Ekosistem Buluşması III_Rapor

Yoni Pinto
Yoni PintoDirector of Impact Entrepreneurship and Innovation Initiatives à Habitat Center for Development and Governance
 
GİRİŞİMCİLİK	
  HABİTATI	
  	
  
3.	
  KEZ	
  BİR	
  ARAYA	
  GELDİ	
  
Uluslararası	
   Girişimcilik	
   Merkezi	
   ve	
   Çukurova	
   Kalkınma	
   Ajansı	
   işbirliğinde	
   Türkiye’de	
   girişimcilik	
  
alanında	
  faaliyet	
  gösteren	
  kamu	
  kurumları,	
  şirketler,	
  üniversiteler,	
  sivil	
  toplum	
  örgütleri,	
  yatırımcı	
  ve	
  
ilgilileri	
   bir	
   araya	
   getiren	
   Girişimcilik	
   Ekosistemi	
   Buluşması’nın	
   üçüncüsü	
   Adana’da	
   gerçekleşti.	
  
	
  
80	
  kurumdan	
  118	
  kişinin	
  katıldığı	
  buluşmada,	
  özellikle	
  Türkiye’de	
  kent	
  ve	
  bölge	
  düzeyinde	
  girişimcilik	
  
ekosistemlerinin	
   nasıl	
   geliştirilebileceği,	
   ülke	
   içi	
   ve	
   dışındaki	
   kentler	
   arasındaki	
   işbirliklerinin	
   nasıl	
  
artırılacağı	
   tartışıldı.	
   Buluşmada	
   aynı	
   zamanda	
   Adana	
   ve	
  Mersin’de	
   girişimcilik	
   alanında	
   faaliyet	
  
gösteren	
  aktörlerin	
  Türkiye’deki	
  diğer	
  aktörlerle	
  işbirliklerinin	
  geliştirilmesi	
  hedeflendi.	
  	
  
	
  
21	
  Ocak	
  Perşembe	
  günü	
  	
  
21-­‐23	
   Ocak	
   2016	
   tarihleri	
   arasında	
   gerçekleştirilen	
   buluşmanın	
   açılış	
   konuşmalarında	
   Uluslararası	
  
Girişimcilik	
  Merkezi’nin	
  ana	
  ortakları	
  ve	
  Çukurova	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  yer	
  aldı.	
  	
  
Vodafone	
  Kıdemli	
   Müdürü	
   ve	
   FikirÇarkı	
   Program	
  
Yöneticisi	
  Ruçhan	
  Ziya,	
  girişimciliğin	
  rekabeti	
  ve	
  istihdamı	
  
arttırma	
   ve	
   ekonomik	
   gelişme	
   için	
   önemli	
   bir	
   politika	
  
olduğunu;	
   dijital	
   ekonomi	
   ve	
   dijital	
   kalkınma	
   gibi	
   son	
  
dönemde	
  gündemde	
  olan	
  kavramların,	
  Türkiye’de	
  	
  bu	
  gibi	
  
etkinliklerde	
   daha	
   çok	
   ön	
   plana	
   çıkmasını	
   umduğunu	
  
belirtti.	
  	
  
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Habitat	
   ve	
   UGM	
   Başkanı	
   Sezai	
   Hazır,	
   girişimciliğin	
  
çoğunlukla	
   özel	
   sektör	
   üzerinden	
   tartışıldığını	
   fakat	
  
girişimciliğin	
   gelişimi	
   için	
   ekosistemdeki	
   tüm	
   aktörlere,	
  
özellikle	
   de	
   yerel	
   yönetimlere	
   önemli	
   bir	
   rol	
   düştüğüne	
  
vurgu	
  yaptı.	
  
UNDP	
  Program	
  Müdürü	
  Hansın	
  Doğan	
  ise	
  konuşmasında	
  
Birleşmiş	
   Milletler	
   Sürdürülebilir	
   Kalkınma	
   Hedefleri’ne	
  
değinerek,	
   bu	
   hedeflerin	
   kalkınma	
   sorunlarına	
   işaret	
  
ettiğini	
  ve	
  girişimcilik	
  ekosistemlerinin	
  bu	
  sorunlardan	
  bir	
  
kısmına	
  direkt	
  olarak	
  katkı	
  sağladığının	
  altını	
  çizdi.	
  
Etkinliğin	
  ana	
  ortağı	
  Çukurova	
  Kalkınma	
  Ajansı’nın	
  Genel	
  
Sekreteri	
   Dr.	
   Lutfi	
   Altunsu,	
   girişimciliğin	
   kalkınma	
  
politikası	
   açısından	
   en	
   büyük	
   değerinin	
   yeni	
   istihdamlar	
  
oluşturması	
  olduğuna	
  dikkat	
  çekti.	
  Altunsu	
  “İstatistiklere	
  
göre	
   son	
   10	
   yılda	
   finans	
   sektörü	
   haricindeki	
   toplam	
  
istihdamda,	
   yeni	
   işletmelerin	
   payı	
   %	
   20’dir.	
   Bununla	
  
birlikte	
  yeni	
  oluşturulan	
  istihdamın	
  yaklaşık	
  %	
  50’sini	
  son	
  
5	
   yılda	
   kurulan	
   işletmeler	
   tarafından	
   sağlanmıştır.	
   Bu	
   nedenle	
   ekonominin	
   büyümesi,	
   istihdam	
  
olanaklarının	
  artması,	
  bölgesel	
  gelişmişlik	
  farklarının	
  azaltılması	
  gibi	
  pek	
  çok	
  açıdan	
  yeni	
  girişimler	
  çok	
  
büyük	
  önem	
  taşımaktadır”	
  	
  dedi.	
  	
  
	
  
Açılış	
   konuşmalarının	
   ardından	
   UGM	
   Direktörü	
   Başak	
   Saral	
   2013	
  
yılında	
   başlatılan	
   UGM	
   paydaş	
   toplantılarının,	
   2014’ten	
   itibaren	
  
Ekosistem	
   Buluşmaları’na	
   evrildiğini,	
   Sapanca	
   ve	
   Seferihisar’ın	
  
ardından	
   3.	
   Ekosistem	
   Buluşması’nın	
   Adana’da	
   gerçekleşmesinden	
  
çok	
  memnun	
  olduğunu	
  belirtti.	
  Saral	
  sunumunda	
  dünya	
  genelindeki	
  
kent	
   odağında	
   geliştirilen	
   girişimcilik	
   politikalarını	
   ve	
   iyi	
   uygulama	
  
örneklerini	
  paylaştı.	
  
 
Ekosistem	
   Buluşması	
   3’ün	
   ana	
   konuşmasını,	
   Arzum	
   Yönetim	
   Kurulu	
   Başkanı,	
   TOBB	
   GGK	
   ve	
   DEİK	
  
Yürütme	
  Kurulu	
  üyesi	
  Murat	
  Kolbaşı	
  gerçekleştirdi.	
  Kolbaşı,	
  konuşmasına	
  Arzum’un	
  49	
  yıllık	
  hikayesi	
  
ile	
  kurumsallaşma	
  sürecini	
  anlatarak	
  başladı.	
  Bölgesel	
  sektörel	
  envanterin	
  çıkartılması	
  ve	
  kurumlar	
  
arası	
   işbirliklerinin	
   geliştirilmesi	
   gerekliliğini	
   vurguladı	
   ve	
   toplantının	
   sonunda	
   sürece	
   ilişkin	
   yol	
  
haritası	
  belirlenmesi,	
  görev	
  paylaşımının	
  ve	
  finansman	
  konusunun	
  tanımlanması	
  gerektiğini	
  belirtti.	
  	
  
İlk	
  günün	
  son	
  oturumunda	
  katılımcılar	
  kurumlarının	
  girişimcilik	
  alanındaki	
  faaliyetlerini	
  ve	
  toplantıdan	
  
beklentilerini	
  paylaştılar.	
  
	
  
	
  
	
  
22	
  Ocak	
  Cuma	
  günü	
  
Toplantının	
  2.	
  günü	
  “Kent	
  ve	
  Bölge	
  Girişimcilik	
  Ekosistemlerinin	
  Gelişimi”	
  paneli	
  ile	
  
devam	
   etti.	
   Kent	
   ve	
   bölge	
   girişimcilik	
   ekosistemlerinin	
   gelişimi	
   odağındaki	
   bu	
   oturumda	
   farklı	
  
kentlerdeki	
   ekosistemlerin	
   mevcut	
   durumu,	
   ekosistem	
   ayaklarının	
   güçlendirilmesi,	
   aktörlerin	
  
ilişkilenmesi,	
   ortak	
   strateji	
   ve	
   eylem	
   planlarının	
   geliştirilmesi,	
   kent	
   politikalarının	
   yapılandırılması	
  
konuları	
  tartışıldı.	
  
