Publicité

פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית

CEO at Carmelon Digital Marketing à Carmelon Digital Marketing
23 Mar 2017
Publicité

Contenu connexe

Similaire à פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית(20)

Plus de Carmelon Digital Marketing(20)

Publicité

פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית

 1. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬:‫ב‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬-2017 ‫ע‬ ‫הוכן‬"‫י‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
 2. ‫הקדמה‬ •‫האינטראקציה‬ ‫דרכי‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫פלטפורמות‬,‫שלנו‬ ‫והשיתוף‬ ‫הנטוורקינג‬ ‫עשור‬ ‫כמעט‬ ‫מזה‬.‫קונים‬ ‫אנו‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לשנות‬ ‫החלו‬ ‫הן‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫צורכים‬ ‫אותו‬ ‫ומשתפים‬ ‫תוכן‬,‫ועובדים‬. •‫המובייל‬ ‫בחדירת‬ ‫העליה‬ ‫עם‬,‫צ‬ ‫אפליקציות‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ ‫הפלטפורמות‬'‫אט‬.‫בנוסף‬, ‫להכין‬ ‫דרכים‬ ‫בפיתוח‬ ‫להשקעה‬ ‫החברות‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬ ‫מניעה‬ ‫הוידאו‬ ‫תכני‬ ‫צריכת‬ ‫עליית‬, ‫להעלות‬,‫וידאו‬ ‫תכני‬ ‫ולצרוך‬ ‫לשתף‬. •‫כעת‬,‫מהפלטפורמות‬ ‫יוצאת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬:‫החברתית‬ ‫הליבה‬,‫רשת‬ ‫של‬,‫דעת‬ ‫חוות‬, ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬,‫וכו‬ ‫לצרכנים‬ ‫מותגים‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציה‬'–‫הצרכן‬ ‫סביב‬ ‫סובבת‬,‫ולא‬ ‫הפלטפורמה‬.
 3. ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫התפתחות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬– ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬– ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫אט‬ ‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫אט‬ "‫חברתית‬ ‫ליבה‬"– ‫הופכת‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫להיות‬ ‫מאפשרת‬,‫תשתית‬ ‫ולא‬; ‫במרכז‬ ‫המשתמש‬ Peer to Peer ‫מותגים‬ Peer to Peer ‫מותגים‬ ‫והטמעה‬ ‫שקיפות‬ ‫בצרכנים‬ ‫למיקוד‬ ‫בערוצים‬ ‫ממיקוד‬:‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫טרנדים‬
 4. ‫פיתוח‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬"‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫הבנת‬ ‫דרך‬ •‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫פלטפורמות‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬,‫מכל‬ ‫מצפים‬ ‫הצרכנים‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫פלטפורמה‬,‫זמן‬ ‫ובאותו‬–‫פרסונלית‬ ‫חוויה‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫מעבר‬ ‫להתבונן‬ ‫חשוב‬,‫התועלות‬ ‫מינוף‬ ‫תוך‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לכל‬ ‫היחודיות‬. •‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫בעולם‬ ‫וההתנהגות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬,‫עם‬ ‫מתמודדות‬ ‫מובילות‬ ‫חברות‬ ‫כיצד‬ ‫ונראה‬ ‫השונים‬ ‫הטרנדים‬,‫הבאות‬ ‫השאלות‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬: ‫מה‬ ‫מתי‬ ‫למה‬ ‫כיצד‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫ותקשורת‬ ‫תכנים‬ ‫המדיה‬ ‫שילוב‬ ‫במסע‬ ‫החברתית‬ ‫הרכישה‬ ‫מחפשים‬ ‫המשתמשים‬ ‫מה‬ ‫וערוצים‬ ‫מכשירים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫משתמשים‬ ‫ודמוגרפיות‬
 5. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬,‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 ‫גלובלית‬,‫ישנם‬2.8‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬(‫של‬ ‫גידול‬21%‫השנה‬ ‫לעומת‬ ‫הקודמת‬)-37%‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫פוטנציאל‬:3.8‫אנשים‬ ‫מיליארד‬,‫או‬50%‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬,‫לאינטרנט‬ ‫מחוברים‬ Source: WeAreSocial, Hootsuite, Jan. 2017
