Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

מגמות בהזמנת מלונות ומוצרי תיירות און ליין אפריל 2014

5 009 vues

Publié le

מטרת מצגת זו הנה לבחון את המגמות המרכזיות הנוגעות לתעשיית בתי המלון ולצרכנים, ביחוד בכל הקשור להזמנת חופשות אונליין.
נושאים מרכזיים הנסקרים במצגת:
-מגמות שוק
-פעילות מתחרים בזירה הדיגיטלית
-אסטרטגיית בתי מלון לצורך עידוד הזמנה ישירה

Publié dans : Voyages
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

מגמות בהזמנת מלונות ומוצרי תיירות און ליין אפריל 2014

 1. 1. ‫ליין‬ ‫און‬ ‫תיירות‬ ‫ומוצרי‬ ‫מלונות‬ ‫בהזמנת‬ ‫מגמות‬ ‫אפריל‬2014 *‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
 2. 2. ‫הקדמה‬ •‫ולצרכנים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫לתעשיית‬ ‫הנוגעות‬ ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬,‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫ביחוד‬ ‫אונליין‬ ‫חופשות‬ ‫להזמנת‬. •‫במצגת‬ ‫הנסקרים‬ ‫מרכזיים‬ ‫נושאים‬: –‫שוק‬ ‫מגמות‬ –‫הדיגיטלית‬ ‫בזירה‬ ‫מתחרים‬ ‫פעילות‬ –‫ישירה‬ ‫הזמנה‬ ‫עידוד‬ ‫לצורך‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫אסטרטגיית‬
 3. 3. ‫טכנולוגיה‬:‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫מחפשים‬ ‫התיירות‬ ‫צרכני‬: •‫ניידות‬ •‫גמישות‬ •‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫נגיש‬ ‫מידע‬ ‫מורגשת‬ ‫בלתי‬ ‫חיבוריות‬ ‫מחפשים‬ ‫צרכנים‬,‫שתאפשר‬ ‫בה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בכל‬ ‫בו‬ ‫שיחפצו‬ ‫תוכן‬ ‫לכל‬ ‫לגשת‬ ‫להם‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫מורגש‬ ‫בלתי‬ ‫למעבר‬ ‫מצפים‬ ‫הם‬ ‫שונות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫בין‬. ‫הנה‬ ‫הנסיעות‬ ‫לשוק‬ ‫החכמים‬ ‫הטלפונים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫מהפיתוחים‬,‫צפויה‬ ‫והיא‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫גם‬ ‫מהותיים‬ ‫לשינויים‬ ‫להביא‬. Source: Euromonitor International, PWC, IHRA ‫הטכנולוגיים‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫הטיולים‬ ‫צרכן‬‫בתעשיה‬.
 4. 4. ‫ושיתוף‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫תיירות‬Peer-to-Peer •‫דירות‬ ‫השכרת‬–‫ע‬ ‫מונעת‬"‫הגיאוגרפיים‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫המסירה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫י‬ •‫מבלי‬ ‫חסכני‬ ‫באופן‬ ‫לחיות‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫הנה‬ ‫נוספת‬ ‫מוטיבציה‬‫להאלץ‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫חויות‬,‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫לטייל‬ ‫מסוגלים‬ ‫להיות‬ ‫וכן‬. •‫כיום‬,‫קטנה‬ ‫יחסית‬ ‫הנה‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫אתרי‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬,‫שכן‬ ‫אונליין‬ ‫פעילות‬ ‫לכדי‬ ‫אופליין‬ ‫פעילות‬ ‫המיר‬ ‫הפעילות‬ ‫מן‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬. ‫חברים‬ ‫והפניית‬ ‫ביקורות‬ •‫באתר‬ ‫ביקורות‬ ‫הכללת‬ •‫לאתר‬ ‫חברים‬ ‫להפניית‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬ ‫והפידבקים‬ ‫תובנותיהם‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫פונים‬ ‫ומלונות‬ ‫הזמנות‬ ‫אתרי‬ ‫באתרים‬ ‫והצעות‬ ‫כלים‬ ‫לגבי‬ ‫שלהם‬ ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫הנסיעות‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫השיתוף‬ ‫וכלכלת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫במיוחד‬:
 5. 5. ‫טכנולוגיה‬:‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ •‫חברת‬PhoCusWright‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫כי‬ ‫מעריכה‬2015,‫ינבעו‬ ‫אונליין‬ ‫הטיולים‬ ‫מהזמנות‬ ‫רבע‬ ‫לפחות‬ ‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬,‫של‬ ‫מכירות‬ ‫ויניבו‬40$‫מיליארד‬.‫באירופה‬,‫עד‬ ‫מההזמנות‬ ‫חמישית‬ ‫יהווה‬ ‫מובייל‬ 2015. •‫כמעט‬‫שני‬‫שלישים‬‫ממשתמשי‬‫האינטרנט‬‫בארה‬"‫ב‬,‫ערכו‬‫מחקר‬‫לגבי‬‫טיול‬‫באמצעות‬‫ערוצים‬ ‫דיגיטליים‬‫ב‬-2013(‫מקור‬:eMarketer). •‫מכירות‬‫המכשירים‬‫הניידים‬‫צפויים‬‫להפוך‬‫לגבוהות‬‫יותר‬‫ויותר‬‫בשנים‬‫הבאות‬.
 6. 6. ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫המסע‬ •‫הרשת‬ ‫את‬ ‫מחשיבים‬ ‫הצרכנים‬ ‫רוב‬ ‫טיולים‬ ‫ותכנון‬ ‫למחקר‬ ‫חשוב‬ ‫כמקור‬– ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫לטיולים‬ ‫והשראה‬ ‫רעיונות‬ ‫לקבל‬. •‫הכלים‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫שערכנו‬ ‫המחקר‬ ‫על‬ ‫האתרים‬ ‫משתמשים‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫לצרכנים‬ ‫השראה‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬,‫מדיה‬ ‫הם‬ ‫ואי‬ ‫חברתית‬-‫מיילים‬. TripWatch-‫אי‬ ‫שירות‬-‫של‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫מיילים‬ ‫טריפ‬‫אדווייזר‬..
 7. 7. ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬ •‫המרכזית‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫צרכנים‬ ‫למשוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫משתמשים‬ ‫אתרים‬. –‫חופשה‬ ‫להזמין‬ ‫לצרכנים‬ ‫לגרום‬ ‫שמטרתו‬ ‫תוכן‬ ‫כוללים‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫אתרי‬ ‫רוב‬ –‫באתרים‬ ‫ותכנים‬ ‫בלוגים‬,‫הצרכנים‬ ‫להדרכת‬ ‫משמשים‬,‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫הצעת‬,‫ומיצוב‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫לאורח‬ ‫כיועץ‬ ‫המותג‬. ‫אתר‬Airbnb‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫תוכן‬ ‫באסטרטגיית‬.‫מהווה‬ ‫האתר‬ "‫שיווקי‬ ‫יועץ‬"‫המעוניינים‬ ‫לאנשים‬ ‫נוספים‬ ‫אורחים‬ ‫למשוך‬.‫כן‬ ‫כמו‬ ‫ערים‬ ‫מדריכי‬ ‫האתר‬ ‫מציע‬,‫טיולים‬ ‫מודרכים‬,‫וידאו‬ ‫סרטוני‬,‫סיפורים‬ ‫ועוד‬ ‫אישיים‬.
 8. 8. ‫משותפת‬ ‫ויצירה‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬ •‫רשת‬Marriott‫חדשנות‬ ‫פלטפורמת‬ ‫השיקה‬ ‫רעיונות‬ ‫שליחת‬ ‫המעודדת‬ ‫פתוחה‬ ‫המלון‬ ‫לבתי‬ ‫חדשים‬ ‫ועיצוב‬ ‫לטכנולוגיה‬. http://travel-brilliantly.marriott.com/ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מותגי‬,‫הזמנות‬ ‫אתרי‬ ‫וכן‬ ‫אונליין‬,‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫פונים‬ ‫ואפקטיביים‬ ‫חדשניים‬ ‫רעיונות‬ ‫למוצרים‬,‫ופתרונות‬ ‫שירותים‬. •‫אתר‬Orbitz.com‫את‬ ‫השיק‬Orbitz Labs, ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫כלים‬ ‫הבוחן‬ ‫אתר‬/ ‫תיירות‬ ‫מוצרי‬.