Moderatör:	
   	
   *	
  Başak	
  Saral,	
  UGM	
  Direktörü	
  
Panelistler:	
   	
   *	
  Ahmet	
  Batat,	
  ÇKA	
  Planlama	
  ve	
  Programlama	
  Birimi	
  Uzmanı	
  
	
   	
   	
   *	
  Civan	
  Sözkesen,	
  Funika	
  Holding	
  YK	
  Başkan	
  Yardımcısı	
  
*	
  Ece	
  İdil	
  Kasap,	
  Viveka	
  Kurucu	
  Ortağı	
  
*	
  Alev	
  Ertem,	
  Endeavor	
  Özel	
  Projeler	
  Müdürü	
  
*	
  H.İ.	
  Murat	
  Çelik,	
  İZKA	
  Planlama,	
  Programlama,	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  Koordinasyon	
  Birim	
  Başkanı	
  
*Timüçin	
  Bilgör,	
  BUBA	
  YK	
  Başkanı	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ekosistem	
   hızlandırma	
   modelini	
   sunan	
   Alev	
  
Ertem,	
   şehir	
   ve	
   sektör	
   bazında	
   ilişkilenmeye	
  
değindi.	
   1984-­‐2014	
   yılları	
   arasında	
   İstanbul’daki	
  
teknoloji	
   ekosisteminin	
   gelişimini	
   paylaşan	
  
Ertem,	
   rol	
   modellerin	
   artmasıyla	
   ekosistemin	
  
hızlı	
  bir	
  şekilde	
  yükselişe	
  geçtiğine	
  dikkat	
  çekti	
  ve	
  
kümelenmenin	
  önemine	
  vurgu	
  yaptı.	
  
	
  
İzmir	
   Bölgesel	
   İnovasyon	
   Stratejisini’nin	
  
hazırlanma	
   sürecini	
   aktaran	
   Murat	
   Çelik,	
  
İzmir’de	
   girişimciliği	
   ön	
   planda	
   tutmak	
  
istediklerini	
   paylaştı.	
   UGM	
   ile	
   başlatılan	
  
çalışmalar	
   kapsamında	
   İzmir’deki	
   aktörler	
  
arasındaki	
   ilişkilenmeyi	
   desteklediklerini	
   ve	
   bu	
  
ilişkilenmenin	
   daha	
   etkin	
   çıktılara	
   ulaşması	
  
hedefiyle	
  çalışmalarını	
  sürdürdüklerini	
  belirtti.	
  	
  
Ahmet	
   Batat,	
   2014-­‐2023	
   Çukurova	
   Bölge	
  
Planı’nda	
   girişimcilik	
   ortamının	
   iyileştirilmesi	
   ve	
  
yenilikçi	
   girişimciliğin	
   geliştirilmesinin	
   öncelikler	
  
arasında	
  olduğunu	
  belirterek,	
  bu	
  tedbirin	
  hayata	
  
geçirilmesinde	
   ekosistem	
   yaklaşımını	
   temel	
  
aldıklarını	
   belirtti.	
   Batat,	
   toplantının	
   3.	
   günü	
  
gerçekleştirilecek	
   ve	
   içeriği	
   katılımcılar	
  
tarafından	
   belirlenecek	
   oturumlarda,	
   Çukurova	
  
girişimcilik	
   ekosisteminden	
   aktörleri	
   bölge	
  
stratejisini	
  tartışmaya	
  çağırdı.	
  	
  
Ece	
  İdil	
  Kasap,	
  2015’te	
  Seferihisar	
  buluşmasının	
  
birçok	
   ortaklığın	
   gelişimine	
   vesile	
   olduğunu	
  
belirterek	
   konuşmasına	
   başladı.	
   Kent	
  
ekosistemlerinde	
   toplulukların	
   önemine	
   vurgu	
  
yapan	
   Kasap,	
   	
   Ankara’daki	
   aktif	
   18	
   aktör	
   ile	
   bir	
  
araya	
  gelerek,	
  daha	
  hızlı	
  ve	
  etkin	
  bir	
  iletişim	
  ağı	
  
oluşturduklarını	
   ve	
   ortak	
   çalışmalar	
   ile	
  
birbirlerini	
  desteklediklerini	
  aktardı.	
  
Timuçin	
   Bilgör,	
   kent	
   ve	
   bölge	
   odaklı	
   girişimcilik	
  
ekosistemlerinin	
  gelişiminde	
  yatırım	
  ağlarının	
  ve	
  
yatırımcıların	
   öneminden	
   bahsetti.	
   Mevcut	
  
ekonomik	
   düzenlemelerin	
   yatırım	
   tarafında	
   bir	
  
engel	
   teşkil	
   ettiğine	
   vurgulayan	
   Bilgör,	
   hali	
  
hazırda	
   melek	
   yatırımcı	
   olarak	
   akredite	
   olan	
  
kişileri	
  girişimcilik	
  ekosisteminin	
  gelişimine	
  katkı	
  
sunmaları	
  için	
  daha	
  çok	
  yatırım	
  yapmaya	
  çağırdı.	
  	
  
Civan	
   Sözkesen,	
   TOBB	
   GGK’nın	
   Denizli’de	
  
potansiyel	
  girişimcileri	
  teşvik	
  etmek	
  amacıyla	
  bir	
  
finansal	
  kaynak	
  oluşturulduğunu	
  ve	
  bu	
  kaynağın,	
  
fikir	
   aşamasındaki	
   girişimcilerin	
   desteklenmesi	
  
için	
   kullanılacağının	
   bilgisini	
   verdi.	
   Sözkesen,	
  
yereldeki	
   girişimcilik	
   ve	
   yatırım	
   kültürü	
   ile	
  
metropollerdeki	
  algının	
  çok	
  farklı	
  olduğundan	
  ve	
  
Anadolu	
   şehirlerinde	
   büyümenin	
   nispeten	
   daha	
  
kolay	
  olduğunu	
  iletti.	
  
	
  
	
  
Günün	
  2.	
  yarısı	
  ‘Türkiye	
  Genelinde	
  ve	
  Küresel	
  Ölçekte	
  Kent	
  ve	
  Bölge	
  Ekosistemleri	
  
Arasında	
  İlişkilenme’	
  paneli	
  ile	
  devam	
  etti.	
  Farklı	
  kent	
  ve	
  bölgelerin	
  ilişkilenmesinin	
  önemine	
  
odaklanılan	
  bu	
  oturumda,	
  sektörel	
  ilişkilenme	
  ve	
  ortaklıklar,	
  ekosistem	
  aktörleri	
  arasında	
  işbirlikleri,	
  
kentler	
  arası	
  değişimler,	
  ekosistemin	
  lider	
  konumundaki	
  kurumlarının	
  farklı	
  kentlere	
  kaynak,	
  içerik,	
  
yatırım	
   götürmesi	
   ve	
   farklı	
   ülkelerdeki	
   kent	
   ve	
   bölge	
   ekosistemleri	
   ile	
   köprüler	
   geliştirme	
   konuları	
  
tartışıldı.	
  
	
  
Moderatör:	
   	
   *	
  Sezai	
  Hazır,	
  Habitat	
  YK	
  Başkanı	
  
Panelistler:	
   	
   *	
  Numan	
  Numan,	
  212	
  Kurucu	
  Ortağı	
  
*	
  Mehmet	
  Buldurgan,	
  Şirket	
  Ortağım	
  Melek	
  Yatırımcı	
  Ağı	
  Baskanı	
  	
  
*	
  Mehmet	
  Onarcan,	
  Mentors	
  Network	
  Turkey	
  Kurucusu	
  
*	
  Emre	
  Özbek,	
  İstanbul	
  Startup	
  Angels	
  Kurucu	
  Ortağı	
  
*	
  Osman	
  Malik	
  Atanur,	
  UNIDO	
  Küresel	
  Temiz	
  Teknoloji	
  Programı	
  (GCIP)	
  
Koordinatörü	
  
	
  
	
  
Kent	
   bazında	
   melek	
   yatırım	
   ağlarının	
  
kurulmasının,	
   kentteki	
   girişimcilik	
  
potansiyelini	
   arttıracağına	
   vurgu	
   yapan	
  
Mehmet	
   Buldurgan,	
   Çukurova	
   bölgesinde	
  
bir	
  melek	
  yatırım	
  ağının	
  kurulmasında	
  destek	
  
vermek	
   istediğini	
   belirtti.	
   Buldurgan	
   ayrıca	
  
üniversiteler	
   bünyesinde	
   kurulan	
  
teknoparkların	
   kuluçka	
   merkezlerine	
  
Numan	
   Numan,	
   Silikon	
   Vadisi’nin	
  
kopyalamak	
  yerine	
  kentlerin	
  güçlü	
  oldukları	
  
yanları	
   ön	
   plana	
   çıkararak,	
   kent	
   ekosistemi	
  
geliştirme	
   çalışmalarının	
   bu	
   alanlara	
  
odaklanılması	
   gerektiğini	
   savundu.	
   Numan	
  
bu	
   süreçte	
   de	
   yerel,	
   bölgesel,	
   ulusal	
   ve	
  
uluslararası	
  ağlar	
  ile	
  ilişkilenmenin	
  önemine	
  
değindi.	
  	
  
dönüştürülmesi	
  gerektiğini	
  paylaştı.	
  
