Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫חברתית‬ ‫מדיה‬:‫ב‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬-2017
‫ע‬ ‫הוכן‬"‫י‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
‫הקדמה‬
•‫האינטראקציה‬ ‫דרכי‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫פלטפורמות‬,‫שלנו‬ ‫והשיתוף‬ ‫הנטוורקינג‬
‫עשור‬ ‫כמעט‬ ‫מזה‬.‫...
‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫התפתחות‬
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬–
‫ומובייל‬ ‫אונליין‬
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬–
‫ומובייל‬ ‫אונליין‬
‫צ‬ ‫אפליקציות‬'...
‫פיתוח‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬"‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫הבנת‬ ‫דרך‬
•‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫פלטפורמות‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫להבי...
‫חברתית‬ ‫מדיה‬,‫מצב‬ ‫תמונת‬2017
‫גלובלית‬,‫ישנם‬2.8‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬(‫של‬ ‫גידול‬21%...
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Monthly Active Users (Million)
Nov. 2015 Jan. ...
‫צ‬ ‫באפליקציות‬ ‫חודשי‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מספר‬'‫אט‬,‫נובמבר‬2015‫ינואר‬ ‫לעומת‬/‫פברואר‬2017,‫במיליונים‬
900
700
860
6...
‫המשתמשים‬ ‫מאפייני‬
•‫בני‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילה‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬18‫עד‬29.
‫עולה‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫יורדת‬ ...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬
‫תיאור‬ ‫הטרנד‬
•‫ב‬-2016,27%‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫נכנסו‬ ‫מהאוכלוסיה‬–1.97‫אנשים‬ ‫מילי...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫מובייל‬
•‫מיידיים‬ ‫מסרים‬ ‫אפליקציות‬
‫עצום‬ ‫ערך‬ ‫לבעלות‬ ‫הופכות‬,
‫המובייל‬ ‫חדירת‬ ‫בעקבות‬,
‫צעי...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫מובייל‬
•‫כמו‬ ‫אפליקציות‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬Slack,‫למובייל‬ ‫היטב‬ ‫מותאמת‬ ‫שהנה‬,‫היותן‬ ‫בין‬ ‫השי...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬
•‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Brightcove‫בקרב‬ ‫שנערך‬
5,500‫בבריטניה‬ ‫צרכנים‬,‫צרפת‬,‫גרמניה‬,
‫ארה‬"‫ואוסט...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬
•‫וידאו‬"‫לייב‬"‫ב‬ ‫סרטונים‬ ‫וכן‬-360‫הטרנדים‬ ‫הנם‬ ‫מעלות‬
‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הוידאו‬ ‫בעולם...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬|‫פייסבוק‬
•‫בפלטפורמה‬ ‫וצומח‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫בוידאו‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬ ‫פייסבוק‬,‫והיא‬...
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬|‫פייסבוק‬
•‫שלה‬ ‫השונות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫משתמשת‬ ‫פייסבוק‬–‫אינסטגרם‬,
‫מסנג‬'‫ו‬ ‫ר‬-WhatsApp–‫ו...
‫מוניטיזציה‬
•‫כל‬ ‫מחפשות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬
‫תוך‬ ‫כספית‬ ‫לצמיחה‬ ‫דרכים‬ ‫הזמן‬
‫שלהן‬ ‫הענף‬ ‫הלקוחות‬ ‫בסיס‬ ‫מינו...
‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬
•‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ממגוון‬ ‫ליהנות‬ ‫למשווקים‬ ‫מאפשרות‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫פלטפורמות‬,‫עבור‬ ‫כ...
‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|‫פייסבוק‬
•‫העילית‬ ‫האופנה‬ ‫מותג‬ ‫כי‬ ‫דיווחה‬ ‫פייסבוק‬Michael Kors‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתף‬
‫פרסומות‬ ...
‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|Snapchat
•Snapchat‫חברת‬ ‫של‬ ‫אפליקציה‬ ‫הנה‬Snap,‫בעלת‬ ‫והנה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שהונפקה‬
‫של‬ ‫מכירות‬ ‫מ...
‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|Snapchat
•‫הספורט‬ ‫משקאות‬ ‫מותג‬Gatorade‫בפילטר‬ ‫הצלחה‬ ‫על‬ ‫דיווח‬
‫לחוות‬ ‫למשתמשים‬ ‫ואפשר‬ ‫ו...
‫מוניטיזציה‬|‫שירות‬
‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫עצמי‬ ‫שירות‬ ‫כלי‬ ‫דרך‬ ‫מוניטיזציה‬ ‫אפשרות‬ ‫בוחנות‬ ‫אט‬,‫בוטים‬ ‫בראשם‬–‫מלאכו...
‫מוניטיזציה‬|‫מסחר‬
•‫מחקר‬GlobalWebIndex‫כי‬ ‫מצא‬30%‫בארה‬ ‫פייסבוק‬ ‫ממשתמשי‬"‫ב‬
‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫לחקור‬ ‫מנת‬ ‫על‬...
‫מפתחות‬ ‫חברות‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬"
‫אתרי‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬"‫בד‬ ‫מבוססים‬"‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫רכיבים‬ ‫על‬ ‫כ‬.‫לכך‬ ‫מעבר...
‫מפתחות‬ ‫חברות‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬"
‫ספציפיים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫הופכים‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הכלים‬,‫גולשים‬ ‫של‬ ‫קיימ...
‫והמלצות‬ ‫סיכום‬
•‫שלנו‬ ‫היומיום‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬.‫למידע‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫פונים‬ ‫א...
‫תודה‬!
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH
www.researchci.com | ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית

2 094 vues

Publié le

נכון להיום, ישנם 2.8 מיליארד משתמשים במדיה החברתית (עליה של 21% משנה שעברה), שהם 37% מאוכלוסיית העולם. זאת בהשוואה ל-3.8 מיליארד אנשים, או 50% מאוכלוסיית העולם, שיש להם גישה לאינטרנט (מקור: GlobalWebIndex).