 9. 9. ‫באתרים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ •‫להצעת‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫בולטת‬ ‫מגמה‬ ‫ישנה‬ ‫חויה‬‫באתר‬ ‫בגלישה‬ ‫אישית‬.‫זאת‬,‫לוג‬ ‫באמצעות‬ ‫לרוב‬- ‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫אין‬‫הפייסבוק‬‫האי‬ ‫או‬-‫מייל‬. •Tripadvisor‫רבות‬ ‫השקיע‬‫בפייסבוק‬‫את‬ ‫לקדם‬ ‫במטרה‬ ‫אפליקציית‬"‫ביקרתי‬ ‫בהן‬ ‫ערים‬"‫משתמשי‬ ‫ולמשוך‬‫פייסבוק‬ ‫לאתר‬,‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫חויית‬‫באתר‬ ‫האישית‬ ‫המשתמש‬ ‫באתר‬ ‫החברים‬ ‫בחוכמת‬ ‫להשתמש‬ ‫וכדי‬.‫הצלחת‬ ‫על‬ ‫דווח‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬.
 10. 10. ‫הטיול‬ ‫בהרגלי‬ ‫מגמות‬ •‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Google‫משנת‬ 2013,‫ערך‬ ‫מחפשים‬ ‫תיירים‬ ‫תדירות‬ ‫מחיר‬ ‫השוואות‬ ‫ועורכים‬, ‫עסקיות‬ ‫בנסיעות‬ ‫שנוסעים‬ ‫בעוד‬ ‫מתעדפים‬‫מחוויות‬ ‫וניסיון‬ ‫נוחות‬ ‫קודמות‬. •‫ואולם‬,‫העסקים‬ ‫טיולי‬ ‫עולמות‬ ‫מתערבבים‬ ‫והפנאי‬–57% ‫מתכננים‬ ‫העסקים‬ ‫מתיירי‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקי‬ ‫טיול‬ ‫להאריך‬ ‫פנאי‬ ‫זמן‬ ‫לערב‬,‫ו‬-43%‫מתיירי‬ ‫לבחון‬ ‫מתכננים‬ ‫העסקים‬ ‫אירוח‬ ‫אפשרויות‬peer to peer (‫נופש‬ ‫דירות‬ ‫דוגמת‬.) •‫של‬ ‫מחקר‬PWC‫יעד‬ ‫נותרה‬ ‫אירופה‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫ביותר‬ ‫הפופולארי‬ ‫התיירות‬. •‫ב‬-2013‫בעולם‬ ‫טיילו‬1,087‫תיירים‬ ‫מיליון‬, ‫של‬ ‫גידול‬5%‫לעומת‬2012. •‫אירופה‬ ‫ומזרח‬ ‫מרכז‬(‫של‬ ‫גידול‬7%‫לעומת‬ 2012)‫אירופה‬ ‫ודרום‬/‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫אזור‬(‫גידול‬ ‫של‬6%)‫מרשימה‬ ‫לצמיחה‬ ‫זכו‬,‫זכתה‬ ‫וספרד‬ ‫ב‬ ‫תיירים‬ ‫של‬ ‫לשיא‬-2013–60.6‫מיליון‬, ‫של‬ ‫צמיחה‬5.6%‫לעומת‬2012. •‫ביותר‬ ‫הגדולים‬ ‫המקור‬ ‫שווקי‬ ‫היו‬ ‫וסין‬ ‫רוסיה‬ ‫באירופה‬ ‫לתיירות‬. •‫בגרמניה‬,‫וצרפת‬ ‫בריטניה‬,‫עסקית‬ ‫תיירות‬ ‫מרכזי‬ ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫להוות‬ ‫צפויה‬.
