Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 1
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI TENGKU AMPUAN JEMAAH
PELAN STRATEGIK UNIT HAL ...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 2
VISIDANMISI SEKOLAH
VISI SEKOLAH
Bertekad Menjadikan SAMTTAJ Sentiasa Unggul...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 3
ANALISIS PERSEKITARAN (TOWS <> SWOT/COWS<>SWOC Matriks)
DALAMAN
LUARAN
(S)KE...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 4
EMPAT TERAS STRATEGIK(TS)
1. PEMBELAJARANMURID (Meningkatkan pembelajaran mu...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 5
25 INISIATIFUTAMAPPPM
1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolabo...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 6
PELAN STRATEGIK SEKOLAH
TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan AksesKepada Pendidika...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 7
PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2017
NKRA Meluaskan AksesKepada Pendidikan Berkualiti d...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 8
Pelan Operasi Tahun 2017
Bidang/Unit*: Hal Ehwal Murid/ JADUAL3
Nama Program...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 9
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2017
Bidang/Unit*: Hal Ehwal M...
Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 10
PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016
**Be...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Perancangan Strategik HEM
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

8

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

CONTOH PELAN STRATEGIK UNIT HEM

Télécharger pour lire hors ligne

Pelan Strategik Unit HEM SAMTTAJ UNGGUL

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

CONTOH PELAN STRATEGIK UNIT HEM

 1. 1. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 1 SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI TENGKU AMPUAN JEMAAH PELAN STRATEGIK UNIT HAL EHWAL MURID (HEM) (2017 – 2020) PENGENALAN Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan identiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara. OBJEKTIFKECEMERLANGANPENGURUSANHALEHWALMURID 1. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai murni. 2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dalam kalangan murid. 3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dalam kalangan murid supaya mereka sama-sama ingin belajar dan menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 4. Memupuk nilai sayangi diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah. 5. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.
 2. 2. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 2 VISIDANMISI SEKOLAH VISI SEKOLAH Bertekad Menjadikan SAMTTAJ Sentiasa Unggul MISI SEKOLAH Melahirkan Muslim Kamil Yang Seimbang Duniawi dan Ukhrawi Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah VISIDANMISI HALEHWALMURID (HEM) VISI HEM HEM Unggul, Penjana Generasi Terbilang MISI HEM Membangunkan potensi individu dalam melahirkan insan beriman, berilmu dan sejahtera.
 3. 3. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 3 ANALISIS PERSEKITARAN (TOWS <> SWOT/COWS<>SWOC Matriks) DALAMAN LUARAN (S)KEKUATAN: S1 : Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi dalam kalangan semua warga sekolah S2 : Disiplin sekolah terkawal S3 : Pengurusan Buku Teks cekap S4 : Pengurusan biasiswa dan kebajikan pelajar yang baik. S5 : Pengamalan pendidikan/pendekatan berteraskan islamik S6 : Galakan dan sokongan padu daripada pihak pentadbir sekolah dalam setiap program. S7 : Mempunyaibarisan pentadbir dan guru yang terlatih dan berpengalaman serta komited, efektif dan efisyen. S8 : Mempunyai2 orang Guru Bimbingan dan Kaunseling yang berpengalaman dan komited. S9 : MempunyaiServis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta, Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta dan Servis Kontraktor Kantin Swasta. (W)KELEMAHAN: W1 : Tahap sahsiah pelajar terutamanya dalam pengamalan nilaimurni masih belum mencapai tahap unggul W2 : Terdapat blok kelas dan perabot kelas dalam keadaan dalam keadaan rosak. (O)PELUANG: O1 : Ibu bapa yang berpendidikan membantu mengawal prestasi Hal EhwalMurid O2 : Pengurusan PIBGyang efektif dapat membentuk persekitaran kondusif O3 : Kerjasama dan sokongan padu daripada pihakluar iaitu JAIS, Bomba dan Penyelamat,MBSA, PDRM,PZS dan Masjid Negeri. O4 : Mempunyaikemudahan ICT yang baik Strategi SO SO 1 : Meningkatkan amalan nilai murni dalam kalangan murid dengan kerjasama dalam kalangan semua warga sekolah dan ibu bapa. Strategi WO WO 1 : Meningkatkan tahap sahsiah pelajar dengan kerjasama PIBG. (C)CABARAN: C1 : Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah C2 : Manipulasiperhubungan baikantara sekolah dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM, C3 : Pengaruh teknologi maklumat masa kini. C4 : Jaraksekolah yang sangat hampir dengan jalan utama – bahaya untukkeselamatan pelajar semasa datang dan balik sekolah. Strategi SC SC 1 : Meningkatkan bilangan bilik yang kondusif dan selesa untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran murid melalui kerjasama majlis permuafakatan. Strategi WC WC 1 : Meningkatkan pembangunan fizikalsekolah melalui kerjasama majlis permuafakatan.
 4. 4. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 4 EMPAT TERAS STRATEGIK(TS) 1. PEMBELAJARANMURID (Meningkatkan pembelajaran murid) 2. GURUDAN PEMIMPINSEKOLAH (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah) 3. TRANSFORMASI KEMENTERIAN (Mentransformasi Kementerian) 4. STRUKTURSISTEM (Mengupaya struktur sistem) SEMBILANBIDANG KEUTAMAAN(BK) 1. Memartabatkan ProfesionPerguruan 2. Meningkatkan Kualiti Kepimpinan Sekolah 3. Meningkatkan Kualiti Sekolah 4. Memantapkan Kualiti Kurikulum Dan Pentaksiran 5. Meningkatkan Penguasaan Pelbagai Bahasa 6. Mengukuhkan Penglibatan Ibu Bapa, Sektor Swasta Dan Masyarakat Sebagai Rakan Kongsi Dalam Pendidikan 7. Meningkatkan Kesediaan Murid UntukMerebut Peluang Dalam Pendidikan Tinggi Dan Pasaran Kerja 8. Memperbaiki Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber 9. Membina Kemampuan Serta Keupayaan Sistem Penyampaian Pendidikan SEBELAS ANJAKAN 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 3. Melahirkan rakyatMalaysia dengan penghayatan nilai 4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan 5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah 6. Mengupaya JPN,PPDdan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan 7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran 8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung
 5. 5. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 5 25 INISIATIFUTAMAPPPM 1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri 2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa 3. Peningkatan kemahiran guru dalam (TrendsinInternationalMathematicsandScience Study)TIMMS dan PISA(TheProgrammefor InternationalStudentAssessmentTests). 4. Peluasan LINUS2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris 5. Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris 6. Piagam Guru (TeacherCharter)termasuk pakej kerjayadan instrumen penilaian kompetensi 7. Pelaksanaan pelan induk ContinuingProfessionalDevelopment(CPD) baharu 8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk NationalProfessionalQualificationforEducationalLeaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru 9. Program Transformasi Daerah, termasuk School ImprovementProgramme(SIP+dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6 10. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6 11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas 12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah 13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard 14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome(OBB) 15. Penstrukturan semula organisasi (KPM) 16. Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik 17. Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP 18. Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti 19. Pelaksanaan HOTS (HighOrderThinkingSkills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan 20. Transformasi IPGuntuk meningkatkan kualiti latihan guru 21. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta 22. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM 23. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru 24. Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran 25. Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah
 6. 6. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 6 PELAN STRATEGIK SEKOLAH TAHUN 2017-2020 NKRA Meluaskan AksesKepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL1 Sub-NKRA SekolahBerprestasi Tinggi JPS/SJK-PS/01 BidangKeutamaan PPPM Meningkatkan Kualiti Sekolah KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Sahsiah Murid Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, Shah Alam Bidang/Unit Unit Hal Ehwal Murid Teras Strategik Isu-Isu Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI Sasaran TOV 2017 2018 2019 2020 (Berdasarkan 4 Teras Strategik) (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi) (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/ SWOC) (Berdasarkan 25 -> 10 inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) (Pernyataan indikator yang boleh diukur) Meningkatkan Pembelajaran Murid Bilangan murid yang tidak mengamalkan nilai murni masih tinggi. Meningkatkan amalan nilai murni dalam kalangan murid dengan kerjasama dalam kalangan semua warga sekolah dan ibu bapa. Menjalankan Program bagi meningkatkan sahsiah dan jati diri murid menjelang 2020. Peningkatan peratus sahsiah diri murid. 90 92 94 96 98 Bilangan bilik yang masih belum kondusif memenuhi kriteria sebuah sekolah masih tinggi. Meningkatkan bilangan bilik yang kondusif dan selesa untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran murid melalui kerjasama majlis permuafakatan. Menjalankan Program bagi meningkatkan taraf insfrastuktur sekolah menjelang 2020. Peningkatan peratus bilangan bilik yang dibaikpulih. 75 78 81 83 85
 7. 7. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 7 PELAN TAKTIKAL TAHUN 2017 NKRA Meluaskan AksesKepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL2 Sub-NKRA SekolahBerprestasi Tinggi JPS/SJK-PS/02 BidangKeutamaan PPPM Meningkatkan Kualiti Sekolah KPI Pengarah/PPD/Sek Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, Shah Alam Bidang/Unit Unit Hal Ehwal Murid Strategi Meningkatkan Kualiti Sekolah Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
 8. 8. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 8 Pelan Operasi Tahun 2017 Bidang/Unit*: Hal Ehwal Murid/ JADUAL3 Nama Program JPS/SJK-PSS/03 Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran GuruTerlibat ProsesKerja Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program) Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan) Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya) Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang). TandatanganPenilai : Nama Penilai : Tarikh :
 9. 9. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 9 REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2017 Bidang/Unit*: Hal Ehwal Murid / JADUAL4a JPS/SJK-PSS/04 Bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TandatanganPenilai : Nama Penilai : Tarikh :
 10. 10. Perancangan Strategik Unit HEM SAMTTAJ Page 10 PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016 **Bergantung kepada tempoh perancangan sebelum ini. Ulasan:...................................................................................................................................... Laporan Disediakan Oleh: ............................................................................................. Bidang/Unit*:Hal Ehwal Murid(HEM) JADUAL4b JPS/SJK-PSS/05 Matlamat/Objektif Kpi Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan Prestasi Sebenar TOV 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Catatan
 • RohaniMahmood

  Aug. 28, 2021
 • Wanisah

  Oct. 26, 2019
 • ZainushamBinMohamaFV

  Mar. 3, 2019
 • nasrahtiting

  Feb. 6, 2018
 • alongfid

  Feb. 5, 2018
 • puteritenggayun

  Jan. 7, 2018
 • CIKGUHASYA

  Jan. 1, 2018
 • atieku

  Nov. 30, 2017

Pelan Strategik Unit HEM SAMTTAJ UNGGUL

Vues

Nombre de vues

13 627

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

16

Actions

Téléchargements

629

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

8

×