E drejta nderkombetare per mbrojtjen e te drejtave te njeriut

Y

E drejta nderkombetare per mbrojtjen e te drejtave te njeriut vetem disa pytje

E drejtanderkombetare per mbrojtjene te drejtave te njeriut
1.Cilatjaneaktete parambi mbrojtjen e teDNJ?
-Karta e madhe e lirive,1215
-Ligji per te drejtat,1689
-Deklarata per pavarsinee SHBA-ve,1776
-Deklarata per te drejtate njeriut dhe qytetarit,1789
2.Cilat te drejtabejne pjese ne grupine te drejtave civile-politike?
Bejne pjese: e drejta e jetes,e drejta per liri dhe siguri,e drejta e shprehjes,edrejta
per nje process te rregullt gjyqesor,edrejta per respektimin e jetes privat.
3.A lejohet debimi I refugjateve ngashteti kuka hy refugjati duke ikur nga vendi
ku zhvillohet lufta?
Nuk eshte e lejueshme nese vendi nga vjen gjendet ende ne lufte sepserrezikohet
e drejta e tij per jete.(rrombullaksim)
4.Per cilinvendApartaidi paraqet sinonim?
Apartaidi paraqet sinonomper Afriken e Jugut dhe fjala Apartaid rrjedhenga fjala
afrikanedhe ka kuptim per te vequar ose per ten darene kete raste ndarje
racore.
5.Si percaktohet pergjegjesiaper krimet e Apartaidit sipas konventes
nderkombetare per ndalimindhe denimine krimit te apartaidit?
Konventa percakton qarte se personat,antarete organizatavedhe institucioneve
shteterore janepergjegjes penalisht ne planin nderkombetar pa marreparasysh
motivet nese:kanemarrepjese,kanenxitur drejteperdrejteose kanepregaditur
kryerjen e aktevete apartaidit.
6.Cilat jane dallimet mes gjeneratesse pare(civile-politike) dhe te
dytes(ekonomike,sociale,kulturore)te drejtave te njeriut?
Dallimi ne mes te ketyregjenerataveeshte segjenerata e pare ka karakter
individual dhe jane te drejta negative, ndersa gjenerata e dyte ka karakter
grupor(kolektiv) dhejanete drejta positive.
7.Cfare parashehDeklarataAmerikane per mbrojtjene te drejtave te njeriut?
Deklarata parasheh se cdo qenje njerzoreka te drejte per jeten,liri dhe siguri
personale, te drejte per barazi para ligjit pa dallim race,feje,gjuheapo ndonje fakti
tjeter,te drejten e mendimit te lire,te drejten te krijoj familje dhe kjo te gezoj
mbrojtje,tedrejte qarkullimi te lire,te drejte per shkollim,te drejteper pune etj.
8.Cili nga fjalit eshte I sakte per termin“komb”?
Kombi eshte nje shoqerinjerezish e konsistuan nga vet natyra
9.Cfare kuptoni me terminpakice kombetare?
Pakice kombetareeshte popullsia e huaj qe bene pjese ne njeshtet,ku shumicen
derrmuesee perbejne pjestarete nje kombi tjeter
10. Cilat jane elementetperkufizuese te Gjenocidit?
Vrasja e antarevete grupit,lendimi I rende mental osefizik,venja e grupit
qellimisht ne aso kushte jetese qe duhet te sjellin zhdukjen teresishtapo
pjeserishtfizik te tyre,ndermarrja emasavedrejtuesene pengimin e lindjes
mbrenda grupit dhe transferimiI femijeve I dhunshemnga njegrup ne tjetrin.
11.Elementetkryesore qe perkufizojne pakicat:
Grup I veqant,pakicareale,gruperacore,fetareose gjuhesoree ndryshmenga
shumica,grupeqee karakterizojnendjenja esolidaritetit dhe grupeqe deshirojne
t’I ruajnekarakteristikatdalluese.
12.Cfare kuptoni me te drejtene Azilit?
Me te drejten e Azilit nenkuptojmestrehimin apo vendin qe jep siguri dhe
mbrojtjenga persekutimidhe rreziku ne pergjithesi.
13.Cfare kuptoni me Azil territorial?
Nenkupton strehimin qe nje shtet I jep nje shtetasi te huaj apo nje personipa
shtetsi ne territorin e vet,po qe se eshte I ndjekur per arsyepolitike dhe e ka jeten
ose lirine e vet ne rrezik ne shtetin nga I cili ka ikur.
14.Cfare kuptoni me Azil Diplomatik?
15.Kur jane paraqitur si kategori juridike te drejtat e njeriut?
Si kategori juridikee te drejtave te njeriut jane paraqitur me krijimin e shteteve
dhe rregullave te para juridike,kurseshtytjeme te madhe u kanedhene
revolucionet borgjezete cilat kane proklamuar siideale te
perbashketa”Lirine,vllazerinedhebarazine”
16.Si klasifikohente drejtat e njeriut?
Te drejtatcivile,politike,ekonomike,kulturore,sociale.
17.Cilat shtetejane antare te perhershme te Keshillit te sigurimit te OKB-se?
Jane SHBA,France,Britanie Madhe,Kina dhe Rusia.
18.A jane te mbrojturapakicat ne Kosove?
Pakicat ne KosoveI gezojnete gjitha te drejtat dhe lirit e percaktuara me
Kushtetute dhe me akte nderkombetare,mirepoketo te drejta jo gjithmone
respektohen ng ate gjithe njerezit.

