Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Beoordelingsformulier AMO_AO16-P1-K1_1.pdf

 1. © Stichting Praktijkleren 1 Beoordelingsformulier praktijkexamen Algemene informatie Examenvorm [Examenvorm] Vaststellingsdatum en code beoordelingsformulier 16-09-2016 BF_AMO_AO16-P1-K1_1 Examennaam en Examencode PvB AMO_AO16-PvB4_P1-K1_1 Kwalificatiedossier en Cohort Applicatieontwikkeling 2015 e.v. Profiel en crebocode P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar, 4 25187 Kerntaak P1-K1 Onderhoudt en beheert de applicatie Werkprocessen P1-K1-W1 Onderhoudt een applicatie P1-K1-W2 Beheert gegevens
 2. © Stichting Praktijkleren 2 P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 1 Taak Criterium 0 1 2 3 T1, T2 Incident analyseren Niet alle benodigde informatie is achterhaald en/of te weinig incidenten zijn juist gecategoriseerd en/of voor de incidenten is niet Alle benodigde informatie is achterhaald. Bijna alle incidenten zijn juist gecategoriseerd. Voor bijna alle incidenten is gecontroleerd of de mogelijke aanpassingen in lijn zijn met Alle benodigde informatie is achterhaald. Bijna alle incidenten zijn juist gecategoriseerd. Voor alle incidenten is gecontroleerd of de mogelijke aanpassingen in lijn zijn met Alle benodigde informatie is achterhaald. Alle incidenten zijn juist gecategoriseerd. Voor alle incidenten is gecontroleerd of de mogelijke aanpassingen in lijn zijn met
 3. © Stichting Praktijkleren 3 gecontroleerd of de mogelijke aanpassingen in lijn zijn met eerder gemaakte afspraken of contracten. eerder gemaakte afspraken of contracten. eerder gemaakte afspraken of contracten. eerder gemaakte afspraken of contracten. T1, T2, T4 Oplossingen aandragen* Voor de incidenten zijn in geen of weinig gevallen passende oplossingen aangedragen en/of in geen of weinig gevallen is er overleg gepleegd met de betrokkene(n) over de door te voeren oplossingen. Voor alle incidenten zijn oplossingen aangedragen waarvan de meeste of alle passend zijn en in de meeste of alle gevallen is er overleg gepleegd met de betrokkene(n) over de door te voeren oplossingen. T3 Oplossing doorvoeren De aanpassingen zijn in geen of weinig gevallen juist doorgevoerd. In weinig gevallen zijn de aanpassingen volgens procedures doorgevoerd. De aanpassingen zijn in de meeste gevallen juist doorgevoerd. In weinig gevallen zijn de aanpassingen volgens procedures doorgevoerd. De aanpassingen zijn in alle gevallen juist doorgevoerd. In de meeste gevallen zijn de aanpassingen volgens procedures doorgevoerd. De aanpassingen zijn in alle gevallen juist doorgevoerd. In alle gevallen zijn de aanpassingen volgens procedures doorgevoerd. T3 Documenteren De aanpassingen zijn in geen of weinig gevallen juist gedocumenteerd. De aanpassingen zijn in de meeste of alle gevallen juist gedocumenteerd. T4 Terugkoppelen De aanpassingen zijn in geen of weinig gevallen aan betrokkene(n) De aanpassingen zijn in de meeste of alle gevallen aan betrokkene(n)
 4. © Stichting Praktijkleren 4 * Cruciaal Criterium Beslissing P1-K1-W1 Stap 1 Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger Oplossingen aandragen Ja Nee Is het cruciale criterium behaald? Ja Ga door naar stap 2 Nee Onvoldoende Stap 2 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald 0 1,0 1 2,0 2 3,0 teruggekoppeld. teruggekoppeld.
 5. © Stichting Praktijkleren 5 3 4,0 4 5,0 5 6,0 6 7,0 7 8,0 8 9,0 9 10,0
 6. © Stichting Praktijkleren 6 Stap 3 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht. Bij de motivering kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel.
 7. © Stichting Praktijkleren 7 Stap 4 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
 8. © Stichting Praktijkleren 8 P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie P1-K1-W2: Beheert gegevens Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 2 Taak Criterium 0 1 2 3 T2 Beheren Niet alle benodigde gegevens zijn verzameld en/of weinig van de gegevens zijn juist gearchiveerd en/of weinig van de gegevens zijn Alle benodigde gegevens zijn verzameld. De meeste gegevens zijn juist gearchiveerd. De meeste gegevens zijn juist geregistreerd. Alle benodigde gegevens zijn verzameld. Alle gegevens zijn juist gearchiveerd. De meeste gegevens zijn juist geregistreerd. Alle benodigde gegevens zijn verzameld. Alle gegevens zijn juist gearchiveerd. Alle gegevens zijn juist geregistreerd.
 9. © Stichting Praktijkleren 9 * Cruciaal criterium Beslissing P1-K1-W2 Stap 1 Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger Controleren Ja Nee Is het cruciale criterium behaald? Ja Ga door naar stap 2 Nee Onvoldoende juist geregistreerd. T1 Controleren* De gegevens zijn niet juist gecontroleerd op volledigheid en actualiteit. en/of Ontbrekende gegevens zijn niet aangevuld. De gegevens zijn juist gecontroleerd op volledigheid en actualiteit. Ontbrekende gegevens zijn aangevuld. T2 Versiebeheer De verschillende versies van bestanden zijn niet onderscheidend en herkenbaar bewaard en/of niet los opvraagbaar. De verschillende versies van bestanden zijn onderscheidend en herkenbaar bewaard en/of los opvraagbaar.
 10. © Stichting Praktijkleren 10 Stap 2 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald 0 1,0 1 2,8 2 4,6 3 6,4 4 8,2 5 10 Stap 3 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht. Bij de motivering kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel.
 11. © Stichting Praktijkleren 11 Stap 4 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
 12. © Stichting Praktijkleren 12
Publicité