Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

שיווק מלונות בדיגיטל – מחקר מגמות - ועידת המלונאים 15 למרץ 2016

מטרת מצגת זו הנה לבחון את המגמות המשפיעות ביותר בתעשיית המלונאות, בשוק ובקרב הצרכנים, תוך מיקוד בהיבטים דיגיטליים ובהזמנה אונליין.

הנושאים הנסקרים:
מגמות צרכנים
אסטרטגיית מתחרים וחדשנות
מגמות בתעשייה
מיפוי מתחרים

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

שיווק מלונות בדיגיטל – מחקר מגמות - ועידת המלונאים 15 למרץ 2016

 1. 1. ‫בדיגיטל‬ ‫מלונות‬ ‫שיווק‬–‫מגמות‬ ‫מחקר‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬Schieber Research ‫המלונאים‬ ‫ועידת‬15‫למרץ‬2016
 2. 2. •‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬‫המלונאות‬ ‫בתעשיית‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעות‬ ‫המגמות‬,‫בשוק‬ ‫הצרכנים‬ ‫ובקרב‬,‫אונליין‬ ‫ובהזמנה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בהיבטים‬ ‫מיקוד‬ ‫תוך‬. •‫הנסקרים‬ ‫הנושאים‬: .1‫צרכנים‬ ‫מגמות‬ .2‫וחדשנות‬ ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיית‬ .3‫בתעשייה‬ ‫מגמות‬ .4‫מתחרים‬ ‫מיפוי‬ ‫הקדמה‬
 3. 3. ‫הדיגיטלית‬ ‫התיירות‬ ‫בתעשיית‬ ‫חדש‬ ‫מה‬? ‫ל‬ ‫והתיירות‬ ‫המלונאות‬ ‫בתעשיית‬ ‫המרכזית‬ ‫המגמה‬-2016 ‫הנה‬‫במרכז‬ ‫הצרכן‬ ‫במרכז‬ ‫מותג‬ ‫במרכז‬ ‫צרכן‬
 4. 4. ‫במרכז‬ ‫צרכן‬:‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫הבנת‬ ‫נחוצים‬ ‫הנם‬ ‫בו‬ ‫שלב‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫והטריגרים‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫הבנת‬, ‫נמצא‬ ‫הצרכן‬ ‫בו‬ ‫לשלב‬ ‫המתאימות‬ ‫והטקטיקות‬ ‫הערך‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫לגבש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תמונה‬:Schieber Research ‫דעת‬ ‫חוות‬, ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫תוכן‬,‫פרסום‬, ‫חיפוש‬,‫מדיה‬ ‫חברתית‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫תוכן‬,‫דעת‬ ‫חוות‬, ‫שירותים‬ ‫משלימים‬, ‫מובייל‬ ‫אפליקציות‬ ‫לשירות‬ ‫שהות‬ ‫מסע‬ ‫של‬ ‫הקניה‬ ‫המטייל‬ ‫אתרים‬,OTA ‫דעת‬ ‫וחוות‬
 5. 5. ‫המרכזיים‬ ‫הצרכניים‬ ‫הטרנדים‬ ‫מהם‬? ‫לצרכנים‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫להציע‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬,‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫והשירותים‬ ‫המוצרים‬ ‫ספקי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫מניע‬ ‫מה‬ ‫להבין‬: ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫חבריהם‬ ‫ועל‬,‫דבר‬ ‫אדירה‬ ‫לצמיחה‬ ‫שהביא‬ ‫ב‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬" ‫מחפשים‬ ‫התיירות‬ ‫צרכני‬ ‫המותאמת‬ ‫חוויה‬ ‫לצרכיהם‬,‫אישי‬ ‫באופן‬, ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫הצעות‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫למקסם‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫מקבלים‬ ‫שהם‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫תמורת‬ ‫משלמים‬ ‫מעוניינים‬ ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫ומיידית‬ ‫נוחה‬ ‫בחוויה‬, ‫מהמובייל‬ ‫הישר‬,‫תוך‬ ‫בין‬ ‫מורגש‬ ‫בלתי‬ ‫מעבר‬ ‫שונים‬ ‫ערוצים‬ ‫חברתי‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬
 6. 6. ‫המרכזיות‬ ‫המתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מהן‬? ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬ ‫על‬ ‫בתעשייה‬ ‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫המענה‬: •‫ב‬ ‫שימוש‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"‫כדי‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫לאפשר‬– "‫בשבילך‬ ‫במיוחד‬" •‫לוג‬-‫המדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫אין‬ ‫החברתית‬ •‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדות‬ ‫הצעות‬ ‫סגמנט‬,‫תוכן‬ ‫כולל‬, ‫מסחר‬,‫חוויות‬ •‫מאמצים‬ ‫מתחרים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫מודלים‬ ‫מ‬ ‫בנתח‬ ‫לזכות‬"‫כלכלת‬ ‫השיתוף‬" •‫כן‬ ‫כמו‬,‫מדגישים‬ ‫הם‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫ביקורות‬ ‫באתר‬,‫לתמוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫הצרכן‬ •‫מובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫מינוף‬ ‫נוחות‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההזמנה‬ ‫טרום‬,‫בזמן‬ ‫השהות‬ ‫ולאחר‬ ‫השהות‬, ‫לשירות‬ ‫אפליקציות‬ ‫עם‬ ‫עצמי‬ •‫מיקום‬ ‫מבוססות‬ ‫הצעות‬ •‫תמורה‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬, ‫תכניות‬ ‫מציעים‬ ‫מתחרים‬ ‫נאמנות‬,‫שירותים‬ ‫כוללת‬ ‫לחוויה‬ ‫משלימים‬, ‫אישיות‬ ‫והטבות‬ ‫חברתי‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬
 7. 7. ‫הטרנדים‬ ‫מפת‬ ‫בעיגול‬:‫צרכניים‬ ‫טרנדים‬,‫במלבנים‬:‫רלוונטיות‬ ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬ •‫סגמנטציה‬ •‫אישית‬ ‫התאמה‬ •‫דאטה‬ ‫ביג‬ •‫תוכן‬ •‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬ •‫מיידיות‬ •‫קונסיירג‬ ‫שירותי‬' •‫משלימים‬ ‫שירותים‬ •‫עצמי‬ ‫שירות‬ •"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬" ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ •‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫שיתוף‬ ‫כלכלת‬ •"‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬" •‫נאמנות‬ •‫בידור‬ •‫יוקרה‬ •‫מחיר‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫מודלים‬ ‫חברתי‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬
 8. 8. ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫הצרכנים‬ ‫למגמות‬ ‫מענה‬ •‫בצרכן‬ ‫המיקוד‬ ‫גישת‬ ‫בעקבות‬,‫עכשיו‬ ‫מציעים‬ ‫רבים‬ ‫מתחרים‬"‫חוויות‬ ‫לקצה‬ ‫מקצה‬",‫ב‬ ‫מעוניינים‬ ‫אינם‬ ‫שצרכנים‬ ‫התובנה‬ ‫מתוך‬"‫טיסה‬", "‫מלון‬"‫או‬"‫כרטיסים‬:"‫רוצים‬ ‫הם‬‫נהדרת‬ ‫חוויה‬. •‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שנעשה‬ ‫שראינו‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטים‬ ‫הכלים‬ ‫זה‬ ‫לצורך‬,‫הם‬: –‫תוכן‬–‫רעיונות‬,‫השראה‬,‫דעת‬ ‫חוות‬–‫הטיול‬ ‫לכלל‬ ‫בנוגע‬,‫מסעדות‬ ‫כולל‬, ‫חברתית‬ ‫היכרות‬ ‫ואף‬ ‫כרטיסים‬. –‫מובייל‬–‫עצמי‬ ‫שירות‬,‫קונסיירג‬ ‫אפליקציות‬,'‫ועוד‬ ‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬.
 9. 9. ‫טרנד‬#1:‫פרסונליזציה‬ •‫פרסונליזציה‬=‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫המרה‬. ‫יותר‬ ‫רלוונטי‬ ‫שהתוכן‬ ‫ככל‬,‫ע‬ ‫הרכישה‬ ‫סבירות‬ ‫גדלה‬ ‫כך‬"‫הצרכנים‬ ‫י‬. •‫כיום‬,‫מובייל‬ ‫ובראשן‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מאפשרות‬ ‫שונות‬ ‫טכנולוגיות‬,‫גם‬ ‫אך‬"‫ביג‬ ‫דאטה‬"‫ל‬ ‫הגעה‬ ‫לכדי‬ ‫הדאטה‬ ‫ניתוח‬ ‫ויכולות‬"‫סגמנטים‬ ‫מיקרו‬." •‫ספציפיים‬ ‫לסגמנטים‬ ‫גם‬ ‫פונים‬ ‫מתחרים‬,‫דאטה‬ ‫ניתוח‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬.
 10. 10. ‫פרסונליזציה‬|‫מיוחדות‬ ‫הצעות‬ •‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬" :‫דאטה‬ ‫ביג‬" •TripAdvisor,Just For You-‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫על‬ ‫המבוססות‬ ‫פרסונליות‬ ‫המלצות‬ ‫באתר‬ ‫המשתמש‬ ‫התנהגות‬ ‫ועל‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫החברים‬.
 11. 11. ‫פרסונליזציה‬|‫תוכן‬ ‫אתר‬ ‫משתמש‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫האמצעים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫תוכן‬TripAdvisor‫לאתר‬ ‫תנועה‬ ‫למשיכת‬ Community Researc h On the Trip Content Drives Audience Audience Drives Leads Community Drives Content
 12. 12. ‫פרסונליזציה‬|‫סגמנטציה‬ ‫ל‬ ‫יוקרתי‬ ‫מתחרה‬-Airbnb–“One Fine Stay”(‫בריטניה‬:)‫מודל‬ ‫אימוץ‬ Airbnb‫ספציפי‬ ‫לקוחות‬ ‫סגמנט‬ ‫טרגוט‬ ‫תוך‬. http://www.onefinestay.com
 13. 13. ‫טרנד‬#2:‫נוחות‬ •‫כיום‬ ‫מהתעשיות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫מקסימלית‬ ‫בנוחות‬ ‫הצורך‬. •‫זאת‬,‫הצרכן‬ ‫מצד‬ ‫בזמן‬ ‫מחסור‬ ‫בשל‬ ‫הן‬–‫הטכנולוגיה‬ ‫על‬ ‫הצרכנים‬ ‫הסתמכות‬ ‫בשל‬ ‫והן‬ ‫חייהם‬ ‫על‬ ‫המקלה‬. •‫כוללות‬ ‫נפוצות‬ ‫אסטרטגיות‬: –‫ערוצים‬ ‫חציית‬(Omni-channel)–"‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫הכל‬" –‫מובייל‬–"‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬" –‫משלימים‬ ‫שירותים‬–"one stop shop" –‫מיידיות‬ ‫הצעות‬–‫שירות‬ ‫אפליקציות‬/concierge,‫מיקום‬ ‫מבוססות‬ ‫הצעות‬/‫מיידיות‬, ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫לעתים‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬"‫ב‬ ‫או‬-beacons
 14. 14. ‫נוחות‬|‫משלימים‬ ‫שירותים‬ TripAdvisor‫את‬ ‫רכשה‬Viator,‫וסיורים‬ ‫אטרקציות‬ ‫בהזמנת‬ ‫מוביל‬ ‫מתחרה‬.
 15. 15. ‫נוחות‬|‫משלימים‬ ‫שירותים‬ •Booking Now–‫אפליקציית‬"‫האחרון‬ ‫הרגע‬"‫של‬booking.com •‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הקרובים‬ ‫הפנויים‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ •‫וב‬ ‫במובייל‬ ‫זמינה‬-Apple Watch
 16. 16. ‫נוחות‬|‫משלימים‬ ‫שירותים‬ Pay with Google Wallet Priceline.com-‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬ ‫באמצעות‬ ‫תשלום‬
 17. 17. ‫נוחות‬|‫בשירות‬ ‫חדשנות‬ ‫טכנולוגיית‬iBeacon Beacons‫של‬ ‫והמסעדות‬ ‫הלובי‬ ‫ברחבי‬ ‫מפוזרים‬‫קבוצת‬ ‫מלונות‬IHG,‫ושולחים‬ ‫האורחים‬ ‫לשהות‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫אישיות‬ ‫הודעות‬(‫במועדון‬ ‫החברים‬IHG)‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫ה‬ ‫בקרבת‬ ‫נמצאים‬-beacon.‫בסין‬ ‫נבחרים‬ ‫מלון‬ ‫בבתי‬ ‫נעשה‬ ‫הפיילוט‬.
 18. 18. ‫נוחות‬|‫בשירות‬ ‫חדשנות‬ ‫אפליקציית‬Intercontinental(IHG)‫הצרכן‬ ‫מסע‬ ‫שלבי‬ ‫לכלל‬ ‫מותאמת‬
 19. 19. ‫נוחות‬|‫חציית‬-‫ערוצים‬ Airbnb‫ולשעוני‬ ‫למובייל‬ ‫כלים‬ ‫מציעה‬Apple–‫למארחים‬ ‫גם‬ ‫אך‬.‫גם‬HomeAway ‫הנכסים‬ ‫לניהול‬ ‫מובייל‬ ‫כלי‬ ‫מציעה‬.‫היא‬ ‫התובנה‬,‫נובעת‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫אתרי‬ ‫שהצלחת‬ ‫המושכרים‬ ‫הנכסים‬ ‫של‬ ‫והאיכות‬ ‫ההיצע‬ ‫מן‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬.