ב-2016, מדיה חברתית חוותה מספר שינויים שמשווקים צריכים לשים לב אליהם. השינוי המרכזי הראשון נוגע למגוון הרחב מתמיד של פלטפורמות מדיה חברתית, ולעלייתן של אפליקציות המסרים המיידיים. השינוי השני הנו שינויים בשימוש במובייל ובוידאו. השינוי השלישי – המהותי – הוא האינטגרציה של תכונות מדיה חברתית באתרי מסחר אונליין ובאתרי תוכן, או פיתוח ה"ליבה החברתית" באתרים.
העליה בחדירת המובייל ובשימוש בו הביאה לכך שאפליקציות מסרים מיידיים הנן חשובות מתמיד. ב-2016, 27% מהאוכלוסיה השתמשו במדיה החברתית מהמובייל – 1.97 מיליארד אנשים. ב-2017, 34% מאוכלוסיית העולם, או 2.55 מיליארד אנשים, השתמשו במדיה חברתית מהטלפונים הסלולריים שלהם – עלייה של 30% לעומת השנה הקודמת. אפליקציות מסרים מיידיים הנן פופולאריות במיוחד בקרב צעירים; סנאפצ'ט היא המובילה בקרב בני 12 עד 24.
בעקבות אפליקציות טרנדיות כמו סנאפצ'ט, פלטפורמות אחרות מאמצות טקטיקות של "סיפורים" ושל זמינות מוגבלת. פייסבוק היא אחת החברות שהגיבו לסנאפצ'ט באופן הנרחב ביותר, עם Stories של Instagram שבבעלותה, ועם האפשרות לשתף לזמן מוגבל תמונות וסרטונים דרך אפליקציית מסנג'ר שלה.
מהפכת המובייל אינה מוגבלת לטלפונים ולטבלטים: טכנולוגיה לבישה חודרת לתחום המדיה החברתית, משני כיוונים: מחד, פלטפורמות מדיה חברתית משיקות מכשירים מחוברים המיועדים להעלות תוכן לפלטפורמה (למשל, המשקפיים החכמים של Snap); מאידך, חברות טכנולוגיה לבישה כמו Nike, Fitbit משלבות רישות חברתי אך ללא פוקוס מיוחד על הנושא נכון להיום.
מגמת צריכת והעלאת הוידאו בולטת מתמיד. לאחר טרנד ה-360 מעלות, שנשלט על ידי YouTube של גוגל, ישנה צמיחה בטרנד הוידאו ה"לייב", אותו מובילה פייסבוק. החברה מקדמת את הוידאו "לייב" בין היתר באמצעות כפתור בולט באפליקציה שלה לוידאו מסוג זה. מעבר לתוכן, וידאו עשוי להוות את מנוע הצמיחה של המסחר באמצעות מדיה חברתית – שכן צרכנים מדווחים כבר היום על ההשפעה הרבה שיש לוידאו בו צפו במדיה החברתית, על החלטות הקניה שלהם.

Publié dans : Médias sociaux
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית

 1. 1. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬:‫ב‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬-2017 ‫ע‬ ‫הוכן‬"‫י‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
 2. 2. ‫הקדמה‬ •‫האינטראקציה‬ ‫דרכי‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫פלטפורמות‬,‫שלנו‬ ‫והשיתוף‬ ‫הנטוורקינג‬ ‫עשור‬ ‫כמעט‬ ‫מזה‬.‫קונים‬ ‫אנו‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לשנות‬ ‫החלו‬ ‫הן‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫צורכים‬ ‫אותו‬ ‫ומשתפים‬ ‫תוכן‬,‫ועובדים‬. •‫המובייל‬ ‫בחדירת‬ ‫העליה‬ ‫עם‬,‫צ‬ ‫אפליקציות‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ ‫הפלטפורמות‬'‫אט‬.‫בנוסף‬, ‫להכין‬ ‫דרכים‬ ‫בפיתוח‬ ‫להשקעה‬ ‫החברות‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬ ‫מניעה‬ ‫הוידאו‬ ‫תכני‬ ‫צריכת‬ ‫עליית‬, ‫להעלות‬,‫וידאו‬ ‫תכני‬ ‫ולצרוך‬ ‫לשתף‬. •‫כעת‬,‫מהפלטפורמות‬ ‫יוצאת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬:‫החברתית‬ ‫הליבה‬,‫רשת‬ ‫של‬,‫דעת‬ ‫חוות‬, ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬,‫וכו‬ ‫לצרכנים‬ ‫מותגים‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציה‬'–‫הצרכן‬ ‫סביב‬ ‫סובבת‬,‫ולא‬ ‫הפלטפורמה‬.
