Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ותעשיית המלונות Airbnb

תעשיית המלונות עוברת ״שיבוש״ נוסף: תחרות מצד ״הכלכלה השיתופית״ ובראשה חברת
Airbnb,
המביאה לעלייתן של דירות נופש במחירים נמוכים יותר בד״כ, המוצעות על ידי אנשים ברחבי העולם. בתי המלון מגיבים למגמה זו באמצעות חידוד האסטרטגיה והבידול מול המתחרים החדשים.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ותעשיית המלונות Airbnb

 1. 1. Airbnb‫המלונות‬ ‫ותעשיית‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫דצמבר‬2015
 2. 2. ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫המשכירה‬ ‫של‬ ‫בבעלותה‬ ‫לאירוח‬ ‫חדרים‬,‫אחד‬ ‫חדר‬ ‫אפילו‬ ‫אין‬.
 3. 3. ‫הקדמה‬ •‫משבשת‬ ‫מגמה‬ ‫לבחון‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬(disruptive)‫בתי‬ ‫בתעשיית‬ ‫המלון‬:‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬. •‫האקו‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬-‫סיסטם‬‫של‬‫התעשיה‬:‫סוכנויות‬ ‫וירטואליות‬ ‫טיולים‬(OTAs),‫בוטיק‬ ‫מלונות‬,‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫ורשתות‬. •‫המלון‬ ‫בתעשיית‬ ‫נוספת‬ ‫משבשת‬ ‫מגמה‬,‫שחקני‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫היא‬"‫חדש‬ ‫עידן‬" ‫לתעשיה‬–‫גוגל‬ ‫בהם‬,‫אמאזון‬,‫פייסבוק‬‫ואפל‬.‫של‬ ‫זה‬ ‫בסוג‬ ‫עוסקת‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫שחקנים‬.
 4. 4. ‫מתחרים‬ ‫סוגי‬-‫הגדרות‬ ‫דוגמאות‬ ‫מתחרה‬ ‫סוג‬ Expedia (inc. Hotels.com, Hotwire, Travelocity, Venere, and others), Orbitz.com (which has agreed to be acquired by Expedia), laterooms and asiarooms, which are owned by Tui Travel, Priceline etc. TripAdvisor, Trivago (Expedia) OTA (online travel agencies),Meta- Search-‫על‬ ‫החיפוש‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫את‬ ‫ממנפים‬ ‫למסע‬ ‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫ריכוז‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬:‫לינה‬,‫טיסות‬,‫השכרת‬ ‫רכב‬‫וכו‬'. ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬,‫תעופה‬ ‫חברות‬,‫חברות‬ ‫פנים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫וכן‬ ‫רכב‬ ‫השכרת‬- ‫כמו‬ ‫תעשייתיים‬Room Key(‫מלונות‬ ‫הזמנת‬, ‫מרכזיות‬ ‫חברות‬ ‫למספר‬ ‫המשותפת‬‫בתעשיה‬) ‫ישירה‬ ‫הזמנה‬:‫ספקי‬‫לינה‬ ‫כמו‬ ‫שירותים‬, ‫רכב‬ ‫השכרת‬,‫טיסות‬‫וכו‬,'‫בד‬"‫באמצעות‬ ‫כ‬ ‫משלהם‬ ‫אתרים‬. Airbnb, HomeAway ‫נופש‬ ‫בתי‬ ‫השכרת‬ Google, Apple, Facebook, Alibaba, Amazon Groupon ‫אונליין‬/‫מסחר‬‫אלקטרוני‬
 5. 5. ‫הקדמה‬:‫מרכזיים‬ ‫צרכניים‬ ‫טרנדים‬ •‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫האחרונה‬ ‫במצגת‬ ‫בפירוט‬ ‫שסקרנו‬ ‫כפי‬, ‫לספק‬ ‫במטרה‬ ‫הבאות‬ ‫הצרכנים‬ ‫במגמות‬ ‫להתמקד‬ ‫המלונות‬ ‫בתעשיית‬ ‫המתחרים‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬: ‫חברתי‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫חבריהם‬ ‫ועל‬,‫דבר‬ ‫אדירה‬ ‫לצמיחה‬ ‫שהביא‬ ‫ב‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬." ‫מחפשים‬ ‫התיירות‬ ‫צרכני‬ ‫חוייה‬‫המותאמת‬ ‫לצרכיהם‬,‫אישי‬ ‫באופן‬, ‫מתמיד‬ ‫יותר‬. ‫הצעות‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫למקסם‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫מקבלים‬ ‫שהם‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫תמורת‬ ‫משלמים‬. ‫מעוניינים‬ ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫בחוייה‬‫נוחה‬‫ומיידית‬, ‫מהמובייל‬ ‫הישר‬,‫תוך‬ ‫בין‬ ‫מורגש‬ ‫בלתי‬ ‫מעבר‬ ‫שונים‬ ‫ערוצים‬.