 20. 20. ‫טרנד‬#3:Social •‫יצרה‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫העלייה‬"‫שיתוף‬ ‫כלכלת‬"‫חדשה‬,‫שבה‬ ‫אחרים‬ ‫באנשים‬ ‫מתעניינים‬ ‫אנשים‬–‫מהם‬ ‫לקנות‬ ‫ומעוניינים‬,‫מכירים‬ ‫אינם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אישית‬ ‫אותם‬. •‫אחרים‬ ‫צרכנים‬ ‫דעות‬ ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫צרכנים‬‫מותגים‬ ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫שהם‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬. •‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫לשילוב‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫פונים‬ ‫מתחרים‬‫שלהם‬ ‫השיווק‬ ‫בטקטיקות‬– ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫אימוץ‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ‫שונות‬ ‫חברתיות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ניהול‬ ‫באמצעות‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫עצמם‬ ‫שלהם‬ ‫לאתרים‬ ‫החברים‬ ‫של‬,‫חיפוש‬ ‫לצורך‬ ‫האתר‬ ‫עזיבת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫עצמאי‬.
 21. 21. Social|‫וביקורות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫מלון‬ ‫בבחירת‬ ‫עצום‬ ‫משקל‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫במלון‬ ‫לשהייה‬ ‫הנוגעות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬. •‫חברת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬TrustYou,‫פי‬ ‫של‬ ‫סבירות‬ ‫ישנה‬3.9‫יבחרו‬ ‫שהמטיילים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫דירוג‬ ‫שקיבל‬ ‫במלון‬,‫זהה‬ ‫מחיר‬ ‫בהינתן‬.
 22. 22. Social|‫וביקורות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫עולה‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הדירוג‬ ‫עם‬ ‫המלון‬ ‫עבור‬ ‫המחיר‬ ‫כאשר‬,‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫יטו‬ ‫המטיילים‬ ‫בו‬ ‫לבחור‬. •76%‫גבוה‬ ‫דירוג‬ ‫שקיבל‬ ‫מלון‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬ ‫יסכימו‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫מהמטיילים‬ ‫יותר‬. •‫של‬ ‫בסקר‬PhoCusWright‫מ‬-2013‫כי‬ ‫נמצא‬‫אינם‬ ‫מהצרכנים‬ ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬ ‫אחרים‬ ‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫שקראו‬ ‫מבלי‬ ‫החלטה‬ ‫מקבלים‬.
 23. 23. Social|‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אימוץ‬ ‫כיום‬,‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫היא‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬ ‫המגמה‬,‫כי‬ ‫הבנה‬ ‫מתוך‬ ‫ללקוחות‬ ‫מאוד‬ ‫חשובות‬ ‫אלה‬,‫וכי‬‫באתר‬ ‫יוצגו‬ ‫לא‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫אם‬–‫יעזוב‬ ‫הלקוח‬ ‫האתר‬ ‫את‬.
 24. 24. Social|‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ •‫חברת‬Airbnb‫מהפכה‬ ‫יצרה‬ ‫הלינה‬ ‫בתעשיית‬,‫מהווה‬ ‫והיא‬ ‫ל‬ ‫סמל‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬." •‫עליה‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫דיווחה‬ ‫החברה‬ ‫פי‬ ‫של‬353‫באתר‬ ‫בשימוש‬ ‫בקיץ‬ ‫לטיולים‬,‫פני‬ ‫על‬5‫שנים‬.
 25. 25. ‫טרנד‬#4:‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬-VFM ‫נאמנות‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫הפרמטרים‬ ‫מהם‬ ‫ולבחון‬ ‫לשוב‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫הצרכן‬ ‫החלטת‬,‫מהפרמטרים‬ ‫בחלק‬ ‫לפחות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫לו‬ ‫ולהציע‬.‫לדוגמא‬: –‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫הצעת‬–‫בחינם‬ ‫נוסף‬ ‫לילה‬,‫וכו‬ ‫שדרוגים‬' –‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫שירות‬,‫אישית‬ ‫מותאם‬–‫עצמי‬ ‫שירות‬,‫קונסיירג‬,'‫מיוחדות‬ ‫הצעות‬ ‫ועוד‬ –‫הטיול‬ ‫שלבי‬ ‫בכל‬ ‫נוחות‬–‫הזמנה‬,‫צ‬'‫באפליקציה‬ ‫אין‬ ‫ק‬,‫וכיו‬ ‫במובייל‬ ‫הזמנות‬"‫ב‬
 26. 26. VFM|‫למחיר‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ HotelTonight–‫ב‬ ‫שהושקה‬ ‫אפליקציה‬-2011‫כ‬ ‫כיום‬ ‫ורושמת‬-11‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬-30 ‫מדינות‬.‫לצרכן‬ ‫חוסכת‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬ ‫פנויים‬ ‫חדרים‬ ‫למלא‬ ‫המלון‬ ‫לבתי‬ ‫מסייעת‬ ‫האפליקציה‬ ‫כסף‬.