 3. 3. ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫התפתחות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬– ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬– ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫אט‬ ‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫אט‬ "‫חברתית‬ ‫ליבה‬"– ‫הופכת‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫להיות‬ ‫מאפשרת‬,‫תשתית‬ ‫ולא‬; ‫במרכז‬ ‫המשתמש‬ Peer to Peer ‫מותגים‬ Peer to Peer ‫מותגים‬ ‫והטמעה‬ ‫שקיפות‬ ‫בצרכנים‬ ‫למיקוד‬ ‫בערוצים‬ ‫ממיקוד‬:‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫טרנדים‬
 4. 4. ‫פיתוח‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬"‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫הבנת‬ ‫דרך‬ •‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫פלטפורמות‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬,‫מכל‬ ‫מצפים‬ ‫הצרכנים‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫פלטפורמה‬,‫זמן‬ ‫ובאותו‬–‫פרסונלית‬ ‫חוויה‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫מעבר‬ ‫להתבונן‬ ‫חשוב‬,‫התועלות‬ ‫מינוף‬ ‫תוך‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לכל‬ ‫היחודיות‬. •‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫בעולם‬ ‫וההתנהגות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬,‫עם‬ ‫מתמודדות‬ ‫מובילות‬ ‫חברות‬ ‫כיצד‬ ‫ונראה‬ ‫השונים‬ ‫הטרנדים‬,‫הבאות‬ ‫השאלות‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬: ‫מה‬ ‫מתי‬ ‫למה‬ ‫כיצד‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫ותקשורת‬ ‫תכנים‬ ‫המדיה‬ ‫שילוב‬ ‫במסע‬ ‫החברתית‬ ‫הרכישה‬ ‫מחפשים‬ ‫המשתמשים‬ ‫מה‬ ‫וערוצים‬ ‫מכשירים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫משתמשים‬ ‫ודמוגרפיות‬
 5. 5. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬,‫מצב‬ ‫תמונת‬2017 ‫גלובלית‬,‫ישנם‬2.8‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬(‫של‬ ‫גידול‬21%‫השנה‬ ‫לעומת‬ ‫הקודמת‬)-37%‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫פוטנציאל‬:3.8‫אנשים‬ ‫מיליארד‬,‫או‬50%‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬,‫לאינטרנט‬ ‫מחוברים‬ Source: WeAreSocial, Hootsuite, Jan. 2017
 6. 6. -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Monthly Active Users (Million) Nov. 2015 Jan. 2017 % CAGR ‫מובילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ Source: WeAreSocial, Jan. 2016, Jan. 2017 *‫בלבד‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫טמבלר‬ ‫על‬ ‫המידע‬ Whatsapp Feb. 2017 stats according to Facebook: 1.2 billion MAU ‫מראה‬ ‫לפניכם‬ ‫שהגרף‬ ‫כפי‬,‫נובמבר‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫שהציגו‬ ‫הרשתות‬2015‫לינואר‬2017‫ואינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬ ‫הנן‬.*
 7. 7. ‫צ‬ ‫באפליקציות‬ ‫חודשי‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מספר‬'‫אט‬,‫נובמבר‬2015‫ינואר‬ ‫לעומת‬/‫פברואר‬2017,‫במיליונים‬ 900 700 860 650 300 200 249 211 1200 1000 877 846 399 399 249 217 WHATSAPP FACEBOOK MESSENGER QQ MOBILE WECHAT SKYPE SNAPCHAT VIBER LINE Nov. 2015 Jan. 2017 +30% +43% +100% ‫הצ‬ ‫אפליקציות‬'‫משמעותי‬ ‫משתמשים‬ ‫ובסיס‬ ‫מהירה‬ ‫צמיחה‬ ‫חוות‬ ‫אט‬.‫מתוכן‬,‫נובמבר‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫שהשיגו‬ ‫האפליקציות‬ 2015‫לינואר‬/‫פברואר‬2017‫הנן‬Snapchat,Messenger,WhatsApp‫ו‬-WeChat. ‫מובילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬|‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫אט‬ WhatsApp Feb. 2017 stats according to Facebook +33%
 8. 8. ‫המשתמשים‬ ‫מאפייני‬ •‫בני‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילה‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬18‫עד‬29. ‫עולה‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫יורדת‬ ‫ההשתתפות‬. •‫בגילאי‬12‫עד‬24,‫סנאפצ‬'‫כיום‬ ‫המובילה‬ ‫האפליקציה‬ ‫היא‬ ‫ט‬–‫עם‬ ‫של‬ ‫אימוץ‬ ‫שיעור‬72%‫אלה‬ ‫גילאים‬ ‫בקרב‬. •‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫לקהל‬ ‫לפנות‬ ‫מאמצים‬ ‫עושה‬ ‫פייסבוק‬,‫טובים‬ ‫כלים‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ ‫של‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫מחוץ‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬Facebook.com:‫באינסטגרם‬ (‫פייסבוק‬ ‫בבעלות‬ ‫שהנה‬),35%‫בגילאי‬ ‫הנם‬ ‫מהמשתמשים‬16–24, ‫בסנאפצ‬ ‫המתחרות‬ ‫תכונות‬ ‫מציעה‬ ‫כבר‬ ‫והאפליקציה‬'‫ט‬. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18-29 30-49 50-64 65+ ‫גיל‬ ‫בחתך‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬,‫מקור‬: Pew Research Center 38% 35% 30% 30% 29% 29% 29% 25% Snapchat Instagram Twitter Facebook Messenger Youtube Linkedin Whatsapp Facebook % of engagers/contributors who are 16 - 24 years old, source: GlobalWebIndex Q3 2016