Türkiye’de	
  bir	
  önceki	
  yıla	
  göre	
  %200	
  artış	
  ile	
  
35	
   milyon	
   $’lık	
   yatırım	
   yapıldığını	
   paylaşan	
  	
  
Mehmet	
   Onarcan,	
   mentörlük	
   içeren	
   akıllı	
  
yatırımların	
  önemini	
  vurguladı.	
  Seferhisar’da	
  
gerçekleşen	
  ekosistem	
  buluşması	
  sonrasında	
  
farklı	
   kentlerde	
   mentör	
   havuzlarının	
  
gelişimini	
   destekledikleri	
   ve	
   ulusal	
   bir	
  
mentör	
   ağına	
   dönüşen	
   süreci	
   paylaşan	
  
Onarcan,	
   Türkiye’de	
   mentör	
   ölçüm	
  
araçlarının	
   da	
   geliştirilmesi	
   gerektiğine	
  
değindi.	
  
Temiz	
   teknolojiler	
   konusunda	
   yeni	
   iş	
  
fikirlerinin	
   yarıştığı	
   Global	
   Cleantech	
  
Innovation	
  Program’ının	
  (GCIP)	
  Türkiye	
  dahil	
  
7	
  ülkede	
  eş	
  zamanlı	
  devam	
  ettiğini	
  belirten	
  
Osman	
   Malik	
   Atanur,	
   finalinin	
   Silikon	
  
Vadisi’nde	
   yapıldığı	
   yarışmada	
   ve	
   benzer	
  
süreçlerde	
   Türkiye’den	
   daha	
   çok	
   küresel	
  
girişimci	
   görmek	
   istediklerini	
   dile	
   getirerek	
  
tamamladı.	
  
Emre	
   Özbek,	
   Türkiye’de	
   Aralık	
   2015	
  
verilerine	
   göre	
   toplam	
   354	
   melek	
   yatırımcı	
  
olduğunu	
   ve	
   bunların	
   278’inin	
   İstanbul’da	
  
bulunduğunu	
   belirtti.	
   Türkiye’nin	
   farklı	
  
kentlerindeki	
  sermayenin	
  melek	
  yatırımcılığa	
  
dönüşmesi	
   için	
   hayata	
   geçirilen	
   eğitimlerin	
  
aynı	
  zamanda	
  ekosistem	
  aktörlerini	
  bir	
  araya	
  
getirdiğini	
  belirtti.	
  
Sezai	
   Hazır,	
   kent	
   ve	
   bölge	
   ekosistemlerinin	
  
gelişiminde	
   ortak	
   çalışma	
   kültürünün	
  
önemine	
  değindi.	
  İZKA’nın	
  desteği	
  ile	
  11	
  ay	
  
önce	
   başlatılan	
   çalışma	
   ile	
   İzmir	
   girişimcilik	
  
eylem	
   planının	
   hayata	
   geçirildiğini	
   ve	
  
kurumlar	
   arasında	
   ortaklıkların	
   geliştirilmesi	
  
amacıyla,	
   İzmir	
   girişimcilik	
   ekosisteminin	
  
etkin	
   aktörleri	
   olan	
   19	
   kurumu	
   her	
   ay	
   bir	
  
araya	
  getirdiklerini	
  belirtti.	
  
	
  
	
   	
  
23	
  Ocak	
  Cumartesi	
  günü	
  
Toplantının	
   son	
   gününde	
   içeriği	
   katılımcılar	
   tarafından	
   belirlenen	
   atölye	
   çalışmaları	
  
gerçekleşti.	
  	
  
Konu:	
  Ortak	
  İnovasyon	
  Platformu	
  Modeli	
  ve	
  Kanvas	
  Örneği	
  
Sunan:	
  Emre	
  Özbek	
  
	
  Emre	
   Özbek	
   atölye	
   çalışmasına	
  
inovasyon	
   algısı	
   ve	
   geliştirilen	
   ürünlerin	
  
pazardaki	
   yansıması	
   üzerine	
   görüşlerini	
  
paylaşarak	
  başladı.	
  İnovasyonun	
  girişime	
  
dönüşmesi	
   için	
   yeni	
   ürün,	
   yeni	
   süreç	
  
ve/veya	
  yeni	
  iş	
  modelinin	
  geliştirilmesi	
  ve	
  
bu	
  gelişim	
  sürecinde	
  ilgili	
  paydaşların	
  bir	
  
araya	
   gelmesinin	
   önemine	
   değindi.	
   Türk	
  
markalarının	
   katma	
   değerli	
   ürünler	
  
çıkarabilmesi	
   için	
   gerçek	
   pazar	
   ihtiyaçlarından	
   doğan	
   ürünlerin	
   geliştirilmesinin	
   önemini	
  
vurgulayan	
  Özbek,	
  www.kovvan.com’un	
  bu	
  ihtiyaca	
  yönelik	
  bir	
  çözüm	
  olarak	
  geliştirildiğini	
  
paylaştı.	
  	
  
	
  
Konu:	
  Yeni	
  İşim	
  Girişim	
  	
  
Sunan:	
  Trakya	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  
Trakya	
  Kalkınma	
  Ajansı,	
  Trakya	
  girişimcilik	
  ekosistemi	
  çalışmasını	
  2014’te	
  150’ye	
  yakın	
  KOBİ	
  
ve	
   50’ye	
   yakın	
   paydaşın	
   katıldığı	
   bir	
   toplantıyla	
   başlattıklarını	
   paylaşarak	
   söze	
   başladı.	
  
Gerçekleştirilen	
   ilk	
   toplantılara	
   daha	
   çok	
   geleneksel	
   girişimcilerin	
   katıldığını,	
   inovatif	
  
girişimcilerin	
   sayısının	
   eksik	
   kaldığını	
   ve	
   bölgenin	
   potansiyelinin	
   artmasıyla	
   bu	
   durumun	
  
zamanla	
  değişmekte	
  olduğunu	
  vurguladı.	
  Trakya	
  bölgesinde	
  girişimciliğe	
  ilişkin	
  çalışmaların	
  
www.trakyaka.org.tr	
  adresinde	
  toplandığını	
  ve	
  tekno-­‐girişim	
  konusunda	
  yapılan	
  çalışmalar	
  
eşliğinde	
   1	
   sene	
   içerisinde	
   bu	
   alanda	
   faaliyet	
   gösteren	
   girişimlerin	
   2’den	
   26’ya	
   çıktığını	
  
belirtti.	
   Ekosistem	
   çalışmaları	
   kapsamında	
   sadece	
   sosyal	
   ve	
   geleneksel	
   girişimcileri	
   değil,	
  
nitelikli	
   girişimciler	
   geliştirerek	
   inovatif,	
   AR-­‐GE	
   yönü	
   kuvvetli,	
   e-­‐ticaret	
   sistemleri	
   kullanan	
  
özgün	
   girişimci	
   sayısını	
   arttırmak	
   için	
   çalışmalarına	
   devam	
   ettiklerinin	
   altını	
   çizdi.	
   Bu	
  
çalışmalar	
   kapsamında	
   potansiyel	
   girişimci	
   adayları	
   için	
   de	
   farklı	
   finansal	
   destek	
  
mekanizmalarını	
   hayata	
   geçirdiklerini	
   iletti.	
   Ardından	
   katılımcılar	
   bölgesel	
   girişimcilik	
  
ekosistemlerinin	
  gelişimini	
  ve	
  istihdamın	
  arttırılması	
  için	
  girişimcilik	
  alanında	
  yapılabilecek	
  
uygulamaları	
  paylaştılar.	
  
	
  
	
  
Konu:	
  Çukurova	
  Girişimcilik	
  Ağının	
  Kurulması	
  
Sunan:	
  Çukurova	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  ve	
  Şirket	
  Ortağım	
  Melek	
  Yatırımcı	
  Ağı	
  
Şirket	
   Ortağım	
   Melek	
   Yatırımcı	
   Ağı	
   Başkanı	
  
Mehmet	
   Buldurgan’ın	
   Türkiye’de	
   melek	
  
yatırımcılık	
   ile	
   ilgili	
   mevcut	
   durum	
   ve	
   dünyada	
  
melek	
   yatırımcılık	
   ile	
   ilgili	
   veriler	
   sunumu	
   ile	
  
oturuma	
   başlandı.	
   Buldurgan,	
   ABD’de	
   2014	
  
yılında	
   27	
   milyar	
   $’lık	
   yatırım	
   ile	
   300	
   bin	
   melek	
  
yatırımcının	
   65.000	
   girişimciye	
   destek	
   verdiğini	
  
paylaştı.	
   Bunun	
   yanı	
   sıra	
   Türkiye’de	
   yatırım	
   tutarının	
   300-­‐600	
   bin	
   TL	
   arasında	
   olduğunu	
  
belirtti.	
  Ardından	
  katılımcılar	
  Çukurova	
  bölgesinde	
  melek	
  yatırımcı	
  ağının	
  kurulması	
  için	
  ne	
  
gibi	
  inisiyatifler	
  alınması	
  gerektiğini	
  ve	
  kimlerin	
  paydaş	
  olabileceğini	
  tartıştılar.	
  	