 27. 27. VFM|‫חוסר‬-‫ה‬ ‫זה‬ ‫שקיפות‬"‫שקוף‬"‫החדש‬ •‫על‬ ‫מדברות‬ ‫שונות‬ ‫חברות‬‫מודל‬Opaque pricing–‫של‬ ‫מהאלמנטים‬ ‫חלק‬ ‫בו‬ ‫השירות‬,‫השירות‬ ‫ספק‬ ‫זהות‬ ‫כמו‬(‫המלון‬ ‫או‬),‫ביצוע‬ ‫בטרם‬ ‫לצרכן‬ ‫נמסרים‬ ‫אינם‬ ‫ההזמנה‬. •Priceline–‫המודל‬ ‫חלוצת‬,‫את‬ ‫מציעה‬Name Your Own Price,‫שיטת‬ ‫קובע‬ ‫שהצרכן‬ ‫למחיר‬ ‫מכרז‬.
 28. 28. VFM|‫חוסר‬-‫ה‬ ‫זה‬ ‫שקיפות‬"‫שקוף‬"‫החדש‬ Expedia‫לינה‬ ‫מציעה‬"‫שקופה‬ ‫לא‬"‫השם‬ ‫תחת‬Expedia Unpublished Rates
 29. 29. VFM|‫חדשות‬ ‫נאמנות‬ ‫תכניות‬ •‫רשת‬Starwood‫ה‬ ‫את‬ ‫אימצה‬- Passbook‫אפל‬ ‫של‬–‫מערכת‬ ‫טיסה‬ ‫כרטיסי‬ ‫לשמור‬ ‫המאפשרת‬, ‫ועוד‬ ‫מועדון‬ ‫כרטיסי‬ •‫עם‬ ‫למטיילים‬ ‫פונה‬ ‫האפליקציה‬ ‫הטיול‬ ‫לשלב‬ ‫המותאמות‬ ‫הצעות‬: -‫הטיול‬ ‫לפני‬–‫תמונות‬,‫המלון‬ ‫כתובת‬, ‫האישור‬ ‫מספר‬ -‫הטיול‬ ‫במהלך‬–‫הנוגעות‬ ‫התראות‬ ‫לצ‬'‫אין‬ ‫ק‬ -‫המלון‬ ‫בעזיבת‬–‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫סקר‬
 30. 30. VFM|‫מועילים‬ ‫תכנים‬ ‫מלונות‬ ‫אורחי‬IHG‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫מוזמנים‬-stay.com‫הטיול‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫לשתף‬ ‫שניתן‬ ‫אישית‬ ‫תכנית‬ ‫ולייצר‬,‫בגרסת‬ ‫ולהוריד‬Offline‫לטלפון‬ ‫הנייד‬
 31. 31. VFM|‫מחיר‬ ‫הבטחת‬ •‫הטוב‬ ‫המחיר‬ ‫הבטחת‬ ‫מאוד‬ ‫נפוצה‬ ‫ביותר‬ ‫בתעשייה‬,‫באתרי‬ OTAs‫בהזמנה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫המלונות‬ ‫באתרי‬ ‫ישירה‬.
 32. 32. VFM|‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫וחבר‬ ‫הפניות‬ Orbitz"‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬"– ‫מצטרף‬ ‫חבר‬ ‫כאשר‬,‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫שובר‬ ‫קוד‬25$‫עבור‬ ‫במלון‬ ‫השהות‬,‫מקבל‬ ‫והממליץ‬ ‫של‬ ‫בהזמנה‬ ‫זהה‬ ‫סכום‬50$ ‫החבר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומעלה‬.
