Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Beoordelingsformulier AMO_AO16-B1-K2_1.pdf

 1. © Stichting Praktijkleren 1 Beoordelingsformulier praktijkexamen Algemene informatie Examenvorm Vaststellingsdatum en code beoordelingsformulier 29-5-2016 BF_AMO_AO16-B1-K2_1 Examennaam en examencode PvB AMO_AO16-PvB2_B1-K2_1 Kwalificatiedossier en cohort Applicatieontwikkeling 2015- e.v. Profiel en crebocode Applicatie- en mediaontwikkelaar, 4 25187 Kerntaak B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product Werkprocessen B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product
 2. © Stichting Praktijkleren 2 B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 1 Taak Criterium 0 1 2 3 T1 Inventarisatie en planning Niet alle werkzaamheden en activiteiten zijn in de planning opgenomen. De werkzaamheden en activiteiten zijn niet gebaseerd op de ontwerpdocumentatie. Bijna alle werkzaamheden en activiteiten zijn in de planning opgenomen. De werkzaamheden en activiteiten zijn voor een klein deel gebaseerd op de ontwerpdocumentatie. Alle werkzaamheden en activiteiten zijn in de planning opgenomen. De werkzaamheden en activiteiten zijn op enkele na gebaseerd op de ontwerpdocumentatie. Alle werkzaamheden en activiteiten zijn in de planning opgenomen. De werkzaamheden en activiteiten zijn volledig gebaseerd op de ontwerpdocumentatie.
 3. © Stichting Praktijkleren 3 De planning is niet chronologisch, realistisch en/of overzichtelijk. De planning is realistisch en niet chronologisch of overzichtelijk. De planning is realistisch en chronologisch of overzichtelijk. De planning is realistisch, chronologisch en overzichtelijk. T2 Gerealiseerde functionaliteite n* Weinig functionaliteiten zijn gerealiseerd. Het minimum aan functionaliteiten is gerealiseerd. Bijna alle functionaliteiten zijn gerealiseerd. Alle functionaliteiten zijn gerealiseerd. T2 Gerealiseerde eisen* Weinig gerealiseerde functionaliteiten voldoen aan de eisen uit de ontwerpdocumentatie. Het minimum van de gerealiseerde functionaliteiten voldoet aan de eisen uit de ontwerpdocumentatie. Bijna alle gerealiseerde functionaliteiten voldoen aan de eisen uit de ontwerpdocumentatie. Alle gerealiseerde functionaliteiten voldoen aan de eisen uit de ontwerpdocumentatie. T2 Correctheid code* De code voldoet niet aan de binnen de organisatie geldende naming conventions. De code werkt niet efficiënt. Er wordt niet zinvol gebruikgemaakt van functies en/of methoden. De code is niet logisch/structureel en consistent opgebouwd. De code voldoet in enkele gevallen aan de binnen de organisatie geldende naming conventions. De code werkt deels efficiënt. Er wordt bijna overal zinvol gebruikgemaakt van functies en/of methoden. De code is deels logisch/structureel en consistent opgebouwd. De code voldoet in de meeste gevallen aan de binnen de organisatie geldende namin gconventions. De code werkt efficiënt. Er wordt bijna overal zinvol gebruikgemaakt van functies en/of methoden. De code is logisch/structureel en consistent opgebouwd. De code voldoet volledig aan de binnen de organisatie geldende naming conventions. De code werkt efficiënt. Er wordt zinvol gebruikgemaakt van functies en/of methoden. De code is logisch/structureel en consistent opgebouwd.