  
	
  
	
   	
  
 
Konu:	
  BİST	
  Özel	
  Pazar	
  Tanıtımı	
  
Sunan:	
  Borsa	
  İstanbul	
  
Borsa	
   İstanbul	
   adına	
   BİST	
   Özel	
   Pazar	
   sunumunu	
   gerçekleştiren	
   Ahmed	
   Fatih	
   Has,	
  
yatırımcılarla	
   girişimcileri	
   buluşturan	
   pazaryerinde	
   tüm	
   Türkiye	
   genelinden	
   girişimcileri	
  
kabul	
   ettiklerini	
   ve	
   daha	
   fazla	
   girişimciyi	
   desteklemek	
   istediklerini	
   iletti.	
   Has,	
   İstanbul	
  
Startup	
   Angels	
   ve	
   UGM	
   ortaklığında	
   düzenledikleri	
   melek	
   yatırımcı	
   eğitimlerini	
   Çukurova	
  
Bölgesi’nde	
  de	
  gerçekleştirmek	
  için	
  hevesli	
  olduklarını	
  belirtti.	
  	
  
	
  
	
  
Konu:	
  Kentte	
  ve/veya	
  Bölgede	
  Ekosistemlerin	
  Canlandırılması,	
  Yerel	
  Yönetimlerin	
  Rolü	
  ve	
  
Kümelenme	
  
Sunan:	
  UNIDO	
  ve	
  Kuşadası	
  Belediyesi	
  
Tartışma,	
   kent	
   genelindeki	
   aktörlerin	
   girişimciliğin	
   yaygınlaştırılmasında	
   sahiplenici	
  
davranması	
   gerekliliği	
   ile	
   başladı.	
   Kentlerin	
   işgücü	
   durumu,	
   yeraltı	
   kaynakları	
   ve	
   coğrafi	
  
özelliklerini	
  net	
  tanımlayarak,	
  tüm	
  aktörleri	
  de	
  kapsayacak	
  ve	
  inisiyatif	
  alabilecekleri	
  şekilde	
  
konumlandırılması	
   gerekliliği	
   ile	
   devam	
   etti.	
   Kent	
   ekosistemlerinin	
   gelişiminde	
   melek	
  
yatırımcılığın	
   ve	
   mentörlük	
   mekanizmalarının;	
   girişimcilerin	
   gelişimini	
   doğrudan	
   etkilediği	
  
için	
   bu	
   tür	
   mekanizmaların	
   kurulmasının	
   önemi	
   vurgulandı.	
   Oturumda	
   ayrıca	
   kamunun	
  
kendisini	
   ekosistemde	
   nasıl	
   konumlandırması	
   gerektiği,	
   Kalkınma	
   Ajanslarının	
   ve	
   yerel	
  
yönetimlerin	
   görev	
   tanımlamalarına	
   göre	
   çalışmalar	
   gerçekleştirmesi	
   gerektiği	
   tartışıldı.	
  
Belediye	
  yasasında	
  girişimcilik	
  ile	
  ilgili	
  bir	
  tanımın	
  olmaması	
  fakat	
  daha	
  klasik	
  bir	
  yaklaşım	
  ile	
  
sosyal	
  belediyecilik	
  veya	
  mesleki	
  eğitim	
  şeklinde	
  olduğu;	
  bu	
  konuda	
  mevzuat	
  değişikliğine	
  
ihtiyaç	
  olduğu	
  ve	
  kamunun	
  kolaylaştırıcı	
  rol	
  üstlenmesi	
  gerektiği	
  vurgulandı.	
  	
  
	
  
Konu:	
  Tarımda	
  Teknoloji	
  Gelişimi	
  
Sunan:	
  Adana	
  Ticaret	
  Odası	
  	
  
Oturum,	
   Adana	
   Ticaret	
   Odası’ndan	
   Kenan	
   Boyacı’nın	
  
ziraatın	
   değersiz	
   bir	
   sektör	
   olduğu	
   algısının	
   bilişim	
   ve	
  
girişimcilik	
   aracılığı	
   ile	
   değiştirilmesi	
   gerektiğini	
  
vurgulaması	
   ile	
   başladı.	
   Boyacı,	
   bölgedeki	
   önceliğin	
  
tarım	
  olması	
  gerektiğini	
  ve	
  üretimin	
  girişimcilik	
  ile	
  daha	
  
geniş	
   pazarlara	
   ulaşabileceğini	
   belirtti.	
   Adana’da	
  
üretime,	
  hasata	
  yönelik	
  lojistik	
  depolama	
  ve	
  kooperatif	
  
modellerin	
   oluşturulması	
   sonucu	
   ve	
   iyi	
   bir	
   pazarlama	
  
modeli	
  ile	
  kalkınmanın	
  hızlanacağını	
  paylaştı.	
  	
  
	
  
	
  
Konu:	
  Alo	
  Kadın	
  Girişimcilik	
  Danışma	
  Hattı	
  
Sunan:	
  TOBB	
  İç	
  Anadolu	
  Bölgesi	
  KGK	
  
TOBB	
   Ankara	
   Kadın	
   Girişimciler	
   Kurulu,	
   iş	
   fikri	
   olan	
   veya	
   işini	
   genişletmek	
   isteyen	
   kadın	
  
girişimcilere	
  danışmanlık	
  hizmeti	
  sağlamak	
  amacıyla	
  Alo	
  Kadın	
  Girişimcilik	
  Danışma	
  Hattı’nın	
  
kurulmasından	
  bahsetti.	
  2014	
  verilerine	
  göre	
  Türkiye’de	
  1	
  milyon	
  223	
  bin	
  girişimcinin	
  109	
  
bininin	
  kadınlardan	
  oluştuğunu	
  ve	
  bu	
  sayıyı	
  arttırmak	
  için	
  iş	
  fikrini	
  hayata	
  geçirmek	
  isteyen	
  
kadınlara	
  doğru	
  bilgiyi	
  sunmak	
  hedefiyle	
  projenin	
  başlatıldığını	
  sözlerine	
  ekledi.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Konu:	
  Yeni	
  Girişimlerin	
  ve	
  KOBİ’lerin	
  Başarısı	
  için	
  Mentörlük	
  
Sunan:	
  Mentors	
  Network	
  Turkey	
  
Oturumda,	
  mentör	
  profillenmesinin	
  önemi,	
  ihtiyaçlara	
  göre	
  planlı	
  mentörlük	
  süreci,	
  hedef	
  
ve	
  KPI’lar	
  ile	
  çalışma	
  yöntemi,	
  gerektiğinde	
  dikey	
  mentörlük	
  desteği,	
  ekosistem	
  paydaşları	
  
ve	
  yabancı	
  ekosistemler	
  ile	
  entegre	
  bir	
  mekanizmanın	
  geliştirilmesi	
  gerektiği	
  tartışıldı.	
  
	
  
	
  
Atölye	
   çalışmalarında	
   öne	
   çıkan	
   konuların	
   tüm	
   katılımcılar	
   ile	
   paylaşılmasının	
   ardından	
  
Ekosistem	
  Buluşması	
  III	
  sona	
  erdi.	
  	
  
ÇKA	
   ve	
   UGM,	
   2014-­‐2023	
   Çukurova	
   Bölge	
   planında	
   girişimcilik	
   ortamının	
   iyileştirilmesi	
   ve	
  
yenilikçi	
   girişimciliğin	
   geliştirilmesi	
   öncelikli	
   tedbirlerin	
   hayata	
   geçirilmesi	
   için,	
   Adana	
   ve	
  
Mersin’de	
  ortak	
  bir	
  ekosistem	
  çalışması	
  başlatma	
  kararı	
  aldı.	
  	
  
	
  
	
   	
  
Katılımcı	
  Kurum	
  Listesi:	
  
	
  
212	
  LTD	
   İzmir	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  
Adana	
  Merkez	
  Endüstri	
  Meslek	
  Lisesi	
   İzmir	
  Büyükşehir	
  Belediyesi	
  	
  
Adana	
  Bilim	
  ve	
  Teknoloji	
  Üniversitesi	
   İstanbul	
  Startup	
  Angels	
  	
  
Adana	
  Bilim	
  ve	
  Teknoloji	
  Üniversitesi	
  Sürekli	
  Eğitim	
  
Merkezi	
  	
  
KAGİDER	
  
Adana	
  Büyükşehir	
  Belediyesi	
  	
   Kuşadası	
  Belediyesi	
  
Adana	
  KOSGEB	
   Kuzeydoğu	
  Anadolu	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  
Adana	
  Sanayi	
  Odası	
   KOSGEB	
  Adana	
  İl	
  Müdürlüğü	
  
Adana	
  Ticaret	
  Borsası	
   Marmara	
  Üniversitesi	
  
Adana	
  Üniversitesi	
  Sanayi	
  Ortak	
  Araştırma	
  Merkezi	
   Mentors	
  Network	
  Turkey	
  
Ahiler	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   Mersin	
  Girişimci	
  İş	
  Kadınları	
  Derneği	
  
Akdeniz	
  İhracatçı	
  Birlikleri	
  	
   Mersin	
  KOSGEB	
  
Akdeniz	
  Türk	
  TV	
   Mersin	
  Teknopark	
  
Ankara	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   Mersin	
  Üniversitesi	
  Teknoloji	
  Transfer	
  Ofisi	
  
Arzum	
  Küçük	
  Ev	
  Aletleri	
  	
   Mevlana	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  
Batı	
  Akdeniz	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   Mersin	
  Ekonomi	
  Platformu	
  