 33. 33. OTAs‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מול‬ •‫ל‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬-OTAs‫התיירות‬ ‫בתעשיית‬ ‫רחב‬ ‫מדיון‬ ‫חלק‬ ‫הם‬. •OTAs‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫מרווחי‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫נתח‬ ‫בדרישת‬ ‫אגרסיבי‬ ‫באופן‬ ‫מתמקדים‬ ‫טיסות‬ ‫מכירת‬ ‫על‬ ‫עמלות‬ ‫מקבלים‬ ‫שאינם‬ ‫מכוון‬.‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫מנסים‬ ‫הם‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מחירים‬ ‫הורדת‬ ‫ידי‬ ‫על‬. •‫זאת‬ ‫למרות‬,‫זו‬ ‫בתעשייה‬ ‫רגולציה‬ ‫בזכות‬,‫להתחייב‬ ‫כיום‬ ‫חופשיים‬ ‫מלונות‬ ‫שלהם‬ ‫באתר‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫למחיר‬. •‫בנוסף‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫מחקים‬ ‫מלונות‬-OTAs‫כגון‬ ‫משלימים‬ ‫שירותים‬ ‫ומציעים‬:‫השכרת‬ ‫טיסה‬ ‫וכרטיסי‬ ‫רכב‬. Schieber Research, Deloitte, Google Trends ‫מקור‬:
 34. 34. OTAs‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מול‬ ‫בספטמבר‬2015‫המלון‬ ‫בבתי‬ ‫החדרים‬ ‫מלאי‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ ‫באופן‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫גוגל‬ ‫הודיעה‬– ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫ישירה‬ ‫בתנועה‬ ‫לזכות‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬ ‫שמאפשר‬ ‫דבר‬,‫לקבלת‬ ‫בגוגל‬ ‫ולהשתמש‬ ‫במקום‬ ‫לידים‬OTAs. http://www.google.com/ads/hotels/getstarted/index.html
 35. 35. ‫מול‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬Airbnb ‫השיתוף‬ ‫בכלכלת‬ ‫האיום‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫מתחילות‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬,‫ובראש‬ ‫ובראשונה‬Airbnb,‫עסקיים‬ ‫למטיילים‬ ‫פניה‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫שהאחרונה‬ ‫מאז‬ ‫ביחוד‬–‫ה‬"‫לחם‬ ‫והחמאה‬"‫שונות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬.‫בתגובה‬,‫אסטרטגיות‬ ‫מספר‬ ‫מיישמים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬: ‫החוויה‬ ‫שיפור‬ •‫בחוויה‬ ‫מיקוד‬ ‫בכללותה‬,‫שיפור‬ ‫הנאמנות‬ ‫תכניות‬, ‫צ‬ ‫הצעת‬'‫דיגיטלי‬ ‫אין‬ ‫ק‬, ‫קונסיירג‬ ‫שירותי‬'‫ועוד‬ •‫מותאם‬ ‫אירוח‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב‬–‫שירותי‬ ‫עם‬ ‫מלון‬. ‫הפלטפורמה‬ ‫מינוף‬ •‫בפלטפורמות‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫תנועה‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫המלון‬ ‫לבתי‬ ‫נוספת‬ •‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫כי‬ ‫יתכן‬ ‫להציג‬ ‫יבחרו‬ ‫אלה‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫כגון‬ ‫ייחודיות‬ ‫הצעות‬ ‫המותאמים‬ ‫פתרונות‬ ‫למשפחות‬. ‫בידול‬ •‫למנף‬ ‫יכולים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫ה‬ ‫הצעת‬ ‫את‬"‫אקס‬ ‫טריטוריה‬"‫שלהם‬, ‫להתאים‬ ‫לנסות‬ ‫במקום‬ ‫מקומית‬ ‫עצמם‬–‫או‬ ‫השירותים‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬, ‫והאמינות‬ ‫הבטיחות‬ ‫שלהם‬. M&A •‫וחברות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬OTA ‫למיזוגים‬ ‫פונות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולרכישות‬ ‫בשוק‬ ‫חלק‬ ‫לתפוס‬ ‫הנופש‬ ‫דירות‬. •‫כך‬,Expedia‫רכשה‬ ‫את‬HomeAway ‫והיאט‬‫ב‬ ‫השקיעה‬- OneFineStay
 36. 36. ‫אסטרטגיה‬:Marriott •‫להצעת‬ ‫בנוסף‬"‫נטפליקס‬"‫בחדריה‬,Marriott‫קונספט‬ ‫עם‬ ‫המילניום‬ ‫לדור‬ ‫פונה‬ ‫חברת‬ ‫בשיתוף‬ ‫שעוצב‬ ‫לחלוטין‬ ‫חדש‬Ikea‫שהנם‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫להשקת‬Affordable ‫מלון‬ ‫שירותי‬ ‫וכוללים‬ ‫לעילא‬ ‫מעוצבים‬ ‫אך‬(‫ובר‬.)‫ובניו‬ ‫במילאנו‬ ‫זמין‬ ‫הקונספט‬ ‫כרגע‬ ‫אורלינס‬. • http://moxy-hotels.marriott.com/
 37. 37. ‫אסטרטגיה‬:Marriott •‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫צרכנים‬ ‫לסגמנט‬ ‫פונה‬ ‫החברה‬,‫ובראשה‬ ‫הומוריסטית‬ ‫רשת‬ ‫סדרת‬. • http://moxy-hotels.marriott.com/whats-up/do-not-disturb- atthemoxy
 38. 38. ‫אסטרטגיה‬:Marriott •‫הנופש‬ ‫דירות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫יתרונותיה‬ ‫את‬ ‫מתקשרת‬ ‫החברה‬–‫השירותים‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫ומדגישה‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫לתכנית‬ ‫הקונספט‬ ‫שיוך‬ ‫ואת‬‫מריוט‬.