 6. 6. ‫ו‬ ‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬-Airbnb
 7. 7. ‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ ‫מהי‬? •"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬:"‫גישה‬ ‫לקבל‬ ‫הצרכנים‬ ‫מרצון‬ ‫הנובעת‬ ‫מגמה‬ ‫מחד‬ ‫תאגידים‬ ‫התערבות‬ ‫ללא‬ ‫שונים‬ ‫לנכסים‬,‫מאפשרת‬ ‫ומטכנולוגיה‬ ‫מאידך‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ועליית‬. •‫בד‬"‫לפלטפורמות‬ ‫מתייחסת‬ ‫המגמה‬ ‫כ‬peer to peer,‫המאפשרות‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫ולחלוק‬ ‫לשתף‬ ‫לאנשים‬,‫משמשות‬ ‫שהן‬ ‫תוך‬ ‫עסקה‬ ‫עלויות‬ ‫להפחית‬ ‫ומאפשרות‬ ‫וירטואליות‬ ‫כמתווכות‬.‫דוגמאות‬ ‫בולטות‬:Uber,Lyft,Lending Club‫ו‬-Airbnb. •‫מחקר‬ ‫לפי‬PhoCusWright-Share This! Private Accommodation & the Rise of the New Gen Renter, 22‫פרטית‬ ‫לינה‬ ‫של‬ ‫במסגרת‬ ‫התארחו‬ ‫כבר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מיליון‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫פנאי‬ ‫בטיולי‬–‫ל‬ ‫השווה‬ ‫נתון‬-17%‫מכלל‬ ‫בארה‬ ‫המטיילים‬"‫ב‬.
 8. 8. ‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ ‫מהי‬? •‫הסטארט‬-‫ב‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫למימון‬ ‫שזכו‬ ‫אפים‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬" •Source: Jeremiah Owyang, Crowd Companies
 9. 9. What is “The Sharing Economy”? •‫מתחרים‬ ‫מרכזיים‬ ‫בכלכלת‬ ‫השיתוף‬ •‫מקור‬: Jeremiah Owyang, Crowd Companies. ‫התמונה‬ ‫המלאה‬: https://www. flickr.com/ph otos/jeremia h_owyang/1 5780762319 /in/photostre am/
 10. 10. Airbnb:‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ ‫של‬ ‫הבולטת‬ ‫הדוגמא‬ •‫חברת‬Airbnb‫ב‬ ‫נוסדה‬-2008,‫בין‬ ‫מחברת‬ ‫והיא‬"‫מארחים‬"‫לבין‬ ‫מקוונת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫באמצעות‬ ‫אורחים‬. •‫מציעה‬ ‫שהפלטפורמה‬ ‫מהנכסים‬ ‫שליש‬ ‫שני‬,‫שלם‬ ‫לבית‬ ‫הם‬.‫עם‬ ‫זאת‬,‫רחב‬ ‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬ ‫פרוס‬ ‫האורחים‬ ‫בפני‬,‫בסלון‬ ‫מספה‬ ‫החל‬ ‫מישהו‬ ‫של‬,‫בדירה‬ ‫משותפים‬ ‫או‬ ‫פרטיים‬ ‫חדרים‬ ‫דרך‬,‫למצודות‬ ‫ועד‬, ‫ואיגלו‬ ‫עץ‬ ‫בתי‬( .‫מקור‬:Nasdaq.com)
 11. 11. ‫הצלחת‬Airbnb‫במספרים‬ •‫גייסה‬ ‫לאחרונה‬Airbnb 1.5$‫מקרנות‬ ‫מיליארד‬ ‫שונות‬,‫של‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-20$‫מיליארד‬. •‫החברה‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫מאז‬, ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫ארחה‬ ‫החברה‬- 40‫ב‬ ‫אורחים‬ ‫מיליון‬-34 ‫ב‬ ‫ערים‬ ‫אלף‬-190‫מדינות‬. ‫כ‬ ‫ישנם‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬-2 ‫בעולם‬ ‫נכסים‬ ‫מיליון‬ (‫של‬ ‫צמיחה‬75%‫לעומת‬ 2014),‫כש‬-25%‫מהם‬ ‫בארה‬"‫ב‬. 250 450 900 2013 2014 2015 ‫במיליוני‬ ‫החברה‬ ‫מחזור‬$‫ארה‬"‫ב‬
 12. 12. ‫הצלחת‬Airbnb‫במספרים‬ Source: Skift 2015 (based on company filings for all except Airbnb which is self-reported) 1,200,000 1,100,000 722,575 715,000715,000 600,000 500,000 480,000 348,117 156,875 Rooms/ Listings in 2015
 13. 13. ‫הצלחת‬Airbnb‫במספרים‬ Source: Skift 2015 (based on company filings for all except Airbnb which is self-reported) 27.68 24 21.1 14.05 12.6 10.09 9.87 8.14 3.24 2.95 Market Cap / Valuation 2015 USD Billion
 14. 14. ‫הצלחת‬Airbnb‫במספרים‬ ‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫של‬ ‫חדש‬ ‫ח‬Airbnb, ‫בקיץ‬2010‫באמצעות‬ ‫התארחו‬ ‫הפלטפורמה‬47,000‫אנשים‬, ‫לעומת‬17‫ב‬ ‫אנשים‬ ‫מיליון‬-2015 –‫פי‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬353.
 15. 15. ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬Airbnb •‫שירותי‬ ‫בגין‬ ‫מתשלום‬ ‫נובע‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקור‬ ‫ההזמנה‬.‫משלמים‬ ‫האורחים‬6%‫עד‬12%‫ההזמנה‬ ‫על‬(‫כתלות‬ ‫ההזמנה‬ ‫בגובה‬–‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫שההזמנה‬ ‫ככל‬,‫התשלום‬ ‫ירד‬ ‫כך‬.) ‫בנוסף‬,‫משלמים‬ ‫המארחים‬3%‫ניהול‬ ‫דמי‬.‫ההזמנה‬ ‫כאשר‬ ‫מתבצעת‬,‫מבטל‬ ‫המארח‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫משלמים‬ ‫האורחים‬.