 9. 9. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬ ‫תיאור‬ ‫הטרנד‬ •‫ב‬-2016,27%‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫נכנסו‬ ‫מהאוכלוסיה‬–1.97‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ •‫ב‬-2017,34%‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫נכנסו‬ ‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬–2.55‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ •‫הצמיחה‬ ‫שיעור‬30% ‫מובייל‬ •‫של‬ ‫מחקר‬Brightcove‫בקרב‬ ‫שנערך‬5,500‫בבריטניה‬ ‫צרכנים‬,‫צרפת‬,‫גרמניה‬,‫ארה‬"‫ואוסטרליה‬ ‫ב‬,‫צרכנים‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫מבלים‬6‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בוידאו‬ ‫בצפיה‬ ‫בשבוע‬ ‫שעות‬ ‫וידאו‬ •‫מדומה‬ ‫מציאות‬(VR)‫צומחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫היא‬,‫יחסית‬ ‫סבירה‬ ‫בעלות‬ ‫מכשירים‬ ‫של‬ ‫זמינות‬ ‫הוא‬ ‫שלה‬ ‫הצמיחה‬ ‫שמנוע‬. ‫וידאו‬ ‫של‬ ‫היצור‬ ‫באפשרויות‬ ‫הצמיחה‬ ‫עם‬360‫מעלות‬,‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫להתחיל‬ ‫למשווקים‬ ‫מומלץ‬VR‫מאמצי‬ ‫במסגרת‬ ‫שלהם‬ ‫השיווק‬. •Facebook‫ה‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫כבר‬-VR‫עם‬Oculus‫לטווח‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כיוזמה‬ ‫בתחום‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ‫רכשה‬ ‫אותה‬ ‫הארוך‬;‫מורחבת‬ ‫במציאות‬ ‫כעת‬ ‫תתמקד‬ ‫כי‬ ‫מניחים‬ ‫ואנו‬(AR)‫בתחום‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫קניה‬ ‫עקב‬. AR/VR •‫פי‬ ‫על‬GlobalWebIndex,30%‫בארה‬ ‫מהמבוגרים‬"‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫אודות‬ ‫לחקור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החברתית‬ ‫למדיה‬ ‫פונים‬ ‫ב‬. 8‫מתוך‬10‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫רוכשים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫משתמשים‬,‫עצומה‬ ‫הזדמנות‬ ‫שישנה‬ ‫כך‬"‫לייבא‬"‫הקניות‬ ‫את‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫לתוך‬ ‫הללו‬. ‫מסחר‬ •‫חברת‬SNAP‫ו‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫באימוץ‬ ‫העליה‬ ‫מגמת‬ ‫על‬ ‫עונה‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫משקפיים‬ ‫השקת‬ ‫עם‬ ‫לסנאפצ‬ ‫וידאו‬ ‫ולהעלות‬ ‫להקליט‬ ‫מטרתם‬ ‫שכל‬ ‫חכמים‬'‫ט‬.‫במקביל‬,‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬–‫כמו‬Nike‫או‬Fitbit– ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫מציעות‬,‫בנושא‬ ‫מיוחדת‬ ‫השקעה‬ ‫ללא‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫אך‬. ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ •‫אסיה‬ ‫של‬ ‫בחינה‬,‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בפיתוח‬ ‫המערב‬ ‫את‬ ‫המקדימה‬,‫טרנד‬ ‫להוות‬ ‫עשויות‬ ‫קוליות‬ ‫שהודעות‬ ‫מלמדת‬ ‫משמעותי‬.‫היא‬ ‫בתחום‬ ‫בולטת‬ ‫אפליקציה‬Bubbly. ‫קול‬(Voice)
 10. 10. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫מובייל‬ •‫מיידיים‬ ‫מסרים‬ ‫אפליקציות‬ ‫עצום‬ ‫ערך‬ ‫לבעלות‬ ‫הופכות‬, ‫המובייל‬ ‫חדירת‬ ‫בעקבות‬, ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫בעיקר‬. ‫צרכנים‬ ‫מערבות‬ ‫חברות‬ ‫צ‬ ‫באפליקציות‬'‫ידי‬ ‫על‬ ‫אט‬ ‫כלים‬ ‫מתן‬,‫אמוג‬ ‫כגון‬'‫י‬. •Dunkin’ Donuts:‫אמוג‬ ‫מקלדת‬'‫לרגל‬ ‫מיוחדת‬ ‫י‬Valentine’s Day‫הצ‬ ‫אפליקציות‬ ‫לכל‬'‫אט‬ GlobalWebIndex’s Q1, Q2 & Q3 2016 online research
 11. 11. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫מובייל‬ •‫כמו‬ ‫אפליקציות‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬Slack,‫למובייל‬ ‫היטב‬ ‫מותאמת‬ ‫שהנה‬,‫היותן‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ ‫עקב‬ ‫לעלות‬ ‫צפויות‬ ‫מחד‬ ‫התקשורת‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמאפשרות‬ ‫פלטפורמות‬,‫ולשנות‬ ‫ספציפיים‬ ‫בצרכים‬ ‫להתמקד‬ ‫מאפשרות‬ ‫ומאידך‬ ‫והנמענים‬ ‫הנושא‬ ‫לפי‬ ‫השיח‬ ‫את‬. •Slack‫לעסקים‬ ‫פנימית‬ ‫כרשת‬ ‫נולדה‬,‫לצורך‬ ‫אותה‬ ‫מאמצים‬ ‫אנשים‬ ‫אך‬ ‫לעסקי‬ ‫בנוסף‬ ‫אישי‬ ‫שימוש‬. •‫לאוקטובר‬ ‫נכון‬,2016,‫על‬ ‫דיווחה‬ ‫החברה‬4‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ ‫יומיים‬,‫או‬5.8‫שבועיים‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬.‫בשיעור‬ ‫מדובר‬ ‫אמנם‬ ‫המובילות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫של‬ ‫המשתמשים‬ ‫מספר‬ ‫לעומת‬ ‫ביותר‬ ‫קטן‬,‫אך‬ ‫שכ‬ ‫והעובדה‬ ‫אחרות‬ ‫אפליקציות‬ ‫עם‬ ‫האינטגרציה‬-25%‫מהמשתמשים‬ ‫משלמים‬–‫המדיה‬ ‫של‬ ‫העולה‬ ‫בכוכב‬ ‫שמדובר‬ ‫למסקנה‬ ‫אותנו‬ ‫מביאה‬ ‫החברתית‬.