 39. 39. ‫אסטרטגיה‬:Hilton •‫מנכ‬"‫באוקטובר‬ ‫אמר‬ ‫העולמית‬ ‫הילטון‬ ‫ל‬2015‫מ‬ ‫מודאגת‬ ‫אינה‬ ‫החברה‬ ‫כי‬- Airbnb,‫שכן‬Airbnb‫אליו‬ ‫לפנות‬ ‫רצון‬ ‫כרגע‬ ‫אין‬ ‫שלהילטון‬ ‫לסגמנט‬ ‫פונה‬– ‫החסכן‬ ‫המטייל‬.‫ואולם‬,‫הצעות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לתקשר‬ ‫תבחר‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬ ‫כעת‬ ‫העסקיים‬ ‫למטיילים‬ ‫שלה‬ ‫הנוחות‬,‫מש‬-Airbnb‫באופן‬ ‫לפנות‬ ‫החליטה‬ ‫זה‬ ‫לסגמנט‬ ‫אקטיבי‬. •‫אפליקציית‬ ‫באמצעות‬Hilton Hhonors ‫הטיול‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫יכולים‬ ‫אורחים‬,‫להזמין‬ ‫אותו‬ ‫ולבחור‬ ‫חדר‬,‫שונים‬ ‫פריטים‬ ‫להזמין‬ ‫צ׳ק‬ ‫ולבצע‬ ‫לחדר‬-‫אאוט‬.‫קבועים‬ ‫אורחים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מפתח‬ ‫גם‬ ‫יקבלו‬,‫לעקוף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שדורש‬ ‫אחר‬ ‫חדר‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫הקבלה‬ ‫את‬ ‫מפתח‬,‫מהאפליקציה‬ ‫ישירות‬.
 40. 40. ‫אסטרטגיה‬:IHG •‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להתחרות‬ ‫מנת‬ ‫על‬, IHG‫הצעת‬ ‫את‬ ‫מחדדת‬ ‫ומשקיעה‬ ‫שלה‬ ‫הנאמנות‬ ‫בטיול‬ ‫המובייל‬ ‫בחוויית‬. •‫היתר‬ ‫בין‬,‫השיקה‬ ‫החברה‬ ‫בתכנית‬ ‫חדשה‬ ‫קטגוריה‬ ‫שלה‬ ‫הנאמנות‬–Spire Elite. IHG Investor Presentation, 2015
 41. 41. ‫אסטרטגיה‬:IHG •‫ב‬-2015,IHG‫חווית‬ ‫לשיפור‬ ‫במובייל‬ ‫לשימוש‬ ‫פיילוטים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫האירוח‬: Mobile Check In and Check Out: ‫המובייל‬ ‫דרך‬ ‫השהות‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכולים‬ ‫אורחים‬, ‫התראה‬ ‫וקבלת‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ ‫אישור‬ ‫כולל‬ ‫מוכן‬ ‫כשהחדר‬. Mobile Folio: ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שלהם‬ ‫בחשבון‬ ‫לצפות‬ ‫יכולים‬ ‫אורחים‬ ‫המובייל‬ ‫דרך‬,‫לשלם‬ ‫וכן‬
 42. 42. ‫אסטרטגיה‬:IHG ‫אלקטרוני‬ ‫מפתח‬– ‫לעבור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫בקבלה‬ IHG Guest Request: ‫באמצעות‬ ‫בקשה‬ ‫כל‬ ‫לבקש‬ ‫ניתן‬ ‫האפליקציה‬ iBeacon technology: ‫מונחים‬ ‫המלון‬ ‫ברחבי‬beacons‫במלון‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫הודעות‬ ‫לקבל‬ ‫שמאפשרים‬ ‫ובמסעדות‬.
 43. 43. ‫אסטרטגיה‬:Sheraton •‫החברה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫למיצוב‬ ‫גרנדיוזית‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫שרתון‬ ‫חברת‬,‫בשם‬"‫שרתון‬ 2020",‫המקומית‬ ‫לחוויה‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫שאמורה‬.‫בכך‬,‫זונחת‬ ‫החברה‬ ‫האחידות‬ ‫גישת‬ ‫את‬(‫ובתפריט‬ ‫בעיצוב‬)‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מחיבור‬ ‫ליהנות‬ ‫למטיילים‬ ‫ומאפשרת‬ ‫שחברו‬ ‫למיקום‬.