 16. 16. ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬Airbnb •‫מסורתי‬ ‫באופן‬,‫פנאי‬ ‫בטיולי‬ ‫לצעירים‬ ‫פנתה‬ ‫החברה‬,‫צמיחה‬ ‫זיהתה‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ‫זה‬ ‫בסגמנט‬ ‫להתמקד‬ ‫והחלה‬ ‫העסקיות‬ ‫הנסיעות‬ ‫בסגמנט‬.‫לעסקים‬ ‫ההצעה‬ ‫מרכזי‬ ‫חיובים‬ ‫ניהול‬ ‫תכלול‬,‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫למנהלים‬ ‫ניטור‬ ‫ולוח‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫וההוצאות‬ ‫הנסיעות‬. •‫המארחים‬ ‫מצד‬,‫תג‬ ‫להשיג‬ ‫יכולים‬ ‫מארחים‬"Business Travel Ready";‫לשם‬ ‫להציע‬ ‫עליהם‬ ‫כך‬Wi-Fi,‫עבודה‬ ‫פינת‬‫יעודית‬,‫שיער‬ ‫ומייבש‬ ‫מגהץ‬.‫אסור‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫המתוכננת‬ ‫השהות‬ ‫לפני‬ ‫משבוע‬ ‫פחות‬ ‫לבטל‬ ‫להם‬.
 17. 17. ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬Airbnb http://www.wired.com/2015/07/people-business-like- airbnbs-better-hotels/
 18. 18. ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬Airbnb
 19. 19. ‫האם‬Airbnb‫הנה‬"‫משבשת‬"? •Airbnb‫רשמה‬2.9‫מיליון‬,‫או‬7.8%,‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫מהלינות‬(‫משווקי‬ ‫אחד‬ ‫שלה‬ ‫המפתח‬)‫האחרונה‬ ‫המס‬ ‫בשנת‬,‫רשמו‬ ‫מלון‬ ‫שבתי‬ ‫בעוד‬33.9‫מיליון‬ ‫לינות‬(92%.) •‫יותר‬ ‫אף‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫השוק‬ ‫נתח‬–95%‫ו‬-9.4$ ‫מכירות‬ ‫מיליארד‬,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬ ‫החדרים‬ ‫שמחירי‬ ‫משום‬ ‫וזאת‬. •‫בנוסף‬,‫צמיחת‬ ‫כה‬ ‫שעד‬ ‫נראה‬Airbnb‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫באה‬ ‫לא‬,‫שכן‬ ‫זה‬ ‫פתרון‬ ‫לרשותם‬ ‫עמד‬ ‫אלמלא‬ ‫לנסוע‬ ‫שוקלים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מהמטיילים‬ ‫חלק‬. •‫ואולם‬,‫לטעות‬ ‫אין‬:‫מבחינת‬ ‫משבשת‬ ‫בהחלט‬ ‫הנה‬ ‫הנופש‬ ‫דירות‬ ‫תעשיית‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫תעשיית‬,‫האפשרויות‬ ‫את‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬ ‫מגדילה‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ‫המטיילים‬ ‫של‬ ‫לרשותם‬ ‫העומדות‬,‫ובנוסף‬,‫כיום‬ ‫פונים‬ ‫בתעשייה‬ ‫שחקנים‬ ‫עשירים‬ ‫ומטיילים‬ ‫עסקיות‬ ‫נסיעות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫המושכים‬ ‫לסגמנטים‬.
 20. 20. ‫האם‬Airbnb‫הנה‬"‫משבשת‬"? •‫פי‬ ‫על‬‫אינפוגרפיקה‬‫של‬Airbnb,‫העוגה‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫החברה‬–‫יותר‬ ‫ממנה‬ ‫נתח‬ ‫לוקחת‬ ‫משהיא‬:
 21. 21. ‫האם‬Airbnb‫הנה‬"‫משבשת‬"? •‫הנן‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫פלטפורמות‬disruptive‫עבור‬ ‫גם‬OTAs.‫בתי‬ ‫לבחור‬ ‫עשויים‬ ‫מלון‬‫להרשם‬‫של‬ ‫לפלטפורמה‬Airbnb‫של‬ ‫זו‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫ה‬-OTA,‫רישום‬ ‫דמי‬ ‫לשלם‬ ‫שלא‬ ‫והאפשרות‬ ‫הנמוכה‬ ‫העמלה‬ ‫עקב‬ ‫לאתר‬. •‫קבוצת‬ ‫נשיא‬ ‫פי‬ ‫על‬B.F. Saul Company Hospitality Group, Airbnb‫מהווה‬"‫על‬ ‫מבני‬ ‫איום‬‫התעשיה‬"‫להוריד‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ‫שיא‬ ‫בתקופות‬ ‫מחירים‬. •‫של‬ ‫אנליסט‬McKinsey & Company‫של‬ ‫השוק‬ ‫נתח‬ ‫כי‬ ‫צופה‬ ‫מ‬ ‫יצמח‬ ‫החברה‬-1%‫ל‬-9%‫הגלובלית‬ ‫ההזמנות‬ ‫מתעשיית‬,‫ששווייה‬ 1$‫טריליון‬,‫ב‬-2020. (source: CNN, 2015) (source: CNN, 2015)
 22. 22. ‫להצלחת‬ ‫הסיבות‬Airbnb
 23. 23. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb •‫של‬ ‫הצלחתה‬Airbnb‫צרכי‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫מן‬ ‫נובעת‬ ‫המטיילים‬,‫המילניום‬ ‫דור‬ ‫בני‬ ‫ובפרט‬(‫ילידי‬1980–2000:) .1‫דמוקרטיזציה‬–‫ה‬ ‫ממגמת‬ ‫חלק‬-Value Form Money .2‫וקהילה‬ ‫נאמנות‬ .3‫שייכות‬ ‫תחושת‬(‫הפרסונליזציה‬ ‫ממגמת‬ ‫חלק‬) .4‫הלקוחות‬ ‫העצמת‬–‫מיקרו‬-‫יזמים‬ .5‫צרכנים‬ ‫ועירוב‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫מותג‬ ‫בניית‬