 12. 12. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬ •‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Brightcove‫בקרב‬ ‫שנערך‬ 5,500‫בבריטניה‬ ‫צרכנים‬,‫צרפת‬,‫גרמניה‬, ‫ארה‬"‫ואוסטרליה‬ ‫ב‬,‫בממוצע‬ ‫מבלים‬ ‫צרכנים‬6 ‫במדיה‬ ‫וידאו‬ ‫בתכני‬ ‫בצפיה‬ ‫שבועיות‬ ‫שעות‬ ‫חברתית‬.‫שלישים‬ ‫שני‬(67%)‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫צופים‬ ‫הם‬ ‫וכי‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬ ‫בצמיחה‬ ‫עוד‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הוידאו‬ ‫צריכת‬ ‫כי‬ ‫ותגדל‬ ‫תמשיך‬. •‫בוידאו‬ ‫צפיה‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫הצביע‬ ‫המחקר‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬,‫קניה‬ ‫החלטת‬ ‫וקבלת‬:46% ‫לאחר‬ ‫קניה‬ ‫החלטת‬ ‫קיבלו‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫מהצרכנים‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫ממותג‬ ‫בוידאו‬ ‫צפיה‬,‫ו‬-32% ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שקלו‬ ‫נוספים‬. Source: GlobalWebIndex Q3 2016 | Base: Internet Users aged 16-64 •‫נתוני‬GlobalWebIndex‫של‬ ‫השלישי‬ ‫מהרבעון‬2016‫כיום‬ ‫כי‬ ‫מעלים‬,‫רק‬20%‫סרטוני‬ ‫מעלים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫לאתר‬ ‫וידאו‬,‫בסנאפצ‬ ‫שליש‬ ‫לעומת‬'‫וכמעט‬ ‫ט‬50%‫בווטסאפ‬.
 13. 13. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬ •‫וידאו‬"‫לייב‬"‫ב‬ ‫סרטונים‬ ‫וכן‬-360‫הטרנדים‬ ‫הנם‬ ‫מעלות‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הוידאו‬ ‫בעולם‬ ‫הבולטים‬,‫חוויית‬ ‫עם‬ ‫הצפיה‬ ‫חויית‬ ‫של‬ ‫ופרסונליזציה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫צריכה‬.‫עם‬ ‫ה‬ ‫עליית‬-VR,‫הפיזי‬ ‫העולם‬ ‫בין‬ ‫לגשר‬ ‫יאפשר‬ ‫וידאו‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫לדיגיטלי‬. •‫חברת‬Google‫ב‬ ‫הוידאו‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫מובילה‬-360 ‫מעלות‬,‫חשובים‬ ‫נכסים‬ ‫בשני‬ ‫אחיזתה‬ ‫בשל‬:Youtube ‫ב‬ ‫סרטונים‬ ‫להציג‬ ‫המאפשר‬-360‫ו‬ ‫מעלות‬- Cardboard‫מערב‬ ‫באופן‬ ‫בהם‬ ‫לצפות‬ ‫המאפשר‬. ‫חומרה‬ ‫באמצעות‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫מפתחת‬ ‫החברה‬ (‫ל‬ ‫מצלמות‬360‫מעלות‬.) •‫ב‬ ‫ואולם‬-2016,‫וידאו‬ ‫כי‬ ‫נראה‬"‫חי‬( "Live)‫מהווה‬ ‫ב‬ ‫מוידאו‬ ‫יותר‬ ‫חשובה‬ ‫מגמה‬-360‫מעלות‬,‫היענות‬ ‫עם‬ ‫בסגמנט‬ ‫הצרכנים‬ ‫קהל‬ ‫של‬.‫את‬ ‫המובילה‬ ‫השחקנית‬ ‫פייסבוק‬ ‫היא‬ ‫החי‬ ‫הוידאו‬. Source: GlobalWebIndex Q3 2016 | Base: Internet Users aged 16-64
 14. 14. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬|‫פייסבוק‬ •‫בפלטפורמה‬ ‫וצומח‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫בוידאו‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬ ‫פייסבוק‬,‫והיא‬ ‫שההמלצות‬ ‫בסרטונים‬ ‫צפיה‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לאפליקציה‬ ‫כפתור‬ ‫הכניסה‬ ‫פרסונליות‬ ‫הן‬ ‫לגביהם‬. •‫בסרטוני‬ ‫להתנסות‬ ‫ממשיכה‬ ‫החברה‬360‫מעלות‬"‫לייב‬",‫עם‬ ‫בסרטונים‬ ‫איטי‬ ‫חיבור‬ ‫עם‬ ‫באזורים‬ ‫המתגוררים‬ ‫לאנשים‬ ‫שמיועדים‬ ‫בלבד‬ ‫אודיו‬ ‫לאינטרנט‬,‫וב‬"‫מסיכות‬",‫חי‬ ‫באופן‬ ‫שיותאמו‬ ‫מיוחדים‬ ‫ואפקטים‬ ‫פילטרים‬ ‫בוידאו‬. •‫ברבעון‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הועידה‬ ‫בשיחת‬42016‫היא‬ ‫כי‬ ‫החברה‬ ‫אמרה‬ ‫האקו‬ ‫להצמחת‬ ‫דרכים‬ ‫מחפשת‬-‫בפייסבוק‬ ‫הוידאו‬ ‫תכני‬ ‫של‬ ‫סיסטם‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫מקצועיים‬ ‫מיוצרים‬ ‫תוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫למרכז‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מחברים‬.