 6. -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Monthly Active Users (Million) Nov. 2015 Jan. 2017 % CAGR ‫מובילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ Source: WeAreSocial, Jan. 2016, Jan. 2017 *‫בלבד‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫טמבלר‬ ‫על‬ ‫המידע‬ Whatsapp Feb. 2017 stats according to Facebook: 1.2 billion MAU ‫מראה‬ ‫לפניכם‬ ‫שהגרף‬ ‫כפי‬,‫נובמבר‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫שהציגו‬ ‫הרשתות‬2015‫לינואר‬2017‫ואינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬ ‫הנן‬.*
 7. ‫צ‬ ‫באפליקציות‬ ‫חודשי‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מספר‬'‫אט‬,‫נובמבר‬2015‫ינואר‬ ‫לעומת‬/‫פברואר‬2017,‫במיליונים‬ 900 700 860 650 300 200 249 211 1200 1000 877 846 399 399 249 217 WHATSAPP FACEBOOK MESSENGER QQ MOBILE WECHAT SKYPE SNAPCHAT VIBER LINE Nov. 2015 Jan. 2017 +30% +43% +100% ‫הצ‬ ‫אפליקציות‬'‫משמעותי‬ ‫משתמשים‬ ‫ובסיס‬ ‫מהירה‬ ‫צמיחה‬ ‫חוות‬ ‫אט‬.‫מתוכן‬,‫נובמבר‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫שהשיגו‬ ‫האפליקציות‬ 2015‫לינואר‬/‫פברואר‬2017‫הנן‬Snapchat,Messenger,WhatsApp‫ו‬-WeChat. ‫מובילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬|‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫אט‬ WhatsApp Feb. 2017 stats according to Facebook +33%
 8. ‫המשתמשים‬ ‫מאפייני‬ •‫בני‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילה‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬18‫עד‬29. ‫עולה‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫יורדת‬ ‫ההשתתפות‬. •‫בגילאי‬12‫עד‬24,‫סנאפצ‬'‫כיום‬ ‫המובילה‬ ‫האפליקציה‬ ‫היא‬ ‫ט‬–‫עם‬ ‫של‬ ‫אימוץ‬ ‫שיעור‬72%‫אלה‬ ‫גילאים‬ ‫בקרב‬. •‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫לקהל‬ ‫לפנות‬ ‫מאמצים‬ ‫עושה‬ ‫פייסבוק‬,‫טובים‬ ‫כלים‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ ‫של‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫מחוץ‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬Facebook.com:‫באינסטגרם‬ (‫פייסבוק‬ ‫בבעלות‬ ‫שהנה‬),35%‫בגילאי‬ ‫הנם‬ ‫מהמשתמשים‬16–24, ‫בסנאפצ‬ ‫המתחרות‬ ‫תכונות‬ ‫מציעה‬ ‫כבר‬ ‫והאפליקציה‬'‫ט‬. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18-29 30-49 50-64 65+ ‫גיל‬ ‫בחתך‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬,‫מקור‬: Pew Research Center 38% 35% 30% 30% 29% 29% 29% 25% Snapchat Instagram Twitter Facebook Messenger Youtube Linkedin Whatsapp Facebook % of engagers/contributors who are 16 - 24 years old, source: GlobalWebIndex Q3 2016
 9. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬ ‫תיאור‬ ‫הטרנד‬ •‫ב‬-2016,27%‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫נכנסו‬ ‫מהאוכלוסיה‬–1.97‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ •‫ב‬-2017,34%‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫נכנסו‬ ‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬–2.55‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ •‫הצמיחה‬ ‫שיעור‬30% ‫מובייל‬ •‫של‬ ‫מחקר‬Brightcove‫בקרב‬ ‫שנערך‬5,500‫בבריטניה‬ ‫צרכנים‬,‫צרפת‬,‫גרמניה‬,‫ארה‬"‫ואוסטרליה‬ ‫ב‬,‫צרכנים‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫מבלים‬6‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בוידאו‬ ‫בצפיה‬ ‫בשבוע‬ ‫שעות‬ ‫וידאו‬ •‫מדומה‬ ‫מציאות‬(VR)‫צומחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫היא‬,‫יחסית‬ ‫סבירה‬ ‫בעלות‬ ‫מכשירים‬ ‫של‬ ‫זמינות‬ ‫הוא‬ ‫שלה‬ ‫הצמיחה‬ ‫שמנוע‬. ‫וידאו‬ ‫של‬ ‫היצור‬ ‫באפשרויות‬ ‫הצמיחה‬ ‫עם‬360‫מעלות‬,‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫להתחיל‬ ‫למשווקים‬ ‫מומלץ‬VR‫מאמצי‬ ‫במסגרת‬ ‫שלהם‬ ‫השיווק‬. •Facebook‫ה‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫כבר‬-VR‫עם‬Oculus‫לטווח‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כיוזמה‬ ‫בתחום‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ‫רכשה‬ ‫אותה‬ ‫הארוך‬;‫מורחבת‬ ‫במציאות‬ ‫כעת‬ ‫תתמקד‬ ‫כי‬ ‫מניחים‬ ‫ואנו‬(AR)‫בתחום‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫קניה‬ ‫עקב‬. AR/VR •‫פי‬ ‫על‬GlobalWebIndex,30%‫בארה‬ ‫מהמבוגרים‬"‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫אודות‬ ‫לחקור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החברתית‬ ‫למדיה‬ ‫פונים‬ ‫ב‬. 8‫מתוך‬10‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫רוכשים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫משתמשים‬,‫עצומה‬ ‫הזדמנות‬ ‫שישנה‬ ‫כך‬"‫לייבא‬"‫הקניות‬ ‫את‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫לתוך‬ ‫הללו‬. ‫מסחר‬ •‫חברת‬SNAP‫ו‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫באימוץ‬ ‫העליה‬ ‫מגמת‬ ‫על‬ ‫עונה‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫משקפיים‬ ‫השקת‬ ‫עם‬ ‫לסנאפצ‬ ‫וידאו‬ ‫ולהעלות‬ ‫להקליט‬ ‫מטרתם‬ ‫שכל‬ ‫חכמים‬'‫ט‬.‫במקביל‬,‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬–‫כמו‬Nike‫או‬Fitbit– ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫מציעות‬,‫בנושא‬ ‫מיוחדת‬ ‫השקעה‬ ‫ללא‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫אך‬. ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ •‫אסיה‬ ‫של‬ ‫בחינה‬,‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בפיתוח‬ ‫המערב‬ ‫את‬ ‫המקדימה‬,‫טרנד‬ ‫להוות‬ ‫עשויות‬ ‫קוליות‬ ‫שהודעות‬ ‫מלמדת‬ ‫משמעותי‬.‫היא‬ ‫בתחום‬ ‫בולטת‬ ‫אפליקציה‬Bubbly. ‫קול‬(Voice)
 10. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫מובייל‬ •‫מיידיים‬ ‫מסרים‬ ‫אפליקציות‬ ‫עצום‬ ‫ערך‬ ‫לבעלות‬ ‫הופכות‬, ‫המובייל‬ ‫חדירת‬ ‫בעקבות‬, ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫בעיקר‬. ‫צרכנים‬ ‫מערבות‬ ‫חברות‬ ‫צ‬ ‫באפליקציות‬'‫ידי‬ ‫על‬ ‫אט‬ ‫כלים‬ ‫מתן‬,‫אמוג‬ ‫כגון‬'‫י‬. •Dunkin’ Donuts:‫אמוג‬ ‫מקלדת‬'‫לרגל‬ ‫מיוחדת‬ ‫י‬Valentine’s Day‫הצ‬ ‫אפליקציות‬ ‫לכל‬'‫אט‬ GlobalWebIndex’s Q1, Q2 & Q3 2016 online research
 11. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫מובייל‬ •‫כמו‬ ‫אפליקציות‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬Slack,‫למובייל‬ ‫היטב‬ ‫מותאמת‬ ‫שהנה‬,‫היותן‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ ‫עקב‬ ‫לעלות‬ ‫צפויות‬ ‫מחד‬ ‫התקשורת‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמאפשרות‬ ‫פלטפורמות‬,‫ולשנות‬ ‫ספציפיים‬ ‫בצרכים‬ ‫להתמקד‬ ‫מאפשרות‬ ‫ומאידך‬ ‫והנמענים‬ ‫הנושא‬ ‫לפי‬ ‫השיח‬ ‫את‬. •Slack‫לעסקים‬ ‫פנימית‬ ‫כרשת‬ ‫נולדה‬,‫לצורך‬ ‫אותה‬ ‫מאמצים‬ ‫אנשים‬ ‫אך‬ ‫לעסקי‬ ‫בנוסף‬ ‫אישי‬ ‫שימוש‬. •‫לאוקטובר‬ ‫נכון‬,2016,‫על‬ ‫דיווחה‬ ‫החברה‬4‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ ‫יומיים‬,‫או‬5.8‫שבועיים‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬.‫בשיעור‬ ‫מדובר‬ ‫אמנם‬ ‫המובילות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫של‬ ‫המשתמשים‬ ‫מספר‬ ‫לעומת‬ ‫ביותר‬ ‫קטן‬,‫אך‬ ‫שכ‬ ‫והעובדה‬ ‫אחרות‬ ‫אפליקציות‬ ‫עם‬ ‫האינטגרציה‬-25%‫מהמשתמשים‬ ‫משלמים‬–‫המדיה‬ ‫של‬ ‫העולה‬ ‫בכוכב‬ ‫שמדובר‬ ‫למסקנה‬ ‫אותנו‬ ‫מביאה‬ ‫החברתית‬.