 24. 24. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫דמוקרטיזציה‬ •‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫אחר‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫לחיפוש‬ ‫בתגובה‬, Airbnb‫של‬ ‫לידיים‬ ‫והמוצרים‬ ‫השירותים‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫מציעה‬ ‫הצרכנים‬,‫ותאגידים‬ ‫תיווך‬ ‫מינימום‬ ‫עם‬. •‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫החברה‬81%‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫חולקים‬ ‫מהמארחים‬, ‫היא‬ ‫בהן‬ ‫בערים‬ ‫המקומית‬ ‫הכלכלה‬ ‫לשיפור‬ ‫מסייעים‬ ‫המטיילים‬ ‫וכי‬ ‫פועלת‬.‫לכן‬,‫ובעסקים‬ ‫בקהילות‬ ‫כתומכת‬ ‫עצמה‬ ‫ממצבת‬ ‫החברה‬ ‫תרבותיים‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬ ‫מקומיים‬. •‫מקומיים‬ ‫לשירותים‬ ‫חיבור‬ ‫באמצעות‬ ‫לכך‬ ‫להגיב‬ ‫עשויים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬– ‫למשל‬,‫גבוה‬ ‫מחיר‬ ‫לגבות‬ ‫במקום‬ ‫הסמוך‬ ‫הכושר‬ ‫לחדר‬ ‫גישה‬ ‫הצעת‬ ‫במלון‬ ‫אלה‬ ‫שירותים‬ ‫בגין‬,‫הפוכים‬ ‫ומכרזים‬ ‫מכרזים‬ ‫יותר‬ ‫להציע‬ ‫או‬.
 25. 25. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫וקהילה‬ ‫נאמנות‬ •‫של‬ ‫וההפניות‬ ‫הנאמנות‬ ‫תכנית‬Airbnb ‫ב‬ ‫השתנתה‬-2014‫של‬ ‫וטעיה‬ ‫מניסוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫החברה‬.‫את‬ ‫הגדילה‬ ‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ‫עד‬ ‫ההזמנות‬25%‫יותר‬. •‫נאמנות‬ ‫בתכניות‬ ‫למיקוד‬ ‫עברו‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫גם‬, ‫מותאמות‬ ‫בתכניות‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫במובייל‬ ‫אישית‬.
 26. 26. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫שייכות‬ ‫תחושת‬
 27. 27. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫שייכות‬ ‫תחושת‬ •‫מה‬ ‫חלק‬-DNA‫של‬Airbnb‫העולם‬ ‫אזרחי‬ ‫שכולנו‬ ‫ברעיון‬ ‫טמון‬ ‫הגדול‬,‫ביתנו‬ ‫הוא‬ ‫בית‬ ‫וכל‬. •‫מנחיתות‬ ‫לסבול‬ ‫עלולים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬‫בהשואה‬‫לכך‬,‫המיצוב‬ ‫עקב‬ ‫שלהם‬ ‫יותר‬ ‫המרוחק‬.‫מקומיות‬ ‫יוזמות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫אולם‬,‫כגון‬ ‫חברתיות‬ ‫וארוחות‬ ‫מפגשים‬,‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫זו‬ ‫נחיתות‬.‫לחלופין‬,‫ניתן‬‫דוקא‬‫ה‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬"‫אקס‬ ‫טריטוריה‬"‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫אחידה‬,‫המלון‬ ‫בית‬ ‫של‬.
 28. 28. ‫סיבות‬‫מרכזיות‬‫להצלחת‬Airbnb ‫העצמת‬"‫יזמים‬ ‫מיקרו‬" •‫על‬ ‫עומדת‬ ‫לנכס‬ ‫ממוצעת‬ ‫שנתית‬ ‫הכנסה‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫החברה‬ 7,770$. •‫למשוך‬ ‫ליכולתה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫קשורה‬ ‫הצלחתה‬ ‫כי‬ ‫זיהתה‬ ‫החברה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬,‫ביותר‬ ‫הנחשקים‬ ‫בלוקיישנים‬. •‫במודלים‬ ‫הן‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הנכסים‬ ‫על‬ ‫המלחמה‬ ‫מחיר‬ ‫של‬,‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫במטרה‬ ‫למארחים‬ ‫המוצעים‬ ‫הכלים‬ ‫במגוון‬ ‫והן‬ ‫שלהם‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫לשווק‬. •‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫מלון‬ ‫שבתי‬ ‫בעוד‬,‫הנראה‬ ‫ככל‬,‫לאורחים‬ ‫כסף‬ ‫להכניס‬– ‫חברות‬OTA‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫למשוך‬ ‫כיצד‬ ‫אלה‬ ‫ממהלכים‬ ‫ללמוד‬ ‫יכולות‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫הצעת‬ ‫באמצעות‬,‫לעמלה‬ ‫מעבר‬.