Borsa	
  İstanbul	
  	
   Mütisad	
  
BUBA	
  Melek	
  Yatırımcı	
  Ağı	
   Orta	
  Karadeniz	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  
Çukurova	
  Belediyesi	
   Pegasus	
  Havayolları	
  	
  
Çukurova	
  Teknokent	
   Suriye	
  Ekonomi	
  Forumu	
  
Çukurova	
  Üniversitesi	
  Girişimcilik	
  Kulübü	
   Şirket	
  Ortağım	
  Melek	
  Yatırımcı	
  Ağı	
  
Çukuorva	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  	
   Tarsus	
  İŞKUR	
  
Dicle	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  	
   Tarsus	
  Meslek	
  Yüksekokulu	
  
Dokuz	
  Eylül	
  Üniversitesi	
  Girişimcilik	
  Akademisi	
  	
   T.C.	
  Kalkınma	
  Bakanlığı	
  
Doğu	
  Anadolu	
  Projesi	
  Bölge	
  Kalkınma	
  İdaresi	
   TEB	
  
Doğu	
  Akdeniz	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   Temsa	
  
Ege	
  Üniversitesi	
  EBİLTEM	
  	
   TOBB	
  
Elazığ	
  Belediyesi	
   TOBB	
  KGK	
  
Endeavor	
  	
   TOBB	
  Gaziantep	
  GGK	
  
Entermin	
  Ltd.Şti.	
   TOBB	
  Denizli	
  GGK	
  	
  
Fırat	
  Üniversitesi	
   TOBB	
  Diyarbakır	
  GGK	
  
GAP	
  Bölge	
  Kalkınma	
  İdaresi	
  Başkanlığı	
   TOBB	
  Akdeniz	
  Bölgesi	
  GGK	
  
Garaj	
   Toros	
  Üniversitesi	
  
Genç	
  Engelliler	
  Gençlik	
  ve	
  Spor	
  Kulübü	
   Trakya	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  
Güney	
  Ege	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   TÜBİTAK	
  	
  
Gümrük	
  ve	
  Ticaret	
  Bakanlığı	
   TEPAV	
  
Habitat	
  /	
  UGM	
   UNDP	
  Türkiye	
  
İpekyolu	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   UNIDO	
  
İstanbul	
  Kalkınma	
  Ajansı	
   Viveka	
  İnkubasyon	
  Merkezi	
  
Atom	
  Film	
   Vodafone	
  	
  
İTÜ	
  Çekirdek	
   Vodafone	
  Vakfı	
  
	
  

Recommandé

Kamuda Değişim Yönetimi ve Uygulamaları par
Kamuda Değişim Yönetimi ve UygulamalarıKamuda Değişim Yönetimi ve Uygulamaları
Kamuda Değişim Yönetimi ve UygulamalarıHatice Gül
1.6K vues59 diapositives
TUSIAD Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu 2017 par
TUSIAD Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu 2017TUSIAD Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu 2017
TUSIAD Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu 2017Ceylan Parlakay
670 vues76 diapositives
KadıN GirişImciler RöPortajı par
KadıN GirişImciler RöPortajıKadıN GirişImciler RöPortajı
KadıN GirişImciler RöPortajıIsilyondem
2K vues23 diapositives
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi) par
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)dr_darcinakin
2.1K vues36 diapositives
Sosyal sorumluluk projeleri sunumu par
Sosyal sorumluluk projeleri sunumuSosyal sorumluluk projeleri sunumu
Sosyal sorumluluk projeleri sunumuhubbudunya
32.5K vues15 diapositives
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg par
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihgSultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultanbeyli 2015 2019 stratejik plan - ihgİstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
2.1K vues132 diapositives

Contenu connexe

En vedette

A Space Time Alarm par
A Space Time AlarmA Space Time Alarm
A Space Time AlarmAdrian C. Prelipcean
361 vues24 diapositives
CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0 par
CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0
CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0Sid Mewara
357 vues16 diapositives
Montería- Córdoba par
Montería- CórdobaMontería- Córdoba
Montería- Córdobavalealean98
244 vues11 diapositives
file share susu par
file share susufile share susu
file share susuDIstributor susu
185 vues4 diapositives
Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management... par
Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management...Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management...
Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management...Jaime Morais
426 vues86 diapositives
Example of simple present par
Example of simple present Example of simple present
Example of simple present valealean98
203 vues14 diapositives

En vedette(11)

CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0 par Sid Mewara
CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0
CUI Deck-Updated 22012016-v.5.0
Sid Mewara357 vues
Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management... par Jaime Morais
Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management...Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management...
Fafard.Jaime.Towards a Permanency Planning Training System.MPA 598 Management...
Jaime Morais426 vues
Example of simple present par valealean98
Example of simple present Example of simple present
Example of simple present
valealean98203 vues
Lessons from a trial of MEILI a smartphone based semi-automatic activity-trav... par Adrian C. Prelipcean
Lessons from a trial of MEILI a smartphone based semi-automatic activity-trav...Lessons from a trial of MEILI a smartphone based semi-automatic activity-trav...
Lessons from a trial of MEILI a smartphone based semi-automatic activity-trav...
MEILI: a travel diary collection, annotation and automation system par Adrian C. Prelipcean
MEILI: a travel diary collection, annotation and automation systemMEILI: a travel diary collection, annotation and automation system
MEILI: a travel diary collection, annotation and automation system
Proposal for "Implementation and evaluation of Space Time Alarm Clock" par Adrian C. Prelipcean
Proposal for "Implementation and evaluation of Space Time Alarm Clock"Proposal for "Implementation and evaluation of Space Time Alarm Clock"
Proposal for "Implementation and evaluation of Space Time Alarm Clock"
Chemistry in our daily life par udit pathak
Chemistry in our daily lifeChemistry in our daily life
Chemistry in our daily life
udit pathak21K vues
Technology Tools in the Classroom par roberthoward81
Technology Tools in the ClassroomTechnology Tools in the Classroom
Technology Tools in the Classroom
roberthoward81442 vues

Similaire à Ekosistem Buluşması III_Rapor

Emniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in Turkish par
Emniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in TurkishEmniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in Turkish
Emniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in TurkishHasan Tufan
330 vues107 diapositives
UGM Lansman Bülteni par
UGM Lansman BülteniUGM Lansman Bülteni
UGM Lansman Bültenihabitatkalkinma
267 vues3 diapositives
Ugm lansman bulteni par
Ugm lansman bulteniUgm lansman bulteni
Ugm lansman bulteniOğuzhan Özdemir
200 vues3 diapositives
İstanbul Development Agency presentation par
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationHande TEK TURAN
347 vues37 diapositives
İstanbul Development Agency presentation par
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationHande TEK TURAN
844 vues37 diapositives
PMI-Turkiye-E-Dergi-August par
PMI-Turkiye-E-Dergi-AugustPMI-Turkiye-E-Dergi-August
PMI-Turkiye-E-Dergi-AugustPetek Kabakci
1K vues44 diapositives

Similaire à Ekosistem Buluşması III_Rapor(20)

Emniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in Turkish par Hasan Tufan
Emniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in TurkishEmniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in Turkish
Emniyetli Mikromobilite - ITF's Safe Micromobility in Turkish
Hasan Tufan330 vues
İstanbul Development Agency presentation par Hande TEK TURAN
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN347 vues
İstanbul Development Agency presentation par Hande TEK TURAN
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN844 vues
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu par lasercontrolok1
Türkiye İnternet Ekonomisi RaporuTürkiye İnternet Ekonomisi Raporu
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu
lasercontrolok11.1K vues
Türkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce Report par Webrazzi
Türkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce ReportTürkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce Report
Türkiye E-ticaret Raporu 2017 - Turkish E-commerce Report
Webrazzi53.6K vues
TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017 par Umit Oncel
TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017
TÜSİAD E-ticaret Raporu 2017
Umit Oncel3.2K vues
R&D SUBAT -MART 2011 par rdbuildings
R&D SUBAT -MART 2011R&D SUBAT -MART 2011
R&D SUBAT -MART 2011
rdbuildings2.4K vues
Module4 4.2 presentation_version1.tr par TamunaNL
Module4 4.2 presentation_version1.trModule4 4.2 presentation_version1.tr
Module4 4.2 presentation_version1.tr
TamunaNL103 vues
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda... par Emre Koyuncu
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Emre Koyuncu2.1K vues
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu par Mustafa Kuğu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
Mustafa Kuğu634 vues
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri... par H.I. Murat CELIK, PMP
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...
Sn. halit uçar kalkınma kurulu sunumu 1 par webnetyazilim
Sn. halit uçar kalkınma kurulu sunumu 1Sn. halit uçar kalkınma kurulu sunumu 1
Sn. halit uçar kalkınma kurulu sunumu 1
webnetyazilim547 vues