Recommandé

E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut par
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriutE drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriutDurim Krasniqi
14K vues149 diapositives
Te drejtat e njeriut par
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
63.9K vues17 diapositives
Punim seminarik par
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarikYllYmeri
4.1K vues15 diapositives
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime par
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeVerlona Pireci
23.6K vues45 diapositives
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. par
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.#MesueseAurela Elezaj
11.6K vues10 diapositives
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut par
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutMborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutRefik Mustafa
3K vues137 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Punim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobruna par
Punim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobrunaPunim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobruna
Punim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobrunaDriton Dobruna
545 vues12 diapositives
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE par
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE Refik Mustafa
1.6K vues46 diapositives
E drejta ndërkombëtare publike punim seminarik. par
E drejta ndërkombëtare publike  punim seminarik.E drejta ndërkombëtare publike  punim seminarik.
E drejta ndërkombëtare publike punim seminarik.Universiteti i Prishtines "Hasan Prishtina"
3.9K vues30 diapositives
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe par
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhekulla 2010
22.9K vues26 diapositives
KUSHETUTA FRANCEZE par
KUSHETUTA FRANCEZEKUSHETUTA FRANCEZE
KUSHETUTA FRANCEZEArdenia Flowers
6.1K vues11 diapositives
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare par
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare ArberSusuri
7.3K vues16 diapositives

Tendances(8)

Punim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobruna par Driton Dobruna
Punim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobrunaPunim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobruna
Punim seminarik gjykata e strasburgut-driton dobruna
Driton Dobruna545 vues
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE par Refik Mustafa
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Refik Mustafa1.6K vues
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe par kulla 2010
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
kulla 201022.9K vues
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare par ArberSusuri
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare
ArberSusuri7.3K vues
Kushtetuta e Shqiperise 2016 par simart12
Kushtetuta e Shqiperise 2016Kushtetuta e Shqiperise 2016
Kushtetuta e Shqiperise 2016
simart12508 vues
Punim seminarik Qellimet dhe Parimet e Kombeve te Bashkuara par ArberSusuri
Punim seminarik Qellimet dhe Parimet e Kombeve te BashkuaraPunim seminarik Qellimet dhe Parimet e Kombeve te Bashkuara
Punim seminarik Qellimet dhe Parimet e Kombeve te Bashkuara
ArberSusuri9.5K vues