 29. 29. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb •‫בועידה‬‫בנובמבר‬ ‫שנערכה‬,Airbnb‫כלים‬ ‫מספר‬ ‫השקת‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫למארחים‬ ‫שיסייעו‬,‫של‬ ‫צרכיהם‬ ‫לכיסוי‬ ‫ועד‬ ‫נכון‬ ‫מתמחור‬ ‫החל‬ ‫האורחים‬. •‫אפליקציית‬Host Assist‫או‬ ‫חכמים‬ ‫מנעולים‬ ‫להציע‬ ‫לחברה‬ ‫תסייע‬ "‫החבאת‬"‫וירטואליים‬ ‫מפתחות‬ ‫עם‬ ‫בלוקרים‬ ‫מפתחות‬. •‫מציעה‬ ‫החברה‬"‫חכם‬ ‫תמחור‬"‫דרישה‬ ‫מבוסס‬,‫שיושק‬,‫לפי‬Tech Crunch,‫הדרגתי‬ ‫באופן‬. ‫העצמת‬"‫יזמים‬ ‫מיקרו‬"
 30. 30. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫העצמת‬"‫יזמים‬ ‫מיקרו‬"
 31. 31. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫של‬ ‫לשעון‬ ‫ניהול‬ ‫אפליקציית‬Apple
 32. 32. ‫להצלחת‬ ‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬Airbnb ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫מותג‬ ‫בניית‬ •‫בתחומה‬ ‫למובילה‬ ‫נחשבת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫אסטרטגיית‬.‫משתמשת‬ ‫החברה‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫בסוגים‬,‫תמונות‬ ‫כולל‬,‫וידאו‬,‫אינפוגרפיקה‬,‫ומדיה‬ ‫מגזינים‬ ‫חברתית‬,‫ולדירות‬ ‫טיולים‬ ‫ליעדי‬ ‫בנוגע‬ ‫השראה‬ ‫להפיץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫אירוח‬ ‫חוויות‬. •‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫לערב‬ ‫כדי‬ ‫בתוכן‬ ‫משתמשת‬ ‫החברה‬,‫ולמשוך‬ ‫אמון‬ ‫לבנות‬ ‫כדי‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫לטיול‬ ‫יציאה‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬.
 33. 33. ‫ותחרות‬ ‫אתגרים‬
 34. 34. Airbnb:‫אתגרים‬ •‫של‬ ‫צמיחתה‬Airbnb‫קלה‬ ‫מלהיות‬ ‫רחוקה‬:‫בקשיים‬ ‫נתקלת‬ ‫החברה‬ ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬,‫אתגרים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫ועליה‬ ‫מרכזיים‬: .1‫מתחרים‬‫מוכווני‬‫בסיבוב‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫עוקפים‬ ‫נישות‬ .2‫והמאחרים‬ ‫הצרכנים‬ ‫מצד‬ ‫אמון‬ ‫חוסר‬ .3‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ ‫של‬ ‫צמיחתם‬ .4‫בלקוח‬ ‫המתמקדים‬ ‫מתחרים‬–‫בצרכן‬ ‫ולא‬,‫נכסים‬ ‫להציג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ .5‫רגולציה‬ .6‫החברה‬ ‫בשל‬ ‫הדירות‬ ‫מחירי‬ ‫עליית‬ ‫עקב‬ ‫צרכנים‬ ‫ביקורת‬
 35. 35. ‫תחרות‬|‫משפחתי‬ ‫פוקוס‬-HomeAway •‫ל‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטת‬ ‫המתחרה‬-Airbnb‫המתחרה‬ ‫היא‬‫הותיקה‬HomeAway, ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫שמותגיה‬VRBO, VacationRentals.com, Homelidays, Ownersdirect, Abritel, Travelmob‫ואחרים‬. •‫מ‬ ‫בשונה‬-Airbnb,‫שלמים‬ ‫בתים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫משכיר‬ ‫זה‬ ‫אתר‬,‫ההבטחה‬ ‫תחת‬"‫כל‬ ‫הבית‬.‫המשפחה‬ ‫כל‬.‫שלמה‬ ‫חופשה‬." •‫שלה‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לאחרונה‬ ‫שינתה‬ ‫החברה‬:‫באתר‬ ‫שנתיים‬ ‫רישום‬ ‫מדמי‬ ‫של‬ ‫במחיר‬349$‫עד‬999,$‫הזמנות‬ ‫בגין‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬,‫ב‬-2014‫עברה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫דומה‬ ‫למודל‬Airbnb‫הנכס‬ ‫השכרת‬ ‫בגין‬ ‫עמלה‬ ‫נדרשת‬ ‫במסגרתו‬. •‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫נרכשה‬ ‫החברה‬Expedia.
 36. 36. ‫תחרות‬|‫משפחתי‬ ‫פוקוס‬-HomeAway
 37. 37. ‫תחרות‬|‫משפחתי‬ ‫פוקוס‬-HomeAway
 38. 38. ‫תחרות‬|‫משפחתי‬ ‫פוקוס‬-HomeAway
 39. 39. ‫תחרות‬|‫משפחתי‬ ‫פוקוס‬–Kid&Co • https://www.kidandcoe.com/
 40. 40. ‫תחרות‬|‫פרימיום‬-OneFineStay •, OneFineStay.com‫בלונדון‬ ‫פאר‬ ‫דירות‬ ‫השכרת‬ ‫אתר‬ ‫הנו‬,‫אנג‬ ‫לוס‬'‫לס‬,‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫ופריז‬.‫פרסומים‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫רשת‬Hyatt‫לאחרונה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫גיוס‬ ‫בסבב‬ ‫השתתפה‬.