 11. 11. ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬|‫יוקרה‬ •‫ב‬ ‫שצנחה‬ ‫לאחר‬ ‫משמעותית‬ ‫להתאוששות‬ ‫זכתה‬ ‫יוקרה‬ ‫תיירות‬-2009,‫מלון‬ ‫בבתי‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ ‫ובטיסות‬ ‫יוקרתיים‬‫פרימיום‬,‫של‬ ‫בשיעור‬5%‫עד‬10%‫בין‬ ‫בשנה‬2010‫ל‬-2012. •‫אותנטיות‬ ‫אחר‬ ‫הצרכנים‬ ‫חיפוש‬ ‫עם‬ ‫מתפתחת‬ ‫יוקרה‬ ‫תיירות‬,‫ואתיקה‬ ‫חווייתיים‬ ‫טיולים‬. •‫שערכה‬ ‫צרכנים‬ ‫מחקר‬PwC‫של‬ ‫הטיולים‬ ‫כוונות‬ ‫לגבי‬10,000‫מועדון‬ ‫חברי‬Small Luxury Hotel Club,‫ב‬ ‫להיות‬ ‫מצפים‬ ‫רובם‬ ‫כי‬ ‫הראה‬-2014‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫טוב‬ ‫במצב‬,‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫או‬, ‫ב‬ ‫בו‬ ‫שהיו‬ ‫ממה‬-2013. •‫ה‬ ‫ואת‬ ‫והדיגיטלית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫בחום‬ ‫אימצו‬ ‫היוקרה‬ ‫תיירי‬-SoLoMo(‫סושיאל‬,‫לוקאל‬, ‫מובייל‬),‫מעורבות‬ ‫ביצירת‬ ‫חשוב‬ ‫תפקיד‬ ‫משחקת‬ ‫החברתית‬ ‫והמדיה‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫פידבק‬ ‫ולקבל‬ ‫נאמנות‬ ‫להשיג‬. •‫המחקר‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Affluence Collaborative,72%‫הגבוהה‬ ‫ההכנסה‬ ‫מבעלי‬ ‫פעיל‬ ‫באופן‬ ‫משתמשים‬‫בפייסבוק‬,‫שלהם‬ ‫והשימוש‬‫בטוויטר‬‫עליה‬ ‫במגמת‬ ‫הוא‬ ‫אף‬. Source: Euromonitor International, PWC
 12. 12. Metasearch / OTAs •‫מנועי‬Metasearch‫זמינות‬ ‫המראה‬ ‫ממשק‬ ‫מציעים‬ ‫מקורות‬ ‫ממגוון‬ ‫וטיסות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫ומחירים‬,‫מבלי‬ ‫אחר‬ ‫לאתר‬ ‫לעבור‬ ‫יצטרך‬ ‫שהגולש‬. •‫מנועי‬Metasearch‫אונליין‬ ‫תיירות‬ ‫וסוכנויות‬(OTAs) ‫יותר‬ ‫לפופולאריים‬ ‫הופכים‬,‫מחפשים‬ ‫הגולשים‬ ‫שכן‬ one-stop shop‫מותגים‬ ‫להשוואת‬,‫מוצרים‬,‫חבילות‬ ‫ומחירים‬,‫הרכישה‬ ‫תהליך‬ ‫בתחילת‬. •‫אתרי‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫ההצלחה‬ ‫עם‬ ‫להתחרות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההזמנות‬,OTAs‫אתרי‬ ‫קנו‬ ‫או‬ ‫יצרו‬‫בוקינג‬‫ו‬- metasearch‫רבים‬.‫הרכישות‬ ‫את‬ ‫כוללות‬ ‫הדוגמאות‬ ‫של‬Expedia-‫בהן‬Hotels.com,Trivago‫ו‬- Hotwire.Orbitz‫את‬ ‫רכשה‬HotelClub‫ואת‬ CheapTickets.Priceline‫את‬ ‫רכשה‬ Travelweb.com‫ואת‬Kayak. Source: eMarketer ‫ב‬ ‫הצפויה‬ ‫הצמיחה‬-Kayak.com,‫ה‬ ‫מנוע‬- metasearch‫בארה‬ ‫המוביל‬"‫ב‬.