Ekosistem Buluşması III_Rapor

 • 1.   GİRİŞİMCİLİK  HABİTATI     3.  KEZ  BİR  ARAYA  GELDİ   Uluslararası   Girişimcilik   Merkezi   ve   Çukurova   Kalkınma   Ajansı   işbirliğinde   Türkiye’de   girişimcilik   alanında  faaliyet  gösteren  kamu  kurumları,  şirketler,  üniversiteler,  sivil  toplum  örgütleri,  yatırımcı  ve   ilgilileri   bir   araya   getiren   Girişimcilik   Ekosistemi   Buluşması’nın   üçüncüsü   Adana’da   gerçekleşti.     80  kurumdan  118  kişinin  katıldığı  buluşmada,  özellikle  Türkiye’de  kent  ve  bölge  düzeyinde  girişimcilik   ekosistemlerinin   nasıl   geliştirilebileceği,   ülke   içi   ve   dışındaki   kentler   arasındaki   işbirliklerinin   nasıl   artırılacağı   tartışıldı.   Buluşmada   aynı   zamanda   Adana   ve  Mersin’de   girişimcilik   alanında   faaliyet   gösteren  aktörlerin  Türkiye’deki  diğer  aktörlerle  işbirliklerinin  geliştirilmesi  hedeflendi.       21  Ocak  Perşembe  günü     21-­‐23   Ocak   2016   tarihleri   arasında   gerçekleştirilen   buluşmanın   açılış   konuşmalarında   Uluslararası   Girişimcilik  Merkezi’nin  ana  ortakları  ve  Çukurova  Kalkınma  Ajansı  yer  aldı.     Vodafone  Kıdemli   Müdürü   ve   FikirÇarkı   Program   Yöneticisi  Ruçhan  Ziya,  girişimciliğin  rekabeti  ve  istihdamı   arttırma   ve   ekonomik   gelişme   için   önemli   bir   politika   olduğunu;   dijital   ekonomi   ve   dijital   kalkınma   gibi   son   dönemde  gündemde  olan  kavramların,  Türkiye’de    bu  gibi   etkinliklerde   daha   çok   ön   plana   çıkmasını   umduğunu   belirtti.    
 • 2.                   Habitat   ve   UGM   Başkanı   Sezai   Hazır,   girişimciliğin   çoğunlukla   özel   sektör   üzerinden   tartışıldığını   fakat   girişimciliğin   gelişimi   için   ekosistemdeki   tüm   aktörlere,   özellikle   de   yerel   yönetimlere   önemli   bir   rol   düştüğüne   vurgu  yaptı.   UNDP  Program  Müdürü  Hansın  Doğan  ise  konuşmasında   Birleşmiş   Milletler   Sürdürülebilir   Kalkınma   Hedefleri’ne   değinerek,   bu   hedeflerin   kalkınma   sorunlarına   işaret   ettiğini  ve  girişimcilik  ekosistemlerinin  bu  sorunlardan  bir   kısmına  direkt  olarak  katkı  sağladığının  altını  çizdi.   Etkinliğin  ana  ortağı  Çukurova  Kalkınma  Ajansı’nın  Genel   Sekreteri   Dr.   Lutfi   Altunsu,   girişimciliğin   kalkınma   politikası   açısından   en   büyük   değerinin   yeni   istihdamlar   oluşturması  olduğuna  dikkat  çekti.  Altunsu  “İstatistiklere   göre   son   10   yılda   finans   sektörü   haricindeki   toplam   istihdamda,   yeni   işletmelerin   payı   %   20’dir.   Bununla   birlikte  yeni  oluşturulan  istihdamın  yaklaşık  %  50’sini  son   5   yılda   kurulan   işletmeler   tarafından   sağlanmıştır.   Bu   nedenle   ekonominin   büyümesi,   istihdam   olanaklarının  artması,  bölgesel  gelişmişlik  farklarının  azaltılması  gibi  pek  çok  açıdan  yeni  girişimler  çok   büyük  önem  taşımaktadır”    dedi.       Açılış   konuşmalarının   ardından   UGM   Direktörü   Başak   Saral   2013   yılında   başlatılan   UGM   paydaş   toplantılarının,   2014’ten   itibaren   Ekosistem   Buluşmaları’na   evrildiğini,   Sapanca   ve   Seferihisar’ın   ardından   3.   Ekosistem   Buluşması’nın   Adana’da   gerçekleşmesinden   çok  memnun  olduğunu  belirtti.  Saral  sunumunda  dünya  genelindeki   kent   odağında   geliştirilen   girişimcilik   politikalarını   ve   iyi   uygulama   örneklerini  paylaştı.  
 • 3.   Ekosistem   Buluşması   3’ün   ana   konuşmasını,   Arzum   Yönetim   Kurulu   Başkanı,   TOBB   GGK   ve   DEİK   Yürütme  Kurulu  üyesi  Murat  Kolbaşı  gerçekleştirdi.  Kolbaşı,  konuşmasına  Arzum’un  49  yıllık  hikayesi   ile  kurumsallaşma  sürecini  anlatarak  başladı.  Bölgesel  sektörel  envanterin  çıkartılması  ve  kurumlar   arası   işbirliklerinin   geliştirilmesi   gerekliliğini   vurguladı   ve   toplantının   sonunda   sürece   ilişkin   yol   haritası  belirlenmesi,  görev  paylaşımının  ve  finansman  konusunun  tanımlanması  gerektiğini  belirtti.     İlk  günün  son  oturumunda  katılımcılar  kurumlarının  girişimcilik  alanındaki  faaliyetlerini  ve  toplantıdan   beklentilerini  paylaştılar.        
 • 4. 22  Ocak  Cuma  günü   Toplantının  2.  günü  “Kent  ve  Bölge  Girişimcilik  Ekosistemlerinin  Gelişimi”  paneli  ile   devam   etti.   Kent   ve   bölge   girişimcilik   ekosistemlerinin   gelişimi   odağındaki   bu   oturumda   farklı   kentlerdeki   ekosistemlerin   mevcut   durumu,   ekosistem   ayaklarının   güçlendirilmesi,   aktörlerin   ilişkilenmesi,   ortak   strateji   ve   eylem   planlarının   geliştirilmesi,   kent   politikalarının   yapılandırılması   konuları  tartışıldı.   Moderatör:     *  Başak  Saral,  UGM  Direktörü   Panelistler:     *  Ahmet  Batat,  ÇKA  Planlama  ve  Programlama  Birimi  Uzmanı         *  Civan  Sözkesen,  Funika  Holding  YK  Başkan  Yardımcısı   *  Ece  İdil  Kasap,  Viveka  Kurucu  Ortağı   *  Alev  Ertem,  Endeavor  Özel  Projeler  Müdürü   *  H.İ.  Murat  Çelik,  İZKA  Planlama,  Programlama,              Koordinasyon  Birim  Başkanı   *Timüçin  Bilgör,  BUBA  YK  Başkanı                 Ekosistem   hızlandırma   modelini   sunan   Alev   Ertem,   şehir   ve   sektör   bazında   ilişkilenmeye   değindi.   1984-­‐2014   yılları   arasında   İstanbul’daki   teknoloji   ekosisteminin   gelişimini   paylaşan   Ertem,   rol   modellerin   artmasıyla   ekosistemin   hızlı  bir  şekilde  yükselişe  geçtiğine  dikkat  çekti  ve   kümelenmenin  önemine  vurgu  yaptı.     İzmir   Bölgesel   İnovasyon   Stratejisini’nin   hazırlanma   sürecini   aktaran   Murat   Çelik,   İzmir’de   girişimciliği   ön   planda   tutmak   istediklerini   paylaştı.   UGM   ile   başlatılan   çalışmalar   kapsamında   İzmir’deki   aktörler   arasındaki   ilişkilenmeyi   desteklediklerini   ve   bu   ilişkilenmenin   daha   etkin   çıktılara   ulaşması   hedefiyle  çalışmalarını  sürdürdüklerini  belirtti.    
 • 5. Ahmet   Batat,   2014-­‐2023   Çukurova   Bölge   Planı’nda   girişimcilik   ortamının   iyileştirilmesi   ve   yenilikçi   girişimciliğin   geliştirilmesinin   öncelikler   arasında  olduğunu  belirterek,  bu  tedbirin  hayata   geçirilmesinde   ekosistem   yaklaşımını   temel   aldıklarını   belirtti.   Batat,   toplantının   3.   günü   gerçekleştirilecek   ve   içeriği   katılımcılar   tarafından   belirlenecek   oturumlarda,   Çukurova   girişimcilik   ekosisteminden   aktörleri   bölge   stratejisini  tartışmaya  çağırdı.     Ece  İdil  Kasap,  2015’te  Seferihisar  buluşmasının   birçok   ortaklığın   gelişimine   vesile   olduğunu   belirterek   konuşmasına   başladı.   Kent   ekosistemlerinde   toplulukların   önemine   vurgu   yapan   Kasap,     Ankara’daki   aktif   18   aktör   ile   bir   araya  gelerek,  daha  hızlı  ve  etkin  bir  iletişim  ağı   oluşturduklarını   ve   ortak   çalışmalar   ile   birbirlerini  desteklediklerini  aktardı.   Timuçin   Bilgör,   kent   ve   bölge   odaklı   girişimcilik   ekosistemlerinin  gelişiminde  yatırım  ağlarının  ve   yatırımcıların   öneminden   bahsetti.   Mevcut   ekonomik   düzenlemelerin   yatırım   tarafında   bir   engel   teşkil   ettiğine   vurgulayan   Bilgör,   hali   hazırda   melek   yatırımcı   olarak   akredite   olan   kişileri  girişimcilik  ekosisteminin  gelişimine  katkı   sunmaları  için  daha  çok  yatırım  yapmaya  çağırdı.     Civan   Sözkesen,   TOBB   GGK’nın   Denizli’de   potansiyel  girişimcileri  teşvik  etmek  amacıyla  bir   finansal  kaynak  oluşturulduğunu  ve  bu  kaynağın,   fikir   aşamasındaki   girişimcilerin   desteklenmesi   için   kullanılacağının   bilgisini   verdi.   Sözkesen,   yereldeki   girişimcilik   ve   yatırım   kültürü   ile   metropollerdeki  algının  çok  farklı  olduğundan  ve   Anadolu   şehirlerinde   büyümenin   nispeten   daha   kolay  olduğunu  iletti.      