 15. 15. ‫בולטים‬ ‫טרנדים‬|‫וידאו‬|‫פייסבוק‬ •‫שלה‬ ‫השונות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫משתמשת‬ ‫פייסבוק‬–‫אינסטגרם‬, ‫מסנג‬'‫ו‬ ‫ר‬-WhatsApp–‫וידיאו‬ ‫של‬ ‫לטרנדים‬ ‫להגיב‬ ‫כדי‬ ‫ומובייל‬,‫את‬ ‫בכך‬ ‫ולהקדים‬Snapchat. •‫לכן‬,‫פילטרים‬ ‫שילבה‬ ‫החברה‬,‫ו‬ ‫מוגבל‬ ‫זמן‬"‫סיפורים‬", ‫דרך‬Instagram Stories‫ל‬ ‫זכתה‬ ‫שכבר‬-150‫מיליון‬ ‫רק‬ ‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬5‫ההשקה‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬,‫ודרך‬day in a life‫במסנג‬'‫ר‬,‫תמונות‬ ‫להעלות‬ ‫למשתמשים‬ ‫המאפשר‬ ‫זמן‬ ‫ולכמה‬ ‫יחשפו‬ ‫למי‬ ‫ולהגדיר‬ ‫וסרטונים‬. •‫חברות‬ ‫רכשה‬ ‫החברה‬AR‫ב‬-2015,‫רצונה‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫דבר‬ ‫ה‬ ‫לצד‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫להשקיע‬ ‫החברה‬ ‫של‬-VR‫תחום‬ ‫שהנו‬ ‫אסטרטגי‬,‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫יבוא‬ ‫אבל‬"‫מיינסטרים‬"‫מספר‬ ‫בעוד‬ ‫רק‬ ‫שנים‬.
 16. 16. ‫מוניטיזציה‬ •‫כל‬ ‫מחפשות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫תוך‬ ‫כספית‬ ‫לצמיחה‬ ‫דרכים‬ ‫הזמן‬ ‫שלהן‬ ‫הענף‬ ‫הלקוחות‬ ‫בסיס‬ ‫מינוף‬, ‫בפרסום‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬,‫שיווק‬ ‫כלי‬, ‫שירות‬,‫ובעתיד‬–‫מסחר‬. •‫ב‬ ‫דיווחה‬ ‫פייסבוק‬-2016‫מחזור‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫מכירות‬8.8$‫מיליארד‬,‫רובו‬ ‫מפרסום‬ ‫מהכנסות‬ ‫נובע‬ ‫ככולו‬,‫כאשר‬ ‫מצויות‬ ‫אחרים‬ ‫מסוגים‬ ‫הכנסות‬ ‫מתמדת‬ ‫בירידה‬. •‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫צמח‬ ‫המכירות‬ ‫מחזור‬ 51%‫לעומת‬2015,‫המכירות‬ ‫ומחזור‬ ‫ב‬ ‫צמח‬ ‫מפרסום‬-53%‫לכדי‬8.6$ ‫מיליארד‬.
 17. 17. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬ •‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ממגוון‬ ‫ליהנות‬ ‫למשווקים‬ ‫מאפשרות‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫פלטפורמות‬,‫עבור‬ ‫כלים‬ ‫מייצור‬ ‫החל‬ ‫הפלטפורמה‬,‫בפלטפורמה‬ ‫פרסום‬ ‫דרך‬,‫צוברת‬ ‫שהפלטפורמה‬ ‫בדאטה‬ ‫שימוש‬ ‫ועד‬. •‫השונות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫והמוטיבציות‬ ‫השימוש‬ ‫למאפייני‬ ‫שלהם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫יתאימו‬ ‫משווקים‬ ‫כי‬ ‫חשוב‬,‫להפריע‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫החוייה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫אלא‬ ‫לצרכנים‬. ‫ב‬ ‫שימוש‬"‫אינסטגרם‬ Stories"‫לחשיפת‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ Instagram ‫של‬ ‫השקה‬ ‫אמוג‬ ‫מקלדת‬'‫י‬ Messaging Apps ‫בפורמט‬ ‫שימוש‬ ‫ה‬"‫פילטרים‬ ‫הממומנים‬"‫לקידום‬ ‫יוזמות‬ SnapChat ‫אסטרטגית‬ ‫שותפות‬ ‫עם‬WeChat, ‫משותפת‬ ‫ביצירה‬ ‫בין‬ ‫מתנות‬ ‫של‬ ‫חברים‬/‫תשלום‬ ‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ WeChat ‫חברת‬Starbucks,‫וחברתית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫במדיה‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫בפרמטרים‬ ‫המובילה‬,‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫מתאימה‬ ‫השונות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫שלה‬ ‫השיווקית‬.‫מצוינת‬ ‫דוגמא‬ ‫זוהי‬,‫לכן‬,‫מאפשרות‬ ‫שהפלטפורמות‬ ‫המעורבות‬ ‫לסוגי‬.
 18. 18. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|‫פייסבוק‬ •‫העילית‬ ‫האופנה‬ ‫מותג‬ ‫כי‬ ‫דיווחה‬ ‫פייסבוק‬Michael Kors‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתף‬ ‫פרסומות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האתר‬,‫ובנוסף‬,‫בכלי‬ ‫השתמש‬ ‫מדידת‬conversion‫התנועה‬ ‫על‬ ‫למודעות‬ ‫היה‬ ‫אפקט‬ ‫איזה‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לאתר‬. •‫תוצאות‬–33%‫בפרסום‬ ‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫בהחזר‬ ‫עליה‬;31%‫בעסקאות‬ ‫עליה‬ ‫מהפרסום‬ ‫הנובעות‬;‫ו‬-25%‫לקמפיין‬ ‫המיוחס‬ ‫במחזור‬ ‫עליה‬. Source: Facebook
 19. 19. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|Snapchat •Snapchat‫חברת‬ ‫של‬ ‫אפליקציה‬ ‫הנה‬Snap,‫בעלת‬ ‫והנה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שהונפקה‬ ‫של‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬404.5$‫ל‬ ‫נכון‬ ‫מיליון‬-2016(‫של‬ ‫והפסדים‬514.6$‫מיליון‬), ‫ל‬ ‫בהשוואה‬-58.7$‫ב‬ ‫מיליון‬-2015(‫של‬ ‫והפסדים‬372.9$‫מיליון‬.) •‫פרסום‬ ‫על‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫מבוסס‬ ‫שלה‬ ‫ההכנסות‬ ‫מודל‬(98%)‫על‬ ‫שמיוצר‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ‫ידי‬. •‫מציעה‬ ‫החברה‬"geofilters:"‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫פילטרים‬,‫למיקום‬ ‫שמקושרים‬ ‫ספציפי‬,‫לעסקים‬ ‫ובתשלום‬ ‫פרטיים‬ ‫למשתמשים‬ ‫חינם‬ ‫והנם‬. ‫לרגל‬Valentine’s Day, ‫חברת‬L’Oreal‫הציעה‬ ‫למשתמשים‬"‫להתאפר‬" ‫באפליקציה‬ ‫מבוסס‬ ‫מוצר‬ ‫השיקה‬ ‫החברה‬ ‫חומרה‬–Snapchat Specs –‫מחוברים‬ ‫משקפיים‬ ‫שהנו‬ ‫אונליין‬ ‫הנמכרים‬(‫עד‬ ‫לאחרונה‬,‫במכונות‬ ‫נמכרו‬ ‫בלבד‬ ‫ונדינג‬),‫ואפשרויות‬ ‫בשם‬ ‫תשלום‬Snapcash. ‫לחברה‬158‫מיליון‬ ‫נכון‬ ‫ביום‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫לסוף‬2016,‫ובממוצע‬,‫נוצרים‬ 2.5‫מיליארד‬"‫סנאפס‬"‫ביום‬.