E drejta nderkombetare per mbrojtjen e te drejtave te njeriut

 • 1. E drejtanderkombetare per mbrojtjene te drejtave te njeriut 1.Cilatjaneaktete parambi mbrojtjen e teDNJ? -Karta e madhe e lirive,1215 -Ligji per te drejtat,1689 -Deklarata per pavarsinee SHBA-ve,1776 -Deklarata per te drejtate njeriut dhe qytetarit,1789 2.Cilat te drejtabejne pjese ne grupine te drejtave civile-politike? Bejne pjese: e drejta e jetes,e drejta per liri dhe siguri,e drejta e shprehjes,edrejta per nje process te rregullt gjyqesor,edrejta per respektimin e jetes privat. 3.A lejohet debimi I refugjateve ngashteti kuka hy refugjati duke ikur nga vendi ku zhvillohet lufta? Nuk eshte e lejueshme nese vendi nga vjen gjendet ende ne lufte sepserrezikohet e drejta e tij per jete.(rrombullaksim) 4.Per cilinvendApartaidi paraqet sinonim? Apartaidi paraqet sinonomper Afriken e Jugut dhe fjala Apartaid rrjedhenga fjala afrikanedhe ka kuptim per te vequar ose per ten darene kete raste ndarje racore. 5.Si percaktohet pergjegjesiaper krimet e Apartaidit sipas konventes nderkombetare per ndalimindhe denimine krimit te apartaidit? Konventa percakton qarte se personat,antarete organizatavedhe institucioneve shteterore janepergjegjes penalisht ne planin nderkombetar pa marreparasysh motivet nese:kanemarrepjese,kanenxitur drejteperdrejteose kanepregaditur kryerjen e aktevete apartaidit. 6.Cilat jane dallimet mes gjeneratesse pare(civile-politike) dhe te dytes(ekonomike,sociale,kulturore)te drejtave te njeriut?
 • 2. Dallimi ne mes te ketyregjenerataveeshte segjenerata e pare ka karakter individual dhe jane te drejta negative, ndersa gjenerata e dyte ka karakter grupor(kolektiv) dhejanete drejta positive. 7.Cfare parashehDeklarataAmerikane per mbrojtjene te drejtave te njeriut? Deklarata parasheh se cdo qenje njerzoreka te drejte per jeten,liri dhe siguri personale, te drejte per barazi para ligjit pa dallim race,feje,gjuheapo ndonje fakti tjeter,te drejten e mendimit te lire,te drejten te krijoj familje dhe kjo te gezoj mbrojtje,tedrejte qarkullimi te lire,te drejte per shkollim,te drejteper pune etj. 8.Cili nga fjalit eshte I sakte per termin“komb”? Kombi eshte nje shoqerinjerezish e konsistuan nga vet natyra 9.Cfare kuptoni me terminpakice kombetare? Pakice kombetareeshte popullsia e huaj qe bene pjese ne njeshtet,ku shumicen derrmuesee perbejne pjestarete nje kombi tjeter 10. Cilat jane elementetperkufizuese te Gjenocidit? Vrasja e antarevete grupit,lendimi I rende mental osefizik,venja e grupit qellimisht ne aso kushte jetese qe duhet te sjellin zhdukjen teresishtapo pjeserishtfizik te tyre,ndermarrja emasavedrejtuesene pengimin e lindjes mbrenda grupit dhe transferimiI femijeve I dhunshemnga njegrup ne tjetrin. 11.Elementetkryesore qe perkufizojne pakicat: Grup I veqant,pakicareale,gruperacore,fetareose gjuhesoree ndryshmenga shumica,grupeqee karakterizojnendjenja esolidaritetit dhe grupeqe deshirojne t’I ruajnekarakteristikatdalluese. 12.Cfare kuptoni me te drejtene Azilit? Me te drejten e Azilit nenkuptojmestrehimin apo vendin qe jep siguri dhe mbrojtjenga persekutimidhe rreziku ne pergjithesi. 13.Cfare kuptoni me Azil territorial? Nenkupton strehimin qe nje shtet I jep nje shtetasi te huaj apo nje personipa shtetsi ne territorin e vet,po qe se eshte I ndjekur per arsyepolitike dhe e ka jeten ose lirine e vet ne rrezik ne shtetin nga I cili ka ikur.
 • 3. 14.Cfare kuptoni me Azil Diplomatik? 15.Kur jane paraqitur si kategori juridike te drejtat e njeriut? Si kategori juridikee te drejtave te njeriut jane paraqitur me krijimin e shteteve dhe rregullave te para juridike,kurseshtytjeme te madhe u kanedhene revolucionet borgjezete cilat kane proklamuar siideale te perbashketa”Lirine,vllazerinedhebarazine” 16.Si klasifikohente drejtat e njeriut? Te drejtatcivile,politike,ekonomike,kulturore,sociale. 17.Cilat shtetejane antare te perhershme te Keshillit te sigurimit te OKB-se? Jane SHBA,France,Britanie Madhe,Kina dhe Rusia. 18.A jane te mbrojturapakicat ne Kosove? Pakicat ne KosoveI gezojnete gjitha te drejtat dhe lirit e percaktuara me Kushtetute dhe me akte nderkombetare,mirepoketo te drejta jo gjithmone respektohen ng ate gjithe njerezit.