 • 6. Günün  2.  yarısı  ‘Türkiye  Genelinde  ve  Küresel  Ölçekte  Kent  ve  Bölge  Ekosistemleri   Arasında  İlişkilenme’  paneli  ile  devam  etti.  Farklı  kent  ve  bölgelerin  ilişkilenmesinin  önemine   odaklanılan  bu  oturumda,  sektörel  ilişkilenme  ve  ortaklıklar,  ekosistem  aktörleri  arasında  işbirlikleri,   kentler  arası  değişimler,  ekosistemin  lider  konumundaki  kurumlarının  farklı  kentlere  kaynak,  içerik,   yatırım   götürmesi   ve   farklı   ülkelerdeki   kent   ve   bölge   ekosistemleri   ile   köprüler   geliştirme   konuları   tartışıldı.     Moderatör:     *  Sezai  Hazır,  Habitat  YK  Başkanı   Panelistler:     *  Numan  Numan,  212  Kurucu  Ortağı   *  Mehmet  Buldurgan,  Şirket  Ortağım  Melek  Yatırımcı  Ağı  Baskanı     *  Mehmet  Onarcan,  Mentors  Network  Turkey  Kurucusu   *  Emre  Özbek,  İstanbul  Startup  Angels  Kurucu  Ortağı   *  Osman  Malik  Atanur,  UNIDO  Küresel  Temiz  Teknoloji  Programı  (GCIP)   Koordinatörü       Kent   bazında   melek   yatırım   ağlarının   kurulmasının,   kentteki   girişimcilik   potansiyelini   arttıracağına   vurgu   yapan   Mehmet   Buldurgan,   Çukurova   bölgesinde   bir  melek  yatırım  ağının  kurulmasında  destek   vermek   istediğini   belirtti.   Buldurgan   ayrıca   üniversiteler   bünyesinde   kurulan   teknoparkların   kuluçka   merkezlerine   Numan   Numan,   Silikon   Vadisi’nin   kopyalamak  yerine  kentlerin  güçlü  oldukları   yanları   ön   plana   çıkararak,   kent   ekosistemi   geliştirme   çalışmalarının   bu   alanlara   odaklanılması   gerektiğini   savundu.   Numan   bu   süreçte   de   yerel,   bölgesel,   ulusal   ve   uluslararası  ağlar  ile  ilişkilenmenin  önemine   değindi.    
 • 7. dönüştürülmesi  gerektiğini  paylaştı.   Türkiye’de  bir  önceki  yıla  göre  %200  artış  ile   35   milyon   $’lık   yatırım   yapıldığını   paylaşan     Mehmet   Onarcan,   mentörlük   içeren   akıllı   yatırımların  önemini  vurguladı.  Seferhisar’da   gerçekleşen  ekosistem  buluşması  sonrasında   farklı   kentlerde   mentör   havuzlarının   gelişimini   destekledikleri   ve   ulusal   bir   mentör   ağına   dönüşen   süreci   paylaşan   Onarcan,   Türkiye’de   mentör   ölçüm   araçlarının   da   geliştirilmesi   gerektiğine   değindi.   Temiz   teknolojiler   konusunda   yeni   iş   fikirlerinin   yarıştığı   Global   Cleantech   Innovation  Program’ının  (GCIP)  Türkiye  dahil   7  ülkede  eş  zamanlı  devam  ettiğini  belirten   Osman   Malik   Atanur,   finalinin   Silikon   Vadisi’nde   yapıldığı   yarışmada   ve   benzer   süreçlerde   Türkiye’den   daha   çok   küresel   girişimci   görmek   istediklerini   dile   getirerek   tamamladı.   Emre   Özbek,   Türkiye’de   Aralık   2015   verilerine   göre   toplam   354   melek   yatırımcı   olduğunu   ve   bunların   278’inin   İstanbul’da   bulunduğunu   belirtti.   Türkiye’nin   farklı   kentlerindeki  sermayenin  melek  yatırımcılığa   dönüşmesi   için   hayata   geçirilen   eğitimlerin   aynı  zamanda  ekosistem  aktörlerini  bir  araya   getirdiğini  belirtti.   Sezai   Hazır,   kent   ve   bölge   ekosistemlerinin   gelişiminde   ortak   çalışma   kültürünün   önemine  değindi.  İZKA’nın  desteği  ile  11  ay   önce   başlatılan   çalışma   ile   İzmir   girişimcilik   eylem   planının   hayata   geçirildiğini   ve   kurumlar   arasında   ortaklıkların   geliştirilmesi   amacıyla,   İzmir   girişimcilik   ekosisteminin   etkin   aktörleri   olan   19   kurumu   her   ay   bir   araya  getirdiklerini  belirtti.        
 • 8. 23  Ocak  Cumartesi  günü   Toplantının   son   gününde   içeriği   katılımcılar   tarafından   belirlenen   atölye   çalışmaları   gerçekleşti.     Konu:  Ortak  İnovasyon  Platformu  Modeli  ve  Kanvas  Örneği   Sunan:  Emre  Özbek    Emre   Özbek   atölye   çalışmasına   inovasyon   algısı   ve   geliştirilen   ürünlerin   pazardaki   yansıması   üzerine   görüşlerini   paylaşarak  başladı.  İnovasyonun  girişime   dönüşmesi   için   yeni   ürün,   yeni   süreç   ve/veya  yeni  iş  modelinin  geliştirilmesi  ve   bu  gelişim  sürecinde  ilgili  paydaşların  bir   araya   gelmesinin   önemine   değindi.   Türk   markalarının   katma   değerli   ürünler   çıkarabilmesi   için   gerçek   pazar   ihtiyaçlarından   doğan   ürünlerin   geliştirilmesinin   önemini   vurgulayan  Özbek,  www.kovvan.com’un  bu  ihtiyaca  yönelik  bir  çözüm  olarak  geliştirildiğini   paylaştı.       Konu:  Yeni  İşim  Girişim     Sunan:  Trakya  Kalkınma  Ajansı   Trakya  Kalkınma  Ajansı,  Trakya  girişimcilik  ekosistemi  çalışmasını  2014’te  150’ye  yakın  KOBİ   ve   50’ye   yakın   paydaşın   katıldığı   bir   toplantıyla   başlattıklarını   paylaşarak   söze   başladı.   Gerçekleştirilen   ilk   toplantılara   daha   çok   geleneksel   girişimcilerin   katıldığını,   inovatif   girişimcilerin   sayısının   eksik   kaldığını   ve   bölgenin   potansiyelinin   artmasıyla   bu   durumun   zamanla  değişmekte  olduğunu  vurguladı.  Trakya  bölgesinde  girişimciliğe  ilişkin  çalışmaların   www.trakyaka.org.tr  adresinde  toplandığını  ve  tekno-­‐girişim  konusunda  yapılan  çalışmalar   eşliğinde   1   sene   içerisinde   bu   alanda   faaliyet   gösteren   girişimlerin   2’den   26’ya   çıktığını   belirtti.   Ekosistem   çalışmaları   kapsamında   sadece   sosyal   ve   geleneksel   girişimcileri   değil,   nitelikli   girişimciler   geliştirerek   inovatif,   AR-­‐GE   yönü   kuvvetli,   e-­‐ticaret   sistemleri   kullanan   özgün   girişimci   sayısını   arttırmak   için   çalışmalarına   devam   ettiklerinin   altını   çizdi.   Bu  