 44. 44. ‫אסטרטגיה‬:‫בוטיק‬ ‫מלונות‬ •‫בוטיק‬ ‫מלונות‬,‫ייחודית‬ ‫חוויה‬ ‫המשווקים‬,‫הוא‬ ‫עבורם‬ ‫שהאיום‬ ‫אלו‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬.‫להזדמנות‬ ‫האיום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫החלו‬ ‫בסגמנט‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫ואולם‬,‫עם‬ ‫ל‬ ‫המלונות‬ ‫רישום‬-Airbnb‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מחשיפה‬ ‫ליהנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫נמוך‬ ‫במחיר‬ ‫יותר‬.
 45. 45. ‫בתעשייה‬ ‫החדשה‬ ‫המטרה‬:‫כולו‬ ‫הטיול‬ •‫בטיול‬ ‫האלמנטים‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫למענה‬ ‫כעת‬ ‫פונות‬ ‫המלונאות‬ ‫תעשיית‬ ‫חברות‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשות‬ ‫צמיחה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ולאתר‬ ‫יותר‬ ‫נוחה‬ ‫חוויה‬ ‫לספק‬. •‫החכם‬ ‫הטלפון‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫המאפשרות‬ ‫המרכזיות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫אחת‬.‫כך‬,‫רשת‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫משתמשת‬ ‫הילטון‬"‫רחוק‬ ‫שלט‬"‫לכלל‬‫חויית‬‫הטיול‬. •‫זה‬ ‫בתחום‬,‫ה‬-OTAs‫הטיול‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫הציעו‬ ‫הם‬ ‫שכן‬ ‫ממובילות‬ ‫נהנים‬ ‫מלכתחילה‬(‫הפיזיות‬ ‫הנסיעות‬ ‫לסוכנויות‬ ‫בדומה‬.)‫ואולם‬,‫כבר‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ ‫השלמה‬ ‫הטיול‬ ‫בחוויית‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫להתמקד‬ ‫שבכוונתן‬ ‫הודיעו‬. •‫גם‬Airbnb‫ל‬ ‫בראיון‬ ‫אמרה‬-Fast Company‫ב‬-2014,‫כי‬"‫אינו‬ ‫שלנו‬ ‫העסק‬ ‫הבית‬–‫כולו‬ ‫הטיול‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫העסק‬."‫ואכן‬,‫למינוף‬ ‫טובה‬ ‫בעמדה‬ ‫נמצאת‬ ‫החברה‬ ‫שירותי‬ ‫לצורך‬ ‫הקהילה‬Peer to peer‫נוספים‬.
 46. 46. ‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫מיקוד‬ ‫תחומי‬‫בתעשיה‬ ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ ‫עסקיים‬ ‫מטיילים‬ Millennials ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ Millennials ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ Airbnb ‫בוטיק‬ ‫מלונות‬ OneFineStay Home Away Kid & Co. ‫יחידים‬ ‫מטיילים‬ ‫משפחות‬
 47. 47. ‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫מיקוד‬ ‫תחומי‬‫בתעשיה‬ ‫שירותים‬ ‫קונסיירג‬ ‫ואפליקציות‬' ‫מובייל‬ ‫חווית‬ ‫סושיאל‬ ‫חווית‬ ‫נמוכים‬ ‫מחירים‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫נאמנות‬ ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ ‫עסקיים‬ ‫מטיילים‬ Millennials ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ Millennials ‫משפחות‬ ‫יחידים‬ ‫מטיילים‬
 48. 48. ‫לסיכום‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫ליצור‬ ‫בכדי‬,‫נדרשים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬: .1‫הרכישה‬ ‫בתהליך‬ ‫לצרכן‬ ‫לספק‬ ‫שניתן‬ ‫מוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬ ‫לזהות‬: -‫פרסונליזציה‬ -‫ונגיש‬ ‫מהיר‬ ‫שירות‬ -‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמורה‬ -‫זמן‬ ‫לצרכן‬ ‫לחסוך‬ -‫קנייה‬ ‫חווית‬"‫מתחים‬ ‫נטולת‬" -‫אחרים‬ ‫לצרכנים‬ ‫חיבור‬ .2‫לצרכיהם‬ ‫מענה‬ ‫לצרכנים‬ ‫לספק‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫באמצעותם‬ ‫והפלטפורמות‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫המבוקש‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫ולייצר‬ .3‫בהתאם‬ ‫לצרכן‬ ‫מענה‬ ‫ולספק‬ ‫בתעשייה‬ ‫מגמות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬
 49. 49. ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫כרמל‬ ‫יאיר‬-‫מנכ‬"‫ומייסד‬ ‫ל‬ Carmelon Digital Marketing www.carmelon.co.il

×