 41. 41. ‫תחרות‬|‫פרימיום‬-OneFineStay •‫אתר‬OneFineStay‫איכות‬ ‫וחותמת‬ ‫אישי‬ ‫שירות‬ ‫לצרכנים‬ ‫להעניק‬ ‫מנסה‬,‫בשונה‬ ‫מ‬-Airbnb.
 42. 42. ‫תחרות‬|‫הלקוח‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬-FlipKey •Flipkey,‫בבעלות‬ ‫אתר‬TripAdvisor,‫אחר‬ ‫מכיוון‬ ‫הנופש‬ ‫דירות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫תוקף‬, ‫אותם‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נכסים‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחדים‬ ‫כלים‬ ‫והצעת‬ ‫הנכס‬ ‫בבעל‬ ‫מיקוד‬ ‫עם‬ ‫באתר‬ ‫לבחור‬. ‫ל‬ ‫שלו‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מדגיש‬ ‫האתר‬- Tripadvisor‫ערה‬ ‫לתנועה‬ ‫כמקור‬ ‫לאתר‬.
 43. 43. ‫תחרות‬|‫הלקוח‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬-FlipKey
 44. 44. ‫תחרות‬|‫מלון‬ ‫בית‬ ‫שירותי‬-BeMate ‫מלון‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫שירותים‬ ‫המציעים‬ ‫לאירוח‬ ‫חדרים‬ https://www.bemate.com/
 45. 45. ‫תחרות‬|‫נופש‬ ‫לדירות‬ ‫אגרגטור‬ • http://alltherooms.com/
 46. 46. ‫הרגולציה‬ ‫מחסום‬ •‫תשומת‬ ‫יותר‬ ‫להעניק‬ ‫מתחילות‬ ‫ערים‬ ‫ל‬ ‫לב‬-Airbnb.‫מסוימות‬ ‫בערים‬, ‫איסור‬ ‫עקב‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫נאסרה‬ ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫דירות‬ ‫השכרת‬ ‫על‬,‫תקנות‬ ‫נגד‬ ‫וחקיקה‬ ‫בטיחות‬ ‫או‬ ‫שכירות‬"‫מלון‬ ‫חוקי‬ ‫בלתי‬"‫אישורים‬ ‫ללא‬. •‫באמצעות‬ ‫להגיב‬ ‫מנסה‬ ‫החברה‬ ‫ו‬ ‫פרסום‬ ‫קמפיין‬-PR,‫צרכנים‬ ‫אך‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫להפנים‬ ‫מתחילים‬ ‫שהות‬ ‫לבין‬ ‫מוסדר‬ ‫במלון‬ ‫שהות‬ ‫אקראית‬ ‫בדירה‬.
 47. 47. ‫האמון‬ ‫מחסום‬|‫כיצד‬Airbnb‫מתמודדת‬‫איתו‬? ‫תיעוד‬ •‫מקצועיות‬ ‫תמונות‬ ‫וידאו‬ ‫ובהמשך‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ •‫פלטפורמת‬Social Connections ‫ב‬ ‫שהושקה‬-2011, ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההקשרים‬ ‫לנכסים‬ ‫החברתיים‬ ‫השונים‬ ‫שיווקית‬ ‫תקשורת‬ •‫בבלוגים‬ ‫שימוש‬ ‫המדיה‬ ‫ובנכסי‬ ‫של‬ ‫החברתית‬ ‫החברה‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ‫לתקשר‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫בתחום‬ ‫שונות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫חוות‬ ‫מציג‬ ‫האתר‬ ‫הן‬ ‫וביקורות‬ ‫דעת‬ ‫והן‬ ‫המארחים‬ ‫על‬ ‫האורחים‬ ‫על‬. ‫תשתית‬ •‫קבוע‬ ‫טלפוני‬ ‫מענה‬ •‫סך‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ 1,000,000$
 48. 48. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיית‬‫בתעשיה‬
 49. 49. ‫של‬ ‫לאיום‬ ‫מגיבים‬ ‫מלונות‬Airbnb •‫השיתוף‬ ‫בכלכלת‬ ‫האיום‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫מתחילות‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬,‫ובראשונה‬ ‫ובראש‬ Airbnb,‫עסקיים‬ ‫למטיילים‬ ‫פניה‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫שהאחרונה‬ ‫מאז‬ ‫ביחוד‬–‫ה‬"‫והחמאה‬ ‫לחם‬"‫של‬ ‫שונות‬ ‫רשתות‬.