 4. © Stichting Praktijkleren 4 T2 Vorm van de code De opmaak van de broncode is niet volgens de binnen de organisatie geldende conventies en/of de code is niet leesbaar. De opmaak van de broncode is volgens de binnen de organisatie geldende conventies en de code is leesbaar. T3 Commentaar Te weinig functies/methodes zijn van functioneel commentaar voorzien volgens de binnen de organisatie geldende conventies. Het gebruikte commentaar is niet duidelijk voor een ander. Weinig functies/methodes zijn van functioneel commentaar voorzien volgens de binnen de organisatie geldende conventies. Het gebruikte commentaar is niet overal duidelijk voor een ander. Bijna alle functies/methodes zijn van functioneel commentaar voorzien volgens de binnen de organisatie geldende conventies. Het gebruikte commentaar is bijna altijd duidelijk voor een ander. Alle functies/methodes zijn van functioneel commentaar voorzien volgens de binnen de organisatie geldende conventies. Het gebruikte commentaar is duidelijk voor een ander. T4 Documenteren De documentatie is niet volledig en/of correct en/of duidelijk. De documentatie is volledig, correct en duidelijk. * Cruciaal criterium Beslissing B1-K2-W1 Stap 1 Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger Gerealiseerde functionaliteiten Ja Nee
 5. © Stichting Praktijkleren 5 Gerealiseerde eisen Ja Nee Correctheid code Ja Nee Zijn alle cruciale criteria behaald? Ja Ga door naar stap 2 Nee Onvoldoende Stap 2 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald Punten Cijfer Behaald 0 1,0 9 5,8 1 1,6 10 6,3 2 2,1 11 6,9 3 2,6 12 7,4 4 3,2 13 7,9 5 3,7 14 8,5
 6. © Stichting Praktijkleren 6 6 4,2 15 9,0 7 4,8 16 9,5 8 5,3 17 10,0 Stap 3 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht. Bij de motivering kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel.
 7. © Stichting Praktijkleren 7 Stap 4 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
 8. © Stichting Praktijkleren 8 B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 2 Taak Criterium 0 1 2 3 T1, T2 Opstellen testscenario´s Voor weinig van de functionaliteiten uit de ontwerpdocumentatie zijn de juiste en benodigde testscenario´s geformuleerd. Voor het minimum van de functionaliteiten uit de ontwerpdocumentatie zijn de juiste en benodigde testscenario´s geformuleerd. Voor bijna alle van de functionaliteiten uit de ontwerpdocumentatie zijn de juiste en benodigde testscenario´s geformuleerd. Voor alle van de functionaliteiten uit de ontwerpdocumentatie zijn de juiste en benodigde testscenario´s geformuleerd. T3, T4 Uitvoeren testscenario´s* Voert weinig testscenario´s uit. Resultaten zijn niet duidelijk Voert bijna alle testscenario´s uit. Resultaten zijn niet duidelijk Voert alle testscenario´s uit. Resultaten zijn niet duidelijk Voert alle testscenario´s uit. Resultaten zijn duidelijk en
 9. © Stichting Praktijkleren 9 en volledig beschreven. en/of volledig beschreven. en/of volledig beschreven. volledig beschreven. T5, T6 Bevindingen interpreteren De resultaten zijn niet juist geïnterpreteerd, geprioriteerd en gedocumenteerd. En/of Eventuele aanpassingen in de applicatie zijn niet of niet juist doorgevoerd en de documentatie is niet aangepast. De resultaten zijn juist geïnterpreteerd, geprioriteerd en gedocumenteerd. Eventuele aanpassingen in de applicatie zijn niet of niet juist doorgevoerd en de documentatie is aangepast. De resultaten zijn juist geïnterpreteerd, geprioriteerd en gedocumenteerd. Eventuele aanpassingen in de applicatie zijn juist doorgevoerd, en de documentatie is niet aangepast. De resultaten zijn juist geïnterpreteerd, geprioriteerd en gedocumenteerd. Eventuele aanpassingen in de applicatie zijn juist doorgevoerd, en de documentatie is aangepast. * Cruciaal criterium Beslissing B1-K2-W2 Stap 1 Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger Uitvoeren testscenario´s* Ja Nee Is het cruciale criterium behaald? Ja Ga door naar stap 2 Nee Onvoldoende
 10. © Stichting Praktijkleren 10 Stap 2 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald 0 1,0 1 2,0 2 3,0 3 4,0 4 5,0 5 6,0 6 7,0 7 8,0 8 9,0 9 10,0
 11. © Stichting Praktijkleren 11 Stap 3 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht. Bij de motivering kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel.
 12. © Stichting Praktijkleren 12 Stap 4 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
Publicité