KEADAAN ASAL SEDIA ADA Ekonomi tradisional Pemilikan tanah luar bandar Sistem percukaian DESAKAN PERUBAHAN Pertumbuhan ekonomi Kelas pertengahan Sistem kerja STRUKTUR PENDIDIKAN MODEN Hubungan antara sekolah dengan peperiksaan Hubungan terhadap pasaran buruh; jaminan pekerjaan KEADAAN ASAL SEDIA ADA Politik tradisional Darjah pemusatan Kebolehan pemerintah Inklusif Mewakili Ketenteraan DESAKAN PERUBAHAN Treat luaran Treat dalaman Kesatuan Penentangan STRUKTUR PENDIDIKAN MODEN Kawalan: kerajaan atau swasta Sentralisasi atau disentralisasi SOSIAL IDEOLOGI EKONOMI POLITIK Menjurus kepada perubahan mengikut tahap atau peringkat. Berfokus kepada aspek ruangan dan peluang bagi setiap warganegara beroleh pendidikan yang sempurna dan berkualiti. Perkembangan Pendidikan negara yang berlaku sehingga kini adalah suatu yang dirancang bagi menghadapi cabaran masa hadapan bangsa dan negara Malaysia. Dua Dimensi Dimensi Vertikal Dimensi Horizontol Perkembangan Pendidikan Perkembangan yang berlaku boleh dibahagikan kepada 2 dimensi iaitu Dimensi Vertikal dan Dimensi Horizontal. DimensiVertikal TarafPendidikan Peluangpendidikan Tahappersekolahan Pendidikanberterusan DimensiHorizontal DemokrasiPendidikan Penyebaranpendidikan Merapatkanjurangpendidikan Pengantarabangsaan pendidikan Nama Pensyarah : Prof. Dr. Abdul Rahim bin Hamdan
Publicité