‫בתגובה‬,‫אסטרטגיות‬ ‫מספר‬ ‫מיישמים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬: ‫שיפור‬‫החויה‬ •‫מיקוד‬‫בחוייה‬ ‫בכללותה‬,‫שיפור‬ ‫הנאמנות‬ ‫תכניות‬, ‫צ‬ ‫הצעת‬'‫דיגיטלי‬ ‫אין‬ ‫ק‬, ‫שירותי‬‫קונסיירג‬'‫ועוד‬ •‫מותאם‬ ‫אירוח‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב‬–‫שירותי‬ ‫עם‬ ‫מלון‬. ‫הפלטפורמה‬ ‫מינוף‬ •‫בפלטפורמות‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫תנועה‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫המלון‬ ‫לבתי‬ ‫נוספת‬ •‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫כי‬ ‫יתכן‬ ‫להציג‬ ‫יבחרו‬ ‫אלה‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫הצעות‬‫יחודיות‬‫כגון‬ ‫המותאמים‬ ‫פתרונות‬ ‫למשפחות‬. ‫בידול‬ •‫למנף‬ ‫יכולים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫ה‬ ‫הצעת‬ ‫את‬"‫אקס‬ ‫טריטוריה‬"‫שלהם‬, ‫להתאים‬ ‫לנסות‬ ‫במקום‬ ‫מקומית‬ ‫עצמם‬–‫או‬ ‫השירותים‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬, ‫והאמינות‬ ‫הבטיחות‬ ‫שלהם‬. M&A •‫וחברות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬OTA ‫למיזוגים‬ ‫פונות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולרכישות‬ ‫בשוק‬ ‫חלק‬ ‫לתפוס‬ ‫הנופש‬ ‫דירות‬. •‫כך‬,Expedia‫רכשה‬ ‫את‬HomeAway ‫והיאט‬‫ב‬ ‫השקיעה‬- OneFineStay
 50. 50. ‫אסטרטגיה‬:Marriott •‫להצעת‬ ‫בנוסף‬"‫נטפליקס‬"‫בחדריה‬,Marriott‫קונספט‬ ‫עם‬ ‫המילניום‬ ‫לדור‬ ‫פונה‬ ‫חברת‬ ‫בשיתוף‬ ‫שעוצב‬ ‫לחלוטין‬ ‫חדש‬Ikea‫שהנם‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫להשקת‬Affordable ‫מלון‬ ‫שירותי‬ ‫וכוללים‬ ‫לעילא‬ ‫מעוצבים‬ ‫אך‬(‫ובר‬.)‫ובניו‬ ‫במילאנו‬ ‫זמין‬ ‫הקונספט‬ ‫כרגע‬ ‫אורלינס‬. • http://moxy-hotels.marriott.com/
 51. 51. ‫אסטרטגיה‬:Marriott •‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫צרכנים‬ ‫לסגמנט‬ ‫פונה‬ ‫החברה‬,‫ובראשה‬ ‫הומוריסטית‬ ‫רשת‬ ‫סדרת‬. • http://moxy-hotels.marriott.com/whats-up/do-not-disturb- atthemoxy
 52. 52. ‫אסטרטגיה‬:Marriott •‫הנופש‬ ‫דירות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫יתרונותיה‬ ‫את‬ ‫מתקשרת‬ ‫החברה‬–‫השירותים‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫ומדגישה‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫לתכנית‬ ‫הקונספט‬ ‫שיוך‬ ‫ואת‬‫מאריוט‬.
 53. 53. ‫אסטרטגיה‬:Hilton •‫מנכ‬"‫באוקטובר‬ ‫אמר‬ ‫העולמית‬ ‫הילטון‬ ‫ל‬2015‫מ‬ ‫מודאגת‬ ‫אינה‬ ‫החברה‬ ‫כי‬- Airbnb,‫שכן‬Airbnb‫אליו‬ ‫לפנות‬ ‫רצון‬ ‫כרגע‬ ‫אין‬ ‫שלהילטון‬ ‫לסגמנט‬ ‫פונה‬– ‫החסכן‬ ‫המטייל‬.‫ואולם‬,‫הצעות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לתקשר‬ ‫תבחר‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬ ‫כעת‬ ‫העסקיים‬ ‫למטיילים‬ ‫שלה‬ ‫הנוחות‬,‫מש‬-Airbnb‫באופן‬ ‫לפנות‬ ‫החליטה‬ ‫זה‬ ‫לסגמנט‬ ‫אקטיבי‬. •‫אפליקציית‬ ‫באמצעות‬Hilton Hhonors ‫אורחים‬‫הטיול‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫יכולים‬,‫להזמין‬ ‫אותו‬ ‫ולבחור‬ ‫חדר‬,‫שונים‬ ‫פריטים‬ ‫להזמין‬ ‫צ׳ק‬ ‫ולבצע‬ ‫לחדר‬-‫אאוט‬.‫קבועים‬ ‫אורחים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מפתח‬ ‫גם‬ ‫יקבלו‬,‫לעקוף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שדורש‬ ‫אחר‬ ‫חדר‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫הקבלה‬ ‫את‬ ‫מפתח‬,‫מהאפליקציה‬ ‫ישירות‬.