 • 9. çalışmalar   kapsamında   potansiyel   girişimci   adayları   için   de   farklı   finansal   destek   mekanizmalarını   hayata   geçirdiklerini   iletti.   Ardından   katılımcılar   bölgesel   girişimcilik   ekosistemlerinin  gelişimini  ve  istihdamın  arttırılması  için  girişimcilik  alanında  yapılabilecek   uygulamaları  paylaştılar.       Konu:  Çukurova  Girişimcilik  Ağının  Kurulması   Sunan:  Çukurova  Kalkınma  Ajansı  ve  Şirket  Ortağım  Melek  Yatırımcı  Ağı   Şirket   Ortağım   Melek   Yatırımcı   Ağı   Başkanı   Mehmet   Buldurgan’ın   Türkiye’de   melek   yatırımcılık   ile   ilgili   mevcut   durum   ve   dünyada   melek   yatırımcılık   ile   ilgili   veriler   sunumu   ile   oturuma   başlandı.   Buldurgan,   ABD’de   2014   yılında   27   milyar   $’lık   yatırım   ile   300   bin   melek   yatırımcının   65.000   girişimciye   destek   verdiğini   paylaştı.   Bunun   yanı   sıra   Türkiye’de   yatırım   tutarının   300-­‐600   bin   TL   arasında   olduğunu   belirtti.  Ardından  katılımcılar  Çukurova  bölgesinde  melek  yatırımcı  ağının  kurulması  için  ne   gibi  inisiyatifler  alınması  gerektiğini  ve  kimlerin  paydaş  olabileceğini  tartıştılar.          
 • 10.   Konu:  BİST  Özel  Pazar  Tanıtımı   Sunan:  Borsa  İstanbul   Borsa   İstanbul   adına   BİST   Özel   Pazar   sunumunu   gerçekleştiren   Ahmed   Fatih   Has,   yatırımcılarla   girişimcileri   buluşturan   pazaryerinde   tüm   Türkiye   genelinden   girişimcileri   kabul   ettiklerini   ve   daha   fazla   girişimciyi   desteklemek   istediklerini   iletti.   Has,   İstanbul   Startup   Angels   ve   UGM   ortaklığında   düzenledikleri   melek   yatırımcı   eğitimlerini   Çukurova   Bölgesi’nde  de  gerçekleştirmek  için  hevesli  olduklarını  belirtti.         Konu:  Kentte  ve/veya  Bölgede  Ekosistemlerin  Canlandırılması,  Yerel  Yönetimlerin  Rolü  ve   Kümelenme   Sunan:  UNIDO  ve  Kuşadası  Belediyesi   Tartışma,   kent   genelindeki   aktörlerin   girişimciliğin   yaygınlaştırılmasında   sahiplenici   davranması   gerekliliği   ile   başladı.   Kentlerin   işgücü   durumu,   yeraltı   kaynakları   ve   coğrafi   özelliklerini  net  tanımlayarak,  tüm  aktörleri  de  kapsayacak  ve  inisiyatif  alabilecekleri  şekilde   konumlandırılması   gerekliliği   ile   devam   etti.   Kent   ekosistemlerinin   gelişiminde   melek   yatırımcılığın   ve   mentörlük   mekanizmalarının;   girişimcilerin   gelişimini   doğrudan   etkilediği   için   bu   tür   mekanizmaların   kurulmasının   önemi   vurgulandı.   Oturumda   ayrıca   kamunun   kendisini   ekosistemde   nasıl   konumlandırması   gerektiği,   Kalkınma   Ajanslarının   ve   yerel   yönetimlerin   görev   tanımlamalarına   göre   çalışmalar   gerçekleştirmesi   gerektiği   tartışıldı.  
 • 11. Belediye  yasasında  girişimcilik  ile  ilgili  bir  tanımın  olmaması  fakat  daha  klasik  bir  yaklaşım  ile   sosyal  belediyecilik  veya  mesleki  eğitim  şeklinde  olduğu;  bu  konuda  mevzuat  değişikliğine   ihtiyaç  olduğu  ve  kamunun  kolaylaştırıcı  rol  üstlenmesi  gerektiği  vurgulandı.       Konu:  Tarımda  Teknoloji  Gelişimi   Sunan:  Adana  Ticaret  Odası     Oturum,   Adana   Ticaret   Odası’ndan   Kenan   Boyacı’nın   ziraatın   değersiz   bir   sektör   olduğu   algısının   bilişim   ve   girişimcilik   aracılığı   ile   değiştirilmesi   gerektiğini   vurgulaması   ile   başladı.   Boyacı,   bölgedeki   önceliğin   tarım  olması  gerektiğini  ve  üretimin  girişimcilik  ile  daha   geniş   pazarlara   ulaşabileceğini   belirtti.   Adana’da   üretime,  hasata  yönelik  lojistik  depolama  ve  kooperatif   modellerin   oluşturulması   sonucu   ve   iyi   bir   pazarlama   modeli  ile  kalkınmanın  hızlanacağını  paylaştı.         Konu:  Alo  Kadın  Girişimcilik  Danışma  Hattı   Sunan:  TOBB  İç  Anadolu  Bölgesi  KGK   TOBB   Ankara   Kadın   Girişimciler   Kurulu,   iş   fikri   olan   veya   işini   genişletmek   isteyen   kadın   girişimcilere  danışmanlık  hizmeti  sağlamak  amacıyla  Alo  Kadın  Girişimcilik  Danışma  Hattı’nın   kurulmasından  bahsetti.  2014  verilerine  göre  Türkiye’de  1  milyon  223  bin  girişimcinin  109   bininin  kadınlardan  oluştuğunu  ve  bu  sayıyı  arttırmak  için  iş  fikrini  hayata  geçirmek  isteyen   kadınlara  doğru  bilgiyi  sunmak  hedefiyle  projenin  başlatıldığını  sözlerine  ekledi.            
 • 12. Konu:  Yeni  Girişimlerin  ve  KOBİ’lerin  Başarısı  için  Mentörlük   Sunan:  Mentors  Network  Turkey   Oturumda,  mentör  profillenmesinin  önemi,  ihtiyaçlara  göre  planlı  mentörlük  süreci,  hedef   ve  KPI’lar  ile  çalışma  yöntemi,  gerektiğinde  dikey  mentörlük  desteği,  ekosistem  paydaşları   ve  yabancı  ekosistemler  ile  entegre  bir  mekanizmanın  geliştirilmesi  gerektiği  tartışıldı.       Atölye   çalışmalarında   öne   çıkan   konuların   tüm   katılımcılar   ile   paylaşılmasının   ardından   Ekosistem  Buluşması  III  sona  erdi.     ÇKA   ve   UGM,   2014-­‐2023   Çukurova   Bölge   planında   girişimcilik   ortamının   iyileştirilmesi   ve   yenilikçi   girişimciliğin   geliştirilmesi   öncelikli   tedbirlerin   hayata   geçirilmesi   için,   Adana   ve   Mersin’de  ortak  bir  ekosistem  çalışması  başlatma  kararı  aldı.          
 • 13. Katılımcı  Kurum  Listesi:     212  LTD   İzmir  Kalkınma  Ajansı   Adana  Merkez  Endüstri  Meslek  Lisesi   İzmir  Büyükşehir  Belediyesi     Adana  Bilim  ve  Teknoloji  Üniversitesi   İstanbul  Startup  Angels     Adana  Bilim  ve  Teknoloji  Üniversitesi  Sürekli  Eğitim   Merkezi     KAGİDER   Adana  Büyükşehir  Belediyesi     Kuşadası  Belediyesi   Adana  KOSGEB   Kuzeydoğu  Anadolu  Kalkınma  Ajansı   Adana  Sanayi  Odası   KOSGEB  Adana  İl  Müdürlüğü   Adana  Ticaret  Borsası   Marmara  Üniversitesi   Adana  Üniversitesi  Sanayi  Ortak  Araştırma  Merkezi   Mentors  Network  Turkey   Ahiler  Kalkınma  Ajansı   Mersin  Girişimci  İş  Kadınları  Derneği   Akdeniz  İhracatçı  Birlikleri     Mersin  KOSGEB   Akdeniz  Türk  TV   Mersin  Teknopark   Ankara  Kalkınma  Ajansı   Mersin  Üniversitesi  Teknoloji  Transfer  Ofisi   Arzum  Küçük  Ev  Aletleri     Mevlana  Kalkınma  Ajansı   Batı  Akdeniz  Kalkınma  Ajansı   Mersin  Ekonomi  Platformu   Borsa  İstanbul     Mütisad   BUBA  Melek  Yatırımcı  Ağı   Orta  Karadeniz  Kalkınma  Ajansı   Çukurova  Belediyesi   Pegasus  Havayolları     Çukurova  Teknokent   Suriye  Ekonomi  Forumu   Çukurova  Üniversitesi  Girişimcilik  Kulübü   Şirket  Ortağım  Melek  Yatırımcı  Ağı   Çukuorva  Kalkınma  Ajansı     Tarsus  İŞKUR   Dicle  Kalkınma  Ajansı     Tarsus  Meslek  Yüksekokulu   Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Girişimcilik  Akademisi     T.C.  Kalkınma  Bakanlığı   Doğu  Anadolu  Projesi  Bölge  Kalkınma  İdaresi   TEB   Doğu  Akdeniz  Kalkınma  Ajansı   Temsa   Ege  Üniversitesi  EBİLTEM     TOBB   Elazığ  Belediyesi   TOBB  KGK   Endeavor     TOBB  Gaziantep  GGK   Entermin  Ltd.Şti.   TOBB  Denizli  GGK     Fırat  Üniversitesi   TOBB  Diyarbakır  GGK   GAP  Bölge  Kalkınma  İdaresi  Başkanlığı   TOBB  Akdeniz  Bölgesi  GGK   Garaj   Toros  Üniversitesi   Genç  Engelliler  Gençlik  ve  Spor  Kulübü   Trakya  Kalkınma  Ajansı   Güney  Ege  Kalkınma  Ajansı   TÜBİTAK     Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı   TEPAV   Habitat  /  UGM   UNDP  Türkiye   İpekyolu  Kalkınma  Ajansı   UNIDO   İstanbul  Kalkınma  Ajansı   Viveka  İnkubasyon  Merkezi   Atom  Film   Vodafone     İTÜ  Çekirdek   Vodafone  Vakfı