 20. 20. ‫מוניטיזציה‬|‫שיווק‬|Snapchat •‫הספורט‬ ‫משקאות‬ ‫מותג‬Gatorade‫בפילטר‬ ‫הצלחה‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫לחוות‬ ‫למשתמשים‬ ‫ואפשר‬ ‫וויליאמס‬ ‫סרינה‬ ‫את‬ ‫שהציג‬ ‫הממומן‬ "‫שטיפה‬"‫בתחילת‬ ‫המשקה‬ ‫באמצעות‬2016.‫ל‬ ‫זכה‬ ‫גייטורייד‬ ‫מותג‬- 165‫של‬ ‫ולעליה‬ ‫צפיות‬ ‫מיליון‬8‫מצד‬ ‫רכישה‬ ‫בכוונת‬ ‫נקודות‬ ‫מעורבות‬ ‫נוצרה‬ ‫עמם‬ ‫המשתמשים‬. •‫באוגוסט‬2016‫משחק‬ ‫המותג‬ ‫הציע‬"‫טניס‬"‫בסנאפצ‬'‫כאשר‬ ‫ט‬ ‫דמותה‬ ‫את‬ ‫לובשים‬ ‫המשתמשים‬(‫המפוקסלת‬)‫השחקנית‬ ‫של‬. ‫במאי‬,‫לרגל‬Cinco de Mayo,‫המסעדות‬ ‫רשת‬ Taco Bell‫את‬ ‫השיקה‬ ‫העדשה‬(‫פילטר‬)‫הנצפית‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫ביותר‬ ‫סנאפצ‬'‫שאפשרה‬ ‫ט‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫למשתמשים‬ ‫לטאקו‬ ‫שלהם‬ ‫הפנים‬. ‫התוצאה‬–224‫מיליון‬ ‫צפיות‬.
 21. 21. ‫מוניטיזציה‬|‫שירות‬ ‫צ‬ ‫אפליקציות‬'‫עצמי‬ ‫שירות‬ ‫כלי‬ ‫דרך‬ ‫מוניטיזציה‬ ‫אפשרות‬ ‫בוחנות‬ ‫אט‬,‫בוטים‬ ‫בראשם‬–‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬,‫ה‬"‫משוחחים‬" ‫משתמשים‬ ‫עם‬. •Kia‫את‬ ‫השיקה‬Niro bot‫בארה‬"‫ב‬,‫צ‬'‫לצפות‬ ‫המאפשר‬ ‫אינטראקטיבי‬ ‫אט‬ ‫תמונות‬ ‫בגלריית‬,‫טכני‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬,‫מבחן‬ ‫נסיעת‬ ‫ולהזמין‬ ‫בסרטים‬ ‫לצפות‬ ‫בדגם‬.‫ב‬-2017,‫של‬ ‫הפרסומת‬ ‫שידור‬ ‫לפני‬Kia‫בסופרבול‬,‫היו‬ ‫הבוט‬ ‫דרך‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫הצצה‬ ‫לבקש‬ ‫יכולים‬ ‫המשתמשים‬. •‫המכוניות‬ ‫יצרנית‬ ‫של‬ ‫רובוט‬Daimler‫במסנג‬'‫של‬ ‫ר‬ ‫פייסבוק‬,Moovel Chatbot,‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫מאפשר‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫על‬,‫שירות‬ ‫של‬ ‫זמינות‬ ‫לבחון‬ Car2Go‫החברה‬ ‫של‬,‫ועוד‬ ‫מיקום‬ ‫לשתף‬,‫מבלי‬ ‫מסנג‬ ‫של‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬'‫ר‬.
 22. 22. ‫מוניטיזציה‬|‫מסחר‬ •‫מחקר‬GlobalWebIndex‫כי‬ ‫מצא‬30%‫בארה‬ ‫פייסבוק‬ ‫ממשתמשי‬"‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫לחקור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫פונים‬.8‫מתוך‬10 ‫בארה‬ ‫פייסבוק‬ ‫משתמשי‬"‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫אונליין‬ ‫מוצרים‬ ‫רוכשים‬ ‫ב‬,‫דבר‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫במסגרת‬ ‫רכישות‬ ‫לעודד‬ ‫נהדרת‬ ‫הזדמנות‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫עצמן‬. •‫בו‬-‫זמנית‬,‫מדיה‬ ‫של‬ ‫רכיבים‬ ‫משלבים‬ ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫מסחר‬ ‫אתרי‬ ‫חברתית‬,‫אפשרות‬ ‫באמצעות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫משלבות‬ ‫פיזיות‬ ‫חנויות‬ ‫וגם‬ ‫המדידה‬ ‫מחדר‬ ‫פריטים‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫לשיתוף‬.
 23. 23. ‫מפתחות‬ ‫חברות‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬" ‫אתרי‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬"‫בד‬ ‫מבוססים‬"‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫רכיבים‬ ‫על‬ ‫כ‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬,‫כיו‬ ‫משלבות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬o ‫צ‬ ‫כגון‬ ‫חברתיים‬ ‫רכיבים‬'‫אטים‬,‫גולשים‬ ‫ותוכן‬ ‫המלצות‬. Airbnb‫אונליין‬ ‫קהילת‬ ‫על‬ ‫נשענת‬,‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫סביב‬ ‫ולדיונים‬ ‫ומאורחים‬ ‫ממארחים‬ ‫וטיפים‬ ‫רעיונות‬ ‫ספציפיים‬ ‫יעדים‬. ‫חברת‬Whirlpool‫מדיה‬ ‫של‬ ‫תכנים‬ ‫ממנפת‬ ‫שלה‬ ‫לאתר‬ ‫אותם‬ ‫ומאמצת‬ ‫חברתית‬.‫החברה‬ ‫בשם‬ ‫אתר‬ ‫השיקה‬Every Day Care‫על‬ ‫שמבוסס‬ 44‫גולשים‬ ‫תוכן‬ ‫פיסות‬ ‫אלף‬,‫לעבור‬ ‫במטרה‬ ‫יותר‬ ‫רגשיים‬ ‫להיבטים‬ ‫למוצר‬ ‫הקשורים‬ ‫ממסרים‬. ‫של‬ ‫לצמיחה‬ ‫זכתה‬ ‫החברה‬6.6%‫במכירות‬,‫לעומת‬ 4.9%‫פרמטרים‬ ‫של‬ ‫לשיפור‬ ‫זכה‬ ‫והמותג‬ ‫בקטגוריה‬ ‫רגשיים‬. ‫אתר‬Tripadvisor‫השיק‬"‫טיולים‬ ‫טיימליין‬" ‫המובייל‬ ‫לאפליקציית‬,‫להזין‬ ‫למשתמשים‬ ‫שמאפשר‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫ומציג‬ ‫ומהטיולים‬ ‫חויות‬ ‫ולשתף‬ ‫כרונולוגי‬.
 24. 24. ‫מפתחות‬ ‫חברות‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬" ‫ספציפיים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫הופכים‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫הכלים‬,‫גולשים‬ ‫של‬ ‫קיימת‬ ‫התנהגות‬ ‫זיהוי‬ ‫תוך‬(‫כמו‬ ‫עבודה‬ ‫או‬ ‫המלצות‬ ‫חיפוש‬)‫מענה‬ ‫עליהם‬ ‫שאין‬ ‫צרכים‬ ‫זיהוי‬ ‫וכן‬(‫בעבודה‬ ‫מנטורים‬ ‫חיפוש‬ ‫כמו‬.) ‫פייסבוק‬‫אוטומטי‬ ‫כלי‬ ‫עם‬ ‫ההמלצות‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫המלצה‬ ‫מבקש‬ ‫המשתמש‬ ‫כי‬ ‫המבין‬,‫את‬ ‫ומכניס‬ ‫העסק‬ ‫כתובת‬ ‫עם‬ ‫למפה‬ ‫המתקבלות‬ ‫ההמלצות‬. ‫בנוסף‬,‫משרות‬ ‫ואיתור‬ ‫לשיתוף‬ ‫כלי‬ ‫השיקה‬ ‫החברה‬– ‫למבוסס‬ ‫העבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫היא‬ ‫ובכך‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬. Emerj‫און‬ ‫אפליקציה‬ ‫הנה‬-‫תקשורת‬ ‫המציעה‬ ‫דמנד‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫בארגונים‬ ‫עובדים‬ ‫לבין‬ ‫מנטורים‬ ‫בין‬ ‫מנטורים‬,‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫להשתמש‬ ‫ומיועדת‬ ‫רצון‬ ‫ושביעות‬ ‫מעורבות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫במטרה‬ ‫העובדים‬.
 25. 25. ‫והמלצות‬ ‫סיכום‬ •‫שלנו‬ ‫היומיום‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬.‫למידע‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫פונים‬ ‫אנו‬,‫לשיתוף‬ ‫תכנים‬,‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫לקניה‬,‫מותגים‬ ‫עם‬ ‫ולתקשורת‬.‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫ההתנהגות‬ ‫עקב‬,‫הצורך‬ ‫לצד‬ ‫המשתמשים‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫במינוף‬,‫מתוך‬ ‫לקניה‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫המקרבת‬ ‫פעילות‬ ‫נראה‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫כי‬ ‫סביר‬ ‫הפלטפורמות‬. •‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫בשיווק‬ ‫עליהם‬ ‫להקפיד‬ ‫שיש‬ ‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬: –‫בצרכן‬ ‫ומיקוד‬ ‫רלוונטיות‬–‫כ‬ ‫להיתפס‬ ‫לא‬ ‫כדי‬"‫הטרדה‬"‫ערך‬ ‫להעניק‬ ‫אלא‬ –‫לה‬ ‫המתאימים‬ ‫והכלים‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫הצרכנים‬ ‫מוטיבציות‬ ‫מבחינת‬ ‫הספציפית‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫התאמה‬ –‫הקניה‬ ‫לפני‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫המחקר‬ ‫ערך‬ ‫של‬ ‫הבנה‬–‫הפלטפורמות‬ ‫לתוך‬ ‫ושירות‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫והבניה‬ ‫השונות‬
 26. 26. ‫תודה‬! ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫כרמלון‬ ‫באתר‬ ‫נוספים‬ ‫ומאמרים‬ ‫מחקרים‬: http://www.carmelon.co.il

×