 54. 54. ‫אסטרטגיה‬:IHG •‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להתחרות‬ ‫מנת‬ ‫על‬, IHG‫הצעת‬ ‫את‬ ‫מחדדת‬ ‫ומשקיעה‬ ‫שלה‬ ‫הנאמנות‬ ‫בחויית‬‫בטיול‬ ‫המובייל‬. •‫היתר‬ ‫בין‬,‫השיקה‬ ‫החברה‬ ‫בתכנית‬ ‫חדשה‬ ‫קטגוריה‬ ‫שלה‬ ‫הנאמנות‬–Spire Elite. IHG Investor Presentation, 2015
 55. 55. ‫אסטרטגיה‬:IHG •‫ב‬-2015,IHG‫מספר‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬‫פיילוטים‬‫לשיפור‬ ‫במובייל‬ ‫לשימוש‬‫חויית‬ ‫האירוח‬: Mobile Check In and Check Out: ‫המובייל‬ ‫דרך‬ ‫השהות‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכולים‬ ‫אורחים‬, ‫התראה‬ ‫וקבלת‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ ‫אישור‬ ‫כולל‬ ‫מוכן‬ ‫כשהחדר‬. Mobile Folio: ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שלהם‬ ‫בחשבון‬ ‫לצפות‬ ‫יכולים‬ ‫אורחים‬ ‫המובייל‬ ‫דרך‬,‫לשלם‬ ‫וכן‬
 56. 56. ‫אסטרטגיה‬:IHG ‫אלקטרוני‬ ‫מפתח‬– ‫לעבור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫בקבלה‬ IHG Guest Request: ‫באמצעות‬ ‫בקשה‬ ‫כל‬ ‫לבקש‬ ‫ניתן‬ ‫האפליקציה‬ iBeacon technology: ‫מונחים‬ ‫המלון‬ ‫ברחבי‬beacons‫במלון‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫הודעות‬ ‫לקבל‬ ‫שמאפשרים‬ ‫ובמסעדות‬.
 57. 57. ‫אסטרטגיה‬:Sheraton •‫החברה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫למיצוב‬ ‫גרנדיוזית‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫שרתון‬ ‫חברת‬,‫בשם‬"‫שרתון‬ 2020",‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫שאמורה‬‫לחוייה‬‫המקומית‬.‫בכך‬,‫זונחת‬ ‫החברה‬ ‫האחידות‬ ‫גישת‬ ‫את‬(‫ובתפריט‬ ‫בעיצוב‬)‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מחיבור‬ ‫ליהנות‬ ‫למטיילים‬ ‫ומאפשרת‬ ‫שחברו‬ ‫למיקום‬.
 58. 58. ‫אסטרטגיה‬:‫בוטיק‬ ‫מלונות‬ •‫בוטיק‬ ‫מלונות‬,‫המשווקים‬‫חוייה‬‫יחודית‬,‫הוא‬ ‫עבורם‬ ‫שהאיום‬ ‫אלו‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬.‫להזדמנות‬ ‫האיום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫החלו‬ ‫בסגמנט‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫ואולם‬,‫עם‬ ‫ל‬ ‫המלונות‬ ‫רישום‬-Airbnb‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מחשיפה‬ ‫ליהנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫נמוך‬ ‫במחיר‬ ‫יותר‬.
 59. 59. ‫החדשה‬ ‫המטרה‬‫בתעשיה‬:‫כולו‬ ‫הטיול‬ •‫בטיול‬ ‫האלמנטים‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫למענה‬ ‫כעת‬ ‫פונות‬ ‫המלונאות‬ ‫תעשיית‬ ‫חברות‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫לספק‬‫חוייה‬‫חדשות‬ ‫צמיחה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ולאתר‬ ‫יותר‬ ‫נוחה‬. •‫החכם‬ ‫הטלפון‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫המאפשרות‬ ‫המרכזיות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫אחת‬.‫כך‬,‫רשת‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫משתמשת‬ ‫הילטון‬"‫רחוק‬ ‫שלט‬"‫לכלל‬‫חויית‬‫הטיול‬. •‫זה‬ ‫בתחום‬,‫ה‬-OTAs‫הטיול‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫הציעו‬ ‫הם‬ ‫שכן‬ ‫ממובילות‬ ‫נהנים‬ ‫מלכתחילה‬(‫הפיזיות‬ ‫הנסיעות‬ ‫לסוכנויות‬ ‫בדומה‬.)‫ואולם‬,‫כבר‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫להתמקד‬ ‫שבכוונתן‬ ‫הודיעו‬‫בחויית‬‫השלמה‬ ‫הטיול‬. •‫גם‬Airbnb‫ל‬ ‫בראיון‬ ‫אמרה‬-Fast Company‫ב‬-2014,‫כי‬"‫אינו‬ ‫שלנו‬ ‫העסק‬ ‫הבית‬–‫כולו‬ ‫הטיול‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫העסק‬."‫ואכן‬,‫למינוף‬ ‫טובה‬ ‫בעמדה‬ ‫נמצאת‬ ‫החברה‬ ‫שירותי‬ ‫לצורך‬ ‫הקהילה‬Peer to peer‫נוספים‬.
 60. 60. ‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫מיקוד‬ ‫תחומי‬‫בתעשיה‬ Airbnb Home Away ‫רשתות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מלונות‬ ‫בוטיק‬ Kid & Co. OneFine Stay ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ ‫עסקיים‬ ‫מטיילים‬ ‫משפחות‬ ‫יחידים‬ ‫מטיילים‬ Millennials ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ Millennials
 61. 61. ‫מיקוד‬ ‫תחום‬ ‫בחתך‬ ‫אסטרטגיות‬ Millennials ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬ ‫עסקיים‬ ‫מטיילים‬ ‫משפחות‬ ‫יחידים‬ ‫מטיילים‬ ‫חויית‬‫מובייל‬ ‫מחירים‬ ‫נמוכים‬ ‫חויית‬‫סושיאל‬ ‫נאמנות‬ ‫שירותים‬ ‫ואפליקציות‬ ‫קונסיירג‬' ‫פרסונליזציה‬ Millennials ‫יותר‬ ‫מבוגרים‬ ‫מטיילים‬
 62. 62. ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬. ‫לקבלת‬‫המלא‬ ‫המחקר‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ http://www.carmelon.co.il

×