 13. 13. ‫לעומת‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬OTAs •‫בין‬ ‫היחסים‬OTAs‫עימות‬ ‫מוקד‬ ‫מהווים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫לבין‬‫בתעשיה‬.OTAs‫באופן‬ ‫מתמקדים‬ ‫מלון‬ ‫בבתי‬ ‫אגרסיבי‬,‫בעמלות‬ ‫הירידה‬ ‫עקב‬ ‫מהמחזור‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫נתח‬ ‫מספקים‬ ‫אלה‬ ‫שכן‬ ‫טיסות‬ ‫מהזמנות‬.‫לכן‬,‫מנסים‬OTAs‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫הזמנת‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫להפחית‬. •‫שלהם‬ ‫ובתמחור‬ ‫במלאי‬ ‫שליטה‬ ‫מאיבוד‬ ‫מודאגים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬.‫להיכנס‬ ‫לחץ‬ ‫ישנו‬ ‫כי‬ ‫חשים‬ ‫הם‬ ‫ארוכי‬ ‫לחוזים‬-‫יציאה‬ ‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫טווח‬,‫מסחריים‬ ‫תמיד‬ ‫שאינם‬ ‫במחירים‬. Source: Deloitte, Google Trends ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מושפעים‬ ‫עצמאיים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬-OTAs‫לעומת‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬.‫תמהיל‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫שלרשתות‬ ‫בעוד‬ ‫ומה‬ ‫המלון‬ ‫בית‬ ‫מאתרי‬ ‫הזמנות‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫מאוזן‬-OTAs, ‫הזמנות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫גדול‬ ‫נתח‬ ‫עצמאיים‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬ ‫שלהם‬ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫לעומת‬ ‫חיצוניים‬ ‫אתרים‬ ‫דרך‬. ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬,‫ושיווק‬ ‫בפיתוח‬ ‫השקיעו‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫חברות‬ ‫שלהן‬ ‫האתרים‬.‫נסיעות‬ ‫סוכני‬ ‫מחקות‬ ‫החברות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫רכב‬ ‫והשכרת‬ ‫טיסות‬ ‫הצעת‬ ‫עם‬ ‫אונליין‬.
 14. 14. ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬ •‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫גישה‬ ‫לראות‬ ‫מצפים‬ ‫אנליסטים‬,‫ליהנות‬ ‫יכולות‬ ‫התיירות‬ ‫חברות‬ ‫שכן‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ובשיווק‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫אונליין‬ ‫הנסיעות‬ ‫סוכנויות‬ ‫של‬ ‫ההשקעה‬ ‫מפירות‬ ‫הצדדים‬ ‫לשני‬ ‫במכירות‬ ‫עליה‬. •‫אתר‬Roomkey.com‫לבתי‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫הנו‬ ‫מלון‬,‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫מיוזמה‬ ‫שנובע‬ ‫הגדולות‬:Choice Hotels International, Hilton Worldwide, Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Marriott International, Wyndham Hotel‫וכן‬Best Western International. •‫לחפש‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשר‬ ‫האתר‬,‫להזמין‬ ‫מחירים‬ ‫ולהשוות‬,‫המובילים‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬.
 15. 15. ‫אתרי‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬Metasearch Tripadvisor‫גיוון‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מיישמת‬,‫באופן‬ ‫הן‬ ‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫באמצעות‬ ‫והן‬ ‫אורגני‬,‫לבנות‬ ‫במטרה‬ ‫שונים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫הנותנות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫נוכחות‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬.‫כך‬,‫תחום‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כיום‬ ‫מכסה‬ ‫החברה‬ ‫ה‬-Vacation Rentals‫מערכת‬ ‫באותה‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫ודירוג‬ ‫ביקורות‬ ‫של‬,‫בתי‬ ‫עבור‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בה‬ ‫אשר‬ ‫המלון‬.
 16. 16. ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬SCHIEBER RESEARCH | www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫רבה‬ ‫תודה‬!

×