 12. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬ •‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Brightcove‫בקרב‬ ‫שנערך‬ 5,500‫בבריטניה‬ ‫צרכנים‬,‫צרפת‬,‫גרמניה‬, ‫ארה‬"‫ואוסטרליה‬ ‫ב‬,‫בממוצע‬ ‫מבלים‬ ‫צרכנים‬6 ‫במדיה‬ ‫וידאו‬ ‫בתכני‬ ‫בצפיה‬ ‫שבועיות‬ ‫שעות‬ ‫חברתית‬.‫שלישים‬ ‫שני‬(67%)‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫צופים‬ ‫הם‬ ‫וכי‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬ ‫בצמיחה‬ ‫עוד‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הוידאו‬ ‫צריכת‬ ‫כי‬ ‫ותגדל‬ ‫תמשיך‬. •‫בוידאו‬ ‫צפיה‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫הצביע‬ ‫המחקר‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬,‫קניה‬ ‫החלטת‬ ‫וקבלת‬:46% ‫לאחר‬ ‫קניה‬ ‫החלטת‬ ‫קיבלו‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫מהצרכנים‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫ממותג‬ ‫בוידאו‬ ‫צפיה‬,‫ו‬-32% ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שקלו‬ ‫נוספים‬. Source: GlobalWebIndex Q3 2016 | Base: Internet Users aged 16-64 •‫נתוני‬GlobalWebIndex‫של‬ ‫השלישי‬ ‫מהרבעון‬2016‫כיום‬ ‫כי‬ ‫מעלים‬,‫רק‬20%‫סרטוני‬ ‫מעלים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫לאתר‬ ‫וידאו‬,‫בסנאפצ‬ ‫שליש‬ ‫לעומת‬'‫וכמעט‬ ‫ט‬50%‫בווטסאפ‬.
 13. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬ •‫וידאו‬"‫לייב‬"‫ב‬ ‫סרטונים‬ ‫וכן‬-360‫הטרנדים‬ ‫הנם‬ ‫מעלות‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הוידאו‬ ‫בעולם‬ ‫הבולטים‬,‫חוויית‬ ‫עם‬ ‫הצפיה‬ ‫חויית‬ ‫של‬ ‫ופרסונליזציה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫צריכה‬.‫עם‬ ‫ה‬ ‫עליית‬-VR,‫הפיזי‬ ‫העולם‬ ‫בין‬ ‫לגשר‬ ‫יאפשר‬ ‫וידאו‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫לדיגיטלי‬. •‫חברת‬Google‫ב‬ ‫הוידאו‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫מובילה‬-360 ‫מעלות‬,‫חשובים‬ ‫נכסים‬ ‫בשני‬ ‫אחיזתה‬ ‫בשל‬:Youtube ‫ב‬ ‫סרטונים‬ ‫להציג‬ ‫המאפשר‬-360‫ו‬ ‫מעלות‬- Cardboard‫מערב‬ ‫באופן‬ ‫בהם‬ ‫לצפות‬ ‫המאפשר‬. ‫חומרה‬ ‫באמצעות‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫מפתחת‬ ‫החברה‬ (‫ל‬ ‫מצלמות‬360‫מעלות‬.) •‫ב‬ ‫ואולם‬-2016,‫וידאו‬ ‫כי‬ ‫נראה‬"‫חי‬( "Live)‫מהווה‬ ‫ב‬ ‫מוידאו‬ ‫יותר‬ ‫חשובה‬ ‫מגמה‬-360‫מעלות‬,‫היענות‬ ‫עם‬ ‫בסגמנט‬ ‫הצרכנים‬ ‫קהל‬ ‫של‬.‫את‬ ‫המובילה‬ ‫השחקנית‬ ‫פייסבוק‬ ‫היא‬ ‫החי‬ ‫הוידאו‬. Source: GlobalWebIndex Q3 2016 | Base: Internet Users aged 16-64
 14. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬|‫פייסבוק‬ •‫בפלטפורמה‬ ‫וצומח‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫בוידאו‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬ ‫פייסבוק‬,‫והיא‬ ‫שההמלצות‬ ‫בסרטונים‬ ‫צפיה‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לאפליקציה‬ ‫כפתור‬ ‫הכניסה‬ ‫פרסונליות‬ ‫הן‬ ‫לגביהם‬. •‫בסרטוני‬ ‫להתנסות‬ ‫ממשיכה‬ ‫החברה‬360‫מעלות‬"‫לייב‬",‫עם‬ ‫בסרטונים‬ ‫איטי‬ ‫חיבור‬ ‫עם‬ ‫באזורים‬ ‫המתגוררים‬ ‫לאנשים‬ ‫שמיועדים‬ ‫בלבד‬ ‫אודיו‬ ‫לאינטרנט‬,‫וב‬"‫מסיכות‬",‫חי‬ ‫באופן‬ ‫שיותאמו‬ ‫מיוחדים‬ ‫ואפקטים‬ ‫פילטרים‬ ‫בוידאו‬. •‫ברבעון‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הועידה‬ ‫בשיחת‬42016‫היא‬ ‫כי‬ ‫החברה‬ ‫אמרה‬ ‫האקו‬ ‫להצמחת‬ ‫דרכים‬ ‫מחפשת‬-‫בפייסבוק‬ ‫הוידאו‬ ‫תכני‬ ‫של‬ ‫סיסטם‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫מקצועיים‬ ‫מיוצרים‬ ‫תוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫למרכז‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מחברים‬.
 15. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬|‫פייסבוק‬ •‫שלה‬ ‫השונות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫משתמשת‬ ‫פייסבוק‬–‫אינסטגרם‬, ‫מסנג‬'‫ו‬ ‫ר‬-WhatsApp–‫וידיאו‬ ‫של‬ ‫לטרנדים‬ ‫להגיב‬ ‫כדי‬ ‫ומובייל‬,‫את‬ ‫בכך‬ ‫ולהקדים‬Snapchat. •‫לכן‬,‫פילטרים‬ ‫שילבה‬ ‫החברה‬,‫ו‬ ‫מוגבל‬ ‫זמן‬"‫סיפורים‬", ‫דרך‬Instagram Stories‫ל‬ ‫זכתה‬ ‫שכבר‬-150‫מיליון‬ ‫רק‬ ‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬5‫ההשקה‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬,‫ודרך‬day in a life‫במסנג‬'‫ר‬,‫תמונות‬ ‫להעלות‬ ‫למשתמשים‬ ‫המאפשר‬ ‫זמן‬ ‫ולכמה‬ ‫יחשפו‬ ‫למי‬ ‫ולהגדיר‬ ‫וסרטונים‬. •‫חברות‬ ‫רכשה‬ ‫החברה‬AR‫ב‬-2015,‫רצונה‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫דבר‬ ‫ה‬ ‫לצד‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫להשקיע‬ ‫החברה‬ ‫של‬-VR‫תחום‬ ‫שהנו‬ ‫אסטרטגי‬,‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫יבוא‬ ‫אבל‬"‫מיינסטרים‬"‫מספר‬ ‫בעוד‬ ‫רק‬ ‫שנים‬.
 16. ‫מוניטיזציה‬ •‫כל‬ ‫מחפשות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫תוך‬ ‫כספית‬ ‫לצמיחה‬ ‫דרכים‬ ‫הזמן‬ ‫שלהן‬ ‫הענף‬ ‫הלקוחות‬ ‫בסיס‬ ‫מינוף‬, ‫בפרסום‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬,‫שיווק‬ ‫כלי‬, ‫שירות‬,‫ובעתיד‬–‫מסחר‬. •‫ב‬ ‫דיווחה‬ ‫פייסבוק‬-2016‫מחזור‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫מכירות‬8.8$‫מיליארד‬,‫רובו‬ ‫מפרסום‬ ‫מהכנסות‬ ‫נובע‬ ‫ככולו‬,‫כאשר‬ ‫מצויות‬ ‫אחרים‬ ‫מסוגים‬ ‫הכנסות‬ ‫מתמדת‬ ‫בירידה‬. •‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫צמח‬ ‫המכירות‬ ‫מחזור‬ 51%‫לעומת‬2015,‫המכירות‬ ‫ומחזור‬ ‫ב‬ ‫צמח‬ ‫מפרסום‬-53%‫לכדי‬8.6$ ‫מיליארד‬.
 17. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬ •‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ממגוון‬ ‫ליהנות‬ ‫למשווקים‬ ‫מאפשרות‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫פלטפורמות‬,‫עבור‬ ‫כלים‬ ‫מייצור‬ ‫החל‬ ‫הפלטפורמה‬,‫בפלטפורמה‬ ‫פרסום‬ ‫דרך‬,‫צוברת‬ ‫שהפלטפורמה‬ ‫בדאטה‬ ‫שימוש‬ ‫ועד‬. •‫השונות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫והמוטיבציות‬ ‫השימוש‬ ‫למאפייני‬ ‫שלהם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫יתאימו‬ ‫משווקים‬ ‫כי‬ ‫חשוב‬,‫להפריע‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫החוייה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫אלא‬ ‫לצרכנים‬. ‫ב‬ ‫שימוש‬"‫אינסטגרם‬ Stories"‫לחשיפת‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ Instagram ‫של‬ ‫השקה‬ ‫אמוג‬ ‫מקלדת‬'‫י‬ Messaging Apps ‫בפורמט‬ ‫שימוש‬ ‫ה‬"‫פילטרים‬ ‫הממומנים‬"‫לקידום‬ ‫יוזמות‬ SnapChat ‫אסטרטגית‬ ‫שותפות‬ ‫עם‬WeChat, ‫משותפת‬ ‫ביצירה‬ ‫בין‬ ‫מתנות‬ ‫של‬ ‫חברים‬/‫תשלום‬ ‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ WeChat ‫חברת‬Starbucks,‫וחברתית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫במדיה‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫בפרמטרים‬ ‫המובילה‬,‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫מתאימה‬ ‫השונות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫שלה‬ ‫השיווקית‬.‫מצוינת‬ ‫דוגמא‬ ‫זוהי‬,‫לכן‬,‫מאפשרות‬ ‫שהפלטפורמות‬ ‫המעורבות‬ ‫לסוגי‬.
 18. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|‫פייסבוק‬ •‫העילית‬ ‫האופנה‬ ‫מותג‬ ‫כי‬ ‫דיווחה‬ ‫פייסבוק‬Michael Kors‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתף‬ ‫פרסומות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האתר‬,‫ובנוסף‬,‫בכלי‬ ‫השתמש‬ ‫מדידת‬conversion‫התנועה‬ ‫על‬ ‫למודעות‬ ‫היה‬ ‫אפקט‬ ‫איזה‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לאתר‬. •‫תוצאות‬–33%‫בפרסום‬ ‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫בהחזר‬ ‫עליה‬;31%‫בעסקאות‬ ‫עליה‬ ‫מהפרסום‬ ‫הנובעות‬;‫ו‬-25%‫לקמפיין‬ ‫המיוחס‬ ‫במחזור‬ ‫עליה‬. Source: Facebook
 19. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|Snapchat •Snapchat‫חברת‬ ‫של‬ ‫אפליקציה‬ ‫הנה‬Snap,‫בעלת‬ ‫והנה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שהונפקה‬ ‫של‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬404.5$‫ל‬ ‫נכון‬ ‫מיליון‬-2016(‫של‬ ‫והפסדים‬514.6$‫מיליון‬), ‫ל‬ ‫בהשוואה‬-58.7$‫ב‬ ‫מיליון‬-2015(‫של‬ ‫והפסדים‬372.9$‫מיליון‬.) •‫פרסום‬ ‫על‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫מבוסס‬ ‫שלה‬ ‫ההכנסות‬ ‫מודל‬(98%)‫על‬ ‫שמיוצר‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ‫ידי‬. •‫מציעה‬ ‫החברה‬"geofilters:"‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫פילטרים‬,‫למיקום‬ ‫שמקושרים‬ ‫ספציפי‬,‫לעסקים‬ ‫ובתשלום‬ ‫פרטיים‬ ‫למשתמשים‬ ‫חינם‬ ‫והנם‬. ‫לרגל‬Valentine’s Day, ‫חברת‬L’Oreal‫הציעה‬ ‫למשתמשים‬"‫להתאפר‬" ‫באפליקציה‬ ‫מבוסס‬ ‫מוצר‬ ‫השיקה‬ ‫החברה‬ ‫חומרה‬–Snapchat Specs –‫מחוברים‬ ‫משקפיים‬ ‫שהנו‬ ‫אונליין‬ ‫הנמכרים‬(‫עד‬ ‫לאחרונה‬,‫במכונות‬ ‫נמכרו‬ ‫בלבד‬ ‫ונדינג‬),‫ואפשרויות‬ ‫בשם‬ ‫תשלום‬Snapcash. ‫לחברה‬158‫מיליון‬ ‫נכון‬ ‫ביום‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫לסוף‬2016,‫ובממוצע‬,‫נוצרים‬ 2.5‫מיליארד‬"‫סנאפס‬"‫ביום‬.
 20. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|Snapchat •‫הספורט‬ ‫משקאות‬ ‫מותג‬Gatorade‫בפילטר‬ ‫הצלחה‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫לחוות‬ ‫למשתמשים‬ ‫ואפשר‬ ‫וויליאמס‬ ‫סרינה‬ ‫את‬ ‫שהציג‬ ‫הממומן‬ "‫שטיפה‬"‫בתחילת‬ ‫המשקה‬ ‫באמצעות‬2016.‫ל‬ ‫זכה‬ ‫גייטורייד‬ ‫מותג‬- 165‫של‬ ‫ולעליה‬ ‫צפיות‬ ‫מיליון‬8‫מצד‬ ‫רכישה‬ ‫בכוונת‬ ‫נקודות‬ ‫מעורבות‬ ‫נוצרה‬ ‫עמם‬ ‫המשתמשים‬. •‫באוגוסט‬2016‫משחק‬ ‫המותג‬ ‫הציע‬"‫טניס‬"‫בסנאפצ‬'‫כאשר‬ ‫ט‬ ‫דמותה‬ ‫את‬ ‫לובשים‬ ‫המשתמשים‬(‫המפוקסלת‬)‫השחקנית‬ ‫של‬. ‫במאי‬,‫לרגל‬Cinco de Mayo,‫המסעדות‬ ‫רשת‬ Taco Bell‫את‬ ‫השיקה‬ ‫העדשה‬(‫פילטר‬)‫הנצפית‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫ביותר‬ ‫סנאפצ‬'‫שאפשרה‬ ‫ט‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫למשתמשים‬ ‫לטאקו‬ ‫שלהם‬ ‫הפנים‬. ‫התוצאה‬–224‫מיליון‬ ‫צפיות‬.
 21. ‫מוניטיזציה‬|‫שירות‬ ‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫עצמי‬ ‫שירות‬ ‫כלי‬ ‫דרך‬ ‫מוניטיזציה‬ ‫אפשרות‬ ‫בוחנות‬ ‫אט‬,‫בוטים‬ ‫בראשם‬–‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬,‫ה‬"‫משוחחים‬" ‫משתמשים‬ ‫עם‬. •Kia‫את‬ ‫השיקה‬Niro bot‫בארה‬"‫ב‬,‫צ‬'‫לצפות‬ ‫המאפשר‬ ‫אינטראקטיבי‬ ‫אט‬ ‫תמונות‬ ‫בגלריית‬,‫טכני‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬,‫מבחן‬ ‫נסיעת‬ ‫ולהזמין‬ ‫בסרטים‬ ‫לצפות‬ ‫בדגם‬.‫ב‬-2017,‫של‬ ‫הפרסומת‬ ‫שידור‬ ‫לפני‬Kia‫בסופרבול‬,‫היו‬ ‫הבוט‬ ‫דרך‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫הצצה‬ ‫לבקש‬ ‫יכולים‬ ‫המשתמשים‬. •‫המכוניות‬ ‫יצרנית‬ ‫של‬ ‫רובוט‬Daimler‫במסנג‬'‫של‬ ‫ר‬ ‫פייסבוק‬,Moovel Chatbot,‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫מאפשר‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫על‬,‫שירות‬ ‫של‬ ‫זמינות‬ ‫לבחון‬ Car2Go‫החברה‬ ‫של‬,‫ועוד‬ ‫מיקום‬ ‫לשתף‬,‫מבלי‬ ‫מסנג‬ ‫של‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬'‫ר‬.
 22. ‫מוניטיזציה‬|‫מסחר‬ •‫מחקר‬GlobalWebIndex‫כי‬ ‫מצא‬30%‫בארה‬ ‫פייסבוק‬ ‫ממשתמשי‬"‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫לחקור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫פונים‬.8‫מתוך‬10 ‫בארה‬ ‫פייסבוק‬ ‫משתמשי‬"‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫רוכשים‬ ‫ב‬,‫דבר‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫במסגרת‬ ‫רכישות‬ ‫לעודד‬ ‫נהדרת‬ ‫הזדמנות‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫עצמן‬. •‫בו‬-‫זמנית‬,‫מדיה‬ ‫של‬ ‫רכיבים‬ ‫משלבים‬ ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫מסחר‬ ‫אתרי‬ ‫חברתית‬,‫אפשרות‬ ‫באמצעות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫משלבות‬ ‫פיזיות‬ ‫חנויות‬ ‫וגם‬ ‫המדידה‬ ‫מחדר‬ ‫פריטים‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫לשיתוף‬.
 23. ‫מפתחות‬ ‫חברות‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬" ‫אתרי‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬"‫בד‬ ‫מבוססים‬"‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫רכיבים‬ ‫על‬ ‫כ‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬,‫כיו‬ ‫משלבות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬o ‫צ‬ ‫כגון‬ ‫חברתיים‬ ‫רכיבים‬'‫אטים‬,‫גולשים‬ ‫ותוכן‬ ‫המלצות‬. Airbnb‫אונליין‬ ‫קהילת‬ ‫על‬ ‫נשענת‬,‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫סביב‬ ‫ולדיונים‬ ‫ומאורחים‬ ‫ממארחים‬ ‫וטיפים‬ ‫רעיונות‬ ‫ספציפיים‬ ‫יעדים‬. ‫חברת‬Whirlpool‫מדיה‬ ‫של‬ ‫תכנים‬ ‫ממנפת‬ ‫שלה‬ ‫לאתר‬ ‫אותם‬ ‫ומאמצת‬ ‫חברתית‬.‫החברה‬ ‫בשם‬ ‫אתר‬ ‫השיקה‬Every Day Care‫על‬ ‫שמבוסס‬ 44‫גולשים‬ ‫תוכן‬ ‫פיסות‬ ‫אלף‬,‫לעבור‬ ‫במטרה‬ ‫יותר‬ ‫רגשיים‬ ‫להיבטים‬ ‫למוצר‬ ‫הקשורים‬ ‫ממסרים‬. ‫של‬ ‫לצמיחה‬ ‫זכתה‬ ‫החברה‬6.6%‫במכירות‬,‫לעומת‬ 4.9%‫פרמטרים‬ ‫של‬ ‫לשיפור‬ ‫זכה‬ ‫והמותג‬ ‫בקטגוריה‬ ‫רגשיים‬. ‫אתר‬Tripadvisor‫השיק‬"‫טיולים‬ ‫טיימליין‬" ‫המובייל‬ ‫לאפליקציית‬,‫להזין‬ ‫למשתמשים‬ ‫שמאפשר‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫ומציג‬ ‫ומהטיולים‬ ‫חויות‬ ‫ולשתף‬ ‫כרונולוגי‬.
 24. ‫מפתחות‬ ‫חברות‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬" ‫ספציפיים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫הופכים‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הכלים‬,‫גולשים‬ ‫של‬ ‫קיימת‬ ‫התנהגות‬ ‫זיהוי‬ ‫תוך‬(‫כמו‬ ‫עבודה‬ ‫או‬ ‫המלצות‬ ‫חיפוש‬)‫מענה‬ ‫עליהם‬ ‫שאין‬ ‫צרכים‬ ‫זיהוי‬ ‫וכן‬(‫בעבודה‬ ‫מנטורים‬ ‫חיפוש‬ ‫כמו‬.) ‫פייסבוק‬‫אוטומטי‬ ‫כלי‬ ‫עם‬ ‫ההמלצות‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫המלצה‬ ‫מבקש‬ ‫המשתמש‬ ‫כי‬ ‫המבין‬,‫את‬ ‫ומכניס‬ ‫העסק‬ ‫כתובת‬ ‫עם‬ ‫למפה‬ ‫המתקבלות‬ ‫ההמלצות‬. ‫בנוסף‬,‫משרות‬ ‫ואיתור‬ ‫לשיתוף‬ ‫כלי‬ ‫השיקה‬ ‫החברה‬– ‫למבוסס‬ ‫העבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫היא‬ ‫ובכך‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬. Emerj‫און‬ ‫אפליקציה‬ ‫הנה‬-‫תקשורת‬ ‫המציעה‬ ‫דמנד‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫בארגונים‬ ‫עובדים‬ ‫לבין‬ ‫מנטורים‬ ‫בין‬ ‫מנטורים‬,‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫להשתמש‬ ‫ומיועדת‬ ‫רצון‬ ‫ושביעות‬ ‫מעורבות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫במטרה‬ ‫העובדים‬.
 25. ‫והמלצות‬ ‫סיכום‬ •‫שלנו‬ ‫היומיום‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬.‫למידע‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫פונים‬ ‫אנו‬,‫לשיתוף‬ ‫תכנים‬,‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫לקניה‬,‫מותגים‬ ‫עם‬ ‫ולתקשורת‬.‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫ההתנהגות‬ ‫עקב‬,‫הצורך‬ ‫לצד‬ ‫המשתמשים‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫במינוף‬,‫מתוך‬ ‫לקניה‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫המקרבת‬ ‫פעילות‬ ‫נראה‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫כי‬ ‫סביר‬ ‫הפלטפורמות‬. •‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫בשיווק‬ ‫עליהם‬ ‫להקפיד‬ ‫שיש‬ ‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬: –‫בצרכן‬ ‫ומיקוד‬ ‫רלוונטיות‬–‫כ‬ ‫להיתפס‬ ‫לא‬ ‫כדי‬"‫הטרדה‬"‫ערך‬ ‫להעניק‬ ‫אלא‬ –‫לה‬ ‫המתאימים‬ ‫והכלים‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫הצרכנים‬ ‫מוטיבציות‬ ‫מבחינת‬ ‫הספציפית‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫התאמה‬ –‫הקניה‬ ‫לפני‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫המחקר‬ ‫ערך‬ ‫של‬ ‫הבנה‬–‫הפלטפורמות‬ ‫לתוך‬ ‫ושירות‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫והבניה‬ ‫השונות‬
 26. ‫תודה‬! ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫כרמלון‬ ‫באתר‬ ‫נוספים‬ ‫ומאמרים‬ ‫מחקרים‬: http://www.carmelon.